Topologische ruimte

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vier voorbeelden en twee niet-voorbeelden van topologieën op de drie-punten-verzameling {1,2,3}. Het voorbeeld linksonder is geen topologie, omdat de vereniging {2,3} van {2} en {3} ontbreekt; het voorbeeld rechtsonder is geen topologie, omdat de doorsnede {2} van {1,2} en {2,3} ontbreekt.

Een topologische ruimte is een verzameling met een zodanige structuur dat er continue afbeeldingen (functies) op kunnen worden gedefinieerd. De tak van de wiskunde die zich bezighoudt met topologische ruimten en continue afbeeldingen daartussen, is de topologie.

Definitie[bewerken]

Een topologische ruimte is een verzameling samen met een collectie van deelverzamelingen van , open verzamelingen genoemd, die aan de volgende axioma's voldoen:

 1. (de lege verzameling) en zijn open.
 2. De vereniging van willekeurig veel open verzamelingen is open.
 3. De doorsnede van twee open verzamelingen is open.

Een dergelijke collectie open verzamelingen wordt een topologie op genoemd. Het koppel wordt dan een topologische ruimte genoemd. Een gesloten verzameling is een verzameling waarvan het complement open is.

Homeomorf[bewerken]

Twee topologische ruimten zijn homeomorf als tussen beide een homeomorfisme bestaat. Topologisch gezien zijn homeomorfe ruimten gelijkwaardig.

Voorbeelden[bewerken]

Voorbeelden van topologische ruimten zijn:

 • Een metrische ruimte met de door de metriek geïnduceerde topologie. De open verzamelingen zijn de deelverzamelingen van waarvan elk punt een inwendig punt is. Voor willekeurige topologische ruimten geldt overigens dat een verzameling open is dan en slechts dan als elk punt ervan een inwendig punt van die verzameling is).
 • Ook een pseudometrische ruimte heeft een topologie die door de pseudometriek wordt geïnduceerd, op dezelfde manier als bij een metriek.
 • Voor een willekeurige verzameling is de triviale topologie de topologie die als open verzamelingen alleen de lege verzameling en zelf heeft.
 • Voor een willekeurige verzameling is de discrete topologie de collectie , dus waarin elke deelverzameling van open is.
 • Een verzameling met als open verzamelingen de lege verzameling en alle verzamelingen waarvan het complement eindig is. Dit heet de cofiniete topologie. Is zelf een eindige verzameling, dan is de cofiniete topologie dezelfde als de discrete topologie.
 • Zij een commutatieve ring en het spectrum van (dit is de verzameling priemidealen van ). is dan een topologische ruimte met als gesloten verzamelingen de verzamelingen van de vorm , waarin een ideaal van is. Deze topologische ruimte is compact, en de zojuist gedefinieerde topologie heet de Zariski-topologie.

Alternatieve karakteriseringen[bewerken]

De topologische structuur van kan ook worden vastgelegd door een van de volgende elementen te specificeren:

 1. welke delen van zijn gesloten verzamelingen
 2. wat is de afsluiting van elk deel van
 3. wat is het inwendige van elk deel van

Basis[bewerken]

Een basis voor een topologische ruimte is een collectie open verzamelingen van met de eigenschap dat iedere andere open verzameling van geschreven kan worden als een vereniging van elementen van de basis. Topologische ruimten zijn eenvoudiger te bestuderen als ze beschikken over een basis met een beperkt aantal elementen (bijvoorbeeld aftelbaar), zelfs als de collectie van alle open verzamelingen veel groter is.

De metrische ruimte (met de gewone Euclidische afstandsfunctie) heeft overaftelbaar veel open verzamelingen, maar er bestaan aftelbare basissen - bijvoorbeeld: de open bollen met rationale straal en rationale coördinaten van het middelpunt.

Categorieën van topologische ruimten[bewerken]

Men onderscheidt bijzondere categorieën van topologische ruimten met betrekking tot de mogelijkheid om punten en verzamelingen onderling te scheiden door open verzamelingen. In oplopende volgorde van strengheid bepalen de verschillende scheidingsaxioma's, tussen haakjes vermeld, de volgende ruimten:

Men kan ruimten ook indelen naargelang van het bestaan van bases met een "klein" aantal open verzamelingen, zoals geformuleerd in de aftelbaarheidsaxioma's en .

Andere eigenschappen die een ruimte 'hanteerbaarder' maken zijn: compactheid en separabiliteit.