Kievit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Icoontje doorverwijspagina Zie Kievit (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Kievit.
Kievit
IUCN-status: Gevoelig[1] (2015)
Kiebitz 050513 Ausschnitt.jpg
Taxonomische indeling
Rijk:Animalia (Dieren)
Stam:Chordata (Chordadieren)
Klasse:Aves (Vogels)
Orde:Charadriiformes (Steltloperachtigen)
Familie:Charadriidae (Kieviten en plevieren)
Geslacht:Vanellus (Kieviten)
Soort
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)
In de vlucht
In de vlucht
Nest
Nest
Jonge kievit
Jonge kievit
Verspreiding: Blauw= winter, geel=broedgebied, groen= resident
Verspreiding: Blauw= winter, geel=broedgebied, groen= resident
Afbeeldingen Kievit op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Kievit op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
Vogels

De kievit (Vanellus vanellus) is een weidevogel uit de familie plevieren (Charadriidae). De naam wordt meestal uitgesproken als kieviet.

Beschrijving[bewerken]

De kievit is een zeer talrijke, tot in China broedende, forse weidevogel van ongeveer 28 tot 31 cm groot en heeft een spanwijdte van 67 tot 76 cm.[2][3] Het gewicht is tussen de 150 en 300 gram.

De rug is recht en in de zomer donkergroen met een paarse en koperen gloed, wat ook voor de bovenkant van de vleugels geldt tot aan het uiteinde met de witte toppen. In de winter is de rug groener met gelige randen aan de veren. De stuit is wit en heeft een zwarte vlek met een witte rand aan het uiteinde van de staart.

Langs de flanken heeft de kievit een zwarte rand. De onderkant van de brede afgeronde vleugels zijn deels wit. Aan het uiteinde heeft de vleugel een witte rand. Vanaf daar tot een derde van de vleugel zijn de veren zwart gekleurd.

De buik is wit met onder de staart een oranje vlek. Ook de bovenkant van de staartdekveren is oranje; bij het nestkrabben is die vlek duidelijk zichtbaar. Van borst tot keel heeft de mannelijke kievit een zwarte band die doorloopt als een zwarte streep onder het oog en over de zwarte korte snavel. De keel is bij het vrouwtje gespikkeld zwart-wit. Op de wang heeft de kievit een witte vlek.

De nek is zwart tot grijs. De kievit heeft een hoog voorhoofd en een zwarte kap die overgaat in de voor de kievit zo karakteristieke zwarte kuif. Deze kuif is bij de vrouwtjes korter dan bij de mannetjes. In de winter is de kuif van het mannetje korter dan in de zomer.[2]

Vlucht[bewerken]

Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. In de paartijd halen mannetjes acrobatische capriolen uit in de lucht. In Friesland heet dat "oer de wjuk gean", 'over de wiek gaan'.

Verspreiding en habitat[bewerken]

De kievit is een bekende weidevogel in Europa. Oorspronkelijk broedden kieviten op grassteppen in gematigd Europa en Azië. De mens is deze gebieden steeds meer gaan gebruiken voor het houden van vee en het verbouwen van gewassen. De kievit is één van de weinige soorten die zich goed kon aanpassen aan de veranderde omgeving. Tegenwoordig broedt de kievit in allerlei grote open terreinen langs de kust en in het binnenland, meestal op (maïs)akkers, weilanden en graslanden.[2][3][4]

Status[bewerken]

In Nederland[bewerken]

Sinds 1990 is er een afname van een paar procent per jaar, zoals blijkt uit onderzoek van o.a. Sovon. In 2000 werden 200.000 tot 300.000 broedparen vastgesteld. Genoemde oorzaken zijn de steeds intensievere landbouw, de lage waterstand, predatie en verstedelijking.[5][6]

Internationaal[bewerken]

Ook op wereldschaal blijkt dat de kievit in aantallen achteruitgaat. Om deze reden staat deze soort sinds 2015 als gevoelig op de Rode Lijst van de IUCN.[1]

Gedrag[bewerken]

De kievit komt in het najaar in grote groepen samen om naar het warme zuiden te trekken. Bij gevaar veinst een kievit een gebroken vleugel en probeert zo een naderende wezel, vos of hermelijn weg te lokken bij het nest.[4]

Voedsel[bewerken]

Het hoofdvoedsel van de kievit wordt gevormd door rode regenwormen. Daarnaast eten ze allerlei insecten en ook onrijpe zaden. De beschikbaarheid van wormen bepaalt ook hoeveel vogels zich kunnen vestigen in een bepaald gebied.[7]

Voortplanting[bewerken]

Het broedseizoen van de kievit loopt van half maart tot in juli. Het vroegst bekende eerste landelijke kievitsei werd gevonden op 2 maart 1998 (bij Ermelo); het laatste bijna een maand later, op 31 maart 1969 (bij Garijp). Vogels waarvan het eerste broedsel is mislukt, proberen het daarna nogmaals, soms tot wel viermaal. Een volledig legsel bestaat uit vier eieren van gemiddeld 47 x 34 mm. Het broeden duurt 26 à 28 dagen. Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje op een plek met niet te veel gras. Meestal broedt de kievit op grasland, maar ook op bouwland worden kievitsnesten aangetroffen. Maïs is heel geliefd.

Kievitseieren rapen[bewerken]

Kievitseieren zoeken en rapen is een oude traditie in Nederland. Ook Jac. P. Thijsse deed daar in zijn Texelse jaren (1890-1892) aan mee. Het eerste kievitsei wordt opgevat als een symbool voor het begin van het voorjaar. Het wordt traditiegetrouw aangeboden aan de commissaris van de Koning en de burgemeester van een gemeente; vanaf het midden van de negentiende eeuw tot 1969 aan de koningin zelf.

In de Europese Unie is het op basis van artikel 9 van de Vogelrichtlijn (april 1979) enkel onder bepaalde voorwaarden toegestaan kievitseieren te rapen. Een protest van de kleine stichting De Faunabescherming in Brussel tegen het toestaan, werd afgewezen (oktober 2003). De nationale Flora- en faunawet (van 2002) decentraliseerde de zaak van het wel of niet toestaan van kievitseierenzoeken en -rapen naar de provinciale overheden en verbond het eierzoeken aan tal van nieuwe beperkende voorwaarden. Alleen in de provincie Friesland werd aan die voorwaarden voldaan. In deze provincie verdedigt de natuurorganisatie Bond van Friese Vogelwachten (BFVW, 25.000 leden/achterban) het kievitseierenzoeken ('ljipaaisykjen') op basis van argumenten van natuurbescherming. De door de provinciale overheid verleende instemming (ontheffing) werd echter in 2005 opgeheven na een rechtszaak aangespannen door de stichting De Faunabescherming. Geoordeeld werd dat Gedeputeerde Staten van Friesland de ontheffingsprocedure voor het rapen van kievitseieren niet correct had gevolgd.[8][9]

Sinds 2006 was het echter weer toegestaan om tussen 1 maart en 9 april kievitseieren te zoeken en te rapen. In 2009 mochten in totaal 6431 kievitseieren worden geraapt, in 2010 5939, in 2011 en 2012 ook 5939, in 2013 6307 en in 2014 weer 5939. Dit is het zogenaamde provinciale maximum, met een persoonlijk quotum van 15 eieren per persoon.[10][11][12][13]

Elke vondst dient te worden gemeld in een sms aan Natuurnetwerk in Vaassen.[14] Een server van NatuurNetwerk stuurt een sms terug om aan te geven of de vinder het ei nog mag opnemen.[15] Eierzoekers moeten bovendien in bezit zijn van een persoonsgebonden kaart, die door een erkend verband van vogelbeschermers wordt gecontroleerd en kan worden ingetrokken als de zoeker de regels niet naleeft.

De burgemeester van Weststellingwerf Gerard van Klaveren besloot in 2015 te breken met de in Friesland jaren lange traditie van het in ontvangst nemen van het eerste kievitsei. Hij was daarmee de eerste burgemeester die een dergelijk standpunt in nam.

In 2015 werd het rapen in Nederland weer verboden door de Raad van State, in een uitspraak van 14 jan. 2015. De Raad oordeelde dat de populatie van kieviten in 2013 bijna was gehalveerd ten opzichte van 1996 en droeg het provinciebestuur op om te onderzoeken (1): bij welke stand van de kievitenpopulatie nog sprake is van een „gunstige staat van instandhouding” en (2): of de kievit ook op langere termijn nog algemeen zal blijven voorkomen in het Friese grasland. Ook in 2012 had de Raad van State al haar zorg uitgesproken over de voortgaande daling in de kievitenpopulatie,[12] maar had toen toch toestemming gegeven voor het rapen omdat zij meende dat de provincie voldoende waarborgen had ingebouwd, bijvoorbeeld door het hierboven genoemde registratiesysteem.[13]

Kievit uit de Nederlandsche Vogelen 1770

Voorstanders van het behoud van de traditie stellen dat het rapen niet schadelijk is voor de populatie omdat de kievit goed in staat is een tweede legsel te produceren. Bovendien zorgen kievitseierzoekers voor nazorg, zodat boeren het nest kunnen ontzien bij het maaien.[16] Dat gebeurt door stokken bij de nesten te plaatsen of nestbeschermers over de nesten te zetten wanneer er vee in het land loopt. Dat gebeurt niet alleen met de kievit, maar ook bij nesten van andere weidevogels, zoals de grutto, de tureluur, de scholekster en de veldleeuwerik.

Tegenwoordig wordt er veel gewerkt met stippenkaarten, plattegronden van de graslanden van de boer waar nazorg wordt gedaan. De stippenkaart wordt in de schuur van de boer gehangen en de gevonden nesten met eieren worden erop aangegeven. Zo hoeft er niet altijd nestbescherming geplaatst te worden, wat de nesten zou kunnen verraden bij roofdieren. Tegenstanders stellen daartegenover dat door steeds vroeger maaien veel van die tweede legsels verloren gaan.

Data en vindplaatsen eerste kievitsei[bewerken]

Jaar Maand Dag Polder Plaats Provincie
2005 maart 16 Eempolder Eemnes Utrecht
2006 maart 18 Beek en Donk Noord-Brabant
2007 maart 7 Spannenburg Friesland
2008 maart 3 Maatpolder Eemnes Utrecht
2009 maart 8 Maatpolder Eemnes Utrecht
2010 maart 16 Britsum Friesland
2011 maart 6 Commandeurspolder Maasland Zuid-Holland
2012 maart 10 Oudehaske Friesland
2013 maart 21 Ede Gelderland
2014 maart 5 Delwijnen Gelderland
2015 maart 8 Schelluinen Zuid-Holland[17]
2016 maart 9 Sint-Oedenrode Noord-Brabant[18]
2017 maart 9 De Ronde Venen Utrecht[19]