Interstedelijk Studenten Overleg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Interstedelijk Studenten Overleg
Opgericht 1973
Plaats Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht
Aantal leden 34 (aspirant-)lidorganisaties
Website

Het Interstedelijk Studenten Overleg, afgekort: ISO, behartigt evenals de Landelijke Studenten Vakbond de belangen van studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

Het ISO is de grootste overkoepelende studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten (VSNU) en hogescholen (Vereniging Hogescholen).

Het ISO is in 1973 opgericht door studenten uit universiteitsraden van verschillende instellingen. Onder deze studenten bestond de behoefte informatie en ervaringen uit te wisselen om op die manier hun positie op de eigen instelling te kunnen versterken. De letters ISO stonden in 1973 voor Interuniversitair Studenten Overleg. Sinds 1995 vertegenwoordigt het ISO ook hbo-studenten en is de naam gewijzigd in Interstedelijk Studenten Overleg.

Samen met de bestuursleden van de LSVb hebben ISO-bestuursleden zitting in de Studentenkamer, een regelmatig overleg met de Minister van Onderwijs om te praten over studentenbelangen.

Geschiedenis[bewerken]

Het ISO is opgericht in 1973. Oorspronkelijk startte het ISO als landelijke koepel voor een vijftal universiteitsraadsfracties uit verschillende steden in Nederland. Duidelijk bleek dat er behoefte bestond aan landelijke vertegenwoordiging van studentenbelangen. Met name waar het de contacten met de politiek betrof. Elke studentenstad heeft meestal een aantal universiteitsraadsfracties en een studentenbond. Vanuit deze studentenfracties en -bonden ontstond de behoefte om bepaalde kwesties met collega-studentbestuurders te bespreken uit andere steden. Om aan deze behoefte gevolg te geven werd het ISO in het leven geroepen. Het ISO breidde zich vervolgens snel uit en vertegenwoordigde tot 1995 studenten vanuit heel universitair Nederland.

Uitbreiding naar hbo[bewerken]

In 1995 veranderde het ISO haar naam van Interuniversitair Studenten Overleg in Interstedelijk Studenten Overleg. Het ISO had met deze naamsverandering een heel duidelijk doel voor ogen: ook de hbo-studenten in Nederland zouden landelijk vertegenwoordigd moeten worden. Inmiddels heeft het ISO ook een groot aantal hbo-lidorganisaties.

Daarnaast werkt het ISO nauw samen met landelijke studentenorganisaties zoals de Landelijke Kamer van Verenigingen, Studenten Sport Nederland, AIESEC, Integrand, UniPartners en Erasmus Student Network. Momenteel is het ISO een nog steeds groeiende organisatie. Elk jaar melden zich nieuwe organisaties voor lidmaatschap of samenwerking.

Organisatie[bewerken]

De activiteiten van het ISO zijn drieledig. De eerste tak is kennis- en informatie-uitwisseling voor bestuurlijk actieve studenten, door middel van het geven van trainingen voor lidorganisaties en specifieke ondersteuning voor medezeggenschapsorganen. De tweede tak is de politieke en bestuurlijke lobby van het ISO. Hieronder valt het onderhouden van contacten in de politiek en met organisaties in het hoger onderwijsveld. De derde tak is de individuele dienstverlening aan studenten. Hieronder valt rechtshulp door het in 1998 opgerichte Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR), waar studenten telefonisch of digitaal terecht kunnen voor gratis juridisch advies over huurrecht, studiefinanciering of geschillen tussen student en instelling. Bij het LSR zijn diverse plaatselijke studentenrechtsbureaus aangesloten. Zie ook het organigram van het ISO.

Bestuur[bewerken]

Bestuur 2015-2016. V.l.n.r. Birk Jonker, Simon Theeuwes, Linde de Nie, Hilde Feddema, Tycho Wassenaar

Het ISO-bestuur kent vijf specifieke functies: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden.

De bestuursleden van het ISO hebben zitting in de Studentenkamer. Dit is het officiële overleg tussen de studentenbonden (ISO en LSVb) en de Minister van Onderwijs. Dit overleg is wettelijk geregeld.

Vanaf midden jaren 80 zijn er bestuursfuncties vastgesteld. Tot die tijd vergaderden de ISO-bestuursleden hooguit één maal per week en waren de functies steeds wisselend. Vandaar dat vanaf 1973 tot aan 1986 geen vaste leden zijn te benoemen. Door de jaren heen is de bestuursfunctie veranderd van een sporadisch overleg in een fulltime baan.

Achterban[bewerken]

De leden van het ISO zijn lidorganisaties die op lokaal niveau de belangen van studenten aan hun universiteit of hogeschool behartigen. Vaak zijn deze lidorganisaties vertegenwoordigd in de universiteitsraad of centrale medezeggenschapsraad (CMR) van hun instelling. Gezamenlijk vormen de lidorganisaties de Algemene Vergadering (AV) van het ISO. De AV is het hoogste orgaan van het ISO. Alle lidorganisaties hebben hier stemrecht en bepalen gezamenlijk het beleid van het ISO.

Universitaire lidorganisaties[bewerken]

Naam Stad Onderwijsinstelling Website
Academic Affairs Council University College Roosevelt Middelburg University College Roosevelt [1]
ASVA studentenunie Amsterdam Universiteit van Amsterdam [2]
Centrale Studentenraad UvA Amsterdam Universiteit van Amsterdam [3]
DOPE Maastricht Universiteit Maastricht [4]
EUR studentenraad Rotterdam Erasmus Universiteit [5]
Front studentenfractie Tilburg Universiteit van Tilburg [6]
Groep-één Eindhoven Technische Universiteit Eindhoven [7]
Lijst Calimero Groningen Rijksuniversiteit Groningen [8]
Organisatie Rationele Studenten Delft Technische Universiteit Delft [9]
SAM Tilburg Universiteit van Tilburg [10]
Studenten Groepering Leiden Leiden Universiteit Leiden [11]
Studenten Organisatie Groningen Groningen Rijksuniversiteit Groningen [12]
Studentenraad Open Universiteit Nederland Heerlen Open Universiteit Geen website
UReka Enschede Universiteit Twente [13]
U-raad UU Utrecht Universiteit Utrecht [14]
VeSte Wageningen Wageningen Universiteit [15]
Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft Delft Technische Universiteit Delft [16]
VUSO Amsterdam Vrije Universiteit [17]

HBO lidorganisaties[bewerken]

Naam Stad Onderwijsinstelling Website
CMR Avans Hogescholen Breda Avans Hogeschool [18]
SMR Christelijke Hogeschool Ede Ede Christelijke Hogeschool Ede [19]
Fontys studentenraad Eindhoven Fontys Hogescholen [20]
CMR HAN Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen [21]
CMR HvA Amsterdam Hogeschool van Amsterdam [22]
HMR Inholland Den Haag Hogeschool Inholland [23]
Hanze Studentenbelangen Vereniging Groningen Hanzehogeschool Groningen [24]
Hogeschoolraad van de Haagse Hogeschool Den Haag De Haagse Hogeschool [25]
Vereniging MUST Utrecht Hogeschool Utrecht [26]
CMR Rotterdam Rotterdam Hogeschool Rotterdam [27]
CMR Saxion Enschede Saxion [28]
CMR Stenden Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool [29]
CMR Stenden Hogeschool Emmen Stenden Hogeschool [30]
CMR Hogeschool Windesheim Zwolle Hogeschool Windesheim [31]

Convenantpartners[bewerken]

Het ISO heeft naast lidorganisaties zes convenantpartners, om het studentleven zo breed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen. De Landelijke Kamer van Verenigingen, Studentensport Nederland, Integrand, UniPartners, AIESEC en Erasmus Student Network zijn de convenantpartners van het ISO.

Ook kent het ISO een aantal commissies. Vijf keer per jaar komen leden van het ISO naar deze commissievergaderingen. De Commissie Hoger Onderwijs is de ‘denktank’ van het ISO. Hierin discussiëren diverse actieve studenten over actuele zaken in het hoger onderwijsveld en bereiden hiermee de standpunten van het ISO voor.

Externe links[bewerken]