Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Uitleg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
WP:RFC
WP:VOC

Verzoekpagina om commentaar is een informele procedure.

Lees voordat je een verzoek indient eerst zorgvuldig onderstaande inleiding en uitleg!

Inleiding en uitleg[bewerken]

Suggesties voor commentaar[bewerken]

Alle editors kunnen hun mening of commentaar uiten, en reageren op verzoeken om commentaar.

Verzoeken om commentaar op artikelen, sjablonen of categorieën[bewerken]

Alvorens om commentaar te verzoeken[bewerken]

 • Dit kopje is voor verzoeken om commentaar op artikelinhoud, voor zaken die gebruikersgedrag betreffen, zie Verzoeken om commentaar op gebruikersgedrag onderaan.
 • Plaats geen verzoek om commentaar voordat je eerst hebt geprobeerd een oplossing te vinden met andere artikelbewerkers. Wat het ge- of verschil ook moge zijn, de eerste stap om een onenigheid op te lossen is om allereerst met de andere betrokkenen te communiceren
 • Probeer altijd eerst een second opinion te verkrijgen bij een controverse tussen slechts twee editors.
 • Indien het om een technisch of complex lemma gaat, kan het de moeite waard zijn om hulp te zoeken bij een relevant WikiProject.
 • Als je algemene hulp zoek om een artikel te verbeteren, bijvoorbeeld om er een etalageartikel van te maken, bestudeer dan de criteria goed en plaats het ter beoordeling op Wikipedia:Review.

Instructies[bewerken]

 1. Maak een nieuw verzoek hieronder aan bij Verzoeken betreffende artikelen, sjablonen of categorieën. Maak tevens een kopje onder aan de artikeloverlegpagina aan met een korte, neutrale beschrijving van waar het om gaat, en verwijs daarbij naar dit verzoek om commentaar.
 2. Link in je verzoek hier ook naar de overlegpagina van het desbetreffende artikel.
 3. Onderteken nieuwe verzoeken alleen met datum; gebruik daartoe vijf tildes: ~~~~~.
 4. Wanneer alle partijen het erover eens zijn, dat de kwestie is opgelost, kan het verzoek van de lijst worden verwijderd.
 5. Na een maand kan een conclusie getrokken worden op basis van het commentaar. Als er geen of nauwelijks reacties komen kan de periode voor leveren van commentaar vervroegd worden. Het kan voorkomen dat een verzoek wat meer behandeltijd nodig heeft dan een maand. Zolang een verzoek nog niet afgesloten is, mag je erop reageren. Het afsluiten en archiveren zal meestal gebeuren door degene die het verzoek heeft opgesteld.
 6. Als twee maanden na de laatste reactie geen commentaar meer is gekomen, kan het verzoek door een ieder gearchiveerd worden, bij voorkeur met vermelding van een conclusie.

Alle artikelinhoudelijke kwesties, ook over een titels of afbeeldingen, horen thuis in de sectie over onderwerpgebieden. Plaats, wanneer een verzoek onder een verkeerd kopje staat, het verzoek naar het juiste kopje. Bij twijfel over bij welk kopje het thuishoort, kan het eventueel onder twee kopjes geplaatst worden, maar plaats het niet tegelijkertijd onder meer dan twee kopjes!

Verzoeken om commentaar op beleid en richtlijnen[bewerken]

Maak een nieuw verzoek hieronder aan bij Verzoeken betreffende beleid en richtlijnen. Een verzoek om commentaar op beleid en richtlijnen is bedoeld voor commentaar op voorstellen: voorstellen omtrent beleid of richtlijnen, of voorstellen voor herziening van bestaande regelingen. Beleid en richtlijnen worden soms ook in de Kroeg bediscussieerd.

Verzoeken om commentaar op gebruikersgedrag[bewerken]

Een Verzoek om commentaar op gebruikersgedrag is om gedrag van specifieke gebruikers te bespreken die regels en richtlijnen hebben overtreden.

Lees onderstaande uitleg zorgvuldig door alvorens een Verzoek om commentaar te openen.
 • Alvorens een verzoek om commentaren te openen, dienen eerst tenminste twee gebruikers de betroffen gebruiker te hebben benaderd op zijn gebruikersoverlegpagina of op andere overlegpagina's die in het conflict zijn betrokken, en dienen deze pogingen het probleem op te lossen aantoonbaar zijn gefaald. Elk verzoek betreffende gebruikersgedrag dat niet wordt vergezeld van voldoende bewijs, bij voorkeur in de vorm van een aantal diffs, dat ten minste twee gebruikers tevergeefs hebben geprobeerd het probleem op te lossen kan na 48 uur worden verwijderd. Het bewijs dient niet slechts het probleem aan te tonen, maar tevens de pogingen om tot een oplossing of compromis te komen. De gebruikers die bevestigen dat het om een serieus probleem of conflict gaat dienen dezelfden te zijn die betrokken waren in de pogingen om tot een oplossing of compromis te komen.
 • Gebruikers die het onderwerp zijn van een Verzoek dienen daarvan op de hoogte te worden gesteld op hun gebruikersoverlegpagina.
 • Verzoeken met uitsluitend het gevolg dat gebruikers lastiggevallen of tegenstanders aangevallen worden, worden niet toegestaan! Het herhaald ongefundeerd indienen van ongegronde of niet van werkelijk bewijs voorziene verzoeken om commentaren betreffende gebruikers is een misbruik van het verzoekproces. Verzoek is geen platform voor persoonlijke aanvallen.
 • Een Verzoek kan de aandacht op alle betrokken gebruikers vestigen. De arbitragecommissie kan bewijs en gedrag van betrokken gebruikers in een zaak gebruiken. Haastige spoed is zelden goed; een Verzoek indienen dient een weloverwogen beslissing te zijn.
 • In de meeste gevallen wordt van gebruikers die genoemd worden in een Verzoek verwacht dat zij zullen reageren. Indien de kwestie escaleert, kan de arbitragecommissie reacties (of het ontbreken ervan) mee laten wegen in een latere arbitragezaak.
 • Geschillen over artikelinhoud, inclusief over hoe het best tot een neutraal standpunt kan worden gekomen, horen geplaatst te worden onder verzoeken om commentaar op artikelen, sjablonen of categorieën.
 • Maak een nieuw verzoek hieronder aan bij Verzoeken betreffende gebruikersgedrag.
 • Overweeg bij een milde onenigheid Wikipedia:Overleg gewenst.

Zie ook[bewerken]