Portaal:Insecten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Portaal Insecten

De insecten vormen met bijna 925.000 beschreven soorten verreweg de grootste groep dieren op aarde. Ongeveer 70% van de ruim 1 miljoen beschreven diersoorten behoort tot de insecten.

De wetenschap die zich met de bestudering van insecten bezighoudt is de entomologie. Dit is een tak van de biologie.

Foto van de dag
Escaravello beetle GFDL933.JPG

Belangrijke pagina's

Belangrijke categorieën

Wetenschap van insecten

Verwante portalen

Uitgelicht deze week

Trekvlinders zijn vlinders die migreren over grote afstanden naar gebieden waar zij zich niet blijvend kunnen vestigen. Trekvlinders worden op alle continenten van de wereld waargenomen, ze trekken vanuit of binnen subtropische en tropische gebieden. Het begrip trekvlinder is plaatsgebonden: alleen op plaatsen waar de vlinders zich niet blijvend kunnen vestigen zijn ze als trekvlinder te identificeren.

Door te trekken ontkomen de vlinders aan ongunstige omstandigheden, zoals ongunstig weer, gebrek aan voedsel of overpopulatie. Net als bij vogels zijn er soorten vlinders waarvan alle individuen gaan trekken, maar ook veel soorten waarvan maar een deel van de individuen wegtrekt, net als deeltrekkers bij vogels. Deze vlinders zijn standvlinders in een deel van hun verspreidingsgebied.

Trekvlinders

Een geheel eenduidige definitie van vlindertrek is er niet, en dit geldt ook voor voorstellen tot een indeling in klassen van trekvlinders. Zo wordt het verschijnsel dat vlinders zich op eigen kracht verplaatsen over een flinke afstand ook wel met "trek" aangeduid als ze binnen hun bekende leefgebied blijven. Deze vlinders worden meestal zwervers genoemd. Een bekend voorbeeld is het groot koolwitje. Van deze soort wordt soms massale "trek" waargenomen, maar niet naar gebieden waar blijvend vestigen niet mogelijk is. Anders dan de echte trekvlinders, gaat het hier om standvlinders.

Deze scheidslijn tussen zwervers en trekkers is niet makkelijk te trekken. Er zijn soorten trekvlinders die in Nederland wel kunnen overleven, maar in te kleine aantallen om dat lang vol te houden. Anderzijds zijn er soorten die soms voor meer dan twee jaar een populatie vormen, en die worden niet tot de trekvlinders maar tot de zwervers gerekend, het zijn onregelmatige standvlinders. Pas als een soort in een gebied tien jaar een vaste populatie heeft spreken we van een standvlinder.

Verder lezen
Aromia moschata00001xx mandibule.jpg

Ordes

Thysanura - Protura - Collembola - HaftenEmbioptera - Steenvliegen - Libellen en juffers - Sprinkhanen - Wandelende takken - Mantophasmatodea - Oorwormen - Kakkerlakken - Bidsprinkhanen - Termieten - Stofluizen - Wantsen - Netvleugeligen - Grootvleugeligen - Schorpioenvliegen - Vlinders - Tweevleugeligen - Vlooien - Kevers - Strepsiptera - Vliesvleugeligen - Hemiptera - Grylloblattodea

Rode Lijsten

Sphinx ligustri 20050824 823 part.jpg
Lycaena virgaureae.jpg

Termen

Larve - Imago - Onvolledige gedaanteverwisseling - Volledige gedaanteverwisseling - Exoskelet - Verpopping - Anatomie van insecten - Achterlijf - Vleugel - Facetoog - Rups - Tandem - Tarsus

Etalage

Fairytale bookmark.png

Bidsprinkhanen - Dagpauwoog - Geelgerande watertor - Gehakkelde aurelia - Hommels - Kameelhalsvliegen - Meikever - Mierenleeuwen - Monarchvlinder - Oorwormen - Rechtvleugeligen - Trekvlinder - Vliegend hert - Vlinders

Nieuwe artikelen

Gewenste artikelen


Subportalen van Biologie
Beschermde gebieden · Genetica · Herpetologie · Insecten · Schimmels · Vissen · Vogels · Zoogdieren