Wereldbevolking

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De wereldbevolking is het totaal aantal mensen op aarde. De Verenigde Naties (VN) schatten de mondiale populatie op 31 oktober 2011 op 7 miljard en volgens The World Factbook zou de toename in 2011 ongeveer 76,4 miljoen zijn. Elke dag komen er circa 209.000 mensen bij. Meer dan de helft van de huidige wereldbevolking leeft in Azië.

Lijst van grootste bevolkingsaantallen[bewerken]

Bevolkingsdichtheid
1rightarrow blue.svg Zie ook de lijst van landen naar inwonertal

Top 5 bevolkingsaantallen per 25 april 2011:

Gebied Bevolking
China 1.336.718.015
India 1.189.172.906
Europese Unie 502.748.071
Verenigde Staten 313.232.044
Indonesië 245.613.043

Bevolkingsontwikkeling[bewerken]

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de groei van de wereldbevolking per werelddeel in de loop der eeuwen, uitgedrukt in miljoenen; achter enkele jaren staan de percentages van het totaal. De gegevens zijn afkomstig uit twee rapporten van de Verenigde Naties.

Regio 1750[1] 1800 % 1850 1900 % 1950 1999 2005[2] % 2050 2150
Wereld 791 978 1262 1650 2521 5978 6515 8909 9746
Azië 502 635 64,9% 809 947 57,4% 1402 3634 3938 60,4% 5268 5561
Afrika 106 107 10,9% 111 133 8,1% 221 767 922 14,2% 1766 2308
Europa 163 203 20,8% 276 408 24,7% 547 729 731 11,2% 628 517
Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 16 24 2,5% 38 74 4,5% 167 511 558 8,6% 809 912
Noord-Amerika 2 7 0,7% 26 82 5,0% 172 307 332 5,1% 392 398
Oceanië 2 2 0,2% 2 6 0,4% 13 30 33 0,5% 46 51

China heeft het grootste aantal inwoners van de hele wereld. Daar woonden, volgens een telling in 2007, 1.321.851.888 mensen. Er is berekend dat in 2035 India 1,5 miljard inwoners zal hebben en daarmee veel meer inwoners dan China zal hebben. India had volgens een telling in 2007 1.129.866.155 inwoners, China en India zijn ook de enige twee landen met meer dan 1 miljard inwoners. De Pitcairneilanden heeft de minste inwoners van de hele wereld; het telt 48 inwoners (2012).

De bevolkingsdichtheid is het hoogste in Monaco. Daar is de bevolkingsdichtheid 16.398 per km². Mongolië heeft met 1,9 per km² de laagste bevolkingsdichtheid, tenminste als men Groenland niet als een onafhankelijke staat beschouwt. Daar is de bevolkingsdichtheid namelijk zelfs minder dan 0,026/km².

Theorievorming[bewerken]

Twee werken waren bepalend voor een volgens John Caldwell en Thomas Schindlmayr opvallende overeenstemming halverwege de twintigste eeuw over de bevolkinggrootte vanaf 1650 tot 1900.[3] De eerste was uit 1936 van Alexander Carr-Saunders en de tweede was uit 1940 van de demograaf Walter Willcox.[4][5] Hoewel het werk van Carr-Saunders eerder verscheen, was het grotendeels gebaseerd op eerder werk van Willcox.[6] Hij verlaagde alleen de cijfers voor Afrika vanwege de invloed van de slavernij en verhoogde die voor China.

Het gezag van deze publicaties werd versterkt door de Bevolkingsdivisie van de Verenigde Naties die de schattingen weergaf in hun Population Bulletin in 1951 en in een publicatie uit 1953.[7][8] In 1965 bracht John D. Durand, hoofd van de bevolkingsdivisie, op het Wereldbevolkingsconferentie in Belgrado een aanvulling met 'World population estimates, 1750-2000'.[9] In 1973 werd ook dit onderdeel van een publicatie van de bevolkingsdivisie.[10] De schattingen werden door de VN aangevuld met cijfers voor de twintigste eeuw, waarbij eerdere lagere schattingen van de Volkenbond vervangen werden door hogere cijfers.

In die laatste twee VN-publicaties werd het gegeven dat de cijfers van Willcox en die van Carr-Saunders zoveel overeenkomsten vertoonden, gebracht als bewijs van de betrouwbaarheid, daarbij de invloed van Willcox op Carr-Saunders negerend. De originele auteurs hadden minder vertrouwen in die cijfers. Zo stelde Willcox:

They are not to be viewed with much confidence but only as a first step towards the truth. The proper way to criticize them is to displace them by more accurate figures.[11][12]

terwijl Carr-Saunders stelde:

[...] any attempt to reconstruct world population history must be a very speculative proceeding.[13]

Ook Durand was terughoudend over de betrouwbaarheid van de cijfers blijkens de enorme marge die hij aanhield bij hoge en lage schattingen en het niet geven van een schatting voor 1750.

Een vroege kritiek op Willcox kwam in 1934 van Robert René Kuczynski.[14] Willcox paste hierop in 1940 de cijfers voor China aan zodat dit land geen vijfvoudige groei meer had tussen 1650 en 1850, maar een drievoudige.

Willcox basseerde zich op zijn beurt weer op oudere bronnen. Voor Amerika, Australië en een groot deel van Europa kwamen vanaf ongeveer 1800 volkstellingen beschikbaar. Voor een groot deel van de rest van de wereld was dit pas in de twintigste eeuw het geval. Oudere schattingen waren onder meer gebaseerd op vermoedens van bevolkingsdichtheid, bijbelse berekeningen, waarnemingen van reizigers en voor China op gebrekkige tellingen.

Zeventiende eeuw[bewerken]

Voor 1650 beschikte Willcox over gegevens van Giovanni Battista Riccioli en Gregory King.[15][16] Willcox was onder de indruk van de overeenstemming van de schattingen van beide voor Europa, maar volgens Kuczynski was dit toeval, aangezien hun nationale schattingen ver uiteen lagen.[17]

Schattingen voor de wereldbevolking in 1650
Bron Europa Azië Afrika Amerika Oceanië Wereld
Riccioli (1661)[18] 100 500 100 200 100 1000
King (1696)[18] 100 340 95 65 100 700
Willcox (1931) 100 250 100 13 2 465
Willcox (1940) 100 260 100 8 2 470
Carr-Saunders (1936) 100 330 100 13 2 545

Bevolkingsgroei[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Bevolkingsgroei voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Grafiek op basis van gegevens van de Verenigde Naties (2010)

In 1804 woonden er een miljard mensen op de wereld. In 1927 waren dat er twee miljard. Eind jaren 1950 groeide de wereldbevolking tot drie miljard personen. Op 11 juli 1987 werd het Kroatische jongetje Matej Gaspar symbolisch uitgeroepen tot vijf miljardste wereldburger.

Op 19 juli 1999 werd volgens de Verenigde Naties de 6 miljardste mens geboren. Een jongen uit Sarajevo kreeg de eer. Dit was uiteraard een symbolische keuze, omdat het niet was na te gaan wie daadwerkelijk de zes miljardste wereldburger werd. De VN koos voor Sarajevo om te tonen dat de regio zich herstelde. Op 31 oktober 2011, iets meer dan 12 jaar later, werd de 7 miljardste mens geboren.

De VN hanteert een scenario met betrekking tot bevolkingsgroei. In dat scenario, de constant-fertility variant, wordt uitgegaan van een voortzetting van het huidige, hoge, geboortecijfer. In dat scenario zal de wereldbevolking in 2050 de 12 miljard benaderen. De VN gaat echter uit van een toename tot 9 miljard mensen.

De belangrijkste conclusie van het nieuwe VN-rapport is dan ook dat het sterftecijfer, wereldwijd, lager uitvalt. Dat heeft niet alleen effect op de totale omvang van de wereldbevolking, maar ook op de leeftijdssamenstelling. De helft van de bevolkingsgroei tussen 2005 en 2050 wordt gevormd door de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Vergrijzing is een reëel begrip in de gehele Westerse wereld. Het aantal 60+'ers verdubbelt er van 245 miljoen in 2005 tot 406 miljoen in 2050, terwijl de leeftijdscategorie onder 60 jaar in de Westerse wereld juist zal afnemen, van 971 miljoen in 2005 tot 839 miljoen in 2050. Sterker nog, de gehele bevolking van de Westerse wereld zou in dezelfde periode dalen, als het immigratiecijfer niet zo hoog zou zijn.

De wereldbevolking is tussen 1950 en 2000 met iets meer dan 143 procent toegenomen; van 2,515 naar ca. 6,121 miljard mensen in totaal. Deze groei was per bevolkingsgebied als volgt verdeeld:

Jaar Afrika Lat. Amerika Noord-Amerika Verre Oosten1 Zuid-Azië2 Europa Oceanië USSR3
1950 224 165 166 671 704 392 13 180
1960 280 217 199 791 877 425 16 214
1970 361 283 227 986 1116 459 19 242
1980 479 361 252 1176 1408 485 23 265
1985 555 405 264 1250 1568 492 25 279
1990 645 451 275 1324 1734 499 26 292
2000 872 546 297 1475 2074 512 30 315

1China, Japan, Korea
2India, Pakistan, Bangladesh, Zuidoost-Azië
3Tegenwoordig GOS (minus Baltische landen)

Uitgaande van een mogelijke groei tot 12 miljard mensen in 2050 (een verdubbeling elke 50 jaar), zou dit in theorie betekenen dat over 750 jaar de wereldbevolking is gegroeid tot bijna 200.000 miljard (of 200 biljoen) mensen. Verdeeld over het totale aardoppervlak (144,5 miljoen km², inclusief woestijnen, oerwouden, poolgebieden, etc.), zou dit betekenen dat elke wereldbewoner in het jaar 2750 zo'n 0,73 m² ter beschikking heeft. Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van zo'n 1,38 miljoen inwoners/km². Ter vergelijk, dat is meer dan 135 keer zo dichtbevolkt als New York in 2008 en meer dan 55 keer als Calcutta, één van de dichtstbevolkte steden ter wereld.

Indien men uitgaat van de door de VN gehanteerde prognose dat de wereldbevolking in 2050 zo'n 9 miljard mensen groot zou zijn en men deze extrapoleert (elke 50 jaar 1½ maal zoveel mensen), dan zal de mens pas minder dan 1 m² per persoon hebben tegen het einde van de 33e eeuw. De VN verwacht echter dat de wereldbevolking rond 2200 zal ophouden te groeien, als deze iets hoger dan 10 miljard is. Als we op dit moment elke wereldburger 1 m² toekennen past de gehele wereldbevolking binnen de grenzen van de provincies Gelderland en Limburg.

Taal[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook de artikelen over taal en wereldtalen

Engels is op dit moment de belangrijkste taal in het internationale diplomatieke en handelsverkeer, alsmede in de wetenschap en de meeste andere domeinen, waar ze gebruikt wordt als lingua franca.

Naast het Engels zijn ook het Mandarijn, het Frans, het Russisch, het Spaans en het Arabisch de officiële talen van de Verenigde Naties en haar organen.

Hindi en Urdu (die samen gaan onder de overkoepelende term Hindoestani), en het Bengaals zijn qua aantallen twee van de grootste talen ter wereld. Het gebruik van deze talen beperkt zich echter voornamelijk tot het Indisch Subcontinent, net zoals het Japans zich tot Japan beperkt, en daarom worden zij over het algemeen niet als wereldwijde lingua franca aangemerkt.

De meest gesproken talen ter wereld waren in 2009:[19]

Taal Sprekers
in miljoenen
(moedertaal)
Sprekers
in miljoenen
(tweede taal)
Aantal landen
waar een taal
gesproken wordt
(Inclusief immigranten)
Chinees
waarvan Mandarijn
1213
845

178
31
20
Spaans 329 60 44
Engels 328 geen gegevens 112
Hindoestani (Hindi/Urdu) 242 224 23
Arabisch 221 246 57
Bengaals 181 140 10
Portugees 178 15 37
Russisch 144 110 33
Japans 122 1 25
Duits 90 28 43
Frans 68 50 60

Religie[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie wereldreligie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De zes bekendste wereldreligies zijn het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en het jodendom.

Een lijst van aantallen mensen die aanhangers zijn van een bepaalde religie.

Religie Richting Aantal aanhangers
Christendom 2,1 miljard
rooms-katholiek 1,1 miljard
Overige christelijke groeperingen 350 miljoen
Protestantisme 350 miljoen
Orthodoxe Kerk 240 miljoen
Anglicanisme 84 miljoen
Islam 1,57 miljard
Soennisme 1,15 miljard
Shi'isme 330 miljoen
Hindoeïsme 900 miljoen
Niet-religieus 850 miljoen
Boeddhisme 415 miljoen
Mahayana1 185 miljoen
Theravada1 124 miljoen
Sikhisme 23 miljoen
Spiritisme 15 miljoen
Jodendom 14 miljoen
Bahá'í 7 miljoen
Jaïnisme 4,2 miljoen
Zoroastrianisme 2,6 miljoen

1) Niet iedere boeddhist rekent zich specifiek tot een van deze stromingen

Zie ook[bewerken]

Literatuur[bewerken]

 • Caldwell, J.C.; Schindlmayr, T. (2002): 'Historical Population Estimates: Unraveling the Consensus' in Population and Development Review Volume 28, Issue 2, p. 183-204

Noten[bewerken]

 1. Alle cijfers behalve die van 2005 zijn uit VN-rapport The World at Six Billion, vermoedelijk uit 1999, geraadpleegd 24-4-2011
 2. Cijfers voor 2011 uit: [1] Gevonden 24 juni 2009.
 3. Caldwell; Schindlmayr (2002): p. 183
 4. Carr-Saunders, A.M. (1936): 'Growth of world population' in World Population. Past Growth and Present Trends, Clarendon Press
 5. Willcox, W.F. (1940): 'Population of the world: Its modern increase' in Studies in American Demography, Cornell University Press
 6. Willcox, W.F. (1931): 'Increase in the population of the earth and of the continents since 1650' in International Migrations, Volume II: Interpretations, National Bureau of Economic Research, p. 33-82, Appendix p. 639-644
 7. (1951): 'The past and future growth of world population—a long-range view' in Population Bulletin of the United Nations, No. 1, p. 1-12
 8. (1953): 'Historical outline of world population growth' in The Determinants and Consequences of Population Trends. A Summary of the Finding of Studies on the Relationships Between Population Changes and Economic and Social Conditions, United Nations, Department of Social Affairs, Population Division
 9. Durand, J.D. (1967): 'The Modern Expansion of World Population' in Proceedings of the American Philosophical Society, Volume 111, No. 3, Population Problems, p. 136-159
 10. (1973): 'History of world population growth' in The Determinants and Consequences of Population Trends. New summary of findings of interaction of demographic, economic and social factors, United Nations, Department of Social Affairs
 11. Willcox (1931): p. 82
 12. Willcox (1940): p. 51
 13. Carr-Saunders (1936): p. 18
 14. Kuczynski, R.R. (1934): 'Population' in Seligman, E.R.A.; Johnson, A.S. Encyclopaedia of the Social Sciences, Volume 12, Macmillan
 15. Riccioli, G.B. (1661): Geographiae et hydrographiae reformatae libri duodecim, Victorius Benatius
 16. King, G. (1696): Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England
 17. Kuczynski (1934): p. 241
 18. a b via Willcox (1931): p. 70-78
 19. (de) Ethnologue-Statistik

Externe links[bewerken]

Icoontje WikiWoordenboek Zoek wereldbevolking in het WikiWoordenboek op.