Sint-Sixtusabdij van Westvleteren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Deel van de serie over
kloosters
en het christelijke monastieke leven

Monnik

Trappisten uit Westvleteren (tweede links de abt) gevolgd door de prior van Steenbrugge tijdens de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Straatkant van de abdij

De Sint-Sixtusabdij is een abdij van de Trappisten in het Belgische Westvleteren. De abdij is onder meer bekend om zijn trappistenbier Westvleteren. De huidige abt is Manu Van Hecke. De bibliotheek telt circa 600 drukwerken van voor 1830 en 40.000 van na die datum.

Geschiedenis[bewerken]

 • 1814 – Hophandelaar Jan-Baptist Victoor uit Poperinge komt zich als kluizenaar vestigen in de bossen van Sint-Sixtus, op een plek waar eeuwenlang kloostergemeenschappen hadden gewoond: de Cella Beborna (ca. 806), het klooster van de zusters van het Huis van Sint-Sixtus (1260-1355) en het birgittijnenklooster "Onze-Lieve-Vrouwe van het Heilig Geloove" (1615-1784).
 • 1826 – Trappisten van de pas gestichte Abdij op de Katsberg komen zich vestigen op die plek en stichten er een priorij onder de hoede van de moederabdij van Notre-Dame-du-Gard. Conflicten en problemen tekenen de eerste tien jaar - de twee eerste priors blijven maar enkele maanden in functie. In 1827 wordt Franciscus-Maria Van Langendonck (1760-1836), prior en novicemeester in de abdij van Notre-Dame-du-Gard, tot prior benoemd op de Katsberg, waar hij de noodzakelijke bouwwerken leidde. In 1831 komt hij in conflict met zijn medebroeder, procurator Nil Van Hoecke die naar aanleiding van een financieel dispuut met de moederabdij, steun was gaan zoeken bij de bisschop van Cambrai, Louis Belmas (1757-1841). Langendonck wil het gezag niet aanvaarden van iemand die destijds de constitutionele eed had afgelegd. Hij neemt ontslag en vertrekt uit het klooster, vergezeld door enkele medebroeders. De bisschop benoemt Van Hoecke tot prior van de niet meer door de trappistenorde erkende en erg uitgedunde communauteit - enkele andere monniken waren naar de Gard teruggekeerd. Pas na de dood van de bisschop wordt de priorij opnieuw in de schoot van de trappistenorde opgenomen.
 • Zomer 1831 – Prior Van Langendonck komt met enkele medebroeders aan in Vleteren. Ze sluiten zich aan bij de kluizenaar Victoor en stichtten een nieuwe priorij, Sint-Sixtus, opnieuw onder de bescherming van de moederabdij Notre-Dame-du-Gard.
 • 1831-1836 – Een gestadige groei bracht het aantal trappisten in 1835 op 23.[1] Prior Van Langendonck sterft in geur van heiligheid.
 • 1836 – Het klooster komt onder de jurisdictie van de abdij van Westmalle.
 • 1839 – Ingebruikname van de eerste brouwerij.
 • 1840 – Bouw van abdijkerk en oprichting van een lagere school.
 • 1843 – Verplaatsing van het kerkhof. Bij de opening van het graf van prior Van Langendonck wordt het stoffelijk overschot intact aangetroffen, wat als een wonder wordt beschouwd.
 • 1850 – Zestien broeders vertrekken naar Scourmont (bij Chimay om een nieuw klooster te stichten. In 1871 wordt dit dochterhuis erkend als de Abdij Notre-Dame de Scourmont.
 • 1858 – Twintig broeders vertrekken naar Canada om een kwijnend klooster in Tracadië (Nova Scotia) nieuw leven in te blazen. Het klooster werd abdij in 1876 en verkoos de Belg Dominiek Schietecatte (1834-1915) tot abt. Na twee grote branden trok hij ziek en ontmoedigd in 1898 terug naar Europa en overleed in de abdij Saint-Fons bij Clermont-Ferrand. De Saint Joseph's Abbey verhuisde begin twintigste eeuw naar Spencer (Massachusetts).
 • 1860 – Schenking van grond in West-Vleteren door Dominicus Lebbe.
 • 1871 – De priorij wordt tot abdij verheven en kiest Benedictus Wuyts als eerste abt.
 • 1872 – Albericus Verhelle wordt verkozen tot tweede abt. De gemeenschap telt 52 leden.
 • 1875-1878 – De boerderij werd uitgebouwd met als doel model te staan voor de landbouwgemeenschap in de streek.
 • 1878 – Bouw van de toegangspoort tot de abdij.
 • 1910 – Verkiezing van Bonaventura De Groote tot derde abt.
 • 1912 – De abdij telt 42 paters en broeders.
 • 1914-1918 – Tijdens de Eerste Wereldoorlog huizen in en rond de abdij vele vluchtelingen. Tegen het einde van de oorlog kamperen ongeveer 400.000 geallieerde soldaten in de nabijheid.
 • 28 mei 1922 – Inwijding van een vrij toegankelijke Lourdesgrot naast de abdij als dank voor de bescherming tijdens de oorlog.
 • 1940-1945 – Tijdens de Tweede Wereldoorlog kent de abdij moeilijkheden, zowel economische, politiek als op het vlak van de trappistenorde.
 • 1941 – Gerardus Deleye wordt tot vierde abt verkozen.
 • 1945 – Abt Gerardus Deleye beperkt de productie van de brouwerij tot wat nodig is om in het onderhoud van de abdij te voorzien. Een jaar later commercialiseert hij het bier door de licentie toe te vertrouwen aan de Brouwerij Sint-Bernardus in Watou. Mathieu Szafranski, de brouwmeester van Westvleteren wordt er partner en brengt de know-how, de originele recepten en de St.Sixtus-gist mee.[2]
 • 1962 – De licentie met de brouwerij Sint-Bernardus werd voor 30 jaar verlengd.
 • 1964 – Bouw van het gastenhuis.
 • 1968 – Bouw van de nieuwe kerk om afzondering van de trappisten te garanderen. De parochie blijft gebruik maken van oude kerk.
 • 1968 – Dom Herman Jozef Seynaeve (Izegem 4 april 1921 - Zelzate, Tehuis Sint-Jan, 26 januari 2009) wordt verkozen tot vijfde abt. Hij was op 21 november 1940 ingetreden, deed zijn plechtige professie op 27 december 1945 en werd op 22 mei 1948 tot priester gewijd. In de abdij was hij kaasmaker, bakker, ondernovicenmeester van de lekenbroeders, verantwoordelijke voor de brouwerij en gastenpater. Op 27 september 1953 werd hij subprior en op 8 februari 1954 prior. Op 3 april 1978 nam hij om gezondheidsredenen ontslag.
 • 1978 – Remi Heyse wordt tot zesde abt verkozen.
 • 1992 – Het contract met de Brouwerij Sint-Bernardus loopt ten einde en de abdij hervat zelf het brouwen. Dit om te beantwoorden aan de beslissing dat de benaming "Trappistenbier" enkel nog werd toegekend aan bieren gebrouwen binnen de muren van een trappisten-abdij. De jaarproductie is beperkt tot 4.800 hectoliter.
 • 1996 – Manu Van Hecke wordt verkozen tot zevende abt.
 • 2005 – Op www.ratebeer.com wordt Westvleteren Twaalf voor het eerst uitgeroepen tot Best Beer in the World.
 • 2008-2010 – Stabiliteitsproblemen worden aangepakt. Het gastenhuis wordt verbouwd, een deel van de abdij wordt afgebroken en een ruimere nieuwbouw opgetrokken naar een ontwerp van Bob Van Reeth. De oude kerk werd verbouwd tot bibliotheek en refter. Samen met de behouden nieuwe abdijkerk maakt ze deel uit van het kloostervierkant, waar ook kapittelzaal, scriptorium, noviciaat, gemeenschapsruimte en ziekenboeg hun plaats vinden, met op de verdieping kamers voor de broeders en in de kelders werkplaatsen. De brouwerij bleef ongewijzigd. Tijdens de bouwwerken verblijven de monniken in het gastenhuis waardoor de abdij tijdelijk geen gasten kon opnemen.
 • 9 oktober 2009 – Ceremonie van de eerstesteenlegging van de nieuwe gebouwen.
 • 2010 – De communauteit bestaat uit 26 broeders met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar.
 • 2010 – Zes broeders produceerden 'Triduum Paschale', een cd met paasgezangen bij wijze van fondsenwerving voor de bouwkosten.[3]
 • 2013 – Bouw van een bottelarij.

Leiding[bewerken]

Priors[bewerken]

 1. Franciscus-Maria Van Langendonck: 4 november 1831 - 2 november 1836
 2. Dositheus Kempeneers: 12 november 1836 - 1847
 3. Franciscus Decroix: 1847 - 25 juli 1850
 4. Jacobus Deportemont: 25 juli 1850 - 10 juli 1856
 5. Dositheus Kempeneers: 10 juli 1856 - 14 juni 1871

Abten[bewerken]

 1. Benedictus Wuyts: 23 juni 1871 - 10 juni 1872 (abt van Westmalle van 1872 tot 1896)
 2. Albericus Verhelle: 10 juni 1872 - 15 september 1910
 3. Bonaventura De Groote: 3 oktober 1910 - 5 november 1941
 4. Gerardus Deleye 27 november 1941 - 30 mei 1968
 5. Herman-Joseph Seynaeve: 16 juni 1968 - 3 april 1978
 6. Remi Heyse: 13 mei 1978 - 23 oktober 1996
 7. Manu Van Hecke: 9 november 1996 -

Literatuur[bewerken]

 • Ludovicus-Maria De Cleyn Het contemplatieve leven. Zijn rol in het apostolaat, Forges-bij-Chimay, Abdij Notre-Dame de Scourmont 1933. De Cleyn was monnik van de Sint-Sixtus abdij,
 • Friminus Wat is een trappist?, West-Vleteren, 1950.[bron?]
 • De abdij-kazerne Sint-Sixtus 1914-1918. Dagboekaantekeningen, Poperinge, 2001
 • Hermien Van Beveren Geloof onder vuur? Sint-Sixtus: een abdij en haar bewoners tijdens de Eerste wereldoorlog in onbezet België, in: Novi Monasterii, 2009, blz. 51-105.
 • Herman Caulier, Domien Doise, e.a., Westvleteren in de rust van een beek en een abdij. Roesbrugge, 2009.[4]
 • Johannes Lootens, Manu Van Hecke, Geert Bekaert, Peter Rossel en Michel Venneuville De abdij van Westvleteren. Geschiedenis - Spiritualiteit - Bouwen aan de toekomst. Leuven, Davidsfonds, 2012. ISBN 9789058268730 [5][6]

Externe links[bewerken]