Overleg:Belgische Revolutie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
  Kwaliteitsbeoordeling

Ik bewonder je moed hieraan te beginnen Nick... Ik heb vaak het gevoel dat noord en zuid hier nog nooit echt eens met elkaar over gepraat hebben en dat er nog veel misverstanden over en weer zijn. Misschien dat wiki op dit punt wat broodnodig verbeterd begrip over en weer op gang kan brengen.

Om maar van wal te steken: de protestantse staatskerk. Die was in het noorden bij velen in die kerk zo onpopulair dat er een flinke kerkscheuring (gereformeerd vs. hervormd) uit ontstond. Ik hoor mijn vader nog zijn afkeuring over die !@#@ hervormden uitspreken... Het was meer een Willemiaans idee dan een 'noordelijk' denk ik. Jcwf 7 jun 2003 00:45 (CEST)[reageer]

Ik denk dat de laatste zinsnede over de koninklijke kabinetten niet klopt: hoewel er natuurlijk minderheidskabinetten geweest zijn in ons malle systeem stamt de ministeriele verantwoordelijkheid in Nederland van 1848 en het kwam bijna tot een revolutie om dat zo ver te krijgen: ook in het noorden was het wouldbe absolutisme van Willem verre van populair, maar de oppositie daartegen werd al gauw als sympathisanten met de Franse Revolutie (lees: verraders) afgedaan.

Jcwf 7 jun 2003 16:12 (CEST)[reageer]

Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik heb dit artikel vanuit Belgisch standpunt geschreven. Hoe het er toen in Nederland aan toe ging, zal jij wel beter weten dan ik. De essentie blijft natuurlijk de Belgische Omwenteling. Voel u vrij om incorrecte zaken te verbeteren of eventueel dingen aan te vullen. Nick 7 jun 2003 17:38 (CEST)[reageer]
De vraag is natuurlijk of een Belgisch standpunt ook een objectief wiki verhaal oplevert... En ja het is niet zo makkelijk hier iets 'objectiefs' van te maken. Nogmaas mijn waardering voor je moed!
Wat kanttekeningen: ik heb mijn twijfel over de opmerking over de achterstelling van Antwerpen. Wat ik mij van mijn (Belgische!) middelbareschoolleraar herinner, was er juist wel enige steun voor Willem aanvankelijk omdat hij in weerwil van zijn politieke conservatisme, economisch een verrassend vooruitstrevend beleid voerde en dan vooral rond Antwerpen omdat de Schelde openging. In 1830 was men daar bang dat de Schelde weer voorgoed dicht zou gaan, maar er was ook na 1830 nog geruime tijd sprake van een zekere mate van Orangisme rond Antwerpen. Ook het verhaal over verkeersmiddelen is denk ik niet helemaal juist: er waren ook in het zuiden Willemsvaarten en zo. Willem was net als vele andere 'verlichte' despoten een vat vol tegenstrijdigheden. 205.188.209.71 7 jun 2003 18:51 (CEST) Jcwf[reageer]

Omwenteling van 1830/Belgische Revolutie[brontekst bewerken]

Vanwaar eigenlijk deze merkwaardige artikelnaam? Dit heet toch gewoon de Belgische Opstand? Of ligt dat gevoelig in België? Känsterle 25 apr 2005 09:03 (CEST)[reageer]

Nogmaals mijn vraag: is Omwenteling van 1830 werkelijk een gebruikelijke benaming voor deze gebeurtenissen? Het komt op mij als een eufemisme over. Känsterle 28 apr 2005 14:44 (CEST)[reageer]

Gewoon Belgische Revolutie noemen, wat het ook was. Merkwaardig dat Belgische Revolutie doorverwijst naar artikel met benaming omwenteling van 1830.. Lander 24 jul 2005 18:36 (CEST)[reageer]

Er is ook iets voor te zeggen om het gewoon staatsgreep te noemen. Misschien zou de auteur van dit artikel de verregaande Franse inmenging ook wat meer in de verf mogen zetten. Bovendien maakt hij een oneerlijk proces van het Koninkrijk der Nederlanden. Enkel dat wat in de kraam past van een legitimering van de vermeende revolutie wordt hier uitgebreid opgesomd. Al het positieve wat Willem I heeft bereikt is weggelaten. Al het materiaal dat voorhanden is over de weigerachtigheid in Vlaanderen om aan de revolutie deel te nemen is eveneens (doelbewust ?) weggelaten. De intimidaties van Orangisten in het parlement of gematigde 'revolutionairen' worden niet vermeld. Er is veel informatie, maar er ontbreekt nog een getuige 'à decharge'. Het artikel moet dus niet herschreven, maar wel uitgebreid worden. Want met weglating van een deel van de waarheid, doet men die geweld aan zonder te liegen. --80.200.248.201 22 sep 2005 18:18 (CEST)[reageer]

""" De Belgische Revolutie, Belgische opstand of Belgische omwenteling is de burgerlijke revolutie in 1830 tegen koning Willem I die tot de onafhankelijkheid van België heeft geleid.""" Is Historisch totaal Foutief. Belgie bestond niet. Het was inderdaad een Omwenteling dat eerder te maken heeft met het begin van een Nieuwe Franse Revolutie - toen de Franse Revolutionairen - naar Brussel kwamen om hun aanval op Parijs te plannen. Dat is mislukt en de omwenteling van de Zuiderlijke Nederlanden in de handen van deze Franse Revolutionairen had tot gevolg dat de macht van Willem Van Oranje getest werd. Zijn zoon droomde om Koning van Frankrijk te worden, hij werd door de Franse Revolutionairen in Brussel voor de gek gehouden. Hoe het allemaal afloopt weten we: het Zuiden totaal geinfiltreerd door deze Frans Revolutionairen werd gebruikt om de Macht van Willem van Oranje te testen. Willem V.O. verloor. Het gevolg van de aanmaak van een nieuwe regio waarvoor uiteindelijk een Saxe-Coburg-Gotha een kroon kreeg. ( Uitgebreide details met referenties en aanwijzingen over deze "Omwenteling vd Zuidelijke Nederlanden" - ipv Belgische Revolutie - kunt u lezen in het boek van Paul Belien "Een Troon in Brussel".) Historisch dient te worden opgemerkt dat er nooit een Belgische revolutie heeft geweest en ook nooit een Belgische onafhankelijkheid. Belgie wordt nog altijd geregeerd op coloniale wijze.

Belgische vlag[brontekst bewerken]

Grondwet Art. 125 "De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT." De kleuren van een vlag worden steeds gegeven beginnend aan de stok. De Grondwet zegt echter niet of de banden horizontaal liggen dan wel vertikaal staan. Mogelijk houdt de Grondwet het op de allereerste uitvoering (er zouden 3 exemplaren gemaakt zijn door Mevrouw Abts): horizontaal rood, geel, zwart; dan is de omwisseling tot zwart, geel, rood op 12 februari 1831 ontstaan gelijktijdig met het vertikaal zetten van de banden. In het Wikipedia-artikel behield ik wat dit aangaat de al bestaande versie die echter stelt dat het vertikaal plaatsen eerder geschiedde met behoud van rood, geel zwart en dat de Grondwet die vlag beschrijft. Hoe dan ook blijkt de Grondwet slechts een vodje papier, de échte vodden hebben de kleuren net andersom - toch wel een regelrechte aanfluiting van de Grondwet. Dat dit 'typisch Belgisch' is of zou zijn, achtte ik niet gepast in het artikel en liet ik weg. SomeHuman 2006-07-20 00:12 (CEST)

Vervolg[brontekst bewerken]

Wat ik helaas mis is een verwijzing naar een artikel waarin ik zou kunnen lezen hoe het na deze Belgische Revolutie verder gaat met België. Bob.v.R 25 sep 2006 14:21 (CEST)[reageer]

Is er iemand die met deze opmerking iets moois kan doen? Bob.v.R 9 okt 2006 01:33 (CEST)[reageer]

Sjabloon[brontekst bewerken]

Ik bespeur in het sjabloon mogelijk enige verwarring met de Tiendaagse Veldtocht. Dit artikel behandelt de Tiendaagse Veldtocht (terecht) niet als onderdeel van de Belgische Revolutie, maar in het sjabloon worden Saksen Weimar aan Nederlandse en Gérard aan Franse kant als commandanten vermeld. Prins Frederik was inderdaad commandant van de troepen in Brussel en Chassé hield de citadel van Antwerpen stevig in handen tegen de revolutionairen, maar Saksen Weimar zat indertijd in Luxemburg en mocht militair niet ingrijpen (en was dus niet bij gevechtshandelingen van welke aard dan ook betrokken). Gérard komt in de hele revolutie niet voor, want hij trok België tijdens de Tiendaagse Veldtocht pas binnen. Verder stoor ik me aan het feit dat het Belgische volk als commandant wordt genoemd terwijl mijns inziens de leiders (als er al leiders waren) van de opstand daar moeten staan. --WikiAddict 15 apr 2007 14:47 (CEST)[reageer]

    • Oeps...Slordig onderzoek van mijn kant...Ik zal de fouten die je hebt aangegeven verbeteren. Voor zover ik het kon vinden waren er inderdaad geen leiders in de Belgish revolutie. De reden dat ik het 'belgische' volk heb neergezet als leider is omdat het erg leeg was aan de belgishe zeide...Dat is natuurlijk een flut argument. Sir Iain 15 apr 2007 17:40 (CEST)[reageer]

Belgische Vlag[brontekst bewerken]

Is onderstaande tekst wel juist? "Om zich duidelijker te onderscheiden van de Duitse driekleur komen de banen in de volgende exemplaren verticaal te staan met het zwart aan de vlaggenstok."

Was het oorspronkelijk niet met rood aan de stok? Salilus 26 nov 2007 15:04 (CET)[reageer]

Duidelijke Feiten[brontekst bewerken]

Wat ik mis bij dit artikel is de informatie die in de infobox rechtsbovenin staat. er wordt geen duidelijke informatie gegeven over Belgische commandanten en over de sterkte van legers, ook de slachtoffers etc. staat er niet bij.

MVG, Tim0307 7 feb 2008 17:31 (CET)[reageer]

Economische grieven: alleen verkeersmiddelen in het noorden?[brontekst bewerken]

De regering wendde de belastinggelden aan om in het Noorden verkeersmiddelen te scheppen, die in het Zuiden door zakenlui op eigen risico moesten worden verwezenlijkt. Kan iemand mij een bron geven van bovenstaande zin. Ik kan mij namelijk herinneren dat ik ergens gelezen heb, dat Willem I ook veel kanalen in België liet graven en dergelijke. --Druifkes 1 okt 2008 12:44 (CEST)[reageer]

Het klopt dat de plannen voor de kanalen van Charleroi naar Brussel en van Gent naar Terneuzen (trouwens nu nog formidabele economische assen) werden getekend onder het bewind van Willem I. Immers via deze kanalen kon steenkool uit het Zuiden naar het Noorden worden vervoerd. Op het vlak van infrastructuur moest de koning voortdurend zoeken naar politieke evenwichten, want Noord en Zuid beloerden elkaar onafgebroken om te zien wie het meeste geld kreeg. En dit terwijl het aandeel in de belastingen van het Zuiden hoger lag dan wat er onder vorm van investeringen terugkeerde. In die zin mogen we spreken van transfers van het Zuiden naar het Noorden. De koning was van goede wil en streefde ernaar in beide delen van zijn rijk de economische vooruitgang te bevorderen : in het Noorden, door stedelijke paupers om te scholen tot boeren; in het Zuiden, door arme boeren om te scholen tot fabrieksarbeiders. Maar de elite in het Noorden liet hem weinig kans. Ze wilden enkel zijn beleid steunen voor zover haar eigen tradities en belangen werden verzekerd. - Deze gegevens staan vermeld in het boek van prof. Els Witte "De Constructie van België, van 1828 tot 1847" (verschenen in 2005).
In het voorwoord van "De geboorte van België : van Willem I tot Leopold I" (Special Knack van september 2005) schrijft Rik van Cauwelaert : "In het Noorden werden de infrastructuurwerken met belastinggeld gefinancierd, terwijl in het Zuiden moesten ze veelal zelf geld zien te vinden". JoJan 1 okt 2008 14:36 (CEST)[reageer]
Ok duidelijk, bedankt voor je snelle reactie. --Druifkes 1 okt 2008 16:18 (CEST)[reageer]

1830-1839 ?[brontekst bewerken]

Het verbaast me een beetje dat als datum "1830-1839" wordt vermeld. De Belgische onafhankelijk was een feit eind 1830, dat was ook het einde van de revolutie. Op dat moment werd de onafhankelijkheid ook internationaal erkend, ook nu nog een algemeen aanvaard kenmerk van onafhankelijkheid.

Het is inderdaad zo dat Nederland pas in 1839 het onvermijdelijke inzag, en instemde met het verdrag van Londen, maar objectief gezien (= de internationale erkenning van de onafhankelijkheid) duurde de Belgische Revolutie van 25 augustus tot 4 oktober 1830.

Tenzij hier veel protest tegen is, pas ik de infobox aan. OK ? --LucVerhelst 30 nov 2008 21:51 (CET)[reageer]

Ik dacht als datum voor de infobox : 25 augustus-4 oktober 1830 (-1839) of iets dergelijks. --LucVerhelst 30 nov 2008 22:04 (CET)[reageer]

Cultureel imperialisme[brontekst bewerken]

--Pagi 30 jan 2009 14:16 (CET)== Cultureel imperialisme ==[reageer]

Bedankt voor je correctie.Ik meen wel dat 'ten onrechte' moet blijven, alsook de term 'cultureel imperialisme': lees daarvoor de bespreking van het congres op 27/11/1830 eens na (zie http://www.unionisme.be/cn18301127.htm#gendebien1 ) : gewoon chokerend hoe misprijzend vb.A.Gendebien over het Nederlands spreekt, en dit na 15 jaar Nederlands bewind, waarin er toch een standaardnederlands werd gebruikt! De afbraakwetten zijn U toch bekend, waarbij het nederlands zo goed als verboden werd.--Pagi 30 jan 2009 10:20 (CET)[reageer]

Heb je daar secundaire bronnen voor ? Anders is dit Original Research. --LucVerhelst 30 jan 2009 12:56 (CET)[reageer]

Voorgaande komt van mijn overlegpagina. --LucVerhelst 30 jan 2009 13:07 (CET)[reageer]

Link met cultuurimperialisme gelegd waarbij uitdrukkelijk naar Belgische toestanden op taalgebied wordt verwezen.--Pagi 30 jan 2009 13:52 (CET)

Taalpolitiek[brontekst bewerken]

Onder het kopje 'Taalpolitiek' wordt beschreven hoe Willem I het Nederlands in de zuidelijke gewesten bevorderde ten koste van het Frans. Vervolgens stond er (ik heb de tekst naar het Overleg overgeheveld):

Ook werden tot 1900 in de Zuidelijke Nederlanden verschillende (Nederlandse) dialecten gesproken, naast de Waalse dialecten in Wallonië. Dit was trouwens een toestand die te vergelijken was met deze in de meeste Europese landen, waar vele dialecten naast de standaardtaal bleven verder bestaan.

Wat heeft dit met e.e.a. te maken, nog los van het feit dat deze taalvarianten ook sinds 1900, tot de dag van vandaag, gesproken worden? Gebruiker:Ni'jluuseger 21 jul 2009 15:33 (CEST)[reageer]

Koningin Victoria uitvindster van België en zijn koning?[brontekst bewerken]

Ik lees pas heden een wijziging die werd gedaan in februari jongstleden. Gebruiker LostLanguages, (enigszins actief tussen 3/07/2010 en 26/05/2011) heeft geschreven:

Het Voorlopig Bewind van de Zuidelijke Nederlanden riep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. De naam België werd aan het grondgebied gegeven door Koningin Victoria die zich verzette tegen de Macht uit Frankrijk over de Zuidelijke Nederlanden en introduceerde haar neef Leopold als Koning. Het Nationaal Congres moest aan de Engelse druk toegeven en besloot om het nieuwe koninkrijk de naam België te geven met als eerste koning Leopold van Saksen-Coburg-Gotha.

Deze tekst staat vol grove fouten:

  • Victoria was in 1830 elf jaar oud. Ze werd pas koningin in 1837.
  • Leopold I was niet haar neef maar haar oom (langs moederszijde) en mentor. Het is zeker niet het kind Victoria die hem naar voor heeft geschoven.
  • De naam 'België' had Victoria niet nodig en bestond al heel lang. Ook het Voorlopig Bewind en het Nationaal Congres hadden Victoria noch de Engelsen nodig om een naam te vinden.
  • Het enige wat enigszins juist is, is dat Engeland akkoord ging met een onafhankelijk België daar waar Frankrijk (vertegenwoordigd door Talleyrand) iets minder enthousiast was.

Er zal hier dus ernstige verbetering moeten worden aangebracht. Ik zal het ganse artikel nog eens kritisch lezen, want misschien is dit niet de enige enormiteit die in deze tekst voorkomt.

Heeft iemand anders daar meningen over? Andries Van den Abeele (overleg) 22 jul 2011 19:58 (CEST)[reageer]

Literatuur[brontekst bewerken]

Er is net een waslijst aan literatuur toegevoegd waaronder een hele rits uit de negentiende eeuw. Wat is de relevantie daarvan nog voor de lezer van dit artikel? BoH (overleg) 23 jul 2011 00:48 (CEST)[reageer]

Beste BoH,
Ik ben geschrokken van de fouten die in dit artikel voorkomen (zie een voorbeeld hierboven). Ik zal het in de eerstkomende tijd eens van nabij bekijken. Ondertussen kan men er niet van uit dat een geschiedkundig feit zoals de Belgische revolutie op basis van een ruime literatuur moet worden benaderd, waarin uiteenlopende ideeën naar voor komen. In de eerste plaats gaat het om de zienswijzen die al vroeg werden te boek gesteld in Nederland en in België. Hierbij moet men verwijzen naar de grote auteurs die zich met kennis van zaken over de Belgische revolutie hebben gebogen. In Nederland is dat ongetwijfeld Knoop als eerste (misschien moeten er nog andere vernoemd worden) en in België Theodore Juste en Louis De Potter.
Wat betreft de 19de eeuwse werken: ik heb er juist geteld 9 vermeld tegenover 47 uit de 20ste en 21ste eeuw. Ik denk niet dat dit overdreven is, omdat het om basiswerken gaat die onveranderlijk relevant blijven. Het zijn vooreerst de basisdocumenten zoals ze nog tijdens het leven van de verschillende acteurs in dit verscheurende drama werden gepubliceerd. Wie werkelijk de sfeer van die tijd wil aanvoelen die moet de moeite nemen om even in een openbare bibliotheek die werken door te nemen. Dat ze bestaan is volgens mij een voldoende reden om ze onder de ogen te brengen van de nieuwe generaties die bij Wikipedia hun wijsheid halen. Wat daarnaast een kritische acteur als Louis De Potter en een bedachtzame historicus als Juste over de revolutie te zeggen hadden, blijft ook vandaag nuttig, ook al zijn sindsdien heel wat belangrijke historici zich nog eens in het verloop van de Belgische revolutie gaan verdiepen. Ook het werk van Huyttens blijft essentieel.
Men moet verwijzen naar de grote Nederlandse historici: Knuvelder, Gerretson, Colenbrander. In België heeft men te vaak alleen maar het 'Belgische' verhaal gegeven, en daarom is het essentieel dat in Wikipedia ook de Nederlandse stem weerklinkt. En dat vraagt er in de eerste plaats om dat de lezer zou weten wie de gezaghebbende stemmen over de geschiedenis van de revolutie wel waren. Dat in België uiteraard méér historici, tot op vandaag, zich over de Belgische revolutie hebben gebogen, is onvermijdelijk. Er zijn in de 20ste eeuw heel wat goede auteurs geweest: Banning in de eerste plaats, maar ook de Lichtervelde, Terlinden, Carlo Bronne en Albert De Jonghe. En dichter bij ons zijn er dan Stengers, Wils, Witte, Smits, die allen bijzonder nuttige 'revisiting' hebben gedaan van wat in en rond 1830 is gebeurd en dit met een vaak vernieuwende en zeker hedendaagse kijk.
Een encyclopedie moet in mijn ogen niet alleen een verhaal vertellen maar ook de lezer wijzen waar de wijsheid vandaan komt en waar hij hierover méér kan vernemen. Dat dit voor een belangrijk evenement als de Belgische revolutie ook moet inhouden dat er een uitgebreide literatuurlijst van ernstige werken bij hoort lijkt me duidelijk. Ik heb er ook eentje uit het tot nu bestaande lijstje geschrapt, namelijk een verzameling van artikels die in het Belgische weekblad Knack zijn verschenen een paar jaar terug. Dat leek me wat te oppervlakkig om hier onder de ernstige literatuur te figureren.
Ik heb anderzijds gelezen wat u een tijd geleden schreef over voetnoten en referenties. Ik ben het volmondig met u eens. In encyclopedieën zijn die niet aan te moedigen en als ze er komen moeten ze echt 'to the point' zijn. Ik ben soms versteld van het aantal voetnoten die aan (vooral Engelse) artikels worden toegevoegd en die dan vaak verwijzen naar krantenartikels. Dat is dan wel erg vluchtig als referentie. Misschien kan dit nuttig of zelfs nodig zijn als het om een recente gebeurtenis gaat en er discussie over de waarachtigheid van de feiten is, maar in artikels over historische gebeurtenissen moet een literatuurlijst kunnen volstaan en moet de tekst voldoende geloofwaardigheid en ernst uitstralen om geen behoefte te hebben aan om de haverklap een referentie.
Zo, hopelijk kunnen we het hierover eens worden. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 23 jul 2011 09:11 (CEST)[reageer]

Ik stel dan voor een rangschikking te maken tussen bronnen als De Potter en moderne werken, er van uitgaande dat de laatste de meest recente inzichten weergeven en minder gekleurd zijn. Voor de lezer die meer verdieping zoekt, kan De Potter nuttig zijn, maar voor de gemiddelde lezer gaat dat toch te ver. BoH (overleg) 23 jul 2011 09:52 (CEST)[reageer]

Beste Boh, De rangschikking lijkt me zo al aanwezig, doordat ik volgens uitgavedatum heb geplaatst. Men kan natuurlijk nog verder gaan, en bvb. tussenkopjes plaatsen '19de eeuw - 20ste eeuw - 21ste eeuw', of anders : 'Nederlandse bronnen' en 'Belgische bronnen', maar dan moet er ook nog eentje 'andere oorsprong' bij. Zijn dergelijke onderverdelingen beter? Ik weet het niet.
Wie is 'de gemiddelde lezer'? Dit lijkt me een begrip dat vatbaar is voor veel interpretaties. De Potter vermelden moet nu wel niet doen verhopen dat iedere wikipediaan direct naar zijn boeken zal grijpen, maar dat een acteur van de revolutie hierover schreef, lijkt me een interessant gegeven dat nuttig is om te weten. Des te meer omdat men hem op wikipedia met een eigen lemma terugvindt. Er bestaat eigenlijk niet 'het' standaardwerk over de Belgische revolutie, dat alle overige overbodig zou maken. Daarom ook vind ik dat een uitgebreide literatuurlijst moet worden aangeboden, waarin veel benaderingen aan bod komen. met hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 23 jul 2011 11:36 (CEST)[reageer]

Maar daarbij houdt het niet op. Wij moeten de lezer van dienst zijn door onderscheid te maken, dat is redactiewerk. BoH (overleg) 23 jul 2011 12:08 (CEST)[reageer]

Heel juist. Daarom ben ik begonnen met een eerste redactie uit te voeren voor de openingsparagrafen, die ik onder de hoofding 'algemene context' heb geplaatst. Ik heb er vooral de paragraaf geschrapt die de hierboven vermelde kanjers van fouten bevatte. De rest zal volgen, naarmate ik er tijd voor vind en eerst de passende lektuur nog eens heb doorgenomen. mùet hartelijke groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 23 jul 2011 14:07 (CEST)[reageer]

Dan hoop ik maar dat je niet te veel fouten vindt, want een groot deel is van mijn hand (niet die passage over VIctoria overigens :) ). Groet, BoH (overleg) 24 jul 2011 00:38 (CEST)[reageer]

inleiding[brontekst bewerken]

Hallo Andries, wil je aub de inleiding laten staan. Een 1 zinnige definitie is geen goede inleiding. Druifkes (overleg) 21 aug 2011 20:26 (CEST)[reageer]

Dag Druifkes, Ook hier begrijp ik u niet. Ik laat natuurlijk de inleiding staan en heb hem uitgebreid als een hoofdstukje algemene context. Die context is nodig om aan de lezer uit te leggen wat er allemaal omging binnenlands en buitenlands, en op de revolutie voorbereidde. Ik heb die inleiding enkele tijd geleden geleden geschreven toen ik vaststelde dat enkele kanjers van vergissingen hier te lezen waren. Na ze te hebben verwijderd, moest er wel iets anders komen. Wat bedoelt u anderzijds met '1 zinnige definitie die geen goede inleiding is'? Als u hiermee de openingszin bedoelt, dan zegt die meen ik uitstekend waar het om gaat. Hij beantwoordt aan de aanbevelingen van wikipedia om de openingsgegevens kort te houden. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2011 20:34 (CEST)[reageer]
Niet om het een of ander, maar de inleiding is grotendeels van mijn hand en maakte toen deel uit van de inleiding. BoH (overleg) 21 aug 2011 21:39 (CEST)[reageer]
En vindt u niet dat de tekst mooi staat en beter tot zijn recht komt als 'algemene context'? Het is toch altijd goed te beginnen met iets binnen een algemener geheel te kunnen situeren. Zoals het er voordien stond, zonder kopje, was het een lange tekst die niet direct uitnodigde om gelezen te worden. De beste inleidingen (en wikipedia moedigt dit ook aan) zijn de kortste. De intro-zin van dit lemma zegt alles wat moet gezegd worden. Andries Van den Abeele (overleg) 21 aug 2011 22:09 (CEST)[reageer]
Nee, dat vind ik niet. Een inleiding is meer dan alleen een definitie, het geeft al een korte samenvatting. Waarom is dit onderwerp van belang, wat ging er aan vooraf, wat zijn de hoofdzaken en wat zijn de gevolgen. BoH (overleg) 21 aug 2011 22:16 (CEST)[reageer]

deelnemers aan de Belgische Revolutie[brontekst bewerken]

Onlangs heeft Menke een hele lijst met deelnemers aan het artikel toegevoegd. Naar mijn mening oogt deze lijst door de grootte en opmaak nu meer als een artikel in een artikel. Dit vind ik persoonlijk geen verbetering van het artikel en ik denk dat het beter zou zijn als de lijst een eigen artikel krijgt, gelinkt vanaf dit artikel.

Ook denk ik dat de lijst verbeterd kan worden door de Belgen en Nederlanders apart te zetten en hun rol in de Revolutie erbij te vermelden. Nu zegt de lijst niet zo veel. Druifkes (overleg) 6 jul 2012 17:55 (CEST)[reageer]

Ik vind het best als je er een apart artikel van wilt maken; indien je de lijst wilt verbeteren, ga gerust je gang. Menke (overleg) 6 jul 2012 17:57 (CEST)[reageer]
Uitgevoerd. BoH (overleg) 25 sep 2012 15:43 (CEST)[reageer]

Artikel met één bronverwijzing - al meer dan 13 jaar in de etalage...[brontekst bewerken]

Een etalageartikel dat zegge en schrijve één verifieerbaar feit bevat. De rest is bronloze schrijverij (met een betekenisloze, want niet aantoonbaar geraadpleegde literatuurlijst eraan vast geplakt). Is dit het bedroevende niveau van de Nederlandstalige Wikipedia? kleon3 (overleg) 6 dec 2016 01:30 (CET)[reageer]

Zeeuws-Vlaanderen[brontekst bewerken]

Zeeuws-Vlaanderen was korte tijd (oktober-november 1830) ook in handen van de Belgische opstandelingen. Zeeuws-Vlaanderen hoorde tijdens de Franse periode tot het departement van de Schelde (provincie Oost-Vlaanderen) en hoorde tijdens het Verenigd Koninkrijk bij het bisdom Gent. De inname van Zeeuws-Vlaanderen was strategisch interessant om een nieuwe blokkering van de Scheldemonding te voorkomen. Bij de katholieke delen van Zeeuws-Vlaanderen kreeg de opstand ook weerklank. Bij de wapenstilstand in november 1830 werden de provinciegrenzen als scheidslijn gebruikt, daarna was alleen nog Hulst in handen van de Belgen. Hulst werd door de Belgische regering toebedeeld aan het arrondissement Dendermonde (provincie Oost-Vlaanderen). [1] Het is me wel niet duidelijk wanneer precies begin 1831 Hulst terug (Noord-)Nederlands werd. Meer info: Pieter Prins, Want wat zoekt de Belg anders dan uwe … verbanning? Zeeuws-Vlaamse steden en dorpen tijdens de Belgische Opstand 1830-1831, Masterthesis Geschiedenis, Universiteit Leiden, 2013.

Overigens rommelde het elders in (Noord-)Nederland ook, zie Anne Doedens, Breuklijnen in het Verenigd Koninkrijk - Protest over grenzen (heen) en (niet gelezen) A. Barten en F. Kraan, Stelligen onwil; dienstweigeren tijdens de Belgische opstand, 1996

--Bancki (overleg) 12 okt 2021 11:02 (CEST)[reageer]

Inderdaad, Pontécoulant en Grégoire hebben een zootje gemaakt van de Zeeuwse campagne. Volgens Dodoens & Mulder werd Hulst op 12 januari 1831 militair ingenomen. Voor de Conferentie van Londen was Zeeuws-Vlaanderen daarna geen brandende kwestie. Karmakolle (overleg) 12 okt 2021 14:11 (CEST)[reageer]
Bedankt, al toegevoegd aan Zeeuws-Vlaanderen en Hulst (stad).--Bancki (overleg) 13 okt 2021 14:22 (CEST)[reageer]
  1. Arrêté n° 8 qui place la ville et le canton de Hulst sous la juridiction des autorités judiciaires et administratives de l'arrondissement et du district de Termonde / Besluyt n° 8 welk de stad en het kanton van Hulst tydelyk onder het geregtelyk en administratief ressort van Dendermonde stelt - 8 januari 1831, Bulletin officiel des arrêtés et actes du Gouvernement provisoire et des décrets du Congrès national de la Belgique tome 3, n° 4, p. 38