Kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Het kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide werd opgericht door een decreet van de Vlaamse regering uitgevaardigd in 2011.[1] Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Structuur[edit | edit source]

Het kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide maakt deel uit van de provincie West-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Oostende, Veurne en Diksmuide. Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Oostende en Veurne-Diksmuide.

Oostende-Veurne-Diksmuide Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Vlag Vlaams Gewest Vlaanderen Vlag West-Vlaanderen West-Vlaanderen Oostende
Veurne
Diksmuide
17
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring West-Vlaanderen Oostende-Veurne-Diksmuide Oostende
Veurne-Diksmuide
5 17
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Verkiezingsresultaten[edit | edit source]

Federale Verkiezingen[edit | edit source]

Kamer van volksvertegenwoordigers[edit | edit source]

Tot 1900 vormden voor de Federale Kamer de drie arrondissementen Veurne, Diksmuide en Oostende aparte kieskringen. Vanaf de verkiezingen van 1900 werden zij echter samengevoegd tot het kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende, dit tot en met 1991. Voor de verkiezingen van 1995 en 1999 werden de kieskringen herschikt. Arrondissement Ieper werd toegevoegd aan dit kiesarrondissement. Er zijn van Veurne-Diksmuide-Oostende dus geen afzonderlijke uitslagen voor 1995 en 1999. Daarom volgt hieronder voor deze periode de gezamenlijke uitslag voor kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring West-Vlaanderen (zie daar).

Kiesresultaten van 1900 tot 1991: Kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Oostende[edit | edit source]
Partij of kartel 1900[2] 1902 1906 1910 1912 1919 1921 1925 1929 1932
% Stemmen   |   Zetels % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5
LP-PL 31,20 1 33,78 1 35,89 1 35,96 1 34,05 2 28,41 2 28,28 2 21,14 1 27,92 2 17,63 1
Kath. Partij1 / UCB2 66,481 3 66,221 3 64,111 3 64,041 3 65,951 3 43,321 2 49,262 3 46,392 3 39,212 2 42,752 2
BWP-POB - - - - - 15,41 1 13,53 0 21,67 1 17,66 0 23,31 1
Frontpartij - - - - - 9,53 0 7,59 0 10,80 0 15,21 1 15,78 1
CVP 2,33 0 - - - - - - - - -
Anderen(*) - - 3,34 1,34 - - 0,52
Opkomst 87,22 92,79 73,39 86,12 83,81 88,63 91,06
Blanco/ongeldig 2,62 2,94 5,85 4,83 3,84

(*)1919: Andere (3,34%) / 1921: Slachtoffers (1,34%) / 1932: Diss. Socialisten (0,52%) /

Partij of kartel 1936[3] 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965
% Stemmen   |   Zetels % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5
LP-PL1 / PVV-PLP2 15,771 1 18,281 1 17,381 1 19,081 1 17,871 1 18,521 1 16,791 1 12,982 0 19,992 1
UCB1 / CVP-PSC2 33,991 2 38,181 2 51,332 3 52,462 3 55,312 3 46,442 2 50,772 2 47,272 3 36,992 2
BWP-POB1 / SP-PS2 / BSP-PSB3 22,811 1 21,701 1 25,972 1 22,262 1 25,082 1 29,993 2 29,373 2 32,163 2 24,233 1
VC1 / CVV2 / Volksunie3 - - - 3,291 0 - 2,642 0 3,063 0 4,343 0 13,663 1
KPB-PCB1 / Communist2 - - 4,051 0 2,921 0 1,741 0 0,871 0 - - 1,562 0
VNB1 / VNV2 20,701 1 19,152 1 - - - - - - -
Rex 6,73 0 2,69 0 - - - - - - -
Anderen(*) - - 1,26 - - 1,55 - 3,25 3,57
Opkomst 91,19 91,57 87,92 93,47 91,22 91,83 91,37 90,37
Blanco/ongeldig 6,32 6,92 4,56 7,00 7,38 6,83 7,03 9,48

(*)1946: UDB (1,26%) / 1954: Diss. Liberalen (1,55%) / 1961: Diss. Liberalen (3,25%) / 1965: Afzonderlijk (3,57%) /

Partij of kartel 1968[4] 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991
% Stemmen   |   Zetels % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5
PVV-PLP1 / PVV2 20,561 1 19,312 1 21,271 1 20,262 1 23,422 1 27,602 2 22,982 1 22,682 1 24,012 2
CVP-PSC1 / CVP2 33,651 2 31,882 2 33,062 1 35,872 2 35,582 2 27,612 1 29,102 2 27,292 1 23,452 2
BSP-PSB1 / BSP2 / SP3 25,581 1 24,352 1 21,611 1 23,922 1 22,432 1 22,443 1 25,053 1 25,983 2 20,143 1
Volksunie1 / VU2 18,951 1 22,761 1 21,452 2 17,862 1 14,132 1 16,862 1 13,932 1 13,632 1 11,022 0
AMADA1 / PVDA2 / PVDA-PTB3 - - - 0,281 0 0,591 0 0,922 0 0,342 0 0,433 0 0,333 0
Vlaams Blok - - - - 1,24 0 1,81 0 1,73 0 2,02 0 7,05 0
Agalev - - - - - - 5,73 0 6,99 0 7,50 0
ROSSEM - - - - - - - - 4,94 0
O.A.T.N.B. - - - - - - - - 1,54 0
Communist1 / KP2 / KPB-PCB3 / KPB4 1,261 0 1,712 0 1,653 0 1,553 0 2,264 0 1,964 0 0,704 0 0,603 0 -
RAL1 / SAP2 - - - 0,251 0 0,341 0 - 0,192 0 0,392 0 -
Anderen(*) - - 0,96 - - 0,79 0,25 - -
Opkomst 90,97 90,44 89,38 93,42 94,57 97,98 92,71 93,05 92,62
Blanco/ongeldig 9,15 11,22 11,22 8,35 11,04 10,07 10,09 8,84 9,35

(*)1974: VFP-PFU (0,96%) / 1981: BNP (0,79%) / 1985: VVP (0,25%) /

Kiesresultaten van 1995 tot 1999: Kiesarrondissement Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende[edit | edit source]
Partij of kartel 1995[5] 1999
% Stemmen   |   Zetels % 5 % 5
SP 28,87 1 25,18 1
VLD 22,75 2 23,59 2
CVP 26,47 2 22,05 1
Vlaams Blok 7,71 0 10,73 1
Agalev 4,68 0 8,41 0
VU1 / VU&ID2 6,431 0 7,422 0
PVDA-AE 0,25 0 0,35 0
Vivant - 1,60 0
BANAAN 0,90 0 -
W.O.W. 1,03 0 -
Anderen(*) 0,46 0,67
Opkomst 92,08 91,87
Blanco/ongeldig 8,66 8,18

(*)1995: VVP (0,22%), V.N.P. (0,14%), N.W.P. (0,1%) / 1999: V.N.P. (0,29%), PNPb (0,38%) /

1rightarrow blue.svg Zie Kieskring West-Vlaanderen voor uitslagen vanaf 2003

Provincieraadsverkiezingen[edit | edit source]

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 16 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 11 voor het arrondissement Oostende en elk 4 voor de arrondissementen Veurne en Diksmuide van de 84 voor de hele provincie.