Wikipedia:Relevantie van muziekgerelateerde artikelen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.

Deze pagina, een uitgebreidere versie van de vuistregels die gegeven worden in het hoofdstuk over muziekrelevantie op de pagina relevantie per onderwerp, beschrijft de richtlijnen waaraan muziekgerelateerde artikelen zouden moeten voldoen, met name artikelen over muzikanten, muziekgroepen (bands), muziekalbums en liedjes. Deze richtlijn is geen statisch gegeven. Het gaat om een voorgestelde richtlijn die (nog) geen definitieve vorm heeft en (nog) niet voor goedkeuring aan de Wikipediagemeenschap is voorgelegd.

Om te voldoen aan de eisen die Wikipedia stelt aan verifieerbaarheid en relevantie, moet uit het artikel zelf blijken dat het aan deze eisen voldoet. Vage beweringen in het artikel of op de overlegpagina zijn onvoldoende: de betreffende informatie moet in het artikel zelf te vinden zijn.

Opmerkingen:

 • Een artikel dat volgens de onderstaande criteria niet in de Wikipedia past, is geen nuweg-geval. Na toetsing door de gemeenschap van zo'n artikel (op de beoordelingslijst), is het mogelijk dat het artikel toch behouden blijft.
 • Een artikel dat wel voldoet aan onderstaande criteria, kan evengoed verwijderd worden (of voor verwijdering worden voorgedragen), indien het op grond van andere richtlijnen/regels (of naar de mening van de gemeenschap) niet op Wikipedia past. Bijvoorbeeld: het onderwerp is relevant, maar de inhoud van het lemma is triviaal.
 • Een artikel dat niet op Wikipedia past, past misschien wel op een van de zusterprojecten. In dit geval wordt het artikel niet verwijderd, maar verplaatst.

Criteria voor muzikanten en muziekgroepen[bewerken | brontekst bewerken]

Een muzikant of muziekgroep (zanger(es), band, rapper, dj, orkest, enz.) is relevant als aan één of meer van de volgende criteria wordt voldaan:

 1. Is het onderwerp geweest van meerdere niet-triviale uitgegeven werken uit betrouwbare bronnen, die niet zijn verbonden aan het betreffende onderwerp.[1]
  • Met "uitgegeven werken" wordt bedoeld: krantenartikelen, tijdschriftartikelen, boeken en televisiedocumentaires. Artikelen in school- of universiteitsbladen zijn minder geschikt maar kunnen per geval bekeken worden.
   • Aanvullende opmerking: De volgende uitzonderingen zijn niet geschikt: Heruitgaven, advertenties, persberichten en andere berichten waarin de artiesten over zichzelf praten of schrijven. Artikelen in uitgegeven werken die een aankondiging, boekingsinformatie of reclame bevatten.
   • Aanvullende opmerking: 3VOOR12 is een zeer goede en relevantie aantonende bron, echter deze mag niet verward worden met 3VOOR12/lokaal. 3VOOR12/lokaal beschrijft enkel wat er lokaal plaatsvindt, maar zegt niets over de algemene (landelijke) relevantie van een band.
   • Aanvullende opmerking: Websites als Kindamuzik, Goddeau, Digg.be, Kwadratuur.be etc., zijn zeer goede maatstaven om de relevantie van een band te toetsen. Deze sites zijn sinds de opkomst van internet vervanger voor de papieren muziekmagazines als OOR. Recensie-sites alsmede een recensie in bijvoorbeeld OOR geven geen absolute doorslag, maar neem ze mee in de overweging in positieve zin (=artikel behouden indien neutraal beschreven). Internationaal toonaangevende muziekwebsites (met een Engelstalig Wikipedia-artikel) als Pitchfork Media, AllMusic, Drowned in Sound, etc. zijn doorslaggevend voor de relevantie van een artiest.
   • Aanvullende opmerking: YouTube, MySpace, Last.fm, etc. zijn geen betrouwbare bronnen, maar kunnen door bezoekersaantallen handig zijn voor de moderator die moet beslissen of een band bekend genoeg of te onbekend is. Dit zijn inzichtverschaffende onbetrouwbare bronnen.
   • Aanvullende opmerking: Een bio op NPI is niet doorslaggevend (waardeer deze net als een cd-recensie op bijvoorbeeld Kindamuzik als half en samen 1 en er is sprake van E, dus band mag artikel hebben).
 2. Heeft een hitnotatie aan een (inter-)nationale hitlijst gehad.
 3. Heeft een gouden plaat in één of meer landen gehaald.
 4. Was het onderwerp van een niet-trivale reportage door een onafhankelijke bron van een (inter-)nationale concerttour.
 5. Heeft ten minste één uitgave bij een groot platenlabel, of bij een of meer belangrijke onafhankelijke platenlabels (hiermee wordt bedoeld een onafhankelijk platenlabel dat al langere tijd bestaat en meerdere bekende artiesten onder contract heeft staan).
 6. Eigen beheer is geen reden om een band te verwijderen, omdat dit een artistieke keuze kan zijn om de autonomie zelf in de hand te hebben. Echter indien er sprake is van een eigen beheer uitgave, zal uit andere relevante bronnen de encyclopedische relevantie moeten blijken.
 7. Minstens één lid dat ervoor of erna lid was van een bekende muziekgroep is geen relevante factor voor een eigen artikel; vroegere groepen en side-projecten vaak beter een redirect krijgen naar het hoofdartikel, waar de betreffende informatie kan worden ingevoegd, tenzij er naast dit gegeven betrouwbare bronnen zijn die de relevantie van de band an sich aantonen.
 8. Is de belangrijkste vertegenwoordiger van een bepaalde muziekstijl of van de muziekscene van een grote stad; overigens moet het artikel in dit laatste geval nog steeds voldoen aan de criteria voor verifieerbaarheid.
 9. Heeft een belangrijke muziekprijs gewonnen.
 10. Heeft een belangrijke muziekcompetitie gewonnen is geen doorslaggevende relevantie-factor. Waardeer deze als half. Nader bericht: De Grote Prijs van Nederland heeft veel onderdivisies die goed onderscheiden moeten worden, gelijk aan 3VOOR12 bij punt 1.
 11. Heeft muziek gecomponeerd of uitgevoerd voor relevante media, waaronder (inter-)nationale televisieseries, (bioscoop-)films en soundtracks. Als dit echter de enige verdienste is kan men vaak beter met een redirect naar het hoofdartikel verwijzen, waar de betreffende informatie kan worden ingevoegd.
 12. Werk wordt regelmatig gedraaid op een landelijk en bekend radiostation.
 13. Was het onderwerp van gesprek van een minimaal 15 minuten in een landelijke radio- of televisieuitzending. (m.a.w. een eenmalig optreden in een talkshow is niet doorslaggevend)
 14. Optredens in Paradiso of grotere festivals of als voorprogramma van een beroemde band helpt, maar mag niet de enige reden zijn die de E zou bevestigen. Het ondersteunt enkel de overtuiging dat er sprake van E kan zijn.

Criteria voor componisten en liedtekstschrijvers[bewerken | brontekst bewerken]

Voor componisten, liedtekstschrijvers, songwriters of librettisten:

 1. Heeft een relevante muziekcompositie (mede-)geschreven.
 2. Heeft muziektheaterwerk (musical, opera, etc) geschreven dat werd opgevoerd in een bekend theater en een aanzienlijke aanloop heeft gehad. Van toepassing zijnde artikelen worden per geval bekeken.
 3. Een werk van betreffende was de basis van een later werk dat aan bovenstaande criteria voldoet.
 4. Heeft een lied of compositie geschreven dat een belangrijke muziekcompetitie heeft gewonnen. Deze competitie was niet speciaal opgezet voor nieuwe talenten. Een relevante muziekcompetitie is bijvoorbeeld het Eurovisiesongfestival.
 5. Betreffende wordt beschouwd als een belangrijke invloed op of invloedrijke leraar van een componist, liedtekstschrijvers of songwriter die aan bovenstaande criteria voldoet.
 6. Staat vrij uitgebreid vermeld in standaardwerken over het muziekgenre van de desbetreffende persoon.
 7. Bio op Donemus of aanverwante gesubsidieerde instituten helpt, maar mag niet als doorslaggevende factor gelden. Waardeer deze net als het NPI bij bands als half en samen met bijvoorbeeld een recensie in een betrouwbaar blad als 1 daarmee het onderwerp E-waardig.

Componisten en liedtekstschrijvers met onvoldoende verifieerbare informatie over hun persoon kunnen het beste worden ingevoegd in de artikelen over hun werken. Als van de desbetreffende persoon meerdere relevante werken bekend zijn, is dat wat lastiger te verwezenlijken.

Voor componisten en artiesten die buiten de massamedia vallen:

 1. Wordt in betrouwbare onafhankelijke bronnen beschreven als invloedrijk in stijl, techniek, repertoire of onderwijs in een bepaald muziekgenre.
 2. Was van belangrijke muzikale invloed op een muzikant of componist die voldoet aan de criteria in de bovenstaande hoofdstukken.
 3. Heeft een belangrijke traditie of school in een bepaald muziekgenre gesticht.
 4. Heeft een aantal melodieën, wijsjes of standaarden gecomponeerd die regelmatig in een relevant muziekgenre, traditie of school worden gebruikt.
 5. Wordt regelmatig besproken in publicaties gericht op een bepaald subcultuur.

Alle artikelen over muziekalbum of liedjes moeten voldoen aan de criteria van het relevantie- en acceptatiebeleid. Over het algemeen zijn officiële albums van relevante artiesten zelf ook relevant genoeg voor een artikel. Demo's, mixes, bootlegs, promo's en niet uitgebrachte albums zijn meestal niet relevant, behalve als er uitgebreid aandacht aan werd besteed door onafhankelijke uitgegeven werken van betrouwbare bronnen.

Artikelen en toegevoegde informatie over albums met bevestigde verschijningsdatum in de nabije toekomst moeten worden ondersteund door betrouwbare bronnen en worden voorzien van het {{toekomst}}-sjabloon. Totdat er voldoende informatie over het album is, zou vroege informatie bij het artikel van de artiest moeten worden ingevoegd, en niet in een apart artikel. Als de namen van de liedjes of zelfs de naam van het album nog niet met zekerheid bekend is, wordt een apart artikel gezien als ongewenst, zie ook de Wat Wikipedia niet is/Glazen bol-richtlijn.

Artikelen met enkel de naam van het album en een lijst van liedjes kunnen misschien beter worden ingevoegd bij het artikel van de artiest of in een aparte discografielijst.

De meeste liedjes rechtvaardigen geen apart artikel en kunnen beter via een redirect naar een muziekalbum of artiest verwijzen. Nummer één hits in de top 40 of vergelijkbare hitlijsten, liedjes die een belangrijke prijs hebben gewonnen of die door meerdere bekende artiesten of muziekgroepen zijn opgevoerd zijn waarschijnlijk relevant. Bij elk apart artikel over een liedje is het belangrijk dat het voldoende informatie bevat en indien beschikbaar wordt ondersteund door betrouwbare bronnen.

Artikelen die waarschijnlijk voor altijd een beginnetje zullen blijven, kunnen beter worden ingevoegd bij het artikel over het muziekalbum of de artiest.

Bronmateriaal[bewerken | brontekst bewerken]

Goed online bronmateriaal voor muziek is onder andere te vinden op Freedb [1], Allmusic [2] en MusicBrainz [3]. Informatie over de eigenaar van songteksten is te vinden op ASCAP ACE Title Search en BMI Repertoire Search. Google Books [4] heeft een uitgebreide collectie onlineboeken over allerlei onderwerpen, waaronder ook muziek. De Nederlandse sites van het NPI [5] en Donemus [6] zijn ook betrouwbaar als bron.

 1. Zelfpromotie en reclame staan op gespannen voet met het neutrale uitgangspunt van Wikipedia. Zelfpromotie wordt daarom meestal beschouwd als onwenselijk gedrag. De "uitgegeven werken" moeten daarom geschreven zijn door iemand die over de betreffende persoon of groep schrijft en er zelf niet met verbonden is. Een onafhankelijke schrijver die een artikel schrijft over een persoon of groep dicht deze een bepaalde relevantie toe: iemand die over zichzelf of zijn vrienden schrijft, kan dit minder goed bepalen (zie ook: wat Wikipedia niet is).