Grote profeten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De grote profeten is een naam voor een groep profetenboeken in de Hebreeuwse Bijbel (ook wel de Tenach of het Oude Testament genoemd). In de joodse traditie zijn dit er slechts drie, namelijk Jesaja, Jeremia en Ezechiël.[1] In de katholieke en orthodoxe traditie zijn het er zes: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Klaagliederen, Daniël en Baruch. Protestanten tellen vijf grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Klaagliederen en Daniël; zij beschouwen Baruch niet als canoniek.

Profeten[bewerken | brontekst bewerken]

Jeremia, geschilderd door Rembrandt van Rijn

Er wordt in het jodendom onderscheid gemaakt tussen de vroege profeten (Jozua, Rechters, I en II Samuel, I en II Koningen) en de late profeten. In het christendom rekent men de vroege profeten tot de historische boeken. De late profeten (schrijvende profeten) bestaan uit de grote profeten en de twaalf kleine profeten.

Klaagliederen en Daniël[bewerken | brontekst bewerken]

In het Oude Testament staat het boek Klaagliederen na Jeremia vanuit de traditie dat Jeremia deze geschreven zou hebben. In de Tenach hoort Klaagliederen bij de geschriften. Ook Daniël wordt in de Joodse traditie bij de geschriften gerekend. In de christelijke traditie wordt Daniël als profeet tussen de grote en de kleine profeten geplaatst, tussen Ezechiël en Hosea.

Groot en klein[bewerken | brontekst bewerken]

De benaming groot in 'grote profeten' heeft betrekking op de inhoud van de boeken. Deze zijn een stuk groter in tegenstelling tot de inhoud van de kleine profeten. De lengte bepaalt ook de volgorde in de Tenach: De langste, Jesaja, wordt gevolgd door Jeremia en daarna door Ezechiël.

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Historische boeken:Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Poëzie en wijsheid:Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Profetenboekengrote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes