Overleg:Socialistische Partij (Nederland)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Links[bron bewerken]

Waaruit blijkt dat deze partij links is? Ik zelf vind deze partij zeer duidelijk extreemlinks. Het zijn eigenlijk nog steeds meer communisten dan socialisten. 84.25.28.140 26 jun 2010 09:30 (CEST)

Afstand genomen van het maoïsme[bron bewerken]

Na 1990, met de val van het communisme, werd de partij omgevormd tot een (linkse) socialistische partij.
Waar blijkt dit uit? Heeft de SP officieel afstand genomen van het maoisme? Bart van der Pligt 27 feb 2004 17:46 (CET)

Aan exact dezelfde zin stoorde ik me ook, de SP heeft al sinds haar prille begin afstand genomen van de politiek van de Sovjet-Unie. Q-collective 27 feb 2004 17:53 (CET)

Mij staan vooral interviews met Marijnissen voor de geest waarin hij vragen naar het maoisme consequent ontweek. Een omschrijving voor de SP na de val val van de muur zou dus ook kunnen zijn: Toen het maoisme na de val van de muur definitief uit de mode bleek, presenteerde de SP zich op een andere manier. Ik verwerk dit niet in het artikel omdat het een vage bewering is. De passage die er nu staat is echter van hetzelfde gehalte. Misschien kunnen grotere deskundigen dan ik wat concrete feiten in het artikel verwerken waaruit de ontwikkeling van het sp-gedachtegoed blijkt (en de plaats die totalitaire ideologieën als het maoisme in dat gedachtegoed innemen.) Het feit dat diverse leden de SP vanwege het vermeend ondemocratische gehalte van de partij vaarwel zegden, houdt misschien met deze onduidelijkheid verband. Bart van der Pligt 27 feb 2004 19:35 (CET)

Ik ben zelf SP lid en weet uit interne bronnen te vermelden (hoewel ik ze zelf niet meegemaakt heb) dat ze al afwaren van de Maoïstische gedachte eind jaren zeventig. De val van de muur heeft daar an sich niets mee van doen, ze hebben zich altijd gekeerd tegen de politiek van de Sovjet-Unie die in hun ogen te dirigerend en te centralistisch was (meningen uit die tijd). Ik probeer nog wat bronnenmateriaal over deze periode te vinden... hang on... Q-collective 27 feb 2004 23:10 (CET)

Spannend onderwerp. Ik denk dat het afwijzen van de USSR en het aanhangen van het maoïsme destijds uitstekend samengingen. Afstand nemen van de USSR betekende zeker niet automatisch afstand nemen van het maoïsme. De USSR en China waren niet voor niets gebrouilleerd. Fransvannes 27 feb 2004 23:18 (CET)

Ik heb niet veel gevonden, maar dit is het resultaat: ...Het Maoïsme van de eerste jaren heeft al snel plaats gemaakt voor een wel erg praktische aanpak van zaken... en ...In datzelfde jaar (1991 - Q) zet de partij een definitieve streep door het 'marxisme-leninisme' en democratiseert haar partijorganisatie door het toekennen van het volwaardig lidmaatschap aan alle steunleden van de SP... Dit zijn dus twee dingen: 1. Van het maoïsme wordt al afscheid genomen eind jaren 70 als er meer bekend is over de werkelijke situatie aldaar. 2. Er wordt definitief afscheid genomen van de ideologie van het Marxisme-Leninisme, deze wordt beschouwd als volledig uit de tijd en wordt vervangen met de kernbegrippen: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Aan de feitelijke politiek van het reëel bestaant socialisme in Oost-Europa is al sinds de prille begintijd van de SP afstand genomen, zoals ik al eerder zei, ik val in de herhaling :P Maar, ik hoop hier toch voldoende argumentatie bijeen te hebben geschraapt :) Q-collective 27 feb 2004 23:35 (CET)

Ik heb zelf ondertussen ook wat meer gelezen en het beeld begint voor mij wat duidelijker te worden. De democratisering van de partijorganisatie in 1991 lijkt me niet onbelangrijk. Wil je daarover wat feiten aan het artikel toevoegen? Bart van der Pligt 28 feb 2004 00:06 (CET)

Toegevoegd Q-collective 28 feb 2004 00:16 (CET)

Drukpers[bron bewerken]

Wat is de bron voor het feit dat de eigen drukpers van de vroege SP door China is bekostigd? topjaklont 6 jul 2004 11:51 (CEST)

Het ligt voor de hand om te denken dat een deel van het geld uit China komt. Bekend is een reis van Daan en Nico Schrevel in 1970, dus nog in de KEN-periode, waarbij geld voor een drukpers is losgepeuterd. Maar van latere transacties tussen Peking en Rotterdam is niets bekend.
(Website van het tv-programma Andere Tijden)
Bart van der Pligt 6 jul 2004 16:40 (CEST)

npov[bron bewerken]

Waar staat in hemels naam dat de SP tot de val van het communisme de dictatuur in de Sovjet-Unie steunde. Wat een onevenwichtig artikel zeg. Wiki213ip 8 jul 2005 14:35 (CEST)

Ook de illustraties zijn verkeerd. Uit de twee grafieken wordt de groei van de SP scheef weergegeven. Ook kun je 9 zetels geen landelijk succes noemen. NPOV dus
Als je een bron hebt voor die steun: laat maar zien, dan voegen we het toe. Maar het lijkt me sterk omdat de SP zich vooral op China richtte. In welk opzicht zijn de illustraties verkeerd? Het artikelen verbeteren lijkt me beter dan er een sjabloontje opplakken. Sander Spek 8 aug 2005 09:15 (CEST)


Monjé, bvd en steun uit china[bron bewerken]

Een anonymus heeft imiddels twee keer zonder toelichting informatie verwijderd over de vroege geschiedenis van de sp. Ik heb andere tijden en de sp-site nog eens doorgenomen en de oude informatie op twee punten gewijzigd: Monjé is nu geen 'grondlegger' meer van de sp, maar 'belangrijke factor'; 'reisjes naar china' heb ik niet kunnen vinden, wel 'bezoekjes aan de chinese ambassade'.

Als iemand bezwaar heeft tegen de informatie die er nu staat dan graag een toelichting op deze pagina. Bart van der Pligt 29 sep 2005 13:33 (CEST)

Waar is de opmerking dat het MLCN uiteengevallen zou zijn in KEN en MLPN op gebaseerd? De enige bron die wordt genoemd (zie noot 1) beschrijft dit heel anders, KEN zou gewoon een nieuwe naam geweest zijn en dat is ook wat ik tot dusverre altijd heb gehoord. De MLPN heeft nooit een belangrijke rol gespeeld.

Ook de opmerking over de splitsing van de KEN is dubieus: volgens een in 1974 uitgegeven brochure van KEN-nieuwe stijl en SP, en ook volgens het boek van Kees Slager, kwamen de twee vleugels binnen de KEN samen tot de conclusie dat ze beter afzonderlijk verder konden gaan. Er zou daarbij zijn afgesproken beide voor een nieuwe naam te kiezen, maar de kleinste (!) vleugel hield zich niet aan deze afspraak, waar tegenover stond dat de KPN de drukpers behield. Bever 15 december 2006.

IS'ers[bron bewerken]

"Sommige radicaal-linkse (veel trotskistische) groeperingen raden hun leden aan om (actief) lid te worden van de SP, omdat zij inzien dat het vormen van een eigen partij (althans op korte termijn) moeilijker is dan het versterken van "de enige Nederlandse arbeiderspartij." Dergelijke groeperingen zijn o.a. Offensief, de Internationale Socialisten en de SAP."

Internationale Socialisten bij de SP? SP'ers en IS'ers kunnen elkaar niet luchten! Zitten ze tegenwoordig werkelijk in 1 groep? Daarnaast lijkt het me ook nog eens sterk omdat de IS niet gelooft in verandering via het parlementaire systeem, waardoor het meedoen in of oprichten van een partij helemaal niet in hun wensenpakket ligt. Sander Spek 25 okt 2005 09:43 (CEST)

De meeste IS'ers die ik ken zijn lid van de SP, en hier in Groningen hebben ROOD en IS in het verleden vruchtbaar samengewerkt. En ze hebben het altijd over een partij die aan het opbouwen zijn...
O, en ik hier nog aan toevoegen (schiet me net te binnen!) dat ik ongeveer een jaar geleden in een gezamenlijke ROOD/IS-barbecue heb geparticipeerd!
... en op blz.12 van De Socialist van deze maand [1] staat een interview met Jan Marijnissen. 'nuff said. Qwertyus 25 okt 2005 11:25 (CEST)
Ah, ik moet de Socialist weer eens wat vaker lezen, blijkbaar. Hier in Limburg is het in ieder geval geen gelukkig huwelijk, en ik heb ook bij ROOD-landelijk al vaak negatieve geluiden gehoord. Sander Spek 25 okt 2005 11:50 (CEST)

Voor de Internationale Socialisten geldt toch niet meer dat zij hun leden oproepen om lid te worden van de SP?

De IS heeft zich in 2005 aangesloten bij de SP. Zie Internationale Socialisten#Relatie met de SP. Wat zich daarna voorgedaan heeft weet ik niet. Sander Spek (overleg) 21 mrt 2007 20:59 (CET)
De SP heeft, behoudens afdelingen amsterdam en Alkmaar de lijn dat de IS als politieke organisatie geld en dat daarom lede van de IS niet ook SP lid kunnen zijn. Nielz 22 mrt 2007 14:11 (CET)

Naamswijziging Socialistiese naar Socialistische[bron bewerken]

Ik heb gisteren een wijziging doorgevoerd over de naamsverandering van Socialistiese Partij naar Socialistische Partij. Deze was in 1993, en niet in 1989. Nu is dit gewijzigd naar 1987 ????

Mijn bron: "1. In maart 1993 wijzigde de Socialistiese Partij haar naam in Socialistische Partij." (pag.17)

http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/jb-dnpp/jb94/steen.pdf

GeeJee 27 okt 2005 22:10 (CEST)

Ik heb een e-mail naar de SP gestuurd en ze gaven als antwoord "ergens in 1992". Het lijkt me dus duidelijk dar jij GeeJee duidelijk een punt hebt. Ik verander het voorlopig in 1992/1993 tot dat of 1992 of 1993 nog een keer bevestig wordt. groet, .....jeroenvrp..... 28 okt 2005 23:08 (CEST)
Ik heb een tweede bron gevonden voor 1993: http://66.249.93.104/search?q=cache:VrYBi4HiavQJ:www.huisvandedemocratie.nl/1175%3F5423212%3D5C8A1EB1025600A21797046AADA3A25C%264620207%3D+%2B%22socialistiese+partij%22+%2B%22socialistische+partij%22&hl=nl
Daarbij heb ik nog wat oude publicaties in mijn bezit, waaronder twee die gedateerd zijn "winter 1993". In de eerste is het nog 'Socialistiese', in de tweede 'Socialistische'. GeeJee 29 okt 2005 13:05 (CEST)
Ben even in het archief van de SP Groningen gedoken. De Tribune van maart '93 gebruikt nog -iese, die van april -ische. QVVERTYVS (hm?) 23 aug 2006 17:07 (CEST)

Interwiki's[bron bewerken]

Dit artikel bestaat ook in het Frans (ik heb het namelijk zelf geschreven). maar hoe kun je dan zorgen dat onder het kopje "andere talen", links ook frans komt te staan?

Beste gebruiker, bedankt voor je bijdrage aan Wikimedia! Je kunt 'interwikilinks' toevoegen door onderaan het artikel [[fr:Socialistische Partij]]. Zie ook Help:Gebruik_van_links#Taallinks_.28of_interwiki-links.29_naar_andere_Wikipedia.27s. Verder is het gebruikelijk om op overlegpagina's te ondertekenen met vier tildes (~~~~. Heb je ook al overwogen om je aan te melden? Groeten, .Koen Reageer 13 apr 2006 22:31 (CEST)

Burgemeesters en principes[bron bewerken]

"De partij levert uit principe geen burgemeesters, omdat ze vindt dat burgemeesters gekozen moeten worden door hun gemeenteraden, en niet benoemd door de regering zoals nu het geval is."
Ik vraag me af of deze bewering klopt. Is hier een bron van? Gertjan 14 apr 2006 09:32 (CEST)

Ik neem aan dat je het "uit principe" bedoelt; de rest van het standpunt wordt uitgebreid beschreven op [2] en [3]. Voor het "uit principe" is de bron is een gesprek dat ik had met een bestuurslid van ROOD. Ik weet niet of dit ergens op schrift te vinden is. Qwertyus 14 apr 2006 16:36 (CEST)


Toch interessant dat er SP'ers solliciteren voor de positie van burgemeester! Ik heb van een DWARS (GroenLinkse Jongeren) bestuurslid begrepen dat er voor sommige gemeentes wel SP'ers hebben gesoliciteerd, maar dat ze door het ministerie van Binnenlandse Zaken geweigerd worden ivm de staatsveiligheid.
-C mon 15 apr 2006 14:49 (CEST)
Dat de partij tegen de benoemde burgemeester is, wil volgens mij niet zeggen dat ze zelf 'uit principe' nooit op die manier een burgemeester zal leveren. Het is er tot nu toe niet van gekomen, maar dat komt volgens mij vooral omdat de SP te klein was. Ik ben tussen 1990 en 1997 (actief) lid geweest van de SP, en ik weet in ieder geval niet van een principiële stellingname om geen burgemeesters te leveren! Gertjan 15 apr 2006 15:15 (CEST)
Misschien moeten we het maar schrappen, zowel mijn bewijs voor als dat tegen (van C mon) is van-horen-zeggen. Qwertyus 15 apr 2006 15:33 (CEST)
Heb het nog eens nagevraagd (bij dezelfde bron) en het artikel verbeterd. Qwertyus 28 apr 2006 16:06 (CEST)


Voorzitterschap = erefunctie?[bron bewerken]

In het artikel wordt het partijvoorzitterschap van Jan Marijnissen een 'erefunctie' genoemd, maar bij mijn weten is hij binnen de SP toch echt de 'man in charge'. Hij is bijvoorbeeld als voorzitter aanwezig bij bestuursvergaderingen en partijraden. De situatie van de SP verschilt van andere partijen omdat de partijsecretaris Van Heijningen grotendeels verantwoordelijk is voor de dagelijkse uitvoerende taken, maar op het moment dat er belangrijke beslissingen moeten worden genomen dan is Marijnissen degene die verantwoordelijk is. De term erefunctie impliceert dat het voorzitterschap feitelijk bij Van Heijningen ligt, en dat is naar mijn indruk niet zo. Gertjan 26 nov 2006 11:07 (CET)

Het is in die zin een erefunctie dat hij niet de rol van partijvoorzitter vervult zoals die in andere partijen bestaat. Marijnissen is natuurlijk wel politiek leider. QVVERTYVS (hm?) 30 nov 2006 12:19 (CET)
Bos is ook een politiek leider, maar die heeft geen leidende rol bij vergaderingen van het partijbestuur/-raad/-congres. Marijnissen wel, en die is in die zin dan ook gewoon partijvoorzitter, al is de partijsecretaris verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoerende taken. Hoe beschouwt de SP het eigenlijk zelf? Ik heb via Google gezocht op '+erefunctie +Marijnissen', en ik kwam geen bronnen tegen die de Wiki-formulering bevestigden. Gertjan 30 nov 2006 12:27 (CET)

Voorkeursstemmen plaatsen 24 & 25[bron bewerken]

Klopt de constatering dat de kandidaat op de onderste gekozen zetel op basis van voorkeursstemmen is geselecteerd? Als ik de Kieswet lees (artikelen P15 t/m P18) en het proces verbaal van de uitslag ([4]), dan is dit een vrij ingewikkeld systeem waarbij van belang is in welke kieskring nog een zetel te verdelen is. Dat is de wijze waarop Paul Lempens gekozen is, bij de opvolging van Tiny Kox mag de SP volgens mij zelf een keuze maken tussen de overgebleven nrs 25. Gertjan 28 nov 2006 10:45 (CET)

Over het punt van vervanging van Tiny Kox... Dit zou de hoogste kandidaat moeten zijn "op de lijst waarop degene die moet worden vervangen, is gekozen" (Kieswet, artikel W). Kox is gekozen op de lijst van kieskring 17 (zie [5]). De hoogste niet-gekozen persoon hierop is ene Frans Huijsmans. Gertjan 28 nov 2006 10:55 (CET)
Een bevestiging voor wat ik hierboven stel: [6]. Volgens het bericht moet de kandidaat uit de kieskring Tilburg komen. Het gaat dus niet om voorkeursstemmen. Vermoedelijke 25e Kamerlid is Hugo Polderman, al wordt hij vandaag nog niet geïnstalleerd. Gertjan 30 nov 2006 10:15 (CET)
Mijn bron was een e-mail van de SP, gesterkt door het feit dat Paul Lempens inderdaad van alle nummers 25 de meeste kamerleden had. Overigens is Hugo Polderman definitief (zie SP-site). --Gerrit CUTEDH 30 nov 2006 13:56 (CET)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Ledentallen Socialistische Partij (Nederland), 1992-2007.png[bron bewerken]

Een of meerdere afbeeldingen, Afbeelding:Ledentallen Socialistische Partij (Nederland), 1992-2007.png, die gebruikt worden op deze pagina of overlegpagina, zijn genomineerd voor verwijdering, zie Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20070226. --E85Bot 27 feb 2007 02:06 (CET)

Populistisch POV?[bron bewerken]

Waarom zou een term als 'populistisch' POV zijn? We halen bij de VVD toch ook 'liberaal' niet weg vanwege een NPOV? De SP is populistischer dan de meeste andere partijen in Nederland. Dit uit zich in het activisme van de partij, maar ook door haar retoriek die vaak meer op 'de gewone man' gericht is dan die van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks. Ik snap dat die partijen dat niet fijn vinden, maar dat is toch geen reden om het bij de SP niet te mogen noemen? Sander Spek (overleg) 27 feb 2007 13:12 (CET)

Nu heet het volgens sommigen (links) populistisch. Ik hou niet van formuleringen als volgens sommigen, vooral niet als zo'n stelling onderbouwd wordt met de mening van een eminent historicus als Voerman.
(Kanttekening: de vergelijking tussen het populisme van de SP en het liberalisme van de VVD gaat mank. Hoewel beide aan te vechten zijn, is populisme een etiket dat door anderen op de SP wordt geplakt, terwijl de VVD zichzelf liberaal noemt in haar beginselprogramma.) QVVERTYVS (hm?) 28 feb 2007 15:03 (CET)
Bij populistisch krijg ik meer het idee dat een partij dingen alleen maar zegt om zo veel mogelijk zetels te winnen. Ook al richt de SP zich voor een belangrijk deel op de gewone man, ik denk niet dat je de SP kan beschuldigen van het feit dat ze alleen maar dingen zeggen omdat dat goed aanslaat bij het electoraat. Wel vind ik dat bij de laatste verkiezingen bewust ideeën zijn geschrapt of verborgen om zo het potentiële electoraat te kunnen vergroten, maar ja; als dat het uitgangspunt van populisme is, dan kan je natuurlijk alle partijen en vooral de midden-partijen populistisch noemen. - jeroenvrp 1 mrt 2007 13:28 (CET)
Ik ging eigenlijk uit van de omschrijving in ons artikel: "[het] discours waar het volk centraal staat; een communicatiewijze die door eender welke ideologische stroming gebruikt kan worden om haar boodschap over te brengen. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite die de staat beheerst, en wil aldus naar een samenleving waar het volk de staat beheert en de staat zo geen instrument van onderdrukking meer kan zijn. Hierbij refereert ze constant aan de economische en sociale status van de "gewone man"." Naast de Fortuynistische en nieuwe rechtse partijen, lijkt me dit van uitstek van toepassing op de SP. Sander Spek (overleg) 1 mrt 2007 13:48 (CET)
Maar bij populisme denk ik toch aan wat ik eerder beschreef. Dat de nieuwe rechtse partijen de onderbuikgevoelens cultiveren t.b.v. stemmenwinst lijkt me wel beter bij populisme aan te sluiten. - jeroenvrp 1 mrt 2007 17:05 (CET)
Het gaat er niet om wat wij vinden, maar om wat externe bronnen ons aangeven, ik zou vertrouw Voerman volkomen in deze. De SP bedrijft populistische politiek is een verifieerbare en ware uitspraak. C mon 1 mrt 2007 19:10 (CET)
Ik zie niet in waarom Voerman hierin gelooft moet worden en dat het verifieerbaar is zie ik al helemaal niet. Er zullen vast wel externe bronnen zijn die dit zeggen, maar over politieke partijen wordt zo veel gezegd. Misschien een idee om het aan de SP zelf te vragen. --- jeroenvrp 1 mrt 2007 19:42 (CET)
Ik heb een mail gestuurd naar het wetenschappelijk bureau van de SP. - jeroenvrp 1 mrt 2007 19:58 (CET)

Reactie van het wetenschappelijk bureau van de SP[bron bewerken]

Na het verzenden van onderstaand bericht:

Hallo,

Ik heb een vraag en hopelijk kunt u mij hier objectief antwoord op geven.

Op de Nederlandstalige Wikipedia is er een discussie over het feit of de SP populistisch is of zich bedient van het populisme.

Voor meer info raad ik u de volgende sectie aan op het overlegpagina van het artikel over de SP:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Socialistische_Partij_%28Nederland%29#Populistisch_POV.3F

Hopelijk kunt u mij en/of de gemeenschap op Wikipedia hierop antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

Jeroenvrp
medewerker Wikipedia

...kwam de volgende reactie:

Beste Jeroen,

Populisme is een sleets begrip geworden doordat het willekeurig en met politieke bijbedoelingen gebruikt wordt. Ik zie geen nut in een definitiediscussie omdat er toch geen overeenstemming over komt en er toch altijd mensen zullen zijn die de term anders blijven gebruiken. Ik beperk me daarom tot een korte karakterisering van de partij. De SP is een actieve partij met een duidelijke visie op de samenleving zoals uit haar programma's en brochures/rapporten is op te maken. De SP beschouwt het als haar taak niet alleen haar visie actief uit te dragen, maar op concrete punten ook steeds te toetsen aan opvattingen en ervaringen van andere burgers. We kunnen immers ook van anderen leren.

Met vriendelijke groeten,
Nico Schouten
Medewerker wetenschappelijk bureau SP

Met toestemming geplaatst.

- jeroenvrp 6 mrt 2007 15:34 (CET)

Dit zegt echt volkomen niets. Je kan net zo goed aan een leeuw vragen of hij lammetjes lust. Daarnaast is het origineel onderzoek, waarvoor geen ruimte is op wikipedia. C mon 7 mrt 2007 00:15 (CET)
Hoe kom je er bij dat dit origineel onderzoek is? Het komt niet van mij vandaan, maar van de SP. Net zo goed een bron als de bron (Voerman), die je eerder aanhaalde. Wat er hier gezegd wordt is dat het begrip 'populisme' op verschillende manieren, door verschillende partijen en voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Daarna schets hij in het kort, zonder de woorden 'populisme' te gebruiken hoe en waarom de SP naar het volk luistert. Het is daarom m.i. beter deze term te vermijden en gewoon te vermelden dat de SP naar eigen zeggen zijn best doet om naar het volk te luisteren. Dat laatste zegt natuurlijk elke partij, ook al kan je van de SP wel zeggen dat ze daadwerkelijk ook fysiek tussen het volk staat en het volk ook op 'straat'-niveau bijstaat. --- jeroenvrp 7 mrt 2007 00:29 (CET)
Ik zou zeggen, uit de reactie van het wetenschappelijk bureau blijkt dat de SP idd populistisch is, ook al willen ze zelf dat sleetse etiket niet opgeplakt krijgen. Peter boelens 7 mrt 2007 00:40 (CET)
Dat de SP het 'sleetse' etiket niet opgeplakt wilt krijgen ben ik met je eens en de reden is waarschijnlijk omdat de definitie ervan zo onduidelijk is. Als de definitie van populisme alleen 'voor het volk' zal zijn, dan zullen ze (denk ik) er geen moeite mee hebben. Voor de rest kan ik absoluut niet uit de reactie van het wetenschappelijk bureau halen dat de SP ook daadwerkelijk populistisch is. --- jeroenvrp 7 mrt 2007 01:10 (CET)
De inleidende alinea van het lemma Populisme lijkt mij een redelijk adequate beschrijving van hoe de SP acteert als politieke partij. Peter boelens 7 mrt 2007 01:15 (CET)
Absoluut, die inleiding beschrijft het populisme die bij de SP aansluit, maar zoals ik al hierboven hebt aangeven kan populisme ook voor het 'volk paaien' staan of de 'onderbuikgevoelensvan het volk uitbuiten' staan. Ook kan het betekenen dat iemand populair is bij het volk, zonder iets wezenlijk voor het volk gedaan te hebben. Dit staat allemaal verder op in het artikel populisme. Ik heb echter een idee en ga dat zo doorvoern; ik ga het veranderen in "die zich verder kenmerkt door een activistische en, afhankelijk van de definitie, populistische instelling". Ik hoop van harte dat dat we dit zo kunnen oplossen. --- jeroenvrp 7 mrt 2007 01:24 (CET)
Een mooie, afgewogen oplossing! Peter boelens 7 mrt 2007 01:28 (CET)
Fijn om dat te lezen Peter ;-). --- jeroenvrp 7 mrt 2007 01:29 (CET)
Ha, nu heb ik de hele discussie gemist. Laat ik me dan maar beperken tot het zeggen dat ik het ook een mooie afgewogen oplossing vind. Sander Spek (overleg) 7 mrt 2007 08:40 (CET)
Ik vind het niet zo'n mooie oplossing maar een typisch geval van weasel wording. Wat ik dan liever zou zien, is dat je ergens in de tekst laat zien aan welke definitie van populisme de SP voldoet. Nu is het "het is maar hoe je er naar kijkt." Daarnaast dit blijft origineel onderzoek. Als ik een artikel baseer op een zelf uitgevoerde opinie peiling onder Nederlandse burgers of een artikel schrijf over een persoon op basis van een aantal interviews, dan is dat origineel onderzoek en dat is niet de bedoeling. Wikipedia is geen onderzoekscentrum maar een encyclopedie. En het was ook helemaal niet nodig want er zijn gewoon bronnen voor het populisme van de SP. C mon 7 mrt 2007 08:55 (CET)
Ik ben het met je eens dat je voorbeelden origineel onderzoek zijn, en dat ze niet in Wikipedia horen. Maar waarom dit dan ook origineel onderzoek zou zijn is me niet duidelijk. Sander Spek (overleg) 7 mrt 2007 09:11 (CET)
Ik ben het met C'mon eens, dit is totaal nietszeggend. 'Afhankelijk van de definitie' zijn alle partijen populistisch. QVVERTYVS (hm?) 7 mrt 2007 17:12 (CET)
Ad Sander, wikipedia moet gebaseerd zijn op extern verifieerbare bronnen, namelijk andere encyclopedieen, wetenschappelijke publicaties etc. Een mening verkrijgen van het wetenschappelijk bureau van de SP behoort niet tot een extern verifieerbare bron, dat is het houden van een eigen onderzoekje. Stel dat ik een biografie over laat ik zeggen Ruud Koole wil schrijven, dan kan ik 1) op het internet en in het archief van het PvdA ledenblad op zoek gaan naar externe bronnen, die verifieerbaar zijn of 2) naar hem toegaan bij de universiteit leiden en diepte interview houden. Het eerste is waar wikipedia voor bedoeld is: extern verifieerbare informatie, het tweede is het organiseren van een eigen onderzoekje. Dat is precies wat Jeroen heeft gedaan en wat dus niet volgens de regels van wikipedia mag. Machtig interessant de mening van een medewerker van het wetenschappelijk bureau van de SP, maar niet hier. C mon 7 mrt 2007 23:41 (CET)
@Qwertyus: Inderdaad; dan zijn alle partijen populistisch. Waarom dan deze informatie bij de SP opnemen. Wat mij betreft verdwijnt het hele woord populisme en wordt het vervangen door een paragraaf over hoe de SP met de geluiden uit de samenleving omgaat.
@C mon: Eigen onderzoek is wanneer ik persoonlijk mijn ideeën over populisme hier als waarheid zal gaan presenteren. Dat is niet het geval. Het enige wat ik constateer is dat er verschillende ideeën over populisme bestaan en dat er tevens verschillende ideeën bestaan in hoeverre de SP populistisch zal zijn. Jij komt komt met één bron van een historicus. Die gebruikt inderdaad het woord populisme, maar zegt daar niet bij wat hij onder het populisme verstaat. Dat lijkt me dus een doodlopende weg. --- jeroenvrp 8 mrt 2007 00:52 (CET)


Geen POV[bron bewerken]

Een historicus is geen semanticus en hoeft niet alle gebruikte termen te definieren tenzij hij of zij zoekt naar een andere semantische invulling van een bestaand woord. De SP voldoet aan de meeste criteria: een aantal definities van populisme zijn hier te vinden: [7] (vind zo snel geen taalkundige NL bron) Het is taalkundig verantwoord de SP (en ook de PVV) een populistische partij te noemen, de definitie is zo breed dat het daar niet van afhangt. Misschien ervaart men binnen die partijen de term als onwenselijk maar dat is geen reden dan maar de definitie van wat populisme is te veranderen of de betekenis van een woord op de agenda te zetten. Je kan net zo goed zeggen dat de SP geen socialistische partij is omdat het socialisme het eind van de klassemaatschappij nastreeft, desalniettemin is de definitie van het socialisme wel zo breed dat zowel de PvdA als de SP er onder vallen; zo vallen ook de PVV en de SP onder het populisme. Wikimam 31 mrt 2007 03:00 (CEST)

Wat heeft dit met taalkunde te maken? QVVERTYVS (hm?) 31 mrt 2007 03:11 (CEST)
Jeroenvrp schreef Die gebruikt inderdaad het woord populisme, maar zegt daar niet bij wat hij onder het populisme verstaat. - dat (wat we verstaan onder het woord populisme) heeft alles te maken met semantiek wat een onderdeel is van taalkunde. Wikimam 31 mrt 2007 17:13 (CEST)
De Van Dale noemt populisme oppervlakkig dat is de SP zeker niet. Is dit niet een betere benaming "De SP is een actieve partij met een duidelijke visie op de samenleving zoals uit haar programma's en brochures/rapporten is op te maken. De SP beschouwt het als haar taak niet alleen haar visie actief uit te dragen, maar op concrete punten ook steeds te toetsen aan opvattingen en ervaringen van andere burgers."

Populisme is ook gezien deze discussie een containerbegrip. Er zijn vele interpretaties van dit woord mogelijk en niet al die opvattingen stroken met de SP, daarom lijkt het mij verstandig dit te wijzigen. --F.zeilemaker 31 mrt 2007 20:27 (CEST)

Populisme betekent zo veel, dat het helemaal niets meer betekent. Daarmee is het niet zozeer POV, als wel een leeg begrip. Het is het een of het ander. --Gerrit CUTEDH 31 mrt 2007 21:05 (CEST)


Populisme is een begrip wat in het Engels en Frans een identieke betekenis heeft als in het Nederlands; een authoritatieve en politiek neutrale definitie is die van "The New Dictionary of Cultural Literacy" van uitgeverij Houghton Mifflin, deze beschrijft populisme als "The belief that greater popular participation in government and business is necessary to protect individuals from exploitation by inflexible bureaucracy and financial conglomerates. “Power to the people” is a famous populist slogan. " bron: [8] Ik zou voor willen stellen dat men in deze discussie de definitie van wat populisme is niet meer aan de orde stelt tenzij men een authoritatieve bron heeft die essentieel afwijkt. Als er meerdere interpretaties zijn, geef dan a.u.b. de bronnen op zodat we dat ook kunnen vrifieren. Wikimam 1 apr 2007 13:23 (CEST)

De beste oplossing lijkt me ofwel de passage "afhankelijk van de definitie populistische instelling " verwijderen of dezelfde tekst toevoegen bij alle andere politieke partijen. Die vandaal 1 apr 2007 23:59 (CEST)

Vandale populisme: 1 populaire, oppervlakkige, enigszins demagogische betoogtrant. Oppervlakkig, demagogisch: dat is iets anders dan wat de door Die vandaal aangehaalde bron stelt. --Gerrit CUTEDH 2 apr 2007 14:27 (CEST)

De Christen Unie is ook een afhankelijk van de definitie populistische instelling. Die vandaal 2 apr 2007 14:54 (CEST)

Ik vind het echt belachelijk dat een uitspraak over het populisme van de SP, dat gebaseerd is op een respectabele externe bron hier ten ondergaat aan taalkundige haarkloverij. Volgens een van de specialisten op het gebied van Nederlandse politieke partijen is de SP populistisch. Dan is het volslagen onzinnig om hier zelf te gaan toetsen of dat waar is aan de hand van woordenboeken. Dat is eigen onderzoek doen en heeft weinig met de werkwijze van wikipedia te maken. Enclyclopedieen schrijven gaat om het vinden van verifieerbare, betrouwbare externe bronnen.
Ik zou wel willen voorstellen om de gehele passage inclusief de "activistische" opstelling uit de inleiding te halen en in de paragraaf werkwijze te integreren.
- C mon 10 apr 2007 09:49 (CEST)

Een bron uit 1984 (bijna 25 jaar geleden) voor populisme lijkt me nogal magere onderbouwing. Die vandaal 10 apr 2007 13:34 (CEST)

Daar heb je een goed punt te pakken. Hoe dan ook, hoop ik het zo (zie artikel) goed hebben opgelost. Mijn voorkeur gaat nog steeds om de hele passage over populisme te schrappen, vooral na de opmerking van DV hierboven. --- jeroenvrp 10 apr 2007 14:02 (CEST)
Zoals Qwertyus het nu heeft opgelost is het beste, ook al zal er nog wel misschien een vermelding erbij moeten dat Voermans dit in 1984 schreef. - jeroenvrp 10 apr 2007 16:13 (CEST)
Ik zie dat 1994 is, je hebt dus niet goed gekeken DV. --- jeroenvrp 10 apr 2007 18:06 (CEST)

Bron voor populisme is toch Gerrit Voerman (1984). De "rode jehova's": een geschiedenis van de Socialistiese Partij? Die vandaal 10 apr 2007 18:08 (CEST)

Dat dacht ik ook, maar Qwertyus heeft een nieuwer stuk van Voerman gevonden. Ik hoop nu dat iedereen het kan vinden in de huidige oplossing. - jeroenvrp 10 apr 2007 18:14 (CEST)

Volgens Voerman is de SP nog steeds populistisch, zie Voerman, G. en P. Lucardie (2007) "De sociaaldemocratisering van de SP" in Becker, F. en R. Cuperus (red.) De Verloren Slag, p.150. Leek mij reden genoeg om het weer in de inleiding te noemen. C mon 16 apr 2007 13:00 (CEST)

Nee dat is een reden dat het noemen van het jaartal niet hoeft. Dat het niet in de inleiding hoort, daar zijn we nu wel over uit. --- jeroenvrp 16 apr 2007 13:09 (CEST)

Lijsttrekker(s) 1981 en 1982[bron bewerken]

Is er niet op de een of andere wijze te achterhalen wie de lijsttrekker(s) bij de verkiezingen van 1981 en 1982 was/waren. Ik vermoed dat het Hans van Hooft sr. was, maar is het door iemand die actief is in de SP wellicht op te zoeken in oude Tribunes die misschien op een afdelingskantoor aanwezig zijn? Gertjan 12 mei 2007 13:02 (CEST)

Done. Inderdaad Van Hooft. QVVERTYVS (hm?) 22 mei 2007 19:36 (CEST)

Leuzen[bron bewerken]

Johan Kwisthout 17 mei 2007 23:57 (CEST) Met betrekking tot Stem Tegen, Stem SP in 1994. In Oss werd deze leus niet gehanteerd bij de (herindelings)verkiezingen eind 1993 omdat men dat in Oss tactisch niet verstandig vond, onder andere in verband met collegeonderhandelingen. Men zat toen nog niet in het college (pas in 1996) en er werd ook geen campagne gevoerd met als titel 'verhef je stem' maar met de (oude) leus 'eerlijk & actief'.

Niet neutraal[bron bewerken]

Jammer, de toevoegingen van 'Koektrommel' m.b.t. onder andere het conflict rond Düzgün Yildirim zijn beslist niet vanuit een neutraal standpunt geschreven. Het is doorzichtig dat de bedoeling is zo negatief mogelijk over de SP te schrijven. Is dit niet in strijd met de opzet van Wikipedia? Paul kuiper 18 jul 2007 02:31 (CEST)

Als ik zijn wijzigingen bekijk [9] is m.i. alleen de toevoeging over zetelverlies onnodig. De kwestie Yildirim houdt al weken de pers bezig (ook vandaag weer op de site van de NOS). De mening van Douwe Jan Elzinga is in dit verhaal ook relevant. Hanhil 18 jul 2007 07:01 (CEST)
Meningen zijn in principe niet relevant, ook niet als ze van een hoogleraar afkomen. Wat eventueel relevant zou kunnen zijn is het feit dat toenmalig minister Remkes wilde ingrijpen op het meewerken van lokale overheden aan de regeling van de SP, zie deze bron. Probleem van dat verhaal is dat het volgens mij nooit een vervolg heeft gekregen. Overigens vind ik de bron voor "Dit levert de SP zo'n 12 miljoen Euro per jaar op" wel erg vaag (een of ander weblog) en daarmee onbetrouwbaar. Gertjan 18 jul 2007 10:29 (CEST)
Dat laatste is ook al waar, maar bovendien wordt nog eens een valse indruk gewekt, nl. dat alleen al de afdrachten die 12 miljoen zouden halen. In werkelijkheid staat op die vage website dat 12 miljoen de totale inkomsten van de SP zouden zijn, dus inclusief alle contributies en subsidies.
Het is natuurlijk de bedoeling dat men aan een artikel over een politieke partij niet merkt dat het door voor- of tegenstanders van die partij geschreven is. Alle toevoegingen waar werkelijk vanaf spettert dat ze gedaan zijn door felle tegenstanders horen hier niet thuis. Daarvoor kan men een eigen propaganda-weblog openen. Paul kuiper 19 jul 2007 17:29 (CEST)
Volledig met mijn voorganger eens. --- jeroenvrp 19 jul 2007 18:11 (CEST)
Wanneer een artikel over een politieke partij alleen maar positieve elementen bevat en de negatieve worden weggelaten (al dan niet door moraalridders) is dat propaganda en geen informatie. --Somnia 10 nov 2007 20:17 (CET)

Het lijkt me dat de nu door Qwertyus opnieuw geplaatste toevoeging 'Waag het niet naar de pers te stappen' hier ook niet past. Niet bepaald encyclopedisch om bij elk ruzietje in een partij de diverse versies woordelijk te gaan citeren. En wat doet het er toe hoe laat het was? Paul kuiper 22 jul 2007 18:20 (CEST)

Ik heb er nu van gemaakt dat het op 'dezelfde avond' gebeurde, dat lijkt me wel relevant. QVVERTYVS (hm?) 13 aug 2007 00:34 (CEST)
  • P.S. Qwertyus, je hebt een afzonderlijke wijziging toegepast om 'Eerste-Kamerfractie' te veranderen in 'Eerste Kamerfractie'. Volgens de officiële woordenlijst (groene boekje) hoort het koppelteken daar wel...Paul kuiper 23 jul 2007 02:35 (CEST)
Volgens de Taalunie niet: [10] QVVERTYVS (hm?) 13 aug 2007 00:34 (CEST)

Verkiezingscampagnes[bron bewerken]

Moeten we echt dat paragraafje over recente verkiezingsstunts hebben? Het is niet alleen slecht geschreven ('in de laatste viral movie wou Jan Marijnissen u iets vertellen') maar ook nog behoorlijk irrelevant; alle partijen doen leukige dingen in campagnetijd. Graag de mening van anderen voor ik in een editwar terechtkom. QVVERTYVS (hm?) 13 aug 2007 00:40 (CEST)

Ik ben er ook niet zo voor. De SoeP-Express kan volgens mij het best worden vermeld in het artikel over de ontwerper (waar het ook al genoemd wordt). "Het lied wat het meest de huidige SP-idealen vertegenwoordigd" is m.i. nogal een open deur. Het lied is geschreven in opdracht van de SP. Je hebt het ook niet over "Het verkiezingsprogramma wat het meest de huidige SP-idealen vertegenwoordigd" of "De Tweede Kamerfractie die het meest de huidige SP-idealen vertegenwoordigd". Gertjan 13 aug 2007 10:53 (CEST)

Ook mijn inziens kan het beter weg. Bij geen van de andere partijen staat er een dergelijke paragraaf. De eerste zin: "De SP staat bekend om zijn opvallende verkiezingscampagnes" is meteen al propagandistisch. Twee van de drie onderdelen (SoeP Express en Viral movies) horen hier zeker niet thuis. "Een vleestomaat waarin twee gaskomfoors de warmte produceren voor soeppannen" hoort niet in Wikipedia (hoogstens bij de ontwerper, waar dit dus inderdaad al staat). Voor het lied geldt het bewaar misschien iets minder, maar toch ook: net iets te weinig informatie en te veel propaganda. En dat is hier uiteraard evenmin gewenst als vijandige toevoegingen. Paul kuiper 18 aug 2007 21:40 (CEST)

De paragraaf is door mij verwijderd op 23 augustus. Paul kuiper 25 aug 2007 14:56 (CEST)

Ok, prima dat het nu weg is, maar haal conflicten e.d. dan ook weg. Ik vind dat net zo irrelevant. Leven = meervoud van lef 28 aug 2007 11:19 (CEST)

Het lijkt me beide relevant , maar misschien met wat neutralere toon en zonder dubbels met andere lemma's (in dat geval verwijzen lijkt me). --joep zander 28 aug 2007 11:44 (CEST)

SP Transparant[bron bewerken]

11 nov 2007 15:37 Jeroenvrp (Overleg | bijdragen) (39.328 bytes) (→Publicaties - feitelijk en minus die linkspamming weer van die anti-sp-site die marijnissen als dracula afschilderd)

Jeroenvrp, niemand is gebaat bij jouw interpretatie van de website SP Transparant en of spotprenten leuk zijn of niet. Ten eerste is het geen "spam" omdat er geen commerciële belangen gediend worden. Ten tweede is het geen "anti-SP" website, maar dat komt omdat je daar niets gelezen hebt en je dus niet weet waar je het over hebt. Wat wel een feit is is dat er (nog steeds) controverse is rond de censuur op de SP weblogs, dat de SP er zelf in de media ook mee aan de haal is gegaan, zo belangrijk vindt zij die website. Verder lees ik in de handleiding dat er gewoon een link naar kritische zaken vermeldt mag worden. Dat jij de SP wil beschermen tegen kritische geluiden in de maatschappij en van haar leden is heel nobel, maar het staat wel onafhankelijke berichtgeving in de weg.--Somnia 11 nov 2007 16:39 (CET)

Ik ben hier helemaal niet gekomen om de SP te beschermen tegen kritische geluiden, maar de term "censuur" is een interpretatie die bepaalde mensen er aan geven. Feitelijk is het moderatie. Kritiek is ok, maar het moet wel op een feitelijke en neutrale toon weergegeven worden, dat waren jouw wijzigingen niet. Daarnaast is het zo dat in principe een weblog niet als een valide bron gebruikt kan worden, daarom heb ik de Volkskrant als bron gegeven. Zie ook wat andere mensen hierboven hebben geschreven. --- jeroenvrp 11 nov 2007 17:16 (CET)

"Feitelijk is het moderatie." Nee Jeroen, dat is een interpretatie die bepaalde mensen er aan geven. Dat het wel degelijk om censuur gaat, wordt op SP Transparant voldoende aangetoond en is daarom ook door de media opgepikt. Overigens ben je ook wel op de hoogte van de censuuractiviteiten van de SP op Wikipedia zelf, iets wat hier ook ontbreekt. Ook wordt een link gelegd naar een in jouw ogen ongetwijfeld "anti-SP" website, die toevallig ook op weblogsoftware draait. En wordt er gelinkt naar een SP weblog. Dus is jouw "in principe" - en wiens principe is dat precies? - op zijn minst zwak te noemen. Verder zul je moeten aantonen waarom jij vind dat een krant altijd betere informatie geeft dan een weblog. De rest van mijn argumenten negeer je.--Somnia 12 nov 2007 09:09 (CET)

Als ik me hier even in mag mengen; Ik ben het niet helemaal met de argumentatie van Somnia eens. Desalniettemin vind ik bepaald dat een link naar SP-transparant hier niet mag ontbreken. Op allerlei lemma's hier is het gebruikelijk dat we juist niet alleen linken daar de site die het lemmaonderwerp zelf onderhoudt. Dan lijkt het namelijk verdacht veel op reclame. We zijn hier een encyclopedie, dus een lemma SP is niet gericht op het weergeven van het SP-standpunt of het slechts vermelden van SP-vriendelijke sites. De kritiek op de SP is nu geloof ik redelijk en neutraal weeergegeven, of het censuur is, tsja ik vrees van wel maar lijkt me niet evident genoeg. Maar die site er graag weer bij ( en wat is er nou tegen een karikatuurtje) groetjes van (sp-lid) --joep zander 12 nov 2007 10:05 (CET)
@Somnia: wat een onzin dat het door dat sp-transparant aangetoond zal zijn. Het is een interpretatie die ze er aan geven, oftewel: zij zien het als censuur. Feitelijk is en blijft het gewoon een vorm van moderatie. Of die vorm van moderatie als censuur te zien valt mag iedereen voor zich bepalen. Wat wel of niet censuur is ook zo subjectief. Ik zelf ben ook wel eens weggeknipt op het weblog van Marijnissen. Is dat censuur?: Misschien, ik kan het niet aantonen, misschien dachten de moderatoren (dat doet Jan zelf natuurlijk niet) dat het niet binnen het onderwerp past of dat ik een infiltrant was van de VVD, of inderdaad dat mijn kritiek op het partijprogram als onwelkom werd ervaren en dus werd gecensureerd; je weet maar nooit, ik kan niks bewijzen. Over die weblogs: dat is door de jaren heen een richtlijn geworden op Wikipedia. Weblogs en fora mogen al in ieder geval in principe niet gelinkt worden (WP:EL). Dat jij dat allemaal stuk voor stuk aan de kaak wil stellen is je goed recht, maar vergeet niet dat we hier al een lange traditie hebben van gemaakte afspraken, geschreven en ongeschreven. Misschien moet je je eerst maar eens wat met wat minder controversiële onderwerpen hier bezighouden om meer een idee te krijgen hoe we hier met elkaar proberen om te gaan.
@Joep: uiteraard valt er wel wat voor te zeggen, maar dan zal ik meer voor die website van spanders.nl zijn, omdat daar duidelijk van is wie er achter zitten, maar dan nog blijft dat een marginaal clubje. --- jeroenvrp 12 nov 2007 15:19 (CET)
"oftewel: zij zien het als censuur" Niet alleen dat jeroen, ze tonen het nog aan ook. Weer niet gezien zeker? Sla de wikipedia eens op het begrip censuur na, dan leer je misschien nog wat.
"Weblogs ... mogen al in ieder geval in principe niet gelinkt worden" Waarom niet, en voor de tweede keer: wiens principe is dat precies? Wel eens gehoord van journalisten die weblogs hebben? Dit is 2007 hoor!
"Misschien moet je je eerst maar eens wat met wat minder controversiële onderwerpen hier bezighouden om meer een idee te krijgen hoe we hier met elkaar proberen om te gaan." Sorry, maar dat soort paternalistische praat is niet aan mij besteed. Wie denk je wel niet dat je bent? Tenzij dit een oudemannenclub is met sigaren en rookstoelen, waarschuw me in dat geval even. Verder is er niets "controversieels" aan het onderwerp 'Socialistische Partij'. Anyway. Nu is deze pagina nog steeds een ordinaire vorm van advertising - ben je er trots op jeroen? Verder ga je weer niet in op argumenten mijnerzijds, en wanneer dat negeren de juiste "omgangsvorm" hier is, is dat uitermate teleurstellend.--Somnia 13 nov 2007 23:02 (CET)
Ik heb SP anders toegevoegd; leek me wel een redelijke conclusie van deze discussie. --joep zander 12 nov 2007 22:52 (CET)

Jeroen, make up your mind: wel of niet naar weblogs linken, of ga je er een spelletje van maken?--Somnia 13 nov 2007 23:02 (CET)

In "principe" linken we niet naar weblogs, deze link op die plek lijkt me nou een goed voorbeeld van een uitzondering. Kwestie van je gezonde verstand gebruiken. Misschien lijkt het trouwens dat ik je negeer op sommige punten, de reden daarvoor is dat ik me niet laat meeslepen in onzinnige discussies. Als ik naar je gebruikerspagina kijk had ik toch wel wat meer nuttige bijdragen van je verwacht, maar ik ben bang dat we weer eens een schreeuwlelijkerd in huis hebben, die met een of andere vage missie aan komt. Mediawatcher? Is iedereen dat niet die elk journaal kijkt, veel kranten leest en honderden rss-feeds heeft?! Kan je daar voor studeren? Ik heb trouwens dat SPtransparant bekeken en na veel zogenaamde censuur bekeken te hebben kan ik me goed voorstellen dat de SP-moderatoren die onzin hebben weggeknipt. Je moet natuurlijk oppassen dat de SP geen LPF wordt. Ook zie ik dat dat SP-transparant als honing werkt op voormalige leden van de LPF en andere rechtse types. Geeft allemaal niet, elke partij heeft wel zijn criticasters, beschaaft en onbeschaafd. We gaan die echter niet allemaal in artikelen van die partijen opnemen. Voor de rest heb ik geen zin om op te reageren, want ik merk dat je niet echt de intentie hebt om op een collegiale manier samen te werken. --- jeroenvrp 13 nov 2007 23:21 (CET)

Geschiedschrijving[bron bewerken]

Ik heb commentaar op twee toevoegingen die Somnia zojuist heeft gedaan...

  1. De naam van oprichter Monjé werd uit de SP geschiedsbeschrijving geschrapt. -- Een soortgelijke tekst heb ik onlangs uit het artikel Daan Monjé gehaald. Ten eerste bestaat er volgens mij niet zoiets als een 'SP geschiedsbeschrijving'. Ten tweede is er geen sprake van dat er niet gepraat mocht of mag worden over Monjé. Hooguit kun je stellen dat de tijd dat hij partijleider was eigenlijk nauwelijks meer van invloed is op de huidige SP (is geschrapt --77.250.69.140 14 mei 2008 16:12 (CEST))
  2. Op de website van deze organisatie stond echter jarenlang een portret van Mao. De partij ordonneerde die te verwijderen. Aan de hand van dit gebeuren noemde Jan Marijnissen Mao een "massamoordenaar". -- Slaat volgens mij op het plaatje dat in een nogal misplaatste humorpoging op deze website was geplaatst en daar elf maanden (niet jaren) bleef staan. Totdat Marijnissen het via Pauw & Witteman hoorde en een webmaster het een dag later verwijderde. Lijkt me meer relevant voor het artikel ROOD, jong in de SP dan voor dit artikel. Gertjan 13 nov 2007 23:54 (CET)

Nu ik het allemaal nog eens teruglees kom ik tot de conclusie dat de NL Wikipedia een gezelligheidsclub is van min of meer gelijkgestemden die (wanneer dat zo uitkomt) o.a. beweren dat "sommige feiten niet neutraal" zijn, en de Aarde dus plat is. Ook concludeer ik dat informatievoorziening niet voorop staat, maar of je eens kunt zijn met de censors van de gezelligheidsclub. En wanneer je dat, hoewel inhoudelijk beargumenteerd, niet bent krijg je blijkbaar een scheldwoord naar je hoofd en worden de zeilen bijgezet om op de persoon aan te vallen. Ik begrijp nu wel waarom de commerciële massamedia hier zo worden gewaardeerd, als representanten van 'de waarheid'. Maar misschien ook door gebrek aan kennis. Sla Edward Bernays er eens op na, die legt het allemaal haarfijn uit.Sonyes 11 nov 2008 12:36 (CET)

Trivia?[bron bewerken]

Zou het zelf wel leuk vinden om een trivia toe te voegen, maar iemand enig idee wat er allemaal bij zou kunnen ? Misschien iets van dat kamerleden van de SP een deel (hoeveel ?) van hun salaris moeten afstaan aan de partij.. Mitch92 8 dec 2008 01:03 (CET)

Chiel Montagne[bron bewerken]

Is Chiel Montagne ook een sympathisant van de SP? Ik meende dat ooit ergens gelezen te hebben. --62.194.97.185 15 mei 2009 15:40 (CEST)

Vraagje bij hoofdstuk: Vertrek Agnes Kant als fractieleider[bron bewerken]

Agnes Kant heeft op 4 maart 2010 naar aanleiding van de tegenvallende resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen besloten af te treden als lijsttrekker en fractieleider voor de SP. Op 5 maart 2010 werd Emile Roemer gekozen als nieuwe fractievoorzitter. (ref Algemeen Dagblad (05-05-2010). AD.nl. Geraadpleegd op 05-05-2010.) --Ida Shaw 11 apr 2010 13:04 (CEST)

Monjé en partijfinanciering vanuit China[bron bewerken]

N.a.v. deze wijziging en verplaatst vanaf Overleg_gebruiker:GeeJee#Monjé...

Hallo GeeJee,

Ik heb even dat artikel van Elsevier bekeken en vind het een tendentieus stuk. Dat mag ook, want daarom is Elsevier ook een opinieblad. Om nou echter de als rechts bekende Elsevier als bron aan te halen voor de SP gaat me een stap te ver. Ik zet daarom mijn bron-gewenst weer terug. Groet, --.....jeroen..... 21 nov 2010 15:31 (CET)

MWah, het komt op mij over als een vrij feitelijke reconstructie waarvan de grote lijnen bevestigd wordt door bijvoorbeeld het item dat Andere Tijden ooit hierover uitzond. En kennelijk heeft in HP/de Tijd dit jaar ook een artikel over de financiële ondersteuning van de SP gestaan, zie [11] en [12]. Ik heb helaas het volledige artikel uit HP/de Tijd niet tot mijn beschikking. Deze scriptie zou hier wellicht nog wat over kunnen vertellen en op het weblog Lux et Libertas valt er ook nog iets over te lezen. Maar goed, ik ben het er niet mee eens om Elsevier als bron af te wijzen, je kunt je wel afvragen of een opmerking dat geld werd bewaard in een vrieskast toegevoegde waarde heeft. Gertjan 21 nov 2010 16:54 (CET)
Een scriptie en een rechts liberaal weblog. Niet echt de objectiefste bronnen. Dat Monjé geld uit China kreeg is ook niet mijn probleem, maar de hoogte van het bedrag (400.000) en zo iets onbenulligs als zijn vrieskast. Ik loop hier absoluut niet Monjé te verdedigen, maar ik wijs er wel op dat bronnen zoals Elsevier niet echt neutraal zijn in deze. Dus of een echt neutrale bron of gewoon de passages verwijderen. --.....jeroen..... 21 nov 2010 20:41 (CET)

Afdrachtregeling niet in strijd met de eed/belofte[bron bewerken]

in dit artikel staat dat de afdrachtregeling van volksvertegenwoordigers van de SP Mogelijk in strijd zou zijn met de door deze volksvertegenwoordigers afgelegde eed of belofte, gezien dat er geen geld of middelen gegeven zouden zijn. Het gaat Er echter om dat er geen geld of middelen gekregen zouden zijn zie letterlijke tekst van de eed/belofte. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 87.210.152.113 (overleg · bijdragen)

Of dat nu wel of niet zo is maakt niet zo veel uit. Maar de zin "Onduidelijk is of deze regeling in strijd is met het grondwettelijk verankerde principe dat vertegenwoordigers gekozen worden "zonder last" (Nederlandse Grondwet art 67 lid 3), of in strijd met de eed/belofte niet "enige gift of gunst te hebben gegeven of beloofd"" lijkt me sowieso niet helemaal neutraal en kan dus wat mij betreft verwijderd worden. Gertjan (overleg) 5 mrt 2011 08:26 (CET)

Beveiliging[bron bewerken]

Omdat er een bewerkingsoorlog aan de gang is, heb ik de pagina voor een dag beveiligd. MrBlueSky (overleg) 3 jun 2012 17:36 (CEST)

Bekende leden of sympathisanten[bron bewerken]

Ik ben zo vrij geweest dit lijstje te verwijderen. Ik vind het eerlijk gezegd niet zo interessant wat BN'ers stemmen. Als het belangrijk is kan het in hun biografieën worden verwerkt. QVVERTYVS (hm?) 22 jun 2012 00:33 (CEST)

buitenlandse media over SP: extreemlinks[bron bewerken]

verschillende media, o.a. de grote Chinese krant The Global Times ([13]), Fox News ([14]), Le Figaro ([15]), etc., hebben de SP als 'extreemlinks' geduid. wellicht kan dit in het artikel verwerkt worden, onder een nieuwe kop 'richting' of onder de reeds bestaande kop 'positionering'. groet, Knowalles (overleg) 22 sep 2012 05:18 (CEST)

bij dezen. groet, Knowalles (overleg) 22 sep 2012 05:50 (CEST)

Ik weet het niet. De Chinezen, de Amerikanen en de Fransen zullen elk een eigen definitie van extreem-links hanteren. Wat is trouwens onze eigen definitie van extreem-links. In de praktijk zie ik zelf niet zo veel verschil tussen de SP en de Franse socialisten. Zijn die extreem links of gewoon links? Mvg JRB (overleg) 22 sep 2012 09:06 (CEST)
Vreemd, als ik die teksten lees, zie ik bij de Global Times en Fox News (zelf uiterst rechts) "far-left", hetgeen iets heel anders is dan "extreem-links". Als je de Figaro tekst leest, dan zie je dat men het hier heeft over een spectrumaanduiding: SP bevindt zich in het meest linkse deel van het Nederlandse politieke spectrum. Verder wordt hier door heer Knowalles natuurlijk gewoon geprobeerd om een WP:PUNT te scoren. W\|/haledad (zegt u het maar) 23 sep 2012 03:22 (CEST)
'far left' en extreemlinks betekenen hetzelfde. zie ook het engelse wp-artikel 'far left politics', dat op de nederlandse wp de naam 'extreemlinks' heeft. el figaro heeft het over extrême gauche dat is frans voor extreemlinks (zie ook: wp.fr: extrême_gauche). gr., Knowalles (overleg) 23 sep 2012 04:40 (CEST)
Het Nederlandstalige artikel extreemlinks geeft criteria voor extreemlinksheid; met name de bereidheid om de gevestigde maatschappelijke orde desnoods met geweld terzijde te schuiven. Volgens mij voldoet de SP niet (meer) aan deze criteria. Mvg JRB (overleg) 23 sep 2012 10:52 (CEST)
naar die definitie niet nee, dat klopt. Knowalles (overleg) 23 sep 2012 12:41 (CEST)
De beschrijvingen in en:Far left poltics (uiterst links) en Extreemlinks zijn fundamenteel verschillend, met name op het punt "desnoods met geweld", wat in het Engelse artikel niet voorkomt. Dat twee artikelen een interwiki-link hebben wil nog niet zeggen dat de termen synoniem zijn. De Figaro-tekst luidt: "mais demeure à l'extrême gauche du spectre politique", hetgeen in het Nederlands betekent: "'maar bevindt zich in het uiterst linkse deel van het politieke spectrum" (dus weer "uiterst links"). Geen van die uitingen tracht aan te geven dat de SP zelfs maar in enige mate extremistisch is, of geweld als middel acceptabel zou vinden. Maar dat weet u natuurlijk al lang. U wilt hier alleen maar een WP:PUNT scoren. W\|/haledad (zegt u het maar) 23 sep 2012 19:02 (CEST)
dat is één definitie van extreemlinks die daar gegeven wordt. andere definities zijn ook mogelijk, het is immers een essentially contested concept. meent u dat far right ook iets anders betekent dan extreemrechts? gr., Knowalles (overleg) 23 sep 2012 19:27 (CEST)
Ah, goed zo. U probeert alweer een WP:PUNT te scoren. Ja, dat vind ik ook. Nee, ik ga het PVV artikel niet editen. Ik edit in principe op NL-WP geen artikelen meer (in ieder geval geen politiek-gevoelige). W\|/haledad (zegt u het maar) 23 sep 2012 20:33 (CEST)
dus we overleggen voor des keizers baard? gezellig. gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 00:24 (CEST)
Jij hebt natuurlijk gelijk als jij zegt dat de termen de:Linksextremismus en en:Far-left politics in andere taalgebieden een net iets andere lading kunnen hebben dan het Nederlandstalige extreemlinks. Als ik het Duitstalige- en Engelstalige artikel over extreem links echter lees voldoet de SP niet aan de daargegeven criteria voor Linksextrem of far-left. Er bestaat blijkbaar geen Franstalig artikel over l'extrême gauche. Of misschien bestaat het wel; maar is het niet gelinkt aan de andere artikelen. Mvg JRB (overleg) 24 sep 2012 01:30 (CEST)
het franse wp-artikel: http://fr.wikipedia.org/wiki/Extr%C3%AAme_gauche
Bedankt, ik heb wat wederzijdse linkjes toegevoegd. Mvg JRB (overleg) 24 sep 2012 10:11 (CEST)
overigens staat nergens dat de SP extreemliks is volgens de wp-defintie, maar volgens fox news etc. zoals in het artikel over de PVV staat dat zij extreemrechts is volgens al jazeera etc.
gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 02:11 (CEST)
Als u graag een WP:PUNT wilt scoren, moet u het wel goed doen. Ik het PVV-artikel staat het "far-left" van CNN netjes vertaald met "rechts tot zeer rechts"; en het "far-right" van EJ netjes met "uiterst-rechts". Daar is men dus echt waardevrij bezig. Uw WP-PUNT-invullingen daarvan in dit SP-artikel zijn verre van waardevrij. W\|/haledad (zegt u het maar) 24 sep 2012 23:28 (CEST)
uiterstrechts en extreemrechts betekenen m.i. hetzelfde. gr., Knowalles (overleg) 25 sep 2012 17:14 (CEST)
Ok. Mvg JRB (overleg) 24 sep 2012 10:11 (CEST)

Gekke zin[bron bewerken]

"Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 werd de SP qua stemmen de vierde partij van Nederland, hetgeen de partij 15 zetels bracht." Ik denk dat dit precies omgekeerd is. W\|/haledad (zegt u het maar) 23 sep 2012 20:36 (CEST)

vijftiende partij van nederland en 4 zetels? gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 00:24 (CEST)
De vierde plaats bracht ze geen 15 zetels; ze kregen 15 zetels hetgeen ze op de vierde plaats bracht. W\|/haledad (zegt u het maar) 24 sep 2012 00:49 (CEST)
qua zetels waren ze gedeeld derde, qua stemmen vierde. lees de zin anders nog eens, ik zie de wazigheid nl. niet. gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 00:59 (CEST)
en het op drie partijen na hoogste aantal stemmen bracht ze de vijftien zetels. precies zoals het er staat. gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 01:00 (CEST)
Onzin! Dat zou betekenen dat elke partij die vierde wordt in de kamer, 15 zetels krijgt. Het is het verschil tussen oorzaak en gevolg. W\|/haledad (zegt u het maar) 24 sep 2012 15:09 (CEST)
nee die causaliteit wordt geenszins gesuggereerd. er staat dat de SP met het aantal stemmen dat ze gehaald heeft vierde partij van Nederland was en 15 zetels haalde. maar goed, wat een onzindiscussie ook. als jij de zin 'gek' vindt, dan pas je 'm toch gewoon aan naar minder gek? gr., Knowalles (overleg) 24 sep 2012 18:40 (CEST)
Het kost Knowalles kennelijk grote moeite om te erkennen dat de door Whaledad gewraakte zin niet deugt. Het is een futiliteit, maar Whaledad heeft natuurlijk helemaal gelijk. 94.212.83.174 27 sep 2012 00:58 (CEST)
knowalles schreef hierboven dat whaledad vooral de zin moet aanpassen als hij daar aandrang toe voelt. gr., de woordvoerder van Knowalles (overleg) 27 sep 2012 01:45 (CEST)
Zinnen aangepast. 94.212.83.174 27 sep 2012 10:31 (CEST)
TOPPIE. gr., Knowalles (overleg) 27 sep 2012 17:03 (CEST)

Intro: de positie van de SP[bron bewerken]

In de introductie komt de volgende positiebepaling van de SP voor:

"Hoewel voortgekomen uit de maoïstische beweging van de jaren 70, staat de partij tegenwoordig een gematigder socialisme voor gebaseerd op de kernwaarden "menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit", fundamentele kritiek op het kapitalisme en democratisering van de maatschappij, inclusief de economie."

Ik betwijfel of de SP tegen "democratisering van de maatschappij is", zie: deze link. Voorstel voor een verbeterde tekst:

"De SP is voortgekomen uit de maoïstische beweging van de jaren 70. Sindsdien heeft de partij een geleidelijke ideologische verandering ondergaan. De SP staat sinds haar aantreden in de Eerste en Tweede Kamer een aanzienlijk gematigder socialisme voor, maar is wel de meest uitgesproken linkse partij in de volksvertegenwoordiging gebleven. De kernwaarden van de SP zijn "menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit". De SP heeft fundamentele kritiek op het kapitalisme en op een ongecontroleerde vrijemarktsector en zij verzet zich tegen de overdracht van nationale soevereiniteit aan een Europese Unie die volgens de SP onvoldoende democratische legitimiteit heeft en onvoldoende democratisch wordt gecontroleerd."

Ik ben benieuwd of dit voorstel op instemming kan rekenen. Ik heb gebruik gemaakt van Uwe Backes & Patrick Moreau (red.), Communist and Post-Communist Parties in Europe, Göttingen: Vandenhoeck en Ruprecht 2008,p.28 e.v.. (TT) 94.212.83.174 27 sep 2012 11:10 (CEST)

w.m.b. een verbetering, al stel ik de volgende twee wijzigingen voor:
"de SP omschrijft haar kernwaarden als..." en "kritiek op (...) niet door de overheid gecontroleerde vrijemarktsector" (de SP wil immers overheidscontrole en geen marktcontrole).
gr., Knowalles (overleg) 27 sep 2012 17:12 (CEST)
Dag Knowalles, Dank voor je reactie. Jouw aanvullingen lijken me beide verbeteringen. Theobald Tiger (overleg) 27 sep 2012 17:14 (CEST)
Een "niet door de overheid gecontroleerde vrijemarktsector" klinkt als een pleonasme. Ik heb de intro helemaal herschreven; de fine points kunnen in de lopende tekst worden ingevoegd. QVVERTYVS (hm?) 3 okt 2012 13:58 (CEST)
Wat die "niet door de overheid gecontroleerde vrijemarktsector" betreft, heb je wel gelijk. Maar ik ben toch niet zo enthousiast over jouw redactie van de betreffende passage. Ik vind zinsnedes als "...staat de SP tegenwoordig een gematigder socialisme voor..." en "het beginselprogramma van de SP formuleert nog altijd..." gebrekkig, omdat dergelijke zinsnedes niet bestendig zijn tegen het verstrijken van de tijd. Ook vind ik een lange zin met twee keer 'hoewel' erin, zwak. Ik heb daarom die passage weer voor een deel teruggezet. Theobald Tiger (overleg) 3 okt 2012 21:32 (CEST)
Ik denk dat het heel moeilijk is om een "tijdloze" beschrijving te geven, dus dan geef ik de voorkeur aan één die de huidige stand van zaken weergeeft en onderbouwd kan worden met zowel primaire als secundaire bronnen. (Overmatig gebruik van woorden als "hoewel" is mij helaas eigen.) QVVERTYVS (hm?) 16 okt 2012 17:36 (CEST)

Ideologie[bron bewerken]

Wat klopt er van de bewering die op 17 oktober 2015 werd geplaatst bij het weghalen van sociaaldemocratie "Sociaal-democratie als ideologie verwijderd, 'third party' bronnen die de SP daartoe rekenen zitten fout zolang de SP in hun eigen 'Heel de mens' manifest en de partijstatuten zichzelf ziet als een partij die het traditionele Socialisme nastreeft" als "Harry van Bommel" en "Renske Leijten" zeggen van de "SP is een sociaal-democratische partij" en "We zijn een sociaal-democratische partij" (zie hier)? Dan kan er wel in het manifest "Heel de mens" alsook in de statuten de SP zichzelf zien "als een partij die het traditionele Socialisme nastreeft" maar hoe geloofwaardig ben je dan? Op 14 oktober 2014 werd er ook al in het lemma "ROOD, jong in de SP" een verandering aangebracht i.v.m. de ideologie van de SP met deze reactie erbij geplaatst "Ben zelf lid van ROOD/SP en we zijn in ieder geval ideologisch ver van sociaal-democratisch. Zie onze statuten". Maar als je dan vervolgens ruim een jaar nodig heb om die zelfde verandering ook in het lemma "Socialistische Partij (Nederland)" aan te brengen plus er ook geen andere SP-mensen zijn in dat jaar om het te veranderen, dan vraag ik me echt af hoe overtuigt men hierover is dat de SP puur het socialisme nastreeft!? Flag utrecht city.gif Antoine.01Arrow right.svgoverleg(Antoine) 20 okt 2015 19:55 (CEST)

Ik heb de bewuste bewerking ongedaan gemaakt. Als historici en politicologen de partij sociaaldemocratisch noemen doet het er in een encyclopedie niet toe of de SP dat zelf anders ziet (en inderdaad is het maar zeer de vraag óf de SP dat anders ziet). Woodcutterty|(?) 2 nov 2015 13:43 (CET)
De omschrijvingen 'traditioneel socialisme' of 'puur socialisme' zijn trouwens nogal vaag. In de statuten staat De vereniging stelt zich ten doel het verwezenlijken van een socialistische maatschappij in Nederland (...). De basisbetekenis van sociaal-democratie is het verwezenlijken van socialisme langs democratische en geleidelijke weg (reformisme), dus het is niet met elkaar in strijd, alleen hebben veel mensen door de PvdA andere associaties bij de term sociaal-democratie. Bever (overleg) 2 nov 2015 14:43 (CET)

Relevantie lijsten met vertegenwoordigers[bron bewerken]

Ik vraag me af in hoeverre de overzichten van huidige leden van de Eerste en Tweede Kamer wel zo relevant zijn. Ook de informatie over provinciale en gemeentelijke vertegenwoordiging is nogal toegespitst op het heden. Het streven zou juist moeten zijn om een artikel met historische waarde op te bouwen, en daar passen lijstjes die steeds weer vernieuwd moeten worden eigenlijk niet in. Ik ben van plan om de komende tijd in ieder geval dat verleden meer uit te werken. GeeJee (overleg) 9 dec 2019 12:15 (CET)
Zie ook eerdere discussies: Gebruik van termen als "huidig": Wikipedia is geen almanak en Lijst van huidige.... GeeJee (overleg) 9 dec 2019 12:24 (CET)

Ik vind het juist zinvol om, naast de oude informatie ook de huidige leden te zien, zo'n lijst hoeft hooguit eens per vier jaar geüpdatet te worden. Het is gewoon goed en overzichtelijk zo. Het staat je altijd vrij om de de tabel van de provincies uit te breiden met oudere cijfers. Aquatic Ambiance (overleg) 9 dec 2019 13:05 (CET)
hoeft hooguit eens per vier jaar geüpdatet te worden. Daarvoor stappen er echt teveel Kamerleden op. Het gebeurt bij best veel partijen dat dit verouderd is. Dajasj (overleg) 23 dec 2020 09:48 (CET)

Burgemeester en afdrachtsregeling[bron bewerken]

Ik neem aan dat een SP-burgemeester (bijv. Emile Roemer) geen afdrachtsregeling betaald. Ik kan helaas geen bron vinden. Iemand? Bijdenhandje (overleg) 18 apr 2020 14:30 (CEST)

Formeel ben je burgemeester op persoonlijke titel en niet namens een partij. Volgens dit artikel is er echter wel sprake van afdracht. GeeJee (overleg) 18 apr 2020 14:40 (CEST)
Bedankt voor de link. Het artikel schrijft dat het de bedoeling is dat het gebeurt. Er staat echter dat de SP er pas klaar voor is wanneer het afdragen gebeurt. Het beantwoord niet de vraag of ze er al klaar voor zijn en het nu al gebeurt. Misschien zijn er bijvoorbeeld juridische obstakels. Ik kan me ook voorstellen dat er een pittig debat zal volgen wanneer het gebeurt of bekend wordt dat het is gebeurd. Wat mij betreft is er nog te weinig informatie, maar we weten nu dus dat het wel de bedoeling is. Dat zou eventueel in dit lemma verwerkt kunnen worden. Bijdenhandje (overleg) 18 apr 2020 15:43 (CEST)

Bij deze wijziging[bron bewerken]

Allereerst is er de tendentieuze invulling van het laatste stuk tekst onder "Landelijke opkomst". Er is een conflict gaande binnen de SP rond exact deze kwestie, en ik formuleerde het vervolgens neutraler. Specifiek ging het om "Dergelijke groeperingen zijn onder andere Offensief, de Internationale Socialisten en de SAP.[24] Lidmaatschap van een andere politieke organisatie is in strijdt met de statuten van de SP.[25] Een verbod op dubbel lidmaatschap is niet ongebruikelijk in de Nederlandse politiek, zo hebben bijvoorbeeld ook de PvdA, VVD en D66 een dergelijk verbod". Hier maakte ik van "Dergelijke groeperingen zijn onder andere Offensief, de Internationale Socialisten en de SAP.[24] Lidmaatschap van deze organisaties word binnen de SP vaak geïnterpreteerd als een dubbellidmaatschap van verschillende partijen, en leidde in de geschiedenis regelmatig tot royementen.". Verder heeft Bijdenhandje actualiteiten verwijderd, mogelijk doelbewust mogelijk per ongeluk als gevolg. - MaoChiX

En heb je ook bronnen voor die toegevoegde informatie? Wat is er neutraal aan om weg te halen dat andere partijen ook iets dergelijks hebben?
Laten we daarna de rest bekijken. Encycloon (overleg) 23 nov 2020 00:57 (CET)

Ik bemoei me er verder niet mee, maar volgens mij is de toevoeging een stukje zelfpromotie, waarbij hun eigen weblog als betrouwbare bron wordt opgegeven. Het is niet verwijderd trouwens. Deze lap tekst staat namelijk nog steeds live:

"In reactie op de royementen werd SP tegen de Heksenjacht opgezet in november 2020. SP tegen de Heksenjacht is een campagne die oproept om de royementen terug te draaien, het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum niet langer als partij te kenmerken en factierecht in de SP in te voeren. Op het moment van schrijven heeft de oproep 540 handtekeningen."

Bijdenhandje (overleg) 23 nov 2020 02:02 (CET)

Dat heb ik maar iets aangepast. (Waarbij "op het moment van schrijven" ook niet tijdloos is.) Encycloon (overleg) 23 nov 2020 10:11 (CET)

Ik zou het stuk anders verwoorden. Bijvoorbeeld zoiets: Sommige radicaal-linkse groeperingen raden hun leden aan om actief lid te worden van de SP, omdat zij menen dat het oprichten en opbouwen van een eigen partij op korte termijn minder praktisch is dan het versterken en eventueel omvormen van "de enige Nederlandse arbeiderspartij". Dit zijn bijvoorbeeld Offensief, de Internationale Socialisten, SAP en het Communistisch Platform. De SP beschouwt deze groeperingen als politieke organisaties. Met beroep op de statuten van de partij, waarin staat dat lidmaatschap van een andere politieke partij niet toegestaan is, zijn in de historie van de partij een aantal keren actieve leden van deze groeperingen geroyeerd.
Meer algemeen: Wat mij betreft krijgt de kwestie die momenteel speelt teveel aandacht hier. Alsof het een groot keerpunt is in de historie van de SP. En niet alleen hier, maar ook op Communistisch Platform (Nederland). Wat de precieze historische betekenis hiervan is, moet nog maar blijken. Terughoudendheid is daarom op zijn plek (bijvoorbeeld dat "SP tegen de Heksenjacht" is nog niet echt vermeldenswaardig).
En nog algemener: Het gedeelte "Historie" is een chronologische beschrijving van de geschiedenis van de SP, echter onder de subkopjes "Landelijke opkomst" en "Conflicten" wordt dat losgelaten. Ik denk dat hier wat redactiewerk nodig is. Zo'n stukje over de radicaal-linkse invloeden past beter onder "organisatie". Het stukje over ledental en verkiezingsresultaten (nu onder "Landelijke opkomst") kan ook beter worden uitgewerkt onder "organisatie" (subkopjes "leden" en "electoraat"). De conflicten zouden beter chronologisch geplaatst kunnen worden bij het tijdsvak waarin ze horen en niet onder een apart subkopje. GeeJee (overleg) 23 nov 2020 10:26 (CET)

Bedankt voor je inbreng, redactiewerk lijkt me inderdaad noodzakelijk. Ik heb daarom de beveiliging opgeheven, maar wil MaoChiX vragen om zich in het artikel afzijdig te houden en in plaats daarvan hier op de overlegpagina input te geven of voorstellen te doen. Encycloon (overleg) 23 nov 2020 10:32 (CET)

Prima! MaoChiX (overleg) 23 nov 2020 13:22 (CET)

Mbt bronmateriaal heb ik oa https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2357697-geroyeerd-sp-lid-wordt-voorzitter-jongerentak-onwenselijk-zegt-sp.html

Dit volkskrantartikel ziet SP tegen de heksenjacht wel als legitieme bron van informatie: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/conflict-rond-radicale-communisten-binnen-de-sp-escaleert~bb88c290/

En als je op "dat weblogje" kijkt zie je de eis staan de arbitraire classificatie van facties tot partij, en in het specifiek het Communistisch Platform en Marxistisch Forum ongedaan gemaakt moeten worden. MaoChiX (overleg) 23 nov 2020 13:32 (CET)

Weghalen dat andere partijen een verbod hebben op dubbellidmaatschap van partijen is neutraler. Omdat het dus een discutabel en politiek actueel vraagstuk is of het uberhaupt partijen betreft. Dus dat argument "versterken" met faux voorbeelden lijkt me niet wenselijk. Helemaal gezien 1 vd voorbeelden (de PvdA) wel degelijk facties kent en kende (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Niet_Nix). MaoChiX (overleg) 23 nov 2020 13:39 (CET)

Ik zie wat je bedoelt. De suggestie van GeeJee lijkt me dan een stap in de goede richting.
Een eigen website kan op zich natuurlijk wel dienen als bron voor eigen geuite standpunten. Encycloon (overleg) 23 nov 2020 13:43 (CET)

Ja, dat is een prima suggestie. MaoChiX (overleg) 23 nov 2020 14:29 (CET)

Sectie over kandidaten Tweede Kamer 2021[bron bewerken]

Ik had dit eerst verwijderd zonder overleg, waarvoor mijn excuses. Mijn inziens is op dit moment de inhoud van de sectie Tweede Kamerverkiezingen 2021 teveel een nieuwssite. Het is daarnaast vooral snel verouderd. Over 2 jaar is die informatie niet meer relevant op een bondige encyclopedie pagina van de SP, laat staan over 100 jaar. Ik zou het liever verplaatst zien naar Tweede Kamerverkiezingen 2021/Kandidatenlijst/SP en dan in de toekomst in de tekst naar deze pagina verwijzen voor meer gedetailleerde informatie.

Ik heb een vergelijkbaar punt over het kopje Bestuur waar nog staat waarom Ron Meyer aftrad. Ik stel voor dit te verplaatsen naar de Sectie Achtergrond, of alleen te vermelden op pagina van Ron Meyer. Dajasj (overleg) 23 dec 2020 09:56 (CET)

Volgens mij is het inderdaad niet de bedoeling om een complete kandidatenlijst te plaatsen. Ik denk alleen wel dat het feit dat prominenten als Ronald van Raak en Sadet Karabulut niet meer op de lijst staan ook in de toekomst nog steeds relevant is. Laatstgenoemde was recentelijk nog kandidaat-fractievoorzitter. Je haalde zelfs weg wie er als lijsttrekker is gekozen. Het terugtreden van deze mensen is niet iets dat elk moment kan veranderen, volgens de bron wil van Raak gewoon definitief iets anders gaan doen. Waarom zou dat dan een nieuwsitem zijn?
De reden waarom Ron Meyer aftrad mist op het moment een bronvermelding, er wordt nu gesuggereerd dat het allemaal komt door de verkiezingsuitslag. Wat de reden is zal uit een bron moeten blijken. Ik vraag me af of de reden wel relevant is eigenlijk. Relevante feiten zoals zijn aftreden en opvolging horen er natuurlijk wel in en passen prima onder het kopje bestuur. Ik zie nu geen kopje 'achtergrond'. Je had ook niet verplaatst, maar juist alles weggehaald. Wat stel je voor om onder het nieuwe kopje te schrijven? Bijdenhandje (overleg) 23 dec 2020 12:21 (CET)
Het is sowieso wat vreemd dat alleen de aankomende verkiezingen een eigen kopje hebben; daarmee is de verhouding ten opzichte van de verdere geschiedenis tamelijk scheef. Wat mij betreft kunnen details rondom verkiezingen inderdaad beter op de pagina van de kandidatenlijst, tenzij het terugtreden van een specifiek persoon (verifieerbaar) van groter (partij)belang is geweest. Encycloon (overleg) 23 dec 2020 12:30 (CET)
BWC :( In ieder geval, ik denk dat de reden voor terugtreding van Ron Meyer gewoon snel veroudert. Dat is over paar jaar niet meer relevant, en past dus beter of in Historie of op een SP-versie van Lijst_van_partijvoorzitters_van_de_VVD
Wat betreft Kamerleden, ik zag geen opstappende Kamerleden (muv fractievoorzitters) bij andere verkiezingen, dus lijkt me niet nodig om nu te beginnen. Daarnaast zijn de laatste twee namen al aanzienlijk minder relevant. Deze info is natuurlijk wel interessant, maar om het bondig te houden geschikter voor de pagina over kandidatenlijsten. Dajasj (overleg) 23 dec 2020 12:35 (CET)
Ik zie nergens een lijst met kandidaten in dit lemma eerlijk gezegd. Ontwikkelingen rondom de lijsttrekker en het fractievoorzitterschap dienen wel vermeld te worden, dat gebeurt ook bij andere partijen. Je haalde ook weg wie de lijsttrekker is, niet alleen de minder bekende kamerleden. Het moet inderdaad om relevante personen gaan: van Raak en Karabulut zijn dat. Bij Karabulut kan het elders in het artikel worden verwerkt, bij van Raak zie ik niet zo snel een mogelijkheid. Ron Meyer is in de geschiedenis van de SP wellicht minder relevant, maar we hebben het hier niet over iemand die op de kandidatenlijst staat. Een lijst waar slechts een handjevol SP-voorzitters op staat lijkt me niet heel handig. De reden waarom Ron Meyer zich heeft teruggetrokken moet wel voorzien zijn van een bron, anders is het sowieso niet relevant. Bijdenhandje (overleg) 23 dec 2020 12:52 (CET)

Na bwc: Ik heb het stukje over de lijstrekker samengevoegd met het stukje over de fractievoorzitter. Van Raak hoort daar niet tussen (en die andere twee ook niet). Nu is de vraag alleen nog of en waar van Raak dan wel moet worden vermeld. Los van de vraag of we een klein lijstje met een handjevol SP-voorzitters willen. Ik zou dat lijstje gewoon aanmaken als ik jou was. Als het niet voor verwijdering genomineerd wordt, dan hebben we een klein lijstje. Dan zien we van daaruit wel weer verder. Bijdenhandje (overleg) 23 dec 2020 13:08 (CET)

De plek voor kandidatenlijst is hier: Tweede Kamerverkiezingen 2021/Kandidatenlijst/SP. Er moet alleen nog ergens heen gelinkt worden. Ik haalde inderdaad misschien wat te enthousiast ook de informatie over Marijnissen weg, máár dit staat ook niet vermeld voor Roemer in 2017 en het zou dan de enige zin zijn onder die sectie, waardoor ik het netter vond om die sectie dan (voorlopig) maar te schrappen. Ik vind overigens ook dat het afscheid nemen van Van Raak of Karabalut het vermelden waard is, tenzij ze een reden opgeven die relevant is voor de partij (bijvoorbeeld ongenoegen?).
Ik zie je punt over het CDA, maar om eerlijk te zijn, de staat van die pagina is vrij tragisch. Want waarom staat partijbestuur daar onder historie?! Maar goed, de sectie waar jij naar linkt staat daar wél onder Historie, bij SP staat dat over Ron Meyer niet onder Historie. Dus mijn punt is ook om dat daarheen te verplaatsen. Dajasj (overleg) 23 dec 2020 13:02 (CET)
Verplaatsen kan natuurlijk altijd, dat is niet hetzelfde als verwijderen. Je zou bijvoorbeeld het hele stuk over conflicten kunnen verplaatsen van historie naar organisatie. De link naar kandidatenlijst staat hier al prima, er staat ook niet in het lemma wie er allemaal op staan. Wat van Raak betreft, zit die niet nog steeds in het partijbestuur? Bijdenhandje (overleg) 23 dec 2020 13:17 (CET)
Ja ik ben ook niet voor verwijderen van het kopje conflicten, maar wel hernoemen en opdelen. Want nu is de sectie historie niet chronologisch.
De link staat voorlopig inderdaad goed, maar over een paar jaar is die weg natuurlijk. Dus als dat ooit terloops voorbij komt in de sectie historie is dat natuurlijk ideaal! Dajasj (overleg) 23 dec 2020 15:12 (CET)

Ledenaantallen in Historie/Landelijke opkomst[bron bewerken]

In Socialistische_Partij_(Nederland)#Landelijke_opkomst staan nu de volgende twee dingen:

Maar de partij groeide wel en werd de vijfde in Nederland qua ledenaantal.

Gerekend naar ledental was de SP al voor 2003 de vierde partij van Nederland (27.291 leden in 2002; 43.000 op 4 december 2003). In 2004 bereikte de SP qua ledenaantal de derde plaats met 44.299 leden (1-1-2005). In 2006 telde de SP 50.740 leden (1-1-2007) en in 2007 50.238 (1-1-2008). Nadien is het ledental wat teruggelopen. Dit overlapt sterk met Socialistische_Partij_(Nederland)#Leden, alleen staat hier vermeld hoeveelste ze staan in vergelijking met andere partijen. Mijn vraag is of het in deze sectie moet blijven staan? Dajasj (overleg) 23 dec 2020 12:39 (CET)

Conflicten in Historie[bron bewerken]

Laatste discussietopic voor vandaag (vanuit mij). De sectie Socialistische_Partij_(Nederland)#Conflicten breekt nu een beetje de chronologische volgorde van Historie. Deels komt dit door de naam van de sectie, waardoor iedereen daar elk conflict plaatst. GroenLinks#Kritiek valt bijvoorbeeld buiten de sectie Historie. Ik stel daarom voor om de naam van de sectie te wijzigen naar iets specifiekers, en het ongoing conflict met ROOD naar beneden te plaatsen in de chronologie. Misschien zelfs een eigen sectie, aangezien dit wel belangrijke info is (afhankelijk wel van hoe het afloopt..). Dajasj (overleg) 23 dec 2020 12:44 (CET)

Relevantie Gedeputeerde staten 2011[bron bewerken]

@ Dajasj: Naar aanleiding van deze verwijdering; waarom is dat niet relevant? Juist omdat het een tijdloos artikel is, hoort dit wat mij betreft erin (net als 2015 en 2019 ook genoemd wordt). Misschien dat het iets anders geformuleerd kan worden, maar volgens mij waren dit ook nog eens de eerste gedeputeerden van de SP. GeeJee (overleg) 22 feb 2021 18:15 (CET)

Ik wilde nog terugkomen op dat hele stuk maar was even verhinderd. En misschien was ik wat voorbarig, waarvoor mijn excuses. Maar het hele stuk is nogal incident gedreven en moet denk ik wel even herschreven worden voor de tijdloosheid. Dajasj (overleg) 22 feb 2021 19:22 (CET)
Dank. Ik heb het herschreven. Ik kan alleen niet vinden in welke provincie er na de verkiezingen van 2019 nog sprake was van een gedeputeerde. Inmiddels lijkt er geen enkele SP-gedeputeerde meer te zijn. GeeJee (overleg) 22 feb 2021 20:28 (CET)

Meest linkse partij[bron bewerken]

In de inleiding van het artikel staat het volgende: 'De SP staat sinds haar aantreden in de Eerste en Tweede Kamer een aanzienlijk gematigder socialisme voor, maar is wel de meest uitgesproken linkse partij in de Nederlandse volksvertegenwoordiging gebleven.'

Met de komst van de radicale Bij1 in de kamer en de ruk naar links die de PvdD heeft genomen volgens het Kieskompas trek ik de stelling dat de SP nog steeds de meest linkse partij is in twijfel. Zijn dat kieskompas en bijvoorbeeld dit NRC-artikel waarin het partijprogramma van Bij1 'antikapitalistisch' wordt genoemd waardige bronnen die het wijzigen van de bovengenoemde stelling rechtvaardigen? Trappenhuis (overleg) 28 mrt 2021 15:12 (CEST)