International Bank Account Number

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een International Bank Account Number (IBAN) wordt gebruikt om internationale transacties tussen rekeningen en banken gelegen in verschillende landen vlotter te laten verlopen.

Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN bestaat uit een landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.

In tegenstelling tot de BIC, die naar een bepaalde bank verwijst, verwijst het IBAN naar een individuele bankrekening.

Op 1 augustus 2014 is Nederland overgegaan op het IBAN-systeem voor binnenlandse betalingen. Alle bank- en girorekeningen zijn aangevuld met enkele letters en cijfers. Bij een bankopdracht is opgave van het volledige IBAN verplicht. Een uitzondering geldt voor sommige goede doelen, zoals giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties, waarbij de opdrachtgever kan volstaan met het korte nummer, dat dan automatisch in IBAN wordt omgezet.

Regelgeving[bewerken]

Sinds 1 januari 2006 is bij wet geregeld dat het IBAN moet worden gebruikt bij grensoverschrijdend Europees betalingsverkeer in euro's. Terwijl 2006 nog een overgangsjaar was, is sinds 1 januari 2007 weglating van het IBAN bij binnenlandse transacties niet meer mogelijk; banken accepteren een opdracht voor betaling alleen nog als het IBAN is aangegeven.

Geografische spreiding van het systeem[bewerken]

Kaart van landen die IBAN gebruiken.

 IBAN-structuur is gedefinieerd

 IBAN-structuur is geregistreerd bij het SWIFT

 Land neemt deel aan SEPA

 Eurozone

Alle banken in Europa (behalve Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne) gebruiken het IBAN-systeem. Ook in Israël, Tunesië, Mauritius, Turkije, Saoedi-Arabië en Libanon is dit Europese systeem overgenomen.

In Australië en Nieuw-Zeeland wordt het IBAN niet gebruikt maar worden een SWIFT-code en een BSB-nummer gebruikt.

Structuur[bewerken]

Samenstelling[bewerken]

Het IBAN bestaat uit de volgende combinatie alfanumerieke tekens:

 1. een landcode bestaande uit twee letters volgens ISO 3166-1,
 2. een controlegetal bestaande uit twee cijfers volgens ISO 7064,
 3. een rekeningidentificatie bestaande uit maximaal 30 cijfers en letters

Omwille van leesbaarheid wordt het nummer conform ISO13616 in groepen van vier tekens geschreven, de laatste groep kan minder dan vier tekens bevatten (voorbeeld: DE05 1002 0500 0003 2873 00).

Controlegetal[bewerken]

Het controlegetal wordt verkregen door:

 1. de rekeningidentificatie te nemen
 2. er de landcode achter te plaatsen
 3. alle letters te vervangen door twee cijfers gebaseerd op de volgorde in het Latijns alfabet beginnend met A=10, B=11, ..., Y=34, Z=35
 4. twee nullen toe te voegen aan het einde
 5. dan de rest bij delen door 97 nemen (mod 97)
 6. het controlegetal is 98 min deze rest
 7. als het controlegetal kleiner dan 10 is, een voorloopnul toevoegen (controlegetal 1 wordt 01).

Voorbeeld: voor een fictief Nederlands ING-rekeningnummer 1234567 is het IBAN NLxx INGB 0001 2345 67 (zie hieronder). Het controlegetal wordt als volgt berekend:

 1. INGB0001234567
 2. INGB0001234567NL
 3. 1823161100012345672321 ("A" = "10", "B" = "11", "C" = "12", ... ,"I" = "18", ... ,"N"="23", enz).
 4. 182316110001234567232100
 5. 182316110001234567232100 mod 97 = 78
 6. 98 - 78 = 20

Het IBAN zal dus NL20INGB0001234567 zijn.

Valideren[bewerken]

Typisch (fictief) Brits bankafschrift met een IBAN

Een IBAN wordt gevalideerd door het om te zetten naar cijfers en dan de restwaarde te bepalen als het geheeltallig gedeeld wordt door 97. Die restwaarde moet gelijk zijn aan 1.

Het algoritme van IBAN is als volgt:

 1. controleer of het controlegetal (op 3e en 4e positie) tussen 2 en 98 ligt
 2. valideer de samenstelling
 3. verplaats de eerste 4 karakters naar het einde
 4. vervang elke letter door 2 cijfers, waarbij A = 10, B = 11, ..., Z = 35
 5. bereken dan het getal modulo 97
 6. als de restwaarde 1 is, dan klopt het nummer op basis van het controlecijfer en kan het IBAN valide zijn

Voorbeeld (fictieve Britse bank met bankcode WEST en filiaalcode 12-34-56, rekeningnummer 98765432 - zie rechts):

 1. IBAN: GB82WEST12345698765432
 2. Eerste vier karakters verplaatsen: WEST12345698765432GB82
 3. Omzetten in cijfers: 3214282912345698765432161182
 4. Restwaarde berekenen: 3214282912345698765432161182 mod 97 = 1

Landspecifieke regels[bewerken]

In de onderstaande lijst worden de volgende afkortingen gebruikt:

 • kk = controlegetal van hele IBAN
 • B = bankcode
 • T = rekeningtype
 • S = bankfiliaalcode (soms al verwerkt in bankcode of rekeningnummer)
 • K = controlegetal (maakt reeds deel uit van het nationale rekeningnummer)
 • R = bedoeld voor gebruik in de toekomst, is voorlopig standaard altijd '0'
 • C = rekeningnummer, indien nodig aangevuld met voorloopnullen
 • X = persoonlijk identificatienummer van de eigenaar (vergelijkbaar met het sofinummer in Nederland en het rijksregisternummer in België)
 • D = munteenheid van de rekening, 3-letterige ISO 4217-code

Lijst met IBAN-structuur per land, tussen haakjes de lengte van het IBAN:

D = numeriek rekeningnummer, C = alfanumeriek rekeningnummer
 • Cyprus (28): CYkk BBBS SSSS CCCC CCCC CCCC CCCC
 • Denemarken (18): DKkk BBBB CCCC CCCC CC
 • Duitsland (22): DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC
 • Estland (20): EEkk BBSS CCCC CCCC CCCK
 • Faeröer (18): FOkk CCCC CCCC CCCC CC
 • Finland (18): FIkk BBBB BBCC CCCC CK
B = bankcode, bankfiliaalcode en rekeningtype
 • Frankrijk (27): FRkk BBBB BSSS SSCC CCCC CCCC CKK
 • Georgië (22): GEkk BBCC CCCC CCCC CCCC CC
 • Gibraltar (23): GIkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCC
 • Griekenland (27): GRkk BBBS SSSC CCCC CCCC CCCC CCC
 • Groenland (18): GLkk BBBB CCCC CCCC CC
 • Hongarije (28): HUkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCK
 • Ierland (22): IEkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC
 • IJsland (26): ISkk BBBB TTCC CCCC XXXX XXXX XX
 • Israël (23): ILkk BBB SSS CCCCCCCCCCCCC
 • Italië (27): ITkk KBBB BBSS SSSC CCCC CCCC CCC
 • Jordanië (27): JOkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CC
 • Kroatië (21): HRkk BBBB BBBC CCCC CCCC C
 • Letland (21): LVkk BBBB CCCC CCCC CCCC C
 • Libanon (28): LBkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CC
 • Liechtenstein (21): LIkk BBBB BCCC CCCC CCCC C
 • Litouwen (20): LTkk BBBB BCCC CCCC CCCC
 • Luxemburg (20): LUkk BBBC CCCC CCCC CCCC
 • Macedonië (19): MKkk BBBC CCCC CCCC CKK
 • Malta (31): MTkk BBBB SSSS SCCC CCCC CCCC CCCC CCC
 • Mauritius (30): MUkk BBBB BBSS CCCC CCCC CCCC RRRD DD
 • Monaco (27): MCkk BBBB BSSS SSCC CCCC CCCC CKK
 • Montenegro (22): MEkk BBBC CCCC CCCC CCCC KK
 • Nederland (18): NLkk BBBB CCCC CCCC CK
In het geval van voormalige girorekeningnummers: NLkk INGB CCCC CCCC CC
 • Noorwegen (15): NOkk BBBB CCCC CCK
 • Oostenrijk (20): ATkk BBBB BCCC CCCC CCCC
 • Polen (28): PLkk BBBS SSSK CCCC CCCC CCCC CCCC
 • Portugal (25): PTkk BBBB SSSS CCCC CCCC CCCK K
Bij sommige banken is geen filiaalcode nodig en wordt bij SSSS '0000' ingevuld

Externe links[bewerken]