Provinciale weg 393

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Provinciale weg 393
Provinciale weg 393
Provinciale weg 393
Provinciale weg 393
Land Nederland
Provincie Friesland
Lengte 26,4 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
Rotonde Richting Marssum en Stiens N398
Rotonde Vrouwenparochie
Kruising Sint Annaparochie N383
Kruising Sint Jacobiparochie
Begin stad Minnertsga
Kruising Tzummarum N384
Begin stad Oosterbierum
Begin stad Sexbierum
Rotonde Almenum N390

De provinciale weg 393 (N393) is een provinciale weg in de provincie Friesland. De weg verbindt de N398 (en indirect de N357) bij Stiens met de N390 ten noorden van Harlingen.

De weg is over de gehele lengte uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km/h. In de gemeente Leeuwarden heet de weg Middelsédyk en Stienzer Hegedyk. In de gemeente Waadhoeke heet de weg Waling Dijkstrastraat, J.P. van der Bildtstraat, Middelweg-Oost, Van Harenstraat, Statenweg, Middelweg-West, Oosteinde, Zuiderweg, Hermanawei, Meinardswei, Ferniawei, Tsjessingawei, Swaerderwei, Buorren, Kleasterwei, Lidlumerwei, Haerdawei en Hearewei. In de gemeente Harlingen heet de weg Haulewei.