Brief van Jakobus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jakobus
Papyrus 20 bevat een 3e-eeuwse fragmentarische kopie van de Brief van Jakobus, verzen 2:26–3:9.
Auteur onzeker, traditioneel toegeschreven aan Jakobus de Mindere
Tijd tussen 50 en 125
Taal Grieks
Categorie katholieke brief
Hoofdstukken 5
Vorige boek Hebreeën
Volgende boek 1 Petrus
(bij Luther Judas)

De Brief van Jakobus (vaak kortweg Jakobus genoemd) is een van de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. De brief werd geschreven in het Koinè-Grieks.

Auteur[bewerken | brontekst bewerken]

De schrijver noemt zich "Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus". Omdat hij zich geen apostel noemt, zou het volgens de overlevering gaan om Jakobus de Mindere, een van de broers van Jezus. Het verzorgde Grieks en de inhoud van de brief kunnen erop wijzen dat het gaat om een pseudepigrafisch geschrift uit het einde van de eerste eeuw of het begin van de tweede eeuw. Daar staat tegenover dat het Hellenisme mogelijk meer invloed op de Joodse cultuur heeft gehad dan soms wordt aangenomen. Het is niet onwaarschijnlijk dat de brief door een secrataris, in opdracht van Jakobus, is opgesteld.[1] Een andere mogelijkheid is dat het gaat om een verzameling van preken en spreuken van Jakobus die door een latere redacteur op schrift gesteld zijn.

Aangezien Jakobus de gelatiniseerde vorm is van Jakov, een veel gebruikte naam in het Jodendom omdat de naam verwijst naar de aartsvader Jakob, kan de auteur ook een onbekende Jakobus zijn.

Datering[bewerken | brontekst bewerken]

Net als bij het auteurschap zijn er bij de datering van de tekst in ieder geval twee varianten. Wanneer de Jakobusbrief van de hand van Jakobus de Mindere is, moet de brief voor de door Flavius Josephus en Eusebius van Caesarea berichte dood van Jakobus de Mindere in 62 ontstaan zijn. Het zou dan een van de oudste geschriften van het Nieuwe Testament zijn. Sommigen menen dat de brief is ontstaan tijdens het zogenaamde apostelconcilie (dat in Handelingen 15 beschreven wordt), omdat in de brief de heidenen niet genoemd worden. Theologen die de Jakobusbrief als pseudepigrafisch zien, dateren de brief aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw.

Het oudste citaat uit de Jakobusbrief is van Origenes (derde eeuw). De oudste bekende handschriften van de Jakobusbrief dateren van 250 n.Chr. (Papyrus 20 en 23). In die tijd was de brief dus al wijd verspreid.

Het geschrift werd in het Westen relatief laat bekend en erkend en het ontbreekt in enkele vroege lijsten van de Bijbelse canon, waaronder die van Tertullianus en de Canon Muratori.

Geadresseerden[bewerken | brontekst bewerken]

De brief is gericht aan de "twaalf stammen in de diaspora" (1:1). Hiermee worden mogelijk specifiek de christenen van Joodse oorsprong in de diaspora bedoeld, maar gangbaarder is de uitleg waarbij dit beschouwd wordt als beeldspraak voor de christelijke gemeenschap.[2][3] Het boek bevat geen specifieke geadresseerde, geen duidelijke briefstructuur en geen formele afsluiting. Het gaat dan ook eerder om een tekst die bedoeld was voor publicatie en/of circulatie. Aangezien de brief voor het eerst wordt vermeld in een derde-eeuws geschrift uit Palestina, is het mogelijk dat de geadresseerden leefden in het grensgebied van Palestina en Syrië.[4]

Inhoud[bewerken | brontekst bewerken]

De Jakobusbrief is overwegend praktisch georiënteerd ("Geloof zonder werken is dood") en bevat een aantal sociaal-ethische voorschriften en aanwijzingen. De schrijver richt zich tot Joodse christenen die de leer wel kennen, maar hulp in het alledaagse leven nodig hebben.

Structuur[bewerken | brontekst bewerken]

 • 1:1 Groet
 • 1:2-18 Bewaring in verzoeking
 • 1:19-27 Dader van het woord, niet alleen hoorder
 • 2:1-13 De zonde van de vooringenomenheid
 • 2:14-26 Geloof en werken
 • 3:1-12 De zonden van de tong
 • 3:13-18 De wijsheid van boven en van beneden
 • 4:1-10 Vriendschap met de wereld is vijandschap met God
 • 4:11-17 Deemoed, de zonde van eigen eer
 • 5:1-6 Het gericht over de rijken
 • 5:7-11 Geduldig lijden
 • 5:12 Niet zweren
 • 5:13-18 Gebed voor zieken, macht van voorbede
 • 5:19-20 De terugkeer van de zondaar van zijn dwaalweg

Werkgerechtigheid[bewerken | brontekst bewerken]

De Jakobusbrief werd vaak bekritiseerd of verworpen vanwege de daarin voorkomende nadruk op werkheiligheid: het geloof dat men door eigen werken en verdienste gered kan worden. Zo noemde Maarten Luther de Jakobusbrief een strooien brief.

Het voorbehoud van Jakobus[bewerken | brontekst bewerken]

Men gebruikt in bevindelijke kringen soms wel de uitdrukking "onder het voorbehoud van Jakobus" (of de afkorting "s.c." of "s.c.j." naar het Latijnse: sub conditione Jacobi). Deze uitdrukking wordt gebruikt bij afspraken, om aan te geven dat men als mens de toekomst niet onder controle heeft, maar afhankelijk is van God. Deze uitdrukking verwijst naar de tekst uit Jakobus 4:13-15:

Dan iets voor u die zegt: 'Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.' U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: 'Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.'

Van gelijke strekking is de uitdrukking Deo volente.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Oude Testament (christelijke volgorde)
Thora:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Historische boeken:Jozua · Rechters · Ruth · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen · 1 en 2 Kronieken · Ezra · Nehemia · Tobit · Judit · Ester · 1 Makkabeeën · 2 Makkabeeën
Poëzie en wijsheid:Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Wijsheid (van Salomo) · (Wijsheid van Jezus) Sirach
Profetenboekengrote profeten:Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Baruch · Ezechiël · Daniël
kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
De deuterocanonieke boeken zijn cursief weergegeven. In moderne uitgaven worden ze vaak na Maleachi geplaatst.


Oude Testament (joodse volgorde)
Torah:Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium
Vroege profeten:Jozua · Rechters · 1 en 2 Samuel · 1 en 2 Koningen
Late profeten:Jesaja · Jeremia · Ezechiël
Kleine profeten:Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi
Poëzie:Psalmen · Job · Spreuken
Feestrollen:Ruth · Hooglied · Prediker · Klaagliederen · Ester
Historie:Daniël · Ezra · Nehemia · 1 en 2 Kronieken


Nieuwe Testament
Evangeliën:Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes
Handelingen:Handelingen van de apostelen
Brieven van Paulus:Romeinen · 1 Korintiërs · 2 Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · 1 Tessalonicenzen · 2 Tessalonicenzen · 1 Timoteüs · 2 Timoteüs · Titus · Filemon
Hebreeën
Katholieke brieven:Jakobus · 1 Petrus · 2 Petrus · 1 Johannes · 2 Johannes · 3 Johannes · Judas
Apocalyptiek:Openbaring van Johannes
Zie de categorie Epistle of James van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.