Staatscourant

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Exemplaar uit 1974

De Nederlandse Staatscourant (officiële afkorting: Stcrt.) is een digitale uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld, of vanwege het Rijk zijn vastgesteld maar niet in het Staatsblad gepubliceerd worden.[1] Daarnaast worden ook bekendmakingen van lagere overheden[2] en gerechtelijke aankondigingen opgenomen [3][4], waaronder een oproeping van schuldeisers in het kader van de vereffening van een nalatenschap die beneficiair aanvaard is.

Bekendmaking[bewerken]

De zorg voor de uitgifte van de Staatscourant berust bij de minister van Binnenlandse Zaken[5]. De Staatscourant wordt digitaal gepubliceerd op de website officielebekendmakingen.nl, waar alle edities van de Staatscourant vanaf 1995 staan. Per 1 juli 2009 is dit de authentieke bron.

Aanleveren voor publicatie[bewerken]

De aanlevering van de publicaties voor de Staatscourant vindt nagenoeg geheel digitaal plaats. Overheidsinstanties leveren hun publicaties aan via een online Digitaal Loket. Particulieren en bedrijven leveren hun publicaties (overwegend gerechtelijke aankondigingen zoals echtscheidingen, ondercuratelestellingen, liquidaties en verder fusies, aanbestedingen e.d.), per e-mail aan. Aan het publiceren van gerechtelijke aankondigingen zijn geen kosten verbonden, wel geldt er een legitimatieplicht.

Nummering[bewerken]

Voorheen werd er genummerd per papieren editie van de Staatscourant. De papieren Nederlandse Staatscourant werd gedateerd op de datum waarop deze werd geproduceerd, niet op de datum waarop deze werd gepubliceerd. Sinds 1 juli 2009 heeft iedere bekendmaking een eigen nummer. Deze opeenvolgende nummering begint ieder jaar opnieuw bij 1. De naam van een elektronische bekendmaking van de Staatscourant luidt vanaf die datum stcrt [jaargang], [nummer]. De bestandsnaam is stcrt-[jaargang]-[nummer], bijvoorbeeld stcrt-2009-789.

Aanhaling[bewerken]

De Aanwijzingen voor de regelgeving bepalen in de aanwijzingen 86 en 87 dat bij aanhaling van een ministeriële (rijks)regeling met de citeertitel de Staatscourant waarin zij is geplaatst niet wordt vermeld (de regeling wordt door de citeertitel afdoende geïdentificeerd) en anders aangehaald overeenkomstig het model: regeling van de Minister van/voor / Staatssecretaris van ......... van ...... (datum) tot/, houdende ...... (Stcrt. (jaartal), (volgnummer)).

Toekomst[bewerken]

Er is een internetconsultatie gaande over een wetswijziging die in bepaalde gevallen een voorschrift tot publicatie in een of meer papieren dagbladen vervangt door een voorschrift tot publicatie in de Staatscourant. Publicatie van een uittreksel van een openbaar exploot gaat € 5 kosten. In verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de tekst slechts gedurende de eerste drie maanden doorzoekbaar; daarna staat alleen nog een image-PDF op de website.[6]

Geschiedenis[bewerken]

De Staatscourant bestaat sinds 1814, eerst als papieren uitgave. Deze heeft (evenals die van het Staatsblad), na bijna 200 jaar, opgehouden te bestaan. Op 1 juli 2009 is de laatste papieren Staatscourant 's middags aan staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken aangeboden.[7] Vanaf die datum verschijnt een nieuwe papieren krant wekelijks onder de naam SC. Dit blad bevat geen bekendmakingen meer, maar uitsluitend redactionele inhoud met betrekking tot bestuurlijke onderwerpen.

Van 1940 - 1945 was er een Londense versie en een versie vanuit bezet Nederland, met handhaving van de naam Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Art. 4, Bekendmakingswet. Overheid.nl
  2. Bijv. [1]
  3. Uitspraken die zijn gedaan door gerechtelijke instanties die in de Staatscourant gepubliceerd moeten worden
  4. Gerechtelijke aankondigingen. KOOP
  5. Art. 2 lid 2, Bekendmakingswet. Overheid.nl
  6. Publicaties op internet
  7. Staatssecretaris Bijleveld neemt laatste papieren Staatscourant in ontvangst. Website Ministerie van BZK, 29 juni 2009