Marlies Veldhuijzen van Zanten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Marlies Veldhuijzen van Zanten
Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner 2011.jpg
Algemene informatie
Volledige naam Marie Louise Lydia Elisabeth Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Geboren 29 september 1953
Partij CDA (sinds 2010)
Titulatuur drs.
Politieke functies
2010-2012 Staatssecretaris van VWS
Parlement & Politiek - biografie
Portaal  Portaalicoon   Politiek
Nederland

Marie Louise Lydia Elisabeth (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Göteborg, 29 september 1953) was van 2010 tot 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte I.

Biografie[bewerken]

Veldhuijzen van Zanten-Hyllner werd geboren in Zweden en woonde een tijd in Göteborg. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich tot verpleeghuisarts. Daarna heeft ze als verpleeghuisarts en manager in de ouderenzorg gewerkt bij verscheidene zorginstellingen, waaronder de stichting SHDH in Haarlem. Van 1984 tot 1989 was ze voorzitter van de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen (NVVA, later 'Verenso' geheten). In 1993 werd ze lid van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) als vertegenwoordiger van de NVAA. In 1994 trad ze om persoonlijke redenen tussentijds af. Tevens was ze lid van de Commissie van Uitvoering Verpleeghuisartsen. Van 1993 tot 2005 werkte Veldhuijzen van Zanten-Hyllner als docent verpleeghuisgeneeskunde aan de faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit.[1][2] Sinds 2005 was ze werkzaam als specialist ouderengeneeskunde en arts bij thuiszorgorganisatie Amstelring.

Veldhuijzen van Zanten-Hyllner is bestuurslid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Tevens was zij coördinator van de samenwerking tussen deze maatschappij en de Nationale DenkTank en was zij coördinator health van de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Staatssecretaris[bewerken]

Veldhuijzen van Zanten-Hyllner werd het weekend voor haar benoeming lid van het CDA, nadat ze door Maxime Verhagen gevraagd was om staatssecretaris te worden.[3]

Rondom haar benoeming ontstond een meningsverschil binnen de gedoogcoalitie omdat Veldhuijzen van Zanten, als dochter van een Nederlandse moeder en Zweedse vader, zowel de Zweedse als de Nederlandse nationaliteit heeft.[4] De PVV eiste in een motie dat ze het Zweedse paspoort opgaf, maar hiervoor kreeg de partij geen steun. Premier Rutte, die bij de presentatie van het voorgaande kabinet bezwaar had gemaakt tegen de tweede (Turkse) nationaliteit van PvdA-staatssecretaris Nebahat Albayrak, steunde zijn staatssecretaris en verklaarde dat een Zweeds paspoort, in tegenstelling tot een Turkse nationaliteit, geen probleem vormde, omdat de Turkse staat rechten en plichten aan zijn onderdanen oplegt (zoals het dienen in het leger), en dit bij de Zweedse nationaliteit niet het geval is.[5]

Veldhuijzen van Zanten zag zich in januari 2011 geconfronteerd met de 'zaak-Brandon': beelden van een gehandicapte jongen die vastgeketend zat in een kamertje in een zorginstelling van 's Heeren Loo in Ermelo, veroorzaakten grote beroering in de media en politiek. Hierna diende de oppositie tweemaal een motie van afkeuring in over het persoonsgebonden budget, maar desondanks lukte het haar om de veranderingen in de langdurige zorg en het pgb toch geaccepteerd te krijgen.

Op 2 november 2011 stelt Veldhuijzen van Zanten tijdens een debat over het persoonsgebonden budget dat "de regeling heel fijn was en is voor de mensen die hem gebruiken, maar die ook tot luiheid heeft geleid in de zorg". In reactie hierop ontstaat wat rumoer onder de aanwezigen en voorzitter Smeets tracht deze te verzoeken geen goed- of afkeuring te geven. De staatssecretaris wil de voorzitter echter het zwijgen opleggen door haar hand voor de mond van de voorzitter te plaatsen en haar stem te verheffen. Smeets en de verbaasde griffier Clemens geloven hun ogen niet, maar de voorzitter herpakt zich en verzoekt en passant Veldhuijzen van Zanten via de voorzitter te spreken. De staatssecretaris laat zich vervolgens in woord en gebaar laatdunkend uit over Smeets. [6] Veldhuijzen van Zanten betreurde het incident achteraf, toen ze de hoon van het hele land al over zich heen had gekregen. [7]

Holocaust Memorial Day/Nationale Holocaust Herdenking[bewerken]

Als staatssecretaris zette Marlies Veldhuijzen van Zanten zich in voor de verankering van het jaarlijkse programma in de week van International Holocaust Memorial Day (27 januari). Zij vond het Nationaal Comité 4 en 5 mei bereid de organisatie van de Nationale Holocaust Herdenking – voordien Auschwitz Herdenking -praktisch te ondersteunen en zette extra financiële middelen in (brief aan de Tweede Kamer 25 januari 2012 kenmerk DMO/OHW-U-3100134). Daarmee kwam zij tegemoet aan een verzoek van het Nederlands Auschwitz Comité en anderen en creëerde daar een breed draagvlak voor. De staatssecretaris zag in het verzoek een oproep om de herinnering aan een kernthema van de Tweede Wereldoorlog veilig te stellen: de systematische uitroeiing van de Joodse bevolkingsgroep en van de Sinti en Roma. Van Zanten: ‘Ik ben er – mede door ontroerende gesprekken met overlevenden - van overtuigd dat we de verhalen over de Holocaust in ons hart moeten sluiten en blijven doorvertellen. Dit nooit meer’.

De staatssecretaris onderstreepte het belang van een waardige en prominente plek voor de Holocaust in het Nederlandse herinnerings- en herdenkingslandschap. De 4e mei blijft de dag van de Nationale Herdenking, maar ‘het precedentloze industriële karakter van de Holocaust maakt het belangrijk dat we apart stilstaan bij deze internationale geschiedenis’. Daarmee wordt een versterking gegeven van de kennis en het besef in de Nederlandse samenleving van wat er in Europa gebeurd is, net als de herdenking op 15 augustus dat doet voor de oorlog in Azië. Daarmee groeit het besef van wat we op 4 mei gezamenlijk herdenken.

Veldhuijzen van Zanten bleef ook na haar staatssecretariaat betrokken bij de initiatieven en activiteiten van het Nederlands Auschwitz Comité. Zij maakt deel uit van het Comité van Aanbeveling van het Holocaust Namenmonument Nederland.

Eerste app van rijksoverheid[bewerken]

Actief was Veldhuijzen van Zanten als staatssecretaris ook op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties: in maart 2011 presenteerde zij Ouderen in veilige handen tegen mishandeling van senioren. Later dat jaar kwam zij met de eerste app van de rijksoverheid die een meldcode Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling bevat. Ook bracht Veldhuijzen van Zanten meer samenhang in de aanpak van verschillende vormen van geweld in huiselijke kring en in de jeugd- en zorgsector onder de noemer Geweld in afhankelijkheidsrelaties. De aanpak is sindsdien eenduidig: voorkomen, signaleren, stoppen en/of opvang en schadebeperking.

Onderscheidingen[bewerken]

Publicaties[bewerken]

  • "Verpleeghuisgeneeskunde: wat bezielt je?" (rede VU, 4 september 2000)
Voorganger:
Jet Bussemaker
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
2010-2012
Opvolger:
Martin van Rijn