Ringweg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Bord met de aanduiding Ring bij Rotterdam

Een ringweg, randweg of rondweg is een weg die als een ring een plaats waar mensen wonen omsluit. Sommige ringwegen worden als nieuwe weg aangelegd om doorgaand verkeer uit een dorp of stad te weren en vlot verkeer mogelijk te maken. Andere ringwegen ontstaan pas later als een geplande aaneenschakeling van bestaande wegen. Ondanks de naam zijn veel ringwegen niet rond en niet volledig gesloten. De term randweg wordt ook wel gebruikt voor wegvakken die zich langs de rand van een plaats bevinden maar deze niet omsluiten en min of meer recht zijn. In dit geval wordt ook wel gesproken van een tangent.

Naamgeving[bewerken]

In Nederland spreek men van ring, ringweg, randweg of rondweg; in Vlaanderen van ring (bijvoorbeeld: De ring rond Brussel). Een verouderde benaming is ceintuurbaan. In sommige steden wordt een ringweg vanwege zijn vorm anders genoemd. In Rotterdam spreekt men van de ruit van Rotterdam vanwege de vierkante vorm. Breda heeft geen complete ringweg, hier spreekt men van het hoefijzer.

Typen ringweg[bewerken]

Grote/kleine ring[bewerken]

Sommige steden hebben een grote en één of meerdere kleine ringwegen. Daarbij loopt de grote ring ver buiten de stad om en is voornamelijk bedoeld voor het (inter)nationale lange-afstandsverkeer. De kleine ring loopt tussen het centrum en de buitenwijken, en is bedoeld voor (lokaal) stadsverkeer.

Binnen-/buitenring[bewerken]

Iets anders dan de begrippen grote en kleine ring, zijn de binnen- en buitenring. De binnenring is de binnenste baan van een ringweg, de buitenring de buitenbaan. Een binnenring gaat in de meeste landen (te weten de landen waar men rechts rijdt) met de klok mee, een buitenring tegen de klok in; in landen waar men links rijdt is dit omgekeerd.

In Charleroi gaat de kleine ring, de Petite Ceinture de Charleroi, alleen tegen de klok in; zo is er slechts een kleine ring en geen kleine binnen- en buitenring. In Parijs wordt bij de ringweg gesproken over de Boulevard Peripherique Interieur respectievelijk Exterieur.

Sluizencomplexen[bewerken]

Bij sluizencomplexen worden soms ook zogenaamde ringwegen toegepast. Over zo'n sluis liggen twee bruggen. Wanneer de ene brug open staat, wordt het verkeer omgeleid over de andere brug. Dit principe wordt onder meer toegepast bij de Berendrechtsluis en de Zandvlietsluis in de haven van Antwerpen, de Pierre Vandammesluis in de haven van Brugge-Zeebrugge, de sluizen bij Bruinisse (zie Ringweg Bruinisse), Kats en Terneuzen in de provincie Zeeland en de Oostersluis in Groningen.

Ringweg binnen een plaats[bewerken]

Een stadsring is een ringweg binnen een stad, en meestal geen autosnelweg. Bijvoorbeeld de Centrumring in Amsterdam. Een parkeerring is een parkeerroute die de parkeervoorzieningen rond het centrum verbindt. De benaming wijkring wordt in sommige plaatsen gehanteerd om een gebiedsontsluitingsweg aan te duiden die rond een wijk is gelegen.

Ringwegen in België[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van Belgische ringwegen

De ringwegen in België worden aangeduid met een R-nummer. Voorbeelden hiervan zijn de R23 rond Leuven, de R30 in Brugge, de R40 in Gent, de R71 rond Hasselt of de R0 rond Brussel die zo'n 75 km lang is.

De R20 of Kleine Ring van Brussel (Frans: Petite Ceinture) is een ringweg van ongeveer 8 km lengte in de vorm van een vijfhoek, die de historische stad Brussel omsluit, en ook nu nog deels de gemeentegrens van Brussel met de omliggende gemeenten vormt. De Kleine Ring ligt op dezelfde plaats waar de vroege tweede stadsomwalling lag. De Kleine Ring speelt een centrale rol in het Brusselse autoverkeer. De tunnels van de Kleine Ring zullen vanaf 2012 uitgerust worden met een snelheidscontrole op basis van trajectcontrole. De meetgegevens zullen tevens gebruikt worden voor het informeren van de bestuurders, het continu berekenen van het aantal wagens in de tunnels en de regeling van de vereiste ventilatie van de tunnels.

De R1 rond Antwerpen zou dankzij de Oosterweelverbinding in de toekomst een complete ring kunnen worden. De Organisatie Ringland heeft de overkapping van de Antwerpse ring op de politieke agenda geplaatst in België. Dit om het fijnstof te weren en extra ruimte te creëren voor recreatie en groen.

Een speciale ringweg kunnen we terugvinden in de Waalse stad Charleroi. Via de R9 die rond het hart van de stad ligt, kan men enkel tegen wijzerzin op drie rijvakken rijden. De R3 die verder gelegen is van het centrum van Charleroi, vormt samen met de E42 een volwaardige ring rond de stad.

De ringwegen in België zelf kunnen een autosnelweg, autoweg of gewestweg zijn. Echter, ook andere wegen, zoals N-wegen, kunnen een ringfunctie hebben.

Ringwegen in Nederland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Lijst van Nederlandse ringwegen

In Nederland hebben Amsterdam (A10) en Rotterdam (A20, A16, A15 en de A4) een complete ring van snelwegen om het centrale gebied van de stad. Ook de zogenaamde "Ruit van Breda" (A59, A27, A58, A16) is geheel uitgevoerd als autosnelweg maar deze is officieel geen ringweg. Rond veel grotere steden ligt echter een niet geheel complete ringweg: rond Utrecht, bijvoorbeeld, is het noordelijke gedeelte uitgevoerd als autoweg (N230) en niet als autosnelweg. De N3 bij Dordrecht ligt niet om de stad heen, maar wordt wel aangeduid als: Randweg Dordrecht (N3).

Binnen veel Nederlandse steden werd na de ontmanteling van de vestingwerken halverwege de negentiende een deel van het terrein dat hierdoor vrijkwam gebruikt om singels te bouwen. Op de stadsplattegrond van veel Nederlandse steden zijn de hiermee ontstane singels nog steeds duidelijk te herkennen. Deze singels, vaak slechts half uitgebouwde ringwegen rond de toenmalige stad zijn in de later sterk gegroeide steden verworden tot centrumring. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Arnhem en Nijmegen.

Ringwegen in andere Europese landen[bewerken]

Parijse Périphérique, ter hoogte van Porte de la Muette

Verder hebben Caen (N814), Rennes (N136), Nantes (N844), Amiens (A16/A29/N1/N2),Toulouse (A620/A62/A61) een wat kleinere ringweg rondom de stad.