Overleg sjabloon:Zijbalk seksuele diversiteit

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

scheiden termen die met gender te maken hebben van termen die met seksualiteit te maken hebben[bewerken]

Het lijkt mij een goed idee om in deze zijbalk de termen die met seks te maken hebben te scheiden van de termen die met gender/sekse te maken hebben. Gender/sekse valt niet samen met seks-beleving. Ik denk dat deze zaken niet met seks te maken hebben, maar met gender/sekse:

 • Androgynie
 • Queer
 • Transgenderisme
 • Travestie
 • Transseksualiteit

Ik weet er zelf te weinig van om dit nu meteen zelf door te voeren, en zou hier graag hulp bij hebben. Laurier (Overleg) 29 nov 2014 18:30 (CET)

Gender en seks zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Hetero/bi/homoseksualiteit heeft immers niet alleen met louter fysieke handelingen te maken, maar ook met rolmodellen en allerlei aanverwante belevingsvormen. De uitingen van gender hebben ook wel degelijk te maken met seksualiteitsbeleving. Hier een scheiding aanbrengen zou m.i. te kunstmatig zijn en geen recht doen aan de complexiteit van deze verschijnselen. Overigens hebben transgenderisme en transseksualiteit wel degelijk ook te maken met fysieke seksualiteit. Groeten, Paul2 (overleg) 30 nov 2014 02:49 (CET)
Bedankt voor je reactie. Op de Wikipedia in het Engels is deze zijbalk anders opgebouwd: Transgender Sidebar. Ik vroeg me af of ik intersekse ook ergens zou plaatsen. Dat is overigens op de Wikipedia in het Engels niet in die zijbalk opgenomen. Laurier (Overleg) 23 jul 2015 11:33 (CEST)
Ja, maar transgender is maar een onderdeel van transseksualiteit natuurlijk, en op de Engelse wikipedia zijn er ook (meer) andere artikelen dan hier. Intersekse zal ik idd nog even toevoegen, onder "naar geslacht" lijkt me. Groeten, Paul2 (overleg) 24 jul 2015 00:57 (CEST)
Dat is in elk geval heel fijn, bedankt! Laurier (Overleg) 24 jul 2015 10:34 (CEST)
Het zit me nog steeds niet lekker. Intersekse staat nu in het lijstje 'naar geslacht'. Hiermee wordt voor zover ik kan nagaan 'seksuele voorkeur op basis van geslacht' bedoeld ofzoiets dergelijks. Zie ook Overleg:Intersekse: het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD schreef: "De opsomming van seksuele diversiteit op de wikipediapagina is dan ook onjuist omdat intersekse net zoveel met seksuele diversiteit te maken heeft als je gebit met je hersenen: je komt ze vaak bij elkaar tegen, maar daar stopt de overeenkomst." Ze schreven ook dat de term interseksualiteit suggereert dat het een seksuele voorkeur betreft en dat dat onjuist is; intersekse is ook geen genderidentiteit; Holebi is seksuele voorkeur, transgender is genderidentiteit en intersekse is geslacht.
Ik denk dus nog steeds dat het een belangrijk onderwerp is, maar dat het op dit moment niet correct ingedeeld staat in de zijbalk. Ik denk nog even door... Laurier (Overleg) 22 aug 2015 16:13 (CEST)
Ja ik ben met je eens dat intersekse nu inderdaad niet goed staat. Ik weet niet meer wat me bewogen heeft om het zo te doen, maar ik zal nu een apart kopje invoegen voor sekse en daar dan man, vrouw, intersekse en transseksualiteit onder zetten. Ik denk dat dat een stuk beter is. Laat me gerust weten wat jouw idee is. Groeten, Paul2 (overleg) 23 aug 2015 22:48 (CEST)
Hoi, Bedankt voor het meedenken en de doorgevoerde wijzigingen! Ik had zelf ook al een voorstel voor een nieuwe indeling gemaakt, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Laurier (Overleg) 24 aug 2015 20:31 (CEST)
Hoi, ik heb hem nu maar geplaatst. Laurier (Overleg) 25 aug 2015 19:17 (CEST)
Ehm dit gaat wel een beetje te snel nu. Ik had intersekse ondergebracht onder een nieuw kopje en meende dat dat wel goed overeenkwam met zoals jij het voorstelde. Als je nog andere ideeen of voorstellen hebt, dan had ik dat graag eerst even besproken, voordat de hele indeling nu gewijzigd is. Het was een hele puzzel om alles in deze zijbalk enigszins logisch en vooral ook compact en overzichtelijk onder te brengen.
De tweedeling die je er nu in aangebracht hebt, vind ik niet echt een verbetering, aangezien onder "gender en geslacht" nu weer heel verschillende zaken (genderrollen en geslachten) bij elkaar staan. Je kan daar weer een tussenkopje tussen zetten, maar dan kom je weer uit bij de indeling zoals die eerst was. De tweedeling "seksualiteit" en "gender en geslacht" voegt dus m.i. niet echt iets toe. Gender en seksualiteit zijn bovendien dermate met elkaar verbonden, dat een al te strikt onderscheid daartussen nogal geforceerd is.
Ik zet daarom de oude versie weer even terug, en mochten daar nog dingen in zijn die volgens jou beter kunnen, dan hoor ik dat alsnog graag en kunnen we kijken wat er verbeterd kan worden. Groeten, Paul2 (overleg) 25 aug 2015 22:51 (CEST)

Hoi Paul2, Jouw argument om mijn wijziging terug te draaien is dat je het geen verbetering vindt. Kun je me vertellen waarom jouw mening meer doorslaggevend is dan die van een belangrijke, gezaghebbende organisatie op dit gebied, het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD? Ik ben het met je eens dat seksualiteit over het algemeen niet los wordt gezien van sekse/gender, en daarom staan deze thema's samen in één zijbalk, ook in mijn versie. Losse punten die ik niet goed vind aan de huidige zijbalk:

 • Transseksualiteit staat bij 'sekse' en Transgender niet, terwijl deze twee heel dicht bij elkaar liggen.
 • De term 'voorkeur naar geslacht' en de overige 'naar'-kopjes zijn taalkundig vreemd.
 • Aseksualiteit is geen voorkeur op basis van iemands geslacht, dus hoort niet in dat lijstje
 • 'Voorkeur voor object' lijkt me erg vreemd, want geen van de drie voorkeuren heeft per se met objecten te maken.

Laurier (Overleg) 26 aug 2015 18:36 (CEST)

Aan jouw bezwaar en dat van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD dat intersekse geen seksuele voorkeur is, had ik al eerder gehoor gegeven, daar ben ik het mee eens. Daarom staat intersekse nu onder het kopje "sekse", dat is toch zoals jullie het bedoelen? Wat betreft je overige bezwaren:
 • Transgender en transseksualiteit zijn toch twee verschillende dingen, en hoewel transgender ook wel als overkoepelende term wordt gebruikt, waar transseksualiteit dan onder valt, heeft transseksualiteit specifiek betrekking op veranderen van fysieke geslachtskenmerken. Daarom staat het onder "sekse". Bij transgender in strikte zin is geen sprake van zo'n fysieke verandering, en betreft het slechts een verandering in gedrags/rolpatroon. Daarom staat het onder dat kopje.
 • Ja "voorkeur naar" is wellicht wat technisch geformuleerd. "voorkeur op basis van" kan ook, als je dat beter vindt?
 • Aseksualiteit staat daar, omdat het doorgaans ook een seksuele voorkeur wordt genoemd vergelijkbaar met homo-, bi- en heterseksualiteit. Het is misschien niet ideaal, maar leek me associatief vooralsnog de beste keuze. Hetzelfde geldt overigens voor polyamorie, dat eigenlijk ook niet specifiek over voorkeur naar geslacht gaat. Eventueel kunnen deze beide anders wel onder een apart kopje "overige voorkeuren".
 • Wat betreft "voorkeur naar object": is "voorkeur op basis van gedragingen en objecten" dan beter? Bij alledrie de onderwerpen spelen immers specifieke attributen een belangrijke rol.
Vriendelijke groeten, Paul2 (overleg) 27 aug 2015 04:19 (CEST)
Hoi Paul2, bedankt voor je reactie. Ik ben blij dat we niet onaardig tegen elkaar worden, ook al zijn we het niet op alle punten eens. Dat ziet men wel eens anders op www. :-)
Over het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD: nee, dat ging niet over het toevoegen van de term intersekse aan deze zijbalk, maar over het splitsen van seksualiteit en sekse/gender. Zie mijn commentaar van 22 aug.
 • Ik ben het met je eens dat transseksualiteit meer met sekse te maken heeft en transgender met gender. Maar ik vind niet dat transgender meer met seksualiteit te maken heeft dan transseksualiteit. Ze hebben naar mijn idee geen van beide direct met seksualiteit te maken, zie mijn commentaar van 22 aug. Nederlands Netwerk Intersekse/DSD. Daarom had ik ze samen onder het kopje sekse/gender gezet. Die twee thema's zou je natuurlijk ook nog kunnen splitsen, maar daar ben ik persoonlijk nog niet aan toe...! ;-)
 • Ja, 'voorkeur op basis van' (afgekort 'voorkeur o.b.v.') vind ik veel beter. Dat was ook mijn voorstel in mijn 'vernieuwde zijbalk'.
 • Volgens mij hoort aseksualiteit dan toch eerder thuis in de bovenste categorie, 'verzamelbegrippen'. Dat was ook mijn voorstel in mijn 'vernieuwde zijbalk'.
 • Ik had deze categorie hernoemd naar 'Overige seksuele voorkeuren'. Naar ik begrijp hebben de drie voorkeuren die nu onder 'voorkeur naar object' staan alledrie niet per se met objecten/attributen te maken. Dat lees ik in de definities bovenaan de betreffende wiki-pagina's:
  • "Seksueel fetisjisme is een vorm van fetisjisme waarbij seksueel genot wordt beleefd aan bepaalde voorwerpen of rituelen." (Het kan dus om uitsluitend rituelen gaan, zonder object/attribuut.)
  • "BDSM is een seksuele voorkeur en een vorm van seksuele expressie die met wederzijdse toestemming gebruik maakt van fysiek opgelegde beperkingen, intense zenuwprikkels en het fantaseren over machtsverhoudingen en het spelen van een machtsrollenspel." (Het kan dus gaan om uitsluitend een rollenspel/fantasie, zonder object/attribuut.)
  • "Infantilisme is het verlangen dat enkele mensen hebben om zich (soms/bij gelegenheid) als kind te gedragen en om dan, al of niet gedeeltelijk, als kind behandeld te worden." (Het gaat dus om een verlangen naar een gedrag en een verlangen om op een bepaalde manier behandeld te worden, en dat kan zonder object/attribuut.)
Wat vind je ervan? Ik stel voor dat ik al mijn voorgestelde wijzigingen doorvoer, behalve de splitsing van seksualiteit en sekse/gender, en dat we daar nog even over doorbabbelen. :-) Laurier (Overleg) 27 aug 2015 11:45 (CEST)
Dank voor je reacties. Ik reageer ook weer even puntsgewijs:
 • Okay we zijn het dus eens dat transseksualiteit goed staat onder "sekse"? Maar ik begrijp niet goed waar jij een link ziet tussen transgender en seksualiteit in de huidige opzet? Het staat nu toch onder "rolmodellen"? Dat laatste slaat op genderrollen. Misschien is het duidelijker om er dan "genderrollen" van te maken. Of komt dit bezwaar voort uit de hoofdtitel "Seksuele diversiteit"? Ik heb dat destijds gekozen omdat dat voor de meeste mensen simpelweg het duidelijkst is (de meerderheid van de Nederlanders heeft waarschijnlijk geen idee wat gender is, daar moeten we ook rekening mee houden). Mocht dat echter (mede)oorzaak van jouw bezwaren en enkele misverstanden zijn, dan kan die titel ook wel veranderd worden in "Seksuele en genderdiversiteit", want de hele balk betreft beide onderdelen.
 • Okay dan maken we er "voorkeur op basis van" van. Liever niet afgekort, want niet iedereen zal die afkorting meteen begrijpen.
 • Aseksualiteit is zeker geen verzamelbegrip (die gaan over de fenomenen in het algemeen). Zoals gezegd wordt aseksualiteit als een zelfstandige (seksuele) voorkeur gezien. Ik zou zeggen we maken een nieuw kopje "Overige voorkeuren" en zetten daar Aseksualiteit, Parafilie en Polyamorie onder, dan komen die denk ik alledrie beter tot hun recht, dan waar ze nu staan.
 • Bij de drie fetisjismen gaat het om gedragingen, maar net zo goed om voorwerpen, bij de ene feitsh wat meer dan de andere. Zie bijv. bij fetisjisme int algemeen: schoenen, kleding van bepaalde materialen, etc. Dat zijn waarschijnlijk ook de meest wijdverbreide fetisjes, dus om het alleen als gedragingen te benoemen doet het tekort (mensen kunnen door dergelijke objecten ook geheel in hun eentje al opgewonden raken, zonder dat er iemand anders bij is). Daarom was ook mijn voorstel om het "Voorkeur op basis van gedragingen en objecten" te noemen, dat doet recht aan beide aspecten. "overige seksuele voorkeuren" zou ik het niet willen noemen, want de term "seksuele voorkeur" wordt over het algemeen geassocieerd met de hoofdrichtingen hetero-, bi- en homoseksualiteit, dus het zou verwarrend (en waarschijnlijk ook niet terecht) zijn om de term "seksuele voorkeur" voor deze subcategorien te gebruiken.
Groeten, Paul2 (overleg) 28 aug 2015 05:17 (CEST)
Hoi Paul2, daar ben ik weer! :-) Ik heb zojuist alle wijzigingen waar we het nu over eens zijn doorgevoerd. Het enige dat ik nog extra heb gedaan is bij 'voorkeur op basis van gedragingen en objecten' nog '(evt.)' toegevoegd voor 'objecten', omdat bij alle drie de genoemde voorkeuren er niet per se objecten bij horen, las ik in de definitie. Wat ik ook niet heb doorgevoerd is jouw voorstel om parafilie bij 'overige voorkeuren' op te nemen, want in de definitie lees ik geen voorkeur die anders is dan de hiervoor opgenoemde voorkeuren, maar het is meer een verzamelbegrip van vormen van seksualiteit die 'als afwijkend van de heersende normen worden beschouwd'. Ik vind het zo al een hele verbetering! Het enige waar ik me nu nog een beetje druk om maak is de term 'rolmodellen': in geen van de artikelen die daaronder worden genoemd komt het woord voor. Zullen we dat gewoon veranderen in 'gender'? En zou je nog in kunnen gaan op de reactie van het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD over de scheiding tussen sekse en seks? Laurier (Overleg) 30 aug 2015 21:06 (CEST)
Mooi dat je er al meer tevreden over bent. Nog wel een paar kleine puntjes: "sekse/gender" zou ik geen link van maken, daardoor valt de zichtbaarheid van dit kopje een beetje weg. Sekse c.q. geslacht is een dermate bekend begrip dat een link daarnaar weinig toevoegt. Dat "{evt.)" tussen gedragingen en objecten staat niet alleen lelijk, maar ik blijf dat onterecht vinden. In het artikel over fetisjes wordt duidelijk genoeg dat het grotendeels over objecten gaat. Kan je je anders vinden in "voorkeur op basis van gedragingen of objecten"?
Het kopje "rolmodellen" kan wel veranderd worden ja. "gender" op zich zegt doorsnee mensen weinig of niets denk ik, dus ik zou voorstellen maak er "genderidentiteit" van: "identiteit" is een wat bekender begrip dat het wat duidelijker maakt.
Van de scheiding tussen sekse en seks ben ik me bewust, daarom heb ik intersekse ook meteen naar "sekse" verplaatst. Waarom het aanvankelijk, per abuis, onder voorkeur naar geslacht stond, weet ik niet meer. Groeten, Paul2 (overleg) 1 sep 2015 03:26 (CEST)
Allemaal doorgevoerd! Omdat ik denk dat sommige lezers het verschil tussen gender en geslacht niet goed zullen begrijpen heb ik wel een link naar sekse/geslacht opgenomen bij Algemeen, maar het kopje Sekse/geslacht is geen link meer. Volgens mij is het prachtig geworden!! Hier mogen wij best wel trots op zijn! Bedankt! Laurier (Overleg) 1 sep 2015 09:00 (CEST)
Mooi, dank jij ook, en groeten, Paul2 (overleg) 3 sep 2015 00:22 (CEST)

Leeftijd en fetisjisme[bewerken]

Horen voorkeur gebaseerd op leeftijd en voorkeur gebaseerd op gedrag en objecten wel bij deze zijbalk? Ja, het is een seksuele voorkeur, maar het valt niet onder LGBT. Over het algemeen keurt de LGBT gemeenschap pedofilie ook af. Fetisj als BDSM staat ook eigenlijk los van LGBT. Jullie opinie hierover?  JaniceSCM · Overleg  30 jul 2016 22:53 (CEST)

Bovendien denk ik dat we en:Template:LGBT_sidebar als voorbeeld moeten gebruiken.  JaniceSCM · Overleg  30 jul 2016 23:41 (CEST)
Het sjabloon heet "Zijbalk seksuele diversiteit" en onder die titel valt het wel. De titel in de balk is "Seksuele en gender-diversiteit" waardoor er meer nadruk op genderdiversiteit komt te liggen. Seksuele voorkeur op basis van leeftijd en op basis van fetisjisme staan volledig los van of iemand LGBT-er is of niet maar het valt wel onder seksuele diversiteit omdat eigenlijk alle seksuele handelingen en varianten ook onder "seksuele diversiteit" vallen. Het is allesomvattend. Alice2Alice (overleg) 30 jul 2016 23:56 (CEST)
Is het misschien een idee om aparte zijbalken te maken voor LGBT, fetisjen en leeftijd?  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 00:43 (CEST)
Lijkt me niet heel zinvol, dan krijg je wel erg kleine balkjes voor fetishes en leeftijd die dan ook los van een context staan. De bedoeling van de zijbalk is dat mensen snel de meeste relevante onderwerpen kunnen vinden en fetishes en voorkeuren naar leeftijd zijn dingen die duidelijk onder seksuele diversiteit vallen. Het is ook geen LGBT-zijbalk: heteroseksualiteit wordt er bijv. ook in genoemd en ik denk dat het juist wel goed is om het zo breed te hebben aangezien bij veel van de onderwerpen de grenzen nogal vloeiend zijn. Of pedofilie al dan niet wordt afgekeurd doet niet ter zake: hier worden alle onderwerpen op een neutrale en zakelijke wijze besproken. Groeten, Paul2 (overleg) 31 jul 2016 01:17 (CEST)
Met een LGBT zijbalk kan je nog wel wat denk ik. Fetishes en leeftijdsvoorkeuren gaan echter wel erg korte zijbalken worden. Ik kan er wel even over nadenken over dingen die eventueel bij de zijbalken over fetishes en leeftijdsvoorkeuren bij kunnen. Dan zal ik morgen denk ik mijn kladblok openen.  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 02:04 (CEST)
Eh nou voordat je misschien moeite gaat doen: ik ben er dus geen voorstander van om de bestaande balk op te knippen. Het heeft best wat denkwerk en overleg gekost om hem zo te krijgen zoals die nu is, en ik zie geen zwaarwegende redenen om daar verandering in aan te brengen. Groeten, Paul2 (overleg) 31 jul 2016 02:32 (CEST)
Indien je meer meningen wil kan je mensen via de pagina Wikipedia:Overleg gewenst wijzen op dit overleg. Alice2Alice (overleg) 31 jul 2016 08:17 (CEST)
Ik zal daar wel wat plaatsen.  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 13:49 (CEST)
Van mij mogen die leeftijd gerelateerde dingen eruit, heeft niets met LHBT te maken. Pedofilie en gerontofilie en dergelijke horen wat mij betreft ergens anders thuis, bij psychische ziekte bijvoorbeeld. Pedofilie is geen geaardheid, ook al zou men nooit een kind iets aandoen en roepen medici wat anders. Pedasterie is op de grens, zou nog wel mogen blijven als het aan mij ligt. - Richard kw Overleg 31 jul 2016 14:22 (CEST)
Er wordt in de zijbalk geen connectie gemaakt tussen de leeftijd gerelateerde seksuele voorkeur, fetisjen en genderdiversiteit. Het valt allemaal onder "seksuele diversiteit" maar heeft verder geen relatie met elkaar. Alice2Alice (overleg) 31 jul 2016 14:32 (CEST)
Dat niet, maar het staat er wel in terwijl ik geen 'hetero' zie, maar ik heb nu geen tijd (mocht ik het over het hoofd zien), in ieder geval zie ik bij diversiteit liever bepaalde dingen niet, tenzij echt alles genoemd wordt, dus ook heteroseksualteit. - Richard kw Overleg 31 jul 2016 14:58 (CEST)
Inderdaad, zouden we dan ook niet bijvoorbeeld bestialiteit er aan moeten toevoegen?  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 15:19 (CEST)
Toen Paul2 de balk vier jaar geleden begon stond heteroseksualiteit er ook in. Alice2Alice (overleg) 31 jul 2016 17:53 (CEST)
Ja,heteroseksualiteit staat er bij.  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 18:54 (CEST)
De balk is bewust heel breed in opzet, waarom zou je dat allemaal op willen hakken in stukjes? Sommige zaken lopen enorm in elkaar over, dat haal je dan juist weg. Zoals RichardKiwi hierboven al roept: voor hem is pedofilie hier niet ter zaken doende, maar pederastie wel, terwijl die twee heel dicht tegen elkaar aankomen en naar mening van heel veel mensen zelfs gelijk zijn. Overigens hoort bestialiteit hier inderdaad nog ergens tussen geplakt te worden. Dqfn13 (overleg) 31 jul 2016 21:08 (CEST)
Wat als we de Seksuele diversiteitbalk houden en daar voorlopig niets aan veranderen. Maar dat we wel een LGBT balk maken en die bij LGBT-gerelateerde artikelen plaatsen? Voor de geschiedenis van Egypte zijn bijvoorbeeld ook twee zijbalken, een voor de geschiedenis van Egypte in het algemeen (door mijn laatste aanpassingen waarin ik alle dynastieen uut het oude Egypte heb toegevoegd is het mij iets te lang geworden), een ander voor het Oude Egypte specifiek. kunnen we dat hier ook niet doen? Ik vind dat LGBT onderwerpen wel het recht hebben op hun eigen zijbalk.  JaniceSCM · Overleg  31 jul 2016 22:15 (CEST)
Necrofilie staat er nog niet bij Dqfn13, hoewel het wel onder parafilie staat. Misschien kan dat bij bestialiteit, gezien een toename van... (dat is naar eigen vrijheid in te vullen). Bij nader inzien hoort die laatste wellicht ook tot parafilie :-) - Richard kw Overleg 31 jul 2016 22:44 (CEST)
(na bwc) Dat is jouw persoonlijke mening, die zou hier niet mee moeten spelen. Waar het in deze balk om gaat: veel onderwerpen hebben overlap met andere onderwerpen. BDSM is bijvoorbeeld in bepaalde gebieden een veelvoorkomend verschijnsel (denk alleen al aan de leerberen). Twee balken maakt niks uit, dan krijg je in sommige artikelen dus twee balken... erg vervelend als het een klein artikel is. Dqfn13 (overleg) 31 jul 2016 22:46 (CEST)
Deze balk is idd bewust heel breed om juist zulke discussies te vermijden over of iets een geaardheid of een ziekte is. Dat komt heel gauw uit op (persoonlijke) waarde-oordelen en om dat te vermijden staat alles hierin. Bestialiteit en necrofilie zouden er inderdaad ook nog bij kunnen, hoewel ze misschien ook als onderdeel van parafilie of fetisjisme gezien kunnen worden. Alle afzonderlijke fetisjes hierin zetten zou namelijk ook weer te gedetailleeerd worden. Zoals gezegd ben ik ook geen voorstander van het opdelen van deze balk en dus ook niet van een apart LHBT-balk, omdat je dan precies weer zulke beslissingen moet nemen wat wel en wat niet LHBT is. Een beter alternatief is dan misschien zo'n al dan niet uitklapbaar menuding onderaan een artikel (weet even niet hoe dat officieel heet). Dan kan je dat naast deze balk plaatsen zonder dat ze elkaar al teveel in de weg zitten. Groeten, Paul2 (overleg) 31 jul 2016 23:52 (CEST)
Een navigatiebox?  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 07:31 (CEST)
Maar zou dan de LGBT template de zijbalk of de navbox worden?  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 08:59 (CEST)
Ik zou de zijbalk zo laten zoals die is, je kan dan desgewenst een navigatiebox voor LHBT-onderwerpen maken voor onderaan toepasselijke pagina's. Ik vraag me wel af wat dan de meerwaarde ervan is, want als ik het goed begrijp komt het neer op dezelfde dingen als in de zijbalk, minus de leeftijds- en fetish-artikelen. Groeten, Paul2 (overleg) 1 aug 2016 09:53 (CEST)
Er zouden nog meer LGBT-gerelateerde onderwerpen kunnen staan. Homofobie, bifobie, transfobie, homoseksualiteit en religies, lesbisch feminisme, transfeminisme, coming-out. en:Template:LGBT sidebar kan als inspiratie dienen.  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 10:07 (CEST)
Een aparte navigatiebox onderaan kan een meerwaarde zijn zolang daar inderdaad ook weer vrij breed artikelen in opgenomen worden. Dus de volledige LGBTQI, misschien ben ik nog een letter vergeten, en de fobieën die er bijkomen. Dqfn13 (overleg) 1 aug 2016 10:53 (CEST)
Ik maak in mijn Kladblok wel even wat.  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 12:27 (CEST)
Een navigatie onderaan de pagina's over LHBT heeft wat mij betreft enkele meerwaarde indien deze duidelijk veel meer bevat dan wat er nu getoond wordt in de zijbalk. Zoals bijvoorbeeld en:Template:LGBT. Ik ben het met Paul2 eens dat deze zijbalk (behoudens enige aanvullingen of verduidelijkingen) zou moeten blijven zoals die is en dat er ook geen nieuwe beperktere zijbalken bij zouden moeten komen. Alice2Alice (overleg) 1 aug 2016 12:33 (CEST)
Is dit wat? Of moet ik de kleuren maar weglaten, misschien wat lichter kleuren. Gebruiker:JaniceSCM/Kladblok  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 17:26 (CEST)
Ik heb het op Sjabloon:Navigatie LGBT geplaatst.  JaniceSCM · Overleg  1 aug 2016 17:56 (CEST)
Mooi gemaakt! Ik zou het wel een Nederlandse titel geven, want dit Engels is niet zo mooi. Ook kan er nog wel wat fine-tuning plaatsvinden, maar dat kan gaandeweg wel gebeuren. Groeten, Paul2 (overleg) 2 aug 2016 00:42 (CEST)
Zoals jullie kunnen zien heb ik ook heel wat werk in deze balk gestopt. Het lijkt mij lastig als er een losse lgbt-balk komt, want dan krijgen we opnieuw discussie over wat transgenderisme te maken heeft met al dan niet hetero of bi zijn etc. Deze balk is juist erg breed van opzet. Ook vrouw / intersekse / man staan ertussen als onderwerp. Het gaat over seks en sekse/gender. Ik vind de balk nu eigenlijk wel heel geslaagd. Die nav-box ziet er ook mooi uit. (Nog niet uitgebreid bestudeerd.) Laurier (Overleg) 14 sep 2016 21:05 (CEST)

Parafilie (in de zijbalk of niet)[bewerken]

Ik merkte de deze en deze bewerkingen van Hannolans resp. Paul2 op. Ik begrijp de neiging tot verwijderen van parafilie uit de zijbak wel, waarschijnlijk vanwege de negatieve connotatie die het woord met zich meebrengt, maar (zeker op basis van DSM IV), die – in elk geval tot voor kort nog – gebruikt werd (of nog wordt) in de GGZ omdat de zorgverzekeraars nog niet werk(t)en met (lees: nog niet vergoed(d)en op basis van) DSM 5. ALs ik me niet vergis, wordt ook BDD zelfs in DSM5 nog ingedeeld als parafilie (al weet ik dat niet heel erg zeker). Waar het op neerkomt, is dat het opnemen van parafilie in deze diversiteitsbalk (en tot op zekere hoogte, de door DSM gebruikte classificaties) geen waarde-oordelen zijn, maar louter een beschrijvende en/of samenvattende reflectie van wat door gezaghebbende bronnen word gepubliceerd. Groeten -- martix (overleg) 19 nov 2018 11:07 (CET)

Maar parafilie is geen seksuele voorkeur, het is een psychiatrische term voor een paraplu van stoornissen met een seksueel karakter. Het voelt vrij willekeurig waarom we deze stoornissen opnemen, en niet bijv Genderdysforie. Zoöfilie daarentegen, wat toch echt een voorkeur is staat niet genoemd. Verschillende afwijkingen die onder parafilie vallen staan ook al los benoemd als een voorkeur in de zijbalk (pedofilie, bdsm en fetisjisme bijv). Hannolans (overleg) 19 nov 2018 11:35 (CET)
Ik ervaar parafilie niet als een specifiek psychiatrische term, maar als een verzamelbegrip voor ongebruikelijke c.q. ongewenste seksuele voorkeuren en fetishes. Wat mij betreft heeft DSM-5 dan ook terecht een onderscheid gemaakt met parafilische stoornissen, namelijk wanneer zo'n liefhebberij wel problematisch wordt. Hetzelfde geldt voor genderdysforie: transgender is een normale toestand, maar alleen wanneer het een probleem wordt, gebruiken we de psychiatrische term genderdysforie. De zijbalk beoogt overigens geen volledigheid, maar omvat de meest bekende/voorkomende termen, waarbij parafilie dan weer als container dient voor minder bekende niet-genoemde voorkeuren. Groeten, Paul2 (overleg) 19 nov 2018 12:07 (CET)
(Na bwc) @Hannolans: Tja, maar "stoornis" is ook zo'n 'beladen' woord, maar betekent veelal eigenlijk ook niet (heel veel) meer dan "een afwijking – een 'verstoring' – van het gemiddelde" (de neurotypische mens bestaat feitelijk ook niet). En het is inderdaad een parapluterm, doch volgens DSM IV gold wel:
Aanhalingsteken openen

In het DSM-IV zijn de volgende parafilieën omschreven:

 • Exhibitionisme
 • Fetisjisme
 • Frotteurisme
 • Pedofilie
 • Seksueel masochisme
 • Seksueel sadisme
 • Fetisjistisch transvestitisme
 • Voyeurisme
Aanhalingsteken sluiten
Als alle '-ismes' uit voornoemde quote zelfstandig vermeld zouden staan in de zijbalk, dan zou parafilie (inderdaad of misschien) dubbelop zijn, maar daarvan is nu nog geen sprake; enkele van de termen zijn (nog) niet opgenomen in de zijbalk. Ik ben wel met je eens dat er nu enige overlap is, omdat sommige van de 'stoornissen' dan wel voorkeuren in zowel de zijbalk als in het artikel "parafilie" vermeld staan.
Aan de andere kant, dat er een verband is tussen parafilie en sommige vormen van seksuele diversiteit of voorkeur kan denk ik ook niet ontkend worden. Een voorstel kan zijn om alle voorkeuren, 'afwijkingen' en 'stoornissen' die in het artikel parafilie staan, afzonderlijk in de zijbalk op te nemen, en indien van toepassing in de afzonderlijke artikelen kan dan 'parafilie' aangehaald worden (wat – neem ik aan – al wordt gedaan indien van toepassing), waarna de parapluterm uit de zijbalk verwijderd zou kunnen worden.
Maar zoiets/dat voorstel of een ander voorstel zal denk eerst voldoende consensus moeten verkrijgen voordat het kan worden uitgevoerd? Groeten -- martix (overleg) 19 nov 2018 12:10 (CET)

Sapioseksualiteit[bewerken]

Zojuist werd door collega Mileau met deze bewerking het begrip sapioseksualiteit toegevoegd aan de zijbalk – wat daar volgens mij zonder meer ook wel thuishoort – maar er is nog geen artikel over (en is dus nog een rode link). In het algemeen heb ik geen bezwaren tegen rode links (en bij de start van een heel nieuw thema ontkom je er ook vaak niet niet/helpt het bij het snel uitbreiden van artikelen binnen dat thema). Maar in dit geval vraag ik me af: is het hier wenselijk om (al) rode links in de navigatie-/zijbalk (links naar nog niet bestaande pagina's, artikelen, categorieën of andere wiki-entiteiten) in de(ze) zijbalk op te nemen? (Of zal het artikel daarover spoedig verschijnen?) Groeten -- martix (overleg) 12 dec 2018 13:18 (CET)

Ik ben geen voorstander van rode links in zijbalken e.d. In een relevant artikel als bijv. seksuele voorkeur kan het uiteraard wel. Daarnaast vraag ik me af of sapioseksualiteit wel voldoende algemeen erkend is. De zijbalk is nu al tamelijk lang, dus dient hij wel beperkt te blijven tot de belangrijkste fenomenen. Meer obscure verschijnselen en voorkeuren kunnen in verzamelartikelen besproken worden. Groeten, Paul2 (overleg) 12 dec 2018 13:54 (CET)
Geachte collega's, ik heb deze toevoeging gedaan in het kader van het jaarlijkse rapport ivm welke zoektermen populair zijn in Google. Mijn bron daarvoor is dit artikel van de VRT. 'Wat is sapioseksueel?' staat namelijk op plaats drie van meest gestelde vragen in Google. Ik begrijp dat er nog geen artikel over is en dat de rode link op dit moment storend werkt in de zijbalk, maar zocht een geschikte plek om de link in Wikipedia aan te brengen. Wie een betere plaats vindt, mag de link gerust daar aanbrengen dan wel verplaatsen. Het lijkt me wel - hoe obscuur de term ook moge klinken - een vermeldenswaardig onderwerp. — Mileau (overleg) 12 dec 2018 14:36 (CET)
Aanvulling: ik heb hier het begrip in de lijst aangevuld. — Mileau (overleg) 12 dec 2018 14:39 (CET)
Op basis van welke enigszins gezaghebbende bronnen zou de term moeten worden toegevoegd? Ik heb net even snel zitten googelen, maar volgens mij is het toch een beetje "waan van de dag" en ik waag dus te betwijfelen of dit al een plekje op Wikipedia verdient. Vinvlugt (overleg) 12 dec 2018 14:44 (CET)
Vooralsnog heb ik dan n.a.v. het bovenstaande de rode link weer uit de zijbalk gehaald (want weinig zinvol als het nergens naar (of niet naar een bestaande pagina) verwijst. Zodra het artikel wel is aangemaakt, lijkt het op grond van de bovenstaande discussie dus nog maar de vraag of er 'plek voor is/of het zinvol is', of dat er via een andere manier (bijv. via een parapluterm) naar genavigeerd kan of dient te worden. Groeten -- martix (overleg) 12 dec 2018 15:28 (CET)