Thierry Baudet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Thierry Baudet
Thierry Baudet (2).JPG
Algemene informatie
Volledige naam Thierry Henri Philippe Baudet
Geboren 28 januari 1983
Geboorteplaats Heemstede
Partij Forum voor Democratie
Titulatuur dr.
Politieke functies
2016–2017 Partijvoorzitter
2016–heden Politiek leider
2017–heden Lid Tweede Kamer
2017–heden Fractievoorzitter Tweede Kamer
Parlement & Politiek - biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Thierry Henri Philippe Baudet (Heemstede, 28 januari 1983) is een Nederlands politicus, historicus, auteur en jurist.[1] In 2015 richtte Baudet Forum voor Democratie (FVD) op als denktank; in 2016 werd FVD omgevormd tot politieke partij met Baudet als politiek leider. Na de Tweede Kamerverkiezingen 2017 van 15 maart nam Baudet als fractievoorzitter voor FVD zitting in de Kamer. Hij werd beëdigd als parlementslid op 23 maart 2017 in de Tweede Kamer.

Levensloop[bewerken]

Jeugd[bewerken]

Van 1988 tot 1994 zat Baudet op een Haarlemse basisschool. De ouders van Baudet zijn gescheiden toen hij nog vrij jong was en Baudet woonde zowel bij zijn vader als bij zijn moeder. In 1994 ging Baudet naar het gymnasium in Haarlem.

Studie en onderzoek[bewerken]

Na het behalen van zijn gymnasiumdiploma in Haarlem, ging hij in 2001 geschiedenis studeren aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 koos Baudet voor een tweede studie (rechten) naast zijn studie geschiedenis. In 2006 behaalde hij zijn doctoraalexamen voor zijn studie rechten en een academische bachelor voor zijn studie geschiedenis. In 2007 trad Baudet in dienst van de Universiteit Leiden, als docent en promovendus was hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Aanval op de Natiestaat, het proefschrift dat Baudet schreef onder leiding van Paul Cliteur en Roger Scruton, gaat over nationale identiteit, Europese eenwording, en multiculturalisme. In 2017 verscheen de elfde druk; opmerkelijk voor een proefschrift.[2] Baudet betoogt in zijn onderzoek dat de democratische rechtsstaat alleen kan functioneren binnen de context van de natiestaat. Supranationalisme, zoals dat onder meer in de Europese Unie, de Wereldhandelsorganisatie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Strafhof tot uitdrukking komt, is volgens hem fundamenteel onverenigbaar met de democratische rechtsstaat. Dit zou het geval zijn omdat de democratische rechtsstaat grenzen nodig heeft, een zekere sociale cohesie onder de bevolking en soevereiniteit in de vorm van een parlement dat verantwoording verschuldigd is aan de bevolking. Op 21 juni 2012 behaalde Baudet zijn doctoraat in de rechten. In de tijd dat hij werkzaam was in Leiden schreef Baudet voor het universiteitsblad Mare. Ook had hij in 2011 en 2012 een tweewekelijkse column in het NRC Handelsblad. Vanaf januari 2013 tot december 2013 is Baudet als postdoc verbonden geweest aan de Universiteit van Tilburg.

Euroscepticus[bewerken]

Baudet laat zich specifiek uit over de Europese Unie en de euro. In de media betoogde hij dat beide op de langere termijn niet houdbaar zullen blijken te zijn. Dit zou samenhangen met het feit dat "onze democratische grondrechten het product van eeuwen van contestatie en mobilisatie" zouden zijn,[3] welke legitimiteit ontbreken zou op Europees niveau. Baudet zag dit als "onoverbrugbaar", wegens de verschillen "in taal, geschiedenis en cultuur". Europese integratie zou volgens Baudet altijd "een elitair, technocratisch project" zijn, "dat op weinig enthousiasme onder de bevolking kan rekenen." In september 2012 hield hij hierover zijn HJ Schoo-lezing, getiteld Pro Europa dus tegen de EU.

Begin 2013 riep Baudet daarom, samen met Victor Broers en Arno Wellens en gesteund door onder anderen Paul Cliteur, Ewald Engelen, René Cuperus en Ad Verbrugge, op tot een referendum "over de toekomst van Nederland binnen de Europese Unie".[3] Op 26 maart 2013 boden de initiatiefnemers de Tweede Kamer ruim zesenvijftigduizend handtekeningen aan.[4][5] Het burgerinitiatief behaalde daarmee de ondergrens van veertigduizend ondertekenaars, waarmee het een agendapunt in de Tweede Kamer werd. Op 21 januari 2014 werd het ingediende burgerinitiatief besproken in de Tweede Kamer.[6] Voorafgaand aan het debat lichtte Baudet het burgerinitiatief toe: de Tweede Kamer mag geen soevereiniteit overdragen aan Europa zonder dat het Nederlandse volk daarmee via een volksraadpleging heeft ingestemd.[7] Er was in de Tweede Kamer geen meerderheid voor een referendum over dit onderwerp.[8] Om zijn eurokritische gedachtegoed wetenschappelijk verder te verspreiden richtte hij in 2015 de onafhankelijke denktank Forum voor Democratie op. In het Comité van Aanbeveling van dit Forum zetelen onder anderen Roger Scruton en Theodore Dalrymple. Op 25 september 2016 kondigde hij bij het EO-radioprogramma Dit is de Dag aan met deze denktank de politiek in te willen om meer directe democratie te bewerkstelligen. Het Forum nam op 15 maart 2017 als partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen en behaalde daarbij 2 zetels.

In een interview met HP/De Tijd in februari 2013 karakteriseerde Baudet de PVV als "een avant-gardepartij", en sprak de verwachting uit dat het gedachtegoed van Geert Wilders binnen afzienbare tijd gemeengoed zou worden, "zoals ook de ideeën van Pim Fortuyn tien jaar geleden schandelijk waren, maar nu volkomen bon ton."[9] In augustus 2014 trad hij als gastspreker op bij de jaarlijkse IJzerwake, waar hij betoogde dat het idee, dat nationalisme tot oorlog zou leiden en Europese eenwording tot vrede, niet zou kloppen. "Verre van een bron van oorlog" zou nationalisme volgens hem "de kracht [zijn] die de democratische rechtstaat mogelijk maakt." In het verlengde daarvan pleitte hij voor een ontbinding van België en voor een onafhankelijke Vlaamse staat.[10] Baudet erkent dat nationalisme en patriottisme kunnen omslaan in imperialisme, maar volgens hem zijn het heel verschillende fenomenen: "De EU vertrok inderdaad vanuit het principe 'nooit meer oorlog', maar haar analyse dat de natiestaten moesten worden opgeheven om dat te bereiken, was totaal fout. Een van de redenen voor het ontstaan van het intolerante imperialistische nationalisme lag juist in de ontkenning van de nationale identiteit."[11]

In zijn boek Oikofobie, de angst voor het eigene (2013) beschrijft Baudet uitvoerig een in de westerse cultuur relatief nieuwe politiek-filosofische denkwijze, namelijk oikofobie, een verregaande vorm van cultuurrelativisme. Oikofobie, een concept ontwikkeld door Roger Scruton, is volgens Baudet een ziekelijke afkeer van het eigene, het eigen nest. Met name doelt hij op een instinctieve neiging om de eigen cultuur, de eigen gebruiken, de nationale identiteit en geschiedenis af te vallen of te ridiculiseren. De oikofobie zou zich op ten minste drie manieren manifesteren: via het multiculturalisme en het opengrenzenbeleid, via het modernisme in de kunst (waarbij niet langer het esthetische maar het conceptuele en bevreemdende het grootste belang heeft) en via de Europese integratie. Een gelijkaardig discours is terug te vinden bij onder anderen Guillaume Faye, Jean Raspail, Pascal Bruckner en Wim van Rooy.[bron?]

In 2015 was Baudet enige tijd vaste invaller bij het PowNed-radioprogramma Echte Jannen. Daarnaast trad hij regelmatig op in het PowNed-tv-programma Studio PowNed om commentaar te leveren op het nieuws van de afgelopen week, tezamen met zakenman Erik de Vlieger en PowNed-directeur Dominique Weesie.

Baudet is een van de initiatiefnemers van GeenPeil, dat een referendum over het Europese Associatieverdrag met Oekraïne teweegbracht.[12]. Zijn naam werd daarbij genoemd in verband met een nepnieuwscampagne.[13]

Politiek[bewerken]

Fractievoorzitter Tweede Kamer[bewerken]

Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017 werd Baudet als lijsttrekker van de partij Forum voor Democratie verkozen tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Behalve fractievoorzitter is Baudet onder meer woordvoerder buitenlandse zaken, Europese zaken, financiën, economische zaken, onderwijs, volksgezondheid en infrastructuur en milieu.

Kritiek op man-vrouwstandpunt[bewerken]

In 2014 mengde Baudet zich in de maatschappelijke ophef rond versiergoeroe Julien Blanc door deze te verdedigen. Hij onderschreef in een blog de stelling van Blanc dat vrouwen door hun (potentiële) seksuele partners niet met respect behandeld willen worden, maar dat mannen zich als alfaman moeten positioneren en vrouwen moeten overrompelen om hun liefde voor zich te winnen.[14] Deze opvattingen leidden tot kritiek op Baudet, die daarop wederom verklaarde achter de ideeën van Blanc te staan.[15][16] In de aanloop naar de verkiezingen en daarna gaf Baudet meerdere malen aan dat hij echter nooit had bedoeld dat iemand iets tegen iemand anders zin in mag doen.[17] In 2017 zei Baudet verder tijdens een interview met Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck dat vrouwen minder excelleren, minder ambities hebben en meer interesse hebben in "familieachtige dingen". Ook zei Baudet dat vrouwen vaak politiek-linkse standpunten aanhangen maar deze wijzigen op het moment dat ze een man ontmoeten die rechts is.[18]

Publicaties[bewerken]

Externe links[bewerken]