Stads- en streekvervoer in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het stads- en streekvervoer in Friesland bestaat uit lijndiensten verdeeld over twee concessiegebieden. In deze regio's is provincie Friesland de verantwoordelijke OV-autoriteit. In Leeuwarden wordt een stadsdienst gereden.

Historie[bewerken]

De eerste vorm van lokaal openbaar vervoer in Friesland kwam in 1880 met de oprichting van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij. De eerste paardentramlijn liep van Dokkum naar Veenwouden en werd geopend op 6 oktober 1880. Later kwamen er Friese stoomtrams door heel de provincie.

Het NTM-tramnet werd in de jaren 1939-1948 geheel opgeheven en vervangen door autobussen. In 1947 werd de stadsdienst in Leeuwarden ingevoerd. Een jaar eerder kwam er een lijn tussen Leeuwarden en Alkmaar via de Afsluitdijk. Er werden ook lijnen geruild met naburige ondernemingen zoals de LABO, NOF, ZWH en ESA, dit was ter afbakening van de vervoersgebieden, zodat er in 1949 een buslijn kwam tussen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Wolvega met doorverbindingen naar Steenwijk, Meppel, Assen en Groningen.

In 1971 werden onder meer de NOF en NTM gefuseerd tot FRAM. Deze fuseerde in 1996 samen met DVM/NWH tot VEONN. Laatstgenoemde heeft geen lang bestaan gekend, in september 1998 werd VEONN overgenomen door het Britse Arriva. In het Noord- en Zuidwesten gingen bussen van dochteronderneming NoordNed rijden. In het Zuidoosten werd de naam Arriva gehanteerd. Door de invoering van Wet personenvervoer 2000 werden gebieden (concessies) vanaf 2001 openbaar aanbesteed. Arriva behield de eerste jaren alle concessies in Friesland. Tussen 2006 en 2009 is Arriva met uitzondering van de Waddeneilanden al het busvervoer in Friesland kwijtgeraakt aan concurrerende vervoerbedrijven. In 2012 verkreeg Arriva opnieuw het busvervoer in een groot deel van de provincie, door het winnen van de concessie Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog.

Onderaan is een lijst te vinden met voormalige buslijnen. Daarin is te zien dat een aantal lijnen ver buiten de provincie kwamen, zoals lijnen naar Meppel, Assen en Groningen. Tegenwoordig eindigen lijnen tot een paar kilometer over de provinciegrens.

OV-chipkaart[bewerken]

Vooruitlopend op de landelijke invoering van de OV-chipkaart testte Arriva vanaf 28 juni 2006 met steun van de provincie Friesland de chipkaart in een dertigtal bussen in Friesland. De proef werd uitgevoerd op de toenmalige lijn 26 tussen Oldeberkoop, Noordwolde, De Blesse, Wolvega en Heerenveen, op Qliner 320 tussen Drachten en Leeuwarden en de stadslijnen 1 t/m 6 in Leeuwarden. Ook werd er getest in de treinen tussen Leeuwarden en Groningen. In de proefperiode testen 50 personen de werking en gebruiksvriendelijkheid van de OV-chipkaart.[1][2]

Het duurde nog enkele jaren voordat de OV-chipkaart in Friesland gebruikt kon worden. Op 14 september 2009 was Connexxion, die destijds in Noord- en Zuidwest Friesland (inclusief Leeuwarden) reed er klaar voor en Qbuzz volgde op 1 januari 2010 in het zuidoosten van de provincie. Op Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog is de OV-chipkaart vanwege het toerisme niet ingevoerd. Hier gelden losse kaartjes, dagkaarten of meerrittenkaarten.

Tariefjaar (vol tarief in euro's)
Concessie(s) Verbinding(en) 2011 2012 2013 2014 2015
  • Noord- en Zuidwest-Friesland en Schiermonnikoog
Streekbussen (m.u.v. de bussen op Schiermonnikoog) 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
Stadsdienst Leeuwarden 0,088 0,094 0,098 0,116 0,135
Buurtbus 0,050 0,070
Qliner 315, 325 en 335 0,149 0,156 0,162 0,164 0,176
Qliner 350 en 351 (Friese deel) 0,141 0,149 0,155 0,157 0,169
Qliner 350 en 351 (Noord-Hollandse deel) 0,141 0,115 0,129 0,131 0,169
  • Zuidoost-Friesland
Alle lijnen, behalve buurtbussen 0,118 0,124 0,129 0,137 0,145
  • In 2012 is de tariefopbouw van lijn 350 veranderd. Het totale tarief wordt na 82 kilometer niet meer hoger (aftoppen).
  • Op de Qliners 315, 325 en 335 wordt afgetopt op 100 kilometer (over het gehele tarief).

Huidige concessiegebieden[bewerken]

Alle concessies vallen onder het beheer van de provincie Friesland.

Concessiegebied Vervoerder Duur
Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
incl. stadsdienst Leeuwarden
Arriva 09.12.2012 - 12.12.2020
Zuidoost-Fryslân en Wadden (ZOWAD) Vlieland, Terschelling, Ameland Arriva 11.12.16 - 12.12.2020

In beide concessies komen verschillende busdiensten voor, naast het stadsvervoer in Leeuwarden, eilandvervoer op de Friese Waddeneilanden en diverse streeklijnen rijden er ook Qliners rond. Dit is een vorm van Hoogwaardig openbaar vervoer met luxere en snellere bussen die onderweg minder vaak stoppen. Tevens zijn er ook een aantal buurt- en schoolbussen. Doordat Friesland bestaat uit vele kleine dorpjes is het moeilijk om een rendabele vaste dienst te rijden. Hiervoor wordt de Opstapper ingezet. De Opstapper is een kleine bus (taxibus) die rijdt tussen een knooppunt/overstappunt en een kern. In de dorpskern is het mogelijk voor een extra bedrag om te worden afgezet/opgepikt op een eigen gekozen adres. Voor het gebruik van de Opstapper moet men minimaal 1,5 uur van te voren reserveren en is het niet mogelijk om met de OV-chipkaart te reizen. De Opstapper heeft vaste aankomst en vertrektijden op de knooppunten zodat er altijd aansluiting geboden kan worden op andere buslijnen of treinen.

Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog (Arriva)[bewerken]

De buslijnen in deze concessie worden geëxploiteerd door Arriva onder de formule en huisstijl Frysk Ferfier. Het stads- en streekvervoer werd door voorloper Connexxion gereden onder de formules Maxx Leeuwarden en Frysker. De buslijnen op Schiermonnikoog waren al in handen van Arriva.

Naast de onderstaande lijnen worden op 198[3] trajecten zogeheten Opstappers ingezet. Dit zijn belbussen die ter aanvulling rijden van bestaande (spits)lijnen en die ontsluiting verzorgen in kernen die niet door ander openbaar vervoer worden bediend. Voor de opstapper geldt een apart tarief.

Op de stadsdienst worden voornamelijk bussen ingezet van het type Irisbus Citelis, die op aardgas rijden
Op de streekdienst rijden alleen bussen van VDL, de meeste hiervan zijn van het type VDL Citea LLE
Arriva rijdt op het waddeneiland Schiermonnikoog met door de provincie beschikbaar gestelde elektrische bussen van het type BYD K9.
Op de Qliner verbindingen rijden Mercedes-Benz Intouro bussen.
Lijn Route Bijzonderheden
Stadsdienst Leeuwarden
1 Station - Vossepark - Valeriuskwartier - Westeinde
2 Station - Huizum - MCL - Aldân-Oost
3 Station - Beursplein - Schieringen - Camminghaburen
4 Station - Huizum - Nijlân
5 Station → Achter de Hoven → Schepenbuurt → Aldân → MCL → Nijlân → Huizum → Station Ringlijn; lijn 15 in de tegenrichting
6 Station → Centrum → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ NHL) → Transvaalwijk → Station Ringlijn; lijn 16 in de tegenrichting
7 Station - Achter de Hoven - Huizum-Dorp - Zuiderburen
8 Station - Beursplein - Heechterp - Vrijheidswijk
9 Station → Centrum → Station Ringlijn door het centrum; niet 's avonds en op zondag
15 Station → Huizum → Nijlân → MCL → Aldân → Schepenbuurt → Achter de Hoven → Station Ringlijn; lijn 5 in de tegenrichting; rijdt niet 's avonds en in het weekend
16 Station → Transvaalwijk (→ NHL) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Centrum → Station Ringlijn; lijn 6 in de tegenrichting; rijdt niet 's avonds en in het weekend
18 Station - Beursplein - Heechterp - Vrijheidswijk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Streeklijnen
22 Leeuwarden - Goutum - Wergea - Warten Spitsbus
28 Leeuwarden - Wirdum - Grou - Jirnsum - Akkrum - Haskerdijken - Heerenveen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
35 Sneek - Scharnegoutum - Boazum - Wiuwert - Britswert - Easterlittens - Baard - Winsum - Wjelsryp - Tzum - Franeker Spitsbus
41 Heerenveen - Joure - Scharsterbrug - Sint Nicolaasga - Tjerkgaast - Sloten - Wijckel - Balk
42 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Spannenburg - Lemmer Rijdt niet 's avonds en in het weekend
44 Bolsward - Tjerkwerd - Parrega - Workum - Koudum - Hemelum - Bakhuizen - Rijs - Oudemirdum - Nijemirdum - Sondel - Balk
45 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Elahuizen - Oudega - Hemelum Spitsbus
46 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Heeg - Gaastmeer - Oudega 's Ochtends richting Sneek via Gaastmeer, 's middags Oudega via Gaastmeer; rijdt niet 's avonds en in het weekend
47 Sneek - Jutrijp - Hommerts - Woudsend - Balk - Sondel - Lemmer
48 Heerenveen - Rottum - Sintjohannesga - Rotsterhaule - Delfstrahuizen - Echtenerbrug - Echten - Oosterzee - Lemmer Rijdt niet op zondag
51 Leeuwarden - Tytsjerk - Gytsjerk - Aldtsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Dokkum
52 Dokkum → Niawier → Morra → Anjum → Oostmahorn → Anjum → Lioessens → Paesens → Moddergat → Wierum → Oosternijkerk → Niawier → Dokkum Ringlijn; spitsbus
54 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Hijum - Hallum - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd (- Ternaard - Hantum - Dokkum) Alleen vroege en late ritten van/naar Dokkum
55 Dokkum - Damwâld - Broeksterwâld - Feanwâlden - Burgum - Drachten Rijdt niet op zondag
60 Dokkum - Foudgum - Brantgum - Waaxes - Holwerd - Blije - Ferwert - Marrum - Hallum - Hijum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Rijdt niet 's avonds en op zondag
62 Leeuwarden - Tytsjerk - Hurdegaryp - Feanwâlden - De Westereen - Kollumerzwaag - Oudwoude - Kollum - Buitenpost Rijdt niet 's avonds en in het weekend
63 Dokkum - Metslawier - Ee - Engwierum - Kollum - Buitenpost Rijdt niet 's avonds en in het weekend
66 Holwerd - Leeuwarden Aansluiting op de boten naar Ameland
70 Leeuwarden - Bitgum - Berltsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobieparochie - Minnertsga 's ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Minnertsga; rijdt niet 's avonds en in het weekend
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Wier - Berltsum - Bitgum - Bitgummole - Ingelum - Leeuwarden
72 Mittertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Koarnjun - Jelsum - Leeuwarden
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Vrouwenparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Spitsbus; 's ochtends via Vrouwenparochie naar Oude Bildtzijl en via Alde Leie terug naar Leeuwarden, 's middags via Alde Leie naar Oude Bildtzijl en via Vrouwenparochie terug naar Leeuwarden.
75 Bolsward - Schettens - Witmarsum - Pingjung - Arum - Achlum - Hitzum - Franeker - Dongjum - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum - Pietersbierum - Wijnaldum - Midlum - Harlingen Spitsbus
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Húns - Leeuwarden
93 Sneek - Scharnegoutum - Dearsum - Easterwierrum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Bears - Jellum - Leeuwarden Spitsbus
94 Sneek - Goënga - Gauw - Sibrandabuorren - Tersoal - Poppenwier - Reard - Reduzem Spitsbus
95 Joure - Akmarijp - Terkaple - Terherne - Akkrum - Jirnsum - Reduzem - Wytgaard - Wirdum - Leeuwarden
96 Bolsward - Exmorra - Allingawier - Idsegahuizum - Makkum - Cornwerd - Kop Afsluitdijk Spitsbus
97 Leeuwarden - Marssum - Menaam - Dronryp - Zweins - Schalsum - Franeker (- Herbaijum - Midlum - Harlingen) In de brede spits van/naar Harlingen
98 Heerenveen - Oudehaske - Haskehorne - Joure - Sneek - Bolsward - Schettens - Wons - Makkum Rijdt niet 's avonds en op zondag
99 Heerenveen - Joure - Uitwellingerga - Oppenhuizen - Sneek - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
154 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Hijum - Hallum - Marrum - Ferwert - Blije - Holwerd - Ternaard - Hantum - Dokkum Rijdt niet 's avonds en op zondag
155 Leeuwarden - Tytsjerk - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog
170 Leeuwarden - Bitgum - Berltsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobieparochie - Minnertsga - 's ochtends in de richting van Minnertsga, 's middags in de richting van Leeuwarden; rijdt niet 's avonds en in het weekend
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarde Spitsbus
197 Leeuwarden → Harlingen Maandag tot en met zaterdag 's ochtends één rit die aansluit op de boot naar Terschelling
199 Heerenveen - Oudehaske - Haskerhorne - Joure - Sneek - Bolsward - Schettens - Witmarsum - Arum - Kimswerd - Harlingen Rijdt 's avonds en in het weekend
Qliner
315 Groningen - Hoogkerk - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord Rijdt niet 's avonds en in het weekend
324 Groningen - Hoogkerk - Drachten - Heerenveen - Joure - Lemmer - Bant - Emmeloord Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
335 Bolsward - Sneek - Joure - Heerenveen - Groningen Zernike Spitsbus; 's ochtends in de richting van Groningen, 's middags in de richting van Bolsward
350 Alkmaar - Heerhugowaard - Nieuwe Niedorp - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Bolsward - Wommels - Leeuwarden
351 Alkmaar - Heerhugowaard - Nieuwe Niedorp - Middenmeer - Wieringerwerf - Den Oever - Afsluitdijk - Harlingen Alleen in juli en augustus in het weekend
355 Leeuwarden - Dokkum Rijdt niet ’s avonds en in het weekend
Schiermonnikoog
1 Veerdam - Strandhotel Rijdt niet 's avonds
2 Veerdam - Oostereeweg Rijdt niet 's avonds
3 Veerdam - Karrepad Rijdt niet 's avonds
4 Veerdam - Bungalowpark De Monnik Rijdt niet 's avonds
5 Centrum - Badstrand Rijdt alleen in juli en augustus
Buurtbus
102 Makkum - Idsegahuizum - Piaam - Gaast - Ferwoude - Workum - It Heidenskip - Koudum - Hindeloopen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
103 Stavoren - Warns - Bakhuizen - Hemelum Rijdt niet 's avonds en op zondag
Belbus
235 Sneek - Offingawier - Scharnegoutum - Lystewierrum - Rien - Itens - Easterein - Wommels
239 Sneek - IJlst - Abbega - Westhem - Blauwhuis - Dedgum - Parrega - Ferwoude 's Ochtends in de richting van Sneek, 's middags in de richting van Ferwoude.
243 Joure - Scharsterbrug - Langweer
249 Joure - Ouwsterhaule - Rotsterhaule - Sintjohannesga
261 Buitenpost - Kollumerzwaag - Westergeest - Driezum - Wâlsterswâld - Damwâld
273 Sint Annaparochie - Nij Altoenae - Oude Bildtzijl
Schoolbus
601 Station Leeuwarden - Dairy Campus
603 Station Leeuwarden - Friese Poort
611 Station Leeuwarden - Caparis
612 Station Leeuwarden - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool
615 Station Leeuwarden - Nijlân Ringlijn in Nijlân
651 Leeuwarden - Tytsjerk - Gytsjerk - Aldtsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Driezum - Wâlterswâld - Dokkum 's ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Dokkum
655 Leeuwarden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum 's ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Anjum
671 Leeuwarden - Marssum - Ingelum - Bitgummole - Bitgum - Berltsum - Wier - Minnertsga - Tzummarum - Dongjum - Franeker - Dongjum - Tzummarum - Oosterbierum - Sexbierum (→ Pietersbierum → Wijnaldum → Midlum → Harlingen → Zurich → Kop Afsluitdijk) 's ochtends Leeuwarden → Kop Afsluitdijk, 's middags Pietersbierum → Leeuwarden
692 Makkum - Wons - Bolsward - Wommels - Leeuwarden 's ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Makkum
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden 's ochtends in de richting van Leeuwarden, 's middags in de richting van Lemmer
698 Makkum - Wons - Bolsward - Sneek 's ochtends in de richting van Sneek, 's middags in de richting van Makkum
Opstapper
701 Aalsum - Dokkum
702 Ezumazijl - Dokkum
703 Oostrum - Dokkum
704 Hantumhuizen - Dokkum/Holwerd
705 Hantumeruitburen - Dokkum/Holwerd
706 Hiaure - Dokkum/Holwerd
707 Holwerd Veerdam - Dokkum/Holwerd Dorp
708 Sibrandahûs - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
709 Raard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
710 Lichtaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
711 Reitsum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
712 Jannum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
713 Jislum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
714 Wânswert - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
715 Burdaard - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
716 Ginnum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
717 Hegebeitum - Dokkum/Oentsjerk/Ferwert
718 De Falom - Dokkum/Feanwâlden
719 Bornwird - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
720 Foudgum - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
721 Brantgum - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
722 Waaxens - Dokkum/Holwerd Rijdt niet in de spits
723 Niawier - Dokkum Rijdt niet in de spits
724 Oosternijkerk - Dokkum Rijdt niet in de spits
725 Wierum - Dokkum Rijdt niet in de spits
726 Nes - Dokkum Rijdt niet in de spits
727 Moddergat - Dokkem/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
728 Paesens - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
729 Lioessens - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
730 Morra - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
731 Oostmahorn - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
732 Driezum - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
733 Walterswâld - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
734 Westergeest - Dokkum/Buitenpost Rijdt niet in de spits
735 Ternaard - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
736 Hantum - Dokkum/Holwerd Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
737 Wetzens - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
738 Metslawier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
739 Engwierum - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
740 Ee - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
741 Jouswier - Dokkum/Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
742 Broeksterwâld - Dokkum/Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
743 Anjum - Dokkum/Lauwersoog Rijdt niet in de spits
744 Holwerd - Dokkum Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
750 Mûnein - Oentsjerk
751 Readtsjerk - Oentsjerk
752 Kollumerpomp - Grijpskerk/Buitenpost
753 Warfstermolen - Grijpskerk/Buitenpost
754 Munnekezijl - Grijpskerk/Buitenpost
755 Burum - Grijpskerk/Buitenpost
756 Augsbuurt - Buitenpost
757 Veenklooster - Buitenpost Rijdt niet in de spits
758 Kollumerzwaag - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
759 Triemen - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
760 Oudwoude - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
761 Kollum - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
762 Kollummerpomp - Buitenpost Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
763 Dokkum - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
764 Damwâld - Veenwouden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
770 Zwagerbosch - Zwaagwesteinde
771 Miedum - Leeuwarden
772 Lekkum - Leeuwarden
773 Bartlehiem - Leeuwarden
774 Warstiens - Leeuwarden
775 Wyns - Leeuwarden
776 Swichum - Leeuwarden
777 Goutum - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
778 Warten - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
779 Wergea - Leeuwarden Rijdt niet in de spits
780 Wirdum - Leeuwarden Rijdt alleen 's avonds en op zondag
781 Wytgaard - Leeuwarden
782 Leeuwarden De Hemrik - Camminghaburen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
783 Goutum - Leeuwarden
790 Oude Bildtzijl - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
791 Alde Leie - Stiens/Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
792 Nij Altoenae - Sint Annaparochie Rijdt niet in de spits
793 Westhoek - Sint Annaparochie
794 Firdgum - Sint Annaparochie/Franeker
795 Dronryp Hoek - Dronryp Station/Dorp
796 Peins - Dronryp/Franeker
797 Ried - Dronryp/Franeker
798 Schingen - Dronryp/Franeker
799 Slappeterp - Dronryp/Franeker
800 Blessum - Dronryp/Deinum
801 Hilaard - Dronryp/Deinum
802 Baaium - Dronryp/Winsum
803 Schalsum - Franeker
804 Boer - Franeker
805 Djongjum - Franeker Rijdt niet in de spits
806 Herbaijum - Franeker Rijdt niet in de spits
807 Hitzum - Franeker Rijdt niet in de spits
808 Tzum - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
809 Wjelsryp - Franeker/Winsum Rijdt niet in de spits
810 Achlum - Franeker/Harlingen Rijdt niet in de spits
811 Pingjum - Harlingen/Zurich Rijdt niet in de spits
812 Wijnaldum - Harlingen
813 Jellum - Deinum/Mantgum Rijdt niet in de spits
814 Bears - Deinum/Mantgum Rijdt niet in de spits
815 Leons - Mantgum/Winsum
816 Baard - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
817 Britswert - Mantgum/Winsum Rijdt niet in de spits
818 Raerd - Mantgum/Grou
819 Easterwierrum - Mantgum Rijdt niet in de spits
820 Jorwert - Mantgum Rijdt niet in de spits
821 Weidum - Mantgum Rijdt niet in de spits
822 Wiuwert - Mantgum Rijdt niet in de spits
823 Dearsum - Mantgum/Sneek Rijdt niet in de spits
824 Boazum - Mantgum/Sneek Rijdt niet in de spits
825 Easterlittens - Winsum Rijdt niet in de spits
826 Spannum - Winsum
827 Winsum Dorp - Winsum Busstation Rijdt niet in de spits
830 Grou Dorp - Grou Station Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
831 Ideard - Grou Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
832 Reduzum - Grou Rijdt alleen 's avonds en op zondag
833 Eagum - Grou
834 Friens - Grou Rijdt alleen 's avonds en op zondag
835 Poppenwier - Grou/Sneek
836 Tersoal - Grou/Sneek
837 Sibrandabuorren - Grou/Sneek
838 Jirnsum - Grou/Akkrum Rijdt alleen 's avonds en op zondag
839 Terherne - Akkrum/Joure Rijdt alleen 's avonds en op zondag
840 Nes - Akkrum Rijdt niet in de spits
841 Vegelinsoord - Heerenveen
842 Rotstergaast - Heerenveen/Joure
843 Haskerdijken - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
844 Nieuwebrug - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
845 Rottum - Heerenveen Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
846 Rotsterhaule - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
847 Sintjohannesga - Heerenveen/Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
848 Delfstrahuizen - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
849 Echten - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
850 Echtenerbrug - Heerenveen/Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
861 Boornzwaag - Joure
862 Broek - Joure
863 Dijken - Joure
864 Doniaga - Joure
865 Legemeer - Joure
866 Oldeouwer - Joure
867 Ouwster-Nijega - Joure
868 Rohel - Joure
869 Teroele - Joure
870 Idskenhuizen - Joure
871 Langweer - Joure Rijdt niet in de spits
872 Ouwsterhaule - Joure Rijdt niet in de spits
873 Akmarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
874 Goingarijp - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
875 Terkaple - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
876 Scharsterbrug - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
877 Sint Nicolaasga - Joure Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
881 Tirns - Sneek
882 Ysbrechtum - Sneek
883 Hidaard - Sneek/Wommels
884 Hinnaard - Sneek/Wommels
885 Itens - Sneek/Wommels
886 Lytsewierrum - Sneek/Wommels
887 Reahûs - Sneek/Wommels
888 Rien - Sneek/Wommels
889 Folsgare - Sneek
890 Loënga - Sneek
891 Tjalhuizum - Sneek
892 Easterein - Sneek/Wommels Rijdt niet in de spits
893 Offingawier - Sneek Rijdt niet in de spits
894 Gauw - Sneek Rijdt niet in de spits
895 Goënga - Sneek Rijdt niet in de spits
896 Scharnegoutum - Sneek Rijdt niet in de spits
897 Sneek → IJlst Rijdt alleen 's avonds
898 Abbega - IJlst
899 Greonterp - IJlst
900 Oosthem - IJlst
901 Sandfirden - IJlst
902 Wolsum - IJlst
903 Westhem - IJlst Rijdt niet in de spits
904 Blauwhuis - IJlst/Bolsward Rijdt niet in de spits
905 Gaastmeer - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
906 Heeg - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
907 Idzega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
908 Oudega - IJlst Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
911 Iens - Wommels
912 Kûbaard - Wommels
913 Waaksens - Wommels
914 Lollum - Wommels
915 Schraard - Bolsward
916 Longerhouw - Bolsward
917 Schettens - Bolsward
918 Hartwerd - Bolsward
919 Burgwerd - Bolsward
920 Hichtum - Bolsward
921 Hieslum - Bolsward
922 Dedgum - Bolsward
923 Piaam - Bolsward
924 Idzegahuizum - Bolsward
925 Exmorra - Bolsward Rijdt niet in de spits
926 Allingawier - Bolsward Rijdt niet in de spits
931 Makkum - Bolsward/Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
932 Wons - Bolsward/Zurich Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
933 Breezanddijk - Zurich
934 Cornwerd - Zurich Rijdt niet in de spits
935 Nijhuizum - Workum
936 Ferwoude - Workum
937 Gaast - Workum
938 It Heidenskip - Workum
939 Molkwerum Dorp - Molkwerum Station
940 Warns - Molkwerum Rijdt niet in de daluren op werkdagen
941 Hindeloopen Dorp - Hindeloopen Station
951 Kolderwolde - Balk/Hemelum
952 Elahuizen - Woudsend/Balk/Hemelum
953 Oudega - Woudsend/Balk/Hemelum
954 Indijk - Woudsend
955 Koufurderrige - Woudsend
956 Smallebrugge - Woudsend
957 Ruigahuizen - Balk
958 Sloten - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
959 Wijckel - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
960 Tjerkgaast - Balk Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
961 Bantega - Lemmer
962 Easterga - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
963 Follega - Lemmer
964 Oosterzee - Lemmer Rijdt alleen 's avonds en in het weekend

Zuidoost-Fryslân en Wadden (ZOWAD) (Arriva)[bewerken]

De concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden (afgekort ZOWAD) wordt voor 4 jaar geëxploiteerd door Arriva en ging van start op 11 december 2016. De drie Waddeneilanden Vlieland, Terschelling en Ameland zijn op 1 januari 2017 bij de concessie toegevoegd.

De concessie omvat streeklijnen, de Qliner (snelbus), buurtbussen, één schoolbus, het vervoer op drie Waddeneilanden en de Opstapper.

Lijn Route Bijzonderheden
Streeklijnen
11 (Drachten - Beesterzwaag -) Nij Beets - Piershiem - Aldeboarn - Akkrum Alleen in de spits van/naar Drachten. Buiten de spits als Belbus
12 Buitenpost - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen - Boelenslaan - Drachstercompagnie - Drachten (- Gorredijk - Lippenhuizen - Jubbega Derde Sluis - Jubbega - Oudehorne - Oldeberkoop - Noordwolde) Alleen in de spits van/naar Noordwolde. Buiten de spits als Belbus
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten 's avonds en op zondag als Belbus tussen Quatrebras en Drachten
14 Leeuwarden - Garyp - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Veenhuizen - Kloosterveen - Assen
17 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde In het weekend deels als Belbus
19 Noordwolde - Wilhelminaoord - Fredriksoord - Eesveen - Steenwijk 's avonds en op zondag als Belbus
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Burgum - Hurdegaryp - Leeuwarden Rijdt niet 's avonds en op zondag
55 Drachten - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Broeksterwâld - Damwâld - Dokkum Rijdt niet op zondag
84 Heerenveen - Tjalleberd - Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - Drachten - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Een - Norg - Zuidvelde - Assen Zaterdag deels als Belbus en 's avonds en zondag volledig als Belbus
114 Leeuwarden - Garyp - Drachten - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Bovensmilde - Assen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
115 Heerenveen - Mildam - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Bovensmilde - Assen
116 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Makkinga - Oosterwolde 's Avonds en in het weekend als Belbus
Vlieland
1 Veerdam - Duinkersoord - Strandhotel - Dorp - Posthuys
Terschelling
1 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend
2 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee
9 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend
Ameland
1 Veerhaven - Nes - Ballum - Hollum
2 Veerhaven - Nes Dorp - Nes Strand - Buren Dorp - Veerhaven
Qliner
320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen
322 Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde
Buurtbus
101 Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast RIjdt niet 's avonds en in het weekend
104 Tijnje - Gorredijk
Gorredijk - Lippenhuizen - Wijnjewoude - Bakkeveen - Allardsoog
Lijn bestaat uit twee delen; rijdt niet 's avonds en in het weekend
107 Oldeberkoop - Makkinga - Oosterwolde - Appelscha - Ravenswoud Rijdt niet 's avonds en in het weekend
108 Wolvega → Munnekeburen → Scherpenzeel → Langelille → Zevenbuurt → Oldelamer → Wolvega Ringlijn; rijdt niet 's avonds en in het weekend
Schoolbus
621 Gorredijk - Tijnje - Aldeboarn - Akkrum 's Ochtends in de richting van Gorredijk, 's middags in de richting van Akkrum
Opstapper
400 Gerkesklooster - Buitenpost
401 Stroobos - Buitenpost
402 Twijzel - Buitenpost
403 Twijzelerheide - Buitenpost
420 Garyp - Burgum
421 Garyp - Nijega
422 Earnewâld - Nijega
423 Earnewâld - Nijega
424 Heechsân - Burgum
425 Eastermar - Burgum
426 Eastermar - Drachten
427 Jistrum - Buitenpost
428 Jistrum - Drachten
429 Suwâld - Tytsjerk
440 De Tike - Drachten
441 De Tike - Nijega
442 De Veenhoop - Drachten
443 De Veenhoop - Akkrum
444 Goëngahuizen - Akkrum
445 Kortehemmen - Drachten
446 Oudega - Nijega
447 Oudega - Nijega
448 Rottevalle - Drachten
449 Rottevalle - Nijega
450 Smalle Ee - Drachten
460 Hemrik - Drachten
461 Hemrik - Gorredijk
462 Jonkerslân - Gorredijk
463 Jonkerslân - Heerenveen
464 Lippenhuizen - Gorredijk
465 Luxwoude - Heerenveen
466 Luxwoude - Gorredijk
467 Terwispel - Gorredijk
480 Nes - Akkrum
481 Bontebok - Heerenveen
482 Bontebok - Gorredijk
483 Katlijk - Heerenveen
484 Nieuweschoot - Heerenveen
485 Oranjewoud - Heerenveen
486 Terband - Heerenveen
500 Fochteloo - Oosterwolde
501 Haule - Oosterwolde
502 Langedijke - Oosterwolde
503 Ravenswoud - Oosterwolde
520 De Hoeve - Wolvega
521 Langelille - Wolvega
522 Munnekeburen - Wolvega
523 Nijeholtpade - Wolvega
524 Nijeholtwolde - Wolvega
525 Nijelamer - Wolvega
526 Nijetrijne - Wolvega
527 Oldeholtwolde - Wolvega
528 Oldelamer - Wolvega
529 Oldetrijne - Wolvega
530 Scherpenzeel - Wolvega
531 Slijkenburg - Wolvega
532 Sonnega - Wolvega
533 Spanga - Wolvega
534 Ter Idzard - Wolvega
535 Zandhuizen - Wolvega
536 Zandhuizen - Oosterwolde

Overige lijnen door de provincie Friesland[bewerken]

Hieronder staan de lijnen die niet opgenomen zijn in bovenstaande concessies, maar de provincie wel doorkruisen of binnenkomen, waaronder lijnen van de concessie Groningen/Drenthe en IJsselmond. De schuingedrukte plaatsnamen bevinden zich buiten Friesland.

Lijn Route Concessie Vervoerder Opmerkingen
39 Groningen - Aduard - Zuidhorn - Oldekerk - Sebaldeburen - Grootegast - Doezum - Kornhorn - Opende - Surhuisterveen Groningen-Drenthe Qbuzz
76 Steenwijk - Steenwijkerwold - Willemsoord - De Blesse - Blesdijke - Oldemarkt - Ossenzijl - Kuinre - Luttelgeest - Marknesse (- Emmeloord) IJsselmond OV Regio IJsselmond In de ochtendspits naar Emmeloord, in de avondspits van Emmeloord; rijdt niet ’s avonds en in het weekend
77 Emmeloord - Espel - Creil - Rutten - Lemmer IJsselmond OV Regio IJsselmond Rijdt niet ’s avonds en in het weekend
85 Groningen - Hoogkerk - Leek - Zevenhuizen - Haulerwijk - Oosterwolde Groningen-Drenthe Qbuzz ’s Avonds en in het weekend alleen tussen Leek en Oosterwolde
133 Groningen - Hoogkerk - Boerakker - Sebaldeburen - Grootegast - Doezum - Kornhorn - Opende - Surhuisterveen Groningen-Drenthe Qbuzz Spitsbus
139 Groningen - Hoogkerk - Enumatil - Zuidhorn - Oldekerk - Sebaldeburen - Grootegast - Doezum - Kornhorn - Opende - Surhuisterveen Groningen-Drenthe Qbuzz Schoolbus; rijdt niet 's avonds en in het weekend
163 Groningen - Adorp - Sauwerd - Winsum - Leens - Ulrum - Lauwersoog (- Oostmahorn - Dokkum - Holwerd) Groningen-Drenthe Qbuzz Dagelijks twee ritten van/naar Holwerd, deze sluiten aan op de boot naar Schiermonnikoog
189 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - De Wilp - Marum - Boerakker - Midwolde - Hoogkerk - Groningen Groningen-Drenthe Qbuzz ’s Avonds en in het weekend alleen tussen Drachten en Marum
304 Groningen - Hoogkerk - Midwolde - Boerakker - Marum - Drachten HOV Groningen-Drenthe Arriva Touring Qliner
314 Groningen - Hoogkerk - Drachten HOV Groningen-Drenthe Arriva Touring Qliner
604 Drachten → Marum → Boerakker → Midwolde → Hoogkerk → Groningen Zernike Groningen-Drenthe Qbuzz 's Ochtends in de richting van Groningen
637 (Groningen → Aduard →) Zuidhorn - Noordhorn - Niezijl - Kommerzijl - Munnekezijl - Zoutkamp Groningen-Drenthe Qbuzz Schoolbus; deels als LijnBelBus

Voormalige lijnen[bewerken]

Bewerk Deze lijst is (mogelijk) incompleet. U wordt uitgenodigd op bewerken te klikken om de lijst uit te breiden.
Lijn Route Opmerkingen
10 Leeuwarden, Autobusstation • HurdegarypBurgumSumarNijegaDrachten • Beetsterzwaag • Langezwaag • De Knipe • Heerenveen, Station NS In mei 1948 geïntroduceerd als lijn 2. Sinds november 1974 werd lijnnummer 20 gebruikt en vanaf 1996 lijnnummer 10. Sinds december 2009 weer lijn 20.
11 Stadsdienst Drachten
12 Stadsdienst Drachten (Van Knobelsdorffplein - De Trisken) Reed van 12 maart 2010 t/m 13 december 2014. Opgeheven omdat te weinig mensen van deze lijn gebruikmaakten. Als alternatief kan met lijn 314 gereisd worden tot de Hanebalken.
12 Station Leeuwarden - Stenden Hogeschool - NHL Hogeschool Sinds 2016 veranderd naar lijn 612 (Collegeliner Leeuwarden).
13 Leeuwarden, Autobusstation • Hurdegaryp • Noardburgum • Kootstertille • HarkemaSurhuisterveenDrachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 23. Rijdt sinds december 2009 door naar Gorredijk - Oldeberkoop - Noordwolde - Steenwijk.
14 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wytgaard • Reduzum • Jirnsum • Akkrum • Haskerdijken • Heerenveen, Station NS Werd later lijn 28 en gekoppeld aan lijn 28 Heerenveen - Noordwolde
14 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, RijkswegNijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 24. Vanaf december 2009 doorgetrokken naar Assen via route lijn 116.
15 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde, Busstation Doorgetrokken naar Assen
16 Heerenveen, Station NS • Oudeschoot • Mildam • Katlijk • Nieuwehorne • Oudehorne • Jubbega • Hoornsterzwaag • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • HijkersmildeSmildeAssen, Busstation / NS Geïntroduceerd in 1947. Gedeelte Heerenveen - Oosterwolde nu als lijn 15, gedeelte Oosterwolde - Assen opgeheven, werd onderdeel van lijn 16 Drachten - Assen)
16 Drachten, Busstation • Ureterp • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Appelscha • HijkersmildeSmildeAssen, Busstation / NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger van lijn 4. Gedeelte Drachten-Oosterwolde in december 2009 overgenomen door lijn 18. Doorgetrokken naar Wolvega via route van voormalig lijn 126)
17 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boyl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in november 1996 als opvolger van lijn 27. In december 2009 gesplitst. Het deel Noordwolde-Steenwijk wordt gereden door lijn 13. Het deel Oosterwolde - Noordwolde hield lijnnummer 17 en is doorgetrokken naar Wolvega/Heerenveen via route van de voormalige lijn 26.
18 Heerenveen, Station NS • Luinjeberd • Tjalleberd • Gersloot • Luxwoude • Tijnje • Nij Beets • Boornbergum • De Wilgen • Drachten, ABS Noord Lijnnummer bestaat al sinds 1947 en daarmee het oudste lijnnummer in Friesland dat nog grotendeels de oorspronkelijke route rijdt (wel met verlenging naar Assen). Werd in november 1974 ingekort tot Tijnje. In november 1979 een van de eerste belbusprojecten in Nederland. Naderhand weer gewone buslijn en verlengd naar Drachten. Lijn slaat sinds december 2009 Boornbergum over (wordt bediend door lijn 11) en rijdt vanaf dat tijdstip ook door naar Assen
19 Drachten, Berglaan • Opeinde • Nijega • Eernewoude • Garijp • Wartena • Warga • Leeuwarden Autobusstation Geïntroduceerd eind jaren vijftig als opvolger van lijn 9. Sinds mei 1971 ingekort tot Eernewoude. In 1984 opgeheven en vervangen door een lijn 19 met lijnvoering Nijega - Eernewoude - Bergum - Oostermeer - Noordbergum, die na enige jaren werd vervangen door belbus lijn 211 (zie aldaar).
23 Leeuwarden, Autobusstation • Hurdegaryp • Noardburgum • Harkema • Surhuisterveen • Drachten, Vallaat Gereden lijnroute geïntroduceerd in mei 1970 als lijn 3. In augustus 1981 hernoemd in lijn 23 en sinds 1996 wordt lijnnummer 13 gebruikt (zie aldaar).
23 Surhuisterveen, Nije Jirden • Drachten, Van Knobelsdorffplein
24 Leeuwarden, Autobusstation • Nijega, Rijksweg • Nijtap • Drachten, de Hanebalken Geïntroduceerd in november 1974. Reed toen nog tot Drachten, Berglaan en via de dorpen Opeinde en Nijega. Volgt sinds 1990 de snelle route tot Nijtap en rijdt verder in Drachten door tot de Hanebalken. Sinds 1996 lijn 14 (zie aldaar).
25 Meppel • Havelterberg • Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 15. Gedeelte De Blesse - Heerenveen opgeheven (wordt nu alleen nog gereden door lijn 17), gedeelte Steenwijk - De Blesse nu onderdeel van lijn 76, gedeelte Meppel - Steenwijk nu onderdeel van lijn 40)
25 Steenwijk • Tuk • Steenwijkerwold • De Blesse (keerlus) • Blesdijke • Oldemarkt, Kon. Julianaweg Nu onderdeel van lijn 76
26 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS Route is in december 2009 overgenomen door lijn 17
27 Oosterwolde, Busstation • Makkinga • Tronde • Elsloo • Boyl • Noordwolde • Wilhelminaoord • Frederiksoord • Eesveen • De Bult • Steenwijk, Station NS Geïntroduceerd in 1948. Werd in november 1996 lijn 17 (zie aldaar). Deze route werd tussen 1914 en 1948 al gereden door een tramlijn van de NTM.
28 Noordwolde, Molen • Vinkega • Steggerda • De Blesse • Wolvega • Oldeholtwolde • Oudeschoot • Heerenveen, Station NS • Haskerdijken • Akkrum • Jirnsum • Reduzum • Wytgaard • Goutum • Leeuwarden, Autobusstation (gedeelte Noordwolde - Heerenveen werd lijn 26, vanaf eind 2009 lijn 17, gedeelte Heerenveen - Leeuwarden bleef lijn 28, gedeelte Jirnsum - Leeuwarden werd later onderdeel van lijn 95)
29 Drachten, Berglaan • Drachtstercompagnie • Rottevalle • Oostermeer • Eestrum • Noordbergum • Quatrebras • Hardegarijp • Leeuwarden, Autobusstation Lijn reed van mei 1970 tot juni 1984 (voordien van 1947 tot 1970 als lijn 8). Kende 4 ritten naar Quatrebras, waarvan 1-2 doorreden naar Leeuwarden. Reed niet op zon- en feestdagen
30 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Jubbega • Hoornsterzwaag Gedeelte Heerenveen - Bontebok is nu onderdeel van lijn 215, gedeelte Bontebok - Hoornsterzwaag is nu onderdeel van lijn 15
30 Buitenpost, Station • Twijzel • Kootstertille • Drogeham • Harkema • Rottevalle • Nijtap • Drachten, Vallaat Geïntroduceerd in november 1996. Vanaf december 2009 vervangen door lijn 11 en buurtbus 101.
31 Buitenpost, Station • Blauwverlaat • Augustinusga • Surhuizum • Surhuisterveen, Torenplein • Harkema • Drogeham • Kootstertille • Kootstermolen • Twijzel • Buitenpost, Station Geïntroduceerd in mei 1970. Vanaf november 1974 niet meer tussen Surhuisterveen en Kootstermolen, vanaf augustus 1990 alleen Buitenpost - Blauwverlaat - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen. Vanaf 1991 enige jaren doorgetrokken vanuit Surhuisterveen naar Drachten, van Knobelsdorffplein via Opende en Drachtstercompagnie. Gedeelte Surhuisterveen - Opende werd onderdeel van lijnen 33, 39 en 133, gedeelte Drachtstercompagnie - Drachten werd onderdeel van lijn 213 (opgeheven per december 2009). Vanaf december 2009 onderdeel van lijn 11.
33 Surhuisterveen, Torenplein • Opende • Kornhorn • Doezum • Grootegast • Sebaldeburen • Oldekerk • Niekerk • Faan • (Zuidhorn) • Enumatil • Hoogkerk • Groningen, CS Geheel vervangen door lijn 39 in januari 2012
34 Akkrum, Station • Nes • Aldeboarn • Piershiem • Nij Beets • Drachten, Autobusstation Lijn bestaat sinds november 1974 (daarvoor was dit lijn 24 in iets andere lijnvoering via Beetsterzwaag). In jaren tachtig deels gecombineerd met stadsdienst Drachten. Later na Nij Beets weer naar Beetsterzwaag, dat toen eindpunt werd. Sinds december 2009 onderdeel van lijn 11
49 Wolvega • Oldelamer • Munnekeburen • Scherpenzeel • Kuinre • Luttelgeest • Marknesse • Emmeloord Werd daarna lijn 76. Later kwam gedeelte Wolvega - Scherpenzeel te vervallen en werd onderdeel van buurtbuslijn 108. Gedeelte Scherpenzeel - Emmeloord is nog steeds lijn 76.
80 Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Niebert, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd als lijn 25 in november 1979 bij de koppeling van lijn 25 Heerenveen - Drachten en lijn 2(ex ESA) Drachten - Groningen. Sinds augustus 1981 gebruik van lijnnummer 80. Vanaf augustus 1990 lijn 100 (zie aldaar), Niebert Rijksweg is de oude benaming voor Boerakker Rijksweg
81 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • De Wilp • Marum • Nuis • Leek • Midwolde • A7 • Groningen, CS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 1. Nu alleen gedeelte Leek - Groningen, gedeelte Drachten - Marum nu onderdeel van lijn 89, gedeelte Marum - Leek nu onderdeel van lijn 88
84 Drachten, Busstation • Ureterp • Frieschepalen • Bakkeveen • Waskemeer • Haulerwijk • Veenhuizen/Norg • Assen, Busstation/NS Geïntroduceerd in november 1979 als opvolger ex ESA lijn 4. Maakt sinds december 2009 deel uit van lijn 18.
85 Wolvega, Station NS • Scherpenzeel • Spanga • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke, Lagebroekweg Vervangen door schoolbuslijn 675
89 Beetsterzwaag • Ureterp • Frieschepalen • Siegerswoude • Marum • Boerakker, Rijksweg (voorheen Niebert, Rijksweg) • Midwolde, Rijksweg • Hoogkerk, Rijksweg • Groningen, Overwinningsplein • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1981 als opvolger van lijn 21 die van mei 1948 - november 1979 beginpunt in Heerenveen had. Beginpunt Beetsterzwaag is in 1998 Ureterp geworden en na een aantal jaren verlegd naar Drachten, in Groningen niet meer via Ged. Zuiderdiep
90 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk Later lijn 310, daarna lijn 351
95 Leeuwarden, Autobusstation • Goutum • Wytgaard • Reduzum • Jirnsum • Terherne • Joure, Rotonde • Haskerhorne • Oudehaske • Heerenveen, Station NS • De Greiden Gedeelte Heerenveen, Station NS - De Greiden later opgeheven, gedeelte Joure - Heerenveen is nu onderdeel van lijn 98, gedeelte Leeuwarden - Jirnsum nu lijn 28
100 Lelystad • Emmeloord • Lemmer • Joure • Heerenveen, Station • Drachten • Marum, Rijksweg • Boerakker, Rijksweg • Midwolde, Rijksweg • Groningen, Ged. Zuiderdiep • Groningen, CS Geïntroduceerd in augustus 1990 als opvolger van lijn 80. Met kortere route door Drachten die niet meer via Autobusstation (Noord) en Noorderbuurt ging. Gedeelte Emmeloord - Heerenveen alleen in de spits, Lelystad - Heerenveen later als lijn 315, richting Groningen niet meer via Ged. Zuiderdiep maar wel via P+R Hoogkerk, gedeelte Heerenveen - Groningen nu gesplitst in lijnen 310 en 304, wordt wel door dezelfde bus bediend
116 Drachten, Busstation • Wijnjewoude • Donkerbroek • Oosterwolde • Veenhuizen • Norgervaart • Assen, Busstation / NS In december 2009 overgenomen door lijn 19.
126 Heerenveen, Station • A32 • Oldeholtwolde • Wolvega, Station • Oldeholtpade • Oldeberkoop • Makkinga • Oosterwolde, Busstation Sneldienst geïntroduceerd op 28 mei 2000, reed direct de A32 op richting Wolvega. Gedeelte Heerenveen - Wolvega in 2006 opgeheven. Nu overgenomen door lijn 16
132 Kop Afsluitdijk - Harlingen Veerbootterminal Ritten overgenomen door lijn 71
134 Groningen, CS • A7 • Drachten • Sumar • Burgum • Quatrebras • Veenwouden • Damwoude • Dokkum • Waaxens • Holwerd, Veerdam Reed tot 1998 via Zuidhorn • Grijpskerk • Buitenpost in plaats van de A7. Behoorde bij de GD concessie. Per 13-12-2009 opgeheven.
140 Veerdam - Strandhotel/Oosterreeweg Schiermonnikoog
141 Veerdam - Bungalowpark De Monnik Schiermonnikoog
180 Heerenveen • Groningen Alleen in de spits, later lijn 315
198 Heerenveen • Nijehaske • Oudehaske • Haskerhorne • Joure • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv. Huidige lijn 98
199 Heerenveen • Joure • Oppenhuizen • Sneek • Nijland Rijksweg • Bolsward vv.
206 Tytsjerk, Swarteweisein • Sûwald, Dorpshuis Belbus opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19 en De Opstapper
211 Jistrum, Kooilaan • Eastermar • Burgum • Sumar • Garyp • Earnewald • Oudega • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 20, 21 en De Opstapper
212 Drachten, Van Knobelsdorffplein • Nijtap • Opeinde • Nijega, Rijksweg Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst overgenomen door lijn 19
213 Surhuisterveen, Torenplein • Boelenslaan • Houtigehage • Rottevalle • Drachtstercompagnie • Drachten, Van Knobelsdorffplein Belbus, opgeheven per december 2009 en dienst grotendeels overgenomen door lijn 11
215 Heerenveen, Station • De Knipe • Bontebok • Katlijk • Oranjewoud • Bontebok • Heerenveen, Station Opgeheven per december 2009. Vervangen door De Opstapper. Katlijk bereikbaar met lijn 15. De Knipe met lijn 20, 21.
225 Blesdijke, Café Van Der Wal • De Blesse, Noord Opgeheven per december 2009. Alternatief: Connexxion Lijn 76 richting Steenwijk of Marknesse
226 Wolvega, Station • Oldeholtpade • Ter Idzard • Oldeholtpade • Nijeholtpade • De Hoeve • Wolvega, Station Opgeheven per december 2009 en vervangen door De Opstapper
351 Heerenveen, Station • Joure • Sneek • Bolsward • Afsluitdijk • Zürich • A31 • Harlingen, Veerbootterminal Ontstaan in 1995 als lijn 310 vanaf Kop Afsluitdijk naar Heerenveen, die in eerste instantie doorreed als lijn 315 naar Groningen, daarna werd 310 verlengd naar Drachten. Opgeheven per 12 december 2010 vanwege een te laag passagiersaantal. Ter vervanging rijdt er een extra bus tussen Heerenveen en Bolsward in de spits onder lijn 198.
441 Hallum, Provinciale Weg • Stiens • Vrouwenparochie • Sint Annaparochie • Sint Jacobiparochie • Berlikum, TDF / Sans Souci De discobussen werden van 22-06-2007 t/m 08-12-2012 geëxploiteerd door Connexxion. Daarvoor reden er al circa 15 jaar discobussen tussen deze plaatsen richting TDF en werden uitgevoerd door taxibedrijf Van der Horn. Lijn 443 werd al op 1 maart 2012 opgeheven vanwege vernielingen.[4] Sinds 9 december 2012 worden de lijnen weer geëxploiteerd door een taxibedrijf, omdat Arriva te veel geld vroeg voor de exploitatie.[5]
442 Tzum, Martenahiem • Franeker • Zweins • Dronrijp • Menaldum • Berlikum, TDF / Sans Souci
443 Harlingen, Station • Midlum • Wijnaldum • Sexbierum • Pietersbierum • Oosterbierum • Tzummarum • Minnertsga • Berlikum, TDF / Sans Souci
444 Leeuwarden, Valeriusstraat • Marssum • Beetgumermolen • Berlikum, TDF / Sans Souci
604 Drachten • Marum • Boerakker • Midwolde • Hoogkerk • Groningen, CS Tot en met 7 januari 2012, spitsbus
676 Scherpenzeel • Ossenzijl • Oldemarkt • Blesdijke • Wolvega, Linde College Tot 8 december 2012 lijn 675. Werd opgeheven per 29 juni 2013 vanwege geringe passagiersaantallen.

Zie ook[bewerken]