Help:Helpdesk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Wikipedia:Informatiebalie)
Ga naar: navigatie, zoeken
1rightarrow.png H:H
1rightarrow.pngH:HD

Helpdesk

Welkom!  ·   Snelcursus  ·   Terminologie  ·   Helpoverzicht  ·   Help-index  ·   Helpdesk  ·   Navigatie naar artikelen  ·   Gebruikersportaal  ·   Nog vragen?

Overzicht hulppagina's
Wikipedia Hulppagina's

Zie ook Regels en richtlijnen
Zie ook Artikelen bewerken

Welkom op de Wikipedia-helpdesk!
Help-browser.svg

Stel hier uw vragen aan hulpvaardige Wikipedia-gebruikers.

Voordat u uw vraag stelt...
  • Net als andere pagina's op Wikipedia is deze helpdesk vrijwilligerswerk. Er wordt geen garantie geboden voor de juistheid en volledigheid van de gegeven informatie.
  • Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico. Als u advies zoekt op het gebied van recht of geneeskunde, stel dan uw vraag niet hier, maar bij een jurist of arts.
Wachten op antwoord...
  • Uw vraag wordt op deze pagina beantwoord, soms binnen enkele minuten, doorgaans binnen enkele uren. Kijk dus regelmatig op deze pagina.
  • Vragen die beantwoord zijn worden na ongeveer een week in het archief geplaatst.


Tijden lopen 2 uur achter[bewerken]

Als ik de lijst met laatste bewerkingen bekijk loopt dit 2 uur achter. Nu blijkt dat deze lijst bij mij op METZ (midden-europese tijd) staat. Is dit een instelling die ik zelf ergens kan aanpassen? MatthijsWiki (overleg) 17 okt 2014 22:17 (CEST)

Laat maar, gevonden bij mijn voorkeuren. Hoe dat trouwens fout is gegaan is mij een raadsel. MatthijsWiki (overleg) 17 okt 2014 22:21 (CEST)
De tijd van deze wiki staat standaard op CEST (of CET tijdens de winter), omdat dat zo ingesteld is op de servers en de meeste gebruikers van deze wiki uit deze tijdzone komen. Romaine 23 okt 2014 18:04 (CEST)

Foto terecht verwijderd?[bewerken]

Zie deze en voorgaande bewerkingen op dat artikel. Mij lijkt dat deze foto is vrijgegeven, maar de bewerker is overtuigd dat deze foto niet geplaatst mag worden. MatthijsWiki (overleg) 22 okt 2014 20:41 (CEST)

Vooropgesteld zij dat ik geen jurist ben (laat staan een Belgisch jurist) en dus ook geen gekwalificeerd juridisch advies kan geven. Wat ik hier voornamelijk duidelijk wil maken, is dat deze kwestie mogelijk niet (zuiver) een kwestie van auteursrecht is.
Als we ervan uitgaan dat de uploader van deze foto, Gebruiker:Waterloo1974, inderdaad de maker van de foto is, dan zou er auteursrechtelijk geen probleem moeten zijn. Maar de grieven van de 'weghaler' hebben kennelijk niet zozeer daarmee te maken, maar met het feit dat het een 'privéfoto' is, m.a.w., degene die de foto herhaaldelijk weghaalde is mogelijk de persoon op de foto, die niet zo gelukkig is met publicatie van deze foto. Het heeft dan niet zoveel zin om hem voor de de voeten te werpen dat 'eens vrijgegeven blijft vrijgegeven' (zoals op zijn OP wordt gedaan) want hij heeft die foto dan helemaal niet vrijgegeven in het publieke domein, dat heeft de fotograaf gedaan.
Als het hier inderdaad de persoon op de foto betreft, dan zit je in de sfeer van portretrecht (wat in België kennelijk recht op afbeelding wordt genoemd). Men lijkt daarmee in België vrij streng te zijn, zie [1]. Het lijkt hier ook geen opname op een openbare plaats te betreffen, wat mogelijk van belang is, zie [2]. Ik heb geen idee hoe we hiermee (moeten) omgaan, maar ik zou wel graag zien dat we niet onmiddellijk in de reflex van 'eens vrijgegeven blijft vrijgegeven' schieten, nu het probleem mogelijk niet simpelweg een kwestie van auteursrecht is. Het betreffende artikel grossiert overigens in niet zo relevante persoonlijke details. Paul B (overleg) 22 okt 2014 21:06 (CEST)
P.S. Ik heb in het bovenstaande aangenomen dat het Belgische recht hier op enige wijze relevant is. Ook dat kan ik natuurlijk niet hardmaken. Paul B (overleg) 22 okt 2014 21:09 (CEST)
Hoi MatthijsWiki, totdat dit is besproken, in ieder geval niet terugplaatsen. Mvg, Taketa (overleg) 22 okt 2014 21:23 (CEST)
Ik was ook niet van plan om de foto weer terug te zetten. Ik hoop dat iemand die hier meer verstand van heeft naar wil kijken. MatthijsWiki (overleg) 23 okt 2014 07:36 (CEST)
Wat op Commons staat mag hier gebruikt worden. Als de afbeelding hier niet gebruikt mag worden is zij kennelijk niet voldoende vrij en dient dan dus van Commons verwijderd te worden. — Zanaq (?) 23 okt 2014 07:46 (CEST)
Ik heb die foto gemaakt met Kerstmis, Marc schrok zich een bult toen hij die zag op wikipedia, dus heb ik die verwijderd, zo erg lijkt me dat niet. Waterloo1974 (overleg) 23 okt 2014 07:59 (CEST)
Wat we vanuit OTRS nog wel eens doen, wanneer mensen niet tevreden zijn met een foto (dat kan immers gebeuren, de mens is soms een beetje ijdel, en niet al onze foto's zijn van professioneel perfectionisme doordrenkt), is het volgende. We meldden dat we het betreuren dat deze foto die bij het artikel is geplaatst niet geschikt wordt bevonden, en bieden aan de foto graag te vervangen (bijv. via www.wikiportret.nl) door een exemplaar dat de afgebeelde persoon wel voldoende acht. Uiteraard wijzen we dan op alle overige voorwaarden, zoals de licentie, die daarbij meespelen. Dit geeft de persoon het gevoel enige controle over het proces te hebben, en levert ons nog een foto op. De oude foto blijft dan gewoon op Commons staan, en de nieuwe foto zetten we op het artikel. ed0verleg 23 okt 2014 09:45 (CEST)
Dat klinkt allemaal erg mooi, maar is eigenlijk bijzonder onfatsoenlijk en met zo'n aanbod hoeft de rechtzoekende geen genoegen te nemen. Het komt er in wezen op neer dat u zegt: u heeft pech gehad, die foto blijft staan, maar nu we toch contact met u hebben zouden we het leuk vinden als u nóg een foto wilt uploaden. U geeft immers zelf al aan dat van daadwerkelijke vervanging, in de zin van verwijdering van de ene foto en uploaden van de andere, geen sprake is. Nee, in het geval dat een geportretteerde een verzoek richt aan OTRS om een foto met zijn beeltenis te verwijderen, en niet blijkt dat reeds op zekere en ondubbelzinnige wijze toestemming voor publicatie is gegeven (d.i. door de geportretteerde naast de reeds gegeven toestemming door de auteursrechthebbende) of dat van een uitzondering sprake is (van beide is in casu niet gebleken), dient aan dat verzoek onvoorwaardelijk gehoor te worden gegeven. Dit volgt, zoals Paul B hierboven al op juiste wijze heeft uiteengezet, uit het recht op afbeelding (vgl. L. Dierickx, Het recht op afbeelding, Antwerpen: Intersentia 2005, p. 83 e.v.). Ik zou dan ook aan de heer Wagemakers willen adviseren om vanaf een herkenbaar e-mailadres een verzoek tot verwijdering van de afbeelding te richten aan OTRS (permissions-nl-at-wikimedia.org of info-nl-at-wikimedia.org). Woodcutterty|(?) 23 okt 2014 16:02 (CEST)
(Pardon for English and interrupting) I think Woodcutterty has the proper idea. Remove the content and then work with the subject to find a suitable replacement if possible. I don't think leaving an image up just because you can is necessarily the right thing to do when the personality in the image has a problem with it. When we show respect towards the requests of living people regarding inaccuracies and inappropriate content about them, they tend to have respect back towards Wikipedia and are much more inclined to help out. Keegan (overleg) 23 okt 2014 17:33 (CEST)
@Keegan, Ik ben het helemaal met je eens dat een vriendelijke benadering vaak meer kans biedt op een voor beide partijen wenselijke oplossing. De klager wil niet dat deze foto blijft staan, en wij willen graag onze lezers een goede foto tonen.
@Woodcutterty, De nog niet beantwoorde vraag, die overigens wel door Paul B gesteld is, is of het Belgische recht hier zonder meer van toepassing is. Het betreft een Belgische onderdaan, maar voor zover mij bekend worden de Wikipedia-sites niet in België gehost. Geldt het Belgisch recht, dan zie ik een publiek persoon (voormalig voetballer), een informatief doel (encyclopedie) en niet echt een aantasting van het recht op eerbiediging van het privéleven (weliswaar is de foto genomen in een thuissituatie, maar er worden geen verdere details prijsgegeven over de persoon, of over andere personen in zijn omgeving).
Dat de foto (vooralsnog) op Common blijft staan, lijkt mij niet vreemd. Er is vooralsnog geen duidelijk bewijs dat degene die in eerste instantie de foto van de Nederlandstalige wiki gehaald heeft, daadwerkelijk de geportretteerde betreft. Overigens wordt de foto vanuit Common ook op de (de) -, (fr) - en (tr) wiki gebruikt.
Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 23 okt 2014 17:59 (CEST)
Als ik dit helemaal goed zou willen uitleggen heb ik een paar A4'tjes nodig, maar ik zal het kort toelichten. Voor het gemak (maar qua uitkomst maakt het niet uit) kunnen we voor de vraag welk recht van toepassing is twee situaties onderscheiden. De eerste is die waarin de getroffene (dhr. Wagememakers, een Belgisch onderdaan) de inbreukmaker (Waterloo1974, eveneens een Belgisch onderdaan) direct aanspreekt wegens het maken van inbreuk op zijn recht op afbeelding. Dit levert een onrechtmatige daad op, waarvoor geldt dat het recht van toepassing is van de staat waar de schade zich voordoet (lex loci damni). Dat is in ieder geval (ook) België, maar in wezen doet het antwoord op die vraag er niet toe omdat sprake is van een zuiver nationale situatie (twee Belgische partijen). Dat Waterloo1974 gebruik maakt van Wikipedia/Wikimedia als hulpmiddel om zijn inbreuk te plegen is in zoverre niet relevant. De tweede situatie is die waarin de getroffene (dhr. Wagememakers, een Belgisch onderdaan) de Wikimedia Foundation (indien die zou weigeren mee te werken aan verwijdering van de afbeelding te kwalificeren als (indirect) inbreukmaker, een stichting met zetel in de deelstaat Californië) aanspreekt als die weigert de foto te verwijderen. Dit levert eveneens een onrechtmatige daad op, waarvoor de lex loci damni geldt. De Belgische rechter (die bevoegd is omdat de schade zich (ook) in België verwezenlijkt) zal ook dan Belgisch recht toepassen. Dit alles geldt eveneens indien het inbreuk maken op het recht op afbeelding niet als zuivere onrechtmatige daad maar specifiek als inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt beschouwd (hierover kan men van mening verschillen). In dat geval geldt als toepasselijk recht het recht van de staat waarvoor de bescherming wordt ingeroepen (lex loci protectionis), d.i. België.
Wat in ieder geval niet relevant is, maar wat helaas steeds weer een hardnekkig misverstand blijkt te zijn, is de locatie van de servers. De reden dat servers in een bepaalde staat worden geplaatst is niet zodat daarop een ander rechtsstelsel van toepassing wordt, maar heeft alles te maken met handhaving. Als bijvoorbeeld The Pirate Bay haar servers weer eens verplaatst is dat niet omdat zij daardoor worden onderworpen aan ander recht, maar dat doen zijn in de verwachting dat de lokale autoriteiten bij geconstateerde inbreuk niet tot handhaving zullen overgaan. Het gaat dan zowel om strafrechtelijke handhaving als de executie van rechterlijke uitspraken.
Zoals ik het begrijp, en ik beroep me daarop op het hierboven aangehaalde boek van Dierickx, bestaat voor fotomodellen, bekende artiesten en atleten, tot welke laatste categorie we Wagemakers veronderstellenderwijs kunnen rekenen, een apart regime met betrekking tot het recht op afbeelding, in die zin dat toestemming impliciet kan worden aangenomen. Dat kan echter alleen indien de foto wordt genomen in het kader van de professionele activiteit. Ik denk in dit geval dan aan een foto van Wagemakers terwijl hij aan het voetballen is. Daarvan is hier echter geen sprake. Volgens Dierickx vallen foto's die het privéleven weergeven niet in deze categorie, en dient dus gewoon ondubbelzinnige toestemming te worden gegeven. Ik zou dit niet te restrictief willen interpreteren en daaronder die foto's willen scharen die in de privésfeer zijn gemaakt. Ik zou daaraan nog willen toevoegen dat, mocht men toch tot de conclusie komen dat impliciete toestemming in dit geval kan worden aangenomen, het recht op privéleven naar mijn mening zwaarder weegt dan het met het tonen van deze foto gemoeid zijnde encyclopedische belang. Daarbij neem ik in aanmerking dat de afgebeelde persoon geen voetballer meer is en niet een dusdanig publiek figuur is dat zijn recht op privéleven hiervoor moet wijken. Vanzelfsprekend zal de bewuste anonieme gebruiker eerst moeten aantonen dat hij de geportretteerde is, alvorens tot verwijdering wordt overgegaan. Vandaar mijn advies om vanaf een herkenbaar e-mailadres een verzoek aan OTRS te richten. Woodcutterty|(?) 23 okt 2014 19:40 (CEST)
Bedankt voor je uitgebreide uitleg. Zou je willen overwegen om dit of een deel ervan onder recht van afbeelding op te nemen? Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 okt 2014 10:39 (CEST)
Nee, ik draag niet meer inhoudelijk bij aan deze encyclopedie. Woodcutterty|(?) 24 okt 2014 19:33 (CEST)
Als Woodcutterty gelijk heeft, zouden we alle afbeeldingen van personen van Wikimedia moeten verwijderen, want er is niet één afbeelding bij waarvan wij bewezen toestemming van de geportretteerde hebben, en voor zover ik weet is dat ook niet nodig. Het portretrecht, zoals dat wel eens wordt genoemd in zulke gevallen, houdt enkel in dat geportretteerde bezwaar kan maken in geval van een belachelijke foto, of als de geportretteerde geld zou mislopen door gebruik van de foto. Die gevallen hebben wij op Commons eigenlijk nooit. "Foto weg, want ik heb geen toestemming gegeven" is eigenlijk analoog aan "artikel weg, want ik wil helemaal niet op Wikipedia". Zo'n geval komt regelmatig langs, maar volgens de wet hoeven we daar helemaal geen rekening mee te houden. Dat mag je onbehoorlijk vinden, maar met ieders mening rekening houdend krijg je een bar lege encyclopedie, er is over elk artikel wel iemand die iets bezwaarlijk vind. ed0verleg 23 okt 2014 18:26 (CEST)
Zie ook wikipedia: Portretrecht. Vr groet Saschaporsche (overleg) 23 okt 2014 18:31 (CEST)
@Edo: nee, zo simpel ligt het gelukkig ook niet. Maar er is in ieder geval in België wel onderscheid (zoals boven ook al aangegeven) tussen foto's van publieke optredens (in veel gevallen zul je je dat als publieke figuur toch echt moeten laten welgevallen) en foto's die gemaakt zijn in de privésfeer (ongeacht of ze 'belachelijk' zijn en of er inkomsten mee worden misgelopen). Paul B (overleg) 23 okt 2014 19:54 (CEST)
Ik heb de indruk dat Waterloo1974 (maker en uploader) de foto heeft verwijderd uit het artikel terwijl hij niet ingelogd was. Klopt dat? Marco Roepers (overleg) 23 okt 2014 18:41 (CEST)
Ik heb de foto gister niet verwijderd, aangezien er ik staat ga ik ervan uit dat het Marc zelf is geweest die de foto verwijderd heeft. Ik zie niet in waarom ik anoniem die ga verwijderen, alsof het dan niet ongedaan gemaakt kan worden Waterloo1974 (overleg) 23 okt 2014 19:34 (CEST)
Hierboven zeg je dat je die foto hebt verwijderd nadat je broer zich een bult geschrokken is. Ik trok daarop de conclusie dat je het blijkbaar zelf gedaan had en oningelogd. Dat kan gebeuren immers. Nu was het dus wel je broer, maar dan snap ik de opmerking van je boven niet meer. --Marco Roepers (overleg) 23 okt 2014 19:42 (CEST)
Het is mijn schoonbroer, hij verschrok zich een bult zes jaar geleden of zo toen de foto er het eerst op stond, ik heb die intussen tijd wel een keer of twee drie weggehaald, maar ben ook niet elke week gaan controleren of iemand ze er niet terug op zette, recent heb ik die niet meer verwijderd Waterloo1974 (overleg) 23 okt 2014 19:45 (CEST)
De beste remedie is om die foto ook op commons voor te dragen voor verwijdering. Dan blijft hij weg. Marco Roepers (overleg) 23 okt 2014 19:52 (CEST)

The Dutch Wave[bewerken]

LS Ik ben bezig in mijn kladblok een pagina te maken over the dutch wave (over een viertal vernieuwende tuiniers, ontwerpers onder wie Piet Oudolf. Nu zit ik denken wat de titel van het lemma moet worden.

  • The Dutch Wave, zoals de beweging internationaal bekend is geworden en zoals er op diverse plaatsen in de wiki al naar wordt verwezen;
  • De Hollandse Vasteplantengolf. Wat in NL-wikipedia beter past, maar het is een term die niet echt gebruikt wordt.

Kan iemand een wijs advies geven? Dank. Philip Habing (overleg) 23 okt 2014 17:37 (CEST)

Ik zou in dat geval The Dutch Wave gebruiken. Marco Roepers (overleg) 23 okt 2014 17:43 (CEST)

The Dutch Wave is het geworden. Philip Habing (overleg) 24 okt 2014 16:59 (CEST)

Nog een vraag over referenties. In 2011 is er een tentoonstellling geweest over the dutch wave (eerst in London, daarna in Warfum gr.). De tentoonstelling is niet georganiseerd door the dutch-wavers, maar oa door een historicus. Van zijn hand is een persbericht verschenen met veel inhoudelijke informatie over the wave. Ik gebruik dat persbericht als bron/referentie. Hoewel het zeer feitelijk is, twijfel ik of het voldoet aan het criterium van bron. Bijv: het is weliswaar online te vinden, maar het is geen officiele uitgave. Advies?Philip Habing (overleg) 29 okt 2014 06:48 (CET)

Mijn visie is dat Wikipedia geen wetenschappelijk project, maar een educatief project is. Dat betekent dat er wat mij betreft geen formele criteria zijn waaraan een bron moet voldoen, alleen inhoudelijke. De informatie moet deugdelijk zijn en dat kan alleen maar blijken als de informatie overeenkomt met wat andere bronnen vermelden, de informatie zelf ook consistent is, feitelijk is gericht enz.. Zouden we strenge formele criteria aan gaan leggen, dan kunnen we ons credo "De vrije encyclopedie" wel helemaal op onze buik schrijven. Dus uw bron lijkt mij bruikbaar. Marco Roepers (overleg) 29 okt 2014 07:39 (CET)

niet werkende link naar wikimedia conferentie 1 november[bewerken]

Beste mensen,

in de wikipedia nl werkt de link naar de wikimedia conferentie op 1 november niet. vriendelijke groet, Andrea van Boven

Bedankt voor de melding, de website lijkt eruit te liggen. We gaan er wat aan doen! Ciell 24 okt 2014 15:39 (CEST)

bijdrage schrijven[bewerken]

Ik wil een bijdrafe schrijven,hoe doe ik dat? – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Veranderaar10 (overleg · bijdragen)

Allereerst welkom! Op je overlegpagina heb je al een welkomstbericht gekregen, daarin staan al een aantal "hulpmiddelen" genoemd. Om te leren bewerken zou ik allereerst de Wikipedia:Snelcursus volgen en daarna kun je volop oefenen op je eigen kladblok die je hier kunt vinden: Gebruiker:Veranderaar10/Kladblok. Heb je daarna nog vragen, kom dan gerust terug hier op deze helppagina of ga naar Wikipedia:Coachingsprogramma om een verzoek te doen voor een persoonlijke coach. Succes! Vr groet Saschaporsche (overleg) 24 okt 2014 19:58 (CEST)

Programmeer pagina[bewerken]

Hoi! Ik zocht zojuist op de pagina programmeren, en eigenlijk wil ik daar vermelden welke programmeer talen er allemaal zijn. Ik vraag hier of ik dat zomaar zou mogen doen want ik wil niet nog een waarschuwing krijgen en dat mijn IP misschien wel geblocked kan worden. Link programmeer pagina:Klik hier.– De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 77.168.6.243 (overleg · bijdragen) 25 okt 2014 18:14‎

Er is al een lijst van programmeertalen. Sjoerd de Bruin (overleg) 25 okt 2014 18:16 (CEST)
Het uitgangspunt van Wikipedia is Voel je vrij en ga je gang. Een serieuze bijdrage zal niet gauw reden zijn voor een waarschuwing of een blok. Ik neem aan dat je zelf ook begrijp dat de twee jaar oude bijdragen die vanaf het nu door jou gebruikte IP gedaan zijn, niet als serieus beschouwd kunnen worden. De door Sjoerddebruin aangegeven lijst is wel gelinkt aan het artikel Programmeertaal. Overigens staan er nog meer in en de subcategorieën daarvan. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 29 okt 2014 14:16 (CET)

van rapportagesysteem tot marktaandeel[bewerken]

Voor mijn afstudeeropdracht ben ik op zoek naar extra invalshoeken, methoden en theorie... heeft iemand suggesties?

hieronder vinden jullie de doelstelling en centrale vraag: Doelstelling: Ontwikkel een rapportagesysteem, met een minimale betrouwbaarheid van 90%, dat het marktaandeel meetbaar maakt voor 1 mei 2015.

Centrale vraag: Hoe kan werkgever de komende vijf jaar de gewenste omzetgroei realiseren door een betere grip op de ontwikkeling van het marktaandeel?


bedankt voor het meedenken!

Groet, Martijn – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Martijnjordans (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

Idee.... Doe je huiswerk zelf. Het idee dat iemand "grip op de ontwikkeling van het marktaandeel" heeft is illusior. Kleuske (overleg) 26 okt 2014 13:19 (CET)

Verschil in opmaak tussen overlegpagina's enerzijds en projektpagina's en artikelen anderzijds.[bewerken]

Sinds enkele dagen heb ik op overlegpagina's van personen en ook van artikelen een andere opmaak dan op projectpagina's en artikelen. Bij de laatste twee heb ik de normale opmaak, met bovenaan de tabbladen: projectpagina/artikel, overleg, lezen, bewerken, geschiedenis. Bij de overlegpagina's staan er geen tabbladen bovenaan. Ik kan er alleen iets in doen via de knop bewerken die bij een bepaald onderdeel staat. Het verschil in opmaak en lettertype is ook heel storend. Ik heb computer al aan en uit gehad en ook heb ook uitgelogd en weer ingelogd.

Op Spaanse en Engels WP, waar ik ook wel eens wat doe is, ziet alles er nog steeds gewoon uit. Alle pagina's in dezelfde opmaak, met tabbladen erboven.

Iemand een idee hoe dat weer naar de normale situatie is terug te brengen. Salix2 (overleg) 26 okt 2014 17:35 (CET)

Bij dit soort problemen is het handig om te vermelden welk besturingssysteem en browser je gebruikt. Sjoerd de Bruin (overleg) 26 okt 2014 17:37 (CET)
Ik gebruik Windows 7 en Google Chrome. Salix2 (overleg) 26 okt 2014 17:44 (CET)
Zonder iets te hebben gedaan blijkt het probleem bij eerste gebruik zojuist verdwenen. Salix2 (overleg) 27 okt 2014 09:39 (CET)
Ik had dit weekend ook tijdelijk problemen met de layout (andere problemen dan Salix2 beschrijft; ik merkte het vooral aan de geringe lengte van het tekstvak voor de bewerkingssamenvatting). Op een of andere manier bleek een deel van de stylesheet weggevallen te zijn. Een harde refresh bleek te helpen. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 27 okt 2014 11:46 (CET)

électriciteit besparen...[bewerken]

Geachte.... En maar zeveren om zuiniger om te springen met electriciteit verbruik. Wat is het ontzettend meer verbruik van de omschakeling naar "winter periode" BESPAREN NOEMT MEN DAT!!!!!!! Hoeveel electriciteit word er nutteloos meer verbruikt? Zowel privaat als openbaar verbruik, wegenverlichting,enz Nu is het om 6 uur donker, dus verlichting nodig. Zomerperiode is dit één uur later, pas om 7 uur. NUCHTER DENKEN IS MISSCHIEN EEN GOEDE OPLOSSING 82.155.135.126 26 okt 2014 22:22 (CET) Woefi

Beste Woefi, je hebt helemaal gelijk, we doen het allemaal verkeerd hier in ons platte landje aan de zee. Ik raad je aan je klacht bij onze Koning der Nederlanden neer te leggen. Hier kun je vinden hoe je hem een brief kunt sturen. Laat je ons even weten wat zijn reactie was? Vr groet Saschaporsche (overleg) 26 okt 2014 22:32 (CET)
Nu is wintertijd de echte tijd, en is zomertijd de aangepaste tijd. Om elektriciteit te besparen zouden we mogelijk de zomertijd 2 of 3 weken achterheen moeten invoeren, en daarna nooit meer terugdraaien. Maar ik ben er nog niet uit of dat maatschappelijk wel zo handig is, want we komen daarmee in de zelfde tijdzone als Moskou terecht. ed0verleg 26 okt 2014 22:46 (CET)
Dat heeft Poetin al geprobeerd en het was geen succes. Je morrelt niet ongestraft aan de biologische klok. Kleuske (overleg) 27 okt 2014 11:51 (CET)
Formeel was het Medvedev die dat probeerde ;)
Het voordeel is wel dat, nu het 's avonds weer vroeger donker is, het 's ochtends ook weer iets vroeger licht is (voor zolang dat duurt met de winter in aantocht). Je kunt dus 's ochtends het licht iets vroeger uitdoen. Richard 27 okt 2014 15:30 (CET)
Daar zit (denk ik) ook het voordeel van "terug" gaan naar de wintertijd (voor veel mensen voelt het immers zo, teruggaan). Als we bij zomertijd zouden blijven, is het met kerst weliswaar pas om 18:00 donker, maar in de ochtend ook pas om 9:00 licht en gaan veel kinderen dus in het donker naar school, en veel volwassenen in het donker naar kantoor. ed0verleg 27 okt 2014 15:36 (CET)
De meeste kinderen gaan met kerst niet naar school ;) maar je bedoeling is duidelijk (en correct). Richard 27 okt 2014 15:48 (CET)
Misschien zit daar wel de oplossing! Die kinderen vaker (en dus ook met kerst) naar school sturen, immers als ze thuis zijn zitten ze alleen maar te gamen op hun PC of tv te kijken. Dat kost allemaal weer extra stroom. Misschien dan maar verplicht "mens erger je niet spelen" dat spaar je weer stroom 😋. Maar we dwalen wat af, was er al antwoord gekomen van het koninklijk huis? Vr groet Saschaporsche (overleg) 27 okt 2014 17:54 (CET)
Al wijst zijn IP-adres richting Portugal, Woefi's taalgebruik doet mij aan een Vlaming denken. Dat kan helemaal onjuist zijn, maar als het wel klopt, is de door jou gegeven link mogelijk niet 100%... Richard 27 okt 2014 20:31 (CET)
Richard, in dat geval kan hij zich volgens deze bron beter - per brief - richten tot Zijne Majesteit de Koning - Koninklijk Paleis - Brederodestraat 16 - 1000 Brussel. Vidjgz (overleg) 28 okt 2014 09:39 (CET)

Kees Wander(s?)[bewerken]

ik wil wat informatie hebben over kees wander betreft toen hij klein was was hij met zijn ouders in suriname zijn vader was docent op het natin in de jaren 1980 – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door 186.179.176.40 (overleg · bijdragen) 27 okt 2014 02:12‎ (CET)

De linkedin-link lijkt mij het meest kansrijk gezien de leeftijd van zijn vader (hoe ruim die ook is). Via die weg kunt u mogelijk de gezochte Kees zelf bereiken en hem (van) alles vragen.
Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 okt 2014 10:43 (CET)

Opmaak 'Zie ook' kopje in Upsilon Andromedae[bewerken]

Op mijn scherm komen de opsommingstekens die gebruikt worden in het kopje 'Zie ook' op Upsilon Andromedae terecht in de tekst van de afbeelding die toegevoegd werd in het kopje erboven 'Planetenstelsel'. Misschien weet iemand hoe dit te repareren ? Vriendelijke groeten, -rikipedia (overleg) 28 okt 2014 10:42 (CET)

Altijd gedoe met afbeeldingen die links geplaatst worden. Ik heb het hoofdstuk afgesloten met een {{clearleft}}. Richard 28 okt 2014 10:57 (CET)

Navigatie aanpassen[bewerken]

Beste mensen, ik heb een artikel gemaakt waaronder ik Navigatie redekundige ontleding (tussen 2x 2 accolades) heb gezet (gekopieerd vanuit een ander artikel). Hoe kan ik de inhoud van de navigatie aanpassen door de titel van het artikel erin te zetten. In het navigatieschermpje onderin staat mijn artikel niet. Hoe pas ik het aan? Bedankt alvast, Romanist (overleg) 29 okt 2014 18:42 (CET)

'Navigatie redekundige ontleding' is een zogeheten sjabloon, als je daar Sjabloon: voor zet krijg je de sjabloonpagina, dat word dus Sjabloon:Navigatie redekundige ontleding. Dat is gewoon een aparte pagina die je kan aanpassen. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 29 okt 2014 19:18 (CET)
Let wel (extra goed) op: elke wijziging die je in een sjabloon doet, heeft gevolgen voor alle pagina's waarin die sjabloon gebruikt wordt. Richard 30 okt 2014 12:00 (CET)

Propje[bewerken]

ik weet niet of mijn schrijven van 28-10 in behandeling genomen is maar dat ging over het insect"isophya kraussii" het duitse propje, het zou volgens de berichtgeving die ik tot nu toe kan vinden niet in nederland voorkomen maar ik heb hem deze zomer al gezien in mijn tuin en vorige week weer, ik heb er foto,s van gemaakt en het is echt het duits propje. ik hoop hier respons op te krijgen. nog een vraag; waar kan ik mijn antwoorden op terugvinden die ik krijg?PVMAURIK (overleg) 30 okt 2014 10:42 (CET)

Net als (vrijwel) alle andere pagina's op Wikipedia, is ook de pagina Duits propje door iedereen (dus ook door u / jou) aan te passen. Echter: ik heb hem zelf gezien en er foto's van gemaakt is geen onafhankelijke, controleerbare bron. Een wijziging op die basis loopt daardoor het risico als onbetrouwbaar gezien en daarom verwijderd te worden. Richard 30 okt 2014 12:06 (CET)

Relevantie?[bewerken]

Wat maakt een boekenserie relevant genoeg om opgenomen te worden in de encyclopedie?  Gustaafff  30 okt 2014 11:08 (CET)

De regels omtrent relevantie zijn in mijn ogen onduidelijk, maar hier wordt een leuke voorzet gegeven: [[3]]. Voor mij zou gelden: officieel uitgegeven of in eigen beheer maar met grote bekendheid in de samenleving. Als je trouwens een boekenserie voor ogen hebt, helpt het wel om die gewoon met naam te noemen in plaats van om algemeenheden te vragen. Nietanoniem (overleg) 30 okt 2014 11:15 (CET)
De relevantie moet ook uit het artikel blijken. Je kunt iets heel relevants ook a-relevant beschrijven, en dan wordt het toch verwijderd. Ik denk persoonlijk dat een echte serie boeken snel relevant zal kunnen zijn. ed0verleg 30 okt 2014 11:55 (CET)