BNG Bank

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Bank Nederlandse Gemeenten)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Oprichting 1914
Sleutelfiguren Carel van Eykelenburg, voorzitter raad van bestuur
Hoofdkantoor Koninginnegracht 2
Postbus 30305
Den Haag
Werknemers 279 (in fte, 2012)
Producten bank
Winst € 226 miljoen (2015)
Marktkapitalisatie - niet beursgenoteerd
- aandelen zijn in handen van Nederlandse gemeenten, provincies en de Nederlandse Staat
Website www.bngbank.nl
Portaal  Portaalicoon   Economie

De BNG Bank is een Nederlandse bank opgericht in 1914. Kerntaak is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van Nederlandse overheden.

Geschiedenis[bewerken]

Op 23 december 1914 werd te Den Haag de stichtingsakte verleden van de nv Gemeentelijke Credietbank. Op 24 januari 1922 veranderde zij haar naam in: nv Bank voor Nederlandsche Gemeenten. In de jaren negentig van de twintigste eeuw veranderde zij haar naam opnieuw, nu in de huidige vorm: nv Bank Nederlandse Gemeenten. In het verleden werd veel samengewerkt met het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten uit Hoevelaken, deze organisatie leende bij de BNG financiën, voornamelijk om sociale koopwoningen te ontwikkelen voor bijna alle Nederlandse Gemeenten. Door de volledige privatisering van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in 2005 verviel deze nauwe samenwerking tussen deze twee semi overheidsorganisaties, door dat Bouwfonds een volledig privaat bedrijf was geworden.

Activiteiten[bewerken]

BNG werkt niet voor individuele burgers, maar functioneert tussen enerzijds (grote) beleggers en anderzijds organen of instellingen die functioneren ten behoeve van de inwoners van Nederland: gemeenten, provincies, nutsbedrijven, woningcorporaties, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke, in overleg met en gedeeltelijk onder supervisie van de Rijksoverheid en De Nederlandsche Bank.

BNG is de bank voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang, zoals woningcorporaties.[1] De bank wil deze partijen aan goedkope financiering helpen, daarbij een significant marktaandeel behouden en een redelijk winst voor de aandeelhouders behalen. De aandeelhouders van de bank zijn vooral gemeenten en de Nederlandse Staat. De diensten die de bank aanbiedt zijn kredietverlening, advies, betalingsverkeer en vermogensbeheer.

De woningcorporaties zijn de belangrijkste kredietklanten van BNG.[1] Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg, garant, dat deze kredieten worden terugbetaald. Voor kredieten aan de zorgsector geldt een vergelijkbare voorziening waarbij het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) garant staat.[1] BNG mag ook kredieten verstrekken aan buitenlandse partijen, maar alleen aan lidstaten van de Europese Unie; hier wordt maar in zeer beperkte mate gebruik van gemaakt. Per eind 2011 had de bank kredieten uitstaan met een totale waarde van € 90 miljard.[1]

De bank heeft nauwelijks deposito’s en de financiering van de kredieten vindt voor het allergrootste deel plaats door middel van obligatieleningen.[1] Om tegen aantrekkelijke voorwaarden, bijvoorbeeld een lage rente, geld in de markt te kunnen lenen is een goede kredietbeoordeling van de bank van groot belang.[1]

De bank voldoet in hoge mate aan de vermogenseisen die toezichthouders stellen. De kredieten die de bank heeft verstrekt zijn aan lagere overheden of hebben een overheidsgarantie. Het naar risico gewogen solvabiliteitsratio, de BIS-ratio, bereikte in 2011 een niveau van bijna 21%, hetgeen ver boven de vereiste 8% ligt.[1] Nieuwe regelgeving maakt desondanks extra maatregelen noodzakelijk. De toezichthouder wil ook een niet-risicogewogen solvabiliteitsratio, de leverage ratio, invoeren. Deze ratio is, bij benadering, gelijk aan het quotiënt van het eigen vermogen en het balanstotaal en stond per ultimo 2011 op 2%. Het exacte niveau waaraan in 2018 moet zijn voldaan is nog niet bekend, maar 3% is een werkbare inschatting.[1] De bank heeft een plan opgesteld en voorgelegd aan De Nederlandsche Bank om deze grens in 2017 te bereiken. Een van de maatregelen van dit plan is het dividend te verlagen en daarmee meer winst achter te houden waardoor het eigen vermogen extra snel wordt verhoogd. Op de algemene vergadering van aandeelhouders werd besloten de dividenduitkering te halveren, in het vervolg wordt nog slechts 25% van de winst uitgekeerd.[1]

In december 2015 werd BNG de vijfde systeembank van Nederland.[2] BNG heeft volgens De Nederlandsche Bank een centrale plaats in het financiële stelsel vanwege het hoge balanstotaal en relaties met andere financiële instellingen.[2] BNG moet nu een extra kapitaalbuffer aanhouden van 1% van de naar risico gewogen activa om onverwachte verliezen op te vangen. Deze extra buffer wordt gefaseerd ingevoerd over de komende vier jaar, maar de bank voldoet nu al ruimschoots aan de hogere eis.[3]

Directies[bewerken]

De eerste directeur van de Gemeentelijke Credietbank was Jacob Simons (1845-1921), wethouder van Den Haag en directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De bank had een moeilijke start: over het eerste jaar 1915 werd een omzet behaald van f 4,9 miljoen (omgerekend naar de waarde in 2005 is dit: € 39 miljoen), met een totale winst van slechts f 3.500 (2005: € 26.000).

Simons werd per 1 december 1921 opgevolgd door Pieter Johannes de Kanter (1868-1953), die daaraan voorafgaand wethouder van Dordrecht en Tweede Kamerlid was. Hij werd op 1 februari 1946 opgevolgd door Adriaan Vogel (1900). Medio 1968 werd deze opgevolgd door Warnardus Griffioen (Den Haag, 1929). Van 1992 tot januari 2003 was Pieter-Paul van Besouw voorzitter van de Raad van Bestuur van de bank. Hij werd opgevolgd door Pim Vermeulen, die per 15 oktober 2008 is teruggetreden en op zijn beurt opgevolgd is door Carel van Eykelenburg.

Huisvesting[bewerken]

De bank begon haar bestaan aan de Haagse Mauritskade op nummer 15-A, maar verhuisde reeds vier jaar later naar de Laan Copes van Cattenburgh 23, ook in Den Haag. Eind oktober 1925 verhuisde de bank wederom, nu naar de Javastraat 72 (hoek Nassauplein). In 1964 verhuisde de bank naar de Lange Vijverberg 10. In november 1982 betrok de BNG haar huidige behuizing aan de Koninginnegracht 2 - nog altijd in Den Haag.

BNG Cultuurfonds[bewerken]

Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan in 1964 werd de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen, met als doel het stimuleren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die financieel door minimaal twee gemeenten (mede) mogelijk worden gemaakt en die van betekenis zijn voor het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid.

Het fonds reikt jaarlijks meerdere prijzen uit waarvan de BNG Bank Literatuurprijs (voortzetting van de Dif/BNG Aanmoedigingsprijs) de bekendste is. Andere prijzen zijn:

  • BNG Prijs Beste Amateurkunst Gemeente (samen met Kunstfactor)
  • BNG Erfgoedprijs (gemeente met het beste beleid op het gebied van cultureel erfgoed)
  • BNG Circusprijs (stimuleringsprijs voor jeugdcircus en jong talent)
    • 2011: Circaso (Den Haag), 2012: CircusKunst (Oosterhout), 2013: Simsalabim (Eindhoven).

Jubileum 1989[bewerken]

In 1989 vierde de BNG haar 75-jarig bestaan. Dit deed zij onder andere met een speciale uitgave van de Haagse roman Eline Vere van Louis Couperus, een 2e druk van de in de serie Volledige werken Louis Couperus uitgegeven editie. Daarnaast gaf de bank bij dit jubileum Gemeentewapens in Nederland 1914-1989 uit, onder auspiciën van de Hoge Raad van Adel met beschrijvingen van de gemeentewapens op basis van het officiële wapenregister van die raad. Tevens verscheen bij die gelegenheid het boek Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de nv Bank voor Nederlandsche Gemeenten geschreven door Frits Boersma.

Externe link[bewerken]