Overleg gebruiker:Bmwz3hm

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Stop

Deze gebruiker heeft misbruik gemaakt van sokpoppen. Er is een blokkade opgelegd conform de richtlijnen om bijdragen met de betreffende accounts en/of ip-adressen tegen te gaan.

Sokpop
Warning icon.svg Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

 1. 10 apr 2014 Herhaaldelijk plaatsen van een link naar een afbeelding die op Commons al is verwijderd, en niet luisteren naar advies om daarmee te stoppen
  • blok - 12 uur
 2. 10 apr 2014 16:12 (CEST) Na terugkeer direct verder gaan met bewerkingsoorlogen voeren.
  • blok - 1 dag
 3. 15 apr 2014 08:18 (CEST) en hiermee doorgaan
 4. 18 apr 2014 12:34 (CEST) en doorgaan
 5. 28 apr 2014 14:43 (CEST) PA in bewerkingssamenvatting
  • blok - 3 dagen

Heleen Mees[brontekst bewerken]

Hallo Velocitas, ik weet niet of dit de overlegpagina is die je bedoelt, maar de Wiki pagina van Heleen Mees is verouderd. Zo heeft ze bijvoorbeeld geen column meer in het FD. Met een eerdre versie van de tekst ben je akkoord gegaan. Dag, Bmwz3hm

Dat iemand met een eerdere versie van een tekst akkoord is gegaan, betekent niet dat iedere wijziging die erin wordt aangebracht ook automatisch wordt geaccepteerd. In het geval waarover we het nu hebben, probeer je bijvoorbeeld aan het artikel een afbeelding toe te voegen die al verwijderd is omdat er auteursrechten werden geschonden. Dat kan niet door de beugel en zal ook steeds ongedaan worden gemaakt. Niet meer terugdraaien dus.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 04:07 (CEST)

Er worden geen auteursrechten geschonden want Epa heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de afbeelding. Bewijs daarvan is reeds verstuurd aan permissions-commons@wikimedia.org.

Dat bewijs is kennelijk niet geaccepteerd want de foto is verwijderd. Hou dus op met het terugdraaien van de bewerkingen waarin de link naar die afbeelding werd verwijderd. Zolang er geen afbeelding op Commons beschikbaar is, heeft het ernaar linken vanuit een artikel geen enkele zin. Je bent nieuw op Wikipedia. Laat je dit nou gewoon even uitleggen door een paar ervaren gebruikers, in plaats van een bewerkingsoorlog aan te gaan, zoals je nu doet.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 04:18 (CEST)

Nee hoor, de verwijderaar heeft niet eens de tijd genomen om het bewijs te controleren. De foto is 9 april opgeladen, en de email aan Wiki Commons is verstuurd op 10 april zodra daarom werd gevraagd.

Als je nu nog één keer een link toevoegt naar die foto die op Commons al verwijderd is (Commons is een apart onderdeel van Wikimedia, met eigen administrators, die onafhankelijk van Wikipedia-Nederland opereren), dan schort ik je bewerkingsrechten voor de rest van de dag op en leg je geval voor aan een niet-betrokken moderator. Je kunt hierover beweren wat je wilt maar de foto is verwijderd, door een administrator die, in tegenstelling tot jijzelf, het klappen van de zweep kent, en daar goede gronden voor heeft gehad, wat je daarvan persoonlijk ook vindt. Linken naar een afbeelding die niet bestaat is zinloos en kwalijk! Stop daarmee.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 04:30 (CEST)

Je schorst me maar. Wikipedia bestaat uit rancuneuze mannetjes met superkleine pikjes, en die foto is verwijderd zonder dat gecontroleerd is of de copyrights zijn geregeld terwijl bewijs daarvan al was verzonden.

Dat is jouw kijk op de zaak. Die van mij is dat linken naar verwijderde afbeeldingen niet de bedoeling is, en dat je daarmee doorging, ook nadat je daar ampel uitleg over was gegeven. Die afbeelding is verwijderd omdat de rechten niet goed geregeld waren. Dat is niet de verantwoordelijkheid van degeen die de afbeelding verwijderde maar de verantwoordelijkheid van de uploader. Jij dus, in dit geval.
Werken aan Wikipedia betekent dat je werkt volgens de regels en richtlijnen van het project waaraan je je bijdragen levert. Als je je daaraan niet wenst te conformeren, zelfs niet nadat je in eerste instantie vriendelijk en welwillend uitleg is verschaft, dan roep je het over jezelf af als je bewerkingsrechten tijdelijk worden opgeschort.
Het beste wat je kunt doen is zorgen dat de rechten van de afbeelding goed geregeld worden op Commons. Pas als dat voor elkaar is kun je de link naar die afbeelding weer opnemen in een artikel en niet eerder. Degenen die dat regelen zijn vrijwilligers, en er kunnen een paar dagen overheen gaan voordat jouw ticket is behandeld. Heb dus geduld, je bent niet de enige die een foto waarvan de auteursrechten niet al op het eerste gezicht duidelijk zijn op Commons beschikbaar probeert te krijgen. Ik wens je succes met het rechtenvrij maken van de afbeelding.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 04:48 (CEST)

Geregeld - of toch weer niet?[brontekst bewerken]

Bmwz3hm, ik lees net dat de rechten voor de afbeelding geregeld zijn maar zie op Commons dat dit niet onder de juiste licentie is gebeurd, en dat de afbeelding dus toch weer verwijderd gaat worden als er niet op heel korte termijn een correcte licentie komt. Ik heb, nu de afbeelding beschikbaar is, die ook weer toegevoegd aan het artikel over Heleen Mees maar de procedure om die uit het artikel te verwijderen zal nogmaals gevolgd worden als de afbeelding opnieuw wordt verwijderd.

Wat is hier nu allemaal aan de hand? Iedere afbeelding die op de Nederlandstalige Wikipedia wordt gebruikt, moet onder een vrije licentie zijn vrijgegeven. Dat betekent dat de afbeelding vrij moet zijn voor hergebruik en/of bewerking door wie dat ook maar wil (een CC0 (CC-nul) of een CC-BY-SA-licentie). Diezelfde regel geldt voor alle afbeeldingen die op Commons beschikbaar worden gesteld. In het OTRS-ticket dat de licentie voor de afbeelding Heleenmees2.png had moeten regelen, staat dat die afbeelding niet vrij hergebruikt mag worden, maar dat daarvoor elke keer toestemming nodig is van EPA (Any usage of the image outside Wiki needs to be approved by and licensed through epa – European pressphoto agency b.v. (www.epa.eu)). Het gaat er bij het toevoegen van afbeeldingen aan Wikipedia dus niet om dat de rechthebbende toestemming geeft voor gebruik op Wikipedia, maar ook voor elk ander gebruik. Een afbeelding die aan die voorwaarde niet voldoet, is onbruikbaar en wordt verwijderd. Je claimde overigens steeds dat de licentie al voor elkaar was gemaakt, en het lijkt er nu sterk op dat die claim ongegrond was. Dat was dus een goede reden om te wachten met het plaatsen van een link naar die afbeelding: 1) was de licentie op dat moment niet geregeld; 2) was er geen enkele zekerheid dat dit op termijn alsnog het geval zou zijn. In dat geval is wachten tot het definitief voor elkaar is het devies.

De controle van de licentie gebeurt op Commons. Als een afbeelding daar wordt verwijderd, dan verwijdert een bot de afbeelding ook automatisch binnen een dag van alle artikelen waarop die op het moment van verwijderen was ingevoegd. Het is niet verplicht op die bot te wachten: ErikvanB verwijderde de link omdat zonneklaar was dat de licentie niet in orde was. Als je dan toch terugplaatst (en dat tot vervelens toe), ben je slecht bezig. Je kunt je in dat geval beter richten op het voor elkaar maken van de licentie, en doet er bijzonder onverstandig aan om de nu dode link terug te plaatsen in een artikel. Het is ook handig als je luistert naar de uitleg die je daarover krijgt en als je daarnaar handelt, in plaats van blind elke bewerking waarbij die link weer verwijderd wordt, terug te draaien. Het heeft niets te maken met onwil van andere gebruikers of met machtspolitiek: we passen gewoon de geldende regels en richtlijnen toe.

Ik zal je blokkering nu opheffen en vertrouw erop dat je niet nogmaals de fout begaat om een link naar een verwijderde afbeelding terug te plaatsen en dat je je niet nogmaals in een bewerkingsoorlog begeeft. Met vriendelijke groet,  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 13:24 (CEST)

Ik ben niet het eens met de doorgevoerde wijzigingen, dus ik ga wel editen.

bewerkingsoorlogen zijn contraproductief[brontekst bewerken]

Dag Bmwz3hm, Bewerkingsoorlogen helpen de encyclopedie niet verder en helpen jouw reputatie als Wikipedia-redacteur om zeep. Misschien wil je op de overlegpagina van het artikel Heleen Mees toelichten wat er in jouw ogen aan mijn bewerkingen mankeert. Theobald Tiger (overleg) 10 apr 2014 15:58 (CEST)

Ik wil met plezier overleggen, maar noch het feminisme noch de valse aanklacht van Buiter zijn centraal in Mees carriere. Dus een artikel dat suggereert van wel doet geen recht aan Mees loopbaan. En alle publicisten publiceren, maar slechts enkele Nederlandse publicisten publiceren in internationale kranten en bladen.
Of de aanklacht vals was, doet er niet toe. Het feit dat Mees aan voorwaarden moest voldoen om de aanklacht te kunnen seponeren, suggereert op z'n minst anders. Ik heb mijn best gedaan deze zaak decent en terughoudend te behandelen. Een zin die alle bladen noemt waarin een publicist heeft gepubliceerd met links naar de artikelen erbij, wekt sterk de indruk wervend te zijn, eerder dan informerend. Theobald Tiger (overleg) 10 apr 2014 16:08 (CEST)
We zijn het duidelijk niet eens. De klacht wordt geseponeerd. Er is geen veroordeling en ook geen 'guilty plea' van Mees. Waarom ze akkoord is gegaan met voorwaarden zal Mees ongetwijfeld nog wel eens uitleggen. Hint: procederen is verschrikkelijk duur.
Ik ben best bereid rustig van gedachten te wisselen over een betere formulering van de intro. Misschien kan dat morgen als u wat gekalmeerd bent. Ik heb mijn best gedaan de zaak rustig, niet-ranzig, terughoudend en feitelijk te vermelden. Wat die internationale artikelen betreft: de links die erbij stonden verwezen naar ingezonden brieven of een website waarvoor je je eerst moest registreren. Theobald Tiger (overleg) 10 apr 2014 16:44 (CEST)

Ik ben alleszins kalm. Jouw suggestie dat ik een hysterica ben is op haar beurt erg vrouwonvriendelijk. Het punt is Mees heeft een leven buiten de twee feitjes waar slecht geinformeerde personen haar om kennen, en Wikipedia moet daar recht aan doen.

Als je wilt kunnen we vandaag of morgen op het kladblok misschien samen naar de tekst kijken? Misschien kunnen power feminist en de aanklacht uit de inleiding, maar die zaken wel later chronologisch worden vermeld? Bovendien heeft het mijn voorkeur om de tekst over de aanklacht heel feitelijk te houden, want het staat immers niet vast hoelang Buiter en Mees minnaars waren. Dat is nu juist onderwerp van een civiele procedure. Bmwz3hm (overleg) 11 apr 2014 13:51 (CEST)

Terugdraaien[brontekst bewerken]

Je draait nu in één klap de hele, uitstekende bewerking van Theobald Tiger terug omdat je het met een onderdeel ervan niet eens bent. Het onderwerp Heleen Mees is niet jouw eigendom; kijk en luister goed naar wat andere gebruikers, bijvoorbeeld door de wol geverfde als TT, doen, en leer ervan. Als het op deze manier doorgaat, voorzie ik een snel en definitief einde van je gebruikersrechten op Wikipedia.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 15:59 (CEST)

Het is geen uitstekende bewerking want hij maakt feminisme en de valse aanklacht centraal. Terwijl Mees al veel langer als onderzoeker actief is en veel van haar publicaties over andere zaken gaan. Dat bedoelde ik met mijn commentaar gisteravond over mannen op Wikipedia.

En ik wil met plezier overleggen, maar noch het feminisme noch de valse aanklacht van Buiter zijn centraal in Mees carriere. Dus een artikel dat suggereert van wel doet geen recht aan Mees loopbaan. En alle publicisten publiceren, maar slechts enkele Nederlandse publicisten publiceren in internationale kranten en bladen.

Dan nog is het dom om de bewerking in z'n geheel terug te draaien. Je had ook het deel dat je niet beviel kunnen redigeren. Het artikel zoals dat er stond was zo goed niet, en de structuur was aanzienlijk verbeterd nadat TT zijn redactionele vaardigheden erop had losgelaten. Waar je het niet mee eens was, is dat er in de inleiding twee zinnen waren geplaatst die volgens jou buitenproportioneel veel aandacht schonken aan twee facetten van je leven die je liever wat minder prominent uitgelicht zag. Het was echter wel een goede samenvatting van de inhoud van het artikel, precies zoals een inleiding is bedoeld, en het risico van het schrijven van een artikel over jezelf op Wikipedia is natuurlijk wel dat mensen met een objectievere kijk op de hoofdpersoon dan de hoofdpersoon zelf, zaken gaan bewerken. Als je dat niet wilde, dan had je aan de hele exercitie niet moeten beginnen.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 16:14 (CEST)

Het is geen uitstekende bewerking want TT maakt feminisme en de valse aanklacht centraal. Terwijl Mees al veel langer als onderzoeker actief ben en veel van Mees internationale publicaties over andere zaken gaan. Ik wil met plezier overleggen, maar noch het feminisme noch de valse aanklacht van Buiter zijn centraal in Mees carriere. Dus een artikel dat suggereert van wel doet geen recht aan Mees loopbaan. En alle publicisten publiceren, maar slechts enkele Nederlandse publicisten publiceren in internationale kranten en bladen.

Wikiklaas, Wikipedia wordt beheerst door mannen (Wikiklazen) die hun vrouwonvriendelijke opvattingen via Wikipedia fijn kunnen ventileren. Succes ermee. Bmwz3hm

Dat je uitwijkt naar niet ter zake doende algemeenheden (wie Wikipedia beheerst) en ad-hominems (zie hierboven), in plaats van je mannetje te staan door zakelijk over de tekst te overleggen, is dat een aanwijzing dat je verder geen goede argumenten aan te dragen hebt? Je kunt hier natuurlijk leuk de zielige feministe gaan uithangen die door vrouwenhaters wordt tegengewerkt; je had ook gewoon de samenwerking kunnen aangaan en zorgen dat er een uitstekend stuk over Heleen Mees tot stand kwam, waarin jij feitelijkheden (met referenties) aandraagt die je graag in het stuk verwerkt zag, en het aan anderen overlaat om te zorgen dat het eindresultaat leest als een objectieve biografie, in plaats van een door Heleen Nijkamp zelf geschreven wervende folder over haar alter ego. Dit heeft allemaal niets met vrouwen in een mannencultuur te maken. Je hebt gewoon verzuimd je de regels en richtlijnen van Wikipedia eigen te maken voordat je begon te bewerken (RTFM) en laat hier nou niet bepaald de meest communicatieve kant van jezelf zien. Als je een man was geweest had je de wind even hard van voren gekregen.  Wikiklaas  overleg  10 apr 2014 16:46 (CEST)

Blokkade[brontekst bewerken]

Beste Bmwz3hm,

Direct na je terugkomst hier na je vorige blokkade begin je weer zonder overleg enorme stukken te snoeien in het artikel Heleen Mees. Je schrijft in de bewerkingssamenvatting wel "Zie talk page", maar je hebt tot nu toe nog steeds niet deelgenomen aan dat overleg. Gelieve overleg te voeren en via consensus te proberen tot een betere tekst te komen. Ga niet zomaar enorme lappen tekst weghalen. Omdat meerdere personen dit inmiddels hebben uitgelegd, zijn jouw bewerkingsrechten nu voor 24 uur opgeschort. Hopelijk lukt het morgen wel om via samenwerking tot een beter artikel te komen. CaAl (overleg) 10 apr 2014 16:16 (CEST)

Dag CaA, Op het punt van de foto had ik gewoon gelijk. Dus die blokkade was onterecht. Om mij die nu tegen te werpen is wel een beetje gek. Anyway, Wikipedia wordt beheerst door mannen die hun vrouwonvriendelijke opvattingen via Wikipedia fijn kunnen ventileren. Succes. Bmwz3hm
Nee Bmwz3hm, ook op dat punt had je ongelijk. Toen er nog geen duidelijkheid was dat die foto kon worden vrijgegeven, wilde je al een link naar die foto plaatsen, en toen aan jou duidelijk werd gemaakt dat dat niet de bedoeling was, begon je een bewerkingsoorlog te voeren. Je weet bovendien niets van het geslacht van je gesprekspartners. Ook verder lijkt het me niet in het belang van jou of van de vrouwenbeweging wanneer je vals gaat blazen op de gender-trompet. Theobald Tiger (overleg) 10 apr 2014 16:32 (CEST)

Vals blazen op de gender trompet? Ik geloof dat je alle ophef hebt gemist over female writers. Jouw artikel over Mees is het beste bewijs dat Wikipedia beheerst wordt door rancuneuze mannen. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

Hoi, je hebt helemaal gelijk, die mannelijke moderatoren hier zijn een absolute ramp. Ze worden beheerst door hun testosteron en plegen telkens alfareumannetjesplasjes hier. Het is een grof schandaal en wij zijn in de minderheid en kunnen er niets aan doen helaas anders komen ze op onze overlegpagina's die plasjes plegen en hun piketpaaltjes slaan. Daar is niet tegenop te dweilen. We zitten met de handen in het haar al jaren. Geweldig dat je overigens zelfs hun penismaat weet. Daar waren wij als vrouwelijke moderatoren nog steeds niet achtergekomen na al die jaren. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg Trijnsteloverleg 10 apr 2014 16:36 (CEST)

Merci! Wellicht wil jij de edit van Theobald Tiger terugrdraaien? – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

nee want dat is a) wel een man maar geen moderator b) heeft geen last van hormoonoprispingen en c) heeft gelijk Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 apr 2014 16:46 (CEST)

Okay, dan zijn wij het oneens. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

Geen probleem, wij delen in ieder geval wel dat we geen superklein pikje hebben en dat betekent dat we op het sportveld tenminste geen toq maatje mini aan hoeven te doen Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 10 apr 2014 16:50 (CEST)

Beste Bmwz3hm,

De conclusie dat ik enkel jou zou kunnen blokkeren omdat ik een vrouwenhater zou zijn is net zo onzinnig als een conclusie dat ik zou blokkeren omdat ik een hekel heb aan gebruikers met een 3 in de gebruikersnaam. De enige reden dat ik je geblokkeerd heb, is omdat je je als een kleuter gedraagt. Je draait uitgebreide, inhoudelijke bijdragen van medegebruikers terug zonder enige vorm van overleg en begint daarna te jammeren en te schelden. Zo gaan we hier niet met elkaar om, ongeacht de aan- of afwezigheid van een piemel. Als je het daar niet mee eens kan zijn, dan is deze pagina wellicht informatief voor je. Want als je morgen op dezelfde voet doorgaat, is een volgende blokkade niet ver weg. (En die wil ik best overlaten aan een van mijn vrouwelijke collega's.) CaAl (overleg) 10 apr 2014 19:43 (CEST)

Ik gedraag me helemaal niet als een kleuter en heb de wijzigingen duidelijk onderbouwd. De toevoegingen gisteren waren geheel in lijn met de eerdere opbouw van het artikel, maar nu de foto akkoord is heb je een andere manier nodig om Mees te kleineren. Het blijft immers Nederland. Als iemands belangrijkste verdienste is 'dat ze door sommigen wordt beschouwd als' dan is het wel triest gesteld met Wikipedia. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

Voor iemand die beweert meerdere publicaties op haar naam te hebben, lees je maar slecht helaas. Nogmaals: het gaat er niet om om de inhoud van de wijzigingen, maar om de stijl: jij draait een uitgebreide toevoeging terug compleet zonder onderbouwing. De onderbouwing was "zie talk page" maar daar heb je 0 edits gedaan. De bewering dat je je wijzigingen duidelijk hebt onderbouwd, is aantoonbaar en voor de volle 100% onjuist. De blokkade kreeg je voor het herhaaldelijk zonder overleg terugdraaien, niet voor de inhoud van de wijzigingen. (NB: dit is niet Wikipedia Nederland, maar de Nederlandstalige Wikipedia. Hier zitten dus ook veel Belgen en Nederlandstaligen uit het buitenland; maar dat terzijde.) CaAl (overleg) 10 apr 2014 20:05 (CEST)

De opbouw van het artikel zoals het tot gisteren was, heb ik helemaal gevolgd. Ik heb het alleen op een paar punten aangevuld met Mees' publicaties, studies en dergelijke. En een aantal referenties netter gemaakt (bron, titel et cetera). Als je het daarmee teveel een kerstboom vindt geworden, prima. Dan deleten we de publicaties en volstaan met een verwijzing naar internationale publicaties. Daarmee verdwijnen ook veel van de links. Maar de zinsnede 'wordt door sommigen beschouwd als...' is onvoldoende kapstok om Mees' bijdragen samen te vatten, ook al omdat ze meestentijds over andere zaken schrijft (China, integratie/kansenmaatschappij, monetair beleid), in Nederland en daarbuiten. Mees heeft nu bijvoorbeeld een column in het Duitse maandblad Capital, dat vergelijkbaar is met de Economist, en dat is niet vanwege haar bijdragen over vrouwen en werk. Hetzelfde geldt voor Foreign Policy et cetera. Bovendien, Mees is nog steeds onderzoeker. Twee weken geleden werd een paper van haar door een heel goede journal geaccepteerd voor publicatie. Mees had een aanstelling als assistant professor in Tilburg maar heeft er nooit een college gegeven tijdens haar aanstelling. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

Je hebt overduidelijk erg veel verstand van Mees. Dat maakt het extra jammer dat je er voor kiest om het overleg te frustreren en laten ontsporen, in plaats van dat je constructief meewerkt om het artikel te verbeteren. CaAl (overleg) 10 apr 2014 20:44 (CEST)

Ik heb inderdaad kennis van zaken. Met plezier werk ik mee om het artikel over Mees te verbeteren maar dan niet op basis van een artikel waarin haar levensloop wordt samengevat aan de hand van 'ze wordt door sommigen beschouwd als' en de (valse) aanklacht van Buiter. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen)

U staat hier duidelijk niet neutraal in. En dat is toch wel een van de belangrijkste voorwaarden bij het schrijven van een artikel voor een encyclopedie. Bovendien: een encyclopedie schrijft nu eenmaal wat de bronnen zeggen, niet wat de hoofdpersoon over zichzelf te vertellen heeft. Dat zij door een aantal media als feministe wordt gezien, is dus precies de strekking die zo'n vermelding op Wikipedia zou moeten hebben. Dat is vervelend voor u, ongetwijfeld nog vervelender voor Mees, maar een encyclopedie registreert nu eenmaal wat de bronnen vermelden. Velocitas(↑) 10 apr 2014 20:58 (CEST)
Ik heb de lijst met publicaties die u geplaats had weer verwijderd en wel om 2 redenen:
1) Het heeft niets te maken met overleg over uw handelingen op Wikipedia. Alleen met wat u in het dagelijks leven doet.
2) Als u geblokkeerd bent, laten wij uw overlegpagina open zodat u kunt overleggen over uw blokkade. Normaliter als u over andere dingen gaat overleggen dan over uw blokkade, dan wordt uw overlegpagina ook afgesloten. Echter bent u er tot op heden nog niet op gewezen dat dit niet de bedoeling is en ik zal uw overlegpagina dan open laten voor overleg. Ik neem bij deze dan wel aan dat u verder alleen nog overlegt over uw blokkade (en de reacties die geplaatst worden door anderen omtrent uw blokkade), anders zal uw overlegpagina alsnog afgesloten worden voor overleg (door een mannelijke of een vrouwelijke moderator). Mbch331 (Overleg) 10 apr 2014 21:40 (CEST)

De lijst publicaties was alleen ter illustratie dat Mees contributies zich niet beperken tot de vrouwenzaak, of een handvol Engelse publicaties, zoals de redacteuren op Wiki zo graag willen geloven. En had daarmee rechtstreeks betrekking op de discussie over de blokkade. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmwz3hm (overleg · bijdragen) 10 apr 2014 21:55 (CEST)

De alinea over de geseponeerde strafzaak bevat ook merkwaardigerwijs de zienswijze van Buiter op de affaire met Mees, terwijl inmiddels een civiele procedure is aangespannen tegen Citi en Buiter. Uit de dagvaardingen kan worden opgemaakt dat Mees een heel andere lezing heeft van die affaire. Er is derhalve geen enkele reden om Buiter's versie weer te geven als Wikipedia 'neutraal' beoogt te zijn. Hierbij links naar de dagvaardingen aan Buiter met exacte data en locaties van de tientallen Romantic Encounter Dates over vier jaar: http://www.scribd.com/doc/215254194/Mees-Memo-of-Law http://www.scribd.com/doc/215254518/Mees-Declaration-of-O-Haazen – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Bmw3hm (overleg · bijdragen) 10 apr 2014 22:36 (CET)

Als die link al iets bewijst dan toch voornamelijk het obsessieve karakter van mw Mees, was het daadwerkelijk uw bedoeling om dat aan te tonen? Of bent u hier enkel actief om mw Mees zo zwart mogelijk te maken? 94.214.131.128 11 apr 2014 09:13 (CEST)

Tja, Mees moet wel schuldig zijn, ook al heeft de rechter in New York anders beslist.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bmwz3hm (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.

BMW Z3[brontekst bewerken]

BMW Z3 Roadster

Heeft iemand een link naar het juiste plaatje van de BMW Z3, de eerste auto van Heleen Mees, zo wordt gezegd. Een leuke auto. Ten overvloede: BMWZ3 en de initialen H. M. Er is niks mis met een single-issue contributor, maar (lieve heleen) dat oordeel kan veranderen na een bewerkingsoorlog. – Maiella (overleg) 11 apr 2014 05:35 (CEST)

De Z3 van Mees is zilvergrijs met een rood dakje. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Bmwz3hm (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
Een zilvergrijze BMW Z3 met rode bekleding en mogelijk dito dakje.
Zoiets? 它是我 (overleg) 11 apr 2014 16:30 (CEST)
Inderdeed Bmwz3hm (overleg) 11 apr 2014 22:33 (CEST)
Heel leuk, dat een gebruikersnaam is ontleend aan een mooie auto. – Maiella (overleg) 11 apr 2014 23:34 (CEST)

Edits[brontekst bewerken]

Beste Bmwz3hm,

Bedankt voor je bijdragen op het artikel Heleen Mees. Je hebt hier kort na elkaar op dezelfde pagina meerdere bewerkingen gedaan. Iedere bewerking telkens apart opslaan maakt de bewerkingsgeschiedenis van een pagina echter onoverzichtelijk en vergroot bovendien de kans op bewerkingsconflicten. Daarom is het handiger meerdere bewerkingen in één keer te doen. Ook worden bijdragen van IP-gebruikers op een controlelijst geplaatst, waarmee de controle onnodig op kan lopen.

Door bovenaan de pagina op bewerken te klikken (in plaats van boven een kopje) is die in één keer te bewerken. Door daarna eerst op Toon bewerking ter controle te klikken, kun je zien hoe de pagina er na jouw wijzigingen uitziet. Omdat het bewerkingsveld helemaal onderaan de pagina aanwezig blijft, kun je door deze knop te gebruiken meerdere bewerkingen doen, vóórdat je op de knop Wijzigingen publiceren drukt. Zie ook Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers voor meer informatie. Bedankt voor je begrip! -- CaAl (overleg) 12 apr 2014 08:18 (CEST)

Dag CaA, ik begrijp dat ik de bewerkingen beter in 1 keer kan opslaan. Maar sommige dingen zie ik pas na een tijdje, zoals dat de zin over powerfeministe beter aan het eind van de alinea kan staan, of dat het mooi is als de alinea's min of meer dezelfde lengte hebben. Vandaar. Maar ik zal mijn leven proberen te beteren. Fijn dat je tevreden bent met het uiteindelijke resultaat van de bewerking. Bmwz3hm (overleg) 12 apr 2014 13:04 (CEST)

Beste Bmwz3hm, ik heb niet gezegd dat ik tevreden ben met het eindresultaat (noch dat ik ontevreden ben): dit bericht plaatste ik voordat ik de inhoud van de bewerkingen zag. Ik begrijp dat een uitgebreide bewerking een paar edits kan kosten - dat is ook geen probleem - maar 26 edits op rij is echt wat veel van het goede. CaAl (overleg) 14 apr 2014 09:22 (CEST)

De eerste 6 waren nodig om een kopie te kunnen maken van de tekst zoals die was voor de TT edit, en om vervolgens toch vanuit de TT edit te kunnen werken. That leaves 20 edits... Bmwz3hm (overleg) 14 apr 2014 11:42 (CEST)

Theobald Tiger[brontekst bewerken]

Het is duidelijk dat TT de 'mening' van Buiter op de prestaties van Heleen Mees deelt, maar Buiter heeft er (financieel) belang bij om de prestaties van Mees te bagatelliseren, en kan dus geen basis voor Wikipedia zijn. Bmwz3hm (overleg) 14 apr 2014 23:50 (CEST)

Ik ken en kende de mening van Buiter niet. Die mening doet er sowieso niet toe, evenmin als de mijne of de jouwe. Wikipedia moet geen instrument zijn in welke strijd dan ook. Wikipedia probeert beschikbare kennis te delen door relevante encyclopedische informatie te geven (die juist, evenwichtig, verifieerbaar en neutraal is) over tal van onderwerpen. De publicatielijst van Mees is zeker niet iets waarvoor ze zich behoeft te schamen, maar maakt haar op voorhand niet encyclopedisch relevant. Heel wat in internationale (vak)tijdschriften publicerende hoogleraren hebben geen artikel. Mees verdient een artikel om haar optreden in het publieke domein, niet om haar wetenschappelijke prestaties. Misschien wordt Mees wel vreselijk onderschat op dat punt, maar toch zal eerst die eventuele erkenning in gezaghebbende publicaties dienen plaats te vinden voordat het artikel Heleen Mees daarmee rekening kan houden. Op dit moment zeggen alle bronnen over Mees die ik onder ogen heb gehad dat ze een powerfeministe is met uitdagende meningen. (Ik zwijg dan even over de onverkwikkelijkheden in New York. Ik hoop dat u dat kunt billijken.) Geen enkele bron die ik onder ogen heb gehad rept op een significante manier over het feit dat ze met haar economische theorieën en haar juridische werkzaamheden de wetenschappelijke wereld respectievelijk de juristerij in verbazing heeft gebracht. En nu is het vast wel mogelijk om een positief getoonzet stukje ergens op te diepen, maar het is niet de bedoeling om een eenzijdige, met een menigte krantenknipsels ondersteunde voorstelling van zaken te geven om Mees een beetje te helpen in haar strijd voor eerherstel, hoezeer dat herstel misschien ook gerechtvaardigd zou zijn. Het spijt me. Theobald Tiger (overleg) 16 apr 2014 11:30 (CEST)
PS Mijn denigrerende opmerking over schertsfiguren die met een hoogst onwelvoeglijke overlegstijl invloed willen uitoefenen op het Wikipedia-artikel over de eigen persoon, was gebaseerd op mijn perceptie van uw optreden hier en niet op mijn oordeel over de prestaties van Mees of Buiters oordeel over de prestaties van Mees.

Herhaald verzoek[brontekst bewerken]

Uw herhaalde terugdraaiingen op het lemma Heleen Mees heb ik bij controle van wijzigingen hersteld. U begeeft u wederom in een bewerkingsoorlog en heeft hierover al herhaald het verzoek gekregen dit niet te doen. Gezien het verleden hier en zeker gezien deze wijziging kan ik u enkel dringend adviseren om dit lemma met rust te laten. Gezien uw directe betrokkenheid en belang is het voor zoals is gebleken niet goed mogelijk om distantie en neutraliteit en objectiviteit te betrachten. Ik adviseer u dringend deze adviespaginatekst tot u te nemen Wikipedia:Zelfpromotie#Bijdragen_aan_een_reeds_bestaand_artikel_over_jezelf en adviseer u tevens uw kwaliteiten als auteur aan te wenden op wikipedia door aan andere artikelen bij te dragen dan juist dit. Met vriendelijke groet, Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 15 apr 2014 08:25 (CEST)

U gaat door met precies hetzelfde waar u herhaald is verzocht om mee te stoppen. Hierboven heb ik u een dringend advies gegeven. Graag uw reactie hierop. Tot slot is het uiterst onbeleefd om anoniem en zelfs bizar om over uzelf in de derde persoon te spreken. Graag een reactie want anders kunnen uw bewerkingsrechten bij enkel doorgaan met de ongewenste zaken voor langere tijd opgeschort worden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 apr 2014 12:33 (CEST)

Niemand schrijft hier onder eigen naam dus ik begrijp het probleem niet. De edits van TT zijn in mijn ogen bezwaarlijk en dat onderbouw ik uitgebreid. Ik krijg ook bijval, bijvoorbeeld van Maiella. Er zijn er twee nodig om een redactieoorlog te starten, en het is doorgaans TT die het startschot geeft met zijn particuliere opvattingen of Mees nou wel of geen jurist mag heten, en of publicaties in Le Monde, The New York Times, The International Herald Tribune, de Financial Times, Foreign Policy et cetera nou wel of niet vermeldenswaard zijn. Des te verder van Nederland en des te recenter, des te onbelangrijker, lijkt TT's adagium. – Bmwz3hm 18-4-2014, 13:37

Ik vind dat de civiele procedure vermelding verdient. – Maiella (overleg) 18 apr 2014 14:00 (CEST)
Waarom?? Als ik er van uitga dat Bmwz3hm over zich zelf schrijft dan ben ik geneigd om alles wat ze schrijft te verwijderen, het lukt haar duidelijk niet om met distantie over zich zelf te schrijven (over je zelf schrijven zou onderhand echt een keer verboden moeten worden). Als ik aanneem dat Bmwz3hm een ander is dan toch zeker iemand met een wat vreemde obsessie voor enkel dit lemma. De civiele zaak is een privékwestie tussen twee mensen waar de privacy van beiden op grove wijze lijkt geschonden te worden, daar moeten wij niet aan mee willen werken. 94.214.131.128 18 apr 2014 14:47 (CEST)
(na bwc) Eens met 94.214.131.128. Iedereen kan wel gaan procederen. Laten we eerst maar eens zien of die procedure iets oplevert. Ik heb geen particuliere opvattingen over of Mees een jurist mag heten. Ik ben nota bene gemotiveerd op mijn aanvankelijk ook gemotiveerde opvatting dienaangaande teruggekomen. Als iemand één artikel in Le Monde heeft gepubliceerd, dan vind ik dat geen vermelding verdienen in een encyclopedisch artikel. De toon die deze Mees durft aan te slaan is bovendien zeer onbeschoft. Het loutere feit dat ze haar imago probeert te beïnvloeden via Wikipedia vind ik verder beneden het peil dat gesteld wordt door elementaire fatsoensnormen. Hier zegt bmwz3hm zelf dat ze Mees is. Theobald Tiger (overleg) 18 apr 2014 14:50 (CEST)
Vermelding van de civiele procedure was oorspronkelijk mijn! toevoeging. Dus dat is geen kwestie van iemand die over zichzelf schrijft. – Maiella (overleg) 18 apr 2014 15:05 (CEST)
Het is een misverstand dat iemand niet over zichzelf mag schrijven in Wikipedia, al of niet onder pseudoniem. Er zijn voorbeelden dat dit goed uitpakt. Helaas loopt het vaak verkeerd, u welbekend. Ook is er een misverstand wat betreft een single-issue-contributor (vertaling?) ... dat dit fout is of zoiets. Helemaal niet. Elke bijdrage in onze encyclopedie moet op zijn eigen merites worden beoordeeld. Dit geldt ook voor de bijdragen van een single-issue-contributor. Wederom: dit loopt vaak verkeerd af, maar niet altijd en dan is er geen haan die ernaar kraait (heel toepasselijk nu voor Pasen). Dus dat het gaat om een s.-i.-c. (leuke afkorting) mag geen argument zijn in de discussie, sic! – Maiella (overleg) 18 apr 2014 18:08 (CEST)
Opmerking Opmerking zie hierboven waar ik deze dif gaf en daarom betrokkene adviseerde om niet meer aan haar eigen lemma te bewerken. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 apr 2014 16:30 (CEST)
Dat Bmwz3hm beter niet aan het lemma over HM kan werken is een open deur, maar dat het hier om HM zelf zou gaan kun je niet uit een enkele bijdrage afleiden. Ik kan ook wel zeggen dat ik PB ben, maar daarmee ben ik dat nog niet. 94.214.131.128 18 apr 2014 17:50 (CEST)
Daarin heb je gelijk, al is er in mijn ogen maar bar weinig ruimte voor twijfel. Theobald Tiger (overleg) 18 apr 2014 22:43 (CEST)
Spreek liever van een persoon in de onmiddellijke omgeving van HM, dan kan eenieder zijn eigen conclusies trekken. – Maiella (overleg) 18 apr 2014 23:19 (CEST)

'Vetgedrukte tekst'Vetgedrukte tekst'

Blokkade van 3 dagen[brontekst bewerken]

Beste, aangezien u doorgaat met het voeren van een bewerkingsoorlog, waarbij u een zeer grove persoonlijke aanval maakt. Beide zaken hebben dus tot deze blokkade geleid. Dit gedrag kan hier niet getolereerd worden. Uw ontwrichtende gedrag verstoort de encyclopedie en daarom neem ik haar in bescherming hiertegen door u te blokkeren voor de duur van drie dagen. Ik heb ervoor gekozen de verhogingsregel toe te passen aangezien u al eerder geblokkeerd bent voor het editwarren rekening houdende met de ernst van de persoonlijke aanval denk ik dat de blokkadeduur zeer coulant is. U kunt hier desgewenst op de blokkade reageren. De overlegpagina is alleen bedoelt voor overleg met betrekking tot de blokkade. Bij misbruik, waaronder het uiten van nieuwe persoonlijke aanvallen kan u deze mogelijkheid ontnomen worden. Natuur12 (overleg) 28 apr 2014 15:11 (CEST)

Ik heb helemaal geen persoonlijke aanval gemaakt. Jammer trouwens dat je geen tijd hebt om een beslissing over de foto te nemen. Maar die dingen staan natuurlijk geheel los van elkaar. Bmwz3hm (overleg) 28 apr 2014 22:27 (CEST)
Als toelichting op mijn edit schreef ik: "Nederland is relevant. Vermeend niet. Mees heeft bij de Commissie voor Monti gewerkt en dat vermelden we ook niet." Hoezo zeer grove persoonlijke aanval? Bmwz3hm (overleg) 28 apr 2014 22:34 (CEST)
De editsamenvatting waar het om ging is inmiddels verwijderd, eerlijk gezegd, ik zag er niet zo veel kwaads in, dat die onzichtbaar is gemaakt lijkt mij ook overtrokken. Alleen, inmiddels ben je ook geblokkeerd vanwege sopkpopgedoe, dus deze blok is eigenlijk niet meer zo relevant. Peter b (overleg) 28 apr 2014 22:39 (CEST)
Het ging inderdaad om deze bewerkingsamenvatting die inmiddels onzichtbaar is gemaakt. Natuur12 (overleg) 28 apr 2014 22:49 (CEST)
Natuur12- En wat is nou precies de zeer grove persoonlijke aanval behalve de wijze waarop je met mij omgaat? Gelukkig heb je nu drie dagen de tijd om je over de foto te buigen. Bmwz3hm (overleg) 29 apr 2014 00:03 (CEST)
Zeggen dat er met iemand wat is misgegaan in de anale fase is mijn inziens een behoorlijk grove persoonlijke aanval. Maar mijn collega MoiraMoira heeft de blokkade van drie dagen die ik heb opgelegd omgezet in een blokkade van onbepaalde duur wegens sokpopmisbruik zoals u boven aan uw overlegpagina kunt lezen. Wat die foto betreft, ik ben niet de persoon die het desbetreffende OTRS-ticket afhandelt. Dat doet mijn collega JurgenNL, ik ben daar alleen zijdelings bij betrokken als de afhandelend administrator tijdens dit verwijderverzoek. Natuur12 (overleg) 29 apr 2014 00:17 (CEST)
Dat is een net Freudiaans begrip. Jurgen heeft jouw oordeel over de foto gevraagd omdat EPA een nieuwe statement heeft gegeven. Jurgen denkt dat het nu goed is maar wil graag jouw second opinion: https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:JurgenNL#File:Heleenmees2.png
EPA statement: "I understand that you are not using the whole picture but only a crop of the original picture. As long as you pay the license fee, anyone can reuse the attached file, including pages like Wikipedia. Please don’t forget to credit the picture correctly." Bmwz3hm (overleg) 29 apr 2014 00:29 (CEST)
Daar naar kijken is geen probleem, gedaan. Natuur12 (overleg) 29 apr 2014 00:41 (CEST)
Wat EPA ook zegt, het is nooit goed genoeg. Ze hebben de licentie goedgekeurd zoals die door WikiCommons wordt gevraagd, en vervolgens exact de statement afgegeven waar Martin H. om heeft gevraagd, en nu is het nog niet goed? Bmwz3hm (overleg) 29 apr 2014 00:46 (CEST)