Wikipedia:Strategie 2017/Cyclus 2

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Discussie van 2017
voor een
2030-strategie
14 maart - 5 mei 11 mei - 12 juni 3 juni - 28 juli
Cyclus 1
Stellingen genereren


Verslag

Cyclus 2
Thema's bediscussiëren
Cyclus 3
Uitdagingen

De 1800 thematische stellingen die we vanuit de eerste discussieronde hebben ontvangen zijn gegroepeerd naar 5 grote thema's met subthema's. Dit zijn niet de definitieve thema's, het is slechts een initiële werkversie van de kernconcepten.

We nodigen u uit om de vijf thema's die samengevat zijn op deze pagina na te kijken en te bediscussiëren tot 12 juni 2017. De discussie is zowel online als offline, inclusief met diegenen die nog niet betrokken zijn bij de projecten en misschien geen internettoegang hebben. We zullen de offline perspectieven samenvatten en ze delen wanneer ze beschikbaar zijn. Nadat u ze allemaal gelezen hebt kan u op het onderwerp klikken om naar het individuele thema te gaan. Daar staat dan meer informatie over het thema en hoe deel te nemen aan die discussie. U kunt deelnemen aan zoveel discussies als u wenst; we vragen u om degene te kiezen die het meest (of minst) belangrijk zijn voor u.

Voor elk thema stellen we vijf vragen om de impact van deze potentiële thema's te begrijpen alsook de compromissen die we zullen moeten maken. Om in een strategieproces te slagen moeten we niet alleen bepalen wat we zullen doen, maar ook wat we niet zullen doen. We vragen u om uw argumenten te onderbouwen met onderzoek en andere citeerbare gegevens en dat u deelneemt op een eerlijke en respectvolle manier.

Thema's[bewerken]

Gezonde, verwelkomende gemeenschappen[bewerken]

User-online.svg
De cultuur van de Wikimedia-vrijwilliger hoort leuk en motiverend te zijn en moet open staan zowel voor bestaande als ook voor nieuwe bewerkers. We moeten nieuwe vrijwilligers verwelkomen en hen begeleiden, om te garanderen dat ze een positieve beleving hebben en doorgaan met bewerken. Mensen van elke achtergrond moeten het gevoel krijgen dat ze onderdeel zijn van een hecht netwerk van gebruikers, groepen en organisaties. Als gevolg daarvan zal onze beweging groeien.

Vooruitgang dankzij techniek[bewerken]

Media-audio-visual-slide.svg
De Wikimedia-beweging moet technische innovaties gebruiken om vrijwilligers te helpen creatiever en productiever te worden. We moeten machine learning en design gebruiken, zodat het makkelijker wordt om aan kennis te komen en er gebruik van te maken. Om de kwaliteit en de kwantiteit van de inhoud in meer talen duidelijk te verhogen, moeten de vrijwilligers toegang krijgen tot betere automatische vertalingen. We zouden kennis zo moeten presenteren en organiseren, dat de mensen beter kunnen leren en bijdragen, onafhankelijk van de browser, de app en de encyclopedie.

Een wereldwijde beweging[bewerken]

Applications-internet.svg
We moeten een waarachtig wereldwijde beweging zijn. Daarvoor moeten we vooral onze aandacht richten op gebieden die we tot nu toe nog niet goed genoeg tegemoet zijn gekomen: Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. We moeten met lezers, bijdragers en partners in deze werelddelen samenwerken. We moeten ruimte vrijmaken voor nieuwe vormen van bijdragen die passend zijn voor deze gebieden (bijvoorbeeld andere vormen van bronvermelding waaronder mondelingen overdracht en audiobestanden). We moeten de mensen bewust maken van de kracht van vrije kennis en toegangsbarrières slechten. We moeten hulpmiddelen ontwikkelen die passen bij wat deze nieuwe leden van onze beweging nodig hebben.

De meest gerespecteerde bron van kennis[bewerken]

History.svg
We willen toewerken naar inhoud die steeds minder fouten heeft en geverifieerd wordt. In 2030 worden de Wikimedia-projecten gezien als de kennisbron die de hoogste kwaliteit heeft, het meest neutraal is en het meest relevant. We zullen de diepgang van de bestaande kennis verhogen en onze standaarden met betrekking tot geverifieerde en neutrale inhoud hooghouden. We zullen deskundigen uitnodigen om mee te doen. We zullen mensen helpen om te begrijpen hoe onze processen ons betrouwbaar hebben gemaakt. We gaan de mensen onze meest relevante informatie tonen wanneer en waar ze die nodig hebben.

Betrokken zijn bij het ecosysteem van kennis (deelnemen aan het netwerk van kennis)[bewerken]

Alumni-group.svg
We moeten relaties met een grote verscheidenheid aan organisaties opbouwen die toegewijd zijn aan de idealen van vrije kennis. De Wikimedia-gemeenschappen moeten met bondgenoten samenwerken die ze nog niet kennen. Onze inhoud en techniek moeten een centraal onderdeel worden van formeel en informeel onderwijs over de hele wereld. We moeten partner worden van de leidende instituties op het gebied van educatie, kunst, entertainment, burgermaatschappij, overheid, wetenschap en techniek. Samen zullen we een nieuwe generatie van mensen uitnodigen die leren, creëren en geven om een groeiende bibliotheek van vrije kennis voor iedereen.


Iets totaal anders? (discussie)[bewerken]

Hebt u algemene opmerkingen over deze thema's of over het proces? Vindt u dat er een heel nieuw thema moet komen? Voel u vrij om hieronder uw gedachten te plaatsen!

Begrijpelijkheid[bewerken]

Een heel groot, maar vaak verzwegen thema is begrijpelijkheid. Wikipedia-artikelen zijn vaak geschreven door (semi-)experts in de taal van experts. Terwijl het publiek Wikipedia er vaak op naslaat vanuit een gebrek aan kennis en expertise. Het gevolg is dat we bijna overal informatie over hebben, maar dat die informatie slechts zelden begrepen en in context geplaatst kan worden.

Wat er op grote schaal moet gebeuren is wellicht onder meer het volgende:

  • Bewustwording dat veel Wikipedia-artikelen moeilijk te begrijpen en te plaatsen zijn voor leken
  • Feedback wanneer een artikel te ingewikkeld geschreven is, en stimulansen om wat met die feedback te doen
  • Handvaten, richtlijnen en trainingen om begrijpelijker te schrijven
  • Investeren in overzichtsartikelen in tutorialstijl, die een goede inleiding bieden voor onderliggende specialistische artikelen
  • Investeren in goed en overzichtelijk afbeeldingenmateriaal: schema's, kaarten, animaties, etc.

Op deze punten zou samengewerkt kunnen worden met universiteiten en hogescholen, die immers voor bijna precies dezelfde uitdagingen staan bij het ontwikkelen van lesmateriaal.

Josq (overleg) 17 mei 2017 10:56 (CEST)

De Engelse collega's hebben voor die begrijpelijkheid wel een aardige oplossing. Naast de "normale" artikelen hebben een aantal artikelen daar ook een versie in "Simple English". Die artikelen zijn niet alleen handig voor wie het reguliere lemma wat te ingewikkeld vindt, maar ook voor wie gewoon even snel wat basale feiten over een onderwerp wil weten, zonder zich door een ellenlang lemma heen te hoeven worstelen.
Neemt overigens niet weg dat ook de reguliere artikelen, Josq zei het ook al, in helder, begrijpelijk Nederlands geschreven zouden moeten zijn. Wikipedia is een algemene encyclopedie, geen tijdschrift voor vakbroeders. Marrakech gaf elders in deze discussie een mooi voorbeeld van een zin die voor leken nauwelijks te begrijpen is. Veel begrippen in die zin hebben nog geen eigen lemma. Ik denk dat het al een hoop zou helpen als de auteurs van een passage met "rode links" zich verplicht zouden voelen die begrippen dan in elk geval ter plekke kort en helder uit te leggen. Matroos Vos (overleg) 17 mei 2017 17:56 (CEST)
Klopt, en eigenlijk zou dat "Simple English" misschien iets meer geintegreerd moeten worden zodat het geen twee aparte wiki's meer zijn.
Klikken op een blauwe link bij een term die je niet begrijpt loopt vaak uit op een teleurstelling, want dan kom je gewoon uit bij het volgende lemma dat veel te ingewikkeld geschreven is. Dat is althans mijn ervaring. Vandaar dat ik pleit voor overzichtartikelen/tutorials. Josq (overleg) 17 mei 2017 19:16 (CEST)
Van welk artikel is die "fraaie volzin" van Marrakech afkomstig? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 15:55 (CEST)
@Pieter2, in Artur Ávila vind je deze fraaie volzin. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 7 jun 2017 16:18 (CEST)
Ik ben het met deze stelling volledig eens. Vaak is de Wikipedia simpelweg te moeiijk. Kijk eens naar de wiskunde artikelen. Voor een niet-wiskundige zoals ik niet te begrijpen. Wereldburger758 (overleg) 22 mei 2017 14:28 (CEST)
Maar als een niet-wiskundige ga je toch niet speuren in wetenschappelijke wiskundige artikels? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 15:51 (CEST)
Zeker wel. Als bioloog kun je bijvoorbeeld zomaar een Laplace-operator tegenkomen. Ik moet de eerste persoon nog ontmoeten die mij dat ding goed weet uit te leggen. Het Engelse artikel is ook nogal ontmoedigend. Terwijl het toch een heel fundamenteel concept lijkt te zijn. Josq 22 mei 2017 18:33 (CEST)
Waarom boeit dat zo (een Laplace-operator) ? En dan je iets laten uitleggen dat je vervolgens weer verachtelijk terzijde schuift? Als je naar een Satanboleet zoekt, ga je geen regenworm ontleden, alhoewel beiden interessant kunnen zijn. Laplace was een rekenkundige en had dus een ander vakgebied dan biologie en om nou de Théorie analytique des prohabilites (1812) te gaan uitspitten om te zien waarom de aarde eruitziet zoals zij eruitziet?? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 22:59 (CEST)
Wat is nu je punt? Mag het (toekomstige?) artikel over de Satanboleet gerust onbegrijpelijk zijn omdat de meeste gebruikers meer interesse hebben in regenwormen? Josq (overleg) 22 mei 2017 23:53 (CEST)
Mijn punt is dat je interesse vooral moet uitgaan naar de 'behapbare' wetenschappelijke publicaties en niet gaan speuren in gebieden waar je geen touw aan kunt vastknopen. Het voorbeeld was wellicht niet duidelijk genoeg. Mag een artikel überhaupt onbegrijpelijk zijn? Pieter2 (overleg) 23 mei 2017 01:46 (CEST)
Om in deze discussie een punt te maken kan ik natuurlijk verwijzen naar de meest specialistische artikelen die we hebben. Maar dan is het nogal wiedes dat die voor de meeste mensen onbegrijpelijk zijn. Vandaar mijn poging om juist te verwijzen naar een onderwerp dat je kunt tegenkomen in allerlei andere vakgebieden. Ik kan ook een heel ander voorbeeld noemen: Java-oorlog (voor Nederlanders) of Congocrisis (voor Belgen). Gewoon een stukje vaderlandse geschiedenis, maar helaas niet bepaald eenvoudig geschreven: lange zinnen, moeilijke woorden, en vooral heel weinig context. Naast herschrijving en uitbreiding zou bijvoorbeeld een tijdlijn en kaarten van de situatie voor, tijdens en na de oorlog erg nuttig kunnen zijn. Geen geringe inspanning om dat niet alleen voor deze, maar ook voor duizenden anderen artikelen te doen. Daarom is het mijns inziens een goed aandachtspunt voor een visie voor de (middel)lange termijn). Josq (overleg) 23 mei 2017 08:05 (CEST)
Er moeten dus, kort gezegd, nog meer 'etalage-artikelen' komen. In een historische context met extra kaarten en bij de technische artikelen, meer schema's en technische tekeningen. Maar niet alle artikelen zijn geschikt als etalage-artikel, gewoon omdat het onderwerp zich niet leent daarvoor. Bijvoorbeeld de met een bot aangemaakte ontelbare eenregelige artikelen over insectensoorten en de talloze buurtschappen met anderhalve mens en 1 paardenkop. Maar ook die zijn blijkbaar nodig, als is het maar om te weten dat dat bestaat. Overigens was het Satansboleet. Mijn spellingchecker dacht dat er geen s'je tussenhoorde. :-) Pieter2 (overleg) 23 mei 2017 16:35 (CEST)
Ongetwijfeld zijn alle experts buitengewoon tevreden over de wiskundige artikelen die we nu hebben. Maar Wikipedia is pas echt een succes als we een achtjarige aan de differentiaalrekening kunnen krijgen. Josq (overleg) 22 mei 2017 18:33 (CEST)
Is dat niet een beetje luchtfietserij? Pieter2 (overleg) 22 mei 2017 21:04 (CEST)
Uiteraard ;) Josq (overleg) 22 mei 2017 21:40 (CEST)
Uiteraard worden artikelen over dieren en planten door biologen of biologiestudenten geschreven en onderhouden. Dat ze daarin teveel jargon bezigen is jammer. Ze zouden zich meer kunnen realiseren dat ze voor volslagen leken schrijven. Jos'kind van acht is wat overdrevenn, maar iemand die de basisschool met goed gevolg achter zich heeft gelaten zou na een artikel toch moeiteloos wijzer zijn dan zij of hij was en niet met extra vraagtekens blijven zitten. Vaktermen dus of linken (desnoods naar wiktionary) of verklaren. Vermijden is beter. Kortom: eens met Jos. Begrijpelijker taalgebruik t.b.v. onze minder geleerde lezers.  Klaas `Z4␟` V:  7 jun 2017 11:05 (CEST)

Samenwerking met andere communities[bewerken]

Zou het interessant kunnen zijn voor Wikimedia om samen te werken met andere communities? Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Nederlandse Part-up (www.part-up.com). Hoe deze samenwerking er precies uit zou moeten zien, zouden we kunnen onderzoeken. Bijvoorbeeld vanuit een zusterproject. Ik denk bijvoorbeeld aan Wikivoyage en/of Wikiversity. Timboliu (overleg) 8 jun 2017 06:44 (CEST)

Beste Timboliu, waarom blijf je ons lastigvallen met vage plannen? Je vraagt of het interessant zou kunnen zijn om samen te werken, maar dat dan eerst onderzocht moet worden hoe die samenwerking eruit zou moeten zien. Wat is je concrete voorstel? En welke community bedoel je specifiek? Vinvlugt (overleg) 8 jun 2017 08:58 (CEST)

Timboliu heeft kennelijk belangen bij Part-up.  Klaas `Z4␟` V:  8 jun 2017 09:47 (CEST)

Dat zou kunnen. Uit de site van part-up word ik in ieder geval niet heel veel wijzer, wat we daar als Wikipedia mee zouden kunnen. Ben al lang blij dat Timboliu niet meer begint over wikiversity! Vinvlugt (overleg) 8 jun 2017 10:09 (CEST)
Hij noemt Wikiversity wel. En hij is al meer dan een jaar bezig met het promoten van Part-up, zowel hier als daar. Volgens mij heeft hij er geen direct belang bij, maar is hij er gewoon heel enthousiast over. Dat neemt natuurlijk niet weg dat hij gewoon reclame maakt. Concrete voorstellen hoef je van Tim overigens niet te verwachten. Zijn taak beperkt zich tot het opwerpen van vage ideeën. Woody|(?) 8 jun 2017 15:35 (CEST)