Politieke jongerenorganisatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Politieke Jongerenorganisatie)
Ga naar: navigatie, zoeken

Een politieke jongerenorganisatie (PJO) is een organisatie van jonge leden van een politieke partij.

PJO's in Nederland[bewerken]

Als de moederpartij van een Nederlandse PJO vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer kan een PJO op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen subsidie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aanvragen. Zij krijgen dan subsidie per lid. Voor het ministerie zijn alleen jongeren subsidiabel, het legt de grens voor 'jonge' leden bij 28 jaar. PJO's gaan hier wisselend mee om: van de JS kan je lid worden tot je 27ste, terwijl veel leden van de SGPJ ouder dan 28 zijn. Daarnaast eist het ministerie dat PJO's onafhankelijk georganiseerd zijn van hun moederpartijen, maar hier wel formele banden mee onderhouden. Deze eis heeft er enerzijds voor gezorgd dat de JOVD zich in 2000 niet meer als onafhankelijk profileerde maar als gelieerd aan de VVD, anderzijds heeft dit ervoor gezorgd dat ROOD onafhankelijk van SP moest worden. De onafhankelijkheid van PJO's varieert sterk. Zo speelde er rond 1996 serieuze plannen om de banden tussen GroenLinks en DWARS te verbreken, terwijl de onafhankelijkheid van ROOD puur formeel-juridisch is.

PJO's trekken regelmatig samen met elkaar op. Binnen de Nationale Jeugdraad, waarvan een aantal PJO's lid zijn, is er een maandelijks PJO-voorzitters overleg. Daarnaast werken sommige PJO's inhoudelijk samen. In 2001 schreven het CDJA, de JS en DWARS samen het Paprikamanifest, waarin de drie jongerenorganisaties de contouren vastlegden voor een mogelijke coalitie tussen het CDA, de PvdA en GroenLinks. In 2004 werd dit opgevolgd door het Pepermanifest van ROOD, de JS en DWARS.

Overzicht van Nederlandse PJO's[bewerken]

Naam: Afkorting: Moederpartij: Ledenaantal
(31/12/2004):
[1]
Waarvan subsidiabel: Opmerkingen:
SGP-jongeren SGPJ SGP 8500 3500 Oudste PJO, opgericht in 1934
PerspectieF ChristenUnie 2203 1958
Jonge Democraten JD D66 5000 1450
ROOD, jong in de SP ROOD SP 3039 3039
Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie JOVD VVD 1391 1230
Christen Democratisch Jongeren Appèl CDJA CDA 1300 850
Jonge Socialisten in de PvdA JS PvdA 2300 2300
DWARS, GroenLinkse Jongeren GroenLinks 1047 909
PINK! Partij voor de Dieren 900
Liberaal Jongeren Platform LIJP onafhankelijk onbekend eerste Nederlandse libertarische jongerenorganisatie
Jong Voor Nederland JongVNL VoorNederland onbekend
Communistische Jongeren Beweging CJB NCPN onbekend heropgericht in 2003
JONG J@L Onafhankelijk.nl onbekend afgesplitst van Leefbaar Nederland
Jongeren Nieuw Limburg JNL Partij Nieuw Limburg onbekend alleen in de provincie Limburg actief

Opgeheven PJO's[bewerken]

Naam: Afkorting: Moederpartij: Opmerkingen:
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond ANJV CPN niet opgegaan in DWARS, langzaam uitgestorven
Gereformeerd Politiek Jongeren Contact GPJC GPV opgegaan in PerspectieF
Jong Rechts Nieuw Rechts moederpartij opgeheven
Leninistische Jeugd Garde LJG RSAP opgeheven door de bezetter
Pacifistisch Socialistische Jongerengroepen PSJG PSP opgegaan in DWARS
Politieke Partij Radikalen Jongeren PPRJ PPR opgegaan in DWARS
RPF-jongeren RPFj RPF opgegaan in PerspectieF
Socialisties Jeugdverbond SJV OSP opgegaan in de LJG
KVP-jongerenorganisatie KVPJO KVP opgegaan in de CDJA
Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs ARJOS ARP opgegaan in de CDJA
Christelijk Historische Jongerenorganisatie CHJO CHU opgegaan in de CDJA
Jonge Fortuynisten JF LPF Opgeheven in 2008

PJO's in België[bewerken]

PJO's in België hebben geen aparte legale status, maar worden door de gemeenschappen net zo gefinancierd en behandeld door de regering als andere jongerenorganisaties.

De Vlaamse PJO's Animo, Jong Spirit en Jong Groen! werken samen in de progressieve jongerenbeweging Joenk. Daarnaast heb je nog jonge politieke informatienetwerken, zoals jongergids.be en bpolitix.be.

Overzicht van Belgische PJO's[bewerken]

Naam Afkorting Moederpartij Opmerkingen
Actief Linkse Studenten ALS LSP
COMAC PVDA/PTB voorheen Rode Jeugd
JONGCD&V CD&V
Jong Gezond Verstand JGV Lijst Dedecker
Jong Groen! Groen! voorheen Jong AGaLev
Jong N-VA N-VA voorheen Ronduit N-VA
Jongsocialisten JS sp.a voorheen Animo
Jong VLD Open Vld
SLP voorheen Prego / Jong Spirit
Vlaams Belang Jongeren VBJ Vlaams Belang voorheen Vlaams Blok Jongeren
Mouvement des Jeunes Socialistes MJS PS
Les Etudiants de Gauche Actifs EGA PSL
Les Jeunes FDF FDF
Les Jeunes Ecolo ecoloj Ecolo
Les Jeunes Réformateurs MR
Les Jeunes de cdH cdH

Voetnoten[bewerken]

  1. "Jongerenorganisaties van politieke partijen boekten in 2004 winst" DNPP

Externe links[bewerken]