Overleg:Hoogbegaafdheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Crystal Clear app file-manager.png

Archiefoverzicht


Nieuwe archiefpagina


klopt niet?[bewerken]

Op de universiteit is ongeveer een kwart van de aanwezigen hoogbegaafd. Mathematisch klopt dat niet met de definitie van hoogbegaafdheid. Een kwart van alle universiteitsstudenten hoogbegaafd zou een te groot aantal hoogbegaafden opleveren. Dat dan de helft van de promovendi ook hoogbegaafd zou zijn klopt helemaal niet; want de helft van de studenten promoveert toch niet tot doctor? Of bedoelt die anoniem met aanwezigen misschien alleen de professoren? dat zou al eerder kunnen. Tot nader toelichting, vermelding van uitleg of bronnen, zin verwijderd, Door de wol geverfd 12 sep 2006 14:40 (CEST)

Waarom klopt dat mathematisch niet? Hieruit kun je afleiden dat als 2,5 % van de bevolking hoogbegaafd is, en ervanuitgaande dat vrijwel alle hoogbegaafden op de universiteit terechtkomen dat het percentage universitairen in de bevolking 2,5% / (1/4) = 10% is, lijkt me heel realistisch. Ook van die promovendi kan goed, als er van de duizend studenten slechts 2 zouden promoveren, waarvan één hoogbegaafd en één niet, dan komt dit percentage ook uit op 50%. Met vriendelijke groet, dryke 4 jan 2007 02:39 (CET)
  • Ik was een beetje gaan hoofdrekenen inderdaad. 2,5 % is hoogbegaafd. Ongeveer 10 % gaat (ging) naar de universiteit. Dus op de universiteit is een kwart hoogbegaafd. Dat de helft van de promovendi hoogbegaafd was heb ik ergens gelezen (bron vergeten), maar leek me niet onlogisch. Dit is meer ter onderbouwing van het feit dat hoogbegaafd niet zo ongewoon is. Net zo ongewoon als zwakbegaafd en daarvoor zijn er veel scholen (speciaal onderwijs). Maar mogelijk gaat tegenwoordig meer dan 10% van de bevolking naar de Universiteit. Dat zou wel kunnen. Er wordt geklaagd over het niveau van de studenten, dus mogelijk laat men nu meer toe dan vroeger. Bijvoorbeeld mensen die een eerste jaar op het HBO gehaald hebben! Ook is het mogelijk dat het VWO makkelijker is geworden of in ieder geval dat men de normen heeft verlaagd. Ook worden veel buitenlandse studenten op de universiteit toegelaten zonder VWO-diploma. Ik begrijp de commerciele redenen wel. MOgelijk is meer dan de helft van de promovendi hoogbegaafd. Mathematisch zou dat heel goed kloppen omdat minder dan 1 % van de mensen promoveert of het probeert. --Freek Verkerk 7 jan 2007 14:18 (CET)
  • Nog eens nagedacht en gerekend. (Tot mijn schaamte moet ik bekennen, alleen uit Vlaams perspectief, omdat ik het Nederlands universitair wereldje niet genoeg ken.): 18 % van de Vlaamse 18-jarigen (eind-secundair onderwijs) stapt over naar de Universiteit. Twee derde daarvan haalt (al dan niet met studievertraging) een einddiploma. Houden we alleen rekening met degenen die een diploma halen (12%), of ook met diegenen die zich inschrijven (18%)? Een kwart daarvan is in ieder geval meer dan de 2,5% hoogbegaafden. Bovendien: slagen aan de universiteit is bijlange niet alleen een kwestie van begaafdheid. Studieresultaat = inzicht x inzet. Zeker is in ieder geval dat heel wat van de 2,5% hoogbegaafden nooit de universiteit bereiken; zoals uit het artikel blijkt zijn het immers sukkelaars (ik overdrijf nu een beetje) die gaan onderpresteren, revolteren, pesten, depressief worden,...) en dus falen wat betreft het aspect "inzet" in onze formule. Er zitten beslist heel wat hoogbegaafden, en nog meer "begaafden" aan de universiteit, maar "een kwart hoogbegaafden" blijft m.i. nog altijd ruim overschat. Door de wol geverfd 8 jan 2007 12:08 (CET)
  • Ik kan uw redenering volgen en het lijkt me ook juist. Gelukkig hoef je niet hoogbegaafd te zijn om te gaan studeren, of het te halen. ;) --Freek Verkerk 10 jan 2007 21:15 (CET)

Eenduidige definitie?[bewerken]

Ik heb opgemerkt dat er in dit artikel 2 definities voor hoogbegaafdheid door elkaar worden gebruikt. Bij "Begripskader" wordt er gesproken over een ruimere definitie van hoogbegaafdheid, ok er zijn mensen die theorie ontwikkeld hebben. Maar in het artikel wordt deze definitie gebruikt alsof het een algemeen aanvaarde definitie van hoogbegaafdheid is. Bijvoorbeeld bij aanpak staat er dit: --(Sport)verenigingen laten hun sportief hoger begaafden in aparte competities spelen en in aparte teams. Vaak zijn er hele "scouting" programma's om hoger begaafden op te sporen."-- Ok, volgens deze alternatieve definitie klopt dat wel, maar dat is maar een theorie. Dit heeft helemaal niets meer met hoogbegaafdheid te maken. Ik stel dus voor om al deze verwijzigingen te verwijderen uit het artikel. Maar in een nieuw stuk "definitie" deze alternatieve definitie nog te vermelden. Architeuthis 23 jun 2007 13:58 (CEST)

Je krijgt dit soort ellende altijd met dit soort begrippen, die zo vaag zijn dat iedereen er mee op de loop kan gaan. (Ook Dik Trom was een bijzonder kind, en dat was-ie.) Ik heb geprobeerd de openingsparagrafen zo expliciet mogelijk te maken over wat hoogbegaafdheid wel en niet is, maar verdere verbetering is altijd welkom. Rp2 16 apr 2008 20:44 (CEST)

In de inleiding stond als definitie "een uitzonderlijke hoge intelligentie. Dit heb ik veranderd in "een uitzonderlijk hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen", in lijn met de verwijzingen naar Sternberg e.a. Joshua Jonathan (overleg) 18 sep 2011 11:55 (CEST)

Interpretatie van de intelligentietest[bewerken]

Er zijn allerlei relativerende opmerkingen te maken over intelligentietests. Zoals:

 • de uitslag is erg afhankelijk van welke soort intelligentie precies gemeten wordt (verbaal, abstract, etc), en welke test gebruikt wordt.
 • De ene test geeft een andere score dan een andere test.
 • Als je vaker getest wordt scoor je hoger doordat je leert van de tests en de manier van vragen.
 • Zoals elke test is de uitslag erg afhankelijk van de geestelijke en fysieke situatie van de testpersoon tijdens de test. Uitgerust zijn en zonder zorgen zorgt voor een hogere score.
 • Een week later, of 10 jaar later kun je met eenzelfde test ook alweer een andere score hebben.
 • Bij intelligentiemeting maakt men steeds de vergelijking met de normgroep (meestal van dezelfde, leeftijd, geslacht, ras en taalgroep). Een bepaalde ruwe score op een intelligentietest zal voor een 10-jarige misschien hoogst uitzonderlijk begaafd zijn, terwijl eenzelfde score voor een volwassene maar goed tot middelmatig is.

Ik heb deze passage uit het artikel gehaald, omdat deze passage beter thuis hoort in een artikel over intelligentietests, dan in een artikel over hoogbegaafdheid. Zoals het er nu staat lijkt deze passage trouwens ook maar willekeurig in het artikel geplakt te zijn, zonder echt een verband te hebben met de context. Architeuthis 23 jun 2007 13:58 (CEST)

Akkoord, maar dan wel graag het daar plaatsen en er naartoe linken vanuit dit artikel. Mig de Jong 23 jun 2007 14:04 (CEST)
Akkoord, maar ik zie dat wat er in dit stukje staat, ook in het artikel over intelligentie tests staat. Vooral bij de passage "kanttekeningen". Het eerste punt heeft wel iets te maken met asynchrone ontwikkeling, dat moet ik nog vermelden in die sectie van dit artikel. En er loopt een link van dit artikel naar het artikel over intelligentietests.
Okee, een linkje op die plaats, of een kleine verwijzing is natuurlijk nooit weg. Mig de Jong 23 jun 2007 14:21 (CEST)
Prachtig! Mig de Jong 23 jun 2007 14:30 (CEST)
Ok, ik zie je naam nog staan op deze overleg pagina. Heb jij misschien een mening over die "alternatieve definities" die ik hierboven heb vermeld?Architeuthis 23 jun 2007 14:42 (CEST)
I struggle. Ik denk dat dit alleen maar over hoogbegaafdheid in de zin van goede scores op iq-testen moet gaan. Mig de Jong 23 jun 2007 14:43 (CEST)
Dat idee, heb ik ook. Zou ik op eigen houtje dat kunnen aanpassen? Of moet er beter eerst overleg gepleegd worden?Architeuthis 23 jun 2007 14:47 (CEST)
Dat kan wel hoor, graag zelfs! Mig de Jong 23 jun 2007 20:24 (CEST)

Begripskader[bewerken]

Meestal wordt met hoogbegaafdheid de cognitieve intelligentie bedoeld. Echter kan er ook een ruimere definitie van hoogbegaafdheid gebruikt worden: emotionele intelligentie, sociale intelligentie, motorische intelligentie en artistieke intelligentie. Topsporters en kunstenaars zijn in die zin dan ook 'hoogbegaafd'. Volgens eenzelfde ruime definitie zou iemand tegelijkertijd hoogbegaafd als zwakbegaafd kunnen zijn.

Ik heb een nieuw stuk aan het artikel toegevoegd (definitie). Ik heb hierboven al iets gezegd over dit stuk. Maar nu heb ik dus deze passage verwijderd. Deze passage heeft het over soorten intelligentie en gaat dus niet over hoogbegaafdheid. Dit hoort dus thuis in een artikel over intelligentie, daar staat dit trouwens al in de passage soorten intelligentie. Architeuthis 27 jun 2007 20:30 (CEST)

Statistiek?[bewerken]

Omdat ongeveer 20% van de leerlingen van de basisschool naar het VWO of Gymnasium gaat zal op de VWO's en de vergelijkbare (Vlaamse) scholen ongeveer 10% hoogbegaafd zijn.

 • Waar komt deze uitspraak vandaan vraag ik mij af? Tien procent lijkt mij trouwens erg veel. Deze uitspraak heeft een bronvermelding nodig vind ik.Architeuthis 6 jul 2007 17:15 (CEST)

Aanpak[bewerken]

Bij aanpak heb ik deze zin verwijderd: "Het kind anderen laten helpen en coachen" Omdat dit niet door iedereen als een goede methode wordt gezien, zie oa hier[1]. Architeuthis 6 jul 2007 21:35 (CEST)

 • Ik heb "Aanpak" nu ongeveer herschreven. Daar bij heb ik deze tekst weggelaten:

Omdat ongeveer 20% van de leerlingen van de basisschool naar het VWO of Gymnasium gaat zal op de VWO's en de vergelijkbare (Vlaamse) scholen ongeveer 10% hoogbegaafd zijn.

En daarna zijn er mogelijkheden in de vorm van gespecialiseerde scholen en (buitenlandse) universitaire studies, conservatoria, kunstacademie, sportacademie, et cetera.

Sommige hoogbegaafden combineren gewoon twee profielen of studies tegelijk, nemen extra vakken, gaan zich bezighouden met organisatorische / management activiteiten in verenigingen en clubjes, organiseren (school)feesten, schrijven voor blaadjes, in de Wikipedia, etc.

Op de universiteit konden ze in een voor hen laag tempo gewoon alles makkelijk halen. Soms krijgt men hier echter opeens het probleem dat men moet gaan werken en studeren, wat ze eigenlijk nooit geleerd hebben. Het kwam hen altijd aangewaaid. Voor velen wordt het op de universiteit pas interessant. Ze worden ook wat minder een uitzondering, want ze zijn er niet alleen; ze gaan zich weer onderdeel van een groep voelen.

Het eerste stuk, omdat ik geen bronvermelding kon vinden hiervoor (enkel dat 2,5% vd bevolking hoogbegaafd zou zijn). Het tweede stuk gaat over onderwijs na het secundair onderwijs (of Nederlandse tegenhanger), maar bij mijn weten zijn er geen speciale universiteiten, conservatoria of kunstacademia voor hoogbegaafden; scholen die wel speciale klassen hebben voor hoogbegaafden worden al ter sprake gebracht. Het derde stuk heeft dan helemaal niets meer te maken met begeleiding of aanpak. Het 4de stuk tenslotte zegt dat hoogbegaafden op de universiteit alles op een laag tempo kunnen halen, dat is gewoon onzin. Maar ik vermoed dat hier universiteit verkeerd staat en dat het lager onderwijs moest zijn. In dit geval wordt dit al ter sprake gebracht in het begin van het artikel.

Overigen[bewerken]

 • Werkgevers scouten bewust op universiteiten naar hoger begaafden; uiteraard gedreven door eigen belang.
deze passage heb ik verwijderd uit het artikel. Ja, bedrijven scouten op universiteiten naar goed presterende studenten, maar toch niet bewust naar hoogbegaafden; ze gaan toch geen psycholoog studenten laten screenen om te zien welke hoogbegaafd zijn? Als het gaat over goed presterende studenten klopt dit wel, maar dan heeft het niets meer te maken met hoogbegaafdheid.

Onderwijs[bewerken]

Bij deze passage heb ik enkele zinnen verwijderd die spraken over het vervroegd doorstromen naar secundair of voortgezet onderwijs. Dat is nogal overdreven, sommige hoogbegaafden slaan soms een jaar over, sommigen doen een twee leerjaren in één. Maar doorstromen naar het secundair vanuit het lager, dat is sterk overdreven.

Werk[bewerken]

Hoogbegaafden kunnen ook in hun werk problemen tegenkomen, zeker als ze een functie aannemen beneden hun niveau. Jonge starters zonder ervaring zullen onderaan moeten beginnen en alle simpele en vervelende klusjes krijgen. Daarnaast worden ze geacht vooral hard te werken (althans dat is de officiële boodschap of ze denken dat dat van hen verwacht wordt) en niet te eigenwijs te zijn. Dat de hoogbegaafde de taken veel sneller af krijgt zal niet ter zake doen: vertrekken vóór 5 uur zal door de rest van de werknemers niet worden gewaardeerd, en zal de hoogbegaafde slecht in de groep doen vallen en leiden tot klachten bij de baas. Omdat de dagen vastliggen van 9 tot 5 (of zelfs langer), wordt de hoogbegaafde "vastgehouden", en krijgt hij ook geen kans of tijd een uitdaging te halen uit andere activiteiten. Verveling ligt op de loer, en uiteindelijk zal het probleem dat zich op de basisschool reeds voordeed zich herhalen. Ze zullen ruzie gaan maken en ontslagen worden.

Een bijkomend probleem is vaak dat hoogbegaafden een andere opvatting hebben van werk dan de gemiddelde medewerker. De hoogbegaafde wil graag scoren door iets snel en goed af te maken en te laten zien hoe slim hij/zij is. Voor de gemiddelde medewerker spreekt het echter vanzelf dat de verhoudingen binnen een team belangrijker zijn dan de individuele prestaties. Doordat de hoogbegaafden de verhoudingen binnen een team verstoren en soms zelfs in competitie gaan met de leidinggevende, krijgen zij vaak niet de functie waarvan zij vinden dat zij er recht op hebben.

Dit leidt er, paradoxaal, toe dat een grote groep hoogbegaafden in banen terecht komt die eigenlijk ver beneden hun niveau liggen. Chris Langan, met een IQ van 195, werkte op het moment dat dit ontdekt werd als uitsmijter in een nachtclub. Omdat, zeker bij de banen op lager niveau, de problemen op de werkvloer zich opstapelen en de hoogbegaafde hierdoor slecht in de groep ligt, bestaat ook het risico dat de hoogbegaafde een persoon van "12 ambachten en 13 ongelukken" wordt. Dit is erg jammer, het bederft de levens van veel hoogbegaafden, en is pure kapitaalvernietiging voor de maatschappij.

Ik heb deze erg lange tekst kernachtig proberen samen te vatten. Daarbij heb ik enkele dingen weggelaten, er stond bijvoorbeeld in dat "hoogbegaafden de verhoudingen binnen een team verstoren", alsof dit een typisch kenmerk is voor hoogbegaafden; ook het voorbeeld van Chris Langan heb ik weggelaten (deze persoon heeft zelfs geen artikel op de Nederlandse wikipedia).Architeuthis 22 jul 2007 12:16 (CEST)


sociaal-emotionele[bewerken]

referentie verwijderd, evenals de daaruit afgeleide wetenschap, omdat dit een niet-neutrale belangenvereniging is. Door de wol geverfd 16 jul 2007 22:49 (CEST)

Beste, ik heb een zin aan dit stuk toegevoegd over de kritiek op het "sociaal-emotionele" tegenargument. Ditmaal met een neutrale bron.Architeuthis 17 jul 2007 12:55 (CEST)

Vlucht en Vecht reactie[bewerken]

Deze passage beschreef enkele negatieve gevolgen van onderpresteren. Deze heb ik (kort) samengevat bij de passage over onderpresteren. De beschrijving "vecht vlucht" reactie, heb ik niet meer gebruikt. Zo een reactie is een soort reactie die optreed bij grote stress of een noodgeval (een levensbedreigende situatie). De gevolgen die zich manifesteren bij onderpresteren en het proces van onderpresteren zelf is een proces dat op langere termijn plaats vindt. Dit beschrijven als een vlucht vecht reactie is dus niet echt toepasselijk.Architeuthis 23 jul 2007 21:43 (CEST)

Hoogbegaafdheid en Hoogintelligent[bewerken]

Het verschil tussen hoogbegaafd en hoogintelligent is:

 • Hoogintelligent = de mogelijkheden in principe in je hebben op één beperkt vlak.
 • Hoogbegaafd = deze mogelijkheden waar kunnen maken op een zodanige wijze dat de betreffende persoon er zelf ook een goed gevoel bij heeft. Dit dient dan op meerdere vlakken te gebeuren. In het laatste geval speelt het vermogen zichzelf te kunnen zijn bij zichzelf (in plaats van het willen voldoen aan het plaatje dat de 'buitenwereld' van hen heeft of het plaatje waarvan de betreffende persoon denkt dat de 'buitenwereld' die heeft) een belangrijke rol.

Deze passage heb ik verwijderd. Waarom zou een musicus of een kunstenaar die volgens deze definitie van het begrip hoogintelligent (dat geen eenduidige definitie heeft en dat door verschillende groepen gebruikt wordt om iets anders aan te duiden) geen goed gevoel hebben bij wat hij of zij doet?Architeuthis 28 aug 2007 16:55 (CEST)

Volgens mij is dit alleen correct als je dat beperkte vlak opvat zoals Renzulli (namelijk, dat het slaat op het IQ). Ik heb de passage daarom helemaal verwijderd en in plaats daarvan het verschil tussen intelligentie en begaafdheid volgens Renzulli nader uitgewerkt in het begin. Daar heb ik ook genoteerd dat iemand die goed kan schilderen of sporten niet hoogbegaafdgenoemd wordt (en ook niet hoogintelligent). Rp2 16 apr 2008 20:39 (CEST)

Er is hier langzamerhand sprake van linkwildgroei in de externe links. Wie neemt het eens op zich om dit tot 2 a 4 terug te brengen? Bart (Evanherk) 12 mrt 2008 12:38 (CET)

Twijfelachtige onderbouwing[bewerken]

Er worden uitspraken in de artikel gedaan die vergezeld worden van schijnonderbouwingen c.q. bronnen van zeer twijfelachtige kwaliteit: Zo stelt het artikel: Het aantal verbindingen tussen de neuronen van een hoogbegaafde ligt 40 tot 50% hoger en in sommige gevallen zelfs tot 60% hoger dan bij "normaal" begaafden. Kinderen die meer verbindingen hebben, hebben meer denkcircuits en dus meer mogelijkheden (strategieën).

Die zin komt letterlijk voor in een - niet van referenites voorziene HBO scriptie uit 2004 (zie http://www.termini.nl/docs/termini_hoogbegaafd.pdf) en (opnieuw letterlijk) in een verslag van een bijeenkomst uit 1999 (zie http://www.hiq.nl/verslagen_180599.htm). Geen van beide "bronnen" onderbouwt die bewering met ook maar iets dat in de buurt komt van serieus onderzoek.

In de oudste bron (het gespreksverslag uit 1999) waaraan in dit wikipedia artikel gerefereerd wordt staat daarnaast pertinente nonsense.

 • Zo wordt gesteld dat de groep van 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde 2x zo groot is als de groep van 2 standaard deviaties boven het gemiddelde. Da's uiteraard onmogelijk voor een score die nu eenmaal per definitie normaal verdeeld is.
 • Ook heeft de inleiding van die bron het over 2 a 3% van de populatie die hoogbegaafd is, en 3 zinnen verderop wordt gesteld dat 1 op de 80 mensen hoogbegaafd is. Dat laatste is natuurlijk hetzelfde als 1,25%, ofwel een factor 2 minder.

Kortom, door uit zulk soort "bronnen" te citeren wordt de kwaliteit van dit artikel alleen maar naar beneden gehaald. UIC2 16 apr 2008 21:25 (CEST)

Ik ben het er helemaal mee eens dat het artikel te vaag is en dat de gedane uitspraken moeten worden verwijderd of van referenties naar feitelijk onderzoek worden voorzien, Overigens begrijp ik niet waarom die verdeling "per definitie" normaal is. Rp2 17 apr 2008 18:11 (CEST)
Omdat de IQ-testen bedoeld zijn en ontworpen worden om een gemiddelde score te hebben van 100 en een standaard-deviatie van 15 punten. (Zie bijv. http://encarta.msn.com/media_461540296/Distribution_of_IQ_Scores.html) Over tijd / of voor een specifieke populatie kan dat iets afwijken, maar dat houdt eigenlijk in dat de test weer opnieuw geijkt moet worden. Kortom, de IQ-score is een conventie. (zie ook het Flynn-effect hier op wikipedia).
Ik zal de tekst zo even aanpassen om die "bron" eruit te schrijven. UIC2 18 apr 2008 19:23 (CEST)
Wat ik bedoelde is dat ik niet zie waarom er sprake van zijn van een normale verdeling, maar het kan natuurlijke zo zijn dat ze net zo lang aan de testvragen sleutelen tot er een normale verdeling uitkomt. Rp2 1 mei 2008 11:24 (CEST)
Bingo, en dat is PRECIES wat er gebeurt. Overigens wordt niet alleen aan de moeilijkheid gesleuteld, maar ook aan het scoringsmodel. UIC2 14 mei 2008 17:35 (CEST)
Verder staan er wel erg veel Belgische referenties in dit stuk. aleichem groeten 18 apr 2008 19:33 (CEST)
Het grootste probleem is m.i. niet dat ze uit België komen, maar dat het voor een groot deel referenties zijn die verwijzen naar belangenclubjes voor (ouders van) hoogbegaafden. UIC2 19 apr 2008 00:38 (CEST)
Dat is ook mijn probleem met de tekst zelf: het ruikt te veel naar "mijn kind is eigenlijk een genie, maar niemand ziet dat", zonder dat duidelijke criteria worden gegeven aan de hand waarvan je kunt uitmaken of dat inderdaad waar is of niet. Zonder zulke duidelijke criteria is de notie van hoogbegaafdheid wetenschappelijk gezien waardeloos (maar politiek misschien heel nuttig). Rp2 1 mei 2008 11:24 (CEST)

uit artikel[bewerken]

Deze tekst stond in het artikel, maar is eerder geschreven als commentaar, daarom naar OP gekopieerd:

[Bovenstaande informatie is incorrect; hoogbegaafdheid kan net zo zeer een aandoening als een talent zijn, en als iemand die hoogbegaafd is zich in een situatie bevind waarin hij niet wordt geaccepteerd en erkend als zijnde hoogbegaafd, is het voor deze persoon erg moeilijk überhaupt de stap te nemen zelf op zoek te gaan naar "soortgenoten" en/of een situatie waarin hij of zij beter tot zijn of haar recht zou kunnen komen. Hoogbegaafdheid kan, in de verkeerde omgeving, zelfs leiden tot vervreemding van de medemens, omdat de hoogbegaafde zich niet of nauwelijks (meer) kan inleven in zijn of haar medemens, en de fysische en metafysische mechaniek van de menselijke maatschappij niet begrijpt. (Laten we heel eerlijk zijn, het *is* voor een hoogbegaafd kind toch ook niet te slikken dat je intelligenter bent dan de rest, en vaak als dommer wordt behandeld omdat de mensen niet intelligent genoeg zijn om jouw potentie te kunnen zien? Veel hoogbegaafden worden dan ook suïcidaal en plegen op latere leeftijd ((vaak door het in het verleden opgelopen trauma's in combinatie met de hoogbegaafdheid om erover door te blijven malen)) zelfmoord omdat zij geen uitweg meer zien).]

Door de wol geverfd 17 jun 2009 13:36 (CEST)

een hoogbegaafd kind[bewerken]

hoogbegaafd zijn is niet altijd fijn. en ik kan het weten, want ik BEN een hoogbegaafd iemand. En ik ben niet eens een volwassene maar een kind. VAN 10! normaal zou je dit nooit kunnen typen als je 10 bent. maar ik dus wel. ik vind het best wel vervelend om hoogbegaafd te zijn, want NEE! Dat is nou niet altijd zo leuk. want je kan goed leren, maar je denkt anders dan andere mensen. en als je niet gelooft dat een kind van 10 bent oke, maar IK weet dat het wel zo is. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.119.75.214 (overleg · bijdragen) 24 jun 2010 20:25

Nogmaals het bewijs dat er geen link is tussen EQ en IQ. Cumulus. 14 mrt 2011 23:42 (CET)

Hallo "Hoogbegaafd kind van 10 dat zijn naam niet vertelt wat heel logisch is want je wilt niet gevonden kunnen worden", Ik begrijp je, ik ben zelf ook hoogbegaafd. Ik ben nu dertien en zit op de middelbare school. Je zegt dat je het vervelend vindt om hoogbegaafd te zijn. Dat klopt, zolang je op een reguliere school zit. Er is echter Leonardo onderwijs mogelijk, en er zijn zelfs middelbare scholen (waaronder de mijne) die enorm kunnen helpen. Als je bereidt bent je "te laten motiveren". Ook wil ik zeggen dat, hoewel het misschien knap is voor een gemiddeld kind zo'n hele tekst te schrijven, mijn eigen zusje van negen - ook hoogbegaafd - er hoofdletters bij zou zetten waar nodig. Niet als belediging bedoeld, maar ik raad je af ermee op te scheppen. Groeten, Een hoogbegaafde tiener– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.169.107.116 (overleg · bijdragen)

Beste hoogbegaafde tiener, je reageert op een overlegpagina van een encyclopedie, niet op een chatsite of forum. Het bericht waarop je antwoord is geplaatst in 2010 en de kans is dus vrijwel nihil dat je antwoord ooit door diegene wordt gelezen. Voor het uitwisselen van ervaringen over hoogbegaafdheid kan je beter een site en forum over dat onderwerp opzoeken. Met vriendelijke groet, YoshiDaSilva (overleg) 31 okt 2013 21:08 (CET)

Hoogbegaafdheid en zelfactualisatie[bewerken]

Heylinge wijst op overeenkomsten tussen hoogbegaafdheid en zelfactualiseerders. Het doet vermoeden dat Maslov hoogbegaafden beschreef, toen hij het over zelfactualiseerders had. Een intrigerend vermoeden. Joshua Jonathan (overleg) 17 sep 2011 18:12 (CEST)

Maar ik twijfel wel of de opsomming van kenmerken die ik hier gegeven heb op deze pagina thuishoort. Het is een herhaling van de kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen en volwassenen, en hetzelfde rijtje staat ook op de pagina over zelfactualiseren Joshua Jonathan (overleg) 17 sep 2011 20:39 (CEST)

Rijtje met overeenkomsten verwijderd, en het onderwerp zelf verplaatst. Joshua Jonathan (overleg) 18 sep 2011 08:11 (CEST)

Three Ring Concept[bewerken]

Het plaatsen van het three ring concept is verwarrend; het maakt de inleiding te lang. Daarnaast deint het werk van Sternberg ook genoemd te worden; hij is internationaal toonaangevend op het gebied van hoogbegaafdheid als intelligentie 'plus andere factoren. Joshua Jonathan (overleg)

Tussenkopjes en subkopjes[bewerken]

Ter wille van de leesbaarheid heb ik een aantal onderwerpen onder subkopjes geplaatst, die nu onder een viertal hoofdkoppen staan. Joshua Jonathan (overleg) 18 sep 2011 07:57 (CEST)

Focustheorie[bewerken]

Heeft iemand een link of verwijzing voor de 'focustheorie' die wordt genoemd bij asynchrone ontwikkeling? Ik kan er niks over vinden. Joshua Jonathan (overleg) 18 sep 2011 08:29 (CEST)

Definitie van hoogbegaafdheid[bewerken]

In de inleiding stond als definitie "een uitzonderlijke hoge intelligentie". Dit heb ik veranderd in "een uitzonderlijk hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen", in lijn met de verwijzingen naar Sternberg e.a. Het plaatje van de IQ-curve heb ik verplaatst naar 'vaststellen van hoogbegaafdheid'. Het is een mooie blikvanger, maar botst met de boodschap dat hoogbegaafdheid een combinatie is van intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Om in 1 oogopslag duidelijk te maken wat 'hoogbegaafd' is zou een foto van Barack Obama zeer sprekend zijn - maar niet politiek neutraalJoshua Jonathan (overleg) 18 sep 2011 11:55 (CEST)

Enkel interessegebieden!?[bewerken]

Hoogbegaafden blinken niet enkel uit in interessegebieden. Ze hebben net als reguliere mensen bepaalde talenten, maar ze zullen overal in uit kunnen blinken want ze leren en begrijpen snel, en leggen makkelijk verbanden. Dat zullen ze echter sneller doen in hun interessegebieden omdat ze zich erin gaan verdiepen - net als gemiddelde mensen, niet waar? Enkel uitblinken in interessegebieden is een kenmerk van autisme/ASS. Het klopt dat ASS en hoogbegaafdheid een veelvoorkomende combinatie is, maar dat betekent niet dat het ene kenmerk bij de andere "stempel" gezet kan worden. M.v.g., Een 13-jarige hoogbegaafde.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 82.169.107.116 (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft op overlegpagina's ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Stellen van verwachtingen[bewerken]

Er staat een paar keer in de tekst: het stellen van verwachtingen. Dit kan helemaal niet.

Of: Je stelt eisen aan iets, of: je verwacht een bepaald niveau van iets. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.106.202.191 (overleg · bijdragen) 7 mei 2014 19:04‎

Beste, door op het tabje 'bewerken' boven het artikel te klikken kunt u meteen een correctie aanbrengen als zeker is dat iets fout is. Hou er wel rekening mee dat eventueel om een bron gevraagd kan worden. Vr. groet, --JanB (overleg) 7 mei 2014 19:21 (CEST)

Relatie tussen hoogbegaafdheid en religiositeit[bewerken]

Volgens een metastudie is gebleken dat er een negatieve correlatie bestaat tussen hoogbegaafdheid en religiositeit. Zie http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1088868313497266?journalCode=psra&

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 3 externe link(s) gewijzigd op Hoogbegaafdheid. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 16 aug 2017 01:43 (CEST)

Laatste bewerking dateert van ná vermelding 'laatste bewerking'?[bewerken]

In de voetnoot van de Bewerkpagina vóór deze, lees ik: "Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 15 aug 2017 om 23:43." Echter, InternetArchiveBot bewerkte die pagina nog op 16 aug 2017 01:43 (CEST). Hoe kan dat? ArnoldusZelf (overleg) 31 aug 2017 21:29 (CEST)

Ik zie het al. De tijd in de voetnoot is de UTC-tijd.

ArnoldusZelf 31 aug 2017 21:39 (CEST) 31 aug 2017 19:39 (UTC)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Hoogbegaafdheid. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 17 okt 2017 14:02 (CEST)

Externe links aangepast[bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Hoogbegaafdheid. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 10 mei 2019 21:55 (CEST)