Lijst van beelden in Waadhoeke

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een (onvolledige) chronologische lijst van beelden in Waadhoeke. Onder een beeld wordt hier verstaan elk driedimensionaal kunstwerk in de openbare ruimte van de Nederlandse gemeente Waadhoeke, waarbij beeld wordt gebruikt als verzamelbegrip voor sculpturen, standbeelden, installaties, gedenktekens en overige beeldhouwwerken.

Voor een volledig overzicht van de beschikbare afbeeldingen zie: Beelden in Waadhoeke op Wikimedia Commons.

Geplaatst Omschrijving Kunstenaar Straat Plaats Materiaal Afbeelding
1561 Gevelsteen voormalige Latijnse School onbekend hoek Schoolsteeg/Franciscushof Franeker zandsteen 20191007 gedenksteen Latijnse school Franeker.jpg
? Gevelsteen "Wapen van Franeker" onbekend Froonacker 14 (Poolshof) Franeker zandsteen 20191007 Froonakker Wapen Franeker.jpg
? Gevelsteen "Korendrager" onbekend Froonacker Franeker zandsteen 20191007 Froonakker korendrager Franeker.jpg
1616 Gevelsteen "In de vergulde buttertone" onbekend Voorstraat 57 Franeker zandsteen 20191007 Voorstraat57 Franeker.jpg
1657 Gevelsteen voormalig waaggebouw onbekend Voorstraat 51a ('t Coopmanshûs) Franeker zandsteen 20191007 Voorstraat51a geveldetail Franeker.jpg
17e eeuw? Gevelsteen Mauritsbrug onbekend Dijkstraat / Godsacker Franeker zandsteen Gevelsteen Mauritsbrug
1906 Sint-Antonius met kind Sint Martiniplantsoen, RK Verenigingsgebouw Franeker steen 20191007 RK Verenigingsgebouw Sint Antonius met kind.jpg
1928/2006 Monument voor Eise Eisinga[1] Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Eise Eisingastraat Franeker brons Eise Eisinga.JPG
1932 Ter herinnering aan Willem Westra Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Sjûkelân Franeker brons op hardstenen plaat Ter herinnering aan W.Westra
1939 Madonna met kind Hoffer, Miklós Béla Miklós Béla Hoffer Dubbelestreek 16 Dronrijp kalksteen M.Hoffer, 1939
1946 Evacuatie van Venlo Vos, Charles Charles Vos Gemeentehuis het Bildt, Van Harenstraat 47 Sint Annaparochie marmer Evacuatie van Venlo
1949 Verzetsmonument Pruis, Posthuma en Oostenbrug It Heech, bij de brug over het Van Harinxmakanaal Dronrijp beton, basaltblokken, hardsteen en marmer Pruis, Posthuma en Oostenbrug,1949
1956 Het echtpaar Visser, Marijcke Marijcke Visser Zorgcentrum Nij Bethanië Tzummarum marmer Marijcke Visser, 1957
1965 De tiid hâldt gjin skoft Walta, Meinte Meinte Walta Menamerdyk Beetgumermolen beton Meinte Walta, 1965
1971 It Feintsje fan Menaam Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Dyksterbuorren Menaldum brons Suze Boschma-Berkhout, 1971
1976 zonder titel Hakse, Jerre Jerre Hakse Rypsterdyk Menaldum staal Jerre Hakze, 1976
1977 Wetterhûn Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Beetgumerweg/Hofsleane Berlikum brons Suze Boschma-Berkhout, 1977
1978 Kaatsers Hellegers, Guus Guus Hellegers Rotonde Hertog van Saxenlaan / Burg. J. Dijkstraweg Franeker brons Guus Hellegers, 1978
1978 Utsjoch Mader, Hein Hein Mader Hearewei Sexbierum metaal Hein Mader, 1978
1980 De Rypster Oksen Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Brêgebuorren Dronrijp brons Suze Boschma-Berkhout ,1980
1981 Schelptros Rusman, Henk Henk Rusman H. Sannestraat Sint Annaparochie brons Schelptros.jpg
1982 Eise Eisinga Adema, Gerhardus Jan Gerhardus Jan Adema Tsjerkebuorren Dronrijp brons G.J.Adema, 1982
1983 Slikwerker Ram, Frans Frans Ram Nieuwebiltdijk Zwarte Haan brons Slikwerker Frans Ram Zwarte Haan.jpg
1984 Zonder titel Rusman, Henk Henk Rusman OSG De Foorakker, H.Sannesstraat 7 Sint Annaparochie brons Henk Rusman,1984
1984 Gevouwen kubus Rusman, Henk Henk Rusman Beuckelaerstraat 2 Sint Annaparochie roestvast staal en hardsteen Zonder titel.jpg
1984 Zonder titel Hamersma, Gerlof Gerlof Hamersma Beuckelaerstraat Sint Annaparochie marmer Gerlof Hamersma,1984
1984 Golf van onrust Wassenaar, Auke Auke Wassenaar Oude Bildtdijk Westhoek hardsteen Auke Wassenaar,1984
1987 De Kaatsbal Rusman, Henk Henk Rusman Rotonde Hertog van Saxenlaan / P.J. Troelstraweg Franeker staal Henk Rusman,1987
1989 Rembrandt en Saskia Boschma-Berkhout, Suze Suze Boschma-Berkhout Van Harenstraat Sint Annaparochie brons Sint Annaparochie, bronzen beeld van Rembrandt en Saskia.jpg
1996 De Stap Willemsma, Ids Ids Willemsma Harlingerweg Franeker staal De Stap Ids Willemsma Harlingerweg Franeker.JPG
1996 Spiegelbeelden Kanselaar, Hilda Hilda Kanselaar Harlingerstraatweg Franeker roestvast staal, glas Hilda Kanselaar, 1996
1997 Twee weeskinderen Dam, Gosse Gosse Dam Breedeplaats Franeker brons Gosse Dam, 1997
1997 De Omarming Mader, Hein Hein Mader Nijlân Menaldum metaal Hein Mader, 1997
1997 Lawrence Alma Tadema Geest, Ben van der Ben van der Geest Plantsoen Brêgebuorren / Dûbele Streek Dronrijp brons Ben van der Geest, 1997
1998 Poort (markering pelgrimsroute) Rusman, Henk Henk Rusman Oosteinde Sint Jacobiparochie staal, Belgisch hardsteen Markering pelgrimsroute door Henk Rusman Sint-Jacobiparochie.jpg
2000 Roeken Dijkstra, Atze Atze Dijkstra Buorren Beetgum brons Atze Dijkstra
2002 Monument voor de fruitteelt Rusman, Henk Henk Rusman Notarisappel Sint Annaparochie staal, kunststof Monument voor de fruitteelt1 door Henk Rusman Sint-Annaparochie.jpg
2002 De Wierster kat Visser, Bram-Jan Bram-Jan Visser Lautaweg Wier staal Bram-Jan Visser, 2002
2003 Drenkelingenmonument Goldenbeld, Marco Marco Goldenbeld Oosteinde Sint Jacobiparochie graniet, cortenstaal Drenkelingenmonument door Marco Goldenbeld Sint-Jacobiparochie.jpg
2003 Monument voor de Permanente Commissie Hofstra, Rein Rein Hofstra Sjûkelân Franeker diverse materialen 20191007 Monument voor de Permanente Commissie door Rein Hofstra Franeker.jpg
2004 Zitelement Mader, Hein Hein Mader Greatebuorren Menaldum staal Hein Mader
2004 De Waadfisker Ram, Frans Frans Ram Aan de zeedijk Koehool brons De Waadfisker1 door Frans Ram Koehool.jpg
2005 Bezinningsmonument Lampe, Henk Henk Lampe Martiniplantsoen Franeker roestvast staal Bezinningsmonument Henk Lampe Martiniplantsoen Franeker.JPG
2005 Oorlogsmonument "Ons frijhyd..." Wagner, Verena Verena Wagner Oosteinde Sint Jacobiparochie glas, natuursteen Verzetsmonument door Verena Wagner Sint-Jacobiparochie.jpg
2005 Fjurkemiger (windwijzer) inwoners Welsrijp Froonackerdijk / Westerein Welsrijp staal Dorpsbewoners Wjelsryp, 2005
2006 Johannes Hartman van Aisma Jouta, Hans Hans Jouta J.H. van Aismaweg Beetgumermolen brons Hans Jouta, 2006
2007 Aukje Hemert, Evert van Evert van Hemert Aan de Dongjumervaart, vlak bij het Elfstedenbruggetje Franeker brons op een sokkel van cortenstaal Evert van Hemert, 2007
2008 De gedenkzuil van de dienende voorwerpen[2] Brenkman, Maurice Maurice Brenkman Bjirmenstate Sexbierum staal Maurice Brenkman, 2008
2008 Boer zoekt koper Ketelaar, Jan Jan Ketelaar Kleasterdyk Winsum cortenstaal en rvs Jan Ketelaar, 2008
2010 Cirkelende beweging Rusman, Henk Henk Rusman Dronrijp r.v.s. Henk Rusman, 2010
2010 Om de kwaliteit fan de romte (deel 1)
Anita Andriesen (1957-2008)
Daan, Gunnar Gunnar Daan Nieuwebiltdijk Zwarte Haan roestvrij staal Monument Anita Andriesen1 Zwarte Haan.jpg
2010 Om de kwaliteit fan de romte (deel 2)
Anita Andriesen (1957-2008)
Daan, Gunnar Gunnar Daan Nieuwebiltdijk Zwarte Haan roestvrij staal Monument Anita Andriesen2 Zwarte Haan.jpg
2010 Monument Poederramp Goldenbeld, Marco Marco Goldenbeld Nieuwebiltdiik Westhoek roestvrij staal Marco Goldenbeld, 2010
2012 De Transformatie de jong, Remon Remon de jong Jan Rodenhuisplein, voor sporthal de Trije Franeker staal Remon de Jong, 2012
2012 Zonder titel Zeilstra, Frank Frank Zeilstra Hof tussen Professor Andalastraat en Professor Vitringastraat Franeker staal Frank Zeilstra
2012 Ritsumasylster Ruten Rûte Groenewoud/Buij Op verschillende plaatsen in het dorp hoek Spoorstrjitte / St.Janswei Ritsumazijl divers Gerard Groenewoud / Tilly Buij, 2012http://publieke-kunst.keunstwurk.nl/node/7578
2013 De fang Jouta, Hans Hans Jouta Ingelumerdyk Beetgumermolen cortenstaal, brons Hans Jouta, 2013
2014 Renate Werff, Bob van der Bob van der Werff Sjaerdemapark Franeker kastanjehout Bob van der Werff, 2014
2015 De Dûker Grypma, Tymo Tymo Grypma Fietstunnel onder spoorweg naar de Alvestêdewyk Franeker kunststof Tymo Grypma, 2015
2015 De Sipel Willemsma, Ids Ids Willemsma hoek Spoorstrjitte / St.Janswei Deinum cortenstaal Ids Willemsma,2014
2017 Dijkshoek, Firdgum, De Mieden Ploeger, Paulien Paulien Ploeger Camstrawei 18 Firdgum keramiek Paulien Ploeger, 2017
2017 De Súdwester Rusman, Henk Henk Rusman Waddendijk Westhoek staal, hout Henk Rusman, 2017
2017 Poortgebouw Nachttuin Jukema, Nynke-Rixt Nynke-Rixt Jukema Lautawei Wier cortenstaal,glas Nynke-Rixt Jukema, 2017
2017 Beschildering Fietstunnel Wetterwillenwei Berne, Karin van Karin van Berne A.van Voorthuijsenweg Franeker verf 20191007 Verboden te vissen Franeker.jpg
2018 De Oortwolk Othoniel, Jean- Michel Jean- Michel Othoniel Breedeplaats Franeker kralen van RVS met zwart, goud en zilver coating, gaas De Oortwolk, Franeker.jpg
2018 Kleine Gerrit Keizer Jouta, Hans Hans Jouta Tjeerd Thijssenstraat tegenover Café Het Graauwe Paard Oudebildtzijl brons Kleine Gerrit Keizer, Oudebildtzijl.jpg
? Voormalige gemeente Franekeradeel Hoek Rijksweg/Leane Herbaijum cortenstaal 20190920 voormalige gemeente Franekeradeel in cortenstaal nabij Herbaijum.jpg
? Zonder titel Harlingerweg (nabij gemeentehuis) Franeker steen 20191007 Kunstobject1 Harlingerweg Franeker.jpg
? Zonder titel Bloemketerp Franeker metaal 20191007 sculptuur Bloemketerp Franeker.jpg
? Zonder titel (2x) Franekerweg Schalsum steen en metaal 20191007 sculptuur3 Franekerweg Schalsum.jpg
? Riedster kat Hoofdstraat Ried brons 20191007 sculptuur kat2 Ried.jpg