Naar inhoud springen

Overleg:Nijmegen

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Onderwerp toevoegen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Laatste reactie: 3 maanden geleden door Henk van Haandel in het onderwerp Vraag

Albert Delahaye[brontekst bewerken]

Ik heb een stukje over Albert Delahaye toegevoegd, dat vrij veel stof kan doen opwaaien. Ik ben benieuwd of het blijft staan of dat het er door patriotische Nijmegenaren zonder reden weer uit wordt gehaald. Paparodo 1 jul 2004 15:44 (CET)Reageren

DELAHAYE: Ik heb de passage over Delahaye aangepast. Een patriot? Misschien wel - ik heb het alleen iets willen nuanceren, zie ook deze link: http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/cvad.htm E-go-go. Bedankt, is beter zo, Paparodo 21 sept 2004 17:26 (CET)

  • Ik ben een Nijmegenaar, en ik ga het er inderdaad uithalen, maar niet om chauvinistische redenen. Wikipedia is bedoeld als een serieuze encyclopedie, en als bij elk artikel alle uiterst onorthodoxe meningen worden vermeld, zou dat een slechte zaak zijn. Ik had nog nooit gehoord van die Delahaye, maar met een beetje zoeken op Google ben ik te weten gekomen dat hij tamelijk bizarre uitspraken doet, namelijk dat het noorden van Nederland tussen de 3e en 10e eeuw niet door mensen bewoond zou zijn. Zijn voornaamste bewijs is gelijkklinkende namen, waaruit hij concludeert dat deze steden dan wel eigenlijk in Frankrijk zouden liggen. Hij is geen professionele historicus, maar een amateur, die bovendien archeologische en geologische vondsten totaal negeert ten gunste van z'n dubieuze interpretatie van historische bronnen. Hij wordt totaal niet serieus genomen door de wetenschap, wat natuurlijk als bewijs voor z'n gelijk geldt voor z'n aanhangers. Kortom, geen geaccepteerde opvatting, niet eens de opvatting van een minderheid van professionele historici: weg ermee. Wie het terug wil hebben: gelieve met bewijzen te komen dat óf a) Delahaye serieus wordt genomen door een substantiële minderheid van professionele historici, of b) de opvattingen van Delahaye door een groot deel van de 'gewone mensen' serieus genomen wordt, en daarmee bedoel ik niet clubjes amateurhistorici mee. In het tweede geval zou de tekst ook anders moeten, trouwens. Junes 8 feb 2005 17:18 (CET)Reageren
Lijkt me geen goed plan om t er uit te halen op die gronden. Ben het ermee eens dat hij en zijn aanhangers vooral veel verstand hebben van schreeuwen, maar sommige punten zijn vrij overtuigend vind ik zelf. Vooral twee stukjes vind ik wel mooi:Over de aanduiding Noviomagus in historische bronnen:
http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/noyon.htm
Over de ligging van de Flevum en het Almere:
http://web.inter.nl.net/hcc/Gbm.Delahaye/almere.htm
Er zitten nog wat andere interessante dingetjes op de site (waar ikzelf weinig verstand van heb verder), als je je in ieder geval door de irritante toonzetting weet te worstelen.
Uiteraard kom je op het grenspunt van hoeverre Wiki aan verslaglegging doet, of daadwerkelijk wetenschapsbeoefening, maar het lijkt me een zéér slecht argument om te zeggen dat hij pas serieus genomen moet worden als anderen hem serieus nemen; historische voorbeelden ten overvloede natuurlijk. -Noggeeninlognaam 19 jul 2005 13:59 (CET)
Kijk, het gaat er met name om dat we niet elk excentriek standpunt kunnen opnemen in de encyclopedie. Stel je voor dat we bijvoorbeeld bij het artikel over Aarde een verwijzing zouden opnemen naar de Flat Earth Society, die in alle ernst volhoudt dat de wereld plat is? In sommige gevallen moet een encyclopedie de heersende (wetenschappelijke, wanneer van toepassing) consensus weergeven; natuurlijk kunnen vooraanstaande, bekende alternatieve gezichtspunten ook vermeld worden. Daar is hier echter geen sprake van: de historici nemen Delahaye niet serieus, en bij het grotere publiek hebben zijn theorieën geen ingang gekregen. Wat natuurlijk niet betekent dat deze theorieën niet in de Wikipedia vermeld mogen worden (dat doen we al, zie Albert Delahaye), maar niet op de Nijmegen pagina. Anders zouden we op elke pagina die betrekking heeft op Nederlandse geschiedenis tussen 200 en 900 een disclaimer moeten zetten.
Het gaat niet zozeer om geloofwaardigheid, daar zouden we als Wikipedia-editors in beginsel geen oordeel over moeten vormen, maar om wat in het Engels notability heet (kan geen goed Nederlands equivalent vinden). In relatie tot Nijmegen zijn de theorieën van Delahaye niet belangwekkend genoeg. En dat heeft eigenlijk weinig met wetenschap te maken; als de 'gewone man' in grote getalen zijn theorieën zou geloven, zou het wél belangwekkend zijn. Je hebt gelijk als je zegt dat er historische voorbeelden zijn waarin de buitenstaander toch gelijk had (daarentegen is het tegendeel natuurlijk veel vaker waar), maar Wikipedia kan geen standpunt innemen in deze. Door een bepaald standpunt prominenter te doen voorkomen dan het is (door het op te nemen in dit artikel bv.), zouden we niet langer bezig zijn met beschrijven, maar indirect iets verkondigen.
De waarheid of onwaarheid van Delahaye's theorieën is dus eigenlijk niet relevant. Persoonlijk denk ik dat het onzin is; ik ben geen historicus, maar de tegenargumenten (archeologisch, maar ook geologisch) lijken me redelijk overtuigend. Als leek vertrouw ik op de wetenschappelijke kennis van de experts; soms hebben die inderdaad ongelijk, maar ze hebben nog altijd veel vaker wél gelijk dan niet. Junes 30 aug 2005 13:26 (CEST)Reageren

Als onbevangen Vlaamse lezer van verschillende voor- en tegenstanders van de theorie dat Nijmegen een Karolingische stad was kan ik enkel concluderen dat de argumenten en bewijzen van de tegenstanders mij overtuigen, terwijl ik er van de voorstanders geen zie. Prachtvoorbeeld is wat hierboven staat:....."maar de tegenargumenten (archeologisch, maar ook geologisch) lijken me redelijk overtuigend" , maar er wordt geen enkel argument genoemd.

Negende stad[brontekst bewerken]

Er staat: Nijmegen is de negende stad van Nederland Hoe moet ik me dat voorstellen? Waren er 8 steden voordat Nijmegen bestond, of zijn er 8 groter, of zijn er 8 waar het gras groener is? TweehonderdZEVENTIEN-punt-honderddrieentwintig-punt-honderdachtenzestig-punt-negenentachtig

Er zijn er 8 die groter zijn, waarbij grootte is gemeten naar inwoneraantal. Andre Engels 21 aug 2003 12:31 (CEST)Reageren
Probleem is echter dat de pagina over Nederland vermeldt dat Nijmegen de 10de stad is, dwz 9 grotere steden. Interne inconsistentie dus...
Op de pagina over Nederland staan de inwoneraantallen voor de gemeenten en niet de steden. Misschien verklaart dat het verschil. - Streppel 1 mrt 2006 15:12 (CET)Reageren

Ingescande artikels[brontekst bewerken]

Ingescande artikels uit Binnenlands Bestuur over de centrumverboden: http://nijmeegsplatform.net/bb/ Guaka 10 jan 2004 03:08 (CET)Reageren

Nijmegenaren[brontekst bewerken]

Feitelijk zijn noch Dries van Agt, noch Willibrord Frequin échte Nijmegenaren. Van Dries van Agt ben ik even de geboorteplaats kwijt, maar Frequin is in Arnhem geboren. Wél echte Nijmegenaren:

ex-minister Hans Alders, bisschop in ruste Monseugneur Bluijssen, Jos Hermens

Als je al jaren in Nijmegen woont kun je toch ook een echte Nijmegenaar zijn? :) Guaka 26 feb 2004 13:04 (CET)Reageren
Dat is maar de vraag Guaka. Zie nu dat Karel de Grote er ook bij staat, is al helemaal een twijfelgeval denk ik. Zie artikel Karel de Grote zou volgens deze theorie nooit in Nijmegen zijn geweest. Vdegroot 17 mrt 2006 12:44 (CET)Reageren

Bombardement 1944[brontekst bewerken]

Over het bombardement van 1944 wordt gezegd: "Het vermoeden is dat het Duitse stadje Kleve vanuit de lucht voor Nijmegen werd aangezien" ; moet dat niet zijn: Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de lucht voor het Duitse stadje Kleve werd aangezien?

Volgens mij zijn beide zinnen correct, maar die tweede is in ieder geval duidelijker. Gr., 11 aug 2004 18:35 (CEST)
Beide zinnen zijn grammaticaal inderdaad correct, maar ze betekenen precies het tegenovergestelde. De tweede zin heeft de bedoelde betekenis.
Was het niet zo dat de ligging ten opzichte van elkaar, en vooral de afstand ertussen, van de plaatsen Gogh en Kleve en resp. Nijmegen en Arnhem ongeveer gelijk is en Nijmegen dus werd aangezien voor Gogh... Vdegroot 17 mrt 2006 12:47 (CET)Reageren

En toch is dat gelet op de ligging (Arnhem en Nijmegen aan brede rivieren, Kleef een eind van de rivier en Goch aan de smalle Niers) en het aantal inwoners van de steden geen bevredigende verklaring. Electionworld 16 aug 2006 20:35 (CEST)Reageren

Nimwèèghen[brontekst bewerken]

Het Nijmeegs hoort bij de zogenaamde Kleverlandse dialecten en is zeker geen Nedersaksisch (Zie Wikipedia 'Nedersaksisch'). Maar om nu 'Nedersaksisch' door 'Kleverlands' te vervangen is een beetje riskant, want het is best mogelijk dat er Kleverlandse dialecten zijn die de naam weer iets anders uitspreken. Daarom zou ik 'Nedersaksisch' vervangen door 'Nijmeegs'. Over de spelling 'Nimwèèghen'. Daar de n stom is, zou ik die weghalen. En wat betekent 'gh'? Als het een (soort) zachte g is, volstaat g. Als het meer een (zachte) 'ch' is, dan is ch beter.

--- Ik ben zo vrij geweest de hele vermelding weg te halen: een bepaalde regionale/lokale benaming voor een plaats zou best vermeldenswaardig kunnen zijn, maar m.i. niet direct aan het begin van het artikel, nog vóór talen als duits en frans (talen die voor de geschiedenis van de stad relevant zijn)... Los daarvan vraag ik me of men in heel zuid-gelderland Nijmegen op dezelfde manier wordt uitgesproken (dezelfde vraag als bij de vermelding 'Kleverlands') en of 'zuid-gelders' überhaupt een gangbare dialectbenaming is (ik heb er nog nooit van gehoord). Wellicht zou ergens in de lopende tekst een vermelding van de autochtone uitspraak 'Nimwege' kunnen worden opgenomen. groet, Niek


Zie voor de benaming Zuid-Gelderse dialecten het gelijknamige boekje van Jan Berns (SDU, 2002, ISBN 90 12 09009 1). Van Kleverlands heb ik nog noot gehoord. Electionworld 16 aug 2006 20:37 (CEST)Reageren

Eerlijk gezegd heb ik nog nooit een autochtone Nijmegenaar "Nimwege" horen zeggen. Mensen die die term bezigen zijn meestal mensen van buiten de stad die een poging doen om het lokale dialect te imiteren. Geboren Nijmegenaars hebben het over "Nehméége" (zonder W) en niet over "Nimwege". Klaas1978 9 aug 2007 16:06 (CEST)Reageren
Ik heb een tijdje in, qua taalgebruik het meest Nijmeegse buurtje van Nijmegen, de Benedenstad gewoond en kan het bovenstaande beamen. Nijmegenaren, hebben het over Nehméége. Sekers wete fan wal ;-) Anders moet je Krullen fan de buuk, de column van Leo van Stijn in het huis-aan-huisblaadje "de Zondagskrant", maar eens lezen, omdat daar plat Nijmeegs fonetisch wordt weergegeven. De verwarring komt denk ik ook van o.a. dezelfde Van Stijn, die achter het "Nimweegs SoapTheater" zit. --Brinkie 10 aug 2007 17:38 (CEST)Reageren

maas & waaler 04-01-2010

over dat nimwege een benaming van lokale mensen zijn die nijmeegs proberen te praten is fout het klopt van de plaatselijke bewoners maar nimwege is juist een dialect op het maas en waals (mensen buiten de stad) en geen poging tot imitatie van het nimweegs zoals wij zeggen – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 83.128.24.223 (overleg · bijdragen)

Stedenband met Arnhem[brontekst bewerken]

Er stond bij stedenbanden dat Nijmegen ook een stedenband had met Arnhem. Een anoniem heeft dat weggehaald en ik twijfel ook te zeer aan de waarheid om het weer terug ze zetten, te meer daar het lemma stedenband expliciet over buitenlandse steden spreekt. Iemand die het zeker weet? – Bearsuit dixit 24 apr 2005 12:29 (CEST)Reageren

Ik weet het ook niet zeker, maar misschien wordt gedoeld op het Knooppunt Arnhem Nijmegen [1], waarbinnen samengewerkt wordt door een aantal gemeenten in de regio. - Galwaygirl|Overleg 24 apr 2005 12:34 (CEST)Reageren

Oudste Stad?[brontekst bewerken]

Volgens mij heeft Maastricht, of althans de gemeentearchivaris van Maastricht, ter gelegenheid van het 2000-jarig bestaan van Nijmegen, officieel toegegeven dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Moet dat niet in de tekst worden verwerkt?

Is dat *echt* belangrijk genoeg om in een encyclopedie op te nemen?Kleuske 30 sep 2005 10:49 (CEST)Reageren

Het is natuurlijk geen *echt* belangrijk feit, maar desondanks misstaat het niet in het lemma over Nijmegen. Sinds eind juni 2005 is bekend dat Nijmegen toch de meeste aanspraak maakt op de titel 'oudste stad van Nederland'. Ik citeer uit De Gelderlander van 17 juni 2005: De Utrechtse archeologe Fleur Kemmers schrijft het in haar proefschrift waarop zij maandag 27 juni promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Kemmers onderzocht de driehonderd munten die de soldaten in het legioenskamp ruim tweeduizend jaar geleden verloren. Daaruit kon ze geen andere conclusie trekken dan dat deze versterking in 19 of mogelijk in 18 v.Chr. is ingericht en vóór 10 v.Chr. weer is verlaten. De geschiedenis van Nijmegen, de stad die momenteel haar tweeduizendjarig bestaan viert, heeft daarmee nog oudere wortels gekregen. Hiermee heeft de stad een extra argument in handen om zich als oudste stad van Nederland te profileren. De status van oudste stad wordt betwist door Maastricht. Maar de Romeinen verschenen volgens veel onderzoekers in Nijmegen een stuk eerder ten tonele dan in de Limburgse hoofdstad. Bovendien was Maastricht in de Romeinse tijd een dorp, terwijl Nijmegen al uitgroeide tot een stad. Het complete artikel staat op deze site. Naar aanleiding van dit proefschrift is er een debat georganiseerd tussen de stadsarchivarissen van Nijmegen en Maastricht en in dat debat erkende de Maastrichtse functionaris de oudste rechten van Nijmegen.--Willem Huberts 18 okt 2005 08:13 (CEST)Reageren

Ik heb dit nog gevonden, want voor bovenstaande link moet men zich aanmelden. http://www.nijmegen.nl/Images/41_8559.pdf , zoek op stadsarchivaris van Maastricht en let op dit is een raadsvergadering verslag uit 2002!! Dus dan moet de erkenning al in 2002 geweest zijn. Voor de rest vind je meer verbindingen tussen "Nijmegen" en "oudste stad van Nederland" in google dan "Maastricht" en "oudste stad van Nederland". Het wijst er wel op dat Nijmegen inderdaad de oudste stad is, maar 100% overtuigd ben ik niet (soms namelijk tegenstrijdige bewijzen). pjetter 18 okt 2005 09:34 (CEST)Reageren

Aanmelding voor de link is gratis en levert toegang tot het kranteartikel (krantenartikel? krante-artikel? krantenartikel? kranteärtikel? - lang leve de nieuwe spelling) waaruit bovenstaand citaat is gehaald. Je hoeft slechts je mail-adres in te vullen.--Willem Huberts 18 okt 2005 11:28 (CEST)Reageren

Ze vragen teveel gegevens, bovendien staat hun privacy statement me niet aan. Ik registreer me niet, dus ik kan ook geen artikel lezen :-( pjetter 20 okt 2005 14:32 (CEST)Reageren
Om in te loggen op sites waar je geen zin in hebt om voor te registreren: http://www.bugmenot.com
Husky 20 okt 2005 17:14 (CEST)Reageren

Romeinse nederzetting[brontekst bewerken]

Oppidum Batavorum was *geen* bataafse nederzetting, maar (zo blijkt) een romeinse. Zie de pagina Ulpia Noviomagus Batavorum voor details. Kleuske 30 sep 2005 10:49 (CEST)Reageren

Nijmegen 2000[brontekst bewerken]

In 2005 viert Nijmegen volgens Nijmegen2000 "Nijmegen 2000 jaar leven, 1900 jaar stad." Nijmegen heeft dus minstens 1900 jaar stadsrechten. - Micha Streppel 11 nov 2005 14:15 (CET)Reageren

De tekst van de site luidt: Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Het bewijs daarvoor is gevonden na onderzoek naar de Godenpijler, de zuil die op het Valkhof is gevonden. De Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen heeft de resten van de godenpijler gedateerd op 17 n.c. Een zuil als de godenpijler betekende in de Romeinse tijd dat een plaats werd gezien als bestuurlijk centrum en dus belangrijk was. Tussen 98 en 102 n.c. kreeg Nijmegen officieel zijn naam 'Ulpia Noviomagus Batavorum' én stadsrechten van Keizer Trajanus. Deze rechten kregen we dus ruim 1900 jaar geleden. Dat er voor 17 ook al leven was op de plek van het huidige Nijmegen was al bekend. De Bataven waren namelijk al in 15 v.c. neergestreken in het Oppidum Batavorum (stad van de Bataven). We kunnen dus met een gerust hart roepen dat Nijmegen de oudste is. Ze bestaat al ruim 2000 jaar en is al meer dan 1900 jaar officieel 'stad'!
Ik heb de tekst op de pagina dus dienovereenkomstig aangepast.--Willem Huberts 16:46, 11 november 2005 (CET)

Gemeenteraadsverkiezingen 2002[brontekst bewerken]

Ondanks dat de AOV/U55+/VSP een lager percentage heeft gehaald dan D66 heeft zij toch een zetel meer. Wikix 2 mrt 2006 12:01 (CET)Reageren

Lijstverbinding met SLN leverde VSP tweede zetel op. - Ramon Barends, toenmalig fractie-assistent SLN

Externe links[brontekst bewerken]

Erg veel externe links naar mijn mening (9) Vdegroot 17 mrt 2006 12:36 (CET)Reageren

Valt wel mee. Bovendien zijn ze zinvol en duidelijk geordend. Wikix 17 mrt 2006 12:47 (CET)Reageren

”Havanna aan de Waal” 2006[brontekst bewerken]

Politiek "pamflet" verwijderd, daar wikipedia niet als politiek forum gebruikt dient te worden. Verschillende aangesneden onderwerpen daarin kunnen misschien beter in een eigen artikel ondergebracht worden. In een gericht artikel kan vaak gemakkelijker het gewenste NPOV-standpunt worden neergezet. Johjak (!) 11 jun 2006 19:31 (CEST)Reageren

Karel de Grote[brontekst bewerken]

Karel de Grote is niet in Nijmegen geboren. Dus haal ik zijn naam weg uit de lijst geboren in Nijmegen. Karel de Grote is geboren in Ingelheim, Duitsland. 12 jun 2006 23:49 Jeroenweijzig

Nijmegen een "goedkope" stad?[brontekst bewerken]

Nijmegen is de enige plaats in Nederland waar alleen de linkse partijen (Groenlinks, PvdA en SP) het voor het zeggen hebben. Met name in de regio wordt hier met argusogen naar gekeken. Het beleid wordt hier onder meer auto- en ondernemer onvriendelijk genoemd en de gemeente zou hoofdzakelijk voor minima en werklozen opkomen (het zogenaamde overmatig knuffelen) en het grootste deel van de werkende mensen te veel uitmelken. Nijmegen zou armoede de in hand werken en ook van buitenaf armlastige mensen aantrekken. Dit zou verband houden met het minder sjieke winkelaanbod cq. aanbod met name voor de massa en de lagere segmenten in vergelijking tot nabij gelegen steden zoals Arnhem en Den Bosch, waar het straatbeeld meer kwaliteitswinkels en -restaurants kent. In de praktijk hebben deze winkels en horecaondernemingen meer moeilijkheden om in Nijmegen het hoofd boven water te houden.

Maar heeft de Nijmeegse bevolking echt minder te makken dan elders? Als we kijken naar de inkomensverdeling zien we dat Nijmegenaren inderdaad veel minder geld ontvangen dan gemiddeld in Nederland verdiend wordt (en ook in vergelijking met andere steden, waaronder Den Bosch en Arnhem): Beneden modaal 39,8% van de huishoudens (Nederland 28,5%) Modaal 35,4 (Nederland 37,8%) 1,5x modaal 14,1% (Nederland 18,5%) 2x modaal 6,6% (Nederland 8,9%) 2,5 modaal of meer 4% (Nederland 6,3%)

In modaal en categorien die hierboven zitten scoort Nijmegen dus laag. In Nijmegen is "beneden modaal" dus eigenlijk "modaal" aangezien de meeste mensen op dit inkomensniveau zitten.

Van wie zijn bovenstaande opmerkingen allemaal afkomstig? Gelieve te ondertekenen met 4 tildes,ofwel ArnaudH 11 jan 2007 15:59 (CET)Reageren

Het stadsgezicht van Nijmegen[brontekst bewerken]

Toen ik onlangs als toerist Nijmegen bezocht, viel mij op hoe dominant de 20. eeuw in het centrum van deze historisch toch belangrijke stad is vertegenwoordigd. De gids vertelde, dat grote delen van het centrum in 1944 volledig zijn weggevaagd. Dat zou echter beteken dat Nijmegen veel zwaarder zou zijn gebombardeerd dan een zwaarbevochte stad als Aken, waar het historische gezicht een stuk beter behouden is. Dit zou toch heel opmerkelijk zijn. Is dit echt het geval, of zijn al die historische panden, die ik op oude afbeeldingen zag, in de waan van het modernisme, na de oorlog afgebroken? Met een vriendellijke groet, Jos.

Ik weet niet in hoeverre dit je vraag beantwoord:
In Duitsland is het veel meer dan in Nederlnad gebruikelijk geweest om oude gebouwen die in de oorlog in puin of half in puin werden geschoten weer terug op te bouwen alsof ze nooit gewond waren geweest. In Nederland braken ze liever de resten af en zetten ze er iets nieuws voor in de plaats. :
Bovendien weet ik dat Nijmegen niet zozeer door gevechten gewond raakte, maar meer door een geallieerd bombardement dat bedoeld was voor een Duitse stad, maar een ietsje pietsje uit de richting neerkwam.- QuicHot 14 aug 2006 21:21 (CEST)Reageren
((voorgaande bewerking gedaan door: gebruiker:Vdegroot (toevoeging door: - QuicHot 15 sep 2006 22:53 (CEST))Reageren

In aanvulling daarop heeft de stad een half jaar in de frontlinie gelegen en zijn er voor de bevrijding branden door Duitsers aangestoken. De stad heeft ook pas erg laat budgetten gekregen voor wederopbouw. Electionworld 16 aug 2006 20:34 (CEST)Reageren


NS Reizigers[brontekst bewerken]

Discussie verplaatst naar overlegpagina ArnaudH om derden hier niet onnodig mee te lastig vallen.ArnaudH 3 jan 2007 22:53 (CET)Reageren

Inwonertal[brontekst bewerken]

Vraag is, of het hier enkel de gemeente met de meeste inwoners in de provincie betreft, of ook de stad. Een overzicht van inwonertallen der afzonderlijke kernen, zowel in dit artikel als in dat over Arnhem, zou een genuanceerder beeld opleveren. Antipedos 15 feb 2007 16:40 (CET)Reageren

Het zou inderdaad beter zijn om systematisch ook de imwoneraantallen van de stad zelf te vermelden. Voor de rangorde binnen Gelderland zou dat overigens voor Nijmegen en Arnhem geen verschil maken. AJW 15 feb 2007 19:27 (CET)Reageren
De gemeente Nijmegen telt 9 stadsdelen en 44 wijken. Als het stadsdeel Nijmegen-Noord met de wijken Oosterhout, Ressen en Lent niet bij de stad Nijmegen meegeteld mag worden, is er geen enkele reden om andere buitenwijken wel mee te tellen. De stad omvat alleen de kadastale gemeente Nijmegen, sectie C. Alle andere secties en de kadastrale gemeenten Neerbosch, Hatert en Lent liggen niet in de stad Nijmegen, maar in de gemeente Nijmegen. Pas als de gemeenteraad een woonplaatsbesluit heeft genomen dat het gehele grondgebied van de gemeente Nijmegen omvat, kan voor iedere woonplaats het inwoneraantal worden bepaald. ---- Rob Essers 15 feb 2007 23:06 (CET)Reageren
We stellen dus voorlopig stad en gemeente gelijk. Met dank, AJW 15 feb 2007 23:42 (CET)Reageren
Misschien kan de term 'stad' maar beter helemaal vermeden worden! Dan hoeft ook niemand zich het hoofd te breken over de vraag of het stadsdeel Amsterdam Zuidoost wel/niet in de 'stad' Amsterdam ligt. Het stadsdeel Nijmegen-Noord sluit in ieder geval naadloos aan aan vier andere Nijmeegse stadsdelen. Het enige verschil is dat de wijken ten noorden van de Waal (nog) een aparte woonplaatsnaam hebben. ---- Rob Essers 16 feb 2007 09:36 (CET)Reageren

Nou nee, dat ook weer niet. Het geval Nijmegen is niet algemeen. Er zijn ook veel gemeentes met diverse los van elkaar gebouwde kernen, neem als recent voorbeeld Roermond, met de nieuw toegevoegde kern Swalmen. Amsterdam Zuid-Oost ligt ook geheel los van de stad zelf, dat zou toch een criterium moeten zijn. Dukenburg is dus wel Nijmegen-stad, ook al ligt het over het kanaal. AJW 16 feb 2007 13:55 (CET)Reageren

In de gemeente Nijmegen is feitelijk geen sprake meer van verschillende kernen, al denken sommige mensen in Lent daar nu nog anders over. Ook het stadsdeel Nijmegen-Noord behoort tot de ongedeelde stad Nijmegen. ---- Rob Essers 16 feb 2007 19:35 (CET)Reageren

Denk dat in deze kwestie een doorslaggevende rol toekomt aan de historie. Wanneer er sprake is van een volkomen nieuwe wijk, die puur als uitbreiding van de bestaande stad gebouwd is, dan wordt ook deze zonder verder meer stad. Maar wanneer er sprake is van annexatie van een vanouds afzonderlijk dorp met een geheel eigen dorpskern en historie, dan wordt zo'n plaats met name ook etimologisch bezien, echt geen deel van de stad, enkel doordat zij ten gevolge van nieuwbouw tegen de stad aan komt te liggen. Hatert, Dukenburg, enzovoorts zijn dan ook iets heel anders, dan Nijmegen stad. Het blijven dorpen in de stadsgemeente. Willen we nu nog eens bekijken, of bij hantering van dit criterium de stad Nijmegen meer inwoners heeft, dan de stad Arnhem? (Vindt zelf niet zo gauw de weg bij het CBS, ook al door beperkingen van de browser). Antipedos 17 feb 2007 03:07 (CET)Reageren

Een term stadsgemeente bestaat niet en dat zullen we dus niet overnemen.
Het is normaal dat een gezonde stad zich uitbreidt en naar een of meerdere kanten uitgroeit. Worden daarbij aangrenzende dorpen opgenomen en ingebouwd tot stadswijken, dan horen ze verder bij de stad. Zo is Maasniel sinds de jaren vijftig helaas een stadswijk van Roermond geworden, maar Swalmen, dat kilometers van Roermond vandaan ligt, mag dat niet, want daar ligt een uitgebreid groengebied tussen. De gemeente Roermond bestaat dus uit Roermond (stad) en het buitengebied Swalmen. In Nijmegen zijn Neerbosch, Hatert en Dukenburg volledig stadsdelen geworden en te vrezen is dat Lent en Oosterhout nu ook Nijmegen-Noord gaan worden. AJW 17 feb 2007 08:48 (CET)Reageren

Maar hoe zit dat in Venlo dan; zijn Tegelen en Blerick daar niet ook tegenaan gebouwd en toch geen uitgesproken stadswijken?

Blerick en nu ook Tegelen waren lang zelfstandige gemeenten, die nu ook niet in Venlo zijn ingebouwd, maar er tegenaan liggen. Ook is het een factor dat dat tamelijk grote dorpen waren met een eigen traditie. In het geval van Blerick was de Maas een natuurlijke grens, in het geval van Tegelen was er een historische landsgrens. Dat telt allemaal mee. Op dit moment is Venlo een soort verzamelgemeente, maar het vormt ook een vrijwel aaneengesloten agglomeratie. Ze zijn of worden uiteindelijk wel stadsdelen (wijken) Over Belfeld heb ik nu nog enige aarzeling, maar dat ligt toch in het verlengde. AJW 19 feb 2007 23:04 (CET)Reageren

Denk niet dat het een teken van gezondheid is, wanneer een stad steeds meer van haar voor-en achtertuin volstouwt met nog meer beton, asfalt en vervuilend blik. Dat is wel 'gezond' voor de portemonnee van veelal uit den vreemde afkomstige bestuurders en middenstanders, maar voor de gezondheid der inwoners is het belangrijk dat er zo veel mogelijjk groen in en om de (kern van) de stad is en dat er niet meer uitgebreid wordt, dan noodzakelijk voor de eigen bevolking, zodat het eigen specifieke karakter 'n beetje behouden blijft. Hetzelfde geldt m.m. voor de nabijgelegen dorpen. In de huidige ontwikkeling wordt het allemaal als het ware bij elkaar in een betonmolen geknikkerd, waar dan dezelfde eenheidsworst uitkomt, als ook in al die andere alsmaar uitdijende steden in den lande aangetroffen wordt. Als dat geen straf is voor met name ook het verkeerde, onnatuurlijke en levenvijandige voedingspatroon, dat nog steeds gemeengoed is, wat is het dan wel?

Daar ben ik het allemaal wel zo'n beetje mee eens. Het is echter belangrijk dat een levende stad groeit en onvermijdelijk dat daardoor incorporatie van randdorpen plaatsheeft. Vaak heel jammer voor de lokale gemeenschap, maar die weet vaak toch haar eigen identiteit te bewaren. In het geval van Maasniel is dat heel duidelijk zo. AJW 19 feb 2007 23:04 (CET)Reageren

Ooit waren er Stadsstaten; elk nieuw woord moet eens voor het eerst gebruikt worden; het is inderdaad niet de opzet van deze encyclopedie om in dit soort dingen voorop te lopen. Maar als niemand er bezwaar tegen heeft.......Dacht, dat het een handig woord is, om niet altijd weer "stad en geneente" te hoeven zeggen: "Stadsgemeente". En iedereen weet toch wel meteen wat ermee bedoeld wordt.

Jammer, maar daar doen we niet aan. AJW 19 feb 2007 23:04 (CET)Reageren

Maar kunnen er nou hoe dan ook wat inwonertallen van de afzonderlijke stadsdelen vermeld worden? Dankuwel, asjeblieft. Antipedos 19 feb 2007 21:56 (CET)Reageren

Helaas, alleen als er over die stadsdelen afzonderlijke artikelen geschreven worden, vergelijk Sittard en Geleen. Anders is het hek van de dam. AJW 19 feb 2007 23:04 (CET)Reageren
Om het inwoneraantal van een gebied te kunnen bepalen, moeten de grenzen formeel vastliggen. Dat is bij de 'stad' Nijmegen niet het geval. Zelfs van de 'woonplaats' Nijmegen moeten de naam en de grenzen nog formeel door de gemeenteraad worden vastgesteld (een woonplaatsbesluit is in voorbereiding). Op dit moment zijn cijfers beschikbaar voor 44 wijken, 9 stadsdelen, 3 woonplaatsen en 1 gemeente Nijmegen, maar het lijkt me niet verstandig om die allemaal te vermelden. ---- Rob Essers 19 feb 2007 23:30 (CET)Reageren

Geschiedenis[brontekst bewerken]

Stel voor het ellenlange geschiedenisverhaal in een apart artikel onder te brengen en de laatste drie foto's bij Bezienswaardigheden te verwijderen, omdat ze niets bijzonders zijn. Antipedos 17 feb 2007 03:46 (CET)Reageren

Dat is ook de bedoeling, maar nu nog niet, want deze paragraaf is nog niet op peil en ook nog zeker niet storend lang. AJW 17 feb 2007 09:01 (CET)Reageren
Zou zeggen, maak er een samenvatting van en maak Geschiedenis van Nijmegen aan. Hsf-toshiba 20 feb 2007 16:47 (CET)Reageren
Hsf-toshiba bedoelt waarschijnlijk: neem in het hoofdartikel alleen de recente geschiedenis op en verwijs voor de rest naar een nieuw artikel. Zo hebben we dat ook bij Heerlen en Venlo gedaan. Maar voor Nijmegen had ik daar nog even mee willen wachten. Aan de andere kant: als je nu al zo'n apart artikel aanmaakt zul je zien dat er meer werk van gemaakt gaat worden. AJW 20 feb 2007 21:01 (CET)Reageren
Nee, niet alleen de recente geschiedenis. Maar gewoon een beknopte samenvatting, zoals op 's-Hertogenbosch is gedaan, daarnaast is er een artikel over de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch Hsf-toshiba 21 feb 2007 00:13 (CET)Reageren
Dat komt bijna op hetzelfde neer. Een kwestie van smaak.AJW 21 feb 2007 01:11 (CET)Reageren
Yep, maar als ik op Nijmegen kom, zou ik wel een beknopte samenvatting willen lezen, dat de stad al gesticht is door de Romeinen en dat het Novio Magus heette. Hsf-toshiba 21 feb 2007 09:37 (CET)Reageren
Mee eens; er zou een nieuw artikel bijgemaakt moeten worden over de geschiedenis van N. en een beknopte samenvatting daarvan gefabriceerd moeten worden voor deze pagina. Peli 21 feb 2007 09:50 (CET)Reageren
Ga gerust je gang. AJW 21 feb 2007 11:14 (CET)Reageren
Inmiddels heb ik dat min of meer zo gedaan. AJW 14 apr 2007 16:08 (CEST)Reageren

Oudste stad[brontekst bewerken]

Er wordt beweerd dat 'Maastricht het ermee eens is' maar een bron daarvoor wordt niet gegeven. Als daar geen bron voor wordt gegeven dan moet het teruggedraaid worden. Alleen maar zeggen dat Maastricht het er mee eens is, is niet genoeg, ben ik bang. --Fogeltje 25 mei 2007 17:57 (CEST)Reageren

Helemaal mee eens Fogeltje. Zie ook commentaar SanderSpek. Arnaud 25 mei 2007 18:21 (CEST)Reageren
Mee eens, als je zo'n bewering plaatst moet je natuurlijk dat kunnen staven met een bron Johanna83 25 mei 2007 18:50 (CEST)Reageren

voetballers en meer[brontekst bewerken]

Wat doen al die volstrekt onbeduidende voetballers hier? Kunnen we dan iedereen maar zo opnemen? Waar blijven de ijshockyers, de volleyballers, de golfers, de zwemmers, de skaters, de mondorgelblazers? Eén seizoen N.E.C. is blijkbaar genoeg om beroemde Nijmegenaar te zijn. En die kinderen van Irene? Alleen met de keizersnede ter wereld geholpen in de keizerstad. Passend? Neen. Sebastiaan.van.Barneveld 7 apr 2008 09:21 (CEST)Reageren

Klopt, dat is een vervelend punt op deze en andere stedenpagina's, er worden ook regelmatig bijdragen door mij en anderen gerevert. Ik denk dat je dit onderwerp beter in de kroeg kunt aankaarten, zodat er een wiki-breed beleid komt over wat er een "beroemde inwoner van <vul stad in>" is. Wellicht is het een idee om het onderwerp te splitsen in "Geboren in Nijmegen" (de kinderen van Irene onder andere) en "Bekende Nijmegenaar", of iets dergelijks? --Robert (overleg) 7 apr 2008 12:33 (CEST)Reageren

Beste Robert, een fanatiek wikipediaan ben ik niet, dus ik beperk me tot deze observatie. Al zaplezend kwam ik erop. Een bekende Nijmegenaar lijkt me iemand die in de stad iets wezenlijks betekent of betekend heeft. Er geboren zijn zegt me niets. Die "bekende" N.E.C.'ers lijken eerder het gevolg van een reclame-actie dan van een behoefte iets zinnigs bij te dragen. Hoe meer voetballers er staan des te belangrijker is N.E.C.? Nogal commercieel allemaal. Groeten, Sebastiaan.van.Barneveld 7 apr 2008 14:39 (CEST)Reageren

Assume good faith. Ik denk dat het enthousiasme is. --Robert (overleg) 7 apr 2008 16:08 (CEST)Reageren

Ja, dat denk ik zeker ook! Sebastiaan.van.Barneveld 9 apr 2008 22:30 (CEST)Reageren

Oudste stad 2nd edition[brontekst bewerken]

De nieuwste rage is "Uit de bronnen - voor zover die op dit moment althans bekend zijn - blijkt dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is en in 2005 vierde de stad haar 2000-jarig bestaan." Net zoals bij twee kopjes hierboven worden vervolgens geen bronnen aangehaald. Als men echter al bronnen noemt, moet men deze ook geven, anders is het niet genoeg, zeker voor zo een omstreden feit. Anders kan ik wel van alles gaan roepen dat "uit bronnen, voor zover die bekend zijn op dit moment, blijkt".--Fogeltje 10 mrt 2009 10:23 (CET)Reageren

Het zijn altijd anonieme, niet-ingelogde bijdragers die dergelijke wijzigingen aanbrengen. Ik denk dat het tijd wordt, dat deze pagina semibeveiligd wordt, zodat niet-ingeschrevenen (en voor dit doel aangemaakte accounts) niet meer kunnen wijzigen op deze pagina. De hele polemiek rond de oudste stad van Nederland is uitgebreid beschreven op een apart lemma. --Robert (overleg) 10 mrt 2009 12:02 (CET) (inwoner van Nijmegen trouwens)Reageren
Ik denk dat semi-beveiliging op dit moment te rigoureus is. Het gebeurt niet elke dag, zelfs niet wekelijks. De anonieme bijdrager van vandaag heeft een hoop mooie bewerkingen uitgevoerd en is denk ik gewoon te enthousiast geweest. Nadat ik hier op het overleg een bericht achtergelaten heb en iemand anders op de overlegpagina van dat IP nog eens een extra bericht heeft achtergelaten heeft deze anonieme bijdrager dit stukje ook met rust gelaten. Als we het artikel semibeveiligd was, dan had hij de rest van zijn edits niet kunnen doen. Voorlopig ben ik tegen semi-beveiliging, dit artikel wordt goed in de gaten gehouden, dus lang een eventuele wijziging omtrent de oudste stad niet blijven staan. Pas als het te gortig wordt, moeten we daarover nadenken in mijn ogen.--Fogeltje 10 mrt 2009 18:37 (CET)Reageren
Ik heb naar aanleiding van de zoveelste Nijmegen-is-de-oudste-stad-edit vandaag een verzoek gedaan voor semibeveiligen. Moderator Wutsje heeft dit verzoek gehonoreerd en 'm voor een jaar op slot gezet voor niet-ingelogde gebruikers. --Robert (overleg) 4 mei 2009 14:16 (CEST)Reageren

foto's[brontekst bewerken]

Wat een overmaat aan foto's. De foto van de "fietsroltrap naar de snelbinder" is bijvoorbeeld onmisbaar... 145.88.209.33 15 mei 2009 15:14 (CEST)Reageren

Die roltrap voegt inderdaad niet zo heel veel toe en die foto van de snelweg is ook discutabel, maar de andere foto's zijn m.i. wel relevant. Klaas1978 15 mei 2009 19:13 (CEST)Reageren

carnaval[brontekst bewerken]

Hmm ik weet niet precies hoe dit werkt, maar het woordje Knotsenburg achter carnaval kan een link worden, hierover hebben wij namelijk onlangs een pagina aangemaakt. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.147.195.130 (overleg · bijdragen)

Uitgevoerd Uitgevoerd Bedankt voor het melden! MrBlueSky 18 aug 2009 02:09 (CEST)Reageren

partnersteden[brontekst bewerken]

Ook Kopenhagen is een partnerstad van Nijmegen. Zou iemand deze willen toevoegen? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 85.149.240.105 (overleg · bijdragen)

Voel je vrij en ga je gang. Lexw 8 apr 2010 17:20 (CEST)Reageren
Wat is de bron daarvan? Toch hopelijk niet deze anonieme toevoeging zonder bronvermelding (13 okt 2008) aan het lijstje van partnersteden van Kopenhagen, want de juistheid daarvan wordt sterk betwijfeld, aangezien Kopenhagen niet genoemd wordt in een Nijmeegs gemeentelijk document van september 2008, noch in dit overzichtje. Peli (overleg) 30 apr 2013 12:24 (CEST)Reageren

Donatie historisch beeldmateriaal Nijmegen[brontekst bewerken]

Beste wikipedianen,

Het Regionaal Archief Nijmegen heeft deze week een aanzienlijke donatie van beeldmateriaal gedaan aan Wikimedia Commons. Het gaat om zo'n 3000 afbeeldingen uit de fotocollectie van Fotopersbureau Gelderland. Deze foto's documenteren een breed scala van Nijmeegse gebeurtenissen, personen en plekken, en bestrijken ongeveer de afgelopen 100 jaar. De afbeeldingen zijn wellicht bruikbaar voor pagina's die nog geen afbeelding(en) hebben en zijn hier te vinden: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Regionaal_Archief_Nijmegen

Met vriendelijke groet, Reniervdg (overleg) 19 jan 2018 16:35 (CET)Reageren

Novio[brontekst bewerken]

Is novio inderdaad een Keltisch woord?

Kijk o.a. hier en hier. Nietanoniem (overleg) 21 aug 2019 10:31 (CEST)Reageren

Referenties gevonden in artikelgeschiedenis[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Om de kwaliteit van bronvermeldingen binnen Wikipedia te verbeteren hebben we gekeken of er in de artikelgeschiedenis van dit artikel links naar externe webpagina's of naar andere wikis staan. In het verleden werd veel gebruik gemaakt van deze optie om de bron van een bewerking aan te geven, maar tegenwoordig worden bronnen meestal in het artikel zelf getoond. Het zou dus kunnen dat in de geschiedenis waardevolle bronnen staan die in het artikel zelf kunnen worden meegenomen.

Meer informatie over dit project is terug te vinden in de FAQ.

In de artikelgeschiedenis van Nijmegen zijn de volgende bewerkingen gevonden:

Zouden jullie kunnen kijken of deze links geschikt zijn om in de bronvermelding in het artikel mee te nemen? Bij voorbaat dank.

Groet, Valhallasw-toolserver-botje (overleg) 12 mrt 2022 06:16 (CET)Reageren

Als de bovenstaande bronnen zijn bekeken dan kan deze melding worden verwijderd. Als een lege overlegpagina overblijft dan kan deze met {{nuweg|afgehandelde botmelding}} voor verwijdering worden aangedragen.

Vraag[brontekst bewerken]

is Nijmegen nog altijd een Vrije rijkssted ??? Qx12 (overleg) 21 mrt 2024 18:54 (CET)Reageren

Vrije rijkssteden bestonden in het Heilige Roomse Rijk. Toen dat in 1803 werd opgeheven, werden die vrije steden ingedeeld bij een staat. Henk van Haandel (overleg) 21 mrt 2024 22:06 (CET)Reageren