Jozef De Kesel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Jozef De Kesel
Jozef de kesel-1448870436.jpg
Bisschop van de Katholieke Kerk
Wapen van een bisschop
Geboren 17 juni 1947
Plaats Gent
Wijdingen
Priester 26 augustus 1972
Bisschop 26 mei 2002
Kerkelijke loopbaan
Huidige functie 2015-heden:
aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Eerdere functies 2002-2010:
hulpbisschop van Mechelen-Brussel

2010-2015:
bisschop van Brugge

Voorganger aartsbisschop van Mechelen-Brussel:
André-Jozef Léonard
Portaal  Portaalicoon   Christendom

Jozef De Kesel (Gent, 17 juni 1947) is de 21e aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij werd op 12 december 2015 in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen geïnstalleerd als aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Biografie[bewerken]

Familie[bewerken]

De Kesel was de zesde in de rij van elf kinderen in het gezin van Albert De Kesel en Gabriëlla Boels. Zowel zijn vader Albert, als zijn grootvader August waren burgemeester van Adegem, nu een deelgemeente van Maldegem in Oost-Vlaanderen.

Zijn oom Leo De Kesel (1903-2001) was hulpbisschop van Gent (1961-1990). De neef van zijn vader, Daniël Omer De Kesel, was norbertijn in Averbode en verwierf bekendheid als Nonkel Fons.

Priester en docent[bewerken]

De Kesel volgde lagere school in Adegem, nadien de humaniora in het Sint-Vincentiuscollege van Eeklo en vervolgens, vanaf 1965, studeerde hij aan het Sint-Paulusseminarie in Gent en de faculteit filosofie in Leuven (kandidaturen geschiedenis). Van daaruit werd hij naar de Gregoriana in Rome gestuurd (1968-1972), waar hij het baccalaureaat en de licentie in de theologie behaalde.

Hij werd priester gewijd op 26 augustus 1972. Zijn priesterwijding vond plaats in zijn geboortedorp Adegem en werd toegediend door zijn oom Mgr. Leo De Kesel, omringd door zes priesters, allen ooms en neven van de wijdeling.

Hij werd godsdienstleraar in zijn voormalige school in Eeklo (1974-1980) en werd docent aan de Sociale Hogeschool Gent (1977-1980). Vervolgens was hij professor en prefect aan het Groot Seminarie Gent (1980-1996) en leraar aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen waar hij in 1992 voorzitter van werd. In de jaren tachtig was hij gastdocent aan het Grootseminarie in Brugge. Hij werd ook docent christologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (1989-1992).

In 1977 doctoreerde De Kesel in de theologie met een proefschrift over de kwestie van de historische Jezus in de theologie van Rudolf Bultmann.

Hulpbisschop[bewerken]

Op 1 maart 1992 werd hij bisschoppelijk vicaris in het bisdom Gent, verantwoordelijk voor de theologische en pastorale opleiding en vorming van priesters, religieuzen, diakens en leken in het bisdom. Hij was ook bevoegd voor de kerkelijke roepingen, de opleiding en de oecumene. Op 26 maart 1992 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel in Gent.

Op 20 maart 2002 werd hij benoemd tot titelvoerend bisschop van Bulna (Tunesië) en tot hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Op 26 mei 2002 werd hij tot bisschop geconsacreerd in de Brusselse kathedraal en werd hij belast met de verantwoordelijkheid voor het vicariaat Brussel. Zijn bisschopsleuze luidt Vobiscum Christianus (Met U ben ik christen). Hij verwierf naam als actief initiator van de dialoog met andere godsdiensten en als sympathisant van en deelnemer aan de oecumenische beweging van Taizé. Mgr. De Kesel is aangesloten bij het elektronische sociale netwerk Facebook.

Eind 2007 werd hij in sommige media getipt als een van de mogelijke opvolgers van kardinaal Danneels. Dit werd begin maart 2010 bevestigd door de vroegere pauselijke nuntius in België Karl-Josef Rauber in een interview in het katholieke tijdschrift Il Regno. Op 16 maart 2010 benoemde aartsbisschop André Léonard hem tot hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen. Op 30 mei 2010 werd hij in deze functie geïnstalleerd.

Bisschop van Brugge[bewerken]

Op 25 juni 2010 werd hij benoemd tot bisschop van Brugge. Tijdens de persconferentie naar aanleiding van zijn benoeming vermeldde de bisschop zijn gehechtheid aan een correct gevierde liturgie.[1] Op 10 juli 2010 nam hij bezit van zijn bisschopszetel tijdens een installatieplechtigheid in een bomvolle Brugse kathedraal. Hij droeg de mis op, samen met aartsbisschop Léonard, kardinaal Danneels, nuntius Berloco en negen bisschoppen en hulpbisschoppen, onder wie de bisschop van Breda Hans van den Hende. De benoemingsbrief werd voorgelezen door de diocesane administrator Koen Vanhoutte. De dankwoorden die De Kesel uitsprak aan het adres van kardinaal Danneels werden onthaald op een langdurig applaus.[2]

Op 14 juli 2010 bevestigde de bisschop vier bisschoppelijke vicarissen in hun functie en bevoegdheden, en benoemde bisschoppelijk vicaris Koen Vanhoutte tot vicaris-generaal, eveneens met behoud van zijn vorige bevoegdheden, in opvolging van Herman Vandecasteele (° 1937), die sedert 1985 deze functie vervulde en eervol ontslag verkreeg.

In juni 2014 verklaarde hij zichzelf "sprakeloos" na het gerechtelijk onderzoek naar de diaken van Wevelgem, beschuldigd van euthanasie op een tiental patiënten in het ziekenhuis van Menen.[3]

Binnen de Belgische bisschoppenconferentie werd Mgr. De Kesel verantwoordelijk voor de liturgie. In die hoedanigheid werd hij lid van de Bisschoppelijke Commissie voor de vertaling van liturgische teksten in de Nederlandse taal die op 4 juni 2009 werd opgericht om de bestaande vertalingen van het missaal in de volkstaal te herzien en te verbeteren. Tot 2011 vertegenwoordigde hij de Belgische bisschoppen in de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie.

Op 6 december 2015 nam het bisdom Brugge afscheid van bisschop De Kesel. In een bomvolle Sint-Jacobskerk in Brugge werd een gebedsdienst gehouden waarbij de bisschop dankwoorden uitsprak.

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel[bewerken]

Op 6 november 2015 werd De Kesel voorgesteld als de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Op 12 december 2015 werd hij ook effectief in deze functie aangesteld en nam hij bezit van zijn zetel in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen.

Publicaties[bewerken]

 • Le refus décidé de l'objectivation. Une interprétation du problème du Jésus historique dans la théologie chez Rudolf Bultmann, Pontificia Università Gregoriana, 1981
 • (samen met Ignace de Sutter) U belijden wij, Heilige Vader. Hoe katholieken hun geloof formuleren en belijden, Brugge, Tabor, 1985
 • Hoe is Uw naam, Waar zijt Gij te vinden? Over de verantwoording van het christelijk geloof, Tielt, Lannoo, 1988
 • Omwille van zijn naam: een tegendraads pleidooi voor de Kerk, Tielt, Lannoo, 1994
 • Dietrich Bonhoeffer, een waarachtig christen, Secretariaat van de Religieuzen, 1998

Literatuur[bewerken]

 • Jaarboek van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, 2010
 • Christian LAPORTE, Transfert inattendu pour Mgr. De Kesel, in: La Libre, 18/03/2010
 • Eucharistieviering bij de ambtsaanvaarding van Mgr. Jozef De Kesel tot 26ste bisschop van Brugge, 10 juli 2010, Sint-Salvatorskathedraal Brugge (brochure)
 • Erik DE SMET, 'Zijn komst is een zegen'. Mgr. Jozef De Kesel benoemd tot nieuwe bisschop van Brugge, in: Kerk & Leven, 21 juli 2010.
 • Doenja VAN BELLEGHEM, Nieuwe bisschop voor Brugge. Mgr. Jozef De Kesel nam op 10 juli bezit van de bisschoppelijke zetel, in: Kerk & Leven, 21 juli 2010.
 • Ministrando, officieel maandblad van het bisdom Brugge, augustus 2010. Nummer gewijd aan bisschop Joz. De Kesel.

Externe links[bewerken]

Voorganger:
Roger Vangheluwe
Bisschop van Brugge
2010-2015
Voorganger:
André-Joseph Léonard
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel
2015-heden
Voorganger:
André-Joseph Léonard
Metropoliet van België
2015-heden