Ruilhandel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Ruilhandel, bartering, of (modernere term) swishing, is een oude vorm van handel drijven die tegenwoordig, vooral in arme streken, nog steeds wordt toegepast. Het betreft hier goederen of diensten ruilen waarbij geen enkele vorm van tussenmedium als geld mee gemoeid is. Als men iets wil verwerven gaat men naar de persoon met een waardevol object dat de ander accepteert als ruilmiddel. Wanneer beiden akkoord gaan met de ruil krijgt de ene persoon het ruilmiddel (dit kan een dier zijn of een voorwerp of een dienst) van de andere en omgekeerd.

Hoewel sinds Adam Smith de ruileconomie vaak wordt aangewezen als voorganger van de geldeconomie, zijn hier nooit voorbeelden van aangetroffen.[1] Dat wil niet zeggen dat er geen sprake is van ruilhandel, maar dat deze plaatsvindt binnen een economie die vooral gebaseerd is op een ander principe, zoals de gifteconomie of de geldeconomie.

De Middeleeuwen begonnen met een periode waarin Europa een grote achteruitgang van de geldhandel kende. Daarmee kreeg ruilhandel weer een grotere betekenis, al stelt David Graeber dat dit vooral een economie was gebaseerd op krediet waarbij de schulden of vorderingen werden bijgehouden, veelal gebruikmakend van de oude Romeinse monetaire eenheden.[2] Andere zaken dienden ook wel als rekeneenheid, zoals de cumal in Ierland, wat oorspronkelijk een slavin was.

Hoewel tegenwoordig bijna alles met geld betaald wordt, zijn er in arme landen nog plaatsen waar men te weinig geld verdient voor de dagelijkse levensbehoeften en waar de ruilhandel een zeer belangrijke plaats inneemt. In de 21e eeuw keert de ruilhandel terug in de LETS-ruilkringen als onderdeel van de lokale ruileconomie.

Ruilhandel keert ook terug in geval van hyperinflatie. Wanneer het geld zeer snel in waarde daalt, verliezen de mensen hun vertrouwen in geld en accepteren ze het niet meer als betaalmiddel. Het voordeel van ruilhandel is dan dat de koper en verkoper zich geen zorgen hoeven te maken over de pijlsnel stijgende prijzen: Dezelfde som geld kan morgen nog maar de helft zoveel waard zijn als vandaag, maar een kilo kolen die niet opgestookt wordt is de volgende dag nog steeds een kilo kolen.

In Zwitserland is het ruilsysteem onder de naam WIR, Wirtschaftsring, een geaccepteerd onderdeel van de gewone economie. Het WIR systeem waarin bedrijven goederen en diensten ruilen of barteren blijkt een stabiliserende invloed te hebben op de geldeconomie. In tijden van economische voorspoed krimpt het WIR systeem en maakt iedereen gebruik van het gewone geldsysteem.

Tegenwoordig worden nog steeds zogenaamde swappingevenementen georganiseerd. Tijdens swappingevenementen wordt er geen geld gebruikt. Iedereen brengt zijn goederen/kleren naar een dergelijke swapping-event en kan ze ruilen voor goederen/kleren van andere personen zonder enige tussenkomst van geld. Op dergelijke evenementen worden er ook andere activiteiten georganiseerd, meestal om de personen die op dergelijke evenementen komen zich bewust te maken van het ecologisch aspect van ruilhandel.

Zie ook[bewerken]