Emergentie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een termietenheuvel is een klassiek voorbeeld van emergentie

Emergentie is een begrip dat met name centraal staat in de systeemtheorie en de filosofie. Het betreft de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde eigenschappen vertonen die niet zichtbaar zijn door louter een reductie van hun samenstellende delen. Door interactie ontstaan eigenschappen, patronen, regelmatigheden en/of geheel nieuwe entiteiten.

Voorbeelden[bewerken]

  • Temperatuur: De ervaring van temperatuur, warmte en koude, wordt veroorzaakt door de energie, de snelheid, van de moleculen. Bijvoorbeeld de botsende luchtmoleculen van de lucht op de huid doet de ervaring van temperatuur ontstaan, maar de moleculen zelf hebben geen temperatuur.
  • Vloeibaarheid: bijvoorbeeld van water bij kamertemperatuur, dat bestaat uit zeer vele watermoleculen die elk afzonderlijk niet vloeibaar zijn.
  • Luchtdruk : is een emergente eigenschap van een gas. De gasmoluculen kennen geen druk. De beweging van alle gasmoluculen tezamen bepalen de druk.
  • Leven in biologische zin wordt soms ook als een emergente eigenschap beschouwd. Een cel bestaat namelijk uit vele organische moleculen. De individuele organische moleculen leven niet, maar de complexe interacties tussen al die organische moleculen zorgen ervoor dat de cel zich in leven kan houden. Het geheel (leven) is dus meer dan de som der delen (organische moleculen).
  • De geest (in de wijsbegeerte) wordt soms ook een emergente eigenschap genoemd. Het idee hierachter is dat de geest voortkomt uit fysische processen, maar niet kan worden gereduceerd tot deze fysische processen. De emergente kwaliteit heeft een eigen aard, maar kan niet bestaan zonder de onderliggende materiële elementen.
  • Oppervlakte en tijd (?) [bron?] kunnen gezien worden als kwantummechanische verstrengelingsentropie en als emergente eigenschappen.[1][2]
  • Zwaartekracht is volgens Erik Verlinde een emergente eigenschap van een microscopische realiteit die samenhangt met informatieverschillen tussen massa's.
  • Mierenkolonies: aan de hand van het gedrag van één mier kan men bijvoorbeeld niet afleiden hoe een mierenkolonie als geheel georganiseerd is.
  • De cultuur met haar zeden, instituties, taal en religie komt voort uit de interacties tussen mensen.

Schakelen tussen niveaus[bewerken]

Een emergente eigenschap kan ook worden gedefinieerd als een eigenschap die optreedt of wordt waargenomen wanneer men van waarnemingsniveau verandert, bijvoorbeeld van het atomaire niveau naar het voor de mens visueel waarneembare niveau (het blote oog).

Emergentie/oorzakelijkheid[bewerken]

Het begrip emergentie onderscheidt zich van oorzakelijkheid doordat het niet specifiek van toepassing is op wetenschappelijke experimenten, waarbij meestal maar één bepaalde oorzaak-gevolgrelatie centraal staat. Bij emergentie is in feite sprake van een oneindige of in ieder geval zeer grote hoeveelheid oorzaken die allemaal samen en tegelijkertijd optreden.

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

  • De ontdekking van de aarde, Pieter Westbroek, 2012