Steden van het Oude Egypte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De steden van het Oude Egypte waren stadstaatjes die elkaar bevochten. In die stadstaatjes had men verschillende goden die aanbeden werden met andere ideeën achter de mythologie dan een andere stadstaat. Na de eenwording van Egypte bleven de genoemde stadstaatjes bestaan als provincies of nomes met een provinciehoofdstad. Verschillende farao's kwamen uit stadstaatjes en verhieven de cultus van hun stadsgod tot staatsgodsdienst.

Tijdens de Grieks-Romeinse tijd werden plaatsen vaak aangeduid met een Griekse naam, en enkele steden zijn ook bekend uit de bijbel. Hieronder volgt een overzicht van de provinciehoofdsteden uit het Oude Egypte, opgesplitst in Opper-Egypte en Neder-Egypte. Deze lijst volgt de indeling die in de Egyptische oudheid bestond. Vermeld zijn de Egyptische naam zoals gebruikt in het Oude Egypte, de Griekse/Latijnse naam zoals gebruikt tijdens de Grieks-Romeinse tijd of de bijbelse naam, en de moderne naam die tegenwoordig wordt gebruikt.

Er komen een paar variaties voor in de naamgeving, dit zijn:

  • Sommige Egyptische steden hebben wel een Egyptische en een moderne naam, maar geen klassieke naam. Dit zijn steden die vergeten zijn in de oudheid, maar nog aanwezig zijn als ruïne of archeologische site.
  • Sommige Egyptische steden hebben een voorvoegsel met Per- (huis). Men kan dan concluderen dat in de stad het huis of tempel stond van een godheid.
  • Sommige steden hebben geen Egyptische naam, maar wel een klassieke en een moderne naam. Dit betekent dat de steden zijn gesticht in de Grieks-Romeinse tijd. Deze steden zijn genoemd onder "Andere bekende plaatsen in Egypte" omdat ze niet thuishoren in de lijst van provinciehoofdsteden.


Lijst van steden van Egypte[bewerken]

Nome Egyptische naam Klassieke naam Moderne naam
Neder-Egypte
1 Men-nefer, Anch-taoei Memphis (Egypte) Mit Rahina
2 Chem Letopolis Ausim
3 Rakote Alexandrië al-Iskandariyyah
3 Imoe - Kom el-Hisn
4 Djeka - -
5 Djaoe, Zaoe Saïs Sa el-Hagar
5 Per-Wadjet Boeto Tell el-Farain
6 Chasoe Xois Sakha
7 Demi-en-Ḥoroe Damanhur el-Baqliya
8 Per-Atoem Pithom Tell el-Maskutha
9 Djedoe Busiris Abu Sir Bana (Aboesir)
10 Hoetherib Athribis Tell Atrib
11 Taremoe Leontopolis Tell el-Moqdam
12 Tjebennetjer Sebennytus Samanud
13 Ioenoe Heliopolis, On Matariya, Heliopolis
14 Per-Amon Pelusium Tell Farama
14 Tjaroe Sile Tell Abu Safa
15 Weprewy Hermopolis Baqliya
16 Per-Banebdjedet Mendes Tell el-Ruba
16 Anpet-Djedet Tmuis -
17 Semabehdet Diospolis Parva Tell el-Balamun
18 Per-Bastet Boebastis Tell Basta
19 Hoet-Waret Avaris San el-Hagar
19 Djannet Tanis San el-Hagar
19 Pi-Ramesse - Qantir
20 Per-Sopdoe Soped Saft el-Henna
Opper-Egypte
1 Aboe Elephantine Aswan
2 Djeba, Wetjeset-hor Apollinopolis Magna Edfu
3 Nechen Hierakonpolis Kom el-Ahmar
3 Ta-senet, Ioenet Latopolis Esna
3 Necheb Eileithiapolis Elkab
4 Waset Thebe, Diospolis Magna Luxor
4 Ipet-Isoet Karnak Al Karnak
4 Djamet, Djeme - Medinet Haboe
4 Djeser-Djeseroe - Deir el-Bahari
4 Set-Maät-her-Imenty-Waset Onbekend Deir el-Medina
4 Djerty Tuphium Tod
4 Imjotroe - Rizeiqat
4 Ioeny, Per-Montoe Hermonthis Armant
4 Madoe Onbekend Nag el-Medamud
4 Per-Hathor Pathyris, Aphroditopolis Gebelein
5 Nebet, Noebt Onbekend Naqada
5 Gesa Apolinopolis Parva Qus
5 Gebtoe Koptos Qift
5 Pa-Sjenhor - Shenhur
6 Ioenet, Ta-Netjeret Tentyris Dendera
7 Hoet-Sechem Diospolis Parva Hiw
8 Abedjoe Abydos Araba el-Madfoena
8 Tjeny Thinis Girga
9 Ipoe, Chent-Min Khemmis, Panopolis Achmim
9 Hoet-Repit Athribis Wanina
10 Djoe-kaoe Antaeopolis Kaw el-Kebir
11 Sjes-hetep Hypselis Shutb
12 Iakemet Apotheke Abutig
13 Saoeti, Zawti Lycopolis Assioet
14 Kesi Cusae el-Kusiya
14 Hatnoeb - -
14 Achet-Aton - Amarna
15 Besa Antinoupolis Sheikh Abada
15 Chemenoe, Chmoen Hermopolis Magna Ashmunein
15 Herwer Hur -
16 Menat-Choefoe - el-Minia
16 Hebenoe Onbekend Kom el-Ahmar
16 Tadenet Akoris Tihna el-Gebel
17 Hardai Cynopolis El-Kays
18 Hoet-Nesoet Alabastronopolis El-Kom el-Ahmar Sawaris
18 Tajoe-Djajet Ankhyronpolis El-Hiba
19 Per-Medjed Oxyrynkhos El-Bahnasa
20 Henen-nesoet Herakleopolis Ehnasije el-Medine
20 Hetep-Senoesret - Kahun
20 Ro-Henoe - El-Lahun, Illahun, Lahoen
21 Semenoe-Hor Akanthon Kafr-Ammar
21 Sjedit Crocodilopolis El-Fajoem
22 Itj-Tawi - Lisjt
22 Tepihoe, Per-Nebet-Tepi-Hoe Aphroditopolis Atfih

Lijst van andere bekende plaatsen in Egypte[bewerken]

Nome Egyptische naam Klassieke naam Moderne naam
1 Opper-Egypte Sokar (?) - Saqqara
1 Opper-Egypte - - el-Gizeh, Giza
7 Opper-Egypte - Naucratis -
1 Neder-Egypte Soenet Syene, Seveneh Aswan
1 Neder-Egypte Noebt, Noebit Ombos Kom Ombo
1 Neder-Egypte Iat-rek Philae Agilkia-eiland
1 Neder-Egypte Cheny Onbekend Gebel es-Silsile

Bekende plekken in het buitenland[bewerken]

  • Byblos, was vroeger een welvarende havenstad waar o.a., in het eerste millennium voor Christus, de Feniciërs uitvoeren. Egypte dreef lang handel met deze stad en gedurende het grootste deel van het Egyptische Nieuwe Rijk was ze een trouwe vazal van Egypte. Via Byblos werd cederhout naar Egypte gevoerd, o.a. benodigd voor de constructie van de heilige barken van de goden, tempeldeuren en grotere schepen. Tegenwoordig bestaat de stad nog steeds. Ze bevindt zich in Libanon.
  • Koesj, onderdeel van het historische land Nubië, namelijk het zuidelijke deel ervan, ten zuiden van het 2e cataract in de Nijl in de huidige Soedan. Er werd voornamelijk goud gewonnen en de streek lag op een belangrijke handelsroute.
  • Meroë, een stad in het historische land Nubië, nu gelegen in de Soedan zo'n 200 kilometer ten noorden van Khartoum. Gesticht rond het jaar 800 voor Christus was het lange tijd de hoofdstad van het inmiddels onafhankelijke Koesj, dat voor die periode ook wel het 'Koninkrijk van Meroë' wordt genoemd. Koesj kon haar onafhankelijkheid van Egypte herwinnen na de ineenstorting van het Nieuwe Rijk rond 1050 voor Christus.
  • Napata, de door Thoetmosis III gestichte administratieve hoofdstad van Koesj, waar ook de Egyptische gouverneur voor Koesj, de 'koningszoon van Koesj', zijn paleis had.
  • Poent, een mysterieus land waar de Egyptenaren wierook, mirre en allerlei andere producten vandaan haalden. Men vermoedt dat dit land zich bevond in het huidige Djibouti of in het noorden van Somalië (Somaliland).
  • Wawat, onderdeel van het historische land Nubië, namelijk het noordelijke deel ervan tussen het eerste cataract in de Nijl (bij het huidige Aswan) en het tweede cataract in de Nijl. Tegenwoordig een onderdeel van de staat Egypte.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]