Lijst van kastelen in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van kastelen en stinsen in de Nederlandse provincie Friesland. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

Kasteel Plaats Gemeente Bouwperiode Type Huidige staat Toegankelijk Afbeelding
Ald Slot Warga Leeuwarden ca. 1780[1] Ja Overzicht - Warga - 20249647 - RCE.jpg
Amelandshuis Leeuwarden Leeuwarden 14e eeuw
1678 (afbraak en nieuwbouw)
1869 (uitbreiding)[2]
verdwenen Leeuwarden - Amelandshuis 1869.jpg
Klein Botnia Franeker Waadhoeke 15e eeuw[3] Franeker Weeshuis..JPG
Camminghahuis Franeker Waadhoeke ca. 1450-1475 (westelijk deel)
ca. 1525-1550 (oostelijk deel)[3]
Camminghahuis-Franeker 3.JPG
Crack State Heerenveen Heerenveen 1647-1648[1] Crackstate Heerenveen 23.JPG
Dekema State Jelsum Leeuwarden ca. 1538 (hoofdgebouw)
begin 17e eeuw (zuidvelugel)[1]
ja Dekemastate-Jelsum.jpg
Epemastate IJsbrechtum Súdwest-Fryslân mog. begin 17e eeuw[1] ja Epemastate-Ysbrechtum.JPG
Harsta State Hogebeintum Noardeast-Fryslân eind 16e eeuw of begin 17e eeuw[1] HarstaState.JPG
Hemmema State Berlikum Waadhoeke 15e eeuw[4] poortgebouw, verbouwd Hemmemastate-Berlikum poortgebouw.jpg
Heeremahuis Bolsward Súdwest-Fryslân ca. 1500[1] Heeremahuis-Bolsward.JPG
Herema State Joure De Friese Meren ca. 1630[1] park Joure Herema State 2008.JPG
Poptaslot of Heringa State Marssum Waadhoeke eerste helft 16e eeuw[1] intact ja Poptaslot 3.jpg
Jongema State Rauwerd Súdwest-Fryslân herbouwd na 1515[5] poortgebouw uit 1603[5] Poarteraarderbosk.jpg
Keimpemastins Leeuwarden Leeuwarden begin 14e eeuw[1] RM24210 Leeuwarden - Grote Kerkstraat 238.jpg
De Klinze Oudkerk Tietjerksteradeel ca. 1685[1] De Klinze.JPG
Liauckama State Sexbierum Waadhoeke mog. 13e eeuw (kern)[1]
14e eeuw (vermeld)[6]
poortgebouw uit 1604[1] Sexbierum, Liauckama state westzijde 2008 RM8652.JPG
Martenastate Cornjum Leeuwarden 1899 (huidig gebouw)[1]
1584 (oorspronkelijke state)[7]
nee Martenastate.nr1.jpg
Martenastins Franeker Waadhoeke 1498[1] ja Franeker, Martenastins.jpg
Papingastins Leeuwarden Leeuwarden ca. 1542[1] opgenomen in museum Princessehof 24177 Princessehof.jpg
Princessehof Leeuwarden Leeuwarden oorspr. 16e eeuw[1] ja Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof.jpg
Schierstins Veenwouden Dantumadeel 13e eeuw[1] intact ja Schierstins Veenwouden.jpg
Sickema State Herbaijum Waadhoeke 15e eeuw[8] poortgebouw uit 16e eeuw[8] Herbaijum, Sickema state poortgebouw RM15855 (2).jpg
Stadhouderlijk Hof Leeuwarden Leeuwarden 1564
16e eeuw (westelijk deel)
1734 (balzaal en kapel)[1]
Overzicht gedeelte voorgevel, thans hotel - Leeuwarden - 20345359 - RCE.jpg
Stania State Oenkerk Tietjerksteradeel 1854[1] ja Stania State hoofdgebouw.jpg
Waltastins Sneek Súdwest-Fryslân 1540[1] restanten Waltahuis-Sneek (stinskelder).jpg
Unia State Beers Leeuwarden begin 16e eeuw[9] poortgebouw uit ca. 1616 en imitatie in staal[9] ja Bears Uniastate Mariakerk.jpg

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]