Hyperbool (meetkunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De hyperbool is een kegelsnede.

Een hyperbool (Grieks ὑπερβολή, overtreffing) is in de meetkunde een tweedimensionale figuur, een kegelsnede, die wordt gevormd door de snijlijnen van een kegel en een vlak dat beide helften van de kegel snijdt. Een hyperbool bestaat daarom uit twee takken, de snijlijnen met de beide delen van de kegel.

Definities[bewerken]

Definitie uitgaande van de brandpunten[bewerken]

Hyperbool in het rood waarin c (zie 'Vergelijkingen') gelijk is aan 8. De waarde voor a is gelijk aan 2, het afstandsverschil is d = abs(d2d1) = 4.

Men kan een hyperbool ook beschrijven als alle punten waarvoor het verschil van de afstanden en tot twee gekozen punten, de brandpunten, een constante waarde heeft. Een hyperbool bestaat daarom uit twee takken.

Definitie uitgaande van brandpunt en richtcirkel[bewerken]

Als twee cirkels gegeven zijn met gelijke straal, kleiner dan de afstand van de middelpunten, dan vormen de beide conflictlijnen van de ene cirkel met het middelpunt van de andere cirkel een hyperbool. De middelpunten van de cirkels zijn de brandpunten; de cirkels worden richtcirkels genoemd. De conflictlijn bestaat uit alle punten waarvan de afstand tot de richtcirkel gelijk is aan de afstand tot het middelpunt van de andere richtcirkel.

Definitie uitgaande van brandpunt en richtlijn[bewerken]

Een hyperbool is de meetkundige plaats van de punten in het platte vlak waarbij de verhouding van de afstand tot een willekeurig punt, brandpunt geheten, tot de afstand tot een willekeurige rechte, richtlijn geheten, constant is. Deze constante verhouding heet de excentriciteit ε van de hyperbool. Voor een hyperbool is ε>1. Met elk brandpunt correspondeert een richtlijn.

Voor ε=1 wordt de figuur een parabool en voor 0<ε<1 een ellips.

Hoofdas en nevenas[bewerken]

Een hyperbool heeft twee assen: de lijn door de twee brandpunten van de hyperbool heet de hoofdas en de lijn loodrecht daarop midden tussen de brandpunten heet de nevenas.

Vergelijkingen[bewerken]

Middelpuntsvergelijking[bewerken]

De punten op een hyperbool met het centrum in de oorsprong en waarvan de brandpunten in en liggen, voldoen aan:

;

daarin is:

.

Verderop wordt een afleiding van deze vergelijking gegeven.

De hyperbool snijdt de x-as in de punten en , en voor de afstanden en van een punt op de hyperbool tot de brandpunten geldt:

.

Parametervergelijking[bewerken]

Een hyperbool wordt, bij geschikte keuze van het assenstelsel, beschreven door de volgende parametervergelijking:

,

waarbij gebruikgemaakt wordt van de hyperbolische functies (let op de naam!).

Poolvergelijking[bewerken]

Er zijn meer definities in poolcoördinaten mogelijk:

Eigenschappen[bewerken]

De hyperbool met vergelijking

.

convergeert voor grote waarden van en naar het lijnenpaar:

,

die de asymptoten van de hyperbool zijn.

Het kan worden aangetoond dat de snijpunten van de hyperbool met de x-as altijd binnen het interval zullen liggen. Naarmate de snijpunten meer in de richting van de brandpunten komen, zal de hyperbool sterker gekromd zijn. De verticale lijn door de oorsprong is een speciaal geval, de hyperbool heet ontaard. De twee takken van de hyperbool vallen hier samen, omdat het verschil in afstand precies gelijk is aan 0.

Een speciaal geval treedt op als . De asymptoten zijn dan gelijk aan de diagonalen van het xy-vlak. Als het coördinatenstelsel 45° gedraaid wordt, zijn in het nieuwe stelsel de oude x- en y-as de asymptoten. In dit nieuwe coördinaten-stelsel is de hyperbool dan te beschrijven als de omgekeerde functie

Twee hyperbolen snijden elkaar in maximaal vier punten.

Zijn en de brandpunten van een hyperbool en een punt op de hyperbool, dan heten de lijnen en de brandpuntsvoerstralen van het punt . De bissectrices van de brandpuntsvoerstalen zijn de normaal en de raaklijn aan de hyperbool in punt .

Gelijkzijdige hyperbool[bewerken]

Een hyperbool waarvan de asymptoten elkaar loodrecht snijden heet een gelijkzijdige hyperbool of rechthoekige hyperbool. Elke hyperbool die door de punten van een hoogtepuntssysteem gaat is een gelijkzijdige hyperbool. Als je twee loodrecht snijdende asymptoten van een hyperbool weet, kun je de formule vinden van een hyperbool met die asymptoten. Een hyperbool wordt niet volledig door de asymptoten gedefinieerd, maar ook door de excentriciteit.

x=a is de vergelijking van de ene asymptoot en y=b van de andere. Nu krijg je het snijpunt (a,b) van de 2 asymptoten. Hiermee kunnen we de hyperbool als volgt afleiden: We vinden de verticale asymptoot als x tot a nadert. Je kunt dan zien dat y oneindig groot is.

Hiermee hebben we dus een hyperbool gevonden die in ieder geval een asymptoot bevat. Hoe krijgen we een formule die ook nog die andere asymptoot bevat? Als y tot b nadert, wordt x oneindig groot. x wordt oneindig.

Wat gebeurt er met y? Deze blijft altijd b, ongeacht welk getal we voor x kiezen. Maar wat als we deze samenvoegen met onze eerder gevonden formule?

Als y=b, dan geldt er dat x oneindig groot is. De a valt te verwaarlozen omdat deze ontzettend klein is in vergelijking met de oneindig grote x'. Je krijgt dan y=b. Dit klopt! Als x=a, dan geldt er dat y oneindig groot is, omdat x-a precies 0 is. (Iets delen door 0 nadert oneindig).

Dus, als je 2 asymptoten hebt met snijpunt (a,b) dan vinden we de volgende formule met de bijbehorende hyperbool:

Afleiden van de middelpuntsvergelijking[bewerken]

Hyperbool


stelling[bewerken]

Een hyperbool met

voldoet aan de vergelijking:

.

Dit is de middelpuntsvergelijking van de hyperbool.

gebruikte symbolen[bewerken]

Waar eerst d1 en d2 werden gebruikt, worden hier r1 en r2 gebruikt.

symbool omschrijving
een willekeurige hyperbool in het platte vlak
, de brandpunten van• een orthogonaal assenstelsel
• met als oorsprong O het midden van het lijnstuk
• de -as wijst van naar
brandpuntsafstand van , per definitie de afstand tussen en
een willekeurig punt van
de x-coördinaat van P
de y-coördinaat van P
de lengte van de voerstraal van P vanuit
de lengte van de voerstraal van P vanuit
de lengte van de hoofdas van
de lengte van de nevenas van

afleiden r1 en r2 als lineaire functies van x[bewerken]

stap maak gebruik van er geldt dan
definitie hyperbool
stelling van Pythagoras
stelling van Pythagoras
merkwaardig product
()
()

s.8 en s.9 gelden samen.

afleiden kwadratisch verband tussen x en y[bewerken]

stap maak gebruik van er geldt dan
• merkwaardig product
• merkwaardig product
betrekking tussen brandpuntsafstand, hoofdas en nevenas

Nu is aangetoond dat als een punt P op de hyperbool ligt, de coördinaten (x,y) van P voldoen aan de vergelijking .
Omgekeerd kan men aantonen dat als de coördinaten (x,y) van een willekeurig punt P voldoen aan die vergelijking, P op die hyperbool ligt.

Dus is de vergelijking van een hyperbool.

Zie ook[bewerken]