Streef- en interventiewaarden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Streef- en Interventiewaarden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Streef- en interventiewaarden zijn referentiewaarden voor milieukundig bodemonderzoek en bodemsanering.

Streef- en interventiewaarden voor Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

De streef- en interventiewaarden zijn vervangen door nieuw bodembeleid.

In Nederland heeft de overheid de volgende criteria gedefinieerd:

Een geval van bodemverontreiniging, ontstaan vóór 1987, is "ernstig" als >25 m3 grond of >100 m3 grondwater is verontreinigd boven de interventiewaarde. Voor gevallen ontstaan na 1987 geldt geen "ernst" of "urgentie", hiervoor geldt de "zorgplicht" uit de Wet bodembescherming.

De referentiewaarden voor grond worden aangepast voor de gehalten aan organische stof (humus) en lutum (fractie < 2 µm). De waarden in de tabel zijn berekend voor een "standaardbodem" met 10% organische stof en 25% lutum.

De referentiewaarden voor grondwater zijn mede afhankelijk van de diepte waarop het grondwatermonster is genomen. De genoemde waarden zijn voor ondiep grondwater.

Bij het 'ontdekken' van grote bodemverontreinigingsgevallen zoals 'Lekkerkerk' en 'Coupépolder' zijn door VROM in de jaren 1980 referentiewaarden opgesteld, bekend als de ABC-waarden. Daar in andere landen nog niet zulke referentiewaarden waren vastgesteld, hebben sommige landen de Nederlandse ABC-lijst overgenomen. In Duitsland waren de ABC-waarden bekend als die Hollandliste en in Engelssprekende landen als Dutch Standards.

In 1994 zijn de ABC-waarden vervangen door de S&I-waarden, waarbij in de praktijk nog een 'Tussenwaarde' in gebruik is, met T = (S+I)/2, als equivalent voor de vroegere B-waarde.

De waarden in onderstaand overzicht zijn niet meer actueel. Sinds 2008 zijn de streefwaarden voor grondwater en de interventiewaarden voor grond en grondwater opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013, bijlage 1.[1] De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de Achtergrondwaarden. Deze zijn opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit.[2]

Overzicht[bewerken | brontekst bewerken]

I metalen[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
cadmium (Cd) 0,8 12 0,4 6
chroom (Cr) 100,0 380 1 30
koper (Cu) 36,0 190 15 75
nikkel (Ni) 35,0 210 15 75
lood (Pb) 85,0 530 15 75
zink (Zn) 140 720 65 800
kwik (Hg) 0,3 36,0 0,05 0,3
arseen (As) 29,0 55,0 10 60
barium (Ba) 160 625 50 625
kobalt (Co) 9,0 240 20 100
molybdeen (Mo) 3,0 200 5 300
antimoon (Sb) 3,0 15 0,15 10
beryllium (Be) 1,1 30 0,05 15
zilver (Ag) - 15 - 40
seleen (Se) 0,7 100 0,07 160
telluur (Te) - 600 - 70
thallium (Th) 1,0 15 2 7
tin (Sn) - 900 2,2 50
vanadium (V) 42,0 250 1,2 70
         

II anorganische verbindingen[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
cyaniden - vrij 1 20 5 1500
cyaniden - complex (pH < 5) 5 650 10 1500
cyaniden - complex (pH ≥ 5) 5 50 10 1500
thiocyaniden 1 20 - 1500
bromide 20 - 300 -
chloride - - 100000 -
fluoride 500 - 500 -
         

III (vluchtige) aromatische verbindingen[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
benzeen 0,01 1 0,20 30
tolueen 0,01 130 7,00 1000
ethylbenzeen 0,03 50 4,00 150
xyleen 0,1 25 0,20 70
fenol 0,05 40 0,2 2000
cresol 0,05 5 0,2 200
catechol 0,05 20 0,2 1250
resorcinol 0,05 10 0,2 600
hydrochinon 0,05 10 0,2 800
dodecylbenzeen - 1000 - 0,02
styreen (vinylbenzeen) 0,3 100 6 300

IV polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
PAK (totale hoeveelheid van in deze tabel genoemde stoffen) 1 40 - -
  naftaleen - - 0,01 70
  fenantreen - - 0,003 5
  antraceen - - 0,0007 5
  fluoranteen - - 0,003 1
  benzo(a)antraceen - - 0,0001 0,5
  chryseen - - 0,003 0,2
  benzo(k)fluoranteen - - 0,0004 0,05
  benzo(a)pyreen - - 0,0005 0,05
  benzo(ghi)peryleen - - 0,0003 0,05
  indeen(1,2,3-cd)pyreen - - 0,0004 0,05

V gechloreerde koolwaterstoffen[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
dichloormethaan 0,4 10 0,01 1000
chloroform 0,02 10 6 400
tetrachloormethaan 0,4 1 0,01 10
trichloorethyleen 0,1 60 24 500
tetrachlooretheen 0,002 4 0,01 40
1,1-dichloorethaan 0,02 15 7 900
1,2-dichloorethaan 0,02 4 7 400
1,2-dichlooretheen (cis. trans) * 0,2 1 0,01 20
1,1-dichlooretheen 0,1 0,3 0,01 10
vinylchloride 0,01 0,1 0,01 5
1,1,1-trichloorethaan 0,07 15 0,01 300
1,1,2-trichloorethaan 0,4 10 0,01 130
chloorbenzenen (som) 0,03 30 - -
monochloorbenzeen - - 7 180
dichloorbenzeen (som) - - 3 50
trichloorbenzeen (som) - - 0,01 10
tetrachloorbenzeen (som) - - 0,01 2,5
pentachloorbenzeen - - 0,003 1
hexachloorbenzeen - - 0,00009 0,5
chloorfenolen (som) 0,01 10 - -
monochloorfenol (som) - - 0,3 100
dichloorfenol (som) - - 0,2 30
trichloorfenol (som) - - 0,03 10
2,3,4,5-, 2,3,4,6- en 2,3,5,6-tetrachloorfenol (som) 0,01 10    
pentachloorfenol - - 0,04 3
1- en 2-chloornaftaleen - - - 6
polychloorbifenylen (som) 0,02 1 0,01 0,01
EOX 0,3 - - -
dioxine - 0,001 - 0,001ng/l
monochlooraniline 0,005 50 - 30
dichlooraniline 0,005 50 - 100
trichlooraniline - 10 - 10
tetrachlooraniline - 30 - 10
pentachlooraniline - 10 - 1
4-chloormethylfenolen - 15 - 350
1,1-, 1,2- en 1,3-dichloorpropaan 0,002 2 0,8 80

VI insecticiden[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l
tenzij een andere eenheid wordt genoemd)
  streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
DDT/DDD/DDE 0,01 1 0,004 ng/l 0,01
drins 0,005 4,0 - 0,1
aldrin 0,00006 - 0,009 ng/l -
dieldrin 0,0005 - 0,1 ng/l -
endrin 0,00004 - 0,04 ng/l -
HCH-verbindingen - 2 0,05 1
α-HCH 0,003 - 33 ng/l -
β-HCH 0,009 - 8 ng/l -
γ-HCH 0,00005 - 9 ng/l -
carbaryl - 5 2 ng/l 50
carbofuran - 2 9 ng/l 100
maneb - 35 0,05 ng/l 0,1
atrazine 0,0002 6 29 ng/l 150
chlordaan - 4 0,02 ng/l 0,2
heptachloor - 4 0,005 ng/l 0,3
heptachloorepoxide - 4 0,005 ng/l 3
endosulfan - 4 0,2 ng/l 5
organische tinverbindingen (som) - 2,5 0,05-16 ng/l 0,7
azinfos-methyl 0,000005 2 0,1 ng/l 2
MCPA - - 0,02 50

VII overige verontreinigende stoffen[bewerken | brontekst bewerken]

Parameter grond (mg/kg droge stof) grondwater (µg/l)
streefwaarde interventiewaarde streefwaarde interventiewaarde
cyclohexanon 0,1 45 0,5 15000
ftalaten (som) 0,1 60 0,5 5
minerale olie 50 5000 50 600
pyridine 0,1 0,5 0,5 30
tetrahydrofuraan 0,1 2 0,5 300
tetrahydrothiofeen 0,1 90 0,5 5000
mono-ethyleenglycol - 100 - 5500
di-ethyleenglycol - 270 - 13000
acrylonitril 0,000007 0,1 0,08 5
formaldehyde - 0,1 - 50
methanol - 30 - 24000
butanol - 30 - 5600
n-butylacetaat - 200 - 6300
Methyl-tert-butylether (MTBE) - 100 - 9200
methyl-ethyl-keton (MEK, of butanon) - 35 - 6000
tribroommethaan (Bromoform) - 75 - 630
ethylacetaat - 75 - 15000
isopropanol - 220 - 31000

Referenties[bewerken | brontekst bewerken]