Wikipedia:Wikiproject/Gendergap/Feminisme/EFG

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Project Eerste Feministische Golf in Nederland (ca. 1870–1920): lijst van gewenste artikelen over personen, organisaties, initiatieven en tijdschriften.

De schrijfwijze van namen wordt gecontroleerd en eventueel worden er redirects aangemaakt.

Personen[bewerken | brontekst bewerken]

Geboren vóór 1850[bewerken | brontekst bewerken]

Geboren 1850–1870[bewerken | brontekst bewerken]

Geboren na 1870[bewerken | brontekst bewerken]

Organisaties[bewerken | brontekst bewerken]

Deze lijst is niet uitputtend: niet opgenomen zijn de meeste vakverenigingen en de meeste vrouwenorganisaties binnen politieke partijen. Ook vrouwelijke studentenverenigingen en religieus gedomineerde vrouwenorganisaties ontbreken op deze lijst.

Opgericht 1870–1900[bewerken | brontekst bewerken]

 • Vrije Vrouwenvereeniging (VVV)
  • opgericht: 1889
  • initiator van: Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894); naaistersbond “Allen één” (1897); Nederlandsch Vrouwencomité voor de Distributie (1917)
  • blad: Evolutie
 • Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond
  • opgericht: 1893 (door Emilie Claeys en Nellie van Kol, vermoedelijk primair actief in Vlaanderen, maar met lezers/leden/sympathisanten in Nederland)
  • blad: De Vrouw [ondertitel varieert]
 • Vereeniging “Thugatêr”
  • opgericht: 1893
  • blad: Belang en Recht. Orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den “Vrouwenbond” te Groningen en van de Vereeniging “Thugatêr” te Amsterdam, later: Belang en Recht. Orgaan van de Vereeniging “Thugatêr” te Amsterdam
 • Groningsche Vrouwenbond
  • opgericht: 1894
  • initiator van: Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1896)
  • blad: Belang en Recht. Orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den “Vrouwenbond” te Groningen en van de Vereeniging “Thugatêr” te Amsterdam
 • Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
  • opgericht: 1894
  • voortgezet als: Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen (1919)
  • gefuseerd met: Unie voor Vrouwenbelangen (1930) tot: Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap; en vervolgens met:
  • Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid (1949) tot: Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
  • blad: Maandblaadje. Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, later: Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, later: Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, later: Vrouw en gemeenschap. Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, later: Vrouwenbelangen
 • Vereeniging “Onderlinge Vrouwenbescherming” (OV)
  • opgericht: 1897
  • initiator van: Tehuis Annette (Amsterdam 1905)
  • gefuseerd met: Katholieke Centrale Vereniging voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (1971) tot: Centrale vereniging van Organisaties voor hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders
 • Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding
  • opgericht: 1899
  • voortgekomen uit: Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid (1898)
  • initiator van: Vakschool voor Vrouwen- en Kinderkleeding (Amsterdam 1909)
  • blad: Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding, later: Maandblad der Vereeniging Vakschool voor Verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding, later: Onze Kleeding. Maandblad van de Vereeniging Vakschool voor de Vebetering van Vrouwen- en Kinderkleeding, opgegaan in: In en om de Woning

Opgericht 1900–1920[bewerken | brontekst bewerken]

 • Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid
  • opgericht: 1901
  • voortgekomen uit: Nationale Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid (1898)
  • initiator van: Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (1901)
  • opgegaan in: Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1949)
  • blad: Mededeelingen van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid, later: Maandbulletin van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid
 • Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond (NCVB)
  • opgericht: 1901
  • voortgekomen uit: Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (1898)
  • opgegaan in: Centrale Bond van Nederlandsche Verbruikscoöperaties (1934)
  • blad: Maandblad van den Nederlandschen Coöperatieven Vrouwenbond, later: Coöperatieve Vrouwengids
 • Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht
  • opgericht: 1907
  • afsplitsing van: Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894)
  • opgegaan in: Unie voor Vrouwenbelangen (1920)
  • blad: De “Ploeger”. Correspondentieblad van den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht
 • Nederlandsch Comité van Vrouwen voor Duurzamen Vrede
  • opgericht: 1915
  • voortgezet als: Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid (IVVV)/Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), afd. Nederland (1919)
  • blad: Vrede en Vrijheid. Orgaan van de Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid , later: De Vrouw en de Vrede
 • Feministische Partij [heeft artikel, maar noemt nergens het eerdere Comité]
  • opgericht: 1918
  • opgegaan in: Algemeene Nederlandsche Vrouwen Organisatie (1921)
  • blad: Het Recht der Vrouw
 • Vereeniging van Gestudeerde Vrouwen
  • opgericht: 1918
  • voortgezet als: Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding (VVAO, 1924)
  • blad: Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwen met Academische Opleiding
 • Algemeene Nederlandsche Vrouwen Organisatie (ANVO)
  • opgericht: 1919
  • voortgekomen uit: “De Neutrale” (1916)
  • opgegaan in: Democratische Partij (1924)
  • blad: A.N.V.O. Orgaan van de Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Organisatie
 • Nederlandsche Vereeniging van Staatburgeressen
  • opgericht: 1919 als voortzetting van: Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1894)
  • initiator van: Comité voor eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving (1926), later: Comité tot Verbetering van de Huwelijkswetgeving (1953)
  • opgegaan in: Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930)
  • blad: Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen, later: Vrouw en Gemeenschap. Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
 • Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen
  • opgericht: 1920 als fusie van: Bond voor Vrouwenkiesrecht (1907) en: Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken en den Rechtstoestand der Vrouwen in Nederland (1994)
  • initiator van: Comité van Actie tegen het Gezinsloon (1920)
  • opgegaan in: Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930)
  • blad: De Wig. Orgaan van de Nederlandsche Unie voor Vrouwenbelangen

Opgericht na 1920[bewerken | brontekst bewerken]

 • Schilderessenvereniging ODIS (Ons Doel Is Schoonheid)
  • opgericht: 1927
  • voortgekomen uit: vrouwensociëteit bij de Lange Vijverberg in Den Haag (1921)
 • Joodsche Vrouwenraad (JVR)
  • opgericht: 1929
  • blad: Ha’ischa. “De Vrouw”. Orgaan van de Joodsche Vrouwenraden in Nederland
 • Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap
  • opgericht: 1930, als fusie van:Vereeniging van Staatsburgeressen (1919) en Unie voor Vrouwenbelangen (1920)
  • initiator van: Neutraal Vrouwencomité voor de Vluchtelingen (1933); Jongeren Werk Comité (1935)
  • opgegaan in: Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (1949)
  • blad: Vrouw en Gemeenschap. Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, later: Vrouwenbelangen (1946)
 • Vereeniging van Nieuw-Feministen
  • opgericht: 1931
  • initiator van: Nationaal Instituut voor belangeloze Huwelijksbemiddeling (1935)
  • blad: Huwelijk en huisgezin, later: Nieuw-Feminisme. Orgaan der Ver. van Nieuw Feministen
 • Vrouwen Electriciteits Vereeniging (VEV)
  • opgericht: 1932
  • voortgezet als: Nederlandsche Vrouwen Electriciteits Vereeniging (1933)
  • blad: Bulletin van de Vrouwen Electriciteits-Vereeniging (??), later: Bulletin der Nederlandsche Vrouwen-Electriciteits-Vereeniging N.V.E.V. (??)
 • Wereld Vrouwen-Comité tegen Oorlog en Fascisme (WVC), afd. Nederland
  • opgericht: 1934
  • voortgezet als: Vrouwenbeweging tegen de oorlog (1940)
  • blad: Vrede en Vrouwenrecht. Orgaan van het Wereld Vrouwen-Comité, afd. Nederland tegen Oorlog en Fascisme, later: Vrouwen. Orgaan van het Wereld Vrouwen-Comité (afd. Nederland) tegen Oorlog en Fascisme
 • Jongeren Werk Comité (JWC)
  • opgericht: 1935
  • voortgekomen uit: Nederlandsche Vereeniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap (1930)
 • Nederlandsche Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep
  • opgericht: 1936, fusie van: Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen/Amsterdamsche Club van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep (1930), Rotterdamsche Club van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep (1935), plus afdelingen uit Den Haag (1935) en Utrecht (1935)
  • voortgezet als: Nederlandse Bond van Vrouwen in Bedrijf en Beroep, later: Bond voor Vrouw in Bedrijf en Beroep, later: Vrouw in Bedrijf en Beroep
  • blad: Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Werkende Vrouwen, later: Mededeelingen van de Amsterdamsche Club van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep, later: Mededeelingen van den Nederlandschen Bond van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep, later: Bulletin van de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep, opgegaan in: Vrouwen en hun Belangen, later: VBB Bulletin , later: VBB-Nieuwsblad

Initiatieven, manifestaties, gebeurtenissen[bewerken | brontekst bewerken]

 • Kinderbewaarplaats
  • In 1869 begonnen in Amsterdam met de Vereeniging tot Verbetering der Kleine Kinderbewaarplaatsen
 • Vrouwenbank (Bijkantoor voor Vrouwelijke Cliënten van de RoBaVer)
  • Amsterdam 1928
 • De Born (conferentieoord voor sociaaldemocratische vrouwen)
  • Bennekom 1932
 • Hutspotclub
  • Amsterdam en elders, tweede helft jaren 1930
 • Vrouwenvredesgangen
  • Den Haag 1934, Den Haag 1935, Amsterdam 1936, Utrecht 1937, Den Haag 1938, Rotterdam 1939

Tijdschriften[bewerken | brontekst bewerken]

In deze lijst staan uitsluitend (grotendeels) zelfstandige periodieken. Zie voor ‘Orgaan van’, ‘Maandblad van’ en dergelijke hierboven onder Organisaties. Verder is deze lijst beperkt tot feministische tijdschriften en algemene vrouwentijdschriften met een feministische inslag.

 • Ons streven 1870 – 1878
  • red. Agatha [Reinoudina de Goeje]
 • De huisvrouw. Weekblad voor dames 1878 – 1909
  • red. Cornélie van Amstel [ps.]
 • Lelie- en rozeknoppen. Weekblad voor meisjes 1882 – 1893
  • red. Catharina Alberdingk Thijm, vanaf 1887 M.E. Pijnappel, vanaf 1891 A.C. Kuiper [P. van Ellinchem]
 • De Hollandsche lelie. Weekblad voor jonge dames [ondertitel varieert] 1887 – 1935
  • red. Catharina Alberdingk Thijm, vanaf 1889 S.M.C. van Wermeskerken-Junius, vanaf 1903 Anna de Savornin Lohman, vanaf 1917 M.C. Kooy-van Zeggelen, vanaf 1919 Jacqueline Reyneke van Stuwe, vanaf 1924 samen met Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe
 • Evolutie. Weekblad voor de vrouw, ondertitel vanaf 1897: Veertiendaagsch blad voor de vrouw 1893 – 1925
  • red. W. Drucker en Th.P.B. Schook-Haver, vanaf 1912 W. Drucker en J.S.R Baerveldt-Haver
 • De vrouw. Veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw [ondertitel varieert] 1893 – 1922
  • red. Nellie van Kol en Emilie Claeys, vanaf 1900 Ida Heyermans
 • Excelsior: Maandschrift voor jonge dames. 1895 – 1897
  • red. Titia van der Tuuk
 • Belang en recht 1896 – 1906 [vanaf 1907 maandblad van Thugatêr]
  • red. Henriette van der Meij, vanaf 1907 H. Goudsmit
 • Lente. Weekblad voor jonge dames [ondertitel varieert] 1899 – 1904
  • red. Tine van Berken en Egbertha C. van der Mandele, vanaf 1901 Egbertha C. van der Mandele, vanaf 1902 Margaretha Meijboom
 • De Vrouw en haar Huis 1906–1973
  • red. Elisabeth M. Rogge (1906–1939), Dra. M.G. Schenk
  • in 1973 opgegaan in Ideaal Wonen.
 • De Ploeger: Correspondentieblad van den Nederlandschen Bond voor Vrouwenkiesrecht
  • red. J.N. Bastert, S.J. Pierson-Muntendam
 • Nieuw vrouwenleven. Maandblad voor dames voor Nederland en koloniën, 1907 – 1928?
  • red. Daisy E.A. Junius
 • De vrouw in de XXste eeuw. Weekblad voor de vrouwen [ondertitel varieert] 1911 – 1919
  • red. P. Nennstiehl, vanaf 1915/1916 P. Middendorp-Nennstiehl en Herman Middendorp, vanaf 1916 ??
 • De Nederlandsche vrouwengids. Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-1913’, ondertitel vanaf sept. 1914 Centraal blad voor de Nederlandsche vrouw in moederland en kolonieën 1914 – 1915? (1919?)
  • red. Johanna W.A. Naber e.a.
 • Zij. Maandblad voor de vrouw 1916 – 1942
  • Red. Ellen Forest [Lucy Mary Fransen], vanaf 1917 Caspert van Son
 • Leven en werken. Maandblad voor meisjes en jonge vrouwen, ondertitel vanaf 1918 Maandblad voor meisjes en vrouwen, 1916 – 1933
 • red. E.C. Knappert en Annie Salomons