Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing augustus 2009/Voorstelling/Q&A

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina kunt u vragen stellen aan de kandidaten voor de arbitragecommissie voor de stemming van augustus 2009. Houdt het svp beschaafd.

CaAl[bewerken]

Toelichting

Commentaar CaAl[bewerken]

Ik ben de komende weken i.v.m. werkzaamheden en een verhuizing erg beperkt online. Ik streef er naar alle vragen z.s.m. te beantwoorden en zal in ieder geval vóór het begin van de stemronde mijn reacties gegeven hebben. CaAl 17 jul 2009 11:24 (CEST)

Vragen aan CaAl[bewerken]

 1. beste, wat vind jij van de hierarchie op wikipedia? is dit democratisch?Carolus 17 jul 2009 14:33 (CEST)
  Beste Carolus, ik sluit me volledig aan bij de reacties die Taketa, Tjako en Woudloper reeds op je vraag gegeven hebben. (M.u.v. de d/t-fout bij Taketa, en waar Woudloper zegt dat de arbcom moet proberen geen onderscheid te maken zou ik er van willen maken dat de arbcom geen onderscheid mag maken). Hopelijk neem je hier genoegen mee - als je wilt dat ik toch zelf iets schrijf (het zal weinig nieuws opleveren), moet je dat maar even laten weten. CaAl 17 jul 2009 20:51 (CEST)
 2. Moi CaAl, bedankt voor je heldere toelichting. Daar nog een klein vraagje over. Vind je dat het inlveren van de modknopjes aan de individuele arbiter moet worden overgelaten of zou het verstandig zijn om het reglement aan te passen. Dat zou ook deels kunnen door bijvoorbeeld op te nemen dat een arbiter die ook mod is zich onthoudt van het uitdelen van blokkades. Peter b 17 jul 2009 18:01 (CEST)
  Het reglement zou aangepast kunnen worden - in principe zijn er voldoende niet-arbcom moderators over om de moderatorkar te trekken. (Dit is echter vanzelfsprekend aan de gemeenschap om te besluiten.) Of dit nodig is, vraag ik me af. Het lijkt me sowieso overbodig om het complete moderatorschap te verbieden, er zijn talrijke nuttige moderatortaken (verwijderlijsten, nuweggen van onzin, bloks uitdelen aan oningelogde pubertjes die in de schoolpauze wat kliederen, coordineren van moderatorherbevestigingen, enzovoorts) die gewoon kunnen. Misschien dient een keer een anonieme gebruiker een zaak in omdat zijn geklieder genuwegd is door een arbiter-moderator, maar zo'n zaak is zo duidelijk niet aanneembaar dat het niet geeft dat er maar 6 arbiters voor zijn. Een blokverbod zou kunnen, maar is geen garantie voor een oplossing. Iedereen (ook niet mods) kan in principe op de RegBlokpagina, op blokpeilingpagina's, enz., een sterke mening geven. Wanneer een arbiter zoiets doet, ongeacht of hij nu een blok uitdeelt of niet, staat hij al wat buitenspel voor de behandelende commissie. Het is het afgelopen jaar enkele keren voorgekomen dat ik mezelf niet beschikbaar gesteld heb voor de behandelende commissie omdat ik via een moderatorhandeling betrokken was. Dit levert op zich geen probleem op; een aantal andere arbiters heeft zich ook enkele keren 'afgemeld' omdat ze persoonlijk betrokken waren bij een zaak. Het werd pas nu enigszins een probleem in de uitzonderlijke situatie dat het zowel vakantietijd is als dat er 3 arbiters opgestapt zijn. Het lijkt me niet dat zo'n situatie zich weer voordoet. Korte samenvatting van mijn reactie: wat mij betreft wordt het aan de individuele arbiters overgelaten, maar als de gemeenschap anders beslist, heb ik daar geen problemen mee. CaAl 17 jul 2009 20:51 (CEST)
  Aanvulling: voor mij is het ook een reden om mijn moderatorfunctie bij herverkiezing neer te leggen omdat het me te veel tijd kost om beide functies (naar behoren) uit te voeren. Het afgelopen jaar nam het arbcomwerk derhalve veel van mijn wikitijd in beslag, dat ik weinig aan moderatortaken toegekomen ben. Omdat ik verwacht dat ik komend jaar niet meer tijd heb dan dit jaar, kan ik maar beter een van de twee functies neerleggen. Mede door deze 'persoonlijke' reden, lijkt het me onnodig om mijn besluit door te trekken op andere kandidaten. CaAl 17 jul 2009 21:04 (CEST)
  Aanvulling 2: los hiervan is het wel nuttig dat tenminste iemand in de arbcom moderatorknoppen heeft. Als er een zaak binnenkomt over bijv. een blokkade, dan is het wenselijk (soms zelfs essentieel) dat de arbcom o.a. het bloklog van deze gebruiker in kan zien. Vanzelfsprekend kan de arbcom dit ook wel op aanvraag van een mod krijgen o.i.d., maar dat geeft extra vertraging. CaAl 17 jul 2009 21:04 (CEST)
 3. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:58 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
   Dit is geen ja/nee vraag, je tweede vraag is dus wat misleidend. Vanzelfsprekend heeft de arbcom niet over alles openheid van zaken gegeven - en dat moet ook niet; informatie die ons vertrouwelijk gegeven wordt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij hebben echter wel geprobeerd zo transparant mogelijk te werken. Wij zijn, voorzover ik me kan herinneren, altijd bereid geweest om vragen te beantwoorden, mits deze niet over vertrouwelijke zaken gingen. CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
   Meer openheid geven kan alleen als de gehele commissie daar steun aan verleent, dus de mening van een individueel lid is maar beperkt interessant. Ik heb echter geen bezwaar tegen meer openheid waar mogelijk. Zo heeft de commissie onlangs besloten om voortaan openbaar te maken welke leden voor en tegen aanname van ingekomen zaken zijn - dergelijke uitbreidingen van de transparantie hebben dus mijn steun. CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
   Ja, dat kan ik me voorstellen. Deels is daar niks aan te doen, en deels is het m.i. ook geen probleem. De gemeenschap stelt enkel leden aan waarin zijn middels een stemming uitspreekt een groot vertrouwen (>75%) te hebben. Een groot vertrouwen hebben neemt automatisch met zich mee dat je dus moet kunnen vertrouwen dat de activiteiten die je niet ziet goed gebeuren. Ik ben sterk tegen het openbaar maken van welk lid in de commissie zich met welk deel van een zaak heeft beziggehouden. Conform het reglement spreekt en handelt de arbcom als 1 persoon - over elke uitspraak draagt elk lid dus evenveel verantwoording. CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
   Ik wil dit, als ik verkozen wordt, in overleg doen met de andere leden, dus is het lastig daar nu al wat over te zeggen. De interne communicatie kan op een aantal punten beter. Op dit moment gebeurt het regelmatig dat overleg over een zaak zowel plaatsvindt via arbcom-mail, op de arbcom-wiki en in het arbcom-chatkanaal; waardoor het soms lastig is om door te hebben wat de huidige stand van zaken is. D.m.v. het opstellen van wat werkprotocollen waarbij bijv. elke maildiscussie en irc-discussie gekopieerd wordt naar de wiki, zou dit verbeterd kunnen worden. Als de interne communicatie verbetert, zal de snelheid van behandelen automatisch meeverbeteren. CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
   Nee. CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
   Ja - mits die motivatie te geven is zonder te refereren naar vertrouwelijke informatie (bijv. de resultaten van een checkuser-onderzoek of de inhoud van een verwijderde bijdrage). CaAl 24 jul 2009 13:04 (CEST)
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
   Nee. Vergroting van de totale commissiegrootte leidt enkel tot meer vertraging. (Tevens lijkt het me, gezien de moeilijkheid die er de afgelopen jaren geweest is om 7 plekken te vullen, opportuun om te denken dat 9 of 11 plekken probleemloos gevuld kunnen worden.) Daarnaast ben ik tegen openbaring van subcomsamenstelling (zie eerdere vraag). Maar het is aan de gemeenschap, niet de arbcom, om te bepalen hoeveel leden er zijn. CaAl 26 jul 2009 18:39 (CEST)
 4. waarom ben je je belofte omtrent een verklaring aan de gemeenschap 1 2 3 niet nagekomen, en is de laatste vraag nog steeds onbeantwoord gebleven, zou je die belofte alsnog willen nakomen? ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 02:00 (CEST)
  Zie [1] voor onze verlate reactie. Wegens omstandigheden (verminderd ledenaantal, vakantie, verhuizing, en andere off-wiki-zaken verschillende arbiters; en het geven van prioriteit aan lopende zaken) is het er niet van gekomen deze eerder te plaatsen. CaAl 26 jul 2009 18:39 (CEST)
 5. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:45 (CEST)
  Ik heb de indruk dat je deze vraag aan alle kandidaten stelt in de hoop van Tjako een inhoudelijke mening - en daarmee een overtreding van de arbcomuitspraak - te krijgen, maar die achterdocht van mij komt vast door mijn afkeer van sokpoppen. Het opgelegde mentoraat vond ik toendertijd een goed idee. Echter, om een mentoraat te laten werken is er medewerking nodig van zowel de mentor als de gementoreerde. Als, zoals in dit geval, slechts één van de twee partijen zich contructief opstelt, is een mentoraat gedoemd te mislukken. Zoiets is vooraf - bij het opstellen van de uitspraak - niet te voorzien, dus de arbcom van toen valt daarin niet iets te verwijten. Wel is er de les uit te trekken dat mentoraten slechts in zeer specifieke gevallen werkbaar kunnen zijn en moeten deze dus niet te pas en te onpas opgelegd worden. CaAl 31 jul 2009 08:00 (CEST)
 6. Een voormalig arbcomlid betrokken bij de omstreden uitspraak over Torero schrijft op zijn OP wikipedia te zien als een snel groeiend organisme, waarvan de cellen (artikelen en medewerkers) constant vernieuwd en verbeterd worden, ziektes (vandalisme, sabotage en getroll) moeten zo hard mogelijk bestreden worden. Deel je zijn mening? Teun de postbode 31 jul 2009 11:20 (CEST)
  In grote lijnen wel. De uitspraak bestaat uit meerdere delen: 1) "Wikipedia is een snel groeiend organisme" - hier is weinig tegen in te brengen; 2) "de artikelen worden constant verbeterd & vernieuwd" - ook weinig tegen in te brengen; 3) "de gebruikers worden vernieuwd en verbeterd" - er komen steeds nieuwe gebruikers bij, en hopelijk wordt men ook steeds "beter", of er een algemene trend is van verbetering bij de gebruikers, zou ik niet weten; 4) "vandalisme moet zo hard mogelijk bestreden worden" - vandalisme moet zo goed mogelijk bestreden worden. Dit hoeft niet altijd de harde aanpak te zijn, al werkt deze wel prima voor 'zuiver vandalisme'. De zaken die de arbcom onder ogen krijgt liggen echter meestal genuanceerder, daarbij is het doorgaans niet mogelijk - laat staan wenselijk - om een der partijen als "pure vandaal" aan te wijzen, en bij de meeste zaken is een harde lijn dus niet per sé de beste methode. CaAl 1 aug 2009 15:04 (CEST)
 7. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  Uitspraken van de arbcom zijn bindend, dus vanzelfsprekend accepteer ik deze. Alleen in geval van gewijzigde omstandigheden kan de arbcom een uitspraak herzien. Ik kan me op dit moment geen voorbeeld bedenken waarbij de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat ik een uitspraak wil laten herzien. Mogelijk doet zo'n situatie zich volgende termijn wel voor. CaAl 3 aug 2009 12:15 (CEST)
 8. Je hebt recent in de regeling omtrent de bureaucraatstatus gestemd voor een systeem waarbij bureaucraten on wiki door moderatoren worden gekozen. Je bent in zo'n systeem -als je ooit bureaucraat wil worden- afhankelijk van de steun van moderators terwijl je in de arbcom geacht wordt onafhankelijk te zijn in conflicten waar moderators veelal bij betrokken zijn. Deel je de mening dat een (oud) arbomlid om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen in het voorgestelde systeem geen bureaucraat kan worden? Teun de postbode 4 aug 2009 13:12 (CEST)
  Ik zie niet wat deze vraag te maken heeft met mijn kandidatuur, maar vooruit. Volgens mij geldt je vraag ook nog steeds wanneer bureaucraten direct door de gemeenschap benoemd worden, maar vooruit.
  Het zou, in een ideale wereld, misschien beter zijn als een arbcomkandidaat/arbcomlid/ex-arbcomlid nooit zijn mening geeft - of het nu in peilingen, stemmingen, blokpeilingen, moderator-acties, etc. is. Op die manier is er nooit sprake van ook maar enige vorm van mogelijke belangenverstrengeling. Echter, op die manier zou de gemeenschap op geen enkele zinvolle manier een afweging kunnen maken in wie zij moet aanstellen in de commissie.
  Mocht het voorkomen dat een ex-arbcommer bureaucraat wordt en er is een bureaucraat-handeling nodig met betrekking tot een gebruiker waar deze ex-arbcommer al in de arbcom mee in aanraking geweest is, dan neem ik aan dat deze ex-arbcommer de handeling overlaat aan een niet betrokken bureaucraat; net zoals dat bv. moderators doorgaans niet beslissen over terugplaatsverzoeken van artikelen die ze zelf verwijderd hebben.
  Kort samengevat: ik zie geen bezwaren er in dat een (ex)-arbcomlid zich kandidaat stelt voor het bureaucraatschap. CaAl 5 aug 2009 09:17 (CEST)

Groucho NL[bewerken]

Toelichting

Commentaar Groucho NL[bewerken]

Ik ben de komende week op vakantie en niet on-line. Ik zal de vragen zo spoedig mogelijk na mijn vakantie beantwoorden. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 18 jul 2009 17:51 (CEST)

Vragen aan Groucho NL[bewerken]

 1. Beste Groucho NL, heb je, anders dan op Wikipedia, relevante ervaring m.b.t. arbitrage en bemiddeling? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 18 jul 2009 17:52 (CEST)
  Jazeker. Ik heb als ondernemingsraadslid twee jaar lang deelgenomen in de geschillen-adviescommissie van het bedrijf waar ik werkte. Daar kwamen regelmatig verschillende geschillen aan bod tussen werknemer en leidinggevende. Daar heb ik geleerd om niet te snel een oordeel te vellen, aangezien er meerdere kanten aan een zaak zitten. Bovendien zijn snelheid en kwaliteit daarin beide belangrijk. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 18 jul 2009 17:59 (CEST)
 2. Beste GrouchoNL, enkele (ex) leden van de arbcom rolde recentelijk met elkaar over de spreekwoordelijke straat nav de "Phasker-affaire" waarbij een lid van de arbcom op eigen houtje beslissingen nam om de identiteit van een sokpop openbaar te verzwijgen en op eigen initiatief met een geblokte gebruiker het op een akkoordje gooide. Ik kan je natuurlijk niet vragen hoe jij gehandeld zou hebben in een situatie waarin je je niet bevond maar vindt jij in algemene zin dat het gepast is dat arbcom leden op eigen initiatief werken bij zaken die de hele gemeenschap aangaan? Hoe zou jij handelen als gevoelige informatie tot je komt, al dan niet via "officiele" (ie onwiki) kanalen, maar die wel de gemeenschap als geheel aangaan? Met vr. gr. --Kalsermar 20 jul 2009 15:54 (CEST)
  Beste Kalsermar, ik stel het niet op prijs dat je de gang van zaken zodanig verdraaid weergeeft. Ik denk dat je de uitleg die ik en andere arbiters over de Phasker-affaire gaven niet goed doorgelezen of begrepen hebt en ik zou je willen verzoeken je daar nog eens in in te lezen. Vriendelijk dank, Woudloper overleg 20 jul 2009 20:01 (CEST)
 3. Beste GrouchoNL, nog een vraag mijnerzijds. Wat vindt je van de huide transparantie en werksnelheid van de arbcom en hoe denk jij die te kunnen beinvloeden en/of verbeteren? Met vr. gr. --Kalsermar 20 jul 2009 15:54 (CEST)
  • De eerste vraag over transparantie is een lastige, omdat hij m.i. te algemeen gesteld is. Dat moet je per geval bekijken. Aangezien ik (en velen met mij) alle details van de zaak niet te zien krijgen, kun je daar niet goed over oordelen. De werksnelheid is wellicht te verbeteren door met een kleinere club te werken. In de praktijk werkt het goed om in klein comité de zaak voor te behandelen, waarna de subcommissie hun oordeel en zienswijze verdedigt tegenover de rest van de commissie. Dit zou ook kunnen werken in de ArbCom. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 12:47 (CEST)
 4. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:58 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
   • Zoals ik al hierboven heb aangegeven, vind ik dat een te algemene vraag, aangezien je daarvoor alle details van een zaak zou moeten kennen. Ik vind het belangrijker dat het besluit met voldoende argumenten verduidelijkt wordt, zonder dat daarmee inbreuk wordt gedaan op vertrouwelijkheid en privacy. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
   • Ja, zolang het geen andere problemen veroorzaakt. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
   • Dat kan ik me goed voorstellen. Misschien is het handig om het verloop van het proces aan te geven, dus in welk (tussen)stadium het zit en wat de planning is. Dat maakt het proces meer voorspelbaar zonder inbreuk te maken op vertrouwelijkheid of privacy. Daar wil ik me wel hard voor maken. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
   • De werksnelheid is wellicht te verbeteren door met een kleinere club te werken. In de praktijk werkt het goed om in klein comité de zaak voor te behandelen, waarna de subcommissie hun oordeel en zienswijze verdedigt tegenover de rest van de commissie. Dit zou ook kunnen werken in de ArbCom. Daarnaast is duidelijkheid over het verloop van de procesgang een verbeterpunt. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
   • Daar zie ik geen probleem in, aangezien de gehele ArbCom verantwoordelijk is voor de uitspraak. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
   • Als dat gaat zonder dat daarmee inbreuk wordt gedaan op vertrouwelijkheid en privacy: ja. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
   • Nee, ik vind dat de commissie een zaak in vertrouwen moet kunnen behandelen. Dat neemt niet weg dat het verloop van de behandeling niet verduidelijkt kan worden en dat de ArbCom zich altijd moet kunnen verantwoorden over hoe snel of traag het verloopt. Grotere commissies maakt het alleen maar logger. Ik snap best dat het nu als een zwarte doos wordt gezien. Als de voortgang wat duidelijker wordt zou dat wat helpen. Een doorschijnende doos zal het wat mij betreft niet worden. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 27 jul 2009 13:20 (CEST)
 5. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:46 (CEST)
  • Het mentoraat leek in eerste instantie een goed idee, maar in de praktijk werkte het niet. Ik heb niet alle details voor ogen, maar mijn indruk was dat één partij niet erg constructief meewerkte en zodoende het mentoraat uitholde. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 31 jul 2009 10:40 (CEST)
 6. Moi Groucho, stel dat je gekozen wordt en de arbcom nog niet is toegekomen aan een beslissing in de lopende zaak over Waerth en aan de nieuwe leden vraagt of zij deze zaak willen overnemen. Zou jij je dan vrij achten? Peter b 30 jul 2009 23:35 (CEST)
 7. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  • Ik accepteer alle uitspraken van de arbcom die in het verleden zijn gedaan. Als andere mensen redenen hebben om daarin iets te willen veranderen, dan kan dat natuurlijk met duidelijke motivatie aangekaart worden bij de arbcom. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 3 aug 2009 19:45 (CEST)

Lolsimon[bewerken]

Toelichting

Commentaar Lolsimon[bewerken]

 • Ik ben op vakantie van 21 juli tot en met 30 juli, vragen die in die periode worden gesteld kan ik pas daarna beantwoorden. LolSimon -?- 16 jul 2009 23:07 (CEST)

Vragen aan Lolsimon[bewerken]

 1. Beste Lolsimon, enkele (ex) leden van de arbcom rolde recentelijk met elkaar over de spreekwoordelijke straat nav de "Phasker-affaire" waarbij een lid van de arbcom op eigen houtje beslissingen nam om de identiteit van een sokpop openbaar te verzwijgen en op eigen initiatief met een geblokte gebruiker het op een akkoordje gooide. Ik kan je natuurlijk niet vragen hoe jij gehandeld zou hebben in een situatie waarin je je niet bevond maar vindt jij in algemene zin dat het gepast is dat arbcom leden op eigen initiatief werken bij zaken die de hele gemeenschap aangaan? Hoe zou jij handelen als gevoelige informatie tot je komt, al dan niet via "officiele" (ie onwiki) kanalen, maar die wel de gemeenschap als geheel aangaan? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  • Beste Kalsermar, als arbcom hoor je mijns inziens naar elkaar toe open te zijn. Het op eigen initiatief werken bij een zaak die de arbitragecommissie heeft behandeld, lijkt me niet de bedoeling als arbcomlid. Echter is de zaak die je hier voorlegt wel specifiek en wil ik niet op deze specifieke zaak verder ingaan. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
   • Ik vroeg je dan ook niet om over de Phasker-affaire" een uitspraak te doen ;-).--Kalsermar 17 jul 2009 16:17 (CEST)
 2. Beste Lolsimon, nog een vraag mijnerzijds. Wat vindt je van de huide transparantie en werksnelheid van de arbcom en hoe denk jij die te kunnen beinvloeden en/of verbeteren? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  • Beste Kalsermar, als arbcom is het lastig om volledige openheid in zaken te geven, ik vind dat de arbitragecommissie dat altijd (redelijk) naar behoren heeft gedaan. De werksnelheid, die wij als gemeenschap kunnen zien is niet echt hoog te noemen. Ik wil mij wel inzetten om de snelheid te verhogen. Veranderingen die de snelheid echt goed kunnen verhogen zouden van buitenaf (de gemeenschap) moeten komen, omdat een arbcomlid het systeem van werken niet sterk kan veranderen. De gemeenschap kan het systeem wellicht meer verbeteren, maar daar gaat deze stemming niet over. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
   • Vervolgvraag; waarom is het lastig openheid van zaken te geven?--Kalsermar 17 jul 2009 16:17 (CEST)
    • Ik denk dat het lastig is om bijvoorbeeld een streefdatum te kunnen geven omdat sommige verzoeken wellicht tot discussie binnen de arbcom kunnen leiden. Het is dan niet duidelijk wanneer een consensus wordt bereikt binnen de arbcom. Verder zou het preciezer laten weten hoe ver de arbcom is kunnen leiden tot meer speculaties (bijv.: waarom duurt het bespreken van het onderzoek zo lang?). LolSimon -?- 17 jul 2009 21:44 (CEST)
 3. Beste Lolsimon, een laatste dan nog. Je zegt in je aanmelding als kandidaat dat je de functies van arbcom lid en moderator prima met elkaar verenigbaar te vinden. De moderatoren dienen zo veel mogelijk als "eenheid" op te treden, dat wil zeggen dat de ene mod niet nodeloos de andere mod zijn handelen bekritiseerd of terugdraait tenzij er natuurlijk gegronde reden voor zijn. Hoe denk jij dit te kunnen rijmen indien er een zaak voor de arbcom gebracht wordt waarbij een andere mod zijn handelen onderwerp van twist is? Vindt je voorts dat je, indien je als arbcomlid deel van een uitspraak bent die modacties zou kunnen vergen, dat je die als mod ook uit kan voeren zonder dat er een conflict of interest of de mogelijk ervan zou ontstaan? Met vr. gr.--Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  • Beste Kalsermar, moderatoren mogen elkaar best bekritiseren. Als er bij een zaak belangenverstrengeling zou ontstaan, zou ik niet die zaak moeten behandelen, maar alleen moderatorschap zie ik niet als belangenverstrengeling. De taak van een arbiter staat los van het moderatorschap en ik zal dan ook neutraal blijven bij zaken waar moderatoren bij betrokken zijn. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
   • Lees ik hier goed dat je je bij alle zaken waar een mod is betrokken afzijdig zal houden? --Kalsermar 17 jul 2009 16:17 (CEST)
    • Nee, ik schrijf juist dat in de gevallen waarin alleen het moderatorschap de overeenkomst is, ik geen belangenverstrengeling verwacht en ik daar gewoon neutraal kan blijven (zie ook vraag 9). LolSimon -?- 17 jul 2009 21:44 (CEST)
 4. Hoi Lolsimon, allereerst fijn dat je je kandidaat stelt. Ik heb een vraag, op je GP stel je:
  De afgelopen tijd heb ik maar weinig tijd om teksten te schrijven: ik ben meer bezig met de afhandeling van verwijderingen van categorieën, sjablonen en in mindere mate pagina's. Behalve dat besteed ik ook enige tijd aan vandalismebestrijding. Dingen waar ik toevallig tegenaan loop, zal ik als ik dat nodig vind ook wijzigen. Heel af en toe probeer ik conflicten tussen andere gebruikers op te lossen.
  Je houdt je dus voornamelijk bezig met onderhoudstaken en niet zoveel met de inhoud van de encyclopedie. Dit werk als moderator doe je uitstekend. Wat denk je echter aan toegevoegde waarde te leveren aan de Arbitragecommissie? Immers, een arbiter verschilt fundamenteel van een moderator qua taak op dit project. --Robert (overleg) 16 jul 2009 17:03 (CEST)
  • Beste Robert, de taken die ik vooral uitvoer als moderator op deze Wikipedia komen inderdaad niet echt overeen met de taken van de arbitragecomissie. Ik houd mij wel degelijk bezig met de inhoud van de encyclopedie, al is dat een beetje verschoven (zoals staat op mijn GP) sinds ik moderator ben. Ik volg wel conflicten en de bemiddeling ervan (vaak van de spreekwoordelijke zijlijn), alsmede de zaken van de arbitragecommissie. Ik denk dat ik ruim voldoende ervaring heb met conflicten en daarom van toegevoegde waarde kan zijn. Als ik mij alleen concentreerde als onderhoudsmedewerker, zou ik mij nooit aangemeld hebben. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
 5. Tenslotte: Wat is je leeftijd en je maatschappelijke achtergrond? --Robert (overleg) 16 jul 2009 17:03 (CEST)
  • Beste Robert, Ik heb een stemgerechtigde leeftijd en studeer aan een universiteit. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
 6. Een vraag die misschien veel overlap heeft met enkele van bovenstaande vragen. Zie jij een ontwikkeling van de Arbcom voor je en op welke manier? Waar moet de Arbcom volgens jou naar streven en wat moet het uiteindelijk worden? Fontes 16 jul 2009 18:00 (CEST)
  • Beste Fontes, ik zie inderdaad enige overlap met een vraag die hierboven werd gesteld. Hoewel ik van mening ben dat de arbitragecommissie soms wat sneller (maar wel zorgvuldig) zou moeten werken, geloof ik niet dat één arbiter hier heel veel aan kan doen. Het systeem zorgt voor een wat langzame werking van de arbitragecommissie, niet zo zeer de arbiters. Dit systeem kan aangepast worden door de gemeenschap. Ik wil mij wel inzetten voor een snellere arbcom. De arbitragecommissie moet volgens mij streven naar een zo goed mogelijke bemiddeling van conflicten. Maar nogmaals, de reglementen kunnen door de gemeenschap worden aangepast, niet door arbiters. LolSimon -?- 16 jul 2009 20:31 (CEST)
   • Vervolgvraag: Zelf ben je ook deel van die gemeenschap en heb je ook euvels ervaren. Wat zou jij als lid van die gemeenschap dan voorstellen? Fontes 16 jul 2009 23:45 (CEST)
    • Een (iets) grotere arbitragecommissie (met actieve gebruikers) en een toevoeging over in welk geval (meerderheid?) een zaak in behandeling wordt genomen, zodat zaken sneller in behandeling kunnen worden genomen en een systeem waarmee snel en duidelijk arbiters worden aangewezen die de zaak in behandeling nemen (zover ik heb kunnen vernemen niet het geval). Verder lijkt het me verstandig als uitsluitend actieve gebruikers (behoudens omstandigheden als vakantie) in de arbitragecommissie komen, maar dat is eerder iets om mee te nemen in deze verkiezing dan als aanpassing van de reglementen (Nogmaals, deze vraag heeft niet direct betrekking op mijn kandidaatstelling, maar eerder wat mogelijkheden tot versnelling zijn in de gemeenschap - verder is het geen kritiek op de arbcom). Zoals ik al gezegd had zou ik wel als arbcomlid willen proberen de snelheid zo hoog mogelijk (maar wel zorgvuldig) te houden. LolSimon -?- 17 jul 2009 21:44 (CEST)
 7. Beste Lolsimon, heb je, anders dan op Wikipedia, relevante ervaring m.b.t. arbitrage en bemiddeling? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 16 jul 2009 23:13 (CEST)
  • Beste Spraakverwarring, behoudens commissies die hier wat van weg hebben in sport, heb ik geen relevante ervaring anders dan op Wikipedia m.b.t. arbitrage en bemiddeling. LolSimon -?- 17 jul 2009 21:44 (CEST)
 8. beste Lolsimon, wat vind jij van de hierarchie op wikipedia? is dit democratisch? Carolus 17 jul 2009 14:32 (CEST)
  • Beste Carolus, ik geloof niet dat er hiërarchie is op Wikipedia. Sommige gebruikers hebben extra taken toevertrouwd gekregen, maar zij horen geen extra macht te hebben. Op Wikipedia is wel sprake van een democratie; iedereen kan meebeslissen wie er moderator of steward wordt of in de arbitragecommissie komt. Voor Checkusers geldt een aparte procedure, hierover gaat de arbitragecommissie. Gezien de arbitragecommissie wordt gekozen door de gemeenschap verloopt ook de aanstelling van check-users democratisch. LolSimon -?- 17 jul 2009 21:52 (CEST)
 9. Moi Lolsimon, in je toelichting geef je aan dat je denkt dat je modknopjes niet zullen interfereren met jet eventuele lidmaatschap van de arbcom. In zijn toelichting geeft CaAl aan dat hij in de praktijk heeft ervaren dat dit toch wel kan gebeuren. Kun je daar opreageren? Peter b 17 jul 2009 18:05 (CEST)
  • Beste Peter, CaAl geeft aan dat zijn werkzaamheden als moderator interfereren omdat hij veelal werkt op subpagina's van de verzoekpagina's voor moderatoren en daarmee al in aanraking komt met zaken die later bij de arbitragecommissie terecht kunnen komen. Daardoor kan hij die zaken mogelijk niet meer behandelen in de arbitragecommissie. Mijn moderatorschap is tegenwoordig meer gericht op onderhoudswerk zoals dat van categorieën en sjablonen. De interferentie die dat met de arbcom zou kunnen hebben is mijns inziens niet groter dan wat het geval zou zijn als ik mijn moderatorknoppen zou inleveren en zonder moderatorknoppen verder zou gaan. Vroeger werkte ik ook nog wel enigszins op de RegBlok pagina, net als CaAl, maar dat doe ik al een tijdje niet meer. Gezien de interferentie die zou kunnen ontstaan, zal ik dat ook niet doen als ik in de arbitragecommissie kom. LolSimon -?- 17 jul 2009 21:44 (CEST)
 10. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:58 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
   • Beste Oscar, hierbij antwoord op je vragen:
   1. De arbitragecommissie heeft volgens mij niet echt transparant gewerkt, maar ik geloof dat er goede redenen zijn om niet altijd even transparant te kunnen werken. In de uitspraken kan wel extra transparantie worden gebracht, deze kunnen mijns inziens wel duidelijker, de uitspraken moeten voor de gemeenschap goed begrijpbaar zijn.
   2. Ik ben bereid om meer transparantie te brengen, waar dat mogelijk is en niet tot problemen zou kunnen leiden.
   3. Dat kan ik me best voorstellen. Het proces dat leidt tot publiceren van de uitspraak is voor de gemeenschap niet of nauwelijks zichtbaar. Meer transparantie is mogelijk, maar teveel transparantie kan ook leiden tot andere problemen die Wikipedia niet ten goede komen.
   4. Ik hoop dat de arbitragecommissie sneller kan worden, maar moet de arbitragecommissie zorgvuldig blijven. Echter is het lastig te beantwoorden welke verbeteringen ik aan het proces wil hebben aangezien het proces voor een groot gedeelte van het werkproces niet bekend is, het gedeelte dat wel bekend is staat vast in de reglementen en wordt bepaald door de gemeenschap.
   5. Ik vraag me af of het Wikipedia wel ten goede zou komen als de samenstellingen van de subcommissies in de toekomst bekend worden, ik kan me voorstellen dat het beter zou zijn als de samenstellingen van subcommissies niet bekend zou worden. Echter ben ik er niet tegen en ben ik er wel bereid toe.
   6. Ja, op dat punt ben ik voor extra transparantie.
   7. Met enkele toevoegingen (wat betreft afwezigheid, betrokkenheid e.d.) zou een roulatiesysteem misschien van pas kunnen komen. Het door Dolledre aangekaarte probleem (ik weet niet in hoeverre dat het geval is) is dan van de baan, er is meer transparantie wat betreft de verdeling van zaken en ik denk dat het de werksnelheid ook nog is ten goede kan komen. Wat betreft een grotere arbitragecommissie; dat is wellicht mogelijk. Daar hangt wel een probleem aan dat het bereiken van een consensus vanzelfsprekend lastiger kan zijn in een grotere arbitragecommissie. Ook daar kan wellicht een oplossing voor worden gevonden. Het voorstel van Dolledre brengt dus ook weer andere problemen met zich mee die op hun beurt ook opgelost moeten worden. Ik vraag me af in hoeverre zulke veranderingen uitvoerbaar en realistisch zijn.
   LolSimon -?- 31 jul 2009 19:21 (CEST)
 11. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:46 (CEST)
  • Beste Teun de postbode, allereerst ken ik niet alle details van deze zaak, slechts de grote lijnen. De arbitragecommissie probeerde aan de ene kant Wikipedia zo goed mogelijk te beschermen, maar aan de andere kant wilde zij geen langdurige blokkade opleggen omdat de betreffende gebruiker ook constructief bijdroeg. Helaas bleek de oplossing van de arbitragecommissie bij deze gebruiker niet goed te werken. Ik denk niet dat dat aan de uitvoering van het mentoraat lag. LolSimon -?- 31 jul 2009 19:21 (CEST)
 12. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  • Artikel 5.11 meldt dat de uitspraken bindend en definitief zijn. Slechts bij gewijzigde omstandigheden kunnen beslissingen worden teruggedraaid. Mocht hieraan voldaan worden, dan zou een uitspraak kunnen worden herzien. LolSimon -?- 3 aug 2009 20:40 (CEST)

Taketa[bewerken]

Toelichting

Commentaar Taketa[bewerken]

...

Vragen aan Taketa[bewerken]

 1. Hoi Taketa. Ik ben zoals je weet blij dat je je weer kandidaat stelt. In mijn ervaring worden binnen de arbcom vooral knopen doorgehakt op IRC. Ik heb jou nog nooit op IRC gezien dus ik vroeg me af of je bereid zou zijn eens per week daar in te loggen. Vr. groet (en succes), Woudloper overleg 16 jul 2009 22:11 (CEST)
  Beste Woudloper, ik heb hier zelf ook over nagedacht. Indien ik verkozen wordt ben ik bereid enkele keren per dag langs te wippen op het Arbcom kanaal van IRC. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 09:53 (CEST)
 2. Beste Taketa, heb je, anders dan op Wikipedia, relevante ervaring m.b.t. arbitrage en bemiddeling? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 16 jul 2009 23:14 (CEST)
  Beste Spraakverwarring, dank voor je vraag. Ik heb geen opmerkbare ervaring in arbitrage buiten Wikipedia. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 09:53 (CEST)
 3. Beste Taketa, enkele (ex) leden van de arbcom rolde recentelijk met elkaar over de spreekwoordelijke straat nav de "Phasker-affaire" waarbij een lid van de arbcom op eigen houtje beslissingen nam om de identiteit van een sokpop openbaar te verzwijgen en op eigen initiatief met een geblokte gebruiker het op een akkoordje gooide. Ik kan je natuurlijk niet vragen hoe jij gehandeld zou hebben in een situatie waarin je je niet bevond maar vindt jij in algemene zin dat het gepast is dat arbcom leden op eigen initiatief werken bij zaken die de hele gemeenschap aangaan? Hoe zou jij handelen als gevoelige informatie tot je komt, al dan niet via "officiele" (ie onwiki) kanalen, maar die wel de gemeenschap als geheel aangaan? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  Beste Kalsermar, de Arbcom is een groep en kan enkel als groep besluiten nemen. Wat je tweede vraag betreft. Als het binnen mijn vermogen ligt om via officiële kanalen op te treden, naar aanleiding van gevoelige informatie die mij is toevertrouwd, zal ik het niet nalaten te handelen (handelen kan ook de info doorspelen betekenen). Als ik niet kan handelen zal ik persoonlijk de situatie in de gaten houden, al duurt het jaren, totdat dit wel kan. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 10:08 (CEST)
  Iets persoonlijk jaren lang in de gaten houden.... dat is nogal een commitment. --Kalsermar 17 jul 2009 16:27 (CEST)
  Als mod bewaak je paginas of bijdragen van gebruikers voor langere periodes. Als het belangrijk genoeg is zal ik dit zeker uitvoeren, Taketa (overleg) 17 jul 2009 17:15 (CEST)
 4. Beste Taketa, nog een vraag mijnerzijds. Wat vindt je van de huide transparantie en werksnelheid van de arbcom en hoe denk jij die te kunnen beinvloeden en/of verbeteren? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  Beste Kalsermar, ik observeer dat bij velen de vraag leeft waarom Arbcomzaken toch zo lang moeten duren. Samenwerken en diepgaand overleg tussen zeven man via internet vergt veel tijd. Als je niet allemaal 20 a 30 vrije uren hebt verspreid over de week, kun je nooit een date regelen met zn allen. Ik kan enkel garanderen dat de arbcom door mijn toedoen nooit vertraging op zal lopen. Wat betreft transpirantie. Ik heb er niks op tegen om stemverhoudingen te publiceren. Verder kan er best verwezen worden naar bewijsmateriaal in de uitspraak. Mensen moeten er echter wel vanuit kunnen blijven gaan dat ze in goed vertrouwen met de Arbcom kunnen praten en er moet mi nooit een plicht zijn alle materiaal te publiceren. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 10:21 (CEST)
 5. Beste Taketa, een laatste dan nog. Je bent moderator. Vindst je de taken als arbcom lid en mod verenigbaar? De moderatoren dienen zo veel mogelijk als "eenheid" op te treden, dat wil zeggen dat de ene mod niet nodeloos de andere mod zijn handelen bekritiseerd of terugdraait tenzij er natuurlijk gegronde reden voor zijn. Hoe denk jij dit te kunnen rijmen indien er een zaak voor de arbcom gebracht wordt waarbij een andere mod zijn handelen onderwerp van twist is? Vindt je voorts dat je, indien je als arbcomlid deel van een uitspraak bent die modacties zou kunnen vergen, dat je die als mod ook uit kan voeren zonder dat er een conflict of interest of de mogelijk ervan zou ontstaan? Met vr. gr.--Kalsermar 16 jul 2009 16:19 (CEST)
  Beste Kalsermar, kritiek tussen mods onderling is niet ongewoon. Wat je tweede vraag betreft. Ik denk dat een modbitje en arbcom lidmaatschap goed verenigbaar zijn. Er is in jou voorbeeld een lijn tussen de richtlijn 5.12, Iedereen is er aan gehouden dat de beslissing wordt uitgevoerd.., en het feit dat men zelf deze uitspraak heeft gedaan. Het zou ook voor niet mods een conflict opleveren en ik zal handelen zoals alle arbcomleden tot noch toe hebben gedaan. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 11:00 (CEST)
  Een mod heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden tot zijn beschikking om uitspraken uit te voeren. Vindt je dat jij als mod een uitspraak uit kan voeren die je (mede) zelf hebt behandeld als arbcom lid?--Kalsermar 17 jul 2009 16:27 (CEST)
  Volgens de regels is iedereen verplicht uitspraken uit te voeren. Als mod zal ik zaken die ik behandeld heb liever aan de andere 80 moderatoren laten. Ik zal het bij Arbcom uitspraken waar ik zelf aan heb deelgenomen echter niet schuwen dezen desnoods zelf als mod uit te voeren. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 17:15 (CEST)
  Je "zal handelen zoals alle arbcomleden tot noch [sic] toe hebben gedaan". Hebben alle arbcomleden dezelfde handelswijze gevolgd? Kun je uitleggen wat die handelswijze is?--Kalsermar 17 jul 2009 16:27 (CEST)
  Beste Kalsemar, Ik zie twee situaties. 1. als ik zelf vind dat ik te betrokken ben bij een zaak neem ik niet deel aan de uitspraak. 2. Als ik zelf de uitspraak hebt gedaan, zal ik er op toezien dat deze wordt uitgevoerd. Desnoods doe ik dit zelf. Ik kan natuurlijk niet weten hoe de Arbcomleden tot noch toe gehandeld hebben, maar wat ik gezien heb komt hiermee overeen (verbeter me gerust op dit punt). Mvg, Taketa (overleg) 17 jul 2009 17:15 (CEST)
 6. Zie jij een ontwikkeling van de Arbcom voor je en op welke manier? Waar moet de Arbcom volgens jou naar streven en wat moet het uiteindelijk worden? Fontes 16 jul 2009 23:47 (CEST)
  Beste Fontes, ik zie graag een snellere afhandeling van zaken. Hier zal ik aan bijdragen door zelf niet voor vertragingen te zorgen. Ik zou graag willen dat het functioneren van de Arbcom wat transpiranter wordt, ik denk dat de Arbcom paginas wat overzichtelijker mogen en dat mededelingen wat duidelijker en frequenter mogen zijn. Over het algemeen dus het samenwerken met de gemeenschap en de aanwezigheid in de gemeenschap mag wat mij betreft aan gewerkt worden. Waar moet de Arbcom naar streven en wat moet het uiteindelijk worden? De Arbcom moet er naar streven conflicten op Wikipedia optimaal af te handelen opdat de gemeenschap verder kan werken aan het project. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 14:25 (CEST)
 7. beste, wat vind jij van de hierarchie op wikipedia? is dit democratisch?Carolus 17 jul 2009 14:33 (CEST)
  Beste Carolus, er is geen hierarchie op Wikipedia. Iedereen is gelijk, iemand die meer kan, mag niet meer doen dan anderen en iedereen wordt in principe gelijk behandeld. Verder is Wikipedia geen democratie. Ik zie voordelen in het huidige systeem waarin (zeer gesimplificeerd) iedereen het recht heeft te bewerken, maar niet te verwijderen; mods het recht hebben te verwijderen, maar niet aan te stellen; bureaucraten het recht hebben aan te stellen, maar niet af te zetten; en de stewards alles kunnen, maar bijna niks mogen; etc. Iedereen is vrij zich voor alle extra bevoegdheden verkiesbaar te stellen. Het systeem is open en functioneerd (in grote mate). Iedereen heeft gelijke rechten. Ik hoop dat dit uw vraag heeft beantwoord, Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 14:46 (CEST)
  Heeft Wikipedia geeh hiërarchie? Geloof jij werkelijk dat iedereen gelijk behandeld wordt? Denk je dat een als lastig ervaren gebruiker iets doet en een gerespecteerde mod hetzelfde doet dat die alletwee gelijk behandeld worden?--Kalsermar 17 jul 2009 16:30 (CEST)
  De situatie is inderdaad niet optimaal. Erg jammer. In wiens voordeel dat uitvalt zal per geval verschillen. Soms kan een echte vandaal lang doorgaan waar Jimbo Wales hiervoor allang een ws had gekregen. Helaas is Wiki niet perfect, maar een hierarchie denk ik niet dat we in de hand werken. Iedereen is gelijk, en er zijn nog genoeg gebruikers op Wikipedia die bereid zijn hiervoor op te komen. AGF, Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 17:23 (CEST)
 8. Moi Taketa, je geeft aan dat je denkt dat je modknopjes niet zullen interfereren met je eventuele lidmaatschap van de arbcom. In zijn toelichting geeft CaAl aan dat hij in de praktijk heeft ervaren dat dit toch wel kan gebeuren. Kun je daar op reageren? Peter b 17 jul 2009 18:09 (CEST)
  Hoi Peter, ik heb me ooit CaAls bijdragen in 2008 ter harte genomen. Het is erg interessant voor mij om nu CaAls feedback te kunnen lezen. Wat ik lees komt overeen met wat hij reeds zelf voorspelde en ik ben verheugd te lezen dat ondanks zijn moderatorschap CaAl het gevoel heeft dat hij als arbcomlid een goede bijdrage heeft kunnen leveren, en zich opnieuw kandidaat wenst te stellen. Indien ik te betrokken ben bij een zaak zal ik hierbij niet als arbiter optreden. Er zijn 7 leden van de Arbcom, en ik verwacht dat dit geen onoverkomelijke problemen zal veroorzaken. Verder zal ik proberen uitspraken van de Arbcom liever niet zelf uit te voeren. Er zijn 80 moderator collegae en ik verwacht ook hier geen problemen. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 17 jul 2009 18:23 (CEST)
 9. Ha Taketa, indien je wordt verkozen tot arbiter, zal dit je gedrag als gebruiker beïnvloeden? En zo ja, op welke wijze? Met vr groet, Metzujan 22 jul 2009 17:02 (CEST)
  Hoi Metz, dank voor je vraag. Al met al zou verkiezing waarschijnlijk geen grootse veranderingen in mijn gedrag als gebruiker teweeg brengen. In het geval dat ik verkozen word tot arbiter, zal ik me op enkele aspecten terughoudender opstellen. Ik zou me minder met regblok verzoeken bezighouden dan dat ik nu doe, en dit bovenal bij zaken die ik als arbiter behandeld heb. Verder zal ik een duidelijk scheiding naleven tussen uitspraken op eigen titel en uitspraken van de Arbcom. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 22 jul 2009 19:35 (CEST)
  Ik denk zelfs dat er geen plaats is als lid van Arbcom regblokverzoeken te behandelen of anderszins inhoudelijk betrokken te zijn, aangaande zaken (lees:gebruikers) waar de Arbcom al eerder bij betrokken is geweest, dit om de schijn van partijdigheid te voorkomen. Dank voor je heldere uitleg. Vr groet, Metzujan 22 jul 2009 23:37 (CEST)
 10. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:58 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
   Dag Oscar, is dat een nieuwe handtekening? Wel erg apart he.. Anyways, dank voor je vragen. Ik zal proberen de punten kort te behandelen. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 23 jul 2009 18:56 (CEST)
   1. Ik observeer dat bij velen de vraag leeft naar meer transparantie. Tot noch toe is de Arbcom weinig transpirant. Het is beperkt gebleven tot uitleg hoe men tot de uitspraak is gekomen. Er missen wat dit betreft reglementen. Zelf ben ik ervoor dit te peilen en te kijken wat de gemeenschap wil. Dat maakt het voor de arbiters makkelijker om veranderingen door te voeren.
   2. Ja
   3. Ik kan me best voorstellen dat mensen als "zwarte doos" worden ervaren. "Je stelt een vraag, en je krijgt een antwoord, maar wat daartussen gebeurt is onzichtbaar". Maar alle gekheid terzijde ;p. Is de Arbcom een "Zwarte doos"? Ja en nee. Ja, de Arbcom kan transpiranter worden. Nee, de Arbcom is geen willekeurige meute. De arbiters volgen de richtlijnen van Wikipedia. Bij een uitspraak vind ik het logisch dat me verteld welke richtlijnen er gevolgd zijn, en het liefst zou ik ook een afweging willen zien. Ik heb het gevoel dat het tijd wordt dat de gemeenschap hier eens over gaat praten. Er is elke keer dezelfde discussie tijdens de verkiezingen. Ik ben voor een peiling betreffende transparantie. Dat maakt mogelijke toekomstige plannen voor verbetering vd transparantie een stuk transpiranter.
   4. In veel gevallen is er sprake van een relatief lange duur van procedures. Ik garandeer dat de Arbcom door mijn toedoen geen vertraging op zal lopen, en ik hoop hiermee de gemiddelde duur van afhandeling te kunnen verkorten. In de komende periode verwacht ik dat de gemeenschap duidelijkheid zal geven aan de arbiters in hoeverre men openheid in zaken wil. Aan de uitvoer hiervan zou ik graag mee willen werken.
   5. Ja
   6. Ja
   7. Ja en Nee, ik deel het inzicht dat de de Arbcom zich niet langer achter de "zwarte doos" en traagheid hoort te verbergen, maar zie een andere aanpak van het probleem. Ik denk dat aanpakken van de traagheid en het gebrek aan transpirantie de meest effectieve methode is. We moeten inactiviteit niet tollereren in Arbcomleden! Het is een simpel feit, arbiters moeten veel beschikbaar zijn en op willekeurige momenten. Dit is een wezenlijke maat waaraan je een arbiter moet kunnen meten. Maak activiteit van de leden inzichtelijk. Je kunt delen wie waar aanwezig is/was en je kunt stemverhoudingen best vermelden. Pak die Arbcom toch een keer goed aan. Als je inactief bent, so be it. Maar vindt het dan niet raar als de gemeenschap je niet herverkiest! Ga je op vakantie, so be it. Maar accepteer dat de rest van de arbcom gewoon zonder jou door gaat! Openheid is hier cruciaal.
 11. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:47 (CEST)
  Hoi Teun de postbode, deze zaak is oorspronkelijk nog van voor mijn mijn tijd op Wikipeda. Alles wat ik hierover heb gelezen is uit de archieven of terugblikkend. Wat ik heb gelezen wekt bij mij grote bewondering op. Ik zie een vernieuwende poging om gebruiker Guido den Broeder binnen de gemeenschap te houden. Het is jammer genoeg uit de hand gelopen, ten nadele van alle betrokkenen. Dit was is mi niet onverwacht. Het mentorschap legt veel vertrouwen in één persoon, het vraagt erg veel van een enkele gebruiker. Verbeterpunten zouden kunnen zijn; meerdere mentoren, een duidelijk mandaat, veel reflectiemomenten met de Arbcom en goedkeuring van de gemeenschap. Een mentoraat kan goed verlopen. Ik geloof echter dat op momenten dat een gebruiker bereid is mee te werken, een mentoraat niet nodig was. Wanneer een gebruiker niet wenst mee te werken, kan een mentoraat te makkelijk de verkeerde kant uit gaan. Groet, Taketa (overleg) 31 jul 2009 00:40 (CEST)
 12. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  Beste Spraakverwarring, dank voor je vraag. Arbcom uitspraken zijn definitief en bindend. Enkel in het geval van gewijzigde omstandigheden kan de arbcom zelf de beslissing terugdraaien (Artikel 5.11). Ik sta open om zaken uit het verleden te behandelen, maar ben zelf momenteel niet voornemens een specifieke zaak ter discussie te stellen. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 3 aug 2009 13:13 (CEST)
 13. Je hebt recent in de regeling omtrent de bureaucraatstatus gestemd voor een systeem waarbij bureaucraten on wiki door moderatoren worden gekozen. Je bent in zo'n systeem -als je ooit bureaucraat wil worden- afhankelijk van de steun van moderators terwijl je in de arbcom geacht wordt onafhankelijk te zijn in conflicten waar moderators veelal bij betrokken zijn. Deel je de mening dat een (oud) arbomlid om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen in het voorgestelde systeem geen bureaucraat kan worden? Teun de postbode 4 aug 2009 13:07 (CEST)
  Hoi Teun de postbode, bedankt voor je vraag. In principe zou het inderdaad beter zijn om als (oud) arbcomlid nooit bureaucraat te worden. Ik zal me hier echter niet over uitlaten. Dit gaat me te ver. Je kunt door blijven gaan. Het is bijvoorbeeld beter als een (oud) arbcomlid het modschap niet nastreeft. Je kunt als arbiter immers vriendjes maken en/of helpen en tegenstemmers blokkeren of in een slecht licht stellen. Oud arbcomleden dienen, om volledig onafhankelijk te blijven, het arbcomlidmaatschap zelfs niet meer na te streven. Je kunt verder stellen dat Arbcomleden niet meer openbaar mogen stemmen. Ze geven dan immers aan iets of iemand te steunen/vertrouwen of niet te steunen/vertrouwen. Iemand die ooit gestemd heeft mag geen Arbcom lid worden, etc. etc. etc. Ik begrijp je punt, maar denk dat dit redelijk ver gaat voor onze kleine gemeenschap. Ik zal in ieder geval het komende jaar het bureaucraatschap niet nastreven (en waarschijnlijk nooit, er is geen tekort aan bureaucraten, ik heb het niet nodig om Wiki verder te helpen). Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 5 aug 2009 00:06 (CEST)

Tjako[bewerken]

Toelichting

Commentaar Tjako[bewerken]

...

Vragen aan Tjako[bewerken]

 1. Hallo Tjako, bij je aanmelding schrijf je [2]

    "Voor mijn overige intrinsieke motivatie zie de vorige verkiezing waar ik toen niet voldoende stemmen kreeg."

  Die stelling lijkt me in strijd met de waarheid. Toen de stemming al enkele dagen liep trok je je als kandidaat terug [3] met als toelichting:

    "Een gemeenschap die haar eigen reglementen niet respecteert (zie de twee ongeldige blokpeilingen rond Erik()Warmelink) kan moeilijk door een gebruiker die de regels wel tracht te respecteren gearbiterd worden tenslotte."

  Je kunt slechts gissen of je voldoende stemmen had gekregen als je je niet had teruggetrokken, maar doodleuk stellen dat je toen onvoldoende stemmen kreeg is duidelijk een verkeerde voorstelling van zaken. En dan nu mijn vraag: we zijn nu ruim 3 maanden verder en wat is er in die periode gebeurd dat je nu wel denkt dat deze gemeenschap door jou 'gearbiterd' kan worden? - Robotje 16 jul 2009 10:02 (CEST)

  ...Je hebt ten dele gelijk: ik heb me teruggetrokken, maar ik zag ook dat er onvoldoende steun was. In de afgelopen 3 maanden heb ik wat meer afstand genmen van wikizaken, om e.e.a. wat minder betrokken van afstand te kunnen bezien. Ik heb de afgelopen 3 maanden dan ook vrijwel conflictloos doorgebracht. :) Groet, TjakO 17 jul 2009 12:56 (CEST)
 2. Beste Tjako, enkele (ex) leden van de arbcom rolde recentelijk met elkaar over de spreekwoordelijke straat nav de "Phasker-affaire" waarbij een lid van de arbcom op eigen houtje beslissingen nam om de identiteit van een sokpop openbaar te verzwijgen en op eigen initiatief met een geblokte gebruiker het op een akkoordje gooide. Ik kan je natuurlijk niet vragen hoe jij gehandeld zou hebben in een situatie waarin je je niet bevond maar vindt jij in algemene zin dat het gepast is dat arbcom leden op eigen initiatief werken bij zaken die de hele gemeenschap aangaan? Hoe zou jij handelen als gevoelige informatie tot je komt, al dan niet via "officiele" (ie onwiki) kanalen, maar die wel de gemeenschap als geheel aangaan? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:14 (CEST)
  Ik zou in de arbcom de gevoelige informatie intern delen en intern bespreken. Ik prefereer een situatie dat arbcomleden niet op eigen houtje opereren, en omdat de arbcom met 1 mond spreekt zou elke zaakbehandeling alvorens naar buiten te worden gebracht door alle arbcomleden moeten worden geaccordeerd.TjakO 17 jul 2009 12:56 (CEST)
 3. Beste Tjako, nog een vraag mijnerzijds. Wat vindt je van de huide transparantie en werksnelheid van de arbcom en hoe denk jij die te kunnen beinvloeden en/of verbeteren? Met vr. gr. --Kalsermar 16 jul 2009 16:14 (CEST)
  De transparantie is momenteel miniem, en zou wat mij betreft verbeterd meoten worden. Ik zou pleiten voor een pagina waarop de arbcom hun voortgang meldt, bijvoorbeeld door aan te geven in welk stadium een zaak zich bevindt (aannemen of niet, behandeling loopt - vooronderoek, bespreken onderzoek, bespreken uitkomst, publicatie uitkomst) Dit kan zonder specifiek inhoudelijk te zijn, maar wel zou men een geschatte tijdsspanne kunnen opgeven bij elke stap, zodat de gemeenschap ziet in welke fase een proces zich bevindt en hoeveel tijd het ongeveer nog kost voor er een resultaat wordt gepubliceerd. Na publicatie zou ik prefereren dat de arbcom betere nazorg levert door vragen vanuit de gemeenschap te onderbouwen met de relevante onderzoeksmethoden en argumenten die gewisseld zijn bij het onderzoek.TjakO 17 jul 2009 12:56 (CEST)
  Dank voor je antwoorden.--Kalsermar 17 jul 2009 16:33 (CEST)
 4. Een vraag die misschien veel overlap heeft met enkele van bovenstaande vragen. Zie jij een ontwikkeling van de Arbcom voor je en op welke manier? Waar moet de Arbcom volgens jou naar streven en wat moet het uiteindelijk worden? Fontes 16 jul 2009 18:04 (CEST)
  Ik zou hopen dat de gemeenschap de arbcom meer als adviesraad gaat gebruiken, en in geval van dreigend conflict (dus voor het echte conflict tot beslissingen noopt) een advies van de arbcom zou vragen. Dit vergt echter een reglementaire aanpassing. Verder kan binnen de huidige werkwijze de arbcom slechts een rol hebben die bij gebruikersconflicten naar creatieve oplossingen zoekt binnen de huidige richtlijnen. De arbcom is een orgaan dat de taak van hete kastanjes uit het vuur halen heeft. M.i. zou dit anders kunnen: de arbcom moet eigenlijk proberen de hete kastanjes afkoelen, voor ze in het vuur vallen. Ik zou ook voor een meer voorkomen=beter dan genezen rol zijn, waarbij de arbcom ook ongevraagd advies zou kunnen uitbrengen. Ook dit is misschien iets voor de toekomst.TjakO 17 jul 2009 12:56 (CEST)
 5. Beste Tjako, heb je, anders dan op Wikipedia, relevante ervaring m.b.t. arbitrage en bemiddeling? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 16 jul 2009 23:14 (CEST)
  Ik heb vanuit mijn vak veel te maken met sterk verschillende persoonlijkheden en sterk botsende ideeën, waarbij ik regelmatig als intermediair heb opgetreden. Daarnaast ben ik getrouwd, en heb 2 kinderen, en dat is soms ook een situatie waarin ik me als arbiter opstel bij dreigend conflict. :) (Misschien is dat ook de reden dat ik bijna 25 jaar getrouwed ben inmiddels:)) ....groet, TjakO 17 jul 2009 12:56 (CEST)
 6. beste, wat vind jij van de hierarchie op wikipedia? is dit democratisch?Carolus 17 jul 2009 14:33 (CEST)
  Als het goed is is er geen hiërarchie. Slechts hebben een aantal gebruikers extra taken op zich genomen, met goedkeuring van de gemeenschap. We zijn allen vrijwlligers.... Groet, TjakO 17 jul 2009 15:52 (CEST)
 7. Een van de huidige knelpunten bij de AC is de lange behandeltijd van verzoeken. Je stelt in je aanmelding ook "...omdat ik denk dat mijn bijdragen aan de arbcom een goede balans in samenstelling en aanvulling zouden kunnen geven...". Hoe zal deze 'balans', iets wat alleen wordt gecreëerd door tegengewicht of in dit geval een tegengeluid, een goede invloed hebben op de behandeltijd? Ik vrees juist dat deze alleen maar langer wordt. Hoe denk jij hier over en hoe wil je dit mogelijk voorkomen of de kans in ieder geval zo klein mogelijk maken?
  De arbcom is geen discussieforum lijkt mij, maar een orgaan dat arbitreert. Dat betekent: zorgvuldigheid in acht nemen, secuur uitzoekwerk verrichten, bevindingen toetsen aan de reglementen, formuleren van een uitspraak op grond van de regels. Ik denk dat mijn zoeken naar balans juist zal bestaan uit to the point blijven, argumenten wegen, en de balans van pro's en contra's van eventuele uitspraken of hun formuleringen in de gaten houden. En dat kan snel denk ik. Het meeste werk zou moeten zitten in de research vooraf. Als die goed is, (zijn de relevante links verzameld en getoetst aan de regels, is het dossier compleet genoeg voor een onderbouwde uitspraak, zijn er bezwaren van arbcomeden tegen deze research, is een uitspraak al mogelijk?) hoeft een discussie nooit lang te duren. Verder is het denkbaar dat een zaak door meer arbcomleden tegelijk wordt behandeld (men kan het onderzoek bijvoorbeeld splitsen per conflicterende partij, en dan in fase 2 de boel naast elkaar leggen en de afwegingen maken), ook zou het voor de snelheid helpen als de arbcom werd uitgebreid met meer leden, die dan bijvoorbeeld in 'ploegendienst' o.i.d. kunnen opereren, zodat elk arbcom lid niet teveel ineens op zijn/haar bordje krijgt. Het zoeken naar balans hoeft dus niet te bestaan uit het geven van tegengeluid of tegenwicht, echter wel op het goed samenwerken met elkaar en efficiëntie bewaken. SOms dwalen discussies gemakkelijk af, en dan is het goed dat er iemand roept: "laten we ons tot de (hoofd-)zaak beperken", of "genoeg geluld, nu spijkers met koppen", etc. groet, TjakO 17 jul 2009 23:28 (CEST)
 8. Hai Tjako, indien je wordt verkozen tot arbiter, zal dit je gedrag als gebruiker beïnvloeden? En zo ja, op welke wijze? Met vr groet, Metzujan 22 jul 2009 17:02 (CEST)
  Mijn gedrag wordt voorzover ik mezelf ken slechts beinvloed door mijn eigen leerervaringen. Ik kan niet voorspellen wat ik leer wanneer ik in de arbcom zou worden verkozen. Wel zal ik open, eerlijk en to the point trachten te blijven, gedrag dus dat ik in die aspecten niet gauw zal veranderen. Groet, TjakO 22 jul 2009 18:46 (CEST)
  Dank voor je antwoord. Ik zou je nav je antwoord nog een vervolgvraag willen stellen. Als onafhankelijke en onpartijdige arbiter zul je zaken moeten afwegen, waarbij het idd van belang is een bepaalde beslissing op open, duidelijke wijze te motiveren en meer in het algemeen ook meer inzicht te geven in het handelen van de arbcom. Maar denk je dat een kritische houding in het algemeen tav het beleid of in het bijzonder tav wikipedianen verenigbaar is met de functie van arbiter? Metzujan 22 jul 2009 23:58 (CEST)
  Juist arbiters dienen uiterst kritisch de conflicten aan de regelgeving te toetsen, daarbij meewegend of die regelgeving voldoende handvaten biedt om tot een gedegen en steekhoudende uitspraak te kunnen komen. Ik zal in deze ook zo open mogelijk, zo secuur mogelijk en met onderbouwingen en motivaties mijn arbiterwerk verrichten. Daarnaast: gebruikers die kritiekloos opereren zijn a priori ongeschikt als arbiters, omdat de regels juist kritisch toegepast en gewogen dienen te worden. Hoop dat dit je vraag beantwoordt. Ik zie dus geen probleem of tegenstelling tussen mijn kritische geest en het arbiter zijn. TjakO 23 jul 2009 01:13 (CEST)
 9. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:59 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
  geachte onleesbare afzender (waren dat soort namen wenselijk??), met genoegen zal ik je vragen trachten te beantwoorden.
  1. De transparantie heeft in vele zaken naar mijn mening wat tekortkomingen gehad. Met name de motivaties bij uitspraken zijn vaak te weinig met bewijsmateriaal dat is gehanteerd onderbouwd, na nadere vragen werd vaak ontransparant of geheel niet op de nadere vragen geantwoord, voorts: ik heb onvoldoende zicht op wat er achter de schermen is gebeurd om te kunnen beoordelen of men wel steeds heeft getracht zo transparant mogelijk te werken (dit laatste zou men aan de huidige en voormalige arbiters moeten vragen...)
  2. Ik ben bereid zo open mogelijk te handelen, mits dit de wikipedia als encyclopedie niet schaadt.
  3. Dat kan ik me voorstellen van die zwarte doos. Derhalve pleit ik voor meer toelichting op de lopende processen gedurende die processen en betere toelichtingen bij afsluiten van een zaak.
  4. De arbiters bepalen niet de regels, dat doet de gemeenschap. Ik ga me dus niet sterk maken voor verbeteringen aan de regelgeving van de arbcom, hooguit zal ik waar nodig aanbevelingen lanceren, die dan na interne goedkeuring van de arbcom aan de gemeenschap kunnen worden voorgelegd als advies.
  5. Samenstellingen van subcommissies kenbaar maken heeft voordelen en nadelen. Ik ga er van uit dat de arbcom met 1 mond spreekt, en de noodzaak om subcommissies bekend te maken is slechts dan van belang indien hier een aanleiding voor zou kunnen zijn. Normaliter is dit kenbaarmaken dus niet nodig. Een uitzondering zou kunnen zijn, wanneer een arbcomlid op persoonlijke title spreekt buiten de arbcom, en een arbcomzaak extern zodanige kritiek krijgt, dat men meer wil weten van de hoed en de rand. Dan zou na goedkeuring van de gemeenschap een bekendmaking kunnen worden overwogen.
  6. Meer openheid bij aanname van een zaak zou slechts op grond van argumentenwisseling moeten. Nadeel van openheid is dat er een circus van reakties van buiten de arbcom kan ontstaan, voordeel is dat eenieder alle beraadslagingen kan volgen. Een ideaal systeem zou totale openheid kennen, waarbij de arbcomleden op een aparte pagina hun complete overleg en argumenten voeren, zodat de gemeenschap totaal inzicht heeft in alle argumenten die men wisselt. De vraag is of men daar nu al aan toe is.
  7. Een roulatiesysteem opleggen? Het is een optie, maar de kans bestaat dat dan iemand net een tijd niet aanwezig is, o.i.d. Beter is het zaken toe te spelen aan diegene die het minste betrokken is, of aan een team dat bepaalde specialisaties heeft. Nog beter is het de arbcom groter te maken, waardoor personele problemen in de bezettingssfeer minder gauw tot vertragingen leiden.
  Verder hoop ik dat een nieuw gekozen arbcom als eerste taak aan zichzelf stelt, dat zij zich beraadt op de werkwijze en procedures, en op wat men wanneer en hoe gaat publiceren, zodat de gemeenschap een beter beeld krijgt van het functioneren en de lopende zaken. Hopend e.e.a. naar behoren en tevredenheid te hebben beantwoord, groetjes, TjakO 23 jul 2009 02:24 (CEST)
 10. Hoe geloofwaardig is jouw kandidatuur gezien je deelname aan het omstreden wikisage project? Teun de postbode 28 jul 2009 01:50 (CEST)
  Zoals je misschien weet heb ik me (reeds maanden geleden !) volledig gedistantieerd van dat project in verband met ontbreken van elke vorm van medezeggenschap over de opzet en de -naar mij gebleken is- te dictatoriale leiding aldaar. Ik geloof momenteel wel (weer 100%) in DIT project, vandaar dat mijn kandidatuur serieus is. Verder staat dit project los van dat project. Groet, TjakO 28 jul 2009 02:42 (CEST)
 11. Je schreef elders: Bij de groei van een gemeenschap wordt de noodzaak van goede regelgeving groter. Waar een kleine gemeenschap relatief eenvoudig consensus kan bewerkstelligen, worden bij grotere gemeenschappen de mogelijkheden tot consensus steeds kleiner. Hierdoor komt een wiki voor de keuze: moet er op enige wijze 'leiding worden gegeven' aan het proces, of moet de gemeenschap zelf 'uitvechten' wat er uiteindelijk in de encyclopedie komt? Wanneer vervolgens regels of richtlijnen worden opgesteld ontstaat het probleem van handhaving. Hiertoe worden dan organen in het leven geroepen als commissies, overleggroepen, hiërarchische structuren met gewone gebruikers en gebruikers met meer mogelijkheden, hetgeen al snel kan leiden tot een machtspatroon. Zie je dit nog steeds als een probleem en wat denk je er aan te kunnen doen? Teun de postbode 28 jul 2009 10:23 (CEST)
  Dat is geen probleem, maar een constatering. Zolang de regulering van dat machtspatroon zo democratisch mogelijk ontstaat en gecontroleerd kan worden. We delegeren taken naar mensen die we gezamenlijk vertrouwen, en dus gezamenlijk verkiezen, hetgeen niet wegneemt dat we ze ook gezamenlijk dienen te kunnen controleren. Groet, TjakO 28 jul 2009 13:31 (CEST)
  Hier noem je het toch echt als probleem. Je neemt afstand van die tekst begrijp ik? Teun de postbode 2 aug 2009 23:28 (CEST)
  Nee. Ik heb afstand genomen van wiksage. MIjn tekst van aldaar was een poging tot analyse en reflectie, waar mogelijke problemen worden geschetst en een mogelijke oplossing wort voorgesteld. Dit wil niet zeggen dat dat de enig denkbare oplossing is.TjakO 3 aug 2009 00:42 (CEST)
 12. Hallo Tjako. In het verleden ging vaak het spreekwoord op "Comes Tjako, comes trouble". Overal waar jij je neus in stak escaleerde de zaak. of het nu ging om je eigen lemma, je bemiddelingspogingen, blokkades van andere gebruikers enz enz. Overal veranderenden zaken in eindeloze discussies zodra jij je ermee bemoeide. Zelfs op een kleinschalig project als Wikisage ben je met heibel en dichtknallende deuren, weggegaan. Waarom denk je dat je ineens wel goed kan samenwerken wanneer je in een commissie moet samenwerken en denk je dat j je zittingsperiode kan volmaken zonder knallende ruzie? Cirrostratus 30 jul 2009 14:07 (CEST)
  Overdrijven is ook een kunst :) ("Comes Tjako, comes trouble" {{feit}}...???) Ik ben doorgaans een rustig en beheerst persoon, en zeker geen ruziezoeker of querulant. De zaken die je noemt heb ik allen netjes beargumenteerd, en dat is niet verboden. Naar argumenten luisteren en argumenten geven is volgens mij een goede eigenschap voor een arbcomlid. Daarbij is kritisch denken een pro en geen contra. groet, TjakO 30 jul 2009 14:17 (CEST)
 13. Wat doe je als Arbcomlid wanneer de het lemma Tjako van Schie of een conflict daaromtrend wordt voorgelegd aan de Arbcom?Cirrostratus 30 jul 2009 14:07 (CEST)
  Dan zal ik me niet rechtstreeks met zo'n zaak bemoeien en het aan de anderen overlaten. Wel zal ik zo'n zaak uiteraard met interesse volgen overigens... ;) TjakO 30 jul 2009 14:17 (CEST)
  p.s. ik verwees bij deze aanmelding naar de motivatioe bij de vorige:
  • Vanuit mijn rechtvaardigheidsgevoel stel ik me kandidaat, zoals eerder reeds aangekondigd. Ik weet dat velen denken dat ik 'controversieel' ben, maar ik denk daarentegen dat ik (als potentieel toekomstig arbitragecommissielid) zeer wel in staat ben om zaken zodanig te kunnen scheiden dat ik met fatsoen en rechtvaardigheid een onafhankelijk en neutraal oordeel kan geven in diverse zaken, op basis van het voorliggende reglement. Daarnaast zal ik me onthouden van zaken waarin ik te direct betrokken ben (geweest). Ik hoop dat men mijn kandidatuur serieus wil nemen, en hoop niet de enige kandidaat te zijn, zodat men wat te kiezen heeft. Twijfelaars zou ik willen meegeven dat ervaring ook wat doet, en ik heb de afgelopen tijd geleerd van mijn wikipediatijd en -medegebruikers, dat er altijd wel problemen zullen zijn, die echter volgens mij meestal wel oplosbaar zijn mits we van goede wil uitgaan en vriendelijk het overleg blijven voeren. Mochten jullie vragen hebben, stel ze dan gerust, ik zal trachten ze naar eer en geweten te beantwoorden. --Tjako overleg 9 mrt 2009 00:41 (CET)
  Waaruit af te leiden is dat vraag 13 een beetje overbodig was. Hoop dat e.e.a. nu nog duidelijker is. Groet, TjakO 30 jul 2009 14:33 (CEST)
  Bedankt voor je duidelijke antwoorden Tjako. Cirrostratus 31 jul 2009 13:34 (CEST)
 14. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:47 (CEST)
  Uit de aard der zaak heb ik daar geen publieke mening meer over. TjakO 30 jul 2009 23:21 (CEST)
  Omdat je je verkiesbaar stelt lijkt het me zaak daarover een mening te vormen en deze kenbaar te maken. Teun de postbode 31 jul 2009 00:22 (CEST)
  Ik heb een mening, maar ventileer die hier niet, omdat ik gebonden ben aan eerdere uitspraken. TjakO 31 jul 2009 02:42 (CEST)
  Hoe zou je als je gekozen wordt in soortgelijke zaken handelen? Teun de postbode 30 jul 2009 23:42 (CEST)
  Geen enkele zaak is gelijk. Ik kan dus alleen in algemene termen speken. Ik zou me eerst diep en grondig inlezen in de zaak en alle relevante informatie op een rij proberen te zetten. Het draait er denk ik kort samengevat om, dat er een goede voorbereidende research plaatsvindt (richtlijnen, bijdragen, meningenevaluaties, gedane uitspraken, eventueel plaatsgegrepen peilingen en stemmingen, dan prioriteiten stellen, vervolgens grondig overleg met partijen (hoor en wederhoor) en medearbiters, en dan op naar een snelle en billijke uitspraak. TjakO 30 jul 2009 23:52 (CEST)
  Zou een dergelijke werkwijze tot een andere uitspraak leiden (welke bv in de zaak Guido den Broeder) of zou de uitkomst als jij deel uitmaakt van de arbcom een soortgelijk mentoraat kunnen zijn? Teun de postbode 31 jul 2009 00:22 (CEST)
  Ik kan me andere uitspraken voorstellen dan die welke arbcom's in het verleden deden. Echter op dit specifieke geval ga ik niet in. Bovendien is het een beetje vragen naar de bekende weg lijkt me, als je m'n aanmelding met de vragen en commentaren de vorige keer hebt gelezen.TjakO 31 jul 2009 02:38 (CEST)
  Tja iedereen kan zich andere uitspraken voorstellen... Geef eens duidelijk antwoord en draai er niet omheen Tjako. Zo moeilijk is de vraag nou ook weer niet: wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Of valt er soms iets te verbergen? Teun de postbode 2 aug 2009 23:10 (CEST)
  Nee Teun, over expliciet deze zaak zeg ik verder niets hier. Er valt niets te verbergen (lees de archieven van de arbcom eens door), maar ingaan op deze zaak zou een eerder arbcombesluit dat ik respecteer en tracht na te leven overrulen. TjakO 3 aug 2009 00:38 (CEST)
 15. Je hebt recent nog gepleit voor opheffing van de arbcom en het instellen van een soort commisie, je schrijft: helaas zijn er met de groei van de Wikipedia ook gebruikers toegetreden die aan de Wikipedia niet altijd met evenveel positiviteit en niet altijd evident uitgaand van goede wil bijdragen. Het is echter van tweeën één: OF men wil vanuit goede wil bijdragen, OF men hoort hier gewoon niet thuis. Je realiseert je hoop ik dat je met ideeen over een dergelijke Gesundes Volksempfinden commissie je jezelf in de hoek stelt met andere personen die de wereld in waardevolle en minder waardevolle mensen indelen? Teun de postbode 31 jul 2009 11:04 (CEST)
  Ik heb gepleit voor een hervorming, en blijf in principe bij iedereen uitgaan van goeede wil. De praktijk is soms wat weerbarstiger, zodat er sowieso een of andere vorm van arbitrageorgaan of adviesorgaan nodig zal blijken. De hervormingen die ik voorstelde waren van structureel zodanig grote schaal dat deze voorstellen het toen niet haalden. Wie weet wat de toekomst zal uitwijzen. Over "Gesundes Volksempfinden" laat ik me liever niet uit, omdat die term een negatieve connotatie heeft bij velen. En iedere bijdrager aan de wiki is in principe waardevol, omdat discussie, overleg, het oneens zijn, zaken vooruit helpt. Een goed debat verheldert soms, het vormen van meningen of het streven naar consensus is doorgaans niet een individuele zaak. Dus dank voor je verhelderende vragen. :) TjakO 31 jul 2009 13:22 (CEST)
  Het antwoord verheldert iig niet, waarom stel je je verkiesbaar voor een orgaan dat je wil opheffen? Teun de postbode 2 aug 2009 23:11 (CEST)
  Ten eerste is het niet opgeheven, ten tweede sluit ik niet uit dat het ooit wordt opgeheven, ten derde heb ik een pleidooi gehouden voor hervormingen, waarvoor de gemeenschap blijkbaar nog niet klaar is. Zolang er een arbcom is is dat een gegeven, en zolang iedere wikipediaan die aan de eisen voldoet zich kan kandideren kan ook ik me kandideren, in de hoop enerzijds me nuttig te maken voor de arbcomtaken zelf, in de tweede plaats om me nuttig te maken voor de gebruikersgemeenschap. TjakO 3 aug 2009 00:38 (CEST)
 16. Ik zie dat je op wikisage een partijtje schaak speelt met alhier geblokkeerde trollen en vandalen. Ben je met me eens dat deze aktiviteit onverenigbaar is met het arbcom lidmaatschap? Teun de postbode 31 jul 2009 16:32 (CEST)
  Ik ben al sinds maanden op wikisage niet meer actief, en heb me van dat project volledig gedistantieerd, hetgeen je elders had kunnen lezen op deze wiki. Overigens een behoorlijk niet-relevante vraag i.m.h.o. :) TjakO 1 aug 2009 01:21 (CEST)
  Wat garandeert dat je -na in de arbcom een flinke comes Tjako comes trouble rel geschopt te hebben- niet doodleuk terugkeert naar wikisage? Hier op wikipedia heb je ook al meerdere malen je definitieve vertrek aangekondigd. Teun de postbode 2 aug 2009 22:59 (CEST)
  Deze nogal insinuerende vraag die stelt dat ik uitsluitend troubles zou maken laat ik maar voor wat-ie is. Ik keer overigens niet terug naar wikisage, dus wees gerustgesteld. TjakO 3 aug 2009 00:38 (CEST)
  Je laatste zet -het agressieve Lb5- was een blunder, de lange rochade kan niet meer, de open b lijn voor de toren geeft geen compensatie en de loper op a3 bemoeilijkt het in veiligheid brengen van de Koning. Je slaat in die partij -net als hier op wikipedia- wild om je heen zonder stil te staan bij de gevolgen op langere termijn. In plaats van terug te vechten of ruiterlijk verlies te accepteren grijp je een onbenulligheid aan om een rel te schoppen en het bord te verlaten. De vraag is wel degelijk relevant: is Tjako in staat verlies te incasseren? Loop je in de arbcom -als het ff niet gaat zoals jij wil- net als in de schaakpartij met veel kabaal weg van het bord? Teun de postbode 3 aug 2009 11:21 (CEST)
 17. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  Het ter discussie stellen van uitspraken uit het verleden heeft slechts dan zin indien er vanuit de gemeenschap nadrukkelijk om gevraagd wordt. En slechts dan wanneer dat breed gedragen wordt. In principe zijn arbcomuitspraken bindend en definitief. Ik zal zelf geen zaken uit het verleden ter discussie stellen zolang er dus geen breed gedragen aandacht voor is. Mocht artikel 5.11 enig moment toetreffen (gewijzigde omstandigheden) en het betreft geen zaken waarin ik persoonlijk betrokken ben geweest zal ik een mogelijke discussie daarover wellicht mede voeren.TjakO 3 aug 2009 13:07 (CEST)

Woudloper[bewerken]

Toelichting

Commentaar Woudloper[bewerken]

 1. Beste allen, ik ben komende week kort op vakantie en zal niet in staat zijn verdere vragen te beantwoorden gedurende die tijd. Ik hoop dat ik met het beantwoorden van de vragen hieronder i.i.g. duidelijk heb gemaakt waar ik sta. Een paar maanden geleden vertelde Dolledre in de kroeg dat zijn bezwaren bij een verkiezing als deze zijn dat er "grote onbekenden" en "allemansvrienden" verkozen kunnen worden, omdat die weinig tegenstemmen zouden vergaren. Ik neem aan dat hij wat dat betreft tevreden over mijn kandidatuur kan zijn. Maar wat mij betreft heeft een goeie arbiter niet direct een uitgesproken mening, maar telt zwaarder mee of hij/zij ondanks (of over) die mening compromissen kan sluiten, en de wil heeft om zaken aan te pakken. Beste groeten aan allen en veel wijsheid toegewenst bij het stemmen (en aan de andere kandidaten: veel succes), Woudloper overleg 2 aug 2009 11:10 (CEST)
 2. ...

Vragen aan Woudloper[bewerken]

 1. Beste Woudloper, Ik ben ten eerste blij dat je je opnieuw aanmeld. Mensen zullen nu mischien denken dat ik vraag naar de bekende weg, maar wat zou je nu doen in een zelfde of een soortgelijke situatie als met MarkMu een poosje terug?. Groetjes, Huib talkAbigor @ meta 17 jul 2009 06:55 (CEST)
  Beste Huib, dank je voor je vraag. De situatie was dat een uitspraak van de arbcom werd overtreden, de overtreder bewerkte zelfs op de pagina's van de arbcom zelf. De arbcom werd eigenlijk in haar hemd gezet en in zo'n situatie zal ik altijd ingrijpen. In dit geval waren er twee problemen: 1) de uitspraak bleek niet te handhaven; 2) de toenmalige arbcom deed ongeveer 2 weken over een simpele beslissing als het aannemen of afwijzen van een zaak.
  Mocht een vergelijkbare situatie zich weer voordoen dan zou ik als volgt reageren. Ik zou eerst de andere arbiters van het probleem op de hoogte stellen, en een paar dagen (maar geen 2 weken) wachten op reacties. Daarna zou ik met de beschikbare collega's voor een tijdelijke oplossing hebben gezorgd en ook zou ik gevraagd hebben de niet-handhaafbare uitspraak te herzien. Volgens het reglement (punt 5.11) kan de arbcom zelf haar uitspraken herzien en dat was in dit geval volgens mij de beste oplossing geweest. De gezamenlijke arbcom zou daarna een mededeling hebben gedaan om de gemeenschap (en met name de CU's en moderatoren, die de uitspraak moeten handhaven) op de hoogte te stellen. Woudloper overleg 17 jul 2009 11:26 (CEST)
  Bedankt voor je antwoord. Huib talkAbigor @ meta 17 jul 2009 12:23 (CEST)
  Hoe denk je in de toekomst te kunnen bewerkstelligen dat er geen onuitvoerbare uitspraken worden geproduceerd door de arbcom? Wat was je eigen rol in deze (voorzover je bij deze zaak betrokken was)?--Kalsermar 17 jul 2009 16:36 (CEST)
  Beste Kalsermar, ik zal bezwaar maken tegen iedere uitspraak die mij onmogelijk uitvoerbaar lijkt. Mijn ervaring in de arbcom is dat wanneer een arbiter een bezwaar maakt tegen een voorstel daarnaar geluisterd wordt. Op een interne stemming is het in de korte tijd dat ik arbiter was nooit aangekomen. Mijn rol in de zaak rond Phasker heb ik hier toegelicht. Als daar nog onduidelijkheden in zitten ben ik bereid verdere vragen te beantwoorden. Ik was niet betrokken bij het opstellen van de niet-handhaafbare uitspraak, op het moment dat die uitspraak gedaan werd zat ik nl. nog niet in de arbcom. Woudloper overleg 17 jul 2009 17:11 (CEST)
  Heb je enige stappen ondernomen in deze om de uitspraak te herzien of in ieder geval overwogen dat te doen?--Kalsermar 17 jul 2009 16:36 (CEST)
  Ik heb het herzien van deze en andere praktisch niet-handhaafbare uitspraken inderdaad ter sprake gebracht in IRC-overleg met de andere arbiters, omdat ik denk dat zulke uitspraken een schijnveiligheid creëren voor de gemeenschap en een lachertje zijn voor de "gestrafte" gebruikers in kwestie. Veel tijd heb ik daarvoor niet gehad, omdat ik vrij snel nadat de Phaskerzaak aan het licht kwam uit de arbcom ben opgestapt. Woudloper overleg 17 jul 2009 17:11 (CEST)
  Beste Woudloper, Begrijp ik uit jouw reactie hierboven dat je van mening bent dat langdurige blokkades niet handhaafbaar zijn? Zo ja, wat is in jouw ogen dan een handhaafbaar alternatief? Lymantria overleg 28 jul 2009 10:57 (CEST)
  Beste Lymantria, dank je voor je vraag. Het misverstand ligt voor de hand, maar ik vind niet dat alle langdurige blokkades niet-handhaafbaar zijn. In veel gevallen zal door technische onwetendheid van de betreffende gebruiker of door herkenbaarheid van het wangedrag (zoals in het geval van G. den B.: het plaatsen van zelfreferenties zou onmiddellijk opvallen) een langdurige blokkade goed handhaafbaar zijn. In het geval van MMaerkk of Torero is gebleken dat een langdurige blokkade voor langere tijd overtreden kon worden en in de praktijk niet goed handhaafbaar is. Bij het inschatten of het nodig is een arbcom-uitspraak of door een moderator opgelegde blokkade te herzien, is het belangrijk de mate waarin de opgelegde sanctie in de praktijk overtreden wordt goed in te schatten. Voor mijn gevoel wordt op dit moment te krampachtig over dat herzien nagedacht, misschien wel omdat men het oncollegiaal of oneerlijk vindt een beslissing van een collega te verbreken. Wat men vergeet is dat die collega('s) waarschijnlijk op het moment van de beslissing minder informatie had(den), en daarom nog niet kon(den) overzien hoe de opgelegde sanctie in de praktijk zou werken.
  Je vraagt wat er voor alternatieven zijn voor langdurige blokkades. Ik heb al vaker aangegeven dat het nut van de arbcom er w.m.b. vooral in ligt dat ze (in tegenstelling tot moderatoren, die alleen het blokkademiddel ter beschikking hebben) vrijwel oneindig creatief kan/mag zijn bij het verzinnen van sancties (zie bv. mijn kandidaatstelling in februari, m.n. de derde en vierde alinea van mijn motivatie en antwoorden op vragen 4 & 6). In het geval van een langdurige blokkade is sprake geweest van gedrag dat een ernstige verstoring van het project of schending van de richtlijnen inhield. Het mag niet de bedoeling zijn dat het vervangen van de blokkade als een soort beloning voor het ontduiken van de restrictie wordt ervaren. Zeker als geen verbetering van het gedrag te verwachten valt, kan de blokkade alleen worden vervangen door een regeling met zeer zware restricties. In het verleden heeft de arbcom bv. al dan niet succesvol mentoren met zware bevoegdheden, algehele overlegverboden, onderwerprestricties of contactverboden opgelegd. Er zijn nog veel meer mogelijkheden denkbaar. Een zeer zware regeling kan ook inhouden dat een gebruiker grotendeels van bewerken uitgesloten blijft en kan bijna net zo restrictief zijn als een volledige blokkade.
  Wat voor regeling precies getroffen wordt, zal w.m.b. afhangen van geval tot geval. Ik kan hierop daarom moeilijk een concreet antwoord geven. Vr. groet, Woudloper overleg 28 jul 2009 14:04 (CEST)
  Zijn dat in alle gevallen zaken waar jij vindt dat de ArbCom zijn ding moet doen, of zou het zo moeten zijn dat er vanuit moderatoren ook andere maatregelen dan blokkades zouden moeten kunnen worden opgelegd. De ArbCom is in het algemeen immers niet de snelste manier, de verwerkingscapaciteit is ook beperkt, en anders dan bij blokkades (blokpeiling) is er geen beroepsmogelijkheid. Anders gezegd: deel je mijn mening dat de ArbCom terughoudend zou moeten zijn in het toepassen van maatregelen? En ben je het met me eens dat als er structureel iets niet blijkt te werken, dat er dan een andere oplossing moet komen dan alles via de ArbCom te sluizen? Lymantria overleg 30 jul 2009 14:17 (CEST)
  @Lymantria: de richtlijnen geven een moderator op dit moment maar twee wapens om problemen tussen gebruikers mee op te lossen: diplomatie en blokkades. Een moderator heeft bovendien een breder takenpakket waar ook niet-geregistreerde gebruikers en onderhoudsbezigheden onder vallen. De arbcom daarentegen heeft een vrij gespecialiseerde taak: in die gevallen dat het tussen geregistreerde gebruikers mis gaat, kan ze oplossingen bieden, en dan alleen wanneer daarom door anderen gevraagd wordt (d.w.z. een verzoek ingediend). Van die gevallen zijn de meeste zaken niet zo ernstig, dat ze tot langdurige blokkades leiden. Vaak worden in arbcomuitspraken blokkades slechts genoemd als stok achter de deur. De ervaring is over het algemeen dat die stok niet gebruikt hoeft te worden: ik zou legio voorbeelden kunnen noemen van uitspraken die keurig nageleefd worden en dus een einde aan het betreffende conflict gemaakt hebben. In tegenstelling tot de gevallen waarin door moderatoren of door de gemeenschap per peiling een blok opgelegd werd. Ik vind het jammer, dat alleen die paar uitspraken die niet nageleefd worden de aandacht trekken! Dit geeft een vertekend beeld over het nut en de potentie van de arbcom. Ondanks dat ik je mening deel dat de arbcom niet erg snel werkt (het kàn denk ik overigens wel sneller) ben ik positief over wat de arbcom kan doen voor het project.
  De arbcom zet extra regels uit in de speciale gevallen. Voor het toezien op die regels zijn er de moderatoren. Die verdeling van rollen maakt goede communicatie en wederzijds inzicht in elkaars rol noodzakelijk. Wanneer een zaak boven de mogelijkheden van moderatoren uit blijkt te stijgen, doen de ze er goed aan hem aan de arbcom voor te leggen (laat het aan de arbcom i.p.v. met niet-werkende blokkades en/of bemiddelen door te gaan - de ervaring is dat dit alleen maar escalerend werkt na verloop van tijd). Anderzijds moet de arbcom bij haar uitspraken bedenken dat de moderatoren ze zullen moeten uitvoeren (zelf doet de arbcom niet actief aan het handhaven van de orde). Een goede uitspraak maakt het de moderatoren makkelijker conflicten te beheersen en neemt werkdruk bij hen weg, dat kan ook door een aantal extra handvatten te geven. De arbcom moet met haar uitspraken niet zelf op willen treden, maar de moderatoren precies die extra mogelijkheden geven, die voor het uitvoeren van hun taak in het specifieke geval nodig zijn (en niet meer). Ik denk dat wanneer dit systeem van wederzijds begrip en respect goed werkt, er geen behoefte onder moderatoren is aan standaard extra mogelijkheden, noch een behoefte bij de arbcom om zich op de vlakte te houden vanwege de werkdruk. Woudloper overleg 30 jul 2009 23:20 (CEST)
  Beste Woudloper, Dank voor je antwoord. Voorzover uit mijn vragen hierboven zou kunnen blijken dat ik niet de nut en noodzaak van de ArbCom zou zien, wil ik dat misverstand graag uit de weg ruimen. Het blijft m.i. zo dat de ArbCom er zou moeten zijn voor specifieke zaken, en dat er voor algemene zaken een algemene oplossing moet komen. Lymantria overleg 31 jul 2009 13:40 (CEST)
 2. beste, wat vind jij van de hierarchie op wikipedia? is dit democratisch?Carolus 17 jul 2009 14:34 (CEST)
  Beste Carolus, de moderatoren en leden van de arbcom worden wel democratisch gekozen maar dat maakt van Wikipedia nog geen democratie. Het principe dat iedereen gelijk moet zijn gaat ook niet altijd op. Sommige gebruikers hebben nu eenmaal meer mogelijkheden: moderatoren, bureaucraten, CU's en stewards. Een gebruiker die veel contact heeft met andere gebruikers, bv. door canvassing, over IRC of via email, heeft dankzij die contacten ook meer mogelijkheden om zijn zin door te drijven. Dat zijn allemaal dingen waar de arbcom weinig aan kan doen. De arbcom moet wel proberen bij de behandeling van een zaak geen onderscheid te maken tussen gebruikers met veel en weinig mogelijkheden. Woudloper overleg 17 jul 2009 17:11 (CEST)
 3. Moi Woudloper, ik vind de toelichting op je kandidatuur teleurstellend. Je hebt het over het maken van een fout. Fouten maken we allemaal en hopelijk leren we daar van. Dat is geen probleem, maar uit je toelichting krijg ik niet de indruk dat je wat geleerd hebt. Hierboven, in antwoord op Huib, heb je het over een onuitvoerbare uitspraak, waarmee je doelt op een beslissing van de arbcom, van voor dat jij er deel van uitmaakte. Eerlijk gezegd zie ik niet wat er onuitvoerbaar aan die uitspraak is. Uiteraard kan MarkMu de uitspraak ontduiken door een nieuwe account aan te maken, maar op het moment dat wordt vastgesteld dat daar sprake van is kan die nieuwe account gewoon geblokkeerd worden. Daar is imo weinig onuitvoerbaars aan. Je kunt het uiteraard ook inhoudelijk niet eens zijn met die uitspraak, en ik krijg de indruk dat jij dat niet was. Maar dat is van een andere orde, dat mag geen reden zijn om zelf dan maar een afspraak te maken. Als ik jou toelichting lees dan krijg ik niet de overtuiging dat je dat volledig onderschrijft. Als gewone gebruiker kun je imo zeggen:richtlijnen?leuk maar ik zie het anders, als moderator kun je bij je aanmelding aangeven dat je de richtlijnen voor moderatoren niet volledig onderschrijft, maar een arbiter heeft een dergelijke vrijheid niet. Hij/zij zal in concreto de richtlijnen moeten toepassen, daarbij de richtlijn waarschijnlijk nader invullen, maar onuitvoerbaar is daarbij geen optie. Kun je aangeven of je dat onderschrijft? Peter b 17 jul 2009 17:52 (CEST)
  Hoi Peter, ik begrijp het probleem dat je ziet, maar ik denk dat je me nu onterecht een onprofessionele houding als gevolg van idealisme toedicht. De situatie dat een arbiter gekozen wordt die het niet met een oudere uitspraak eens is, kan zich in de toekomst potentieel vaker voordoen met andere personen en/of uitspraken. Dat de nieuwe arbiter die uitspraak negeert door haar of zijn handelen is absoluut ongewenst. Net zo goed zijn er zeven arbiters en zijn uitspraken vaak compromissen, zodat de kans reëel is dat een bepaalde arbiter zich niet voor 100% in een bepaalde uitspraak kan vinden. Er zijn een aantal uitspraken waarvan ik zelf bv. denk: "dat had handiger gekund", natuurlijk zijn die er. Maar het is nooit mijn intentie geweest die uitspraken ter sprake te stellen of ze te negeren. Ik ben dan ook nooit van plan geweest ze naast me neer te leggen: arbcom zijn brengt met zich mee dat men zich ook aan oudere uitspraken conformeert.
  De betreffende uitspraak was, misschien komt dit als een verrassing, juist een uitspraak waar ik voor vrijwel 100% achter stond. Wat waarschijnlijk slechts een klein aantal moderatoren weten is dat ik me al voor die uitspraak gedaan werd met MMaerkk en de problemen rond deze persoon (zowel op Wikipedia als in het echte leven) bemoeid heb. Ik was goed op de hoogte van alle ins en outs en de opgelegde blokkade was in mijn ogen terecht. Hoewel ik inderdaad meestal tegen lange blokkades ben, was MMaerkk voor mij daarop een uitzondering vanwege zijn wangedrag, waarvan een deel onttrokken aan het oog van de gemeenschap (bv. over email of IRC) gebeurde.
  Tot de conclusie dat de uitspraak niet-handhaafbaar was kwam ik pas op het moment dat ik me in Phaskers bijdragen inlas en constateerde dat hij in verschillende controversiële kwesties aan het stoken was. Op dat moment constateerde ik een zeer groot probleem, niet eerder. Dat probleem was praktisch van aard en heeft verschillende kanten, maar was niet gebaseerd op persoonlijke voorkeuren of mijn mening hoe het beter kon. Niet-handhaafbaarheid van een uitspraak kan een tijdelijk probleem zijn. Op dit moment is de betreffende uitspraak bv. goed handhaafbaar: de sporen van Phasker zijn vers en een CU zal weinig moeite hebben een nieuwe sokpop te ontmaskeren. Over 3 maanden zal dat alweer heel anders liggen. Bovendien kan het aantoonbaar maanden - zelfs jaren - duren voor aangetoond wordt dat er een nieuw account aangemaakt is, zelfs als vermoedens al veel eerder geuit worden. Ik zal me nooit verlagen uitspraken om politieke redenen ter sprake te brengen, als de bezwaren praktisch zijn zie ik het echter juist als plicht dat wel te doen. Woudloper overleg 17 jul 2009 20:16 (CEST)
 4. Hi Woudloper op jouw bewerking reageerde ik met deze opmerking. Naar aanleiding hiervan vraag ik mij af of je een risico ziet in het beoordelen van wikipedianen die je in min of meerdere mate als "probleempedianen" (om maar met een eigen woordspeling te komen) beschouwd. Met andere woorden in hoeverre laat je in een specifieke kwestie meewegen hoe je zelf en/of de gemeenschap tegen een specifieke Wikipediaan aankijkt?
 5. Indien je wordt verkozen tot arbiter, zal dit je gedrag als gebruiker beïnvloeden? En zo ja, op welke wijze? Met vr groet, Metzujan 22 jul 2009 16:54 (CEST)
  1. Hoi Metzujan, dank voor je vraag. Met generalisaties moet men voorzichtig zijn, zelfs als er een grond van waarheid achter zit. Het opplakken van stickers op gebruikers is een slechte zaak, maar iedereen doet dat onbewust voor zichzelf. Het gaat echter voorbij dat men personen achter een schuilnaam op internet niet kan kennen, ik probeer zelf daarom altijd zo veel mogelijk open te staan voor noties die mijn persoonlijke inschatting van een gebruiker kunnen bijstellen, daarnaast mijn handelen nooit van mijn inschatting af te laten hangen. Helaas lijkt het erop dat gebruikers die eenmaal een sticker opgeplakt hebben gekregen, daar nauwelijks meer vanaf kunnen komen, zelfs als ze hun bewerkingsgedrag veranderen.
  Nog erger wordt het, als men de persoonlijke mening over een gebruiker met anderen deelt. Dat dit gebeurt is op zich logisch, moderatoren overleggen vaak, bv. voor ze gebruikers al dan niet een blok opleggen, daarbij ontkomt men soms niet aan het noemen van de eigen inschatting. Daarnaast zijn moderatoren mensen, soms moeten ze hun hart luchten en dat kan ook ergernis over een bepaalde gebruiker inhouden. Binnen het groepje meest actieve Wikipedianen dat dagelijks contact heeft over IRC ligt er een ongewenst effect op de loer: wanneer een aantal gebruikers uit die groep maar vaak genoeg hun mening over een gebruiker herhalen, wordt het een selffulfilling prophecy. De "probleemgebruiker" krijgt vanaf dat moment sneller commentaar/blokkades/enz omdat hij die gebruiker met de sticker is. Dit effect wordt i.m.h.o. over het algemeen onvoldoende ingezien en dat is één van mijn grootste zorgen voor de gemeenschap op dit moment. Het is niet dat ik probleemgebruikers wil vrijpleiten, meestal ligt aan de grond van de stigmatiserende sticker het eigen gedrag. Wel vind ik dat vaak van een mug een olifant gemaakt wordt en dat er af en toe overdreven gereageerd wordt. Het zou beter zijn als men bij niets dan de feiten bleef en geen stickers aflas. Daarnaast vind ik dat de richtlijnen zoals ze op dit moment zijn het bestickeren in de hand werken, m.n. de blokontduikingsrichtlijn en de vermeerderingsregel bij blokkades lijken een uiting van een behoefte stickers op probleemgebruikers te willen plakken.
  Als ik arbiter word zal ik echter met die richtlijnen moeten werken en het is ook niet de rol van mij of de arbcom om die richtlijnen te veranderen. Dat is aan de gemeenschap.
  1. Als ik gekozen word, zal ik waarschijnlijk een deel van mijn tijd die ik normaal gesproken aan artikelen besteed aan de arbcom besteden. Zelf vind ik de arbcom zo belangrijk dat ik dat er voor over heb. Ik zal wel vaak artikelen blijven schrijven, dat is voor mij nl. de lol aan Wikipedia. Ik heb ook gemerkt dat het vervullen van een gekozen functie ervoor zorgt dat ik me met meer gemeenschapsdingen ga bemoeien (bv. bemiddelen bij conflicten; meedenken bij beslissingen) - uiteraard tot zover dat niet in conflict is met de functie zelf. De reden is dat ik me meer verantwoordelijk voel voor de gemeenschap vanwege de toevertrouwde functie. Woudloper overleg 23 jul 2009 11:31 (CEST)
 6. ik ben benieuwd naar verschillende zaken betreffende transparantie en openheid, en efficiëntie van werken, in de toekomstige arbcom, vandaar onderstaande vragen. voor de te nemen moeite die te beantwoorden bij voorbaat mijn hartelijke dank. groet, ოსკარ ° overleg 23 jul 2009 01:59 (CEST)
  1. vind je dat de arbcom transparant heeft gewerkt, zo ja zou je willen aangeven waaruit die transparantie bestaan heeft?
  2. ben je bereid meer openheid van zaken dan tot nu toe gebruikelijk was te realiseren als je wordt verkozen?
  3. kun je je voorstellen dat de arbcom als "zwarte doos" wordt ervaren, "je stopt er een aanvraag in, en je krijgt er een uitspraak uit, maar wat daartussen gebeurt en door wie is onzichtbaar"? zo ja, wat wil jij eraan doen indien je verkozen wordt?
  4. voor welke verbeteringen betreffende het werkproces wil je je sterk maken met het oog op deze verkiezing?
  5. ben je bereid de samenstelling van de subcommissies per zaak openbaar te maken?
  6. ben je bereid de gemotiveerde keuzes voor of tegen aanname per zaak onwiki te laten verlopen, zoals op de engelse wikipedia gebruikelijk is?
  7. dolledre schrijft op Overleg_Wikipedia:Arbitragecommissie#Mogelijke_maatregelen: "De gemeenschap dient een roulatiesysteem op te leggen, ook al is de behandelende subcommissie daarmee gekend. Het opdrijven (o.a. via andere kiesmethode) van het aantal commissieleden van 7 naar 9 (of zelfs 11) met het doel grotere subcommissies volgens een vast stramien te vormen, lijkt de enige mogelijke oplossing. Dat grotere, bekende, subcommissies trager werken, is bijna onmogelijk vergeleken met de façade van een zwarte doos waarachter de huidige subcommissies zich in hun ongeziene traagheid verstoppen", ben je het met de analyse en oplossing van dolledre eens?
  Beste Oscar, ten eerste even dit: transparantie is belangrijk, maar daarnaast moet de arbcom ook zorgvuldig en volledig werken, liefst ook nog zo snel mogelijk! Geen makkelijke taak.
  1. De arbcom heeft i.m.h.o. niet altijd zo transparant mogelijk gewerkt. 100% transparantie wil voor mij zeggen dat een uitspraak gedaan wordt die door iedereen begrepen kan worden. Dit kan volgens mij door een eenvoudige standaardstructuur in elke uitspraak in te voeren: waarneming - problemen - oplossing.
  • Waarneming presenteert het resultaat van het speurwerk van de arbcom. Daar zal dus ook te lezen zijn in hoeverre de arbcom de klacht/vraag onderbouwt of juist andere aspecten ziet dan de indiener.
  • Problemen geeft weer waar de arbcom een probleem ziet tussen de waargenomen aspecten en de richtlijnen en doelen van het project.
  • Oplossing is de uitspraak zelf: welke maatregelen komen in plek om de vastgestelde problemen te verhelpen? Hier zit w.m.b. de crux: de gekozen oplossing is in een goede uitspraak zo gekozen, dat voor alle eerder vastgestelde problemen een oplossing geboden wordt.
  2. Ja, maar ook door duidelijker naar de gemeenschap te maken welke beslissingen de arbcom kan nemen, waar ze voor is (en vooral ook: waarvoor niet), enz. Dit zal neerkomen op nieuwe pagina's in de arbcomruimte. Ik denk daarbij aan een arbcom-handleiding (hoe schrijf ik een goed verzoek?), een lijst vaker voorkomende maatregelen (wat houdt een contactverbod in?), maar dus ook de zwarte doos-zaken waarop ik hieronder inga.
  3. Soms is dat goed voor te stellen. Ik heb persoonlijk nooit de behoefte gevoeld te willen weten welke drie arbiters verantwoordelijk waren voor welke uitspraak. Wel had ik soms graag meer achterliggende redenatie teruggezien. Ik denk trouwens niet dat alles volledig openbaar maken constructief werkt, maar het kan wel beter dan nu het geval is.
  4. Het moet (nog) sneller, efficienter en constructiever. Wat in de vorige termijn (i.m.h.o.) miste was een teamgeest, de wil om samen problemen aan te pakken. Men ging ook veel te aardig met elkaar om zodat problemen onbenoemd bleven. Dat had meerdere oorzaken die ik niet allemaal ken of wil kennen. Als nieuweling viel ik in een groep waarin een bepaalde dynamiek miste. Daar wist ik geen raad mee en bovendien achtte ik mezelf niet de juiste persoon om oplossingen te zoeken. Ik verwijt mezelf dat ik dat niet gedaan heb, ik wilde te aardig zijn voor de anderen en had voor een aantal collega's zoveel ontzag dat ik hen niet op de problemen at hand durfte te wijzen. Mijn collega's niet inlichten over Phasker was een uiting van het gebrek aan teamgeest, de oorzaak zelf lag dieper. Als me een volgende termijn gegund wordt zal ik juist op dat vlak gaan proberen de arbcom te verbeteren. Voor zover ik weet delen de 4 nog zittende arbiters deze analyse en de intentie het aan te willen pakken. Dat betekent voor mijzelf wel, dat ik ook moet leren mijn collega's op hun fouten te wijzen.
  5. Ja, zolang de andere 6 arbiters daar geen probleem mee hebben. Zoals gezegd heb ik zelf nooit de behoefte gevoeld dit te weten, voor openheid lijkt me vooral belangrijk dat uitspraken (nog) beter onderbouwd worden.
  6. Ja, zoals in feite voor mijn aftreden al was besloten door de arbcom - op initiatief van Dolledre meen ik. Ik weet niet of dat er van zal komen in de nieuwe samenstelling, waarin de verhoudingen anders kunnen liggen. Zelf ben ik daar wel een voorstander van, m.n. dat de motivaties openbaar worden.
  7. Nee, in dit geval volg ik Dolledres redenatie niet helemaal, misschien omdat mijn eigen ervaring kleiner en anders is. Ik deel zijn probleem met het lotto-roulatiesysteem i.i.g. niet. Zijn kritiek naast me neerleggen doe ik niet: wanneer hij dat als probleem ervaren heeft moet het onderzocht worden. Ik denk dat Art Unbounds initiatieven om met ex-arbiters een soort raad van wijzen op te zetten die samen met de arbcom probeert aan deze en andere problemen tegemoet te komen een grote waarde kunnen hebben. Leermomenten zouden niet verloren moeten gaan. In dat kader lijkt het me ook waardevol om een arbcom-witboek te schrijven, hoewel dat een project zal zijn van de lange termijn.
  Ik hoop dat dit je vragen voldoende beantwoordt, zo niet vraag gerust verder. Allerhartelijkste groet, Woudloper overleg 23 jul 2009 11:31 (CEST)
 7. Moi Woudloper een vraag die je mag overslaan. De richtlijn voor sokpopmisbruikt is door jou geformuleerd na een peiling waaruit jij consensus hebt gedestileerd. Conform die richtlijn is Pancho Villa, als sokpop voor Torero, net als Torero voor OT geblokkeerd. Er maar even van uitgaande dat Torero geen behoefte heeft aan de huidige ontsnappingsclausule is het dan volgens jou denkbaar dat hij ooit weer gewoon kan bijdragen? Peter b 26 jul 2009 22:42 (CEST)
  Hoi Peter, terecht merk je op dat ik deze vraag niet hoef te beantwoorden, dat doen betekent nl. ingaan op lopende arbcomuitspraken en -zaken. Ik doe dat toch, omdat ik graag inzicht geef in de manier waarop ik redeneer.
 • Bij die peiling over de sokpoprichtlijn legde ik, als ik het me goed herinner, een aantal opties aan de gemeenschap voor. Zoals ik wel eens heb aangegeven was ik niet zo blij met sommige keuzes van de gemeenschap toen. Hierboven zei ik al dat de sokpoprichtlijn (inclusief ontsnappingsclausule) nu (imho) een van de twee richtlijnen is die stigmatisering van gebruikers in de hand werkt. Daarnaast heb ik nog een bezwaar, dat te maken heeft met het principe van proportionaliteit. Automatische verdubbelingen en automatische o.t. blokkades gaan soms voorbij aan dat principe. Proportionaliteit is een deel van rechtdoen, en in gevallen als Waerth of Torero komen de "straffen" die blijkbaar uit de richtlijnen volgen op mij buitenproportioneel over t.o.v. het betreffende "vergrijp". Het probleem ligt dus imho niet bij de moderator die de richtlijn of uitspraak uitvoert, maar bij de richtlijn of uitspraak zelf.
 • In het geval van Waerth was er sprake van een automatische verdubbeling wegens sokpopmisbruik en is een zaak ingediend. Als ik in de betreffende subcom zou zitten, zou ik me aan de richtlijn moeten conformeren: d.w.z. (imho) dat ik moest vaststellen dat de beslissing van de moderator correct was. Daarnaast zou ik wel het principe van proportionaliteit laten meewegen, waaruit (imho) alleen kan komen dat de blokkade direct moet worden opgeheven. Daarna zou (imho) een probleemanalyse op de zaak moeten worden losgelaten. Als er dan problemen vastgesteld worden kan door bepaalde restricties op te leggen een herhaling van het "vergrijp" in de toekomst worden voorkomen.
 • In het geval van Torero ligt er een uitspraak die (zoals de checkuser Oscar eergisteren aantoonde) niet goed werkt - tenminste, in mijn ogen werkt een uitspraak die vier maanden lang ongehinderd overtreden kan worden niet. Dit lijkt mij daarom een voorbeeld van een uitspraak die opengebroken zou kunnen worden met als doel een betere regeling te treffen. Ik zal daaraan overigens niet meewerken, omdat ik de persoon achter Torero persoonlijk ken vind ik mezelf daarvoor te betrokken. Openbreken van een zaak kan volgens artikel 5.11 in het arbcomreglement. Bij vastgesteld sokpopmisbruik (of overtreden van de uitspraak in het algemeen) is immers sprake van gewijzigde omstandigheden. Dat de arbcom blokkades als gevolg van sokpopmisbruik kan opheffen wanneer sprake is van verbeterd gedrag blijkt overigens uit het precedent in de zaak Geleyns.
 • Je vraag was of Torero ooit vrij kan komen zonder de ontsnappingsclausule te gebruiken. Dat lijkt mij mogelijk, wanneer de arbcom zelf besluit de oude uitspraak open te breken, of wanneer een gebruiker haar daartoe verzoekt en de arbcom besluit dat verzoek aan te nemen. Dankzij Oscars speurwerk is er nu een reden waarom de arbcom zo'n verzoek (imho) kan (5.11: Enkel de Arbitragecommissie zelf kan, in het geval van gewijzigde omstandigheden, de beslissing terugdraaien) aannemen. Of daaruit zal volgen dat Torero weer "gewoon kan bijdragen", hangt van de nieuwe, herziene uitspraak af. Hoewel ik me niet heb ingelezen in Pancho Villa's bijdragen, dacht ik dat daar ook een aantal tussen zaten van het soort waarvoor de huidige uitspraak een oplossing probeert te bieden. Ik kan me daarom moeilijk voorstellen dat een subcom "verbeterd gedrag" zou vaststellen en het Torero mogelijk zou maken gewoon bij te dragen. Ik denk dat een tegemoetkoming van Torero zelf, bv. in de vorm van een belofte of toezegging aan de arbcom, zijn zaak zou helpen. In andere woorden: er lijkt me een kleine mogelijkheid te bestaan dat Torero ooit weer gewoon kan bijdragen, maar dat zal ook van zijn eigen opstelling afhangen. Woudloper overleg 27 jul 2009 15:13 (CEST)

Even recapituleren:

 • Slaagt men erin mínder keet te schoppen tijdens het ontduiken van een opgelegde block dan er vóór, spreek je “van verbeterd gedrag”
 • Is men te lomp om zelfstandig een block te ontduiken, help je een handje
 • Slaagt men er vier maanden lang in een uitspraak te overtreden, spreek je van een “niet te handhaven” uitspraak, waarbij een betere regeling zich opdringt
 • En een verzoek tot herziening ontvankelijk verklaren, daarvoor noem je sokpopperij en/of blockontduiking “gewijzigde omstandigheden”, dus dat kan het probleem evenmin vormen

Gesteld dat je hier solliciteert voor ArbCom en niet voor de vakbond van blockontduikers… Onder dergelijke voorwaarden moet een gebruiker toch goed gek zijn om zich nog aan een opgelegde blokkering te houden of haar níet aan te vechten bij ArbCom? Dolledre Overleg 29 jul 2009 01:40 (CEST)

Beste Dolledre, dank je voor je vraag, hoewel ik dat van die vakbond sterk overdreven vind.
Je hebt het over de motivatie van gebruikers om blokkades te ontlopen. Ik kan moeilijk bepalen waarom een ander besluit een blok te ontduiken en ik moedig zulk gedrag ook niet aan. Dat men blokkades probeert te ontduiken is het gevolg van dat het zo gemakkelijk is. Stel dat ik mijn zin zou krijgen en er werd een nieuwe sanctie opgelegd wanneer blokkades werden overtreden, dan zal dat normaal gesproken eerder een ontmoedigend effect hebben dan een aanmoedigend effect.
Jouw vier punten zijn imho sowieso geen goede samenvatting van mijn antwoorden tot nu toe:
 • Je eerste punt suggereert dat verbeterd gedrag volgens mij hetzelfde is als goed gedrag;
 • Je tweede punt suggereert dat ik vind dat de arbcom zou moeten werken aan het ontduiken van haar eigen uitspraken. Dat vind ik ook niet. Wel vind ik dat de arbcom flexibeler zou moeten zijn in het aanpassen van uitspraken wanneer die niet blijken te werken, of uitspraken zou moeten doen die beter toegepast zijn aan de situatie zodat dit achteraf aanpassen niet nodig is.
Oftewel: legt de arbcom een langdurig blok op, dan zou dat moeten gebeuren in de volle wetenschap dat het wellicht niet zal werken. Wie probeert er nu een gevangene op te sluiten in een cel met een open deur? En als de gevangene dan ontsnapt, waarom richt men de woede daarover dan op degene die ongevraagd voor cipier probeert te spelen en de gevangene tegen probeert te houden?
Een belangrijkere vraag is: waarom koestert men zo graag de illusie dat op deze manier rechtgedaan kan worden? Dit is geen rechtdoen, het is zichzelf en degenen die men zou moeten beschermen een illusie voorschotelen. Daarnaast is het geen rechtdoen omdat sommige gebruikers wel en anderen niet de mogelijkheid of technische kennis hebben een blok te ontduiken. Legt men een langdurig blok op, laat men dan ook voorbehoud maken wat er gebeurt als die blok niet blijkt te werken, door bv. een evaluatie na een jaar in te bouwen. Een arbcom die de gemeenschap illusies voorspiegelt, wil ik niets mee te maken hebben. Een arbcom die geen raad weet en daarom maar een halve maatregel neemt - en dus geen goede oplossing aandraagt voor de voorgelegde problemen, wil ik niets mee te maken hebben. Vr. groet, Woudloper overleg 29 jul 2009 10:16 (CEST)
 1. Wat is je mening over het door de arbcom opgelegde mentoraat voor Guido den Broeder en de wijze waarop dit is uitgevoerd? Teun de postbode 30 jul 2009 22:48 (CEST)
  Hoi Teun, ik bedenk me opeens dat mijn opmerking naar Lymantria dat de blokkade van G. den B. een voorbeeld is van een blokkade die wel werkt (hierboven), wel eens een vergissing kan zijn.
  Wat je vraag betreft: het mentoraat was duidelijk geen succes. Valt de mentor iets te verwijten? Ik vermoed dat Guido den Broeder het mentoraat op alle mogelijke manieren wilde proberen te saboteren. Ik gok mede omdat hij de zelfreferenties wilde blijven toevoegen. Onder die omstandigheden was het mentoraat gedoemd te mislukken, wie de mentor ook was geweest en hoe hij zijn rol ook had uitgevoerd. Woudloper overleg 30 jul 2009 23:59 (CEST)
 2. Nog een vraag, als 't mag. Accepteert u de uitspraken van de arbcom uit het verleden of gaat u bepaalde uitspraken uit het verleden opnieuw ter discussiestellen binnen de arbcom, indien u gekozen mocht worden? Zo ja: welke en waarom? Vriendelijke groet, Spraakverwarring 3 aug 2009 10:42 (CEST)
  Beste Spraakverwarring, ik moet kort zijn want schrijf vanuit een internetcafe. Ik accepteer uitsraken uit het verleden en zal me aan uitspraken voortaan conformeren. Wanneer een uitspraak naar mijn idee niet blijkt te werken, d.w.z. geen oplossing blijkt te bieden voor het probleem waar de uitspraak een einde aan wilde maken, zal ik dit ter sprake brengen binnen de arbcom. Wanneer een meerderheid van de arbcom daarvoor te vinden is, kan dat in het uiterste geval betekenen dat de uitspraak aangevuld of herzien wordt (dat kan alleen als aan punt 5.11 uit het reglement voldaan is). Lees ajb. ook mijn antwoorden op vragen 1 t/m 3 en 7 hierboven nog eens na, die hiermee verband hebben. Op het moment heb ik twee keer een uitspraak gezien die niet goed werkte, het betreft de uitspraken over MMaerkk en Torero. In beide gevallen acht ik mezelf echter te betrokken om in een subcom te gaan zitten en zal een beslissing dus van andere arbiters afhangen. Vr. groet, Woudloper overleg 4 aug 2009 12:20 (CEST)