Derde Geneefse Conventie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Lady justice standing.png

Internationaal Recht

De Derde Geneefse Conventie was de derde van de Geneefse Conventies en dateert van 27 juli 1929. Deze derde Conventie resulteerde in het Derde Verdrag van Genève. De formele naam van het verdrag luidt in het Nederlands Verdrag tot verbetering van het lot van de gewonden en zieken in de legers te velde. Dit verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen trad in werking op 19 juni 1931.

Deze derde conventie volgde op de Eerste Geneefse Conventie van 1864 en de Tweede Geneefse Conventie van 1906. Het Verdrag werd herzien in 1949 en aangevuld met onder andere Artikel 3.

Sinds het verdrag op 27 juni 2006 door Nauru geratificeerd werd is het door alle landen van de wereld aangenomen.

Bepalingen[bewerken]

Krijgsgevangenen moeten:

 • Humaan en met eerbied behandeld worden,
 • Hun naaste verwanten en het Krijgsgevangenenagentschap van het Internationale Rode Kruis van hun gevangenschap kunnen inlichten,
 • Regelmatig met hun naaste verwanten en bijstaanders kunnen corresponderen,
 • Kleding, eetgerei en persoonlijke spullen kunnen bijhouden,
 • Afdoende gevoed en gekleed worden,
 • Gehuisvest worden op minstens gelijke voet als de vijandelijke soldaten,
 • De medische zorg krijgen die ze nodig hebben,
 • Betaald worden voor enig werk dat ze doen,
 • Gerepatrieerd worden indien ze ernstig ziek of gewond zijn, waarna ze niet terug in militaire dienst mogen keren,
 • Vrijgelaten en gerepatrieerd worden als de vijandelijkheden beëindigd zijn.

Ze mogen niet:

 • Andere informatie dan naam, leeftijd, rang en dienstnummer gevraagd worden,
 • Geld en waardevolle zaken afgenomen worden zonder registratie en latere teruggave,
 • Individuele privileges gegeven worden tenzij die verband houden met gezondheid, geslacht, leeftijd, rang of beroepskennis,
 • In kleine cellen vastgehouden worden buiten de wet om. Beperkte bewegingsvrijheid om veiligheidsredenen kan wel,
 • Gedwongen worden militair, gevaarlijk, ongezond of vernederend werk te doen.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Wikisource NL Meer bronnen die bij dit onderwerp horen, kan men vinden op de pagina Derde Geneefse Conventie op de Nederlandstalige Wikisource.
Bronnen, noten en/of referenties