Sint-Pietersabdij (Brugge)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven
Carlo Crivelli 052.jpg

De Sint-Pietersabdij is een benedictijnenabdij te Steenbrugge, Assebroek, Brugge.

Geschiedenis[edit | edit source]

De abdij werd gesticht op initiatief van de pastoor Filip Pollet (Kortrijk, 1806 - Brugge, 1880). Deze had in 1875 te Steenbrugge een perceel gekocht waarop mogelijk ooit de Sint-Trudoabdij had gestaan, die tijdens de reformatie aan het einde van de 16e eeuw werd verlaten.

Er werd een kerk en een school gebouwd, en er kwamen in 1876 ook zusters Franciscanessen uit Manage om de school te bedienen. Deze zusters zijn tot 1955 gebleven.

Pollet zocht vervolgens naar paters en vond deze in de Abdij van Dendermonde. In 1879 werd toestemming verleend om tot stichting van een klooster over te gaan waarop een viertal monniken uit Dendermonde naar Steenbrugge kwamen. In 1890 werd het klooster tot priorij verheven. Dom Amandus Mertens werd de eerste prior. In 1896 werd de priorij tot abdij verheven en werd Amandus Mertens de eerste abt. De naam was toen: Abdij van het Heilig Hart en Sint-Philip. In 1903 kwam er een eigen noviciaat. De abdij heeft veel gedaan ter bevordering van de liturgie en zette zich ook in voor de Vlaamse beweging.

In 1926 werd Amandus Mertens als abt opgevolgd door Gabriël Willems, die in 1932 weer werd opgevolgd door Modest van Assche. In 1934 kreeg de abdij van paus Pius IX het opvolgingsrecht van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg, die bestaan heeft van 1086 tot 1797. Het wapenschild van deze abdij werd voortaan overgenomen en de abdij van Steenbrugge heette voortaan: Sint-Pietersabdij.

In 1947 werd Isidoor Lambrecht tot 4e abt van Steenbrugge en 55e abt van Oudenburg gewijd. Tot 1967 is hij abt geweest en hij richtte in 1955 de Parochie van het Heilig Hart en Sint-Phippus te Steenbrugge op, die lag op het gemeentelijk gebied van Oostkamp en de toenmalige gemeenten Sint-Michiels en Assebroek.

In 1967 werd Eligius Dekkers abt van de Sint-Pietersabdij. Hij nam ontslag in 1981 en werd opgevolgd door dom Anselm Hoste (1931-2017). Deze nam onstslag in 1994. Na hem, als gevolg van het slinkende aantal monniken, werd de abdij bestuurd door een prior.

Gebouwen[edit | edit source]

De abdij is gelegen nabij het Kanaal Gent-Brugge.

Oorspronkelijk bestond er een kerk, een pastorie en een zusterklooster uit omstreeks 1876, alle in neogotische stijl. Het zusterklooster is eind 20e eeuw door een nieuw gebouw vervangen. De pastorie werd uitgebouwd tot abdij. In 1956 werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Op het kerkhof is een grafmonument voor Modest van Assche uit 1965. In 1958 werd op het terrein van de abdij een atelier gebouwd door de kunstschilder Albrecht Lefebvre.

De abdijkerk is ongewijzigd gebleven, behalve het portaal uit 1952 en de toren, die na de Eerste Wereldoorlog is vervangen door een andere. Binnenin de kerk werden schilderingen aangebracht die betrekking hebben op de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. Ook zijn er glas-in-loodramen van Rogier Vandeweghe te bewonderen. Tot de inventaris behoort onder meer een 17e-eeuws borstbeeld van de heilige Arnoldus en een Mariabeeld in de doopkapel dat fragmenten bevat van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Affligem.

Uitgaven[edit | edit source]

Vanaf 1948 gaf de abdij het jaarboek: Sacris Erudiri. Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen uit. Daarnaast ook: Pretiosas Margaritis, waarin Nederlandse vertalingen van godsdienstige meesterwerken, Minuscula Mediaevalia, Florilegia, Librije, een tijdschrift voor godsdienst, kunst en cultuur, sinds 1971 ook Woord en Bezinning, met lezingen van monniken en monialen uit Nederland en Vlaanderen.

Vooral was er Corpus Christianorum, een wetenschappelijk editie van de geschriften der Kerkvaders, waarvan het eerste deel in 1954 verscheen. Sedertdien zijn er al ruim 400 delen in de verschillende Series van het Corpus Christianorum verschenen.

Zie ook[edit | edit source]

Externe link[edit | edit source]

Literatuur[edit | edit source]

  • Modest VAN ASSCHE, De stichting der abdij van Steenbrugge, in: Sint Benedictusbode, 1937.
  • Michiel ENGLISH, De Sint-Pietersabdij, in: Dagklapper Brugs Parochieblad, 1955.
  • Aubert-Tillo VAN BIERVLIET, Pastoor Filip Pollet en de stichting der abdij van Steenbrugge, in: Brugs Ommeland, 1971.