Lijst van kastelen in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van kastelen en stinsen in de Nederlandse provincie Friesland. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

Kasteel Plaats Gemeente Bouwperiode Type Huidige staat Toegankelijk Afbeelding
Ald Slot Warga Boornsterhem ja
Amelandshuis Leeuwarden Leeuwarden verdwenen
Botniahuis Franeker Franekeradeel
Camminghahuis Franeker Franekeradeel Camminghahuis-Franeker 3.JPG
Crack State Heerenveen Heerenveen Crackstate Heerenveen 23.JPG
Dekema State Jelsum Leeuwarderadeel ja Dekemastate-Jelsum.jpg
Epemastate IJsbrechtum Sneek ja Epemastate-Ysbrechtum.JPG
Harsta State Hogebeintum Ferwerderadeel HarstaState.JPG
Hemmema State Berlikum Menaldumadeel poort, verbouwd|
Herema Huis Bolsward Bolsward Heeremahuis-Bolsward.JPG
Herema State Joure Skarsterlân park| Joure Herema State 2008.JPG
Poptaslot of Heringa State Marssum Menaldumadeel intact ja Poptaslot 3.jpg
Jongema State Rauwerd Boornsterhem poort Poarteraarderbosk.jpg
Keimpemastins Leeuwarden Leeuwarden
De Klinze Oudkerk Tietjerksteradeel
Liauckema State Sexbierum Franekeradeel poort
Martenastate Cornjum Leeuwarderadeel nee Martenastate.nr1.jpg
Museum Martena, Martena State Franeker Franekeradeel ja Franeker, Martenastins.jpg
Papingastins Leeuwarden Leeuwarden opgenomen in museum Princessehof
Princessehof Leeuwarden Leeuwarden ja Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof.jpg
Schierstins Veenwouden Dantumadeel intact ja Schierstins Veenwouden.jpg
Sikkema State Herbaijum Franekeradeel poort
Stadhouderlijk Hof Leeuwarden Leeuwarden Overzicht gedeelte voorgevel, thans hotel - Leeuwarden - 20345359 - RCE.jpg
Stania State Oenkerk Tietjerksteradeel ja Stania State hoofdgebouw.jpg
Waltastins Sneek Sneek restanten Waltahuis-Sneek (stinskelder).jpg
Unia State Beers Littenseradeel poort en imitatie in staal ja Bears Uniastate Mariakerk.jpg