Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Stelselmatig onbebronde toevoegingen door Pieter2

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stelselmatig onbebronde toevoegingen door Pieter2‎ (met mogelijk auteursrechtenschendingen)[bewerken]

Ik wil graag het volgende even onder de aandacht brengen . Van Gebruiker:Pieter2, wiens blokkade van een jaar morgen afloopt, zijn een jaar of twee geleden enkele artikelen verwijderd omdat ze geheel of grotendeels letterlijk overgenomen bleken te zijn, veelal van papieren bronnen die niet rechtstreeks via internet raadpleegbaar zijn (alleen het nadien opnieuw aangemaakte De Blauwe Camer bleek gekopieerd van een website). Pieter2 draagt hier echter al (eerst onder een andere naam, meen ik) vanaf 2002 bij gelegenheid actief bij, en heeft door de jaren heen op een vrij groot aantal artikelen doorgaans kleine toevoegingen gedaan die sindsdien vaak min of meer hetzelfde zijn gebleven of licht zijn aangepast. Hij is ook een aantal artikelen gestart die nooit zijn verwijderd.

Op het eerste gezicht (d.w.z. na wat vluchtig zoeken op internet) valt nergens in door hem ooit begonnen artikelen of in toevoegingen van zijn hand die niet wegens copyvio zijn verwijderd nog enige vorm van letterlijke overname te ontdekken, ook niet in de bewerkingsgeschiedenissen. Passages op websites elders die wel letterlijk overeen blijken te komen zijn waarschijnlijk eerder van hier overgenomen, iets wat vrij gewoon is. Pieter2 bleek echter bij ondervragingen in 2013 geen goed beeld te hebben van wat er nu concreet onder copyvio wordt verstaan (voornaamste probleem: zinnen die hij had toegevoegd kwamen volgens veel anderen te letterlijk overeen met de bronnen die hij – na hierover eerst te zijn aangesproken – gebruikt bleek te hebben, zie hiervoor met name deze discussie), blijf ik me dus zorgen maken. (gebruiker:Gouwenaar kan hier misschien ook van meepraten, en anders eventueel gebruiker:Graaf Statler die een jaar of twee geleden heel toevallig hetzelfde boek als Pieter2 in zijn bezit bleek te hebben. Dit bracht toen e.e.a. aan het licht, zie deze, deze en deze oude discussies en verder Gebruiker:Gouwenaar/Aaldriks, waar overigens ook nog andere problemen met door Pieter2 gebruikte bronnen worden genoemd zoals gedateerdheid, wat ik echter hier verder buiten beschouwing laat).

Gezien het bovenstaande blijft het mij dus niet erg lekker zitten dat Pieter2, tot kort voordat hij in 2013 wegens evidente auteursrechtenschendingen een paar maanden geblokkeerd werd (voor de goede orde; zijn blokkade van het afgelopen jaar had een andere reden die niets met copyvio oid van doen had), bij een toevoeging slechts sporadisch ook een bron opgaf, terwijl hij de inhoudelijke gegevens die hij toevoegde toch overduidelijk ergens anders vandaan moet hebben gehaald. Het blijft daarmee dus verre van duidelijk waar al deze door hem toegevoegde teksten op Wikipedia, die niet zelden nog min of meer hetzelfde zijn (terwijl het artikel soms wel door anderen is uitgebreid), in feite op gebaseerd zijn (een willekeurige link ter illustratie: [1]. Zie verder hier. De betreffende artikelen over vogels zijn na de nominaties wel herschreven en alsnog van bronnen voorzien, maar voor zover ik kan nagaan niet door Pieter2 zelf, en aan mijn verzoek om de door hem gebruikte bronnen alsnog zelf toe te voegen heeft hij sowieso nooit enig gehoor gegeven. Hij gaf wel aan zich op bepaalde vogelboeken gebaseerd te hebben, zie de voorgaande link, maar blijkbaar mag niemand weten welke, om een of andere reden. Tot op heden is dus onbekend op welke bronn(en) deze vogelartikelen oorspronkelijk gebaseerd waren). Nog een ander voorbeeld: het eerste artikel dat hij met zijn huidige naam aanmaakte was het later tot een redirect omgewerkte Psychologisch realisme Dit was de versie bij eerste aanmaak, waarbij echter totaal in nevelen blijft gehuld waar deze tekst op is gebaseerd en in hoeverre het daadwerkelijk authentiek werk van Pieter2 is. Op deze manier zijn er naar het laat zich aanzien nog honderden bewerkingen na te lopen.

Ik vermoed dat het veelal papieren bronnen betreft die door Pieter2 zijn gebruikt, en die zouden op zijn minst bij naam genoemd moeten worden zodat desgewenst kan worden vergeleken of, en zo ja in hoeverre, er ook hier sprake is geweest van te letterlijk overschrijven. Overleggen met Pieter2 zelf hierover is met name in 2013 veel gebeurd (zie de bewerkingsgeschiedenis van zijn OP), maar bleek uiterst stroef te verlopen. Pieter2 ontweek veelal inhoudelijke reacties, zie de links naar zijn OP hierboven, en is in de meeste gevallen blijven weigeren om gevraagde bronnen alsnog toe te voegen. Hoewel hij nogal incidenteel bijdroeg, zijn er verder alles bij elkaar naar ik schat toch honderden artikelen die in de loop der jaren door hem zijn bewerkt dan wel geheel nieuw aangemaakt. Dit alles staat overigens geheel los van het feit, dat inhoudelijke toevoegingen hier het liefst natuurlijk altijd van een bronvermelding moeten zijn voorzien. Wat dat betreft voldoet dus niet één slechts een handvol van Pieters inhoudelijke bijdragen alhier daadwerkelijk aan de richtlijnen.

Een mogelijkheid zou misschien zijn dat Pieter2 een bepaalde termijn krijgt om alsnog zoveel mogelijk van zijn inhoudelijke toevoegingen van een bron te voorzien. Desgewenst kan iemand anders de opgegeven bron nakijken en zo controleren of het auteursrecht is nageleefd. Het is wellicht iig handig om een lijst te maken van alle artikelen die ooit door Pieter2 zijn begonnen en niet achteraf verwijderd en al dan niet opnieuw aangemaakt. Als de gevraagde bronvermelding na die termijn uitblijft, kunnen de passages waar het gaat alsnog worden verwijderd. Een uiterste middel zou het verwijderen zijn van alles waarvan ook maar enigszins de mogelijkheid bestaat dat het (in de onbewerkte versies) copyvio betreft. Maar ja, dat gaat meteen weer erg ver en zou tevens betekenen dat er enkele artikelen over relevante onderwerpen (zoals Dressoir, Maankrater, Fasehoek (astronomie) en Onderstroom) moeten worden verwijderd en heraangemaakt in een versie waarvan 100% vaststaat dat er geen auteursrechten zijn geschonden. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 17:16 (CEST) Oh ja, dit was ik nog even vergeten. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 20:35 (CEST)

Toevoeging: ook op rijksmonumenten.nl zijn teksten terug te vinden die zonder verdere bronvermelding door Pieter2 op Wikipedia zijn gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 18:17 (CEST)

Inmiddels heb ik Ommer Bissingh op de verwijderlijst gezet. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 19:02 (CEST)

Voordat dit in het vergeetboek verdwijnt wil ik er nog aan herinneren dat o.a. de eerste versie van het artikel geboorte (leven) van Pieter2 is [2], maar zoals de meeste van zijn artikelen zonder een enkele bron. Onduidelijk is dus wat de herkomst van de betreffende tekst is. Indien hier auteursrechten zijn geschonden, is het een reële optie dat geboorte (leven) moet worden verwijderd en heraangemaakt.De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:41 (CET). Verder valt me nu ook op dat na deze (eveneens bronloze) aanvulling door Pieter2, het artikel nauwelijks meer is aangepast. De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 10:54 (CET)

Ik had er nog niet eerder aan gedacht, maar zie ook de bijdragen onder Pieter2's oudere account. Kan iemand nagaan hoe oud de tekst op bijv. deze en deze site is (voor of na 9 oktober 2003, de aanmaakdatum van Indoor cycling)?. Ik ben er inmiddels ook achter dat een groot deel van de identieke tekst hier is verwijderd, [3]. De Wikischim (overleg) 20 mrt 2016 19:15 (CET)

Internet Archive heeft als oudste versies van die twee URLs resp. september 2014 ([4]) en augustus 2013 ([5]). Helaas wil dat niet zeggen dat die URLs voor die datums nog niet bestonden. Als blijkt dat iemand structureel copyvio gepleegd heeft, dan is het m.i. beter om in geval van twijfel het zekere voor het onzekere te nemen en uit te gaan van copyvio. MrBlueSky (overleg) 20 mrt 2016 19:31 (CET)

Vergelijk ook dit en deze persoonlijke pagina, waarvan dit de geschiedenis is. Typisch is verder dat de tekst in het artikel hier die identiek is aan telenet.be hier al werd aangepast. Theoretisch kan ook niet worden uitgesloten dat Pieter-nlwiki akaPieter2 en ene Frans Nijs (die zelf overigens beweert zich op Van Dale gebaseerd te hebben) zich geheel los van elkaar op eenzelfde, niet nader aangegeven externe bron gebaseerd hebben. De Wikischim (overleg) 20 mrt 2016 19:54 (CET)

Reacties[bewerken]

 • Lijkt op hetze tegen een collega gericht. Daar is deze pagina m.i. niet voor bedoeld. Overleg rechtstreeks met hem via WikiMail of zijn OP.  Klaas `Z4␟` V:  11 aug 2015 17:29 (CEST)
  Niets hetze. Ik hou voor alles de mogelijkheid open dat Pieter2 gewoon helemaal zijn eigen teksten heeft toegevoegd, ofschoon er gezien het verleden de nodige redenen zijn om daaraan te twijfelen. Maar zelfs in dat geval had hij meteen bij de aanvulling gewoon moeten aangeven waar hij zijn gegevens zelf vandaan had. Dat is toch heel normaal bij dit soort onderwerpen? Enkele voorbeelden: hier, en waar deze toevoeging (op Solitaire bij) op gebaseerd was weet nog steeds niemand behalve Pieter2 zelf (terzijde: deze tekst blijkt op zijn beurt weer te zijn overgenomen in een scholierenwerkstuk dat elders op internet staat). En OK, hier deed hij het bij de daaropvolgende edit wel goed, maar inmiddels heb ik op Overleg:Tram wel een vraag hierover gesteld. De Wikischim (overleg) 11 aug 2015 19:20 (CEST)
 • Linkje naar artikelen die Pieter2 nieuw heeft aangemaakt: [6] - Josq (overleg) 13 aug 2015 17:43 (CEST)
  Bedankt, het zijn er dus meer dan ik dacht. De Wikischim (overleg) 13 aug 2015 17:56 (CEST)
  Wow, zijn jullie sinds mei opeens weer vrienden geworden? Pieter2 (overleg) 15 aug 2015 01:31 (CEST)
 • Lijstje maken van te controleren artikel en in een rustig tempo nalopen. EvilFreD is daar handig in. Niets onaardigs aan, wel veel werk. Edoch, bij twijfel is het beter te controleren. The Banner Overleg 24 aug 2015 15:22 (CEST)
  Josq gaf hierboven al een overzicht van alle artikelen die door Pieter2 zijn gestart en tot op heden in de hoofdnaamruimte staan (het waren er eerst meer, maar een deel is verwijderd wegens aangetoonde auteursrechtenschending). Zie verder een nog aan te vullen overzicht van losse en nagenoeg allemaal bronloze toevoegingen:
  [7]
  [8]
  [9]
  [10]
  [11]
  [12]
  [13]
  [14]
  [15]
  [16]
  [17]
  [18]
  [19]
  [20]
  [21]
  [22]
  [23]
  Ik herhaal nog eens kernvraag: waar komen al deze toevoegingen vandaan? Ze moeten toch op externe bronnen gebaseerd zijn, de enige andere mogelijkheid is dat Pieter2 alles zelf heeft verzonnen. Overigens is een deel van de toegevoegde teksten van zichzelf al niet encyclopedisch, ze doen qua stijl nog het meest aan als teksten uit een folder, flyer, handboekje of gids (wat wellicht al een hint kan zijn mbt de nog onbekende bronnen). Het radicaalst (en, heel misschien, uiteindelijk het best) zou zijn om al deze toevoegingen gewoon te verwijderen, maar ik wilde Pieter2 eerst de kans geven om zelf alsnog de ontbrekende bronnen overal voor op te geven en open kaart te spelen door bijv. de exacte teksten waar hij zich bij zijn eigen toevoegingen op gebaseerd heeft te citeren. Helaas lijkt het er totaal niet op dat hij hiertoe bereid is. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 16:35 (CEST)
  Overigens is het verhaal hiermee geenszins afgelopen. Als mijn vermoeden dat de meeste van deze bronloze toevoegingen niet voldoen aan de regels mbt het auteursrecht inderdaad klopt (hoe dan ook zijn ze in deze vorm nog niet in orde voor Wikipedia aangezien ze bronloos zijn), dan betekent dat dat heel veel andere sites (zoals het reeds genoemde rijksmonumenten.nl, daarnaast algemene toeristische sites als vakantieplaatsen.nl) via Wikipedia ook het auteursrecht hebben geschonden. Op allerlei sites zijn duidelijk vanaf hier gekopieerde definities en passages terug te vinden, waarvan een deel eerder door Pieter2 op Wikipedia is gezet. En er zijn ook blogs te vinden waar de betreffende stukken tekst soms letterlijk worden aangehaald. De Wikischim (overleg) 24 aug 2015 17:07 (CEST)
  Het radicaalst is om gewoon alle door hem aangemaakte artikelen plus alle artikelen waaraan hij grote toevoegingen heeft gedaan te controleren. Maar zelfs als Pieter2 een bronvermelding levert, zal het artikel/edit gecontroleerd moeten worden. Ter uitsluiting van etc. Natuurlijk in de hoop dat hij van blaam gezuiverd kan worden maar anders voor het opbouwen van een dossier. The Banner Overleg 24 aug 2015 23:32 (CEST)
  Tja, dat controleren wordt sowieso toch pas mogelijk als we eerst exact weten welke bronnen hij heeft gebruikt (ik vermoed dat het veelal om niet via google raadpleegbare bronnen gaat, afgezien van enkele websites waarvan nu al vaststaat dat er hele teksten letterlijk zijn gekopieerd). Zo lang Pieter2 echter blijft weigeren dat te melden, rest er dus niets anders dan al zijn inhoudelijke toevoegingen, dus zowel de door hem begonnen artikelen (meestal alleen artikeltjes) als zijn uitbreidingen van bestaande artikelen, als stelselmatig onbetrouwbaar want mogelijk copyvio aan te merken. Alles verwijderen is wmb dan een reële, en misschien zelfs uiteindelijk de enige optie. Dat er dan misschien ook enkele zaken worden weggegooid die niet onder copyvio vallen is jammer, maar collateral damage. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 11:01 (CEST)
  Nee! Weggooien van artikelen op naam van de aanmaker alleen is een levensgevaarlijke ontwikkeling en een directe bedreiging van de encyclopedie. The Banner Overleg 25 aug 2015 11:56 (CEST)
  Van Pieter2 weet ik het niet zo zeker, maar in het geval van Menke ben ik daar beslist een groot voorstander van. Ik heb een keer voorgerekend (als je wilt, geef ik een link) dat we, als we in dit tempo doorgaan met controleren, nog ettelijke jaren bezig zijn voor al haar troep is opgeruimd. Sijtze Reurich (overleg) 28 aug 2015 17:41 (CEST)
  Blijkens de voorgeschiedenis is er alle reden om wantrouwig te zijn. De keren dat men er tot nu toe in slaagde de gebruikte bron (zelden door Pieter2 zelf opgegeven) te traceren, bleek er zonder uitzondering sprake van auteursrechtenschending, waarbij soms hele teksten letterlijk waren gekopieerd. Of er waren alleen een paar woorden gewijzigd waardoor de tekst nog voor 90% overeenkwam met het origineel. Zie ook de links aan het begin van deze pagina. Ik voel er daarom niet zoveel voor om Pieter2 nog het voordeel van de twijfel te geven. Dat zou nl. in feite betekenen dat je op Wikipedia makkelijk auteursrechtenschendende teksten kunt toevoegen, als je de gebruikte bron maar niet mee opgeeft en zorgt dat die niet goed traceerbaar is. Beter geen precedentwerking. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:27 (CEST)
  Overigens werd, geheel los nog van de copyvio, twee jaar geleden door Gouwenaar ook al vastgesteld dat een van de schaarse wel boven water gekomen bronnen die door Pieter2 zijn gebruikt, een publicatie van J. Aaldriks van rond 1965, zich helemaal niet goed leent als basis voor een encyclopedische tekst (de bron was zelf onvolledig, op verschillende punten inmiddels achterhaald, gaf de feiten niet goed/selectief weer; zie hier). Bij mij is hierdoor toch de vrees gewekt dat dit het topje van de ijsberg is, Pieter2's overige bijdragen in aanmerking genomen. De Wikischim (overleg) 25 aug 2015 12:52 (CEST)
  Zelfs prutswerk/copyvio dient met ere en argumenten afgeschoten te worden, niet louter op een verdenking of auteursnaam. The Banner Overleg 25 aug 2015 12:58 (CEST)
 • Het is misschien nog geen regel op Wikipedia (maar dan wordt het hoog tijd dat het een regel wordt). Maar ik ben van mening dat als iemand gevraagd wordt welke bronnen zijn gebruikt bij een bepaalde toevoeging, diegene geacht moet worden om die bronnen te overleggen. En als dat lastig is (bijvoorbeeld omdat de bewerking al lange tijd geleden heeft plaatsgevonden) in ieder geval de indruk moet wekken mee te werken om die bronnen boven water te krijgen. Pieter2 doet stelstelmatig geheimzinnig over zijn bronnen en werkt onvoldoende mee bij verzoeken om bronvermelding. Het is niet gek dat je dan de verdenking op je laadt van auteursrechtenschending. Als dan in die gevallen waar de bron wél boven water komt, inderdaad sprake is van auteursrechtenschending, dan vind ik het naief om te veronderstellen dat dat bij de andere bijdragen waar de gebruiker om bronvermelding is gevraagd, niet het geval zou zijn. WP:AGF is een goede basisinstelling, maar geen vrijbrief voor naïviteit. De Wikischim heeft regelmatig de discussie met Pieter2 opgezocht, als daar onvoldoende bevredigend resultaat uitkomt is het niet zo gek dat de gemeenschap om commentaar wordt gevraagd. Het voeren van een "hetze" is dan een flauw en onterecht verwijt.
  Als Pieter2 niet snel gaat meewerken met verzoeken om bronvermelding, vind ik het een reële optie om nieuwe bijdragen van zijn hand stelselmatig ofwel te voorzien van "Sjabloon:Bron?", ofwel volledig terug te draaien met verzoek om bronvermelding, net zoals we dat doen met anonieme bijdragen die we niet vertrouwen. Wat er dan met zijn oude bijdragen moet gebeuren? Als er vrijwilligers zijn die al zijn bijdragen willen controleren, graag, maar de kans dat dan nog lang auteurrechtenschending blijft staan is dan erg groot. Wat mij betreft dan liever rigoreus het mes erin. Het moet iedereen duidelijk zijn en worden dat het tolereren van auteursrechtenschending zo'n beetje de grootste bedreiging van deze encyclopedie is. Itsme (overleg) 31 okt 2015 19:36 (CET)
  Het probleem beperkt zich niet tot deze kwestie, dus dat er mogelijk nog steeds auteursrechtenschendende en hoe dan ook geheel bronloze toevoegingen van Pieter2 op WP staan, maar strekt zich ook daarbuiten uit. Naderhand hebben diverse sites die teksten op hun beurt hergebruikt (voorbeeld; op rijksmonumenten.nl heb ik het ook al gezien, maar het valt zo niet terug te vinden). Het zou nogal wat zijn als een dergelijke behoorlijk bekende site straks via Wikipedia auteursrechten geschonden zou blijken te hebben. De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:37 (CET)Later nog wat anagepast
 • Terloops kan ik het nu niet laten erbij te melden dat Pieter2, hoewel het hier speciaal om hem gaat, zeker niet de enige is. Zie bijv. Overleg gebruiker:Evil berry##Oude toevoeging (2008) op Hera met dezelfde gevolgen (zie de link naar twiedel.nl). Het betreft hier het gebruik van 19e-eeuwse bronnen waardoor er formeel gezien misschien niet van auteursrechtenschending kan worden gesproken, maar niettemin hetzelfde principe (hier is het overschrijven trouwens rechtstreeks traceerbaar, de toevoeger zelf heeft links naar googlebooks geplaatst). De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 09:46 (CET)
 • Een auteur kan actie ondernemen tegen schending van zijn auteursrecht. Ik zie dat de Foundation haar handen van een dergelijke schending aftrekt. Betekent dit dat alleen de individuele medewerker juridisch is aan te pakken? Ik lees hierboven de vrees dat ook het project zelf beschadigd wordt als er auteursrechtenschendingen plaats vinden. Dat is vooralsnog koffiedik kijken, denk ik. Houden mensen op mee te werken als anderen de rechten van auteurs niet respecteren? Raadplegen mensen Wikipedia niet meer als zij weten dat er dieven onder ons zijn? Ik denk dat Wikipedia de schok zal doorstaan als een auteur aantoont dat een medewerker van Wikipedia zijn tekst heeft gebruikt. Maar ik denk dat Wikipedia als gemeenschap een soort morele plicht heeft om schending van auteursrechten zoveel als mogelijk te voorkomen. Zij voldoet aan die plicht als zij medewerkers vraagt bronnen te vermelden, zeker als er expliciet om gevraagd wordt vanwege een verdenking van schending van auteursrechten. Geeft iemand die bron niet dan is het spijtig van het werk dat deze persoon erin heeft gestoken, maar ik zou er dan voor zijn de verdachte tekst weg te nemen. Sidallum (overleg) 17 nov 2015 12:21 (CET)

Update[bewerken]

Ik zie net dat Pieter2 opnieuw langdurig is geblokkeerd (om een reden die verder geheel losstaat van de kwestie op deze pagina). Hij kan dus zelf iig het komende jaar niets meer doen aan zijn eerdere verdachte toevoegingen. Ik voel er inmiddels toch wel het meest voor om veiligheidshalve alle bronloze artikelen die door hem zijn begonnen maar weg te gooien, waarna iemand anders ze opnieuw aan kan maken. De Wikischim (overleg) 20 nov 2015 12:50 (CET)

Dan kun je net zo goed willen om alle bronloze artikelen naar de prullenbak te verwijzen. Niet slechts degene van een bepaalde auteur; dat is namelijk (ik verval in herhaling) een hetze en nog wel tegen iemand die zich een jaar lang niet kan verdedigen. Collegiale groeten en een nog collegialer 2016!  Klaas `Z4␟` V:  29 dec 2015 11:22 (CET)
Alle bronloze artikelen simpelweg naar de prullenbak verwijzen zou ik persoonlijk niet eens zo'n slecht idee vinden. Bij door Pieter2 begonnen artikelen is er bovendien de verzwarende factor van vermoedelijke copyvio (juist doordat hij slechts sporadisch bronnen heeft opgegeven, blijft het bij een vermoeden, dat echter wel redelijk gegrond is). Tel dat bij elkaar op en verwijderen wordt de meest voor de hand liggende optie De Wikischim (overleg) 29 dec 2015 11:35 (CET)

Een kleine correctie op wat De Wikischim hierboven stelt: "...en anders eventueel [[gebruiker:Graaf Statler]] die een jaar of twee geleden heel toevallig hetzelfde boek als Pieter2 in zijn bezit bleek te hebben. ...". Betreffende gebruiker heeft zelf (achteraf) beweerd het boek nooit in bezit te hebben gehad, maar met bluf anderen laten geloven dat dit wel het geval was. Een bijdrage die een uur later door een derde werd verwijderd.bron

Precedentenwerking: voor de artikelen, aangemaakt met account Knowle, is tijdelijk een specifiek sjabloon gebruikt t.b.v. opruimwerkzaamheden. Onderaan iedere artikel wordt namelijk verwezen naar Voorbehoud - auteursrechten. Daar staat: "Indien u een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf.". Bij een sterk vermoeden dat met een specifiek account structureel auteursrechtelijk beschermde teksten ten onrechte als zijnde GFDL / CC-BY-SA 3.0 vrijgegeven is, een vermoeden die ook onderbouwd kan worden, dan dient op zijn minst de argeloze lezer hiertegen gewaarschuwd te worden. Bijvoorbeeld met een vergelijkbaar, tijdelijk, sjabloon als die voor Knowle gebruikt werd. Pieter2 kan de (gerezen) twijfel over de copyvio wegnemen door (alsnog) gebruikte bronnen aan te dragen conform het adagium: Wie zaken aan Wikipedia toevoegt dient deze ook desgevraagd te onderbouwen. Dat slaat niet alleen op de inhoud maar ook op de auteursrecht / herkomst van de geschreven tekst. Kortom, we zijn verplicht om de lezer te waarschuwen dat de tekst (mogelijk) niet onder GFDL/CC-BY-SA valt. Naar de oorzaak van deze handelswijze kunnen we slechts gissen: of er sprake is van goede wil of niet, dat neemt de copyvio niet weg. BlueKnight 19 jan 2016 21:36 (CET)

Het hele punt is: Pieter2 werd begin 2013 – inmiddels dus drie jaar geleden – al dringend verzocht om zelf alsnog de gevraagde bronnen voor zijn inhoudelijke bijdragen te geven (nadat Graaf Statler toevallig had ontdekt dat hij teksten over gebouwen letterlijk overschreef uit een oude bron die anderen vervolgens hebben moeten traceren, aangezien Pieter2 er zelf geen woord over losliet). Pieter2 is dit sindsdien nagenoeg overal blijven verzuimen, hoeveel verschillende gebruikers zich er inmiddels ook mee hebben bemoeid. De kans dat hij alsnog daartoe bereid is, lijkt me inmiddels wel erg klein geworden. Nu is hij bovendien nog voor een jaar geblokkeerd, dus hij kan sowieso al zelf niets meer doen. Wmb is verwijderen van al zijn bijdragen die mogelijk copyvio zijn dan de enige serieuze optie die nog voor de hand ligt (liever dus dan een waarschuwingssjabloon). Ik denk dat iig Geboorte (leven), dat bijna geheel van de hand van Pieter2 is en tot op heden nog steeds geen enkele bron heeft, beter verwijderd en opnieuw aangemaakt kan worden. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 11:57 (CET)
(Na de hele bijdrage van BK hierboven nog eens goed bekeken te hebben). @Blueknight: volgens mij blufte Graaf Statler juist door te beweren dat hij het boekje niet had. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik het zelf ook erg verwarrend vond worden op die manier, ik had veel liever gehad dat Statler gewoon geheel on-topic was gebleven zonder rare draaisels. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 12:02 (CET)
Zeer tot mijn verbazing heb ik tot op heden geen (of ik heb ze niet herkend) artikelen van Pieter2 op WP:TBP gezien. Wachten tot hij weer terug is is in mijn mening zinloos. Maar in plaats van klagen lijkt het mij beter dat iemand (enkelvoud of meervoud) in een rustig tempo de door Pieter2 aangemaakte artikelen gaat nalopen. Na de controle van een artikel zijn er de volgende mogelijkheden: 1) het artikel blijkt betrouwbaar en copyvio-vrij te zijn >> klaar; 2) er is twijfel over betrouwbaarheid en/of copyvio van het artikel >> WP:TBP; 3) aantoonbaar onbetrouwbaar >> nuweg; 4) aantoonbaar copyvio >> indien mogelijk versies opruimen anders nuweg. Geen genade maar hakken, edoch zelfs prutswerk/copyvio dient met ere en argumenten afgeschoten te worden, niet louter op een verdenking of auteursnaam. The Banner Overleg 20 jan 2016 15:49 (CET)
Zijn er wel geweest hoor. Een paar van zijn artikelen (hierboven staan ook voorbeelden) zijn reeds op WP:TBP beland en verwijderd omdat ze vrijwel woord voor woord bleken te zijn overgeschreven van websites (bijv. Ommer Bissingh, ik ben hier zelf nog zeer coulant geweest door geen nuweg-sjabloon te gebruiken). In deze paar gevallen was de bron dus rechtstreeks te traceren, maar voor de meeste andere artikelen en overige toevoegingen die in de loop der jaren (minstens vanaf 2007!) door Pieter2 zijn gedaan geldt dat niet, terwijl de stijl bijv. wel erg aan iets uit een geschreven bron zoals een gids of handboek doet denken. Dat is tevens de kern van dit hele issue. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 16:37 (CET)
Wellicht ten overvloede: ZELFS indien de overige toevoegingen van Pieter2 géén copyvio zouden zijn, dan nog zijn ze in deze vorm niet in orde aangezien de gebruikte bron bijna nooit mee is opgegeven. Er blijft zodoende hoe dan ook erg weinig van Pieter2's hand over dat werkelijk voor Wikipedia geschikt is. Helaas, ik kan het nu eenmaal niet mooier maken dan het is. De Wikischim (overleg) 20 jan 2016 16:53 (CET)
Bronloosheid is - helaas - geen grond voor verwijdering. The Banner Overleg 20 jan 2016 19:09 (CET)
@The Banner: Bewijzen dat iets copyvio-vrij is, is toch per definitie onmogelijk? Je kunt hoogstens zeggen, dat het geen copyvio is van bron 1, 2, 3 etc. Maar hoe zit het met bron 100? Hoe weet je zeker dat er geen bron 101 is? Cattivi (overleg) 21 jan 2016 22:12 (CET)
Alles goed en wel, maar blijft het feit dat jullie iemand be-/veroordelen die zich niet mag verdedigen. Voorstel: verplaatsen naar de OP van Pieter2 als hij deze tenminste nog kan bewerken. Zo niet: in de ijskast tot hij is gedeblokkeerd.  Klaas `Z4␟` V:  30 jan 2016 11:50 (CET)
Onzin. Ten eerste had Pieter2 zelf maar moeten zorgen dat hij niet geblokkeerd werd (zij het voor iets dat met deze kwestie verder niets te maken heeft). Ten tweede heeft het sowieso niets met "aanvallen/verdedigen" te maken, enkel met de integriteit van de door Pieter2 gedane toevoegingen (iets wat ik nou ook al tig keer heb uitgelegd). De Wikischim (overleg) 31 jan 2016 12:13 (CET)
Daar is deze pagina niet voor bedoeld. Voor dit soort kwesties hebben we zg. nalooplijsten en zoals gezegd persoonlijke OP's waar je w.m.b. PA's kan plaatsen. Pieter2 is helaas bij lange na niet de enige die onbebronde wijzigingen in artikelen aanbrengt. Zoals gezegd: je lijkt een hetze tegen hem te voeren.  Klaas `Z4␟` V:  26 mrt 2016 09:37 (CET)
Voor dit soort kwesties hebben we zg. nalooplijsten; klopt, zie Wikipedia:De kroeg#Nalooplijsten: we hebben een gigantisch probleem. Juist deze pagina heeft aan het algehele overzicht aldaar gegeven bijgedragen. Als je verder blijkbaar vooral selectief leest, zou je je m.i. beter helemaal kunnen onthouden van commentaar op deze pagina. Of beperk je opmerkingen tot die welke daadwerkelijk zinvolle inhoud bevatten. De Wikischim (overleg) 26 mrt 2016 15:58 (CET)