Stefaan Van Hecke

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Stefaan Van Hecke
Stefaan Van Hecke (2).jpg
Volledige naam Stefaan Van Hecke
Geboren Gent, 4 januari 1973
Kieskring Flag of Oost-Vlaanderen.svg Oost-Vlaanderen
Regio Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen
Land Vlag van België België
Functie Politicus
Partij Groen
Functies
2004 - heden Gemeenteraadslid Merelbeke
2007 - heden Volksvertegenwoordiger
2010 - 2014 Fractieleider Ecolo/Groen Kamer van Volksvertegenwoordigers
Website
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Stefaan Van Hecke (Gent, 4 januari 1973) is een Belgisch politicus uit Vlaanderen die woonachtig is in Merelbeke. Hij is sinds september 2004 gemeenteraadslid in Merelbeke en sinds 2007 lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de kieskring Oost-Vlaanderen voor Groen. Van Hecke concentreert zich voornamelijk op de thema's justitie, binnenlandse zaken, mobiliteit (vooral de NMBS) en privacy. Hij is samenwonend met zijn vriendin en heeft een zoon en een dochter.

Loopbaan[bewerken]

Van Hecke is advocaat aan de balie van Gent. Na zijn studies rechten aan de Universiteit Gent, specialiseerde hij zich verder in Milieukunde aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Aan de balie van Gent hield hij zich onder meer bezig met jeugdrecht, milieurecht, administratief recht en sociaal recht. Als advocaat klaagde Van Hecke regelmatig de onvolmaakte wetgeving inzake alternatieve geneeswijzen[1][2] aan. Hij startte met succes een procedure bij het Grondwettelijk Hof tot schorsing van bepaalde bepalingen in het Vlaamse Provinciedecreet, waardoor tegen 2012 nieuwe kiesomschrijvingen voor de provincieraadsverkiezingen vastgelegd moeten worden.[3]

Van Hecke startte zijn politieke carrière in 1990 in de lokale Agalev-groep van Merelbeke en was mede-oprichter van Jong Agalev in 1992. In 1996 werd hij verkozen als provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Hij zetelde er tot in 2006. In 2004 was hij ondertussen ook gemeenteraadslid geworden in Merelbeke.

Hij is sinds 1995 advocaat aan de balie van Gent. Tussen 2000 en 2004 was hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie van de balie te Gent. Van Hecke werkte tussen 2001 en 2004 als kabinetsmedewerker van Mieke Vogels en Jef Tavernier.

Sinds 2007 is Van Hecke onafgebroken lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Sindsdien was Van Hecke slechts sporadisch actief als advocaat. Hij verliet de balie uiteindelijk definitief in november 2015 en is thans ere-advocaat bij de balie van Gent.

Provincieraad Oost-Vlaanderen[bewerken]

De eerste keer dat Stefaan Van Hecke aan een verkiezing deelnam was voor de Provincieraad in 1994. Als eerste opvolger legde hij in januari 1996 de eed af. Hij werkte als jong provincieraadslid vooral rond sociaal beleid, economie, onderwijs, ruimtelijke ordening.

Gemeenteraad Merelbeke[bewerken]

In 2004 kwam Van Hecke als opvolger in de gemeenteraad van Merelbeke. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ruilde hij de provincieraad definitief in voor de lokale politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde jaar haalde hij met zijn Groen-ploeg 13,83%[4] van de stemmen. Meteen een van de beste scores voor een lokale Groen-afdeling. Een score die in 2012 nog overtroffen werd. Groen haalde toen 17,81% en 5 verkozenen[5]. Meerderheidsdeelname zat er niet in. Van Hecke is wel fractieleider voor Groen in de Merelbeekse gemeenteraad.

Federaal parlement[bewerken]

Bij de verkiezingen van 18 mei 2003 nam Van Hecke een eerste keer deel aan nationale verkiezingen. Hij stond toen 2de opvolger op de Kamerlijst. Door de grote verkiezingsnederlaag van Agalev raakte echter niemand verkozen. Bij de Vlaamse verkiezingen 2004 stond Van Hecke opnieuw op de lijst. Als vierde effectieve haalde hij weliswaar een degelijke score, maar de twee zetels die de partij in Oost-Vlaanderen haalde, gingen naar Vera Dua en Jos Stassen.

Kamer van Volksvertegenwoordigers: 52ste zittingsperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2007-2010)

De weg naar de Kamer[bewerken]

Omdat Groen sinds 2003 geen federale verkozenen meer had, besloot toenmalig voorzitter Vera Dua een grootscheepse verjonging en vernieuwing door te voeren. Stefaan Van Hecke werd door een overgrote meerderheid van de Oost-Vlaamse Groen-leden tot lijsttrekker verkozen. Op 10 juni 2007 werd hij verkozen met 7 905 voorkeurstemmen.[6] De partij haalde in zijn Oost-Vlaamse kieskring 7,22%.[7] Op 28 juli 2007 legde hij voor de eerste keer de eed af als lid van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Samen met de andere Groene Kamerleden Meyrem Almaci, Tinne Van der Straeten en Wouter De Vriendt maakt hij sindsdien deel uit van de gemeenschappelijke Ecolo–Groen-fractie.

Opstart van een nieuwe fractie[bewerken]

Van Hecke zetelde tijdens de 52ste zittingsperiode van de Kamer in de commissies Justitie en Infrastructuur. Bij aanvang van de legislatuur was hij fractieleider ad interim, ter vervanging van Meyrem Almaci die kort na de verkiezingen bevallen was.

De onderzoekscommissies en bijzondere commissies[bewerken]

Onderzoekscommissie "Fiscale fraude"[bewerken]

Reeds bij aanvang van de 52ste zittingsperiode vroeg Van Hecke samen met toenmalig Ecolo-fractieleider Jean-Marc Nollet een Onderzoekscommissie “Fiscale fraude”.[8] Mede door het uitblijven van een regering wegens de problematische regeringsformatie in 2007 vonden beide ecologische politici de nodige steun bij andere partijen. Op 10 april 2008 werd de Onderzoekscommissie opgericht om na te gaan hoe het komt dat het zo moeilijk is om belastingontduiking bestraft te krijgen. Ze stond onder leiding van François-Xavier de Donnea (MR).[9] Ze kwam uiteindelijk tot 108 aanbevelingen[10] om de strijd tegen de miljoenenfraude te verbeteren.

Bijzondere commissie "Buizingen"[bewerken]

De parlementaire traditie wil dat er slechts een onderzoekscommissie per zittingsperiode opgericht wordt. Na het tragische treinongeval bij Buizingen vroeg Van Hecke desondanks dat er een onderzoekscommissie zou opgericht worden om na te bekijken wat er fout is gelopen bij de treinramp in Buizingen en om aanbevelingen te doen voor hoe het veiliger kan. Na een lange parlementaire discussie werd uiteindelijk besloten tot de oprichting van een Bijzondere Kamercommissie. Deze heeft – in tegenstelling tot een Onderzoekscommissie – niet de macht van een onderzoeksrechter.

Ondanks de belofte dat de experten die de commissie begeleiden niet gehinderd zouden worden door de verkiezingen, bleek in juli 2010 toch dat deze het werk neergelegd hadden, omdat ze niet langer betaald werden. Van Hecke klaagde dit aan en verkreeg op 20 juli 2010 dat de experten het werk konden hervatten.[11] Op 31 augustus 2010 bleek dat het Rekenhof een tussentijds rapport heeft opgemaakt waarin zou staan dat de veiligheidssystemen bij de NMBS beter konden zijn. Dit rapport was op dat moment nog niet in handen van de (resterende) leden van de Bijzondere Commissie Buizingen.[12]

Onderhandelingen tussen meerderheid en oppositie[bewerken]

Als Kamerlid is Van Hecke gespecialiseerd in Justitie en Staatshervorming. In die functie was hij dan ook betrokken bij diverse onderhandelingen tussen meerderheid en oppositie. Na de moeizame regeringsvorming van 2007 werd een interim-regering[13] opgericht onder leiding van Guy Verhofstadt (Open Vld). Deze had als taak om een nieuwe staatshervorming voor te bereiden. Dit gebeurde in de zogenaamde Raad der Wijzen.[14] Magda Aelvoet zetelde hier voor Groen in. Bij de succesvolle onderhandelingen[15] van het “Eerste Pakket” was Van Hecke betrokken als ondersteuning van Minister van Staat Aelvoet. Bij de nooit voltooide onderhandelingen over het “Tweede Pakket[16] verving Van Hecke definitief Magda Aelvoet, die kort voordien haar vertrek uit de politiek aangekondigd had.[17] Tijdens de onderhandelingen onder leiding van oud-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde was hij een van de kernonderhandelaars voor zijn partij.

Daarnaast was Van Hecke ook onderhandelaar voor Groen in het zogenaamde Atomiumoverleg[18] dat in oktober 2009 opgericht werd. Deze werkgroep stond onder leiding van toenmalig justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) en had tot doel om een grondige hervorming van de justitie mogelijk te maken. Het overleg strandde echter toen de N-VA in eind december 2009 besloot niet langer mee te werken.[19]

Vervroegd einde van de Kamerzittingsperiode[bewerken]

Na de val van de Regering-Leterme II op 26 april 2010 werd hij in De Standaard uitgeroepen tot een van de beste Vlaamse Kamerleden.[20] De krant gaf hem een score van 8/10 en erkende zijn degelijk werk als justitiespecialist.

Kamer van Volksvertegenwoordigers: 53ste zittingsperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2010-2014)

Van Hecke werd opnieuw aangeduid als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen. Groen kende daar een lichte vooruitgang (7,36%),[21] terwijl Van Heckes persoonlijke score een stevige sprong voorwaarts maakte naar 10 283 voorkeurstemmen.[22] Deze uitslag zorgde ervoor dat hij opnieuw deel uitmaakt van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij vormde samen met Meyrem Almaci, Wouter De Vriendt, Eva Brems en Kristof Calvo het Groen-gedeelte van de gezamenlijke Ecolo-Groen-fractie. Eind 2011 werd hij aangesteld als fractieleider ter vervanging van Meyrem Almaci.[23]

De onderzoekscommissies en bijzondere commissies[bewerken]

Bijzondere commissie "Seksueel misbruik"[bewerken]

Na het uitbreken van het schandaal rond bisschop Roger Vangheluwe was Van Hecke een van de grote pleitbezorgers om een onderzoekscommissie in te stellen die het seksueel misbruik in de Kerk zou bestuderen. Hierover werd geen eensgezindheid bereikt binnen het parlement. Wel werd er besloten tot de oprichting van een zogenaamde "Bijzondere Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk". De aanbevelingen van deze commissie werden unaniem aanvaard.[24] De slachtofferverenigingen waren dan ook tevreden met het door de voltallige commissie geleverde werk.

Onderhandelingen[bewerken]

Stefaan Van Hecke was als specialist intens betrokken bij de onderhandelingen die leidden tot de zesde staatshervorming. Zo maakte hij deel uit van de zogenaamde "High Level groep" die in het najaar van 2010 onder leiding van Jean-Claude Marcourt (PS) en Jan Jambon (N-VA) zich bogen over de hervorming van de financieringswet.[25]

Activiteiten[bewerken]

Volgens zijn officiële takenlijst[26] was hij effectief lid van de:

Daarnaast was hij plaatsvervanger in de:

Kamer van Volksvertegenwoordigers: 54ste zittingsperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Kamer van Volksvertegenwoordigers (samenstelling 2014-2019)

Bij de Kamerverkiezingen van 2014 raakte Van Hecke herverkozen als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. De partij zette er een flinke sprong voorwaarts met 9,15% van de stemmen[27]. Een tweede zetel werd binnengehaald. Die ging naar de Gentse Evita Willaert. Persoonlijk steeg Van Hecke terug met bijna 3.000 stemmen naar 12.999 voorkeurstemmen. Kristof Calvo volgde hem na de verkiezingen op als fractieleider[28]. Samen met Calvo, Willaert, Anne Dedry, Wouter De Vriendt en partijvoorzitter Meyrem Almaci vormt hij de Groen-poot in de gezamenlijke Ecolo-Groen-fractie.

Terrorisme[bewerken]

Van Hecke is erg begaan met het veiligheidsthema. In de nasleep van de aanslagen in Parijs van november 2015 werd hij ondervoorzitter van de tijdelijke commissie terreurbestrijding. Deze commissie behandelt de 18 voorgestelde regeringsmaatregelen tegen terrorisme[29]. Na de Aanslagen in Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 kwam er ook een onderzoekscommissie terroristische aanslagen. Van Hecke is ook ondervoorzitter van deze commissie die de gebeurtenissen van 22 maart 2016 volledig moet reconstrueren, de werking van de veiligheidsdiensten zal onderzoeken en een analyse zal doen naar de radicalisering in België[30].

Activiteiten[bewerken]

Deze legislatuur[31] is Van Hecke effectief lid van de:

Daarnaast is hij plaatsvervanger in de:

Verenigingsleven[bewerken]

Stefaan Van Hecke is in tal van verschillende verenigingen actief. Zo is hij lange tijd actief geweest in het Gemeentelijk Jeugdcentrum De Gnirk, waaronder vele jaren als ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Hij is tevens lid van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. Van Hecke was ook jarenlang medewerker bij de organisatie van de Ronde van Vlaanderen.

Trivia[bewerken]

  • Stefaan heeft twee kinderen.
  • Naar eigen zeggen is hij gefascineerd door Íngrid Betancourt, de Colombiaanse groene politica die ontvoerd werd door de rebellenbeweging FARC en jarenlang in de jungle in gevangenschap leefde.
  • Van Hecke is een groot fan van Bruce Springsteen.

Externe link[bewerken]