Stads- en streekvervoer in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het stads- en streekvervoer in Friesland bestaat uit lijndiensten verdeeld over vijf concessiegebieden. In al deze regio's is provincie Friesland de verantwoordelijke OV-autoriteit. In de Drachten en Leeuwarden wordt een stadsdienst gereden.

Huidige concessiegebieden[bewerken]

Alle concessies vallen onder het beheer van de provincie Friesland.

Concessiegebied Vervoerder Duur
Vlieland TCR i.o.v. Arriva 01.03.2009 - 31.12.2016
Terschelling Arriva 01.03.2009 - 31.12.2016
Ameland Arriva 01.03.2009 - 31.12.2016
Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog
incl. stadsdienst Leeuwarden en HOV Qliner 315 Emmeloord-Groningen
Arriva 09.12.2012 - 12.12.2020
Zuidoost Friesland Qbuzz 14.12.2008 - 10.12.2016

OV-chipkaart[bewerken]

Vooruitlopend op de landelijke invoering van de OV-chipkaart testte Arriva vanaf 28 juni 2006 met steun van de provincie Friesland de chipkaart in een dertigtal bussen in Friesland. De proef werd uitgevoerd op de toenmalige lijn 26 tussen Oldeberkoop, Noordwolde, De Blesse, Wolvega en Heerenveen, op Qliner 320 tussen Drachten en Leeuwarden en de stadslijnen 1 t/m 6 in Leeuwarden. Ook werd er getest in de treinen tussen Leeuwarden en Groningen. In de proefperiode testen 50 personen de werking en gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart.[1][2]

Het duurde nog enkele jaren voordat de OV-chipkaart in Friesland gebruikt kon worden. Op 14 september 2009 was Connexxion, die destijds in Noord- en Zuidwest Friesland (inclusief Leeuwarden) reed er klaar voor en Qbuzz volgde op 1 januari 2010 in het zuidoosten van de provincie. Op Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog is de OV-chipkaart vanwege het toerisme niet ingevoerd. Hier gelden losse kaartjes, dagkaarten of meerrittenkaarten.

Tariefjaar (vol tarief in euro's)
Concessie(s) Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015
  • Noord- en Zuidwest-Friesland en Schiermonnikoog
Streekbussen (m.u.v. de bussen op Schiermonnikoog) 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Stadsdienst Leeuwarden 0,088 0,094 0,098 0,116 0,135
Buurtbus 0,050 0,070
Qliner 315, 325 en 335 0,149 0,156 0,162 0,164 0,176
Qliner 350 en 351 (Friese deel) 0,141 0,149 0,155 0,157 0,169
Qliner 350 en 351 (Noord-Hollandse deel) 0,141 0,115 0,129 0,131 0,169
  • Zuidoost-Friesland
Alle lijnen, behalve buurtbussen 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
  • In 2012 is de tariefopbouw van lijn 350 veranderd. Het totale tarief wordt na 82 kilometer niet meer hoger (aftoppen).
  • Op de Qliners 315, 325 en 335 wordt afgetopt op 100 kilometer (over het gehele tarief).

Historie[bewerken]

De eerste vorm van lokaal openbaar vervoer in Friesland kwam in 1880 met de oprichting van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. De eerste paardentramlijn liep van Dokkum naar Veenwouden en werd geopend op 6 oktober 1880. Later kwamen er Friese stoomtrams door heel de provincie.

Het NTM-tramnet werd in de jaren 1939-1948 geheel opgeheven en vervangen door autobussen. In 1947 werd de stadsdienst in Leeuwarden ingevoerd. Een jaar eerder kwam er een lijn tussen Leeuwarden en Alkmaar via de Afsluitdijk. Er werden ook lijnen geruild met naburige ondernemingen zoals de LABO, NOF, ZWH en ESA, dit was ter afbakening van de vervoersgebieden, zodat er in 1949 een buslijn kwam tussen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Wolvega met doorverbindingen naar Steenwijk, Meppel, Assen en Groningen.

In 1971 werden onder meer de NOF en NTM gefuseerd tot FRAM. Deze fuseerde in 1996 samen met DVM/NWH tot VEONN. Laatstgenoemde heeft geen lang bestaan gekend, in september 1998 werd VEONN overgenomen door het Britse Arriva. In het Noord- en Zuidwesten gingen bussen van dochteronderneming NoordNed rijden. In het Zuidoosten werd de naam Arriva gehanteerd. Door de invoering van Wet personenvervoer 2000 werden gebieden (concessies) vanaf 2001 openbaar aanbesteed. Arriva behield de eerste jaren alle concessies in Friesland. Tussen 2006 en 2009 is Arriva met uitzondering van de Waddeneilanden al het busvervoer in Friesland kwijtgeraakt aan concurrerende vervoerbedrijven. In 2012 verkreeg Arriva opnieuw het busvervoer in een groot deel van de provincie, door het winnen van de concessie Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog.

Onderaan is een lijst te vinden met voormalige buslijnen. Daarin is te zien dat een aantal lijnen ver buiten de provincie kwamen, zoals lijnen naar Meppel, Assen en Groningen. Tegenwoordig eindigen lijnen tot een paar kilometer over de provinciegrens.

Concessie Vlieland (TCR Vlieland in opdracht van Arriva)[bewerken]

Lijn Route Via Opmerkingen
110 Oost-Vlieland Veerdam - Vlieland Posthuys Oost-Vlieland

Concessie Terschelling (Arriva)[bewerken]

Lijn Route Via Opmerkingen
120 West-Terschelling Haven - Oosterend Oosterend Formerum
121 West-Terschelling Haven - West aan Zee Paal 8 Midsland
122 West-Terschelling Haven - Oosterend Oosterend Formerum Nachtbus

Concessie Ameland (Arriva)[bewerken]

Lijn Route Via Opmerkingen
130 Nes Veerhaven - Hollum Jeugdherberg Ballum
131 Nes Veerhaven → Nes Ostrea Rijdt alleen in 1 richting
132 Nes Veerhaven - Nes Reeweg Buren

Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog (Arriva)[bewerken]

De buslijnen in deze concessie worden geëxploiteerd door Arriva onder de formule en huisstijl Frysk Ferfier. Het stads- en streekvervoer werd door voorloper Connexxion gereden onder de formules Maxx Leeuwarden en Frysker. De buslijnen op Schiermonnikoog waren al in handen van Arriva.

Naast de onderstaande lijnen worden op 198[3] trajecten zogeheten Opstappers ingezet. Dit zijn belbussen die ter aanvulling rijden van bestaande (spits)lijnen en die ontsluiting verzorgen in kernen die niet door ander openbaar vervoer worden bediend. Voor de opstapper geldt een apart tarief.

Stadsdienst Leeuwarden[bewerken]

Op de stadsdienst worden voornamelijk bussen ingezet van het type Irisbus Citelis, die op aardgas rijden
Lijn Route Via Opmerkingen
1 Station Leeuwarden - Westeinde Vosseparkwijk
2 Station Leeuwarden - Aldlân Oost MCL
3 Station Leeuwarden - Camminghaburen Beursplein, Schieringen
4 Station Leeuwarden - Nijlân Huizum
5 Station Leeuwarden - Aldlân - Nijlân - Station Leeuwarden Achter de Hoven, Schepenbuurt, MCL Leeuwarden
6 Station Leeuwarden - Bilgaard Transvaalwijk
7 Station Leeuwarden - Zuiderburen Achter de Hoven, Zuiderburen
8 Station Leeuwarden - Vrijheidswijk Beursplein, Bloemenbuurt
9 Station Leeuwarden - Binnenstad - Station Leeuwarden
15 Station Leeuwarden - Nijlân - Aldlân - Station Leeuwarden Achter de Hoven, Schepenbuurt, MCL Leeuwarden
16 Station Leeuwarden - Bilgaard Rengerslaan
18 Station Leeuwarden - Vrijheidswijk Schieringen
601 Station Leeuwarden - Dairy Campus
603 Station Leeuwarden - Friese Poort (- De Hemrik) Beursplein, Schieringen
611 Station Leeuwarden - Bedrijventerrein De Hemrik
612 Station Leeuwarden - NHL/Stenden Leeuwarden
615 Station Leeuwarden - Nijlân Verzorgd extra ritten t.b.v. de lijnen 5 en 15

Streeknet[bewerken]

Op de streekdienst rijden alleen bussen van VDL, de meeste hiervan zijn van het type VDL Citea LLE
Lijn Route Via Opmerkingen
22 Warten Hoofdstraat - Leeuwarden Busstation Wergea, Goutum
28 Heerenveen Busstation - Leeuwarden Busstation Haskerdijken, Akkrum, Irnsum, Grou
35 Sneek Busstation - Franeker Froonacker Scharnegoutum, Bozum, Oosterlittens, Winsum, Welsrijp, Tzum
36 Bolsward Busstation - Franeker Station Witmarsum, Arum, Achlum
41 Balk Wilhelminastraat - Heerenveen Busstation Wijckel, Sloten, Tjerkgaast, Sint Nicolaasga, Scharsterbrug, Joure
42 Sneek Busstation - Lemmer Busstation Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Folsgare
44 Bolsward Busstation - Balk Wilhelminastraat Parrega, Workum, Koudum, Hemelum, Bakhuizen, Mirns, Rijs, Oudemirdum, Sondel
45 Hemelum Flinkeboskje - Sneek Busstation Oudega, Elahuizen, Ypecolsga, Woudsend, Hommerts
46 Sneek Busstation - Oudega Centrum Jutrijp, Hommerts, Heeg
47 Sneek Busstation - Lemmer Busstation Jutrijp, Hommerts, Woudsend, Balk, Sondel
48 Lemmer Lemsterpad - Heerenveen Busstation Oosterzee, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Rotsterhaule, Sintjohannesga, Rottum
50 Leeuwarden Busstation - Lauwersoog Dorp Dokkum Sneldienst
51 Leeuwarden Busstation - Dokkum Busstation Rijperkerk, Giekerk, Oenkerk, Oudkerk, Rinsumageest, Damwoude
52 Dokkum Busstation → Oostmahorn Esonstad → Dokkum Busstation Niawier, Oosternijkerk, Morra, Anjum, Oostmahorn, Paesens, Nes, Wierum, Oosternijkerk, Niawier Ringlijn in 1 richting
53 Dokkum Busstation - Burgum Kwekerstrjitte Damwoude, Veenwouden, Quatrebras
54 Dokkum Busstation - Leeuwarden Busstation Hantum, Ternaard, Holwerd, Blija, Ferwerd, Marrum, Hallum, Stiens, Jelsum
60 Dokkum Busstation - Leeuwarden Busstation Waaxens, Holwerd, Blija, Marrum, Hallum, Stiens, Jelsum
62 Buitenpost Station - Leeuwarden Busstation Kollum, Oudwoude, Kollumerzwaag, Zwaagwesteinde, Veenwouden, Hurdegaryp
63 Dokkum Busstation - Buitenpost Station Metslawier, Jouswier, Ee, Engwierum, Kollum
66 Holwerd Veerdam - Leeuwarden Busstation Sneldienst
70 Leeuwarden Busstation - Minnertsga Mooie Paal Beetgum, Berlikum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie Sneldienst
71 Kop Afsluitdijk - Harlingen Station - Leeuwarden Busstation Kop Afsluitdijk, Harlingen Station, Sexbierum, Tzummarum, Minnertsga,
72 Minnertsga Mooie Paal - Leeuwarden Autobusstation Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie, Vrouwenparochie, Stiens, Britsum, Cornjum, Jelsum
73 Leeuwarden Autobusstation - Oude Bildtzijl De Kolk Jelsum, Stiens, Vrouwenparochie
75 Franeker Station - Harlingen Station Midlum, Pietersbierum, Sexbierum, Tzummarum
92 Bolsward Busstation - Leeuwarden Busstation Wommels, Winsum
93 Sneek Busstation - Leeuwarden Busstation Scharnegoutum, Oosterwierum, Mantgum, Jorwerd, Weidum, Jellum
94 Sneek Busstation - Reduzum Blauwe Tent Scharnegoutum, Sijbrandaburen, Poppenwier, Rauwerd
95 Joure Rotonde - Leeuwarden Busstation Terhorne, Irnsum, Roordahuizum, Wijtgaard
96 Bolsward Busstation - Kop Afsluitdijk Exmorra, Allingawier, Idsegahuizum, Makkum, Cornwerd
97 Leeuwarden Busstation - Harlingen Veerbootterminal Menaldum, Dronrijp, Franeker, Herbaijum
98 Heerenveen Busstation - Makkum Camping Holle Poarte Oudehaske, Joure, Sneek, Bolsward, Wons
99 Heerenveen Busstation - Harlingen Veerbootterminal Joure, Uitwellingerga, Sneek, Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd
154 Leeuwarden Station - Dokkum Busstation Holwerd Sneldienst
170 Leeuwarden Station - Minnertsga Mooie Paal Beetgum, Berlikum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie Sneldienst
192 Leeuwarden station - Bolsward Busstation Wommels Sneldienst
199 Heerenveen Busstation - Harlingen Veerbootterminal Joure, Sneek, Bolsward Avond/weekend/vroege ochtend
650 Leeuwarden Busstation - Anjum Stenden Hogeschool Leeuwarden, NHL Hogeschool Leeuwarden, Dokkum Busstation Collegeliner
651 Leeuwarden Busstation - Dokkum Busstation Rijperkerk, Giekerk, Oenkerk, Oudkerk, Rinsumageest, Damwoude Collegeliner
662 Buitenpost Station - Leeuwarden NHL Leeuwarden Collegeliner
692 Leeuwarden NHL Leeuwarden - Makkum Leeuwarden Busstation, Bolsward Collegeliner
695 Leeuwarden NHL Leeuwarden - Lemmer Busstation Leeuwarden Busstation, Joure Collegeliner
697 Franeker Station - Leeuwarden NHL Leeuwarden Collegeliner
698 Sneek Busstation - Makkum Bolsward Collegeliner

Streeknet Schiermonnikoog[bewerken]

Arriva rijdt op het waddeneiland Schiermonnikoog met door de provincie beschikbaar gestelde elektrische bussen van het type BYD K9.
Lijn Route Via Opmerkingen
1 Veerdam - Strandhotel Oosterreeweg
2 Veerdam - Oosterreeweg Centrum
3 Veerdam - Klein Zwitserland Karrepad
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik
5 Centrum - Badstrand Knuppeldam Alleen in juli en augustus.

Buurtbus[bewerken]

Lijn Route Via Opmerkingen
102 Makkum Sporthal - Hindeloopen Museum Hidde Nijland Idsegahuizum, Gaast, Ferwoude, Workum, Koudum Buurtbus
103 Hemelum Flinkeboskje - Stavoren Station Bakhuizen, Mirns, Warns Buurtbus

Belbus[bewerken]

Lijn Route Via Opmerkingen
235 Sneek Busstation - Wommels De Terp Offingawier, Scharnegoutum Belbus
239 Sneek Busstation - Parrega Brug IJlst, Blauwhuis Belbus
243 Langweer Langweer - Joure Scheen Scharsterbrug Belbus
249 Sint Johannesga Molenstelle - Joure Scheen Ouwsterhaule Belbus
261 Damwoude Kruisweg - Buitenpost Station Belbus
273 St. Annaparochie Van Harenstraat - Oude Bildtzijl De Kolk Belbus

Qliner[bewerken]

Op de Qliner verbindingen rijden Mercedes-Benz Intouro bussen.
Lijn Route Via Opmerkingen
315 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Heerenveen, Joure, Lemmer
325 Groningen Hoofdstation - Emmeloord Busstation Joure, Lemmer Spitsbus
335 Groningen Zernike - Joure - Sneek - Bolsward Busstation Heerenveen Schoolbus
350 Alkmaar Station - Leeuwarden Autobusstation Den Oever, Afsluitdijk, Bolsward
351 Alkmaar Station - Harlingen Veerbootterminal Den Oever, Afsluitdijk Seizoensbus

Concessie Zuidoost Friesland (Qbuzz)[bewerken]

Zuidoost-Friesland is de enige regio waarin Qbuzz in haar eigen huisstijl rijdt. Deze bussen zijn tevens voorzien van rode Friese pompeblêden
Lijn Route Via Opmerkingen
Streeknet
11 Buitenpost Station - Akkrum Station Augustinusga, Akkrum, Surhuisterveen, Drachten, Nij Beets
13 Leeuwarden Busstation / NS - Drachten Busstation Surhuisterveen
14 Drachten Busstation - Assen Busstation / NS Donkerbroek, Oosterwolde, Veenhuizen
15 Heerenveen Busstation / NS - Assen Busstation / NS Jubbega, Oosterwolde, Appelscha, Smilde
16 Wolvega Station NS - Oosterwolde Busstation Sneldienst
17 Heerenveen Busstation / NS - Oosterwolde Busstation Wolvega, Steggerda, Noordwolde, Boijl
18 Heerenveen Busstation / NS - Assen Busstation / NS Nij Beets, Beetsterzwaag, Drachten, Haulerwijk
19 Assen Busstation / NS - Leeuwarden Busstation / NS Burgum, Drachten, Ureterp, Wijnjewoude, Donkerbroek, Oosterwolde, Appelscha, Smilde, Bovensmilde
20 Heerenveen Busstation / NS - Leeuwarden Busstation / NS Gorredijk, Beetsterzwaag, Drachten, Burgum
21 Heerenveen Busstation / NS - Drachten Busstation Gorredijk, Beetsterzwaag, A7
113 Drachten Busstation - Steenwijk Busstation
114 Leeuwarden Busstation / NS - Drachten Busstation Sneldienst
120 Leeuwarden Busstation / NS - Drachten Busstation Sneldienst
121 Leeuwarden Busstation / NS - Drachten Busstation Sneldienst
Buurtbus
101 Buitenpost Station - Grootegast Raadhuis Augustinusga, Gerkesklooster, Stroobos, Lutjegast
104 Allardsoog Hunneschans - Jonkerslân Fugelsang Gorredijk
107 Oldeberkoop Vredewoud - Appelscha Riemsoord Oosterwolde
108 Wolvega Station NS → Langelille → Wolvega Station NS Scherpenzeel, Langelille Ringlijn in 1 richting. Enkele ritten beginnen/eindigen bij het Linde College.
Qliner
310 Heerenveen Busstation / NS - Drachten Busstation Heerenveen IBF Qliner

Overige lijnen door de provincie Friesland[bewerken]

Hieronder staan de lijnen die niet opgenomen zijn in bovenstaande concessies, maar de provincie wel doorkruisen of binnenkomen, waaronder lijnen van de concessie Groningen/Drenthe en IJsselmond. De vetgedrukte plaatsnamen bevinden zich buiten Friesland.

Lijn Route Via Concessie Exploitant Opmerkingen
39 Surhuisterveen Torenplein - Groningen CS Opende, Kornhorn, Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk, Faan, Zuidhorn, Aduard, Slaperstil GD-concessie Qbuzz
76 Steenwijk Station NS - Emmeloord Busstation Tuk, Steenwijkerwold, De Blesse, Blesdijke, Oldemarkt, Ossenzijl, Scherpenzeel, Slijkenburg, Kuinre, Luttelgeest, Marknesse IJsselmond OV Regio IJsselmond
85 Oosterwolde Busstation - Groningen CS Haulerwijk, De Haspel, Zevenhuizen, Leek, Midwolde, P+R Hoogkerk, Groningen Zuid GD-concessie Qbuzz
89 Drachten Busstation - Groningen CS Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, De Wilp, Marum, Nuis, Niebert, Tolbert, Leek, P+R Hoogkerk, Groningen Overwinningsplein GD-concessie Qbuzz
304 Drachten Busstation - Groningen CS Marum Rijksweg, Boerakker, Rijksweg, Midwolde, Rijksweg, P+R Hoogkerk GD-concessie Qbuzz Qliner
314 Drachten Himsterhout - Groningen CS A7 HOV/GD-concessie Arriva Touring richting Groningen via P+R Hoogkerk
404 Drachten Himsterhout - Groningen CS Marum Rijksweg, Boerakker, Rijksweg, Midwolde, Rijksweg, P+R Hoogkerk GD-concessie Qbuzz Nachtbus
504 Drachten Van Knobelsdorffplein → Groningen Zernike Marum Rijksweg, Boerakker, Rijksweg, Midwolde, Rijksweg GD-concessie Qbuzz Spitslijn, in 1 richting

Voormalige lijnen[bewerken]

Bewerk Deze lijst is mogelijk incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
Lijn Route Opmerkingen
10 Leeuwarden, Autobusstation • HurdegarypBurgumSumarNijegaDrachten • Beetsterzwaag • Langezwaag • De Knipe • Heerenveen, Station NS In mei 1948 geïntroduceerd als lijn 2. Sinds november 1974 werd lijnnummer 20 gebruikt en vanaf 1996 lijnnummer 10. Sinds december 2009 weer lijn 20.
11 Stadsdienst Drachten
12 Stadsdienst Drachten (Van Knobelsdorffplein - De Trisken) Reed van 12 maart 2010 t/m 13 december 2014. Opgeheven omdat te weinig mensen van deze lijn gebruikmaakten. Als alternatief kan met lijn 314 gereisd worden tot de Hanebalken.
13 Leeuwarden, Autobusstation • Hurdegaryp • Noardburgum • Kootstertille • HarkemaSurhuisterveenDrachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 23. Rijdt sinds december 2009 door naar Gorredijk - Oldeberkoop - Noordwolde - Steenwijk.
14 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wytgaard • Reduzum • Jirnsum • Akkrum • Haskerdijken • Heerenveen, Station NS Werd later lijn 28 en gekoppeld aan lijn 28 Heerenveen - Noordwolde
14 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, RijkswegNijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 24. Vanaf december 2009 doorgetrokken naar Assen via route lijn 116.
15 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde, Busstation Doorgetrokken naar Assen
16 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • HijkersmildeSmildeAssen, Busstation / NS Geïntroduceerd in 1947. Gedeelte Heerenveen - Oosterwolde nu als lijn 15, gedeelte Oosterwolde - Assen opgeheven, werd onderdeel van lijn 16 Drachten - Assen)
16 Drachten, Busstation • Ureterp • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • HijkersmildeSmildeAssen, Busstation / NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger van lijn 4. Gedeelte Drachten-Oosterwolde in december 2009 overgenomen door lijn 18. Doorgetrokken naar Wolvega via route van voormalig lijn 126)
17 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boyl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 27. In december 2009 gesplitst. Het deel Noordwolde-Steenwijk wordt gereden door lijn 13. Het deel Oosterwolde - Noordwolde hield lijnnummer 17 en is doorgetrokken naar Wolvega/Heerenveen via route van de voormalige lijn 26.
18 Heerenveen, Station NS • Luinjeberd • Tjalleberd • Gersloot • Luxwoude • Tijnje • Nij Beets • Boornbergum • De Wilgen • Drachten, ABS Noord Lijnnummer bestaat al sinds 1947 en daarmee het oudste lijnnummer in Friesland dat nog grotendeels de oorspronkelijke route rijdt (wel met verlenging naar Assen). Werd in november 1974 ingekort tot Tijnje. In november 1979 een van de eerste belbusprojecten in Nederland. Naderhand weer gewone buslijn en verlengd naar Drachten. Lijn slaat sinds december 2009 Boornbergum over (wordt bediend door lijn 11) en rijdt vanaf dat tijdstip ook door naar Assen
19 Drachten, Berglaan • Opeinde • Nijega • Eernewoude • Garijp • Wartena • Warga • Leeuwarden Autobusstation Geïntroduceerd eind 50'er jaren als opvolger van lijn 9. Sinds mei 1971 ingekort tot Eernewoude. In 1984 opgeheven en vervangen door een lijn 19 met lijnvoering Nijega - Eernewoude - Bergum - Oostermeer - Noordbergum, die na enige jaren werd vervangen door belbus lijn 211 (zie aldaar).
23 Leeuwarden, Autobusstation • Hurdegaryp • Noardburgum • Harkema • Surhuisterveen • Drachten, Vallaat Gereden lijnroute geïntroduceerd in mei 1970 als lijn 3. In augustus 1981 hernoemd in lijn 23 en sinds 1996 wordt lijnnummer 13 gebruikt (zie aldaar).
23 Surhuisterveen, Nije Jirden • Drachten, Van Knobelsdorffplein
24 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, Rijksweg • Nijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1974. Reed toen nog tot Drachten, Berglaan en via de dorpen Opeinde en Nijega. Volgt sinds 1990 de snelle route tot Nijtap en rijdt verder in Drachten door tot de Hanebalken. Sinds 1996 lijn 14 (zie aldaar).
25 Meppel • Havelterberg • Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 15. Gedeelte De Blesse - Heerenveen opgeheven (wordt nu alleen nog gereden door lijn 17), gedeelte Steenwijk - De Blesse nu onderdeel van lijn 76, gedeelte Meppel - Steenwijk nu onderdeel van lijn 40)
25 Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse (keerlus) • Blesdijke • Oldemarkt, Kon. Julianaweg Nu onderdeel van lijn 76
26 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Route is in december 2009 overgenomen door lijn 17
27 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boyl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in 1948. Werd in november 1996 lijn 17 (zie aldaar). Deze route werd tussen 1914 en 1948 al gereden door een tramlijn van de NTM.
28 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS • Haskerdijken • Akkrum • Jirnsum • Reduzum • Wytgaard • Goutum • Leeuwarden, Autobusstation (gedeelte Noordwolde - Heerenveen werd lijn 26, vanaf eind 2009 lijn 17, gedeelte Heerenveen - Leeuwarden bleef lijn 28, gedeelte Jirnsum - Leeuwarden werd later onderdeel van lijn 95)
29 Drachten, Berglaan • Drachtstercompagnie • Rottevalle • Oostermeer • Eestrum • Noordbergum • Quatrebras • Hardegarijp • Leeuwarden, Autobusstation Lijn reed van mei 1970 tot juni 1984 (voordien van 1947 tot 1970 als lijn 8). Kende 4 ritten naar Quatrebras, waarvan 1-2 doorreden naar Leeuwarden. Reed niet op zon- en feestdagen
30 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Jubbega • Hoornsterzwaag Gedeelte Heerenveen - Bontebok is nu onderdeel van lijn 215, gedeelte Bontebok - Hoornsterzwaag is nu onderdeel van lijn 15
30 Buitenpost, Station • Twijzel • Kootstertille • Drogeham • Harkema • Rottevalle • Nijtap • Drachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996. Vanaf december 2009 vervangen door lijn 11 en buurtbus 101.
31 Buitenpost, Station • Blauwverlaat • Augustinusga • Surhuizum • Surhuisterveen, Torenplein • Harkema • Drogeham • Kootstertille • Kootstermolen • Twijzel • Buitenpost, Station Geïntroduceerd in mei 1970. Vanaf november 1974 niet meer tussen Surhuisterveen en Kootstermolen, vanaf augustus 1990 alleen Buitenpost - Blauwverlaat - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen. Vanaf 1991 enige jaren doorgetrokken vanuit Surhuisterveen naar Drachten, van Knobelsdorffplein via Opende en Drachtstercompagnie. Gedeelte Surhuisterveen - Opende werd onderdeel van lijnen 33, 39 en 133, gedeelte Drachtstercompagnie - Drachten werd onderdeel van lijn 213 (opgeheven per december 2009). Vanaf december 2009 onderdeel van lijn 11.
33 Surhuisterveen, Torenplein • Opende • Kornhorn • Doezum • Grootegast • Sebaldeburen • Oldekerk • Niekerk • Faan • (Zuidhorn) • Enumatil • Hoogkerk • Groningen, CS Geheel vervangen door lijn 39 in januari 2012
34 Akkrum, Station • Nes • Aldeboarn • Piershiem • Nij Beets • Drachten, Autobusstation Lijn bestaat sinds november 1974 (daarvoor was dit lijn 24 in iets andere lijnvoering via Beetsterzwaag). In tachtiger jaren deels gecombineerd met stadsdienst Drachten. Later na Nij Beets weer naar Beetsterzwaag, dat toen eindpunt werd. Sinds december 2009 onderdeel van lijn 11
49 Wolvega • Oldelamer • Munnekeburen • Scherpenzeel • Kuinre • Luttelgeest • Marknesse • Emmeloord Werd daarna lijn 76. Later kwam gedeelte Wolvega - Scherpenzeel te vervallen en werd onderdeel van buurtbuslijn 108. Gedeelte Scherpenzeel - Emmeloord is nog steeds lijn 76.
80 Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Niebert, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd als lijn 25 in november 1979 bij de koppeling van lijn 25 Heerenveen - Drachten en lijn 2(ex ESA) Drachten - Groningen. Sinds augustus 1981 gebruik van lijnnummer 80. Vanaf augustus 1990 lijn 100 (zie aldaar), Niebert Rijksweg is de oude benaming voor Boerakker Rijksweg
81 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • De Wilp • Marum • Nuis • Leek • Midwolde • A7 • Groningen, CS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 1. Nu alleen gedeelte Leek - Groningen, gedeelte Drachten - Marum nu onderdeel van lijn 89, gedeelte Marum - Leek nu onderdeel van lijn 88
84 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Bakkeveen • Waskemeer • Haulerwijk • Veenhuizen/Norg • Assen, Busstation/NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 4. Maakt sinds december 2009 deel uit van lijn 18.
85 Wolvega, Station NS • Scherpenzeel • Spanga • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke, Lagebroekweg Vervangen door schoolbuslijn 675
89 Beetsterzwaag • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • Marum • Boerakker, Rijksweg (voorheen Niebert, Rijksweg) • Midwolde, Rijksweg • Hoogkerk, Rijksweg • Groningen, Overwinningsplein • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 21 die van mei 1948 - november 1979 beginpunt in Heerenveen had. Beginpunt Beetsterzwaag is in 1998 Ureterp geworden en na een aantal jaren verlegd naar Drachten, in Groningen niet meer via Ged. Zuiderdiep
90 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk Later lijn 310, daarna lijn 351
95 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wytgaard • Reduzum • Jirnsum • Terherne • Joure, Rotonde • Haskerhorne • Oudehaske • Heerenveen, Station NS • De Greiden Gedeelte Heerenveen, Station NS - De Greiden later opgeheven, gedeelte Joure - Heerenveen is nu onderdeel van lijn 98, gedeelte Leeuwarden - Jirnsum nu lijn 28
100 Lelystad • Emmeloord • Lemmer • Joure • Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Boerakker, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1990 als opvolger van lijn 80. Met kortere route door Drachten die niet meer via Autobusstation (Noord) en Noorderbuurt ging. Gedeelte Emmeloord - Heerenveen alleen in de spits, Lelystad - Heerenveen later als lijn 315, richting Groningen niet meer via Ged. Zuiderdiep maar wel via P+R Hoogkerk, gedeelte Heerenveen - Groningen nu gesplitst in lijnen 310 en 304, wordt wel door dezelfde bus bediend
116 Drachten, Busstation • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Veenhuizen • Norgervaart • Assen, Busstation / NS In december 2009 overgenomen door lijn 19.
126 Heerenveen, Station • A32 • Oldeholtwolde • Wolvega, Station • Oldeholtpade • Oldeberkoop • Makkinga • Oosterwolde, Busstation Sneldienst geïntroduceerd op 28 mei 2000, reed direct de A32 op richting Wolvega. Gedeelte Heerenveen - Wolvega in 2006 opgeheven. Nu overgenomen door lijn 16
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen Veerbootterminal Ritten overgenomen door lijn 71
134 Groningen, CS • A7 • Drachten • Sumar • Burgum • Quatrebras • Veenwouden • Damwoude • Dokkum • Waaxens • Holwerd, Veerdam Reed tot 1998 via Zuidhorn • Grijpskerk • Buitenpost in plaats van de A7. Behoorde bij de GD concessie. Per 13-12-2009 opgeheven.
140 Veerdam - Strandhotel/Oosterreeweg Schiermonnikoog
141 Veerdam - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog
180 Heerenveen • Groningen Alleen in de spits, later lijn 315
198 Heerenveen • Nijehaske • Oudehaske • Haskerhorne • Joure • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv. Huidige lijn 98
199 Heerenveen • Joure • Oppenhuizen • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv.
206 Tytsjerk, Swarteweisein • Sûwald, Dorpshuis Belbus opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19 en De Opstapper
211 Jistrum, Kooilaan • Eastermar • Burgum • Sumar • Garyp • Earnewald • Oudega • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 20, 21 en De Opstapper
212 Drachten, Van Knobelsdorffplein • Nijtap • Opeinde • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19
213 Surhuisterveen, Torenplein • Boelenslaan • Houtigehage • Rottevalle • Drachtstercompagnie • Drachten, Van Knobelsdorffplein Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst grotendeels overgenomen door lijn 11
215 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Katlijk • Oranjewoud • Bontebok • Heerenveen, Station Opgeheven per december 2009. Vervangen door De Opstapper. Katlijk bereikbaar met lijn 15. De Knipe met lijn 20, 21.
225 Blesdijke, Café Van Der Wal • De Blesse, Noord Opgeheven per december 2009. Alternatief: Connexxion Lijn 76 richting Steenwijk of Marknesse
226 Wolvega, Station • Oldeholtpade • Ter Idzard • Oldeholtpade • Nijeholtpade • De Hoeve • Wolvega, Station Opgeheven per december 2009 en vervangen door De Opstapper
351 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk • Zürich • A31 • Harlingen, Veerbootterminal Ontstaan in 1995 als lijn 310 vanaf Kop Afsluitdijk naar Heerenveen, die in eerste instantie doorreed als lijn 315 naar Groningen, daarna werd 310 verlengd naar Drachten. Opgeheven per 12 december 2010 vanwege een te laag passagiersaantal. Ter vervanging rijdt er een extra bus tussen Heerenveen en Bolsward in de spits onder lijn 198.
441 Hallum, Provinciale Weg • Stiens • Vrouwenparochie • Sint Annaparochie • Sint Jacobiparochie • Berlikum, TDF / Sans Souci De discobussen werden van 22-06-2007 t/m 08-12-2012 geëxploiteerd door Connexxion. Daarvoor reden er al circa 15 jaar discobussen tussen deze plaatsen richting TDF en werden uitgevoerd door taxibedrijf Van der Horn. Lijn 443 werd al op 1 maart 2012 opgeheven vanwege vernielingen.[4] Sinds 9 december 2012 worden de lijnen weer geëxploiteerd door een taxibedrijf, omdat Arriva te veel geld vroeg voor de exploitatie.[5]
442 Tzum, Martenahiem • Franeker • Zweins • Dronrijp • Menaldum • Berlikum, TDF / Sans Souci
443 Harlingen, Station • Midlum • Wijnaldum • Sexbierum • Pietersbierum • Oosterbierum • Tzummarum • Minnertsga • Berlikum, TDF / Sans Souci
444 Leeuwarden, Valeriusstraat • Marssum • Beetgumermolen • Berlikum, TDF / Sans Souci
604 Drachten • Marum • Boerakker • Midwolde • Hoogkerk • Groningen, CS Tot en met 7 januari 2012, spitsbus
676 Scherpenzeel • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke • Wolvega, Linde College Tot 8 december 2012 lijn 675. Werd opgeheven per 29 juni 2013 vanwege geringe passagiersaantallen.

Zie ook[bewerken]