Boreaal (politieke term)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De term boreaal Europa wordt in de politiek gebruikt als eufemisme voor de overtuiging dat Europa van oorsprong enkel door blanken bevolkt was en de wens om dit te herstellen en te behouden.[1]

Hondenfluitje

In een artikel van De Correspondent wordt beargumenteerd dat de term door extreemrechtse politici als Jean-Marie Le Pen bij wijze van dog whistle gebruikt wordt om de stichtingsmythe van het Arisch ras te duiden.[1][2] Le Pens uitspraken over een 'boreaal Europa' en 'blanke wereld' droegen eraan bij dat hij in 2015 geroyeerd werd door Marine Le Pen als lid van het Front National.[3]

Gebruik door Julius Evola

Hoewel het begrip “hyperboreaal” in betrekking tot de oorsprong van de Europeaanse beschaving al gebruikt werd door esoterische en metafysische schrijvers zoals H. P. Blavatsky en René Guénon, werd “boreaal” kennelijk voor het eerst gebruikt door de Italiaanse reactionair en traditionalist Julius Evola, die invloedrijk is in extreem-rechtse kringen.[4]

In zijn boek Il mistero del Graal (Het raadsel van de graal, 1937) schrijft Evola het volgende: "De plaatsing van het centrum of de oorspronkelijke zetel van de Olympische beschaving uit de Gouden Tijdperk in een boreaal of nordisch-boreaal gebied is nog een fundamenteel overgeleverd leerstuk. De traditie van een hyperboreïsche oorsprong in zijn oorspronkelijke Olympische vorm of in zijn uitingen van heroïsche aard, vormt de grondslag van het beschavende werk van rassen die zich verspreidden over het Euraziatische continent tijdens de periode van het einde van de IJstijd tot het Neolithicum." [5][6][7]

Gerelateerd begrip

Het gerelateerde begrip 'Hyperborea' was in de Griekse oudheid een gebied 'voorbij de noordenwind', waarbij de Grieken aan de god van de noordenwind Boreas dachten, die in Thracië (Noord-Griekenland) zou wonen. Daarom wordt 'Hyperborea' gebruikt om een ongedefinieerde natie in de noordelijke gebieden van Europa en Azië aan te duiden. De term wordt ook gebruikt door Russisch-nationalistische bewegingen sinds de jaren 1990 na de val van de Berlijnse muur als aanduiding voor etnische Russen.[8]

Nederland

In Nederland heeft Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet het woord twee keer in een politieke context gebruikt. De eerste keer, op het eerste partijcongres van FvD in 2017, had hij het over "ons boreaal Europa"; de tweede keer, in de overwinningstoespraak die hij voor zijn achterban hield na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019, over "onze boreale wereld".[9][10] Naar aanleiding van ontstane kritiek op zijn toespraak stelde hij in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij doelde op "een mooie, poëtische aanduiding" van Europa, de westerse wereld of de westerse beschaving. Boreaal staat volgens Baudet hierin ook voor het gedeelte van de wereld dat wordt beschenen door de aurora borealis, beter bekend als het noorderlicht. Dit zijn vooral westerse landen in Europa en Noord-Amerika.[10]

Het woord boreaal was in Nederland onbekend als politieke term totdat critici van Thierry Baudet na zijn uitingen het gebruik van de term aan extreem-rechts gedachtegoed lieerden. De Dikke Van Dale geeft anno 2019 als eerste betekenis 'noordelijk' ('ge­le­gen in, be­ho­rend tot het noor­den') en als tweede, niet-algemene betekenis 'noords' ('tot het noor­den, m.n. van Eu­ro­pa, be­ho­rend, al­daar voor­ko­mend').[11] In sommige gevallen werd het woord ook als verwijzing naar een noordse cultuur gebruikt, maar in het Nederlands komt de associatie met het extreemrechtse gedachtegoed in de periode tot 2010 zelden voor.[12]

Zie ook

  • Boreaal (doorverwijspagina), voor andere betekenissen van het woord