Wikipedia:Wikiproject/Filosofie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Inactief Dit project vertoont geen activiteit, en is in de archiefcategorie voor Wikiprojecten opgenomen.
Dit project kan in principe altijd weer geactiveerd worden, haal dan dit sjabloon weg en voeg het project toe op Wikipedia:Wikiproject.

Doel[bewerken | brontekst bewerken]

Het doel van het wikiproject filosofie is het verbeteren van de kwaliteit van filosofieartikelen op Wikipedia en het bieden van een forum voor het onderhouden van het filosofieportaal. Mogelijkheden tot structurele verbetering van artikelen, categorieën en sjablonen met betrekking tot filosofie kunnen hier aan de orde worden gesteld. Discussies over individuele artikelen worden doorgaans gevoerd op de desbetreffende overlegpagina.

Meedoen[bewerken | brontekst bewerken]

Gewenste artikelen

Samuel Alexander (en) Oliva Sabuco de Nantes Barrera (es)  - Bernard Bosanquet (en)  - Catharine Trotter Cockburn (en)  - Gerald Cohen (en)  - Joshua Cohen (en)  - Cyreense School (en)  - De anima (Aristoteles) (en)  - Solomon Dodashvili (en)  - Existentiële fenomenologie (en) - Emergentisme (en)  - Foundationalisme (en)  - Gewetensbezwaar/gewetensbezwaren/gewetensbezwaarde  - David Gauthier (en)  - Amy Gutmann (en)  - Handeling (filosofie) (en)  - Homo sacer (en)  - Irrationalisme (de)  - Joshua Knobe (en)  - Lasthenia (en)  - Lineaire logica (en)  - Logisch atomisme (en)  - Makrina  - Damaris Cudworth Masham (en)  - Mechtild von Magdeburg (en)  - Naming and Necessity (en)  - Dositej Obradović (en)  - Onora O'Neill (en)  - Ontotheologie (en)  - Pleonexia (en)  - Politiek Augustinisme (de?)  - Charles Bernard Renouvier (en)  - Romeinse filosofie  - Roswitha von Gandersheim (en)  - School van Efeze (en)  - School van Megara (en)  - Subjectivisme (de)  - Eric Voegelin (en)  - Vrančić, Faust (en)  - Gerda Walther (it)  -

Dit kan beter


  • Ideaal (OP) - 21 juni 2012 door Meglosko - Slecht uitgelegd en begin niet optimaal
Nieuwe artikelen

13-06-19 Helden van de geest - 12-06-19 Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (boekenserie) - 10-06-19 Gabriël Nuchelmans - 28-05-19 Filosofenpad (Kioto) - 21-05-19 Marinus Anthonie van Melle - 15-05-19 Dries van Melsen - 04-03-19 Cornelia Johanna de Vogel - 11-10-18 Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland (tijdschrift) - 01-09-18 Andrew Pickering - 01-09-18 Martin Kusch - 22-07-18 Cees Struyker Boudier - 17-06-18 Magazyn voor de critische wijsgeerte - 05-06-18 Piet Verburg - 30-04-18 De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis - 24-04-18 John Deely - 26-03-18 Karl Korsch - 16-03-18 Philipp Mainländer - 09-03-18 J.J.P. van Boxtel - 27-02-18 Michiel Wielema - 05-02-18 Michael Franciscus Josephus Marlet - 24-10-17 Dominicus Gerbrandus Jelgersma - 07-10-17 World Congress of Philosophy - 07-10-17 Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie

Iedereen kan meedoen met dit wikiproject. Je kunt zelf een artikel starten of een bestaande pagina corrigeren of uitbreiden. Eerst worden er een aantal plaatsen genoemd waar je kunt beginnen. Daaronder staan een aantal aandachtspunten voor het schrijven van een goed filosofieartikel.

Beginnen[bewerken | brontekst bewerken]

Op de eerste lijst staan rode links naar gewenste artikelen. Deze artikelen bestaan nog niet, maar zijn door één of meerdere gebruikers toegevoegd aan Wikipedia:Gewenste artikelen/Filosofie.
Gebruiker Rex heeft op basis van Encarta een lijst met ontbrekende filosofieartikelen gemaakt.
Als artikelen op een Wikipedia in een andere taal erg goed zijn kun je een vertaal verzoek indienen op Wikipedia:Vertalen naar het Nederlands#Filosofie.
Beginnetjes over filosofie die nog kunnen worden uitgebreid staan in Categorie:Wikipedia:Beginnetje filosofie.
Op de tweede lijst staan artikelen die al wel bestaan, maar nog beter zouden kunnen. Een gebruiker heeft ze toegevoegd aan Portaal:Filosofie/Dit kan beter. Het kan zijn dat deze artikelen nog maar een beginnetje zijn, dat er in het artikel naast de biografische informatie weinig verteld wordt over de filosofie van een filosoof, dat een artikel nog niet gewikificeerd is of dat er citaten ontbreken of geen bronvermelding is.
  • Nieuwe artikelen
De laatste lijst bevat 20 recente artikelen. Zo kunnen gebruikers elkaars nieuwe artikelen direct vinden en eventuele fouten corrigeren. Als je een artikel hebt geschreven kun je het toevoegen bovenaan de lijst op Portaal:Filosofie/Nieuwe artikelen. Vergeet niet het onderste te verwijderen!

Aandachtspunten[bewerken | brontekst bewerken]

Bij een filosofisch onderwerp volstaat het meestal niet om alleen een definitie te geven. Verschillende filosofen gebruiken een begrip vaak anders. Onduidelijkheid over een definitie kan worden vermeden als wordt aangegeven welke filosoof het begrip op die manier gebruikt. Het is niet noodzakelijk om altijd alle mogelijke definities te geven, een overzicht kan altijd worden aangevuld met andere definities en gebruiken.
Een filosofisch artikel in een encyclopedie is per definitie geen essay van een gebruiker. Een gebruiker kan zijn eigen visie kwijt op zijn gebruikerspagina of anders op een externe homepage.
Als Aristoteles zegt "Niets is standvastig", dan is een vermelding van Aristoteles in de lopende tekst voldoende. In de bronvermelding kan vervolgens worden aangegeven in welk werk van Aristoteles deze zin staat. Dit kan door <ref>Referentietekst</ref> in te voegen in de tekst. Onderaan het artikel kun je de lijst met referenties weergeven door <references/> in te voegen.

Uitnodiging[bewerken | brontekst bewerken]

Gebruikers die enkele filosofieartikelen hebben bewerkt kunnen worden uitgenodigd om vrijblijvend mee te werken aan het wikiproject filosofie. De pagina Wikipedia:Wikiproject/Filosofie/Uitnodiging kan worden gebruikt als een sjabloon. Door de code {{subst:Wikipedia:Wikiproject/Filosofie/Uitnodiging|~~~~}} in te voegen, wordt er een algemene uitnodiging op de overlegpagina van een gebruiker geplaatst.

Filosofieportaal[bewerken | brontekst bewerken]

Het filosofieportaal is op het gebied van filosofie de entree voor Wikipedia-gebruikers. Op deze pagina wordt kort een definitie gegeven van het begrip filosofie. Daarnaast staat er een schematisch overzicht van filosofie op Wikipedia, welke artikelen er nog verbeterd zouden kunnen worden en welke er nog ontbreken. Hierbij wordt voortdurend gestreefd naar overzichtelijkheid.

Iedere maand wordt er een artikel uitgelicht op het filosofieportaal. Een uit te lichten artikel is in principe een goed geschreven en uitgebreid artikel, zodat het als voorbeeld kan dienen. De ene week betreft het een filosoof en de andere week een filosofische term of stroming of vakgebied. Een uitgelicht artikel heeft als naam Portaal:Filosofie/Uitgelicht {{LOCALWEEK}}. Een overzicht van alle uitgelichte filosofieartikelen staat op Portaal:Filosofie/Uitgelicht. Alle suggesties voor nieuwe uitgelichte artikelen staan op Overleg portaal:Filosofie/Uitgelicht, hierop kunnen ook andere artikelen worden voorgesteld om uit te lichten.

Portaalmedewerkers[bewerken | brontekst bewerken]

Momenteel zijn de actiefste portaalmedewerkers Meglosko en Beachcomber. Wie zich ook als kandidaat wil opgeven voor onderhoud van het portaal en het bewaken van de kwaliteit van de artikelen filosofie kan dit doen bij het wikiproject portalen, al is dit uiteraard niet noodzakelijk.

Inventaris[bewerken | brontekst bewerken]

Er is een inventaris beschikbaar van de belangrijkste artikelen binnen het domein van de filosofie. Op deze lijst geeft een goed overzicht van de vorderingen die gemaakt worden en de lacunes die nog bestaan. De lijst is nog onvolledig en er kunnen steeds artikelen toegevoegd worden. Houdt er daarbij wel rekening mee dat het belangrijke artikelen moet betreffen. Ook kan men steeds beoordelingen geven van de vermelde artikelen, eventueel aangevuld met actiepunten om het artikel te verbeteren. Het eigenlijke doel van de inventaris is echter een startpunt te vormen om aan de artikelen zelf ter werken. voel je vrij om je naam toe te voegen in de kolom "redacteur" en het artikel te verbeteren. Er is nog voldoende keuze :)

Etalage van de filosofie[bewerken | brontekst bewerken]

Momenteel zijn er vier artikelen uit het domein van de filosofie opgenomen in de etalage van wikipedia, namelijk:

Het is de bedoeling dit aantal in de nabije toekomst te doen toenemen, door de kwaliteit van de artikelen met betrekking tot filosofie te verbeteren. Mogelijk is de beste strategie om daar in eerste instantie filosofen voor uit te kiezen, want artikelen over filosofische onderwerpen zijn nu eenmaal nogal taai voor de gemiddelde lezer, waardoor er weinig reviewers gevonden worden met de nodige interesse en achtergrond. (Zie shortlist: personen.)

Shortlist etalagekandidaten[bewerken | brontekst bewerken]

Suggesties voor artikelen die al behoorlijk zijn uitgewerkt en die met de nodige aandacht kunnen uitgroeien tot een kandidaat voor de etalage:

...

De kwaliteit van de encyclopedie gebeurt in eerste instantie door het aanmaken van nieuwe artikelen over onderwerpen die voordien nog niet besproken werden, of het uitbreiden van reeds bestaande artikelen. Dit kan gebeuren op basis van eigen kennis, of eigen opzoekwerk (beide liefst met referenties naar wetenschappelijke bronnen). Om de kwaliteit van filosofie-artikelen op de Nederlandstalige versie van wikipedia kan men echter ook inspiratie halen bij kwaliteitsvolle artikelen van andere taalversies. Deze artikels kunnen op de Nederlandstalige versie aangemaakt worden en vertaald worden uit een andere taal. Reeds bestaande artikelen kunnen op basis van de artikels in andere talen uitgebreid worden. De artikelen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen, kunnen teruggevonden worden in de "Etalage" van de verschillende taalversies. Door etalageartikelen uit andere talen te vertalen kan men de kwaliteit van de Nederlandstalige wikipedia verbeteren door de kennis van wikipedianen over de taalgrenzen heen optimaal te benutten.

Hieronder vind je een lijst van etalageartikelen binnen het domein van de wijsbegeerte uit de drie grootste wiki's, gevolgd door de tegenhangers uit de Nederlandstalige versie. Er is ook een lijst met een volledig overzicht beschikbaar.

Deutsch English français

bewerken

Actielijst[bewerken | brontekst bewerken]

Actuele aandachtspunten[bewerken | brontekst bewerken]

Het werk van Jean-Paul Sartre[bewerken | brontekst bewerken]

Er bestaan op de Nederlandstalige Wikipedia nog slechts weinig goed uitgewerkte artikelen over het werk van Sartre. Daarom werd als deelproject op 11 maart 2013 het Project Sartre opgestart.

Geschiedenis van de filosofie[bewerken | brontekst bewerken]

De informatie over en het overzicht van de geschiedenis van de filosofie is nog beknopt. De pagina's filosofie en westerse filosofie zouden met een historische overzicht kunnen worden uitgebreid. De 'deelartikelen' over de westerse filosofische tijdvakken zijn vaak nog zeer beperkt in het geven van een historisch overzicht en komen in de meeste gevallen niet veel verder dan het noemen van een lijstje filosofen. Het gaat om:

Bij de oosterse filosofie ligt het anders dan bij de westerse filosofie, omdat dit doorgaans niet wordt onderverdeeld in tijdvakken maar in hoofstromingen. Sommige stromingen hebben al wel een kort overzicht, zoals het confucianisme. Iedere stroming die dat nog niet heeft zou kunnen worden uitgebreid met de historie van de stroming. In het artikel oosterse filosofie zou dan een algemeen overzicht kunnen worden gegeven. Het gaat om:

Indelen van filosofen[bewerken | brontekst bewerken]

categorie bezwaar
Arabisch_filosoof Arabië is geen land, het is het gebied dat ooit liep van wat nu zuid Spanje is via noord Afrika tot het Midden-Oosten. Arabisch is daarmee geen nationaliteit.
Perzisch_filosoof Het Perzische Rijk is een historisch land. Daarmee past Perzisch filosoof niet in de categorie Filosoof naar nationaliteit.
Romeins_filosoof Romeins filosoof is een term die niet wordt gebruikt voor alle filosofen uit het Romeinse Rijk, maar alleen voor het niet-christelijke deel. In de naam Romeins filosoof is het geen aanduiding van een nationaliteit alleen.

Naar nationaliteit[bewerken | brontekst bewerken]

Er zijn bezwaren geweest met betrekking tot het indelen in categorieën van filosofen naar nationaliteit. Sommige categorieën staan nu in Categorie:Filosoof naar nationaliteit en sommigen staan in Categorie:Filosoof. Hiernaast staat een kort overzicht van de bezwaren bij de categorieën Arabisch, Perzisch en Romeins filosoof.

Een eerdere discussie staat op:

Centraal overleg is nu hier.

Naar stroming[bewerken | brontekst bewerken]

Momenteel zijn de filosofen met name ingedeeld naar nationaliteit. Er zou ook een inhoudelijke indeling naar filosofische stroming kunnen worden gemaakt van alle filosofen uit Categorie:Filosoof. Een eerste stap op deze weg is gemaakt met Categorie:Filosoof naar stroming.

Centraal overleg is hier.

Naar periode[bewerken | brontekst bewerken]

Naast nationaliteit en stroming worden filosofen ook ingedeeld en gecategoriseerd volgens periode. De volgende perioden worden onderscheiden: Filosoof uit de oudheid, Filosoof uit de Middeleeuwen, Filosoof uit de Moderne Tijd, 19e eeuws filosoof, 20e-eeuws filosoof en 21e-eeuws filosoof.

Naar vakgebied[bewerken | brontekst bewerken]

In de mate van het mogelijke kunnen filosofen ook opgedeeld worden volgens het vakgebied. Dit primair wanneer een bepaalde filosoof overwegend of uitsluitend in één specifiek domein actief is of was. Wanneer een filosoof in meerdere vakgebieden actief is of was, is verdere categorisering volgens vakgebied niet noodzakelijk.

Afgewerkte projecten[bewerken | brontekst bewerken]

De dialogen van Plato[bewerken | brontekst bewerken]

In vergelijking met de Engelse of Duitse Wikipedia heeft de Nederlandstalige Wiki nog maar heel weinig goed uitgewerkte artikelen over de dialogen van Plato. Kijk hier wat je kunt doen en welke lemma's er nog moeten worden aangemaakt. Beachcomber 26 mrt 2009 23:58 (CET)[reageer]

(Het project Dialogen is afgesloten.)

Actieve projectmedewerkers[bewerken | brontekst bewerken]

Gebruikersnaam Actief/Niet actief Activiteiten

-

1 Meglosko A Wikiproject Sartre, nieuwe artikelen, redigeren en uitbreiden van bestaande artikelen, onderhoud van Portaal:Filosofie.
2 Beachcomber A Wikiproject Sartre, nieuwe artikelen, redigeren en uitbreiden van bestaande artikelen, onderhoud van Portaal:Filosofie.
3 Donjanssen A Leiding Wikiproject Dialogen van Plato, klassieke filosofie, aanmaak en redactie van artikelen