Wikipedia:Strategie 2017/Cyclus 2

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Discussie van 2017
voor een
2030-strategie
14 maart - 18 april 11 mei - 12 juni 28 juni - 28 juli
Cyclus 1
Stellingen genereren


Verslag

Cyclus 2
Thema's bediscussiëren
Cyclus 3
Prioriteren

De 1800 thematische stellingen die we vanuit de eerste discussieronde hebben ontvangen zijn gegroepeerd naar 5 grote thema's met subthema's. Dit zijn niet de definitieve thema's, het is slechts een initiële werkversie van de kernconcepten.

We nodigen u uit om de vijf thema's die samengevat zijn op deze pagina na te kijken en te bediscussiëren tot 12 juni 2017. De discussie is zowel online als offline, inclusief met diegenen die nog niet betrokken zijn bij de projecten en misschien geen internettoegang hebben. We zullen de offline perspectieven samenvatten en ze delen wanneer ze beschikbaar zijn. Nadat u ze allemaal gelezen hebt kan u op het onderwerp klikken om naar het individuele thema te gaan. Daar staat dan meer informatie over het thema en hoe deel te nemen aan die discussie. U kunt deelnemen aan zoveel discussies als u wenst; we vragen u om degene te kiezen die het meest (of minst) belangrijk zijn voor u.

Voor elk thema stellen we vijf vragen om de impact van deze potentiële thema's te begrijpen alsook de compromissen die we zullen moeten maken. Om in een strategieproces te slagen moeten we niet alleen bepalen wat we zullen doen, maar ook wat we niet zullen doen. We vragen u om uw argumenten te onderbouwen met onderzoek en andere citeerbare gegevens en dat u deelneemt op een eerlijke en respectvolle manier.

Thema's[bewerken]

Gezonde, inclusieve gemeenschappen[bewerken]

User-online.svg
Tegen 2030 zal de Wikimedia-vrijwilligerscultuur tof, belonend en inclusief zijn voor zowel bestaande bijdragers als nieuwkomers. We zullen nieuwe vrijwilligers verwelkomen tot onze beweging en hen begeleiden om te verzekeren dat ze een aangename ervaring hebben en betrokken blijven in de projecten. Mensen van elke achtergrond zullen zich opgenomen voelen in een ecosysteem van unieke groepen en organisaties die de connecties met elkaar verdiepen. Als resultaat zal onze beweging groeien, zowel in grootte als in karakter, doordat onze projecten bloeien dankzij een gezonde gemeenschap die we samen onderhouden.

Het technologische tijdperk[bewerken]

Media-audio-visual-slide.svg
Tegen 2030 zal de Wikimedia-beweging samenwerken met leermachines om onze vrijwilligers te helpen veel creatiever en productiever te zijn. We zullen voorspelling en ontwerp gebruiken om kennis eenvoudig toegankelijk te maken en eenvoudig te gebruiken met vernieuwende, vermenselijkte, intelligente interfaces. Vrijwilligers zullen samenwerken met machinevertalers om de kwaliteit en kwantiteit van inhoud te verdiepen naar meer talen – op een verhoogd tempo en schaal. We zullen kennis verschaffen met gestructureerde en interactieve formaten die de manier waarop mensen leren en bijdragen versterken en weerspiegelen — verder dan de browser, de app en het encyclopedisch formaat. We zullen technologische innovatie omarmen als de meest haalbare weg om onze visie te bereiken.

Een echt mondiale beweging[bewerken]

Applications-internet.svg
De Wikimedia-beweging zal onze aandacht richten naar de plaatsen in de wereld die onderbediend werden tijdens de eerste 15 jaar van ons bestaan. We zullen mensen bewust maken van Wikimedia en het nuttiger maken voor mensen. We zullen barrières bij toegang tot kennis overwinnen zodat meer mensen vrij kunnen delen op de Wikimedia-projecten. We zullen gemeenschappen in onderbediende delen van de wereld ondersteunen en ruimte maken voor nieuwe vormen van bijdrages en referenties die beantwoorden aan mondiale kennistradities. Tegen 2030 zijn we een écht mondiale beweging.

De meest gerespecteerde bron van kennis[bewerken]

History.svg
Tegen 2030 zullen Wikimedia-projecten gezien worden als de meest vertrouwde, hoogkwalitatieve, neutrale en relevante bron van vrije kennis in de wereld. We zullen de nauwkeurigheid en controleerbaarheid van onze inhoud bewaren door secundaire bronnen van hoge kwaliteit te integreren en door het bestaan van betrouwbare bronnen in de maatschappij te ondersteunen. We zullen het algemeen begrip verbeteren van de processen die Wikimedia betrouwbaar maken, en we zullen experten uitnodigen om mee te doen en hun kennis te delen. We zullen de meest relevante informatie verschaffen aan mensen waar en wanneer ze die nodig hebben. We zullen de beschikbare kennis uitbreiden en tegelijk onze standaarden voor controleerbare, neutrale en omvattende kennis hooghouden.

Samenwerken in het ecosysteem van kennis[bewerken]

Alumni-group.svg
Tegen 2030 zal de Wikimedia-beweging de kwaliteit, diversiteit en mondiale beschikbaarheid van vrije kennis dramatisch verbeterd hebben door samen te werken met verscheidene instellingen en organisaties die meebouwen aan vrije kennis voor iedereen. Inhoud, technologie en gemeenschappen van Wikimedia zullen ingebed zijn in formeel en informeel leren doorheen de wereld, in partnerschap met 's werelds leidinggevende instellingen van het onderwijs, de kunsten, entertainment, de burgermaatschappij, de overheid, wetenschap en technologie. Via strategische partnerschappen doorheen onze beweging zullen we bouwen aan een diverse nieuwe generatie kennisverschaffers en -zoekers die bouwen aan en zorgen voor een groeiende collectie vrij beschikbare kennis. We maken van Wikimedia in integraal deel van een mondiaal ecosysteem van kennis.

Iets totaal anders? (discussie)[bewerken]

Hebt u algemene opmerkingen over deze thema's of over het proces? Vindt u dat er een heel nieuw thema moet komen? Voel u vrij om hieronder uw gedachten te plaatsen!

Begrijpelijkheid[bewerken]

Een heel groot, maar vaak verzwegen thema is begrijpelijkheid. Wikipedia-artikelen zijn vaak geschreven door (semi-)experts in de taal van experts. Terwijl het publiek Wikipedia er vaak op naslaat vanuit een gebrek aan kennis en expertise. Het gevolg is dat we bijna overal informatie over hebben, maar dat die informatie slechts zelden begrepen en in context geplaatst kan worden.

Wat er op grote schaal moet gebeuren is wellicht onder meer het volgende:

  • Bewustwording dat veel Wikipedia-artikelen moeilijk te begrijpen en te plaatsen zijn voor leken
  • Feedback wanneer een artikel te ingewikkeld geschreven is, en stimulansen om wat met die feedback te doen
  • Handvaten, richtlijnen en trainingen om begrijpelijker te schrijven
  • Investeren in overzichtsartikelen in tutorialstijl, die een goede inleiding bieden voor onderliggende specialistische artikelen
  • Investeren in goed en overzichtelijk afbeeldingenmateriaal: schema's, kaarten, animaties, etc.

Op deze punten zou samengewerkt kunnen worden met universiteiten en hogescholen, die immers voor bijna precies dezelfde uitdagingen staan bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Josq (overleg) 17 mei 2017 10:56 (CEST)

De Engelse collega's hebben voor die begrijpelijkheid wel een aardige oplossing. Naast de "normale" artikelen hebben een aantal artikelen daar ook een versie in "Simple English". Die artikelen zijn niet alleen handig voor wie het reguliere lemma wat te ingewikkeld vindt, maar ook voor wie gewoon even snel wat basale feiten over een onderwerp wil weten, zonder zich door een ellenlang lemma heen te hoeven worstelen.
Neemt overigens niet weg dat ook de reguliere artikelen, Josq zei het ook al, in helder, begrijpelijk Nederlands geschreven zouden moeten zijn. Wikipedia is een algemene encyclopedie, geen tijdschrift voor vakbroeders. Marrakech gaf elders in deze discussie een mooi voorbeeld van een zin die voor leken nauwelijks te begrijpen is. Veel begrippen in die zin hebben nog geen eigen lemma. Ik denk dat het al een hoop zou helpen als de auteurs van een passage met "rode links" zich verplicht zouden voelen die begrippen dan in elk geval ter plekke kort en helder uit te leggen. Matroos Vos (overleg) 17 mei 2017 17:56 (CEST)
Klopt, en eigenlijk zou dat "Simple English" misschien iets meer geintegreerd moeten worden zodat het geen twee aparte wiki's meer zijn.
Klikken op een blauwe link bij een term die je niet begrijpt loopt vaak uit op een teleurstelling, want dan kom je gewoon uit bij het volgende lemma dat veel te ingewikkeld geschreven is. Dat is althans mijn ervaring. Vandaar dat ik pleit voor overzichtartikelen/tutorials. Josq (overleg) 17 mei 2017 19:16 (CEST)
Van welk artikel is die "fraaie volzin" van Marrakech afkomstig? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 15:55 (CEST)
Ik ben het met deze stelling volledig eens. Vaak is de Wikipedia simpelweg te moeiijk. Kijk eens naar de wiskunde artikelen. Voor een niet-wiskundige zoals ik niet te begrijpen. Wereldburger758 (overleg) 22 mei 2017 14:28 (CEST)
Maar als een niet-wiskundige ga je toch niet speuren in wetenschappelijke wiskundige artikels? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 15:51 (CEST)
Zeker wel. Als bioloog kun je bijvoorbeeld zomaar een Laplace-operator tegenkomen. Ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die mij dat ding goed weet uit te leggen. Het Engelse artikel is ook nogal ontmoedigend. Terwijl het toch een heel fundamenteel concept lijkt te zijn.
Waarom boeit dat zo (een Laplace-operator) ? En dan je iets laten uitleggen dat je vervolgens weer verachtelijk terzijde schuift? Als je naar een Satanboleet zoekt, ga je geen regenworm ontleden, alhoewel beiden interessant kunnen zijn. Laplace was een rekenkundige en had dus een ander vakgebied dan biologie en om nou de Théorie analytique des prohabilites (1812) te gaan uitspitten om te zien waarom de aarde eruitziet zoals zij eruitziet?? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 22:59 (CEST)
Wat is nu je punt? Mag het (toekomstige?) artikel over de Satanboleet gerust onbegrijpelijk zijn omdat de meeste gebruikers meer interesse hebben in regenwormen? Josq (overleg) 22 mei 2017 23:53 (CEST)
Mijn punt is dat je interesse vooral moet uitgaan naar de 'behapbare' wetenschappelijke publicaties en niet gaan speuren in gebieden waar je geen touw aan kunt vastknopen. Het voorbeeld was wellicht niet duidelijk genoeg. Mag een artikel überhaupt onbegrijpelijk zijn? Pieter2 (overleg) 23 mei 2017 01:46 (CEST)
Om in deze discussie een punt te maken kan ik natuurlijk verwijzen naar de meest specialistische artikelen die we hebben. Maar dan is het nogal wiedes dat die voor de meeste mensen onbegrijpelijk zijn. Vandaar mijn poging om juist te verwijzen naar een onderwerp dat je kunt tegenkomen in allerlei andere vakgebieden. Ik kan ook een heel ander voorbeeld noemen: Java-oorlog (voor Nederlanders) of Congocrisis (voor Belgen). Gewoon een stukje vaderlandse geschiedenis, maar helaas niet bepaald eenvoudig geschreven: lange zinnen, moeilijke woorden, en vooral heel weinig context. Naast herschrijving en uitbreiding zou bijvoorbeeld een tijdlijn en kaarten van de situatie voor, tijdens en na de oorlog erg nuttig kunnen zijn. Geen geringe inspanning om dat niet alleen voor deze, maar ook voor duizenden anderen artikelen te doen. Daarom is het mijns inziens een goed aandachtspunt voor een visie voor de (middel)lange termijn). Josq (overleg) 23 mei 2017 08:05 (CEST)
Er moeten dus, kort gezegd, nog meer 'etalage-artikelen' komen. In een historische context met extra kaarten en bij de technische artikelen, meer schema's en technische tekeningen. Maar niet alle artikelen zijn geschikt als etalage-artikel, gewoon omdat het onderwerp zich niet leent daarvoor. Bijvoorbeeld de met een bot aangemaakte ontelbare eenregelige artikelen over insectensoorten en de talloze buurtschappen met anderhalve mens en 1 paardenkop. Maar ook die zijn blijkbaar nodig, als is het maar om te weten dat dat bestaat. Overigens was het Satansboleet. Mijn spellingchecker dacht dat er geen s'je tussenhoorde. :-) Pieter2 (overleg) 23 mei 2017 16:35 (CEST)
Ongetwijfeld zijn alle experts buitengewoon tevreden over de wiskundige artikelen die we nu hebben. Maar Wikipedia is pas echt een succes als we een achtjarige aan de differentiaalrekening kunnen krijgen. Josq (overleg) 22 mei 2017 18:33 (CEST)
Is dat niet een beetje luchtfietserij? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 21:04 (CEST)
Uiteraard ;) Josq (overleg) 22 mei 2017 21:40 (CEST)