Semana Santa in Sevilla

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
de Giralda, centrum van het Katholieke Sevilla
Capirote
Dames in zwarte mantilla, teken van rouw
Nazareno's
vervanging van de wierook op de paso
Costaleros
Jezus Christus ontdaan van Zijn Klederen; paso van de Hermandad "Jesús Despojado"
graflegging van Christus
Maria Santissima de la Esperanza Macarena
Virgen del Rocío
Koninklijke Broederschap "Tres Caídas de San Isidoro";Jesus de las Tres Caidas
Koninklijke Broederschap van de Heilige graflegging

De Semana Santa in Sevilla is een periode waarin verschillende Koninklijke Broederschappen plechtig boete doen, en het Lijden van Christus herdenken gedurende luisterrijke boetprocessies. Deze boetprocessies vinden plaats in de Spaanse stad Sevilla in de week voor Pasen.

Zij trekken gedurende de hele Goede Week uit, in totaal zijn er zo’n zestig processies. Alle worden door een zogenaamde hermandad of Cofradia georganiseerd; dit zijn katholieke broederschappen. In de regel horen deze broederschappen bij een bepaalde parochie, waar hun processie dan ook begint en eindigt, na door de stad heen en terug naar de kathedraal in het centrum te zijn getrokken. Deze processieroute duurt meerdere uren. Zo´n processie bestaat uit verschillende paso’s, grote passietaferelen. De paso’s zijn enorme tafelvormige constructies (een plateau met poten) waarop een Mariabeeld (de Virgen) of een scène uit het lijden van Christus is geplaatst. De levensgrote beelden worden gesneden uit hout en vervolgens gepolychromeerd. De meeste beelden worden aangekleed met goudgeborduurde kostuums. De basis van zo een paso wordt verguld of verzilverd. Deze beeldengroepen worden gedragen door leden van de broederschap die Costalero's worden genoemd, soms wel vijftig onder één paso.

Broederschappen[bewerken]

Voor de paso gaan anonieme groepen boetelingen, deze worden Nazareno’s genoemd. De boetelingen zijn met honderden, zelfs met duizenden in het geval van een grote Cofradia. De Cofradia van de Virgen de la Esperanza Macarena heeft twaalfduizend broeders en zusters, verspreid over de hele wereld. Vele broeders komen speciaal elk jaar om de processie bij te wonen. Iedereen kan lid worden van zo'n broederschap wanneer men meebetaalt aan de uitmonstering van de processie. De medebroeders moeten gedoopt zijn in de Rooms-katholieke Kerk, hiertoe wordt een bewijs gevraagd. Zij moeten leven naar de geest van de Broederschap, delen in het Roomse geloof, delen in de liefde van Christus, het evangelie verkondigen, en delen in naastenliefde voor de medebroeders en zusters. Elke broederschap heeft zijn bestuur in verscheidene niveaus.

Processie-indeling[bewerken]

De processies volgen elk hun eigen route. De stoet wordt gevormd aan het Huis van de Broederschap of aan de kerk waar de paso's worden vereerd. Als eerste stapt het Cruz de Guia op, een groot kruis dat de Hermandad voorafgaat. Daarna volgen de broeders en zusters in hun mantels. Elk draagt een grote kaars, die wordt ontstoken tijdens de schemering. De processie gebeurt in stilte, sommige broederschappen kennen zwijgplicht. De processie is opgebouwd uit verschillende gedeelten, van elkaar gescheiden door geborduurde vaandels en ceremoniemeesters. De broeders lopen in twee lange rijen, in het midden is er plaats voor de ceremoniemeesters en passerende costalero's (dragers). De boetelingen lopen barrevoets en dragen capirotes, de punthoofdeksels. Deze kappen zijn ontstaan uit een oude straf van de inquisitie. Elke processie bestaat uit meerdere honderden, maar vaak zelfs uit meer dan duizenden personen. Na de nazarenos volgt altijd een groepje kinderen dat snoepgoed uitdeelt aan de bedevaarders, daarna komen meestal grote zilveren processiekandelaars, met daarachter een viertal wierookvaten. Dan komt de eerste Paso met begeleiders. Alle gewijde zaken zoals relieken wierookvaten, kandelaars, ceremonialia en de pasos zelf worden uitsluitend door mannen gedragen, vrouwen doen enkel anoniem boete. Meestal komt er daarna al een muziekkapel, maar soms wordt deze paso ook in stilte gedragen. Daarna komen opnieuw nazareno's die elk een boetekruis dragen. Soms lopen ook geestelijken mee achter de beelden.

Ten slotte komt de Virgen, zij sluit de stoet af. Voor vele vormt dit het emotionele hoogtepunt van de boetprocessie. Het beeld is altijd gekleed, heeft een meters lange mantel en staat onder een baldakijn dat gedragen wordt door zilveren zuilen. op het baldakijn zijn vaak Allegorieën en wapenschilden geborduurd. De virgen is altijd gekroond en weent kristallen tranen vanwege het verdriet om Christus' Dood. Vele van deze virgens worden vereerd met eretekens en medailles. voor het beeld staan traditioneel grote kaarsen gerangschikt, naast het beeld grote bollen met bloemen, erachter zijn speciale kandelaars die haar mantel verlichten.

De bevolking bejegent de processies met zeer veel eerbied en rust. De meeste bedevaarders gaan staan op plaatsen zoals de kerk of op een strategisch punt. De start van de processie is altijd nagelbijten voor de Capataz; de paso moet door het portaal (zonder schade). Bij broederschappen met hoge paso's zoals de Koninklijke Broederschap van de Kruisoprichting (Cristo de la Exaltación) is het kwestie van centimeters voor de costalero's. Ook het kijken naar de processies waar de stoet een bocht neemt is zeer interessant, het duurt immers zeer lang eer zo een kolossale paso is gedraaid. De mensen applaudisseren altijd na zo een delicate passage. Veel emotioneler gaat het eraan toe bij de twee meest beroemde processies op Madrugada (Ochtendgloren van Goede Vrijdag). De beelden worden bedolven onder de klaagliederen (saeta). Zo een saeta is een a capella gezang, hiervoor stopt de stoet. De saeta's zijn meestal in flamenco-stijl. De Mariabeelden verdelen de bevolking van Sevilla in twee partijen, namelijk die van Maria Santissima de la Esperanza de Triana en die van de Maria Santissima de la Esperanza Macarena. Ook de Christus van de Grote Macht (Jesús del Gran Poder), wordt bedolven onder de saeta's. Deze beelden worden het meest vereerd door de Sevillanen.

Het dragen van de pasos gebeurt met veel geduld en plechtstatigheid. De Costalero's, de dragers, doen zo boete voor Christus' Dood en Lijden. De groepen worden gedragen op de maat van muziek, die gespeeld wordt door fanfares. Deze zijn uitgedost in oude uniformen en spelen processiemarsen. Sommige costalero's laten de beelden dansen op de maat van de tamboers. De tamboers symboliseren het onweer dat opstak na Christus' Dood. langs het parcours staan duizenden mensen die de pasos vereren.

de Goede Week[bewerken]

Overzicht van de Reales Hermandades Sevillanas (koninklijke Sevillaanse Broederschappen). Elke broederschap heeft een zeer lange naam, die verwijst naar de titularissen (devotie) van de Broederschap en ook haar patroonheiligen. Deze worden vaak gekozen uit de mariologie, een christen martelaar en de patroonheiligen van de plaatselijke parochie. Sommige broederschappen zijn van pauselijk recht of hebben doorheen hun geschiedenis bepaalde privileges gekregen (vb.: door ouderdom een aartsbroederschap)[1] Een bekende Aartsbroederschap is deze van Onze-Lieve-Heer Jesús Nazareno (Medinaceli) in Madrid. Sommige broederschappen hebben als proost het privilege een kanunnik te kunnen hebben.

Domingo de Ramos[bewerken]

Palmzondag is de start van de Semana Santa in Sevilla met een plechtige pontificale hoogmis met aansluitende luisterrijke Palmprocessie, voorgegaan door de Aartsbisschop van Sevilla. Op Palmzondag houden negen koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "Del Amor " ; Koninklijke Broederschap der Liefde gekend als ” La Borriquita”. Gesticht in de 16de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft slechts één paso uit de 17de eeuw die Jezus Christus’ vreugdevolle Intrede in Jeruzalem voorstelt. De titelkerk is de Kerk van de Blijde Aankondiging.
 • Hermandad "Jesús Despojado". Gesticht in 1936, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerst passiegroep stelt het Mysterie voor van Christus voor die wordt ontkleed en bespot. De andere stelt de Maagd Maria als Heilige Moeder van Smarten en Genade voor, dit beeld werd in 1962 gemaakt door Antonio Eslava. De broeders dragen een wit kleed met zwarte mantel en capirote. De titelkerk is de Kapel van Grote Smarten.
 • Hermandad "La Paz"; Koninklijke Broederschap de Vrede. Gesticht in 1939 deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De Christus van de Overwinning werd gesneden in 1940 door Antonio Llanes. De andere stelt de Maagd Maria als Heilige Moeder van de Vrede voor, dit beeld werd in 1939 gemaakt . Deze koninklijke Broederschappen is verbonden aan de Sint-Sebatianusparochie.
 • Hermandad "La Cena" Broederschap van het Avondmaal. Gesticht in 1580, deze Koninklijke Broederschap heeft drie paso’s . De grootse paso stelt het Laatste Avondmaal van Jezus Christus en Zijn Heilige Apostelen voor, het werd deels gesneden door Sebastian Santos. De tweede stelt Christus van Nederigheid en Geduld voor Zijn Kruisiging. De laatste paso stelt de Heilige Maagd Maria als Koningin van de Hemel en de Aarde voor. De titelkerk is de Iglesia de los Terceros.
 • Hermandad "La Hiniesta"; Koninklijke Broederschap de Bezemstruik . Gesticht in de 17de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s . De eerste paso stelt de Zalige Dood van Christus vereerd door de Heilige Maria Magdalena voor , het werd gesneden door Catillo Lastrucci. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Bezemstruik voor (een moeder van smarten). Deze broederschap heeft ook een Maria met kind, een zogenaamde "Gloriosa." De Hiniesta Gloriosa is de Beschermvrouwe van de Gemeente Sevilla. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Julianusparochie.
 • Hermandad de "San Roque""; Koninklijke Broederschap van Sint-Rochus. Gesticht in 1901, maar wortels in de 16de eeuw. Deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus geholpen door de Heilige Simon van Cyrene voor. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van Genade en Geduld (een moeder van smarten) voor. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Rochusparochie.
 • Hermandad de "La Estrella": Koninklijke Broederschap van de Ster. Gesticht in 1560,deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus voor, gezonken in gebed voor het Kruis, achter hem soldaten. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Ster voor (een moeder van smarten), gesneden door Fernandeze Andez uit de 17de eeuw. Deze koninklijke Broederschap is verbonden aan de Sint-Rochusparochie.
 • Hermandad de "La Amargura" Koninklijke Broederschap van de Bitterheid; gekend als "El Silencio Blanco". Gesticht in de 17de eeuw, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus van de Stilte voor met Herodes I Antipas, . De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Bitterheid voor (een moeder van smarten), in gesprek met de Heilige Johannes Evangelist . Deze koninklijke Broederschap heeft haar zetel in de Sint-Jan Baptistkerk.
 • Hermandad de "El Amor" Koninklijke Broederschap “De Liefde”. Gesticht in 1508, deze Koninklijke Broederschap heeft twee paso’s. De eerste paso stelt Christus van Liefde aan het Kruis voor. De tweede paso stelt de Heilige Maagd Maria van de Nood voor. Deze koninklijke Broederschap heeft haar zetel in de Sint-Salvatorparochie.

Lunes Santo[bewerken]

Op Lunes Santo (maandag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "El Beso de Judas" (Koninklijke Broederschap van de Kus van Judas)[2] Real e Ilustre Hermandad del Santisimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Redención en el beso de Judas, María Santísima del Rocío, Nuestra Señora del Carmen, San Fernando Rey y San Lucas Evangelista.
 • Hermandad "Santa Genoveva" (Broederschap van Sint-Geneva) : Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Sacramento, Nuestro Padre Jesús Cautivo en el Abandono de sus Discípulos, y Nuestra Señora de las Mercedes Coronada y San Juan Evangelista en la Tercera Palabra, Inmaculada Milagrosa y Santa Genoveva
 • Hermandad "Santa Marta" (Koninklijke Broederschap van Sint-Marta): Real, Muy Ilustre y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento, Inmaculada Concepción, Ánimas Benditas y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro, Nuestra Señora de las Penas y Santa Marta.
 • Hermandad "San Gonzalo" (Koninklijke Broederschap van Sint-Gonzalez): Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús en su Soberano Poder Ante Caifás, Nuestra Señora de la Salud y San Juan Evangelista
 • Hermandad "Vera-Cruz" (Koninklijke Broederschap van het Ware kruis)[3]: Muy Antigua, Siempre Ilustre, Venerable, Pontificia, Real, Fervorosa, Humilde y Seráfica Hermandad y Archicofradía de Nazarenos de la Santísima Veracruz, Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Tristezas de María Santísima1
 • Hermandad "Las Penas de San Vicente" (Broederschap van de Smarten (Sint-Vincentius)): Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de los Dolores
 • Hermandad "Las Aguas" (Koninklijke Broederschap "OLV van Las Aguas")[4]: Real, Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora del Rosario y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Aguas, Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor y María Santísima de Guadalupe
 • Hermandad "El Museo" (Koninklijke Broederschap van het Museum) [5]: Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Sacramento y Archicofradía de Nazarenos de la Sagrada Expiración de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de las Aguas. Koning Filips VI is lid van dit broederschap.[6]

Martes Santo[bewerken]

Op Martes Santo (dinsdag) houden 8 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "El Cerro" Broederschap "El cerro":Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores Coronada.
 • Hermandad "Los Javieres", Broederschap der Xaverianen: Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono, Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Nuestra Señora de los Dolores Coronada.
 • Hermandad "San Esteban" ,Broederschap van Sint-Stefanus :Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje, María Santísima Madre de los Desamparados, San Juan de Ribera y Protomártir San Esteban.
 • Hermandad "Los Estudiantes" Broederschap van de Studenten: Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia.
 • Hermandad "San Benito" "Broederschap van Sint-Benedictus":[7]
 • Hermandad "La Candelaria" Broederschap OLV van de kandelaar; Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud, María Santísima de la Candelaria, Nuestra Señora del Subterráneo y San Nicolás de Bari
 • Hermandad "El Dulce Nombre" Broederschap van de Zoete Naam; Pontificia, Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús ante Anás, Santo Cristo del Mayor Dolor, María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista.
 • Hermandad "Santa Cruz" Broederschap van het H. Kruis; Ilustre y Antigua Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Paz, Fervorosa Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Misericordias, Santa María de la Antigua y Nuestra Señora de los Dolores

Miércoles Santo[bewerken]

Op Miércoles Santo (woensdag) houden 9 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "Carmen Doloroso"
 • Hermandad "La Sed"
 • Hermandad "San Bernardo"
 • Hermandad "El Buen Fin"
 • Hermandad "La Lanzada"
 • Hermandad "El Baratillo"
 • Hermandad "Cristo de Burgos"
 • Hermandad "Las Siete Palabras"
 • Hermandad "Los Panaderos"

Jueves Santo[bewerken]

Op Jueves Santo (Witte Donderdag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "Los Negritos"
 • Hermandad "La Exaltación"
 • Hermandad "Las Cigarreras"
 • Hermandad "Monte-Sión"
 • Hermandad "Quinta Angustia"
 • Hermandad "El Valle"
 • Hermandad "Pasión"

Viernes Santo - Madrugada[bewerken]

Tijdens de Madrugada (Ochtendgloren van Goede Vrijdag) houden 6 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie. Deze nacht is voor vele Sevillanen een emotioneel moment. Dit zijn dan ook de populairste broederschappen.

 • Hermandad "El Silencio"
 • Hermandad "Jesús del Gran Poder"
 • Hermandad "El Calvario"
 • Hermandad "Esperanza de Triana"
 • Hermandad "Los Gitanos"

Viernes Santo[bewerken]

Op Viernes Santo (Goede Vrijdag) houden 7 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie. De meeste processies starten in de late middag; de broederschap van de Macarena komt immers pas tegen de middag aan haar kapel.

 • Hermandad "La Carretería"
 • Hermandad "Soledad de San Buenaventura"
 • Hermandad "El Cachorro"
 • Hermandad "La O"
 • Hermandad "Tres Caídas de San Isidoro"
 • Hermandad "Montserrat"
 • Hermandad "Sagrada Mortaja"

Sábado Santo[bewerken]

Op Sábado Santo (Stille Zaterdag) houden 4 koninklijke Broederschappen een plechtige boeteprocessie.

 • Hermandad "Los Servitas"
 • Hermandad "La Trinidad"
 • Hermandad "Santo Entierro". Koning Filips VI is lid van deze broederschap.[8]
 • Hermandad "La Soledad de San Lorenzo"

Domingo de Resurrección[bewerken]

Op Domingo de Resurrección (Paaszondag) houdt enkel de koninklijke Broederschap Hermandad del Resucitado een plechtige processie.

Externe links[bewerken]

Websites

Audiovisuele illustraties

 1. http://www.wordreference.com/definicion/archicofrad%C3%ADa
 2. http://www.lagubiayeltas.us/LunesSanto/Hermandades/Rocio/Rocio.htm
 3. http://www.veracruzsevilla.org/
 4. http://www.hermandaddelasaguas.org/
 5. http://www.hermandaddelmuseo.org/
 6. http://www.elmundo.es/loc/2015/04/01/551ac193ca47416a688b456f.html
 7. www.hermandaddesanbenito.net/
 8. http://www.elmundo.es/loc/2015/04/01/551ac193ca47416a688b456f.html