Reeshof

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Reeshof
Stadsdeel van Tilburg
Map - NL - Tilburg - Wijk 08 Reeshof.svg
Kerngegevens
Gemeente Tilburg
Oppervlakte 1217 ha  
Inwoners (2014) 42.705[1]

De Reeshof is een grote nieuwbouwwijk aan de westkant van Tilburg, de zesde stad van Nederland. Als de laatste uitbreiding, genaamd Koolhoven Buiten, voltooid is, zal de Reeshof 50.000 inwoners tellen, tegen ongeveer 42.000 begin 2010. Het natuurgebied Dongevallei is tegelijk met het westelijk deel van de Reeshof ontwikkeld. De huizen daar zien uit op het herstelde beekdal.

Ligging[bewerken]

Aan het begin van de twintigste eeuw was de Donge gekanaliseerd en omgelegd. Toen Tilburg in 1990 een woonwijk projecteerde in het gebied waar de beek oorspronkelijk liep stuitten de ontwerpers op de aanwijzing ervan als onderdeel van de Ecologische hoofdstructuur. De rijksoverheid stelde als voorwaarde dat de oude waterloop hersteld zou worden om de zuidelijke Regte Heide en het Riels Laag te verbinden met het Rijens Broek en de Lange Rekken in het noorden.[2]

De Reeshof ligt ten westen van Tilburg tussen het Wilhelminakanaal en de Bredaseweg. Anno 2009 wordt de Reeshof grotendeels omgeven door groen, en dat zal in de voorzienbare toekomst zo blijven. Tussen Tilburg en de Reeshof ligt het Wandelbos, een groot stadspark, en aansluitend ligt zuidelijker de Oude Warande. Dit is een monumentaal park, waarin acht brede lanen stervormig samenkomen bij een rond beeldenperk. Het is een van de weinige overgebleven sterrenbossen in Nederland. Aansluitend op deze groene zones strekt het recreatiegebied Reeshofbos zich door de wijk.

Witbrant en Koolhoven, de nieuwere wijken van de Reeshof, liggen bezuiden de Spoorlijn Breda - Eindhoven, die de Reeshof doorsnijdt. Voor bewoners van de westelijke wijken Dalem-Noord, Dalem-Zuid en Koolhoven-West ligt het agrarisch gebied met de dorpen Dongen, Rijen en Hulten dichterbij dan Tilburg, en ze zijn van de rest van de Reeshof gescheiden door de Donge. Bij de aanleg van de Reeshof is langs dit riviertje het natuurgebied Dongevallei aangelegd. In het oosten verbindt alleen een smalle oudere woonwijk de Reeshof met de stad, en aan de noordwestkant is een Dongens industrieterrein te zien aan de overkant van het kanaal. Vliegbasis Gilze-Rijen ligt hemelsbreed op vier kilometer afstand. Drie natuurgebieden liggen allemaal op ongeveer zes kilometer: Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, verder Boswachterij Dorst en ten slotte het weide- en moerasgebied Riels Laag met aansluitend de Regte Heide met grafheuvels uit de midden-bronstijd. Dichterbij strekt de Kaaistoep zich uit tussen Riel en De Blaak; dit beboste terrein ontwikkelt zich tot natuurgebied en begint direct aan de overkant van de Bredaseweg, maar is het best toegankelijk vanaf de Gilzerbaan.

Winkels en wijkvoorzieningen[bewerken]

Het Reeshofpark vormt met winkel- en samenkomstcentrum Heyhoef het geografische en sociale hart van de wijk. Het Reeshofpark is een uitgestrekt groengebied met skatepark en speeltuin. Sinds zomer 2008 is hier ook Cruyff Court Willem II Veld Reeshof te vinden, het derde Cruyff Court in Tilburg.[3] Aan de oostpunt van het park ligt sinds 1997 winkelcentrum Heyhoef. Dit centrum omvat ook seniorenwoningen, een bibliotheek en een wijkcentrum. Tot 1997 was er alleen een klein winkelcentrum in het oudere, oostelijke deel van de wijk. Eind 2007 is begonnen met de bouw van winkelcentrum De Vallei en begin 2008 startte de bouwvoorbereiding voor het nieuwe hart van de Reeshof Het Forum. Het Forum wordt gerealiseerd in het gebied "de Knoop", dat ingeklemd ligt tussen het Stationsplein, de Ketelhavenstraat en de Reeshofweg. Rondom een centraal plein komen appartementen, kantoren, horeca, ondergrondse parkeergelegenheid en een sportschool. Verder stationsgerelateerde detailhandel en diverse zorgverleners. Door de gemeente Tilburg wordt op de Ketelhavenstraat aansluitend op het plan Forum een middenberm met bomen aangelegd. Het project Forum wordt in meerdere fasen uitgevoerd. De daadwerkelijke bouw start april 2012.

Het Tilburgse regeerakkoord van 2008 voorzag in de bouw van een VMBO-school, (het Reeshofcollege) en een kinderboerderij annex milieu-educatiecentrum. In het vierde kwartaal van 2009 is door de raad besloten dat betreffende school aan de Warmondstraat kan worden gebouwd. Ook zal het Reeshofbos uitgebreid worden ten behoeve van recreatie en natuurbeleving.[4][5]

Woningen en infrastructuur[bewerken]

Omstreeks 1980 werden in het toenmalige agrarische gebied tussen Tilburg, Rijen en Dongen de eerste woningen gebouwd. Een kwart eeuw later woonden er bijna 45.000 mensen. Doordat de infrastructuur lange tijd nauwelijks meegroeide, kampte de wijk met forse verkeersproblemen. Sinds de Bredaseweg, de belangrijkste verbindingsweg richting Tilburg, verdubbeld is tot 2x2 rijstroken en een gedeelte van de noordwestelijke randweg is aangelegd, zijn de problemen sterk afgenomen. Toch bleef het tekort aan ontsluitingswegen voelbaar in de spits, met name bij slecht weer. Een aansluiting op de snelweg A58 (Tilburg-Breda) is in 2008 opgeleverd. In de toekomst zal Tilburg-West ook direct op de A27 (Breda-Utrecht) worden aangesloten omdat er een nieuwe weg langs Dongen zal worden gebouwd. In 2010 is een verbreding en verlenging van een noordoostelijke ontsluitingsweg opgeleverd. In 2012 2012 is de Burgemeester Letschertweg met een brug over het Wilhelminakanaal geopend, zodat het westen van de Reeshof Dongen, Oosterhout en Utrecht gemakkelijker kan bereiken. Eind 2003 kreeg de Reeshof een treinstation, Tilburg Reeshof. Ten zuiden van de lijn Tilburg-Breda wordt anno 2012 gebouwd aan de laatste uitbreiding, een deelwijk onder de naam Koolhoven Buiten.

Straatnamen[bewerken]

Veel buurtnamen hebben historische wortels, te zien op deze kaart uit 1865

De straatnamen van de Reeshof verwijzen naar Nederlandse plaatsen met minder dan 20.000 inwoners (deze regel is niet altijd nageleefd, zo zijn er verscheidene straten naar grotere gemeenten met meerdere kernen (Valkenswaard) genoemd, en zelfs dorpen/steden van 30.000 inwoners (Sneek, Scheveningen en Leidschendam). Aan de beginletter van elke straatnaam is te zien in welke wijk die straat ligt. Zo staat de Gesworen Hoek, het oudste gedeelte van Reeshof, ook wel bekend als de B-buurt met straten als de Buurmalsenlaan en de Borculolaan. De straten van Campenhoef beginnen met een K, maar verwarrend genoeg wordt de naam van deze rond 1991 gebouwde buurt zelf met een C gespeld. Historisch is dat wel juist omdat er in de achttiende eeuw een landgoed Campenhoef lag. Koolhoven bijvoorbeeld heeft op zijn beurt de straatnamen met een V.

Bevolkingssamenstelling[bewerken]

Zoals veel nieuwbouwwijken telt De Reeshof anno 2007 weinig alleenstaanden maar veel gezinnen met kinderen: een derde van alle Tilburgse jongeren woont in deze wijk.[6] Gemiddeld zijn de huishoudens dan ook groter dan in de rest van Tilburg: gemiddeld 2,7 tegen 2,1 personen per huishouden.[7] Ruim een kwart van de bevolking is onder de vijftien, maar slechts een op de tien is tussen vijftien en de vijfentwintig. In oudere delen van de Reeshof krimpt de bevolking licht. Vergeleken met Tilburg als geheel is het een tamelijk witte wijk. Terwijl landelijk en in Tilburg vrouwen de meerderheid vormen, wonen er in de Reeshof (met uitzondering van Heyhoef) iets meer mannen dan vrouwen. Het kleine aantal oudere wijkbewoners is een oorzaak: vrouwen vormen een ruime meerderheid onder de senioren, maar daarvan zijn er weinig in de Reeshof.

Reeshof ongeval[bewerken]

Eén november 2011 overleed een baby doordat twee luidsprekerboxen op haar vielen in zwembad de Reeshof. Haar moeder raakte gewond. Dit heeft veel stof doen opwaaien in Nederland, en met name in Tilburg. Helaas, en in strijd met de Wet, is dit dramatische ongeval nooit onderzocht door de bevoegde instantie, de provincie Noord Brabant. Ook de burgemeester van Tilburg neemt niet zijn verantwoordelijkheid, zoals bleek bij een radio uitzending van Reporter op 9 oktober 2016. Vijf jaar later, en er is nog niets bekend.

Inwonertal 2010, 2007 en 2005 per buurt[bewerken]

Sorteren: klik op vierkantje in kolomkop Omgekeerde sortering: nogmaals in hetzelfde vierkantje
CBS-Nr. Deelwijk 2010 2007 2005 +/- %
85508 Reeshof 41955[8] 39040 [8] 36930 5025 13,6
00 Heyhoef 365 340 340 15 7,4
01 Gesworen Hoek 4080 4130 4280 -200 -4,7
02 Huibeven 5555 5720 5800 -245 -4,2
03 Heerevelden 2640 2720 2730 -90 -3,3
04 Campenhoef 2405 2520 2530 -125 -4,9
05 Tuindorp de Kievit 12020 12230 12300 -280 -2,3
06 Dongewijk 2020 2060 2100 -80 -3,8
07 Dalem 7045 6880 6250 795 12,7
08 Koolhoven 3125 50 40 3085 7712,5
09 Witbrant 2700 2380 570 2130 373,7

Zie Externe links voor meer buurtgegevens van Tilburg.

Externe links[bewerken]

Referenties[bewerken]

  1. Gemeente Tilburg, inwoners per 1-1-2013
  2. Dongevallei, een natuurgebied in de stad, 2006, Uitg. Natuurmonumenten, in opdracht van de gemeente Tilburg
  3. Feestelijke opening Cruyff Court Willem II Veld Reeshof, cruyff-foundation.org
  4. Opwaardering Reeshofbos
  5. Notulen inloopavond kinderboerderij
  6. Een op drie Tilburgse jongeren woont in de Reeshof, Brabants Dagblad
  7. Informatie bevolkingssamenstelling gebaseerd op CBS Wijk- en buurtkaart 2007 en CBS Wijk- en buurtkaart 2005, Bron: © 2008 en 2006, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
  8. a b Aantallen zijn CBS-cijfers voor januari. Door afrondingsverschillen wijkt het totaal iets af van alle buurten opgeteld.