Seminarie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een seminarie of seminarium is een inrichting voor de opleiding van geestelijken. In de Katholieke Kerk is dit meestal onder de vorm van een internaat onder leiding van een rector. Het idee van een seminarie stamt uit de 16e eeuw en was deel van de contrareformatie. De term stamt van het Latijnse woord seminarium = kweekschool. Het Concilie van Trente (1543-1565) schreef de oprichting van seminaries in elk bisdom voor.

Ook sommige protestantse kerken hebben een seminarie voor aanvullende kerkelijke opleiding.

Indeling[bewerken]

Seminaries zijn als volgt in te delen:

Een andere indeling is:

  • diocesane seminaries: leiden priesters op voor het eigen bisdom/diocees
  • landelijke of regionale seminaries: leiden priesters op voor diverse bisdommen
  • religieuze seminaries: leiden priesters op voor de eigen kloosterorde of -congregatie

Een convict is een bijzondere vorm van priesteropleiding. Daarbij wordt de spirituele en geestelijke begeleiding wel binnen de leefgemeenschap gedaan maar wordt de filosofische en theologische studie elders gevolgd (bijvoorbeeld Vronesteyn in het bisdom Rotterdam of het Ariënsinstituut te Utrecht).

Leiding[bewerken]

De leiding van een seminarie bestaat uit een rector voor de algehele leiding, een decaan of studieleider, die het studieprogramma begeleidt, en een spirituaal, die voor de geestelijke verzorging van de studenten verantwoordelijk is.

Seminaries in Nederland[bewerken]

Tijdens de Tweede beeldenstorm in de jaren zestig hebben de Nederlandse bisschoppen en de priesterordes hun in totaal ongeveer vijftig seminaries gesloten. Priesterkandidaten moesten hun scholing volgen aan één van de zes nieuwe theologische hogescholen en faculteiten in de universiteitssteden: het Theologisch Instituut Eindhoven, dat al spoedig werd opgeheven, de Theologische Hogescholen in Amsterdam en Utrecht (KTHA en KTHU), de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen, de Theologische Faculteit Tilburg en een uitbreiding van de bestaande Theologische Faculteit Nijmegen met een kandidaatsopleiding.
Deze hogescholen brachten echter weinig priesters voort. Hierop besliste bisschop Joannes Gijsen in 1974 om wederom een seminarie op te richten; de andere bisschoppen volgden zijn voorbeeld; Rolduc (1974): ten behoeve van het bisdom Roermond, Sint-Janscentrum (1987): ten behoeve van het bisdom 's-Hertogenbosch en de De Tiltenberg (1997): ten behoeve van het bisdom Haarlem-Amsterdam, het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen-Leeuwarden.
De Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg is thans de enige faculteit voor de katholieke theologie in Nederland waar de wetenschappelijke opleiding tot het kerkelijk ambt verzorgd wordt. Ze werd opgericht in 2007.

Voorbeelden van (groot-) seminaries in Nederland door de eeuwen heen[bewerken]

Seminarie van een bisdom[bewerken]
Seminarie van een kloosterorde of congregatie[bewerken]

De laatste jaren sturen vrijwel alle priestercongregaties en -ordes hun Nederlandse priester-kandidaten naar het buitenland voor de vorming en opleiding.

Seminaries in België[bewerken]

Tot en met september 2010 was de organisatie van de Belgische seminaries als volgt.

Nederlandstalig[bewerken]

Franstalig[bewerken]

Anderstalig[bewerken]

  • The American College of Louvain te Leuven voor seminaristen uit de Verenigde Staten
  • Maison Notre-Dame de la Strada te Brussel voor seminaristen uit Frankrijk
  • Séminaire Diocésain Missionnaire International Redemptoris Mater te Namen voor seminaristen van de Neokatechumenale weg. Deze Gemeenschap heeft haar wortels in Spanje, en daarom kennen deze seminaries altijd twee voertalen, het Spaans en de taal van het land zelf, in dit geval het Frans.

Met ingang van september 2010 zou de organisatie er als volgt gaan uitzien:

Nederlandstalig[bewerken]

Franstalig[bewerken]

Anderstalig[bewerken]

  • The American College of Louvain te Leuven voor seminaristen uit de Verenigde Staten voor de voortgezette opleidingen
  • Séminaire Diocésain Missionnaire International Redemptoris Mater te Brussel voor seminaristen van de Neokatechumenale weg. Deze Gemeenschap heeft haar wortels in Spanje, en daarom kennen deze seminaries altijd twee voertalen, het Spaans en de taal van het land zelf, in dit geval het Frans.

Andere betekenis[bewerken]

Seminarie (ook: seminarium) aan een universiteit: dit is een werkverband van studenten aan een universiteit, onder leiding van een hoogleraar of een van zijn assistenten (zij vervullen er hun leeropdracht mee, terwijl ze in dezelfde periode hun doctoraat schrijven). Metonymisch is seminarie het lokaal dat bestemd is voor dit werkverband; het is vaak verenigd met de bibliotheek van de vakgroep. Terwijl in de auditoria de hoorcolleges plaatsvinden voor alle studenten van een of meer vakgroepen, vinden in de seminaries toegepaste oefeningen en uiteenzettingen plaats in verband met onderdelen van studierichtingen voor kleinere groepen studenten.