Bijzondere Brusselwet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bijzondere Wet Brusselse Instellingen
Citeertitel Bijzondere Wet Brusselse Instellingen
Titel Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen
Afkorting BWBI
Soort regeling Bijzondere wet
Toepassingsgebied Vlag van België België
Rechtsgebied Staatsrecht
Status In werking
Goedkeuring en inwerkingtreding
Aangenomen door Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 januari 1989; Senaat op 22 december 1988
Ondertekend op 12 januari 1989
Gepubliceerd op 14 januari 1989
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
In werking getreden op 1 januari 1989
Geschiedenis
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Bijzondere Wet Brusselse Instellingen
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

De Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, ook wel Bijzondere Brusselwet genoemd, is een bijzondere wet die de staatshervorming regelt met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden binnen het grondgebied van Brussel.

Het Brusselse Gewest heeft altijd een bijzondere plaats ingenomen in het Belgische staatsbestel, vanwege zijn grote symboolwaarde en het samenleven van de verschillende gemeenschappen in één gewest. Daarom was het moeilijker om een compromis te vinden over de Brusselse autonomie. In 1980, bij het tot stand komen van de Bijzondere Wet op de Hervorming van de Instellingen, werd de hete aardappel dan ook nog wat vooruitgeschoven. Uiteindelijk werd pas een akkoord bereikt over Brussel in 1989, met deze Bijzondere Brusselwet.

Naast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat bevoegd is voor gewestmateries, werden drie commissies opgericht voor de gemeenschapsbevoegdheden: de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapscommissie en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Nationaal recht

Rechtsbronnen:Belgische Grondwet · verdrag · bijzondere wet · wet, decreet, ordonnantie · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen · billijkheid
Publiekrecht:staatsrecht · strafrecht · gerechtelijk recht · bestuursrecht · fiscaal recht · sociale zekerheidsrecht
Privaatrecht:burgerlijk recht · arbeidsrecht · economisch recht · insolventierecht · vennootschapsrecht
Rechtbanken:Hof van Cassatie · Grondwettelijk Hof · Raad van State
hof van beroep (5) (Marktenhof) · arbeidshof (5) · arbeidsrechtbank (9) · ondernemingsrechtbank (9) · hof van assisen (11) · arrondissementsrechtbank (12) · rechtbank van eerste aanleg (12) (burgerlijke rechtbank, correctionele rechtbank, strafuitvoeringsrechtbank, raadkamer, onderzoeksrechter, beslagrechter, familierechtbank, jeugdrechtbank) · politierechtbank (15) · vredegerecht (187)
Brussels International Business Court
Territoriale indeling:gerechtelijk gebied · gerechtelijk arrondissement · gerechtelijk kanton
Juridische actoren:advocaat · assessor · benadeelde persoon · burgerlijke partij · gerechtsdeurwaarder · griffier · Ministerie van Justitie · notaris · Openbaar Ministerie (ook parket) · pleitbezorger · rechter · referendaris · stafhouder

Primair recht:VEU · VWEU · Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Secundair recht:verordeningen · richtlijnen · besluiten · aanbevelingen · adviezen
Rechtbanken:Gerecht · Hof van Justitie van de Europese Unie · Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie
Verdragen:Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Rechtbanken:Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Rechtsbronnen:verdrag · rechtspraak · rechtsleer · gewoonterecht · algemene rechtsbeginselen
Rechtstakken:internationaal publiekrecht · internationaal privaatrecht
Rechtbanken:Benelux-Gerechtshof · Internationaal Gerechtshof · Internationaal Strafhof