Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Wetgevend orgaan van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene informatie
Opgericht in 1989
Aantal leden 17
Ontmoetingsplaats Lombardstraat 61-67, 1006 Brussel
Huidige legislatuur (2019-2024)
Voorzitter Fouad Ahidar
Andere
Website raadvgc.be
Portaal  Portaalicoon   Politiek

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) kan worden beschouwd als het "Parlement van de Vlamingen in Brussel" en bevat de 17 Nederlandstalige leden uit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De Franstalige tegenhanger is het Parlement francophone bruxellois.

De diensten van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn gehuisvest in de naast het Brussels Parlementsgebouw gelegen historische panden en nieuwbouw aan de Lombardstraat 61-67.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het ontstaan van deze Raad (een soort miniparlement), dient te worden gezien in het kader van de opeenvolgende Belgische staatshervormingen. De Brusselwet van 1989 voorzag de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een eigen parlement, dat voor het eerst geïnstalleerd werd na de verkiezingen van 18 juni 1989. De twee taalgroepen in het parlement vormden bovendien elk hun eigen Raad met beslissingsbevoegdheden over bepaalde gemeenschapsaangelegenheden. Zo vormden de 11 Nederlandstalige parlementsleden de Raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie. Die kwam voor het eerst officieel samen op 14 juli 1989.[1]

In 2001 werd in het Lombardakkoord vastgelegd dat elke taalgroep in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voortaan minstens 17 leden moest tellen, wat in de praktijk sinds de verkiezingen van 2004 steeds de omvang van de Raad is geweest.[1]

Bevoegdheden[bewerken | brontekst bewerken]

De Raad vormt samen met het "College" de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het College is het uitvoerend orgaan en bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke regering.

De Raad is het wetgevend orgaan van de VGC en kan dus wetten (in dit geval verordeningen) uitvaardigen. Gezien het nogal specifieke bevoegdhedenpakket van de VGC (gemeenschapsbevoegdheden voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel), is deze wetgevende macht eerder beperkt. Het gaat bijvoorbeeld om afspraken omtrent subsidies in de sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, cultuur, jeugd en sport. De Raad moet ook elk jaar de begroting van de VGC goedkeuren en controleert en interpelleert het College.

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het begin van iedere legislatuurperiode, kiest de Raad een voorzitter. Deze leidt de werkzaamheden van de Raad en is er ook de vertegenwoordiger van. Naast een voorzitter wordt er ook een ondervoorzitter en een Bureau gekozen. Dit orgaan houdt zich bezig met het dagelijks bestuur van de Raad. Het Bureau wordt een "Uitgebreid Bureau" op het ogenblik dat de fractievoorzitters deelnemen aan de werkzaamheden van het Bureau.

Voorzitters[bewerken | brontekst bewerken]

Tijdspanne Voorzitter
1989 - 1992 Robert Garcia (SP)
1992 - 1995 Michiel Vandenbussche (SP)
1995 - 1999 Robert Garcia (SP)
1999 - 2000 Guy Vanhengel (VLD)
2000 - 2009 Jean-Luc Vanraes (VLD / Open Vld)
2009 - 2011 Carla Dejonghe (Open Vld)
2011 - 2013 Jean-Luc Vanraes (Open Vld)
2013 - 2019 Carla Dejonghe (Open Vld)
2019 - 2023 Fouad Ahidar (one.brussels-sp.a)
2023 - heden Els Rochette (Vooruit.brussels)

Raadsleden[bewerken | brontekst bewerken]

Verkozenen 1989:

Vervangers:

Verkozenen 1995:

 • Jos Chabert (CVP)
 • Walter Vandenbossche (CVP)
 • Jan Béghin (CVP)

Vervangers:

Verkozenen 1999:

Vervangers:

 • Adelheid Byttebier werd opgevolgd door Anne Van Asbroeck (SP)
 • Anne Van Asbroeck werd opgevolgd door Yamila Idrissi (SP)
 • Jos Chabert werd opgevolgd door Walter Vandenbossche (CVP)

Verkozenen 2004:

Vervangers:

 • Brigitte De Pauw werd opgevolgd door Jos Chabert (CD&V)
 • Brigitte Grouwels werd opgevolgd door Brigitte de Pauw (CD&V)
 • Greet Van Linter werd opgevolgd door Erland Pison (Vl. Belang)

Verkozenen 2009:

 • Guy Vanhengel (Open Vld)
 • Jean-Luc Vanraes (Open Vld)
 • Carla Dejonghe (Open Vld)
 • Els Ampe (Open Vld)
 • Fouad Ahidar (sp.a)
 • Sophie Brouhon (sp.a)

Vervangers:

 • Guy Vanhengel werd opgevolgd door René Coppens (Open Vld)
 • Jean-Luc Vanraes werd opgevolgd door Herman Mennekens (Open Vld)
 • Pascal Smet werd opgevolgd door Jef Van Damme (sp.a)
 • Paul Delva werd opgevolgd door Bianca Debaets (CD&V)
 • Steven Vanackere werd opgevolgd door Brigitte De Pauw (CD&V)
 • Brigitte Grouwels werd opgevolgd door Walter Vandenbossche (CD&V)
 • Bruno De Lille werd opgevolgd door Elke Van den Brandt (Groen!)

Verkozenen 2014:

 • Guy Vanhengel (Open Vld, 7.375)
 • Els Ampe (Open Vld, 2.883)
 • Fouad Ahidar (sp.a, 2.813)
 • Pascal Smet (sp.a, 2.697)
 • Johan Van den Driessche (N-VA, 2.234)
 • Brigitte Grouwels (CD&V, 2.039)
 • Bruno De Lille (Groen, 1.917)
 • Annemie Maes (Groen, 1.755)
 • Carla Dejonghe (Open Vld, 1.546)
 • Elke Roex (sp.a, 1.454)
 • Paul Delva (CD&V, 1.187)
 • René Coppens (Open Vld, 911)

Vervangers:

 • Guy Vanhengel werd opgevolgd door Khadija Zamouri (Open Vld)
 • Elke Roex werd opgevolgd door Hannelore Goeman (sp.a)
 • Pascale Smet werd opgevolgd door Jef Van Damme (sp.a)
 • Bruno De Lille werd opgevolgd door Jos Raymenants (sp.a)
 • Jos Raymenants werd opgevolgd door Bruno De Lille (Groen)
 • Brigitte Grouwels werd opgevolgd door Vincent Riga (CD&V)
 • Vincent Riga werd opgevolgd door Brigitte Grouwels (CD&V)

Griffie[bewerken | brontekst bewerken]

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt in zijn werking ondersteund door de Griffie. Aan het hoofd van deze dienst staat een griffier. De griffier woont de o.a. de vergaderingen van het Bureau en het Uitgebreid Bureau bij en staat in voor de notulen daarvan.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]