Stads- en streekvervoer in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het stads- en streekvervoer in Friesland geeft een overzicht van alle buslijnen en regionale treinen die gereden worden in de provincie Friesland. Het gaat hier om de lijnen die zich in de provincie begeven, maar ook lijnen die de provincie doorkruisen.

De schuingedrukte plaatsnamen bevinden zich buiten de provincie Friesland. Bij lijnen die horen bij concessies die niet uit Friesland komen is tevens de opdrachtgevende OV-autoriteit vermeld.

Het busvervoer in de provincie Friesland is verdeeld over twee concessiegebieden. In deze regio's is provincie Friesland de verantwoordelijke OV-autoriteit. In Leeuwarden wordt een stadsdienst gereden.

De regionale treinen in de provincie maken onderdeel uit van de Noordelijke Nevenlijnen. Deze wordt verstrekt door de provincies Friesland en Groningen.

Historie[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste vorm van lokaal openbaar vervoer in Friesland kwam in 1880 met de oprichting van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. De eerste paardentramlijn liep van Dokkum naar Veenwouden en werd geopend op 6 oktober 1880. Later kwamen er Friese stoomtrams door heel de provincie.

Het NTM-tramnet werd in de jaren 1939-1948 geheel opgeheven en vervangen door autobussen. In 1947 werd de stadsdienst in Leeuwarden ingevoerd. Een jaar eerder kwam er een lijn tussen Leeuwarden en Alkmaar via de Afsluitdijk. Er werden ook lijnen geruild met naburige ondernemingen zoals de LABO, NOF, ZWH en ESA, dit was ter afbakening van de vervoersgebieden, zodat er in 1949 een buslijn kwam tussen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Wolvega met doorverbindingen naar Steenwijk, Meppel, Assen en Groningen.

In 1971 werden onder meer de NOF en NTM gefuseerd tot FRAM. Deze fuseerde in 1996 samen met DVM/NWH tot VEONN. Laatstgenoemde heeft geen lang bestaan gekend, in september 1998 werd VEONN overgenomen door het Britse Arriva. In het Noord- en Zuidwesten gingen bussen van dochteronderneming NoordNed rijden. In het Zuidoosten werd de naam Arriva gehanteerd. Door de invoering van Wet personenvervoer 2000 werden gebieden (concessies) vanaf 2001 openbaar aanbesteed. Arriva behield de eerste jaren alle concessies in Friesland. Tussen 2006 en 2009 is Arriva met uitzondering van de Waddeneilanden al het busvervoer in Friesland kwijtgeraakt aan concurrerende vervoerbedrijven. In 2012 verkreeg Arriva opnieuw het busvervoer in een groot deel van de provincie, door het winnen van de concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog. In 2016 won Arriva de concessie Zuidoost-Fryslân en zo keerde Arriva ook in die regio terug. Hierdoor is Arriva momenteel de enige busvervoerder in de gehele provincie (als buslijnen uit concessies van aangrenzende provincies niet meegeteld worden).

Onderaan is een lijst te vinden met voormalige buslijnen. Daarin is te zien dat een aantal lijnen ver buiten de provincie kwamen, zoals lijnen naar Meppel, Assen en Groningen. Tegenwoordig eindigen lijnen tot een paar kilometer over de provinciegrens.

OV-chipkaart[bewerken | brontekst bewerken]

Vooruitlopend op de landelijke invoering van de OV-chipkaart testte Arriva vanaf 28 juni 2006 met steun van de provincie Friesland de chipkaart in een dertigtal bussen in Friesland. De proef werd uitgevoerd op de toenmalige lijn 26 tussen Oldeberkoop, Noordwolde, De Blesse, Wolvega en Heerenveen, op Qliner 320 tussen Drachten en Leeuwarden en de stadslijnen 1 t/m 6 in Leeuwarden. Ook werd er getest in de treinen tussen Leeuwarden en Groningen. In de proefperiode testen 50 personen de werking en gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart.[1][2]

Het duurde nog enkele jaren voordat de OV-chipkaart in Friesland gebruikt kon worden. Op 14 september 2009 was Connexxion, die destijds in Noord- en Zuidwest-Friesland (inclusief Leeuwarden) reed er klaar voor en Qbuzz volgde op 1 januari 2010 in het zuidoosten van de provincie. Op Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog werd de OV-chipkaart vanwege het toerisme pas veel later ingevoerd. In 2017 werd de OV-chipkaart ingevoerd op Vlieland, Terschelling en Ameland, in 2019 volgde Schiermonnikoog.

Tariefjaar (vol tarief in euro's)
Concessie(s) Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015
Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog Streekbussen (m.u.v. de bussen op Schiermonnikoog) 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Stadsdienst Leeuwarden 0,088 0,094 0,098 0,116 0,135
Buurtbus 0,050 0,070
Qliner 315, 325 en 335 0,149 0,156 0,162 0,164 0,176
Qliner 350 en 351 (Friese deel) 0,141 0,149 0,155 0,157 0,169
Qliner 350 en 351 (Noord-Hollandse deel) 0,141 0,115 0,129 0,131 0,169
Zuidoost-Fryslân en Wadden Alle lijnen, behalve buurtbussen 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
  • In 2012 is de tariefopbouw van lijn 350 veranderd. Het totale tarief wordt na 82 kilometer niet meer hoger (aftoppen).
  • Op de Qliners 315, 325 en 335 wordt afgetopt op 100 kilometer (over het gehele tarief).

Huidige concessiegebieden[bewerken | brontekst bewerken]

Alle concessies vallen onder het beheer van de provincie Friesland. De noordelijke treindiensten vallen niet alleen onder het beheer van de provincie Friesland, maar ook van de provincie Groningen.

Concessiegebied Vervoerder Duur
Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
inclusief stadsdienst Leeuwarden
Arriva 09.12.2012 - 10.12.2022
Zuidoost-Fryslân en Wadden (ZOWAD) Vlieland, Terschelling, Ameland 11.12.2016 - 10.12.2022
Noordelijke treindiensten 11.12.2005 - 12.12.2020

In beide busconcessies komen verschillende busdiensten voor, naast het stadsvervoer in Leeuwarden, eilandvervoer op de Friese Waddeneilanden en diverse streeklijnen rijden er ook Qliners rond. Dit is een vorm van hoogwaardig openbaar vervoer met luxere en snellere bussen die onderweg minder vaak stoppen. Tevens zijn er ook een aantal buurt- en schoolbussen. Doordat Friesland bestaat uit vele kleine dorpjes is het moeilijk om een rendabele vaste dienst te rijden. Hiervoor wordt de Opstapper ingezet. De Opstapper is een kleine bus (taxibus) die rijdt tussen een knooppunt/overstappunt en een kern. In de dorpskern is het mogelijk voor een extra bedrag om te worden afgezet/opgepikt op een eigen gekozen adres. Voor het gebruik van de Opstapper moet men minimaal 1,5 uur van tevoren reserveren en is het niet mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen. De Opstapper heeft vaste aankomst en vertrektijden op de knooppunten zodat er altijd aansluiting geboden kan worden op andere buslijnen of treinen.

Buslijn 55 (Drachten - Dokkum) is in Friesland de enige streekbuslijn die bij allebei de concessies hoort.

Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog (Arriva)[bewerken | brontekst bewerken]

De buslijnen in deze concessie worden geëxploiteerd door Arriva onder de formule en huisstijl Frysk Ferfier. Het stads- en streekvervoer werd door voorloper Connexxion gereden onder de formules Maxx Leeuwarden en Frysker. De buslijnen op Schiermonnikoog waren al in handen van Arriva.

Naast de onderstaande lijnen worden op 220 trajecten zogeheten Opstappers ingezet. Dit zijn belbussen die ter aanvulling rijden van bestaande (spits)lijnen en die ontsluiting verzorgen in kernen die niet door ander openbaar vervoer worden bediend. Voor de opstapper geldt een apart tarief.

Op de stadsdienst worden voornamelijk bussen ingezet van het type Irisbus Citelis, die op aardgas rijden.
Op de streekdienst rijden alleen bussen van VDL, de meeste hiervan zijn van het type VDL Citea LLE.
Arriva rijdt op het waddeneiland Schiermonnikoog met door de provincie beschikbaar gestelde elektrische bussen van het type BYD K9.
Op de Qliner verbindingen rijden vooral Mercedes-Benz Intouro bussen.
Lijn Route Via Bijzonderheden
Stadsdienst Leeuwarden
1 Station - Westeinde
2 Station - Aldân-Oost Huizum, MCL
3 Station - Camminghaburen Beursplein, Schieringen
4 Station - Nijlân Huizum
5 Station → Station Vegelinbuurt, Schepenbuurt, Aldân, MCL, Nijlân, Huizum Ringlijn; lijn 15 in de tegenrichting
6 Station → Station Centrum, Valeriuskwartier, Bilgaard, (NHL,) Transvaalwijk Ringlijn; lijn 16 in de tegenrichting
7 Station - Zuiderburen Vegelinbuurt, Huizum-Dorp
8 Station - Vrijheidswijk Beursplein, Heechterp
9 Station → Station Centrum Ringlijn door het centrum; rijdt niet 's avonds en op zondag
15 Station → Station Huizum, Nijlân, MCL, Aldân, Schepenbuurt, Vegelinbuurt Ringlijn; lijn 5 in de tegenrichting; rijdt niet 's avonds en in het weekend
16 Station → Station Transvaalwijk, (NHL), Bilgaard, Valeriuskwartier, Centrum Ringlijn; lijn 6 in de tegenrichting; rijdt niet 's avonds en in het weekend
18 Station - Vrijheidswijk Beursplein, Heechterp Rijdt niet 's avonds en op zondag
Streeklijnen
22 Leeuwarden Station - Wartena Hoofdstraat Goutum, Warga Spitsbus
28 Leeuwarden Station - Heerenveen Station Wirdum, Grouw, Irnsum, Akkrum, Haskerdijken Rijdt niet 's avonds en in het weekend
35 Sneek Station - Franeker Station Scharnegoutum, Bozum, Wieuwerd, Britswerd, Oosterlittens, Baard, Winsum, Welsrijp, Tzum Spitsbus, één middagrit begint bij Franeker Froonacker
41 Heerenveen Station - Balk Harich Rotonde Joure, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Tjerkgaast, Sloten, Wijckel
42 Sneek Station - Lemmer Busstation Jutrijp, Hommerts, Spannenburg Rijdt niet 's avonds en in het weekend
44 Bolsward Busstation - Balk Harich Rotonde Tjerkwerd, Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Rijs, Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel
45 Sneek Station - Hemelum Flinkeboskje Jutrijp, Hommerts, Woudsend, Elahuizen, Oudega Spitsbus
46 Sneek Station - Oudega Centrum Jutrijp, Hommerts, Heeg, (Gaastmeer) 's Ochtends richting Sneek via Gaastmeer, 's middags richting Oudega via Gaastmeer; rijdt niet 's avonds en in het weekend
47 Sneek Station - Lemmer Busstation Jutrijp, Hommerts, Woudsend, Balk, Sondel
48 Heerenveen Station - Lemmer Lemsterpad Rottum, Sint Johannesga, Rotsterhaule, Delfstrahuizen, Echtenerbrug, Echten, Oosterzee Rijdt niet op zaterdagavond en zondag
51 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Tietjerk, Giekerk, Oudkerk, Rinsumageest, Damwoude
52 Dokkum Busstation → Dokkum Busstation Niawier, Morra, Anjum, Oostmahorn, Anjum, Lioessens, Paesens, Moddergat, Wierum, Oosternijkerk, Niawier Ringlijn; spitsbus
55 Drachten Transferium Oost - Dokkum Busstation Suameer, Bergum, Quatrebras, Veenwouden, Damwoude Rijdt niet op zondag
60 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station Foudgum, Brantgum, Waaxens, Holwerd, Blija, Ferwerd, Marrum, Hallum, Hijum, Stiens, Jelsum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
62 Leeuwarden Station - Buitenpost Station Tietjerk, Veenwouden, De Westereen, Kollumerzwaag, Oudwoude, Kollum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
63 Dokkum Busstation - Buitenpost Station Metslawier, Ee, Engwierum, Kollum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
66 Holwerd Veerdam - Leeuwarden Station Aansluiting op de boten naar Ameland, stopt op meer haltes dan lijn 166
70 Leeuwarden Station - Minnertsga Mooie Paal Beetgum, Berlikum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie Rijdt niet 's avonds en op zondag
71 Kop Afsluitdijk - Leeuwarden Station Zurich, Harlingen, Midlum, Wijnaldum, Pietersbierum, Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Berlikum, Beetgum, Beetgumermolen, Engelum
72 Minnertsga Mooie Paal - Leeuwarden Station Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum
73 Leeuwarden Station - Oudebildtzijl De Kolk Jelsum, Stiens, Vrouwenparochie/Oude Leije Spitsbus; 's ochtends via Vrouwenparochie naar Oudebildtzijl en via Oude Leije terug naar Leeuwarden, 's middags via Oude Leije naar Oudebildtzijl en via Vrouwenparochie terug naar Leeuwarden.
75 Bolsward Busstation - Harlingen Station Schettens, Witmarsum, Pingjum, Arum, Achlum, Hitzum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum, Midlum Spitsbus
90 Heerenveen Station - Kop Afsluitdijk Joure, Uitwellingerga, Sneek, Bolsward Rijdt niet 's avonds en in het weekend
92 Bolsward Busstation - Leeuwarden Station Wommels, Winsum, Huins
93 Sneek Station - Leeuwarden Station Scharnegoutum, Deersum, Oosterwierum, Mantgum, Jorwerd, Weidum, Beers, Jellum Spitsbus
94 Sneek Station - Roordahuizum Blauwe Tent Goënga, Gauw, Sijbrandaburen, Terzool, Poppingawier, Rauwerd Spitsbus
95 Joure Busstation - Leeuwarden Station Akmarijp, Terkaple, Terhorne, Akkrum, Irnsum, Roordahuizum, Wijtgaard, Wirdum
96 Bolsward Busstation - Kop Afsluitdijk Exmorra, Allingawier, Idsegahuizum, Makkum, Cornwerd Spitsbus
97 Leeuwarden Station - Harlingen Veerbootterminal Marssum, Menaldum, Dronrijp, Zweins, Franeker, Herbaijum, Midlum Het traject Franeker - Harlingen wordt alleen in de brede spits bediend.
98 Heerenveen Station - Makkum Camping Holle Poarte Oudehaske, Haskerhorne, Joure, Sneek, Bolsward, Schettens, Wons Rijdt niet 's avonds en op zondag
99 Heerenveen Station - Harlingen Veerbootterminal Joure, Uitwellingerga, Oppenhuizen, Sneek, Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd Rijdt niet 's avonds en in het weekend
150 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station Hantum, Ternaard, Holwerd, Blija, Marrum, Hallum Spitsbus
154 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station Hantum, Ternaard, Holwerd, Blija, Marrum, Hallum, Hijum, Stiens, Jelsum
155 Leeuwarden Station - Lauwersoog Dorp Tietjerk, Veenwouden, Dokkum, Metslawier, Morra, Anjum
166 Holwerd Veerdam - Leeuwarden Station Aansluiting op de boten naar Ameland, stopt op minder haltes dan lijn 66
192 Bolsward Busstation - Leeuwarden Station Wommels Rijdt niet 's avonds en in het weekend
199 Heerenveen Station - Harlingen Veerbootterminal Oudehaske, Haskerhorne, Joure, Sneek, Bolsward, Schettens, Witmarsum, Arum, Kimswerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel Rijdt niet 's avonds
2 Veerdam - Oostereeweg Rijdt niet 's avonds
3 Veerdam - Karrepad Rijdt niet 's avonds
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik Rijdt niet 's avonds
5 Centrum - Badstrand Rijdt alleen in juli en augustus
Buurtbus
102 Makkum Sporthal - Hindeloopen Museum Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Ferwoude, Workum, It Heidenskip, Koudum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
103 Stavoren Station - Hemelum Flinkeboskje Warns, Bakhuizen Rijdt niet 's avonds en op zondag
Belbus
235 Sneek Station - Wommels De Terp (Offingawier,) Scharnegoutum, Lutkewierum, Rien, Itens, Oosterend
239 Sneek Station - Ferwoude IJlst, Abbega, Westhem, Blauwhuis, Dedgum, Parrega 's Ochtends in de richting van Sneek, 's middags in de richting van Ferwoude.
243 Joure De Merk - Langweer Dorp Scharsterbrug
249 Joure De Merk - Sint Johannesga Molenstelle Ouwsterhaule, Rotsterhaule
261 Buitenpost Station - Damwoude Kruisweg Kollumerzwaag, Westergeest, Driesum, Wouterswoude
273 Minnertsga Mooie Paal - Oude Bildtzijl De Kolk Dijkshoek, Westhoek, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Nij Altoenae
Qliner
315 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Hoogkerk, Heerenveen, Joure, Lemmer, Bant Rijdt niet 's avonds en in het weekend
324 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Hoogkerk, Drachten, Heerenveen, Joure, Lemmer, Bant Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
335 Bolsward Busstation - Groningen Zernike Sneek, Joure, Heerenveen Spitsbus; 's ochtends in de richting van Groningen, 's middags in de richting van Bolsward
350 Alkmaar Station - Leeuwarden Station Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Middenmeer, Wieringerwerf, Den Oever, Afsluitdijk, Harlingen
355 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Rijdt niet ’s avonds en in het weekend
Collegeliner
603 Leeuwarden Station - Friese Poort
611 Leeuwarden Station - Caparis
612 Leeuwarden Station - NHL Stenden
615 Leeuwarden Station - Nijlân Ringlijn in Nijlân
633 Leeuwarden Station - Kalverdijkje Friese Poort
651 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Tietjerk, Giekerk, Oudkerk, Rinsumageest, Damwoude, Driesum, Wouterswoude 's Ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Dokkum
655 Anjum Nieuweweg → Leeuwarden Station Morra, Metslawier, Dokkum
692 Makkum Sporthal - Leeuwarden NHL Stenden Wons, Bolsward, Wommels 's Ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Makkum
695 Lemmer Busstation - Leeuwarden NHL Stenden Joure 's Ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Lemmer
698 Makkum Sporthal - Sneek Station Wons, Bolsward 's Ochtends in de richting van Sneek, 's middags in de richting van Makkum
Opstapper
701 Aalsum - Dokkum
702 Ezumazijl - Dokkum
703 Oostrum - Dokkum
704 Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Sijbrandahuis - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
709 Raard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
710 Lichtaard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
711 Reitsum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
712 Jnnum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
713 Jislum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
714 Wanswerd - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
715 Birdaard - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
716 Genum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
717 Hogebeintum - Dokkum/Oenkerk/Ferwerd
718 De Valom - Dokkum/Veenwouden
719 Bornwird - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
720 Foudgum - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
721 Brantgum - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
722 Waaxens - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
723 Niawier - Dokkum Rijdt niet in de spits
724 Oosternijkerk - Dokkum Rijdt niet in de spits
725 Wierum - Dokkum Rijdt niet in de spits
726 Nes - Dokkum Rijdt niet in de spits
727 Moddergat - Dokkem/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
728 Paesens - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
729 Lioessens - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
730 Morra - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
731 Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
732 Driesum - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
733 Wouterswoude - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
734 Westergeest - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
735 Ternaard - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
736 Hantum - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
737 Wetsens - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
738 Metslawier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
739 Engwierum - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
740 Ee - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
741 Jouswier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
742 Broeksterwoude - Dokkum/Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
743 Anjum - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
744 Holwerd - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
745 Marrum - Ferwerd
750 Molenend - Oenkerk
751 Roodkerk - Oenkerk
752 Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Augsbuurt - Buitenpost
757 Veenklooster - Buitenpost Rijdt niet in de spits
758 Kollumerzwaag - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
759 Triemen - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
760 Oudwoude - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
761 Kollum - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
762 Kollummerpomp - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
763 Dokkum - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
764 Damwoude - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
770 Zwagerbosch - De Westereen
771 Miedum - Leeuwarden
772 Lekkum - Leeuwarden
773 Bartlehiem - Leeuwarden
774 Warstiens - Leeuwarden
775 Wijns - Leeuwarden
776 Swichum - Leeuwarden
777 Goutum - Leeuwarden
778 Wartena - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
779 Werga - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
780 Wirdum - Leeuwarden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
781 Wijtgaard - Leeuwarden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
782 Leeuwarden De Hemrik - Camminghaburen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
783 Goutum - Leeuwarden
785 Leeuwarden Busstation - Dairy Campus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
790 Oudebildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
791 Oude Leije - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
792 Nij Altoenae - Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
793 Westhoek - Sint Annaparochie
794 Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Dronrijp Hoek - Dronrijp Station/Dorp
796 Peins - Dronrijp/Franeker
797 Ried - Dronrijp/Franeker
798 Schingen - Dronrijp/Franeker
799 Slappeterp - Dronrijp/Franeker
800 Blessum - Dronrijp/Deinum
801 Hijlaard - Dronrijp/Deinum
802 Baijum - Dronrijp/Winsum
803 Schalsum - Franeker
804 Boer - Franeker
805 Dongjum - Franeker Rijdt niet in de spits
806 Herbaijum - Franeker Rijdt niet in de spits
807 Hitzum - Franeker Rijdt niet in de spits
808 Tzum - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
809 Welsrijp - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
810 Achlum - Franeker/Harlingen Rijdt niet in de spits
811 Pingjum - Harlingen/Zurich Rijdt niet in de spits
812 Wijnaldum - Harlingen
813 Jellum - Deinum/Mantgum Rijdt niet in de spits
814 Beers - Deinum/Mantgum Rijdt niet in de spits
815 Lions - Mantgum/Winsum
816 Baard - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
817 Britswerd - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
818 Rauwerd - Mantgum/Grouw
819 Oosterwierum - Mantgum Rijdt niet in de spits
820 Jorwerd - Mantgum
821 Weidum - Mantgum
822 Wieuwerd - Mantgum
823 Deersum - Mantgum/Sneek
824 Bozum - Mantgum/Sneek Rijdt niet in de spits
825 Oosterlittens - Winsum Rijdt niet in de spits
826 Spannum - Winsum
827 Winsum Dorp - Winsum Busstation Rijdt niet in de spits
830 Grouw Dorp - Grouw Station Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
831 Idaard - Grouw Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
832 Roordahuizum - Grouw Rijdt alleen 's avonds en op zondag
833 Aegum - Grouw
834 Friens - Grouw Rijdt alleen 's avonds en op zondag
835 Poppingawier - Grouw/Sneek
836 Terzool - Grouw/Sneek
837 Sijbrandaburen - Grouw/Sneek
838 Irnsum - Grouw/Akkrum Rijdt alleen 's avonds en op zondag
839 Terhorne - Akkrum/Joure Rijdt alleen 's avonds en op zondag
840 Nes - Akkrum
841 Vegelinsoord - Heerenveen
842 Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Haskerdijken - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
844 Nieuwebrug - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
845 Rottum - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
846 Rotsterhaule - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
847 Sintjohannesga - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
848 Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
849 Echten - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
850 Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
861 Boornzwaag - Joure
862 Broek - Joure
863 Dijken - Joure
864 Doniaga - Joure
865 Legemeer - Joure
866 Oldeouwer - Joure
867 Ouwster-Nijega - Joure
868 Rohel - Joure
869 Teroele - Joure
870 Idskenhuizen - Joure
871 Langweer - Joure Rijdt niet in de spits
872 Ouwsterhaule - Joure Rijdt niet in de spits
873 Akmarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
874 Goingarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
875 Terkaple - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
876 Scharsterbrug - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
877 Sint Nicolaasga - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
881 Tirns - Sneek
882 IJsbrechtum - Sneek
883 Hidaard - Sneek/Wommels
884 Hennaard - Sneek/Wommels
885 Itens - Sneek/Wommels
886 Lutkewierum - Sneek/Wommels
887 Roodhuis - Sneek/Wommels
888 Rien - Sneek/Wommels
889 Folsgare - Sneek
890 Loënga - Sneek
891 Tjalhuizum - Sneek
892 Oosterend - Sneek/Wommels Rijdt niet in de spits
893 Offingawier - Sneek Rijdt niet in de spits
894 Gauw - Sneek Rijdt niet in de spits
895 Goënga - Sneek Rijdt niet in de spits
896 Scharnegoutum - Sneek Rijdt niet in de spits
897 Sneek → IJlst Rijdt alleen 's avonds (m.u.v. zaterdagavond)
898 Abbega - IJlst
899 Greonterp - IJlst
900 Oosthem - IJlst
901 Sandfirden - IJlst
902 Wolsum - IJlst
903 Westhem - IJlst Rijdt niet in de spits
904 Blauwhuis - IJlst/Bolsward Rijdt niet in de spits
905 Gaastmeer - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
906 Heeg - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
907 Idzega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
908 Oudega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
911 Edens - Wommels
912 Kubaard - Wommels
913 Waaxens - Wommels
914 Lollum - Wommels
915 Schraard - Bolsward
916 Longerhouw - Bolsward
917 Schettens - Bolsward
918 Hartwerd - Bolsward
919 Burgwerd - Bolsward
920 Hichtum - Bolsward
921 Hieslum - Bolsward
922 Dedgum - Bolsward
923 Piaam - Bolsward
924 Idzegahuizum - Bolsward
925 Exmorra - Bolsward Rijdt niet in de spits
926 Allingawier - Bolsward Rijdt niet in de spits
927 Makkum - Bolsward Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
928 Makkum - Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
930 Bolsward - Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
932 Wons - Bolsward/Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
933 Breezanddijk - Zurich
934 Cornwerd - Zurich Rijdt niet in de spits
935 Nijhuizum - Workum
936 Ferwoude - Workum
937 Gaast - Workum
938 It Heidenskip - Workum
939 Molkwerum Dorp - Molkwerum Station
940 Warns - Molkwerum Rijdt niet in de daluren op werkdagen
941 Hindeloopen Dorp - Hindeloopen Station
951 Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Indijk - Woudsend
955 Koufurderrige - Woudsend
956 Smallebrugge - Woudsend
957 Ruigahuizen - Balk
958 Sloten - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
959 Wijckel - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
960 Tjerkgaast - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
961 Bantega - Lemmer
962 Eesterga - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
963 Follega - Lemmer
964 Oosterzee - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend

Zuidoost-Fryslân en Wadden (ZOWAD) (Arriva)[bewerken | brontekst bewerken]

De concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden (afgekort ZOWAD) wordt voor 4+2 jaar geëxploiteerd door Arriva en ging van start op 11 december 2016. De drie Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland zijn op 1 januari 2017 bij de concessie toegevoegd.

De concessie omvat streeklijnen, de Qliner (snelbus), buurtbussen, één Collegeliner (schoolbus), het vervoer op waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland en de Opstapper.

Lijn Route Via Bijzonderheden
Streeklijnen
11 Drachten Transferium Oost - Akkrum Station Beetsterzwaag, Nij Beets, Oldeboorn Buiten de spits als belbus 211
12 Buitenpost Station - Drachten Transferium Oost Augustinusga, Surhuizum, Surhuisterveen, Boelenslaan, Drachstercompagnie Buiten de spits als belbus 212
13 Leeuwarden Station - Drachten Transferium Oost Quatrebras, Noordbergum, Kootstertille, Drogeham, Harkema, Surhuisterveen, Rottevalle 's Avonds en op zondag als belbus 213 tussen Surhuisterveen en Veenwouden
14 Leeuwarden Station - Assen Station Garijp, Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Donkerbroek, Oosterwolde, Veenhuizen, Huis ter Heide 's Avonds en op zondag als lijntaxi 584 tussen Drachten en Assen
17 Heerenveen Station - Oosterwolde Busstation Wolvega, De Blesse, Steggerda, Noordwolde, Boijl, Elsloo, Makkinga 's Avonds en in het weekend deels als belbus 217 en deels als lijntaxi 517
19 Drachten Transferium Oost - Steenwijk Station Gorredijk, Lippenhuizen, Jubbega, Oudehorne, Oldeberkoop, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Eesveen In de spits deels als belbus 219 tussen Gorredijk en Noordwolde en 's avonds en in het weekend deels als lijntaxi's 517 en 519 tussen Noordwolde en Steenwijk
20 Heerenveen Station - Leeuwarden Station De Knipe, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag, Drachten, Opeinde, Bergum, Hardegarijp
21 Heerenveen Station - Leeuwarden Station De Knipe, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag, Drachten, Bergum, Hardegarijp Rijdt niet 's avonds en op zondag
23 Heerenveen Station - Drachten Transferium Oost Tjalleberd, Tijnje, Nij Beets, Boornbergum
55 Drachten Transferium Oost - Dokkum Busstation Suameer, Bergum, Quatrebras, Veenwouden, Damwoude Rijdt niet op zondag
84 Drachten Transferium Oost - Assen Station Frieschepalen, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Een, Norg, Zuidvelde 's Avonds en zondag als lijntaxi 584
114 Leeuwarden Station - Assen Station Garijp, Drachten, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha, Smilde, Bovensmilde Rijdt niet 's avonds en in het weekend
115 Heerenveen Station - Assen Station Mildam, Nieuwehorne, Oudehorne, Jubbega, Hoornsterzwaag, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha, Smilde, Bovensmilde
116 Wolvega Station - Oosterwolde Busstation Oldeholtpade, Oldeberkoop, Makkinga 's Avonds en in het weekend deels als belbus 216 tussen Oldeberkoop en Oosterwolde en deels als lijntaxi 519 tussen Wolvega en Oldeberkoop
Vlieland
1 Veerdam - Posthuys Duinkersoord, Strandhotel, Dorp
Terschelling
1 West-Terschelling Haven - Oosterend Wierschuur Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn
2 West-Terschelling Haven - West aan Zee Hotel Paal 8 Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Midsland aan Zee Rijdt niet 's avonds
9 West-Terschelling Haven - Oosterend Wierschuur Halfweg, Hee, Baaiduinen, Midsland, Landerum, Formerum, Lies, Hoorn Nachtbus; rijdt buiten de zomer alleen op vrijdag- en zaterdagnacht
Ameland
1 Nes Veerhaven - Hollum Sier aan Zee Nes Dorp, Ballum
2 Nes Veerhaven - Nes Veerhaven Nes (Dorp, Strand), Buren Dorp Rijdt niet 's avonds
Buurtbus
101 Kootstertille Âlde Dyk - Grootegast Centrum Twijzel, Buitenpost, Gerkesklooster, Stroobos, Lutjegast Rijdt niet 's avonds en in het weekend
104 Tijnje Winia Ikkers - Allardsoog Hunneschans Gorredijk, Lippenhuizen, Wijnjewoude, Bakkeveen Lijn bestaat uit twee delen; rijdt niet 's avonds en in het weekend
107 Oldeberkoop Vredewoud - Ravenswoud Makkinga, Oosterwolde, Appelscha Rijdt niet 's avonds en in het weekend
108 Wolvega Station → Wolvega Station Munnekeburen, Scherpenzeel, Langelille, Oldelamer Ringlijn; rijdt niet 's avonds en in het weekend
Belbus
211 Nij Beets Domela Nieuwenhuisweg - Akkrum Station Oldeboorn Belbusversie van lijn 11
212 Buitenpost Station - Drachten Transferium Oost Augustinusga, Surhuizum, Surhuisterveen, Boelenslaan, Houtigehage, Drachtstercompagnie, (Rottevalle) Belbusversie van lijn 12, Rottevalle wordt alleen 's avonds en op zondag bediend
213 Veenwouden Station - Surhuisterveen Torenplein Quatrebras, Noordbergum, Kootstertille, Drogeham, Harkema Belbusversie van lijn 13
216 Oldeberkoop Provincialeweg - Oosterwolde Busstation Nijeberkoop, Makkinga Belbusversie van lijn 116
217 Noordwolde Vlechtmuseum - Oosterwolde Busstation Oosterstreek, Boijl, Elsloo, Makkinga Belbusversie van lijn 17
219 Gorredijk Busstation - Noordwolde Vlechtmuseum Lippenhuizen, Jubbega, Oldeberkoop Belbusversie van lijn 19
223 Heerenveen Station - Nij Beets Domela Nieuwenhuisweg Lijnjeberd, Tjalleberd, Tijnje Belbusversie van lijn 23
224 Tijnje Rolbregedyk - Drachten Van Knobelsdorffplein Nij Beets, Boombergum Belbusversie van lijn 23
Qliner
320 Leeuwarden Station - Heerenveen Station Drachten
322 Drachten Van Knobelsdorffplein - Oosterwolde Busstation Wijnjewoude, Donkerbroek
Lijntaxi
514 Drachten: Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis Rijdt niet 's avonds en in het weekend
516 Wolvega Station - Oosterwolde Busstation Oldeholtpade, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga Lijntaxiversie van lijn 116
517 Wolvega Station - Steenwijk Station De Blesse, Steggerda, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen Lijntaxiversie van lijnen 17 en 19
519 Wolvega Station - Steenwijk Station Oldeberkoop, Noordwolde, Wilhelminaoord, Frederiksoord, Nijensleek, Eesveen Lijntaxiversie van lijnen 19 en 116
584 Drachten Transferium Oost - Assen Station Ureterp, Frieschepalen, Bakkeveen, Waskemeer, Haulerwijk, Veenhuizen, Huis ter Heide Lijntaxiversie van lijnen 14 en 84
Collegeliner
621 Gorredijk Busstation - Akkrum Station Tijnje, Uilesprong, Oldeboorn 's Ochtends in de richting van Gorredijk, 's middags in de richting van Akkrum
Opstapper
601 Twijzelerheide - Buitenpost
602 Twijzel - Buitenpost
603 Eestrum - Buitenpost/Drachten
604 Stroobos - Buitenpost
605 Gerkesklooster - Buitenpost
606 Garijp - Bergum/Nijega
607 Oostermeer - Bergum/Drachten
608 Hoogzand - Bergum
609 Eernewoude - Nijega
610 Suawoude - Tietjerk
611 De Tike - Drachten/Nijega
612 De Veenhoop - Akkrum/Drachten
613 Goëngahuizen - Akkrum
614 Kortehemmen - Drachten
615 Oudega - Nijega
616 Rottevalle - Drachten/Nijega
617 Smalle Ee - Drachten
618 Hemrik - Drachten/Gorredijk
619 Jonkersland - Gorredijk/Heerenveen
620 Lippenhuizen - Gorredijk
621 Luxwoude - Gorredijk/Heerenveen
622 Terwispel - Gorredijk
623 Bontebok - Gorredijk/Heerenveen
624 Katlijk - Heerenveen
625 Nieuweschoot - Heerenveen
626 Oranjewoud - Heerenveen
627 Terband - Heerenveen
628 Fochteloo - Oosterwolde
629 Haule - Oosterwolde
630 Langedijke - Oosterwolde
631 Langelille - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
632 Ravenswoud - Oosterwolde
633 De Hoeve - Wolvega
634 Munnekeburen - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
635 Nijeholtpade - Wolvega
636 Nijeholtwolde - Wolvega
637 Nijelamer - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
638 Nijetrijne - Wolvega
639 Oldeholtwolde - Wolvega
640 Oldelamer - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
641 Oldetrijne - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
642 Scherpenzeel - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
643 Slijkenburg - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
644 Sonnega - Wolvega
645 Spanga - Wolvega Rijdt niet in de daluren op werkdagen
646 Ter Idzard - Wolvega
648 Zandhuizen - Oosterwolde/Wolvega Rijdt niet in de spits

Noordelijke treindiensten (Arriva)[bewerken | brontekst bewerken]

Serie Treinsoort Route Bijzonderheden
37000 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneek Rijdt niet 's avonds na 20:00 en op zondag.
37100 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenSneekStavoren
37200 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenHarlingen Haven
37300 Sneltrein (Arriva) LeeuwardenGroningen
37400 Stoptrein (Arriva) LeeuwardenGroningen In de ochtendspits rijden enkele extra treinen tussen Zuidhorn en Groningen

Lijnen uit grensoverschrijdende concessies in de provincie Friesland[bewerken | brontekst bewerken]

De concessiegrenzen van de concessies in Friesland overschrijden nergens de provinciegrens, maar enkele buslijnen doen dit wel. Dit is echter ook andersom, lijnen uit concessies in andere provincies rijden in Friesland. Hieronder staan alle buslijnen die horen bij concessies uit andere provincies opgesomd.

Lijn Route Via Soort Opmerkingen
Concessie GD (Qbuzz)
39 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Van Duinenstraat Aduard, Zuidhorn, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Streekbus
85 Groningen Lewenborg - Oosterwolde Busstation Haulerwijk, Een-West, Zevenhuizen, Leek, Hoogkerk Streekbus ’s Avonds en in het weekend alleen tussen Leek en Oosterwolde
133 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Nije Jirden Hoogkerk, Boerakker, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Streekbus
139 Groningen Hoofdstation - Surhuisterveen Torenplein Hoogkerk, Enumatil, Zuidhorn, Oldekerk, Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn, Opende Schoolbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
182 Drachten Van Knobelsdorffplein → Groningen Zernike Marum, Boerakker, Hoogkerk Schoolbus
189 Drachten Van Knobelsdorffplein - Groningen Hoofdstation Ureterp, Frieschepalen, De Wilp, Marum, Boerakker, Leek, Hoogkerk Streekbus ’s Avonds en in het weekend alleen tussen Drachten en Marum
304 Groningen Hoofdstation - Drachten Himsterhout Hoogkerk, Leek, Boerakker, Marum Qliner
314 Groningen Hoofdstation - Drachten Himsterhout Hoogkerk Qliner
637 (Groningen Hoofdstation →) Zuidhorn Station - Zoutkamp Marnestrat (Aduard,) Zuidhorn, Noordhorn, Niezijl, Kommerzijl, Munnekezijl Schoolbus
Concessie IJsselmond (OV Regio IJsselmond)
76 Steenwijk Station - Marknesse Busstation (- Emmeloord Busstation) Steenwijkerwold, Willemsoord, De Blesse, Blesdijke, Oldemarkt, Ossenzijl, Kuinre, Luttelgeest Streekbus In de ochtendspits naar Emmeloord, in de avondspits van Emmeloord; rijdt niet ’s avonds en in het weekend
77 Emmeloord Busstation - Lemmer Busstation Espel, Creil, Rutten Streekbus Rijdt niet ’s avonds en in het weekend

Voormalige lijnen[bewerken | brontekst bewerken]

Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
Lijn Route Informatie en reden opheffing
10 Station Leeuwarden - Vosseparkwijk - WTC - Westeinde Sinds 3 september 2018 weer overgenomen door lijn 1.
10 Leeuwarden, Autobusstation • HardegarijpBergumSuameerNijegaDrachten • Beetsterzwaag • Langezwaag • De Knipe • Heerenveen, Station NS In mei 1948 geïntroduceerd als lijn 2. Sinds november 1974 werd lijnnummer 20 gebruikt en vanaf 1996 lijnnummer 10. Sinds december 2009 weer lijn 20.
11 Stadsdienst Drachten
12 Stadsdienst Drachten (Van Knobelsdorffplein - De Trisken) Reed van 12 maart 2010 t/m 13 december 2014. Opgeheven omdat te weinig mensen van deze lijn gebruikmaakten. Als alternatief kan met lijn 314 gereisd worden tot de Hanebalken.
12 Station Leeuwarden - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool Sinds 2016 veranderd naar lijn 612 (Collegeliner Leeuwarden).
13 Leeuwarden, Autobusstation • Hardegarijp • Noordbergum • Kootstertille • HarkemaSurhuisterveenDrachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 23. Rijdt sinds december 2009 door naar Gorredijk - Oldeberkoop - Noordwolde - Steenwijk.
14 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wijtgaard • Roordahuizum • Irnsum • Akkrum • Haskerdijken • Heerenveen, Station NS Werd later lijn 28 en gekoppeld aan lijn 28 Heerenveen - Noordwolde
14 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, RijkswegNijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 24. Vanaf december 2009 doorgetrokken naar Assen via route lijn 116.
15 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde, Busstation Doorgetrokken naar Assen
16 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • Hijkersmilde • Smilde • Assen, Busstation / NS Geïntroduceerd in 1947. Gedeelte Heerenveen - Oosterwolde nu als lijn 15, gedeelte Oosterwolde - Assen opgeheven, werd onderdeel van lijn 16 Drachten - Assen)
16 Drachten, Busstation • Ureterp • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • Hijkersmilde • Smilde • Assen, Busstation / NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger van lijn 4. Gedeelte Drachten-Oosterwolde in december 2009 overgenomen door lijn 18. Doorgetrokken naar Wolvega via route van voormalig lijn 126)
17 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boijl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 27. In december 2009 gesplitst. Het deel Noordwolde-Steenwijk wordt gereden door lijn 13. Het deel Oosterwolde - Noordwolde hield lijnnummer 17 en is doorgetrokken naar Wolvega/Heerenveen via route van de voormalige lijn 26.
18 Heerenveen, Station NS • Luinjeberd • Tjalleberd • Gersloot • Luxwoude • Tijnje • Nij Beets • Boornbergum • De Wilgen • Drachten, ABS Noord Lijnnummer bestaat al sinds 1947 en daarmee het oudste lijnnummer in Friesland dat nog grotendeels de oorspronkelijke route rijdt (wel met verlenging naar Assen). Werd in november 1974 ingekort tot Tijnje. In november 1979 een van de eerste belbusprojecten in Nederland. Naderhand weer gewone buslijn en verlengd naar Drachten. Lijn slaat sinds december 2009 Boornbergum over (wordt bediend door lijn 11) en rijdt vanaf dat tijdstip ook door naar Assen
19 Drachten, Berglaan • Opeinde • Nijega • Eernewoude • Garijp • Wartena • Warga • Leeuwarden Autobusstation Geïntroduceerd eind jaren vijftig als opvolger van lijn 9. Sinds mei 1971 ingekort tot Eernewoude. In 1984 opgeheven en vervangen door een lijn 19 met lijnvoering Nijega - Eernewoude - Bergum - Oostermeer - Noordbergum, die na enige jaren werd vervangen door belbus lijn 211 (zie aldaar).
23 Leeuwarden, Autobusstation • Hardegarijp • Noordbergum • Harkema • Surhuisterveen • Drachten, Vallaat Gereden lijnroute geïntroduceerd in mei 1970 als lijn 3. In augustus 1981 hernoemd in lijn 23 en sinds 1996 wordt lijnnummer 13 gebruikt (zie aldaar).
23 Surhuisterveen, Nije Jirden • Drachten, Van Knobelsdorffplein
24 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, Rijksweg • Nijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1974. Reed toen nog tot Drachten, Berglaan en via de dorpen Opeinde en Nijega. Volgt sinds 1990 de snelle route tot Nijtap en rijdt verder in Drachten door tot de Hanebalken. Sinds 1996 lijn 14 (zie aldaar).
25 Meppel • Havelterberg • Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 15. Gedeelte De Blesse - Heerenveen opgeheven (wordt nu alleen nog gereden door lijn 17), gedeelte Steenwijk - De Blesse nu onderdeel van lijn 76, gedeelte Meppel - Steenwijk nu onderdeel van lijn 40)
25 Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse (keerlus) • Blesdijke • Oldemarkt, Kon. Julianaweg Nu onderdeel van lijn 76
26 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Route is in december 2009 overgenomen door lijn 17
27 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boijl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in 1948. Werd in november 1996 lijn 17 (zie aldaar). Deze route werd tussen 1914 en 1948 al gereden door een tramlijn van de NTM.
28 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS • Haskerdijken • Akkrum • Irnsum • Roordahuizum • Wijtgaard • Goutum • Leeuwarden, Autobusstation Gedeelte Noordwolde - Heerenveen werd lijn 26, vanaf eind 2009 lijn 17, gedeelte Heerenveen - Leeuwarden bleef lijn 28, gedeelte Irnsum - Leeuwarden werd later onderdeel van lijn 95
29 Drachten, Berglaan • Drachtstercompagnie • Rottevalle • Oostermeer • Eestrum • Noordbergum • Quatrebras • Hardegarijp • Leeuwarden, Autobusstation Lijn reed van mei 1970 tot juni 1984 (voordien van 1947 tot 1970 als lijn 8). Kende 4 ritten naar Quatrebras, waarvan 1-2 doorreden naar Leeuwarden. Reed niet op zon- en feestdagen
30 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Jubbega • Hoornsterzwaag Gedeelte Heerenveen - Bontebok is nu onderdeel van lijn 215, gedeelte Bontebok - Hoornsterzwaag is nu onderdeel van lijn 15
30 Buitenpost, Station • Twijzel • Kootstertille • Drogeham • Harkema • Rottevalle • Nijtap • Drachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996. Vanaf december 2009 vervangen door lijn 11 en buurtbus 101.
31 Buitenpost, Station • Blauwverlaat • Augustinusga • Surhuizum • Surhuisterveen, Torenplein • Harkema • Drogeham • Kootstertille • Kootstermolen • Twijzel • Buitenpost, Station Geïntroduceerd in mei 1970. Vanaf november 1974 niet meer tussen Surhuisterveen en Kootstermolen, vanaf augustus 1990 alleen Buitenpost - Blauwverlaat - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen. Vanaf 1991 enige jaren doorgetrokken vanuit Surhuisterveen naar Drachten, van Knobelsdorffplein via Opende en Drachtstercompagnie. Gedeelte Surhuisterveen - Opende werd onderdeel van lijnen 33, 39 en 133, gedeelte Drachtstercompagnie - Drachten werd onderdeel van lijn 213 (opgeheven per december 2009). Vanaf december 2009 onderdeel van lijn 11.
33 Surhuisterveen, Torenplein • Opende • Kornhorn • Doezum • Grootegast • Sebaldeburen • Oldekerk • Niekerk • Faan • (Zuidhorn) • Enumatil • Hoogkerk • Groningen, CS Geheel vervangen door lijn 39 in januari 2012
34 Akkrum, Station • Nes • Oldeboorn • Piershiem • Nij Beets • Drachten, Autobusstation Lijn bestaat sinds november 1974 (daarvoor was dit lijn 24 in iets andere lijnvoering via Beetsterzwaag). In jaren tachtig deels gecombineerd met stadsdienst Drachten. Later na Nij Beets weer naar Beetsterzwaag, dat toen eindpunt werd. Sinds december 2009 onderdeel van lijn 11
49 Wolvega • Oldelamer • Munnekeburen • Scherpenzeel • Kuinre • Luttelgeest • Marknesse • Emmeloord Werd daarna lijn 76. Later kwam gedeelte Wolvega - Scherpenzeel te vervallen en werd onderdeel van buurtbuslijn 108. Gedeelte Scherpenzeel - Emmeloord is nog steeds lijn 76.
80 Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Niebert, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd als lijn 25 in november 1979 bij de koppeling van lijn 25 Heerenveen - Drachten en lijn 2(ex ESA) Drachten - Groningen. Sinds augustus 1981 gebruik van lijnnummer 80. Vanaf augustus 1990 lijn 100 (zie aldaar), Niebert Rijksweg is de oude benaming voor Boerakker Rijksweg
81 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • De Wilp • Marum • Nuis • Leek • Midwolde • A7 • Groningen, CS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 1. Nu alleen gedeelte Leek - Groningen, gedeelte Drachten - Marum nu onderdeel van lijn 89, gedeelte Marum - Leek nu onderdeel van lijn 88
84 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Bakkeveen • Waskemeer • Haulerwijk • Veenhuizen/Norg • Assen, Busstation/NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 4. Maakt sinds december 2009 deel uit van lijn 18.
85 Wolvega, Station NS • Scherpenzeel • Spanga • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke, Lagebroekweg Vervangen door schoolbuslijn 675
89 Beetsterzwaag • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • Marum • Boerakker, Rijksweg (voorheen Niebert, Rijksweg) • Midwolde, Rijksweg • Hoogkerk, Rijksweg • Groningen, Overwinningsplein • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 21 die van mei 1948 - november 1979 beginpunt in Heerenveen had. Beginpunt Beetsterzwaag is in 1998 Ureterp geworden en na een aantal jaren verlegd naar Drachten, in Groningen niet meer via Gedempte Zuiderdiep
90 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk Later lijn 310, daarna lijn 351
95 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wijtgaard • Roordahuizum • Irnsum • Terherne • Joure, Rotonde • Haskerhorne • Oudehaske • Heerenveen, Station NS • De Greiden Gedeelte Heerenveen, Station NS - De Greiden later opgeheven, gedeelte Joure - Heerenveen is nu onderdeel van lijn 98, gedeelte Leeuwarden - Jirnsum nu lijn 28
100 Lelystad • Emmeloord • Lemmer • Joure • Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Boerakker, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1990 als opvolger van lijn 80. Met kortere route door Drachten die niet meer via Autobusstation (Noord) en Noorderbuurt ging. Gedeelte Emmeloord - Heerenveen alleen in de spits, Lelystad - Heerenveen later als lijn 315, richting Groningen niet meer via Gedempte Zuiderdiep maar wel via P+R Hoogkerk, gedeelte Heerenveen - Groningen nu gesplitst in lijnen 310 en 304, wordt wel door dezelfde bus bediend
116 Drachten, Busstation • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Veenhuizen • Norgervaart • Assen, Busstation / NS In december 2009 overgenomen door lijn 19.
126 Heerenveen, Station • A32 • Oldeholtwolde • Wolvega, Station • Oldeholtpade • Oldeberkoop • Makkinga • Oosterwolde, Busstation Sneldienst geïntroduceerd op 28 mei 2000, reed direct de A32 op richting Wolvega. Gedeelte Heerenveen - Wolvega in 2006 opgeheven. Nu overgenomen door lijn 16
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen Veerbootterminal Ritten overgenomen door lijn 71
134 Groningen, CS • A7 • Drachten • Suameer • Bergum • Quatrebras • Veenwouden • Damwoude • Dokkum • Waaxens • Holwerd, Veerdam Reed tot 1998 via Zuidhorn - Grijpskerk - Buitenpost in plaats van de A7. Behoorde bij de GD concessie. Per 13 december 2009 opgeheven.
140 Schiermonnikoog Veerdam - Strandhotel/Oosterreeweg Vervangen door lijnen 1, 2 en 5
141 Schiermonnikoog Veerdam - Bungalowpark De Monnik Vervangen door lijnen 2 t/m 4
170 Leeuwarden • Beetgum • Berlikum • Sint Annaparochie • Sint Jacobieparochie - Minnertsga 's Ochtends in de richting van Minnertsga, 's middags in de richting van Leeuwarden; rijdt niet 's avonds en in het weekend, in december 2019 overgenomen door lijnen 1 en 70.
180 Heerenveen • Groningen Alleen in de spits, later lijn 315
198 Heerenveen • Nijehaske • Oudehaske • Haskerhorne • Joure • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv. Huidige lijn 98
199 Heerenveen • Joure • Oppenhuizen • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv.
206 Tietjerk, Zwartewegsend • Suawoude, Dorpshuis Belbus opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19 en De Opstapper
211 Eestrum, Kooilaan • Oostermeer • Bergum • Suameer • Garijp • Eernewoude • Oudega • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 20, 21 en De Opstapper
212 Drachten, Van Knobelsdorffplein • Nijtap • Opeinde • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19
213 Surhuisterveen, Torenplein • Boelenslaan • Houtigehage • Rottevalle • Drachtstercompagnie • Drachten, Van Knobelsdorffplein Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst grotendeels overgenomen door lijn 11
215 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Katlijk • Oranjewoud • Bontebok • Heerenveen, Station Opgeheven per december 2009. Vervangen door de Opstapper. Katlijk bereikbaar met lijn 15, De Knipe met lijn 20, 21.
225 Blesdijke, Café Van Der Wal • De Blesse, Noord Opgeheven per december 2009. Alternatief: Connexxion lijn 76 richting Steenwijk of Marknesse
226 Wolvega, Station • Oldeholtpade • Ter Idzard • Oldeholtpade • Nijeholtpade • De Hoeve • Wolvega, Station Opgeheven per december 2009 en vervangen door de Opstapper
351 Alkmaar • Den Oever • Afsluitdijk - Harlingen Opgeheven per december 2018 vanwege te lage passagiersaantallen
351 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk • Zürich • A31 • Harlingen, Veerbootterminal Ontstaan in 1995 als lijn 310 vanaf Kop Afsluitdijk naar Heerenveen, die in eerste instantie doorreed als lijn 315 naar Groningen, daarna werd 310 verlengd naar Drachten. Opgeheven per 12 december 2010 vanwege een te laag passagiersaantal. Ter vervanging rijdt er een extra bus tussen Heerenveen en Bolsward in de spits onder lijn 198.
441 Hallum, Provinciale Weg • Stiens • Vrouwenparochie • Sint Annaparochie • Sint Jacobiparochie • Berlikum, TDF / Sans Souci De discobussen werden van 22 juni 2007 t/m 8 december 2012 geëxploiteerd door Connexxion. Daarvoor reden er al circa 15 jaar discobussen tussen deze plaatsen richting TDF en werden uitgevoerd door taxibedrijf Van der Horn. Lijn 443 werd al op 1 maart 2012 opgeheven vanwege vernielingen.[3] Sinds 9 december 2012 worden de lijnen weer geëxploiteerd door een taxibedrijf, omdat Arriva te veel geld vroeg voor de exploitatie.[4]
442 Tzum, Martenahiem • Franeker • Zweins • Dronrijp • Menaldum • Berlikum, TDF / Sans Souci
443 Harlingen, Station • Midlum • Wijnaldum • Sexbierum • Pietersbierum • Oosterbierum • Tzummarum • Minnertsga • Berlikum, TDF / Sans Souci
444 Leeuwarden, Valeriusstraat • Marssum • Beetgumermolen • Berlikum, TDF / Sans Souci
604 Drachten • Marum • Boerakker • Midwolde • Hoogkerk • Groningen, CS Tot en met 7 januari 2012, spitsbus
676 Scherpenzeel • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke • Wolvega, Linde College Tot 8 december 2012 lijn 675. Werd opgeheven per 29 juni 2013 vanwege te lage passagiersaantallen.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]