Homogeniteit (wiskunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Homogeniteit is een begrip uit de lineaire algebra dat de volgende eigenschap van een functie f(x) uitdrukt:

voor alle .

Homogeniteit is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor lineariteit. Men spreekt ook wel van een homogene functie.

Meer algemeen zegt men dat een functie homogeen is van graad k indien

voor alle .

Hierbij is k eender welk getal dat in de gegeven context zinvol als een exponent kan worden geïnterpreteerd, maar meestal beperkt men zich tot natuurlijke getallen. Dit kan ook veralgemeend worden voor functies van meerdere veranderlijken. Zo zegt men dat f(x,y) homogeen is van graad k indien:

voor alle .

bijvoorbeeld:

die homogeen is van graad 3.

Formele definitie[bewerken]

Zij k een natuurlijk getal en zij een functie is tussen twee vectorruimten over een veld F (of algemener, tussen twee modulen over een ring F).

We zeggen dat f homogeen is van graad indien

Hierbij wordt, uitsluitend ten behoeve van deze definitie, de nuldemacht van 0 gelijkgesteld aan 1.

Voorbeelden en tegenvoorbeeld[bewerken]

 • De veeltermfunctie f(x)=x3 is homogeen van graad 3 (men zegt ook: homogeen van de derde graad).
 • Iedere lineaire afbeelding tussen twee vectorruimten (of modulen) is homogeen van graad 1.
 • De homogene functies van graad 0 zijn precies de constante afbeeldingen.
 • Een homogene functie van graad 1 of hoger beeldt de nulvector altijd af op de nulvector.
 • Een veeltermfunctie in één of meer veranderlijken is homogeen van graad k als en slechts als iedere afzonderlijke eenterm graad k heeft.
 • De veeltermfunctie f(x)=x+1 is niet homogeen, want de eenterm x heeft graad 1 en de eenterm 1 heeft graad 0.

Voorbeelden van afbeeldingen van naar die wel homogeen van graad 1 zijn maar niet lineair:

 • met .
 • .

De eerste is niet continu, de tweede en derde wel.

Een afbeelding , of in poolcoördinaten , van naar die homogeen is van een bepaalde graad k groter dan 0 wordt gegeven door bijvoorbeeld alle waarden (dus op de eenheidscirkel), of alle waarden en de waarde , of alle waarden en de waarde (waarbij iedere combinatie van waarden een homogene afbeelding van de betreffende graad oplevert), want:

 • (voor )
 • (voor )

Bovenstaande afbeeldingen worden als afbeeldingen die homogeen van graad 1 zijn dus geheel bepaald door:

 • en
 • en
 • en

en ook door:

 • en
 • en
 • en

Als continue afbeeldingen die homogeen van graad 1 zijn worden de tweede en derde steeds uiteraard geheel bepaald door de eerste formule, want de waarden in losse punten en lijnen worden dan bepaald door de limiet te nemen (mits die, zoals hier, bestaan, en de afbeelding dus continu te maken is).

Afgeleide van een homogene functie[bewerken]

Als V de reële of complexe n-dimensionale coördinatenruimte is, dan kunnen we het argument x uitschrijven als een n-tupel

Als bovendien W een genormeerde ruimte is, en f is differentieerbaar en homogeen van graad k, dan is de afgeleide eveneens homogeen, maar dan van graad k-1. Dit geldt eveneens voor de afzonderlijke partiële afgeleiden.

Positieve homogeniteit[bewerken]

Als V een reële vectorruimte is, onderscheidt men ook het verwante (maar ruimere) begrip positieve homogeniteit. Met de notatie van hierboven heet f positief homogeen van graad k als

Een positief homogene functie van graad k is homogeen van graad k, maar het omgekeerde is niet noodzakelijk.

Voorbeeld[bewerken]

Een norm N op een reële vectorruimte is een positief homogene functie van graad 1, maar geen homogene functie van graad 1 als er minstens één vector x verschillend van de nulvector bestaat: immers, dan is N(x)=N(-x)>0.

Homogene functiestelling van Euler[bewerken]

Zij f een positief homogene reëelwaardige functie van graad k op de n-dimensionale reële coördinatenruimte, en noteer voor de vectorwaardige functie waarvan de componenten de partiële afgeleiden van f zijn, dan is

In componenten,